Anda di halaman 1dari 9

Bahagian A

1. Berikut adalah tujuan organisasi bengkel KECUALI


a. Memastikan kesalamatan alatan dan bahan
b. Memastikan pelajar bersikap bertanggungjawab
c. Memastikan kesalamatan guru terjamin
d. Memastikan bengkel sentiasa bersih
2. Pilih pernyataan yang berkaitan dengan peraturan selepas
menggunakan bengkel
a. Laporan kemalangan di bengkel kepada guru
b. Laporkan kerosakan alatan kepada guru.
c. Masuk ke dalam bengkel dengan kebenaran guru.
d. Tutup semua suis sebelum meninggalkan bengkel.
3. Manakah Antara yang berikut cara yang sesuai untuk
mengelakkan pakaian terkena kotoran ketika membuat aktiviti di
bengkel?
a. Memakai apron
b. Membuka pakaian
c. Menghindarkan dari membuat aktiviti
d. Membuang semua kotoran
4. Bengkel RBT perlu______________ supaya sentiasa berada dalam
keadaan bersih, kemas dan teratur sepanjang masa.
a. Dicat
b. Dibasuh
c. Disenggara
d. Disepah

5. Objek di atas ialah________________


a. Alat penyaman udara
b. Alat penyelam
c. Alat pemadam kebakaran

d. Peti pertolongan cemas

6. Fungsi utama kit pertolongan cemas adalah untuk


a. Menyimpan perkakasan bengkel
b. Menyimpan ubat
c. Menyimpan makanan kering
d. Menyimpan surat
7. __________________ adalah untuk mencengkam bahan atau
komponen kecil.
a. Pelayar muncung tirus
b. Pemutar skru mata rata
c. Pemutar skru Philip
d. Spana hujung terbuka

8. Berdasarkan gambar di atas. Fungsi Gear adalah untuk


a. Menggerakkan gear pada kit model
b. Menggerakkan set roda penggerak
c. Memutuskan atau menyambungkan litar
d. Menghubungkan dua roda
9. Berikut adalah cara untuk mendapatkan maklumat KECUALI
a. Soal selidik
b. Pemerhatian

c. Perbincangan kumpulan
d. Permainan game di internet

10.

Apakah fungsi rumah api?


a. Menara berlampu sebagai tempat beristirehat
b. Menara berlampu yang memancarkkan cahaya untuk
panduan kapal pada waktu malam.
c. Menara berlampu sebagai bangunan pengintip pelaut.
d. Menara berlampu sebagai bangunan hiasan tepi laut.

11. Berikut adalah bahan dan peralatan yang digunakan untk


membina replika rumah api KECUALI
a. Pemegang mentol, mentol, bateri
b. Suis, wayar, bateri,
c. Medium Density Fibreboard(MDF), kayu beroti, bod lekap,
papan lapis
d. Kertas pasir, gam gajah, plastic, kain

12.

Simbol di atas ialah


a. Mentol
b. Bateri
c. Suis
d. Wayar

APIT - G
13.

Fungsi gambar di atas ialah


a. Untuk memasangkan dan melonggarkan skru serta menebuk
lubang.
b. Digunakan untuk memotong wayar
c. Digunakan untuk mengapit benda kerja semasa mengergaji
d. Digunakan untuk menggerudi kayu tebal.

14. Alatan yang digunakan perlu ____________ dan disimpan


ditempat asalnya.
a. Disepah
b. Dibersihkan
c. Disorok
d. Dicampak
15. Bahan-bahan yang ________________ dan mudah terbakar
hendaklah disimpan ditempat yang sesuai dan selamat.
a. Selamat
b. Elektrik
c. Berbahaya
d. Bersepah
16. Sebarang kerosakan atau kehilangan alatan mesti dilaporkan
kepada___________
a. Rakan
b. Guru
c. Pengawas
d. Tukang sapu

17. ______________ ialah alatan untuk mengetat dan melonggarkan


bolt dan nat.
a. Pemutar Philip
b. Kunci Allen
c. Spana hujung terbuka
d. Pemutar skru rata
18. Setiap rekaan mempunyai reka bentuk bentuk tertentu utuk
menghasilkan reka bentuk tersebut, berikut adalah beberapa
langkah yang perlu diikuti.KECUALI
a. Menyatakan masalah
b. Mengumpul wang
c. Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran
d. Memilih lakaran terbaik
19. Projek eksperimental ialah projek yang bersifat ______________
terhadap reka bentuk projek sebenar.
a. Kekal
b. Elok
c. Sempurna
d. Percubaan
20. Berikut ialah bahan hiasan yang biasa digunakan untuk sesuatu
artikel jahitan KECUALI
a. Butang
b. Labuci
c. Renda
d. Roda surih

Bahagian B
1. Susun langkah-langkah mereka bentuk projek eksperimental
mengikut urutan.

Langkah-langkah

Nomb
or

Mengenal pasti jenis alatan dan bahan


Membina, menguji dan menambah baik projek
eksperimental
Memilih lakaran terbaik
Mengumpul maklumat
Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran
idea
Membuat persembahan projek eksperimental
Menyatakan masalah berpandukan situasi
Mendokumentasi projek eksperimental
(8
Markah )

2. Namakan alatan berikut


A.

B.

C.

D.

E.

( 10
Markah )

3. Gambar menunjukkan sebuah projek rumah api. Namakan


bahan dan komponen yang digunakan pada ruang yang
disediakan.

( 12 Markah )

2014

Peperiksaan Semester Pertama


Reka bentuk dan teknologi
Tahun 4
Masa 1 jam
Nama murid:___________________________
Arahan
1. Jawab Semua soalan.
2. Jawab dengan Bijak.
Selamat menjawab

Disediakan oleh

Disemak oleh

_______________

_____________

RUSNITA SARININ