Anda di halaman 1dari 22

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Tajjali = Turun = Kelahiran


by Zulkarnain Bandjar

KEJADIAN INSAN DALAM KANDUNGAN IBU


.

Berawal Nuqthah = satu titik = Alif awal


1. Berjumpanya Dzurriyyah bapak dengan Dzurriyyah ibu menjadi Nuqthan dua titik/dua Alif, itulah Ruh
Ruhani bertemu dengan Ruh Jasmani bertetes di Rahim suci.
.

Firman Allah :
Wabada akhlaqa insani mintiin (Al-Sajadah : 7)
Artinya : Dan Allah telah memulai penciptaan manusia dari tanah.
.

2. Ketika 40 Hari dalam kandungan namanya Nuthfah maka telah dapat bergetar, dan ketambahan Rupa
dari Saidina Muhammad saw.
.

3. Pada usia 2 bulan telah ketambahan warna dari Saidina Muhammad saw, maka telah dapat berdenyut.
.

4. Manakala usia 80 hari dinamakan dia Alaqah.

5. Manakala usia 90 hari di namakan dia Mudhghah telah ketambahan Kulit dari Saidina Muhammad, maka
telah dapat bergerak.
.

6. Pada usia 4 bulan dinamakan dia Hayyun dan telah ketambahan Otak dari Saidina Muhammad.
.

7. Pada usia 5 bulan telah ketambahan Urat, maka didalam bumi suci telah mendapatlembab saja,
.

8. Pada usia 6 bulan telah ketambahan Tulang dari Saidina Muhammad saw, maka di bumi suci dapat bulak
balik, naik turun.
.

9. Pada usia 7 bulan berada dibumi suci Rupa surat Muhammad ia surat Rahman maka ketambahan rambut,
darah, daging.
.

10. Pada usia 8 bulan dinamakan dia janin maka telah dikenakan pada kandungannya saudara empat kelima
pancer yaitu Khawasil Khamsah.
1. Air Tuban, Maqom Saidina Jibril as, Tempatnya di Kulit, Sifat kasihan.
2. Bungkus, Maqom Saidina Mikail as, Tempat di Tulang Sifat kekuatan.
3. Ari-ari, Maqom Saidina Israfil as, Tempatnya di Otak menjadi kemauan
4. Tali Pengikat, Maqom Saidina Izrail as, Tempatnya di Daging menjadi daya penangkal maut.
.

11. Pada usia 9 bulan telah di beri Hakekat artinya gerak yakni pertemuan budi denganakal menjadi
kemauan/keinginan dan hidup, maka bernama Muhammad yakni wujud, ilmu, syuhud
.

TAHAPAN / MARTABAT:
.

1.

Martabat Pertama :

Ketika berada di bapak itu namanya Nuqthah yaitu : Maa-ul Hayati Air hidup = Sifat Hayat, Maa-ul
Hayat itu tempatnya didalam Surga ketujuh berdekatan dengan Air Qashar.
2.

Martabat kedua :

Ketika jatuhnya Maa-ul Hayat masuk kedalam tubuh Bapak namanya Dzurriyyah
3.

Martabat ketiga :

Ketika jatuhnya Dzurriyyah masuk kedalam tulang sulbi namanya Mani yakni Sifattullah = Sifat
maani terdiri dari :
.

1. Ilmu
2. Hayat
3. Qudrat
4. Iradat
5. Sama
6. Bashar
7. Kalam
.

Hendaklah dengan mengetahui hal ini maka ibu/bapak menjaga-nya dengan berkelakuan yang baik-baik.

4.

Martabat keempat :

Kemudian daripada itu maka turun Dia dari maqam Ala kepada maqam Sulfaitulah yang disebut
Assafiiina yaitu dari kandungan bapak turun ke kandungan ibu.
Ketika berjumpa antara mani bapak dan ibu, maka dinaikan Nuqthah (Maksudnya : Nuqthah itu bersamasama menjadi satu titik inilah Masrah keduanya) = (Maksudnya lagi : bercampur mani bapak
dengan mani ibu maka itu menjadi Dzurriyyah)
Adapun takkala Dzurriyyah itu masih belum tercampur kedudukannya bertingkat-tingkat :

1. Daulatul Qadiim, itulah Dzurriyyah dari bapak yakni titik dari bapak, maka keadaannya itulah
yang membawa sifat Jamal
2. Nurul Qadiimu , kediamannya itu Mani bapak pada mata bapak,

3. Joharul Qadim, kediamannya mani bapak ini pada perut bapakdinamakan Masyiinuna
.

(Demikian pula Dzurriyyah dari ibu, bertingkat-tingkat seperti halnya Dzurriyyah pada bapak)
.

Mani bapak yang jatuhnya kedalam tanah suci itu namanya Alif awal. Ketika berjumpa Dzurriyyah itu
jadilah dua titik maka namanya Nuqthah, atau disebut dengan nama Dua alif.
.

