Anda di halaman 1dari 29

PENGAJIAN TASYAKURAN EMPAT BULAN

KEHAMILAN ISTRI / ANAK KAMI

Nama istri

ISTRI dari
Nama Suami

KELUARGA Besar
JL.alamat

UNDANGAN TASYAKURAN
Assalamualaikum Wr.Wb.
Segala puji dan syukur sekeluarga panjatkan ke hadirat Alloh SWT,
atas karunia-Nya yang telah memperkenankan kami melaksanakan
hajat tasyakuran empat bulan kehamilan
Istri/anak kami:
Nama Istri
Yang insya Alloh akan dilaksanakan pada:
Hari: Senin, 03 Juni 2014
Pukul : 18.00 WIB (Bada Maghrib)
Tempat : alamat
Untuk melaksanakan niat tersebut kami mengadakan pengajian
untuk memohon Ridho Alloh SWT, semoga istri/anak kami selalu
mendapat lindungan dari Alloh SWT.Amin
Atas kehadiran dan doa dari Ibu-Ibu, kami sekeluarga
mengucapkan terima kasih, semoga amal dan budi baik ibu-ibu
memperoleh imbalan yang melimpah dari Alloh SWT. Amin Ya
Rabbal Alamin.

Keluarga
Nama Suami dan bapak

KALAMUL QODIM

Kalmun Qodmun l yumallu samuhu


Tanazzaha an Qowlin wa Filin wa Niyyatin
Bihi Asytaf min Kulli D-in
Dallun li Qolb inda Jahl wa Khayroti
Fa Y Robbi Mattin bi Sirri Khurfihi
Wa Nawwir bihi Qolbi wa Samiy wa Muqlatiy

Terjemahan :
Firman Alloh dibaca tidak membosankan apalagi didengarkan
Bersih dari pembicaraan yang tidak baik dari niat kita
Quran bisa menyembuhkan dari penyakit hati dan bisa menyinari hati,
pendengaran dan lisan.

SURAT AL FATIHAH (QS Ke 1 AYAT 1-7)

1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
4. Yang menguasai di Hari Pembalasan


5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada
Engkaulah kami meminta pertolongan


6. Tunjukilah kami jalan yang lurus

7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada


mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat

SURAT YUSUF (QS:12, Ayat 1-10)
( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang )
1. Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata
(dari Allah)


2. Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan
berbahasa Arab, agar kamu memahaminya3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan
mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu
sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang
yang belum mengetahui
4. (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku,
sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan
bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku"


5. Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan
mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat
makar (untuk membinasakan)mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah
musuh yang nyata bagi manusia"
6. Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi)
dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari tabir mimpi-mimpi
dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada
keluarga Yaqub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatNya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan
Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana


7. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada
(kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang
bertanya
8. (Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan
saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari
pada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang
kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata9. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak
dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan
sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik"

10. Seorang diantara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh


Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut
oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat"

SURAT MARYAM (QS:19, Ayat 12-22)

( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha


Penyayang )

12. Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguhsungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih
kanak-kanak

13. dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan
kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa

14. dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan
bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka


15. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari
ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali

16. Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu


ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di
sebelah timur.17. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka;
lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di
hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna18. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu
kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang
bertakwa"
19. Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang
utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang
suci"


20. Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak
laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku
dan aku bukan (pula) seorang pezina!
21. Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu
adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu
tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu
adalah suatu perkara yang sudah diputuskan"22. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan
kandungannya itu ke tempat yang jauh

SURAT AL ARAF (QS Ke 7 Ayat 189-190)
( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang )


189. Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari
padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang
kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung
kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa
waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri)
bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya
jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami
termasuk orang-orang yang bersyukur"
190. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang
sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap
anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu. Maka
Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

SURAT AL MUMINUN (QS Ke 23 Ayat 12-14)

( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha


Penyayang )12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu
saripati (berasal) dari tanah


13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan)
dalam tempat yang kokoh (rahim)

14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu
segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal
daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu
Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk
yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang
Paling Baik

SURAT AL BAQARAH (QS Ke 2 Ayat 255)
( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang )

255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia
Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya);
tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit
dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa
izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan
di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari
ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

SURAT AL AHQAAF (QS Ke 46 Ayat 15)
( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang )

15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada
dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah
payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).
Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,
sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat
puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk
mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku
dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang
saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan
(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku
bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orangorang yang berserah diri"

SURAT LUQMAN (QS Ke 31 Ayat 12-18)

( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha


Penyayang )

12. Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman,


yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang
bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk
dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka
sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"


13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di
waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah
kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan
(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"
14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada
dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam
keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam
dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu
bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu

15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan
dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu,
maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah
keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang
kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu,
maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan

16. (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada


(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau
di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya
(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha
Mengetahui
17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia)
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang
mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan
(oleh Allah)

18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi
dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang sombong lagi membanggakan diri

SURAT IBRAHIM (QS Ke 14 Ayat 38-41)
( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang )

38. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang
kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan; dan tidak ada
sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi
maupun yang ada di langit

39. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku
di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benarbenar Maha Mendengar (memperkenankan) doa


40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang
tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku41. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan
sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari
kiamat)"

SURAT AL BAQARAH (QS Ke 2 Ayat 286)
( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang )

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum
kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa
yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah
kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"

SURAT AL FURQAN (QS Ke 25 Ayat 74)
( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang )74. Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah
kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai
penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang
yang bertakwa

SURAT AL BAQARAH (QS Ke 2 Ayat 233)
( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang )233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara maruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

SURAT AR RAHMAN (QS Ke 55 Ayat 1-78)

( Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha


Penyayang )


1. (Tuhan) Yang Maha Pemurah

2. Yang telah mengajarkan al Quran

3. Dia menciptakan manusia

4. Mengajarnya pandai berbicara

5. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan

6. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya


tunduk kepada-Nya


7. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca
(keadilan)

8. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu

9. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu


mengurangi neraca itu10. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya)

11. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang


mempunyai kelopak mayang12. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum
baunya

13. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar

15. dan Dia menciptakan jin dari nyala api

16. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

17. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan


Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamny

18. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

19. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian


bertemu

20. antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masingmasing

21. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan


22. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan

23. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

24. Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di


lautan laksana gunung-gunung

25. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan


26. Semua yang ada di bumi itu akan binasa

27. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran


dan kemuliaan

28. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

29. Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadaNya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan

30. Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan

31. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia


dan jin

32. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak
dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan

34. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

35. Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan
cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari
padanya)

36. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

37. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar
seperti (kilapan) minyak

38. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

39. Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya

40. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

41. Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya,


lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka

42. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

43. Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang


berdosa


44. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang
memuncak panasnya

45. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

46. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya
ada dua surga

47. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


48. kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan

49. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

50. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengali

51. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

52. Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan


yang berpasangan

53. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

54. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya


dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari
dekat

55. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

56. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan


menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia
sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami
mereka), dan tidak pula oleh jin

57. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

58. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan

59. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)

61. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

62. Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lag

63. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan
64. Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya

65. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

66. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang
memancar

67. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan


68. Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan
kurma serta delima

69. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

70. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi


cantik-cantik

71. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan72. (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam
rumah

73. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

74. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka


(penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak
pula oleh jin

75. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

76. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan


permadani-permadani yang indah

77. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

78. Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan


Karunia

DOA