Anda di halaman 1dari 1

CADANGAN PROGRAM TAHUNAN

NAMA BADAN BERUNIFORM: PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIA


BULAN

TARIKH

AKTIVITI
Perjumpaan Kali Pertama Ahli
Jawatankuasa PPIM

JANUARI
Pengenalan Kawad Kaki /
Ikrar PPIM / Tatacara perjumpaan
Pengenalan PPIM dan logo PPIM
FEBRUARI
Permainan Kecil / Latihan Kawad
Kaki
MAC

Membuat gajet
Membuat gajet

APRIL
Membuat ikatan
Membuat ikatan
MEI
Kraftangan Bunga Telur
Aktiviti masakan tanpa api
JUN
Aktiviti masakan berasaskan
gandum
Pertandingan Puteri Muslimah
Solekan dan Hiasan
JULAI
Program Khidmat Masyarakat

GURU BERTUGAS: