Anda di halaman 1dari 32

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

BAB 1 : DUNIA MELALUI DERIA KITA


1.1 Organ deria dan fungsinya
1. (a) Namakan lima organ deria manusia.
..
..
..
..
..
(b) Bagi setiap jenis organ deria yang dinamakan, berikan jenis deria dan rangsangan yang
diterima.
..
..
..
..
..
2. Lengkapkan carta alir di bawah ini tentang aliran maklumat yang berlaku apabila anda terdengar
ketukan pintu sehingga anda membuka pintu itu.

1.2 Deria Sentuhan


1. Nyatakan lima reseptor yang terdapat pada kulit.

Reseptor
Kulit

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

2. Apakah hubungan antara ketebalan epidermis kulit dengan kepekaan kulit terhadap
rangsangan?

..
3. Bagaimanakah bilangan reseptor mempengaruhi kepekaan kulit?

..
1.3 Deria Bau
1. Namakan organ deria bau kita.

2. Apakah rangsangan yang dapat diterima oleh sel-sel deria bau?

3. Dimanakah kedudukan sel-sel deria bau?

1.4 Deria Rasa


Tanda () bagi pernyataan yang betul dan () bagi pernyataan yang salah.
1. Hanya terdapat tiga jenis reseptor rasa pada lidah
2. Bahagian lidah yang berlainan peka terhadap rasa yang berlainan
3. Deria bau dibantu oleh deria rasa
4. Lidah tidak dapat merasa makanan yang kering
5. Tunas rasa terletak dirongga mulut.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

1.5 Deria Pendengaran


1. Nyatakan struktur telinga yang
a) Menguatkan getaran bunyi : ..
b) Menerima gelombang bunyi : .
c) Bergetar apabila gelombang bunyi mengenainya : ..
2

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

d) Mengubah getaran bunyi kepada bentuk impuls : .


e) Menghantar impuls ke otak :
2. Lengkapkan carta alir dibawah ini untuk menunjukkan laluan gelombang bunyi di telinga.

1.6 Deria Penglihatan


1. Nyatakan struktur mata yang
a) Membiaskan dan memfokuskan cahaya pada retina. : .
b) Membenarkan cahaya masuk ke dalam mata :
c) Mengawal saiz anak mata :
d) Mengelakkan pantulan dalam mata : .
e) Menukarkan cahaya yang diterima kepada impuls : ..
f) Menghantar impuls ke otak :
2. Lengkapkan carta alir di bawah ini untuk menunjukkan lintasa cahaya dalam mata.

1.7 Cahaya dan penglihatan


Nyatakan jenis kecacatan penglihatan atau jenis penglihatan berdasarkan penerangan di bawah ini.
1. Bahagian retina yang tidak dapat mengesan imej kerana tidak mempunyai sel deria
.
2. Kecacatan mata yang disebabkan oleh permukaan kornea yang tidak sekata.
.
3

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

3. Penglihatan yang mempunyai medan penglihatan yang luas.


.
4. Penglihatan yang membolehkan jarak dianggarkan dengan tepat.
..
1.8 Bunyi dan pendengaran
1. Tanda () bagi pernyataan yang betul dan () bagi pernyataan yang salah.
a) Apabila objek bergetar, tenaga haba terhasil
b) Bunyi dihasilakn oleh getaran
c) Pantulan bunyi menyebabkan gema di dalam gua
d) Permukaan keras merupakan penyerap bunyi yang baik
e) Permukaan lembut merupakan pantulan bunyi yang lemah

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

2. Nyatakan dua jenis alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keupayaan pendengaran
manusia.
..

1.9 Rangsangan Dan Gerak Balas Tumbuhan


1. Lengkapkan jadual di bawah ini untuk menunjukkan gerak balas tropisme pucuk dan akar.
Kemudian, nyatakan kepentingan tropisme kepada tumbuhan.
Pucuk Tumbuhan

Jenis Tropisme

Akar tumbuhan

Fototropisme
Geotropisme
Hidrotopisme
Apakah kepentingan gerak balas tropisme kepada tumbuhan?

..

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

2. Lengkapkan jadual di bawah ini untuk menunjukkan rangsangan bagi jenis-jenis gerak balas
tumbuhan.
JENIS GERAK BALAS

RANGSANGAN

KEPENTINGAN

3. Bagaimanakah tumbuhan yang berikut menunjukkan fototropisme positif untuk mendapatkan


cahaya matahari?
a) Pokok rotan.

b) Pokok seri pagi

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

BAB 2 : NUTRISI
2.1 Kelas kelas makanan
1. Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
a) _____________________ membekalkan tenaga yang diperlukan untuk aktiviti harian kita.
b) ____________ dan ________________ melindungi badan kita daripada penyakit dan
mengekalkan kesihatan badan kita.
c) ________________ melarutkan dan mengangkut makanan tercerna ke sel sel badan.
d) Kekurangan pelawas dalam gizi boleh menyebabkan masalah ________________.
Makanan yang kaya dengan pelawas ialah ____________ dan _________________.
e) ________________ melindungi organ organ badan seperti jantung daripada tercedera.
f) _________________ diperlukan unutk membina sel-sel baharu untuk pertumbuhan dan
untuk menggantikan sel-sel yang telah rosak.
2. Kelaskan makanan yang berikut kepada kelas makanan yang betul.
Mi

Mentega
Susu

Madu

Kuning Telur
Ikan

Putih telur

Ubi kayu
Marjerin

Kacang Tanah

2.2 Kepentingan Gizi Seimbang


1. Apakah maksud gizi seimbang?

2. Berikan tiga factor yang mempengaruhi keperluan gizi individu.

3. Apakah unit sukatan untuk tenaga dalam makanan?


..
6

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

2.3 Sistem Pencernaan Manusia


Padankan bahagian system pencernaan dengan fungsi masing-masing.
Bahagian sistem pencernaan

Fungsi

Mulut

Melengkapi pencernaan

Esofagus

Memotong makanan menjadi serpihan kecil

Perut

Merembeskan hempedu

Pankreas

Menghantar makanan ke perut

Hati

Merembeskan jus pankreas

Usus Kecil

Percernaan protein bermula

Usus Besar

Menyerap semula air

2.4 Proses Penyerapan Makanan Tercerna


1. Apakah kelebihan vilus untuk membolehkannya menyerap makanan tercerna dengan lebih
cekap?

2. Nyatakan tiga contoh makanan tercerna yang dapat diserap ke dalam dinding usus kecil.

2.5

Penyerapan Semula Air dan Penyahtinjaan


1. Bagaimanakah bahan tidak tercerna disingkirkan daripada badan?

2. Apakah yang dimaksudkan dengan sembelit?

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

3. Nyatakan dua cara untuk mengatasi maslaah sembelit.

2.6 Amalan Pemakanan Yang Sihat


Berdasarkan piramid makanan, nyatakan dua jenis makanan yang harus
a) Dimakan paling banyak

b) Dimakan paling kurang

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

BAB 3 : BIODIVERSITI
3.1 Kepelbagaian Organisma Hidup dan Pengelasannya.
1. Nyatakan lima kelas haiwan vetebrata.

2. Apakah haiwan vetebrata yang berdarah sejuk?

3. Apakah organ pernafasan yang digunakna oleh katak?

4. Nyatakan dua kelas utama tumbuhan berbunga.

5. Nyatakan tiga contoh utama tumbuhan tidak berbunga.

6. Nyatakan empat cirri pada tumbuhan dikotiledon.

7. Apakah jenis urat daun, akar, batang dan bilangan kotiledon yang terdapat pada pokok
jagung?

8. Mengapakah organisma seperti kulat tidak dapat membuat makanan sendiri?

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

BAB 4: SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DENGAN PERSEKITARAN


4.1 Saling Bersandaran antara Organisma Hidup
Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
1. ___________________ ialah sekumpulan organisma yang sama yang dapat saling membiak
untuk menghasilkan anak.
2. Sekumpulan organism yang hidup bersama-sama dala suatu habitat akan membentuk suatu
_______________________________.
3. _____________________ ialah tempat hidup semulajadi bagi tumbuhan dan haiwan.
4. ___________________ merupakan gabungan beberapa jenis populasi haiwan dan
tumbuhan yang hidup bersama sama dan saling bersandaran dalam suatu habitat.
5. _____________ terdiri daripada beberapa ______________ yang saling bersandaran dan
berinteraksi dengan persekitaran fizikal.

4.2 Interaksi antara Organisma Hidup


1. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
a) ___________________ ialah organisma yang memburu dan memakan organisma lain.
b) ___________________ ialah organisma yang diburu dan dimakan oleh organisma lain.
c) Interaksi antara dua organisma yang berlainan spesies yang hidup bersama disebut
_____________________.
d) _________________ ialah interaksi antara dua organisma berlainan hidup bersama dan
mendapat faedah bersama.

2. Nyatakan jenis interaksi antara pasangan organisma hidup yang berikut:


a) Buran dan umang-umang : __________________________
b) Burung helang dan ular : ____________________________
c) Rafflesia dan pokok : _______________________________
d) Pokok bunga dan rumput : __________________________

10

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

4.3 Siratan Makanan


1. Maklumat yang berikut menunjukkan senarai organism yang terdapat dalam suatu
ekosistem.
Pokok padi
Ular

tikus
Beluncas

Belalang
Burung pipit

Burung helang

a) Dengan menggunakan senarai organisma di atas, bina tiga rantai makanan yang berbeza.

b) Bina satu siratan makanan daripada rantai makanan di 1 (a).

2.
a) Nyatakan sumber tenaga utama dalam siratan makanan.

b) Terangkan aliran tenaga dalam suatu rantai makanan.

11

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

c) Senaraikan empat proses hidup yang menyebabkan organisma kehilangan tenaga dalam
bentuk haba.

4.4 Fotosintesis
1. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
a) ______________________________ ialah proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau
untuk menghasilkan makanan.
b) Tumbuhan hijau memerlukan gas ___________________ dan __________________
disamping klorofil dan cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis.
c) Gas _______________________ yang dibebaskan semasa fotosintesis adalah penting
untuk respirasi.
d) Pigmen hijau yang memerangkap cahaya matahari disebut __________________.

2. Rajah 1 menunjukkan fotosintesis.

a) Pada Rajah 1, labelkan P, Q, R, S, T dan U dengan menggunakan senarai perkataan yang


berikut:
Klorofil
Karbon dioksida

Air
Glukosa

Cahaya matahari
Oksigen

b) Apakah fungsi klorofil?

12

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

3.
a) Apakah yang dimaksudkan dengan fotosintesis?

b) Senaraikan tiga kepentingan fotosintesis.

c) Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk fotosintesis?

4.5 Pemuliharaan dan Pemeliharaan Organisma Hidup


Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
1. ________________________ dan ______________________ adalah penting untuk
mengekalkan sumber semula jadi supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang.
2. Senaraikan tiga langkah pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

4.6 Mengekalkan Keseimbangan Semula Jadi.


1. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
a) Aktiviti-aktiviti manusia boleh menyebabkan _______________________ dan
____________________ alam sekitar.
b) __________________ yang berleluasa boleh menyebabkan gangguan kepada ekosistem.
c) Manusia memerlukan ekosistem yang ____________________ , ___________________,
dan _____________________ untuk kemandirian dirinya.
13

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

2. Senaraikan tiga aktiviti manusia yang boleh menyebabkan ketidakseimbangan dan


kemerosotan alam sekitar.

