Cari perkataan tersembunyi di dalam kotak di bawah dan hitamkan perkataan tersebut.

E N D O W M E N K P A M M E N

A U E T I B A O A O I I B O A

C A P E T C N T P L T A T A I

C B E K I D P A R I B A B C T

N C F U N R R A B S L G D E A

V D N N M Y E I F I C B F G M

A B E F E T M M N A A E H I E

A A D G D U I D I H I D U P K

R B C H N I U U A U K L I M K

U C Q P I N M O S E K R E P E

S D O N G A Y B A N K O I M F

N G T A K A F U L A M D K L G

I I N S U R A N S A M A J I H

(Endowmen, Nota lindungan, Premium, Indemniti, Insurans am, Takaful am, Riba, Kematian, Perkeso, Polisi)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful