PPU

SMK Abdul Rahim Kudat Sabah

2010

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
SUBJEK :

Pengajian Am
 MUET
 Bahasa Melayu  Geografi
 Pengajian Perniagaan

KERTAS :

1

2

KELAS :

 6AL

 6BL

HARI :

 Isnin

 6GL

 6SL

 Selasa

 6AB

 Sains Sukan
 Chemistry

 Sejarah
 Biology

 6BB

 6SL

 Rabu

 6GB

 Khamis

TARIKH :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

 11
 27

BULAN :

 April
 Oktober

 Januari
 Julai

MASA :  6.45 – 7.20
 10.35 – 11.10
 2.40 – 3.15

 Februari
 Ogos

 7.20 – 7.55
 11.10 – 11.45
 3.15 – 3.50

 Mac
 September

 7.55 – 8.30
 11.45 – 12.20

 8.30 – 9.05
 12.55 – 1.30

 Ekonomi
 Mathematics T

 Jumaat

 12  13
 28  29

 14  15
 30  31

 Mei
 November

 9.05 – 9.40
 1.30 – 2.05

 16

 Jun

 10.00 – 10.35
 2.05 – 2.40

TAJUK

: ____________________________________________________________________________

SUB TAJUK

: ____________________________________________________________________________

OBJEKTIF

: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN : Kuliah
AKTIVITI P & P :
 Penerangan Maklumat
 Pembentangan Kertas Kerja
 Perbincangan Kumpulan
 Penulisan Esei / Membuat Tugasan
PENERAPAN KEMAHIRAN :
 Interprestasi Data
 Mengulas Isu
 Menghurai Fakta
 Memberi Pendapat

 Tutorial

 Lain-lain (Sila Nyatakan) :
 ___________________________________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________

 KBKK
 Kecerdasan Pelbagai
 Membuat Rujukan
 Lain-lain (Sila Nyatakan)

BBM :
 Multimedia
 Internet
 Gambar / Lakaran / Peta
 Powerpoint / Flash
 Keratan Akhbar / Majalah
 Jurnal / Ensaiklopedia
 CD Perisian
 Bahan Edaran
 Lain-lain (Sila Nyatakan):
____________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

REFLEKSI RPH :
 Objektif P & P tercapai
 Pelajar memberi tumpuan sepenuhnya
 Pelajar tidak bersedia
 Perlu kelas lanjutan
 Kelas ditangguhkan _______________________
 Peperiksaan / Ujian _______________________
 Lain-lain (Sila Nyatakan):
______________________________________
______________________________________
______________________________________

PPU

SMK Abdul Rahim Kudat Sabah

____________________________
____________________________

2010

Tandatangan Pengajar : _____________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful