Anda di halaman 1dari 3

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

KATEGORI: RAHASIA
8 Desember 2011

Dzikir Makrifatullah (Ah)


Awas!! Jalan masih licin.

DZIKIR MAKRIFATULLAH
DZAT SIFAT
ALLAH MUHAMMAD
NYATA PENYATA
PEMBERI PENERIMA
KAMIL MULKAMIL
BATIN DZAHIR
ALIF HA
ZAKAR FARAJ
Dari artikel-artikel yang telah terbit, banyak sekali yang membuka atau mencari
uraian yang ber-kaitan dengan Dzikir.

Dzikir yang telah di-uraikan terdiri dari :

Dzikir Afal, Dzikir Asma, Dzikir Sifat, Dzikir Dzat..

(lihat kembali uraian tentang zikir1, zikir2, zikir3, zikir)


Dzikir yang tertinggi adalah zikir Makrifatullah yaitu Dzikir khusus bagi

mereka yang telah berumah tangga, tugas kita untuk mengajar-kan Dzikir ini
kepada pasangan kita, semua ini ter-cakup dalam Ilmu NISAI,
buktikan semua-nya agar bertambah Iman di dada

Inilah Dzikir yang paling puncak yang disebut


Dzikir Makrifatullah.
Dzikir ini diambil daripada huruf pertama dan terakhir daripada lafaz AlJalalah (ALLAH) yaitu huruf ALIF dan huruf HA, jika Alif+Ha akan
menjadi AH.

Alif itu sifat-nya Maskulin (kelaki-lakian)


Ha itu sifat-nya Feminim (ke-perempuan-an)

Dzikir ah, ah, ah adalah zikir makrifatullah, karena diambil daripada lafaz
Allah yang tajalli daripada Ahadiyyah, Wahdah, Wahidiyyah, alam Roh, alam
Misal, alam Ijsam dan alam Insan. Alam Misal adalah benih lelaki dan alam
Ijsam adalah benih perempuan dan kedua-duanya datang daripada Allah.
ALIF adalah simbol alat kelamin lelaki dan perempuan adalah HA,
Sebutan AH (ALIF + HA) dua kali adalah dua rakaat Subuh.

(lihat ini di http://hukumalam.co.cc tentang uraian sholat)


Firman Allah dalam Al-Quran :

WALATAKRABUL ZINA
Jangan-lah engkau ber-main-main di-tempat
ini
Dari sini engkau di-bangkitkan dengan izin Allah, bagaimana cara kita
membangkit-kan yang benar? Jangan sampai salah kita mem-bangkit-kan maka
yang hadir adalah se-orang pembunuh atau perampok yang masuk dalam
jalur keluarga kita.

Oleh karena itu

Per-kawin-an dalam rumah tangga adalah unsur yang penting dalam


pengajian Ilmu Hakekat dan Makrifatullah, hal ini berkaitan dengan
tugas manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan dunia dengan
membangkitkan kembali manusia-manusia yang berkwalitas tentunya
dengan izin Allah, juga berkaitan dengan tugas manusia untuk
menyampaikan amanah (Rahasia Allah) kepada yang ber-hak
menerimanya.
Kaitan dengan hal ini, kita bisa melihat arti daripada BISMILLAH :

ALIF gaib rahasia Allah

Titik BA adalah mani

Pangkal huruf SIN adalah kepala zakar

Batang huruf SIN adalah batang zakar.

Lingkaran luar huruf HA adalah bibir faraj.

Lingkaran dalam huruf HA adalah lubang faraj

.
(lebih jelas-nya lihat kembali uaraian tentang BISMILLAH)
Sebagai penutup pada kesempatan ini, saya ingin mengutip satu sair indah :

Asal-ku ini bukan-lah di-bumi


Tempat-ku tinggi bertabur cahaya
Kalau bukan lantaran birahi
Tidak-lah ku turun menjadi sahaja
Sekarang kita sudah menjadi sahaja (manusia), tugas kita untuk kembali
menjadi cahaya (Allah).
Salam Zulkarnain Bandjar