Anda di halaman 1dari 3

Ibadat Rosario

Pengantar
Lagu Pembukaan PS No.569
Tanda Salib dan Salam
F : Dalam Nama Bapa dan Puta dan Roh Kudus
U : Amin
F : Semoga rahmad Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan Persekutuan Roh Kudus beserta kita
sekalian.
U : Sekarang dan selama-lamanya.
Tema Ibadat (sesuai bacaan Kitab Suci)
Pernyataan Tobat :
F : Bapak/ibu dan Saudara/i seiman, agar kita layak menghadap ke hadirat Tuhan dan memohon kepadaNya, maka marilah kita terlebih dahulu mengakui akan kesalahan dan dosa kita baik dihadapan Tuhan
maupun dihadapan sesama kita.
PU.Saya mengaku ........(PS No 224)
kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, - bahwa saya telah berdosa - dengan pikiran
dan perkataan, - dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh verdosa. Oleh
sebab itu saya mohon - kepada Santa Perawan Maria, - kepada para Malaikat dan orang kudus - dan
kepada saudara sekalian, - supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita.
F : Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup
yang kekal.
U : Amin
Doa Pembukaan
F : Marilah kita berdoa :..............
Allah Bapa yang mahakudus, Engkau berkenan menguduskan seluruh umat-Mu dengan mengutus Roh
Kudus. Dialah yang membaharui segala sesuatu, dan menyatu-padukan seluruh bahasa dalam pengakuan
iman yang satu dan sama. Tanamkanlah sabda suci-Mu dalam lubuk hati kami, dan teguhkanlah persatuan
umat-Mu di lingkungan Malaekat Agung Gabriel ini, serta baharuilah semangat cinta kasih kami satu sama
lain. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh
Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
U : Amin.
Ibadat Sabda
F : Bapak/ibu dan Saudara/i sekalian, marilah kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan Sabda
Tuhan.

Bacaan Pertama
L : Pembacaan dari kitab Kis 17 : 15 ; Kis 17 :22 34 ; Kis 18 : 1
L : Demikianlah sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah
Lagu Antar Bacaan PS No. 568
Bacaan Kitab Suci
P: Alleluia, Alleluia, Alleluia
P: Semoga Tuhan beserta kita
U: Sekarang dan selama-lamanya
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes.
U: Dimuliakanlah Tuhan.
F : (Yoh 16:12 15) Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat
menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya
itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan
memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku. Segala
sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa
yang diterimanya dari pada-Ku.
P: Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, dan tekun melaksanakannya.
U: Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami.
Renungan
Madah Pujian PS No. 571
Doa Rosario
Doa Umat
F : Marilah berdoa
Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah memberikan perintah kepada para murid : mintalah, maka akan
diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu.
(Luk.11 : 9). Karena setiap orang yang meminta, menerima; dan setiap orang yang mencari, mendapat; dan
setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan (Luk.11 : 10).
Maka marilah kita mohon kepada Allah.
L : Ya Bapa, semoga Engkau berkenan menganugerahkan kebahagiaan dan damai sejahtera kepada
keluarga kami masing-masing. Marilah kita mohon
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L : Marilah kita berdoa untuk seluruh warga lingkungan MA Gabriel yang sakit dan dalam keadaan
kesusahan. Allah Bapa kami. Berkenanlah menguatkan mereka yang menderita, menyembuhkan yang sakit
dan memberikan penghiburan bagi yang sedang menderita kesusahan. Marilah kita mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.


L : Marilah berdoa untuk kita yang hadir di sini. Allah Bapa kami. Bimbinglah kami agar mampu
memperbaharui hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon .....
F : Kami persilahkan untuk menyampaikan doa-doa secara spontan.
F : Marilah kita mohon.
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Doa penyerahan kepada Bunda Maria PS No.216
F : Marilah kita berdoa, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyelamat kita.
PU Bapa kami .....
F : Ya Bapa. Ampunilah dan bantulah kami agar kami senantiasa memperbaiki dan membaharui hidup kami
agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sementara kami mengharapkan kedatangan penyelamat
kami Yesus Kristus.
U : Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya
Doa Penutup
P. Marilah kita berdoa.......
Syukur kepada-Mu, ya Bapa, sebab Engkau telah membuka hati kami bagi Roh Kudus. Syukur pula atas
kurnia surgawi yang Kau-limpahkan dengan perantaraan Dia. Semoga kami semakin dijiwai Roh Kudus, dan
makin hari makin berkembang menjadi manusia baru menurut gambaran Putera-Mu. Sebab Dialah Tuhan
dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U : Amin
Berkat Perutusan
F : Marilah kita mohon berkat Tuhan
F : Semoga Tuhan Berserta Kita
U : Sekarang dan selama lamanya
F : Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa. Bapa dan Putera dan Roh
Kudus
U : Amin
F : Bapak/ibu dan Saudara/i, Doa Rosario kita sudah selesai, marilah kita pulang dalam damai Tuhan
U : Syukur kepada Allah
F : Mari kita menyanyikan lagu penutup PS No.632
F : Dipermuliakan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus
U : Sampai selama-lamanya
PU : Amin

Anda mungkin juga menyukai