Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA.

LAPORAN PEMANTAUAN
BIDANG KEBAJIKAN PELAJAR (RMT & PSS) DAN DATA SMM

Zon :.............................................................................................
Nama Sekolah :.............................................................................................
Tarikh Pemantauan :.............................................................................................

A. PELAKSANAAN RMT
- Tarikh hari pertama laksana RMT :....................................................................
- Bil. Penerima RMT (berdasarkan SMM) :....................................................................
- Waktu makan : Pagi* / Waktu rehat* / Tengahari*
- Pengendali makanan : Kantin/PIBG/.......................
- Perjanjian : Ada* / Tiada
- Guru bertugas hadir / ada : Ada* / Tiada
- Tempat makan khas RMT / sudut RMT : Disediakan* / Tidak*

B. PELAKSANAAN MENU
- Dipatuhi / Tidak : Menu...............................................................................................
- Bil. Menu dipilih : 5 menu* / 10 menu* /15 menu / 20 menu
- Minuman disediakan : Ada* / Tiada

C. PELAKSANAAN PSS
- Tarikh penghantaran pertama :.............................................................................................................
- Bilangan kotak diterima :.............................................................................................................
- Cara agihan PSS : Bersama RMT / Waktu rehat / Semasa pulang
- Tempat penyimpanan khas : Ada* / Tiada

D. PELAKSANAAN AKTIVITI Tandakan ( √ ) di tempat yang sesua


Bil Perkara / Aktiviti Baik Memuaskan Tidak
Memuaskan
1 Pengurusan Fail RMT Ada / Tiada
2 Pengurusan Penyediaan Makanan Ada / Tiada
3 Kebersihan dapur dan tempat makan Ada / Tiada
4 Aktiviti sebelum / selepas makan Ada / Tiada
5 Program Basuh Tangan
6 Bacaan Doa
7 Kemas Tempat Makan

Ulasan - Kuantiti dan Kualiti Makanan

............................................................................................................................................................................

.................................................. .........................................................
Tandatangan Pegawai Pemantau Tandatangan Guru Besar Dan Cop