Anda di halaman 1dari 2

FORMAT PENULISAN LAPORAN PROJEK INOVASI

Format Penulisan
Laporan hendaklah ditaip langkaku dua (double spacing), orientation
portrait, fon: Times New Roman, Saiz: 12 dan dicetak menggunakan kertas
bersaiz A4.
Muka surat hadapan mengandungi butiran lengkap seperti nama, nombor
matrik pelajar, sekolah, nama penyelia dan nama projek inovasi.

Aspek dalam Laporan Projek Inovasi


a

Nama Inovasi

Objektif projek inovasi

Strategi yang digunakan

Pelan tindakan yang diambil

Output (hasil)

Outcome (impak)

Aplikasi ilmu

Kreativiti

Inovasi

Penjelasan:
Semua dari a i hendaklah dihuraikan dengan jelas dan terperinci. Contoh:
daripada apakah bahan-bahan digunakan.

Kos untuk menyiapkannya.

Berapa lama ketahanan bahan atau alat yang anda gunakan. Siapakah sasaran
anda.

Bagi implikasi ilmu: Anda telah mengaplikasikan teori kepada amalan dan
aktiviti di sekolah.
Bagi kreativiti: Perlu menjana idea atau alternatif bagi penyelesaian masalah
yang dihadapi.
Inovasi: Adakah ia benar-benar asal dari idea anda atau bagaimana?
Ilustrasi: Laporan anda sebaik mungkin perlu masukkan gambar foto dan
sebagainya untuk menguatkan penerangan laporan anda.

Saya harap dengan panduan ini memudahkan lagi kerja anda. Terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai