Anda di halaman 1dari 1

Sila

lekatkan
KEPADA
(Sila isi nama dan alamat pemohon)
setem
disini

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

SURAT AKUAN TERIMA PERMOHONAN


DARIPADA
KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
CAWANGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
TINGKAT 4, BLOK F
KOMPLEKS PEJABAT KERAJAAN BUKIT PERDANA
JALAN DATO’ ONN
50610 KUALA LUMPUR

Ruj. Kami : KP/BPSM/11/17-1Jld.( )


Tarikh :

JAWAPAN PENERIMAAN PERMOHONAN JAWATAN


DI KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa permohonan tuan/puan telah diterima pada ..……………………
dan telah didaftarkan.

2. Permohonan tersebut akan diproses dan sekiranya melepasi tapisan yang dibuat, tuan/puan akan
dipanggil temu duga.

Sekian, terima kasih.

‘ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ‘

Saya yang menurut perintah,

( SALMAH BINTI ARIFFIN )


Unit Pengambilan
b.p. Ketua Setiausaha
Kementerian Penerangan. Komunikasi Dan Kebudayaan