Anda di halaman 1dari 2

Panduan menjawab dokumen/firdaus/GC Prinsip Perakaunan smkps/2009

PANDUAN UNTUK MENJAWAB SOLAN DOKUMEN.

JENIS Akaun Lejar


DOKUMEN FUNGSI Buku Catatan Pertama DEBIT KREDIT
NAMA
ASAL BELIAN SECARA KREDIT( BARANG NIAGA) JURNAL BELIAN BELIAN PEMIUT
NAMA
SALINAN JUALAN SECARA KREDIT( BARANG NIAGA) JURNAL JUALAN PENGH JUALAN
NAMA
INVOIS ASAL BELI ASET SECARA KREDIT JURNAL AM ASET PEMIUT
NAMA
ASAL BELIAN SECARA KREDIT( BARANG NIAGA) JURNAL BELIAN BELIAN PEMIUT
NAMA
NOTA DEBIT SALINAN JUALAN SECARA KREDIT( BARANG NIAGA) JURNAL JUALAN PENGH JUALAN
JURNAL PULANGAN NAMA
ASAL PULANGAN BELIAN BELIAN PEMIUT PUL BELIAN
JURNAL PULANGAN NAMA
NOTA KREDIT SALINAN PULANGAN JUALAN JUALAN PUL JUALAN PENGH
NAMA
ASAL BAYAR KEPADA PEMIUTANG BUKU TUNAI- KT PEMIUT TUNAI/BANK
NAMA
RESIT SALINAN TERIMA BAYARAN DARIPADA PENGHUTANG BUKU TUNAI - DT TUNAI/BANK PENGH
ASAL BELIAN TUNAI BUKU TUNAI- KT BELIAN TUNAI/BANK
BIL TUNAI SALINAN JUALAN TUNAI BUKU TUNAI - DT TUNAI/BANK JUALAN
BELIAN TUNAI BUKU TUNAI- KT BELIAN BANK
BAYAR BELANJA BUKU TUNAI- KT BELANJA BANK
BELIAN ASET BUKU TUNAI- KT ASET BANK
KONTRA BUKU TUNAI TUNAI BANK
NAMA
KERATAN CEK BAYAR KEPADA PEMIUTANG BUKU TUNAI- KT PEMIUT BANK
MEMO MEREKOD AMBILAN TUNAI BUKU TUNAI AMBILAN TUNAI/BANK
MEREKOD AMBILAN BARANG NIAGA JURNAL AM AMBILAN BELIAN
BAYARAN GAJI BUKU TUNAI GAJI TUNAI/BANK
Panduan menjawab dokumen/firdaus/GC Prinsip Perakaunan smkps/2009

MODAL TAMBAHAN JURNAL AM ASET MODAL


MODAL TAMBAHAN BUKU TUNAI TUNAI/BANK MODAL
BORANG SALINAN MADAL TAMBAHAN BUKU TUNAI BANK MODAL
WANG MASUK KONTRA BUKU TUNAI BANK TUNAI
BAUCER GAJI/SEWA/
KADAR
PEMBAYARAN GAJI/ SEWA/ KADAR BAYARAN DLL BELANJA BUKU TUNAI BAYAR TUNAI/BANK