Alif awal = Dzurriyyah bapak, maka itulah yang menjadi anak.

Alif sani = Dzurriyyah ibu, inilah rupanya.

Dan apabila Masrah keduanya menjadi satu, maka jadilah suatu kejadian, maka dinamakan ia Nuqthah.
.

Kemudian Masrah keduanya dalam Rahim ibu sampai pada umur 40 hari maka dinamakan Dia
Nutfah seterusnya manakala dialam Rahim ibu berumur 80 hari, dinamakan Dia Alaqah Dan manakala
didalam Rahim ibu berumur 90 hari, maka dinamakan Dia Mudghah Dan manakala didalam Rahim ibu
berumur 120 hari, dinamakan Dia Hayyun Dan manakala didalam Rahim ibu berumur 9 bulan maka
dinamakan Dia Janin.
.

Maka telah cukuplah sifat-sifat-nya itu, inilah hasil-nya Insanul kamil yang bernama Sifat Rahman yang
dari Allah Joharul Qadiim dari mani bapak/ibu pada perut, dan yang bernama Sifat Arrahiimu yang dari
Allah swt, itulah Hakekat Insanul Kamil
.

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN *


by Zulkarnain Bandjar

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

** SURAH : AL IKHLAS **
by Zulkarnain Bandjar

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* MANUSIA DALAM KANDUNGAN IBU *


by Zulkarnain Bandjar

umur 1 hingga 14 hari

umur 81 hingga 119 hari

umur 120 hingga 199 hari

umur 200 hari dan 240 hari

umur 241 hingga 270 hari

umur 271 hingga 280 hari


MASA YANG DIBUTUH-KAN MANUSIA DALAM KANDUNGAN SEORANG IBU ADALAH :
9 BULAN, 9 HARI, 9 JAM, 9 MENIT, 9 DETIK, 9 SECOND
TIDAK LEBIH TIDAK KURANG
SEUMPAMA SEBUAH MANGGA
MAKA
Mangga yang masih dipohon itu ibarat-nya manusia masih didalam kandungan ibunya, ketika mangga
jatuh

dan

di-manfaat-kan itu-lah manusia

yang

hidup,

ketika mangga

itu

di-kupas maka

disitulah manusia telah merasakan syareat-nya, waktu mangga di-potong dan di-makan itulah manusia
bersyukur karena sudah mendapati rahasia Allah s.w.t, waktu mengupas mangga atau pada saat kita
bersyukur atas nikmat Allah jangan-lah sampai tercoak biji mangga itu atau tercoak sirrul insanmu oleh
pisau keyakinan, karena kalau sampai tercoak sirrul insan-mu maka lembaga mangga sebagai
sirrullah tidak bisa sebagai bahan tumbuh.

LEMBAGA (sirrullah) disini artinya adalah LAM-BAQA atau Allah yang Kekal,
BIJI (sirrul insan) disini artinya adalah Ahlak yang Mulia

Dalam lembaga ini-lah terletak fungsi dari seluruh fungsi yang ada, bukanlah biji yang besar yang
menumbuh-kan tetapi lembaga yang kecil yang menumbuhkan, yang disebut ilmu yang sedikit tetapi
tahu-kah anda bahwa didalam lembaga itu tersimpan rahasia pohon, batang, ranting dan daun itulah sirrullah
dalam diri manusia,
Jadi kita harus-lah dapat mengerjakan sesuatu agar sirrul insan kita baik dan bisa membagkitkan sirrullah.
Karena kalau sirrul insan tidak baik sirrullah tidak bisa tumbuh, sebab sirrullah itu bagaimana sirrul
insan, karena Allah itu bagaimana hambanya bukan hamba bagaimana Allah-nya sebagaimana firman
Allah bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya
Ingat-lah :

Sirrullah tersembunyi dalam sirrul Muhammad sirrul Muhammad tersembunyi dalam sirrul
insan dan sirull insan maujud sebagai manusia maka itulah kita yang ada pada hari ini.

Salam Zulkarnain Bandjar

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* MAKNA 17 RAKAAT DALAM SHOLAT *


by Zulkarnain Bandjar

Makna17 rakaat dalam sholat

Alif Ha

Allah

Muhammad

Adam

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* Al_Fatihah dalam diri Manusia *


by Zulkarnain Bandjar

Al-Fatihah dalam diri manusia

Kaitan Al-Ikhlas + Al-Fatihah + Syahadah

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* ALLAHU AKBAR *
by Zulkarnain Bandjar

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* Cara baca Kalimah *


by Zulkarnain Bandjar

Menikmati ucapan Syahadah :

BACA-AN YANG SALAH

BACA-AN YANG BENAR


Niat-kan dalam hati bahwa : .

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* ALLAH HU HU ALLAH *
by Zulkarnain Bandjar

ALLAH HU

HU ALLAH

ALLAH HU HU ALLAH