3. Jelaskan cara penebangan hutan yang boleh menyebabkan pemanasna global.

.. .

14

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

BAB 5 : AIR DAN LARUTAN


5.1 Ciri Fizikal Air
Jawab soalan-soalan berikut secara ringkas.
1. Apakah maksud takat beku dan takat didih?

.
2. Apakah perubahan yang akan berlaku kepada cirri fizikal air apabila air dicampurkan dengan
sedikit garam biasa.

5.2 Komposisi Air


Jawab soalan-soalan berikut secara ringkas.
1. Apakah yang dimaksudkan dengan elektrolisis?

2. Apakah komposisi air?

3. Bagaimanakah anda dapat membuktikan bahawa jawapan anda bagi soalan 2 di atas adalah
benar?

15

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

4. Apakah ujian untuk menentukan kehadiran gas oksigen dan hidrogen?

5.3 Proses penyejatan air


Jawab semua soalan yang berikut
1. Apakah yang dimaksudkan dengan penyejatan?

2. Mengapakah atmosfera yna lembap melambatkan kadar penyejatan air?

3. Apakah faktor-faktor yang dapat mempercepat pengeringan pakaian yang basah?

4. Apakah persamaan penyejatan dan pendidihan?

5.4 Larutan dan keterlarutan


Jawab semua soalan yang berikut.
1. Mengapakah air tulen sukar diperoleh secara semula jadi?

16

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

2. Apakah definisi keterlarutan?

3. Bagaimanakah zat terlarut dapat dilarutkan dengan lebih banyak di dalam suatu pelarut
yang mempunyai isi padu yang tertentu?

4. Apakah perbezaan antara larutan pekat dan larutan tepu?


LARUTAN PEKAT

LARUTAN TEPU

5.5 Asid dan alkali


Jawab semua soalan yang berikut.
1. Apakah maksud asid dan alkali?

2. Apakah dua jenis asid yang biasa digunakan di rumah dan dua jenis asid lain yang digunakan
di makmal sains?
1. Makmal sains : ________________
________________
2. Rumah :
________________
________________

17

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

3. Apakah yang berlaku apabila asid bertindak balas dengan logam?

4. Terangkan tindak balas antara asid cair dengan alkali cair.

5. Beri dua contoh cara asid dan alkali yang digunakan dalam pertanian dan perindustrian.

5.6 Kaedah pembersihan air


Jawab semua soalan yang berikut
1. Mengapakah air sungai mesti dirawat dahulu sebelum dibekalkan sebagai air minuman?

2. Mengapakah air suling yang sangat tulen tidak sesuai dijadikan bekalan air kepada
pengguna?

3. Bagaimanakah pendidihan dan pengklorinan dapat membekalkan air? Apakah kekurangan


kedua-dua pembersihan ini?

18

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

4. Mengapakah hasil turasan hendaklah dididihkan dahulu sebelum diminum?

5. Apakah sumber bekalan air bagi penduduk di kawasan pedalaman?

5.7 Sistem bekalan air


Jawab semua soalan yang berikut
1. Walaupun air paip kelihatan bersih, mengapakah kita perlu memasak air sebelum diminum?

2. Mengapakah bahan kimia yang berikut ditambahkan semasa proses pembersihan air?
a) Alum (aluminium sulfat)

b) Kapur

c) Klorin

d) Fluorida

3. Nyatakan empat peringkat utama dalam pemprosesan air?

4. Sebagai individu, bagaimanakah anda dapat menjimatkan penggunaan air?

19

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

5.8 Pemeliharaan kualiti air


Jawab semua soalan yang berikut
1. Apakah sumber-sumber utama yang mencemari air dalam kehidupan kita?

2. Bagaimanakah penggunaan baja yang berlebihan boleh menjejaskan kualiti air sungai?

3. Bagaimanakah pembinaan kawasan perumahan dan penebangan hutan dapat dikaitkan


dengan pencemaran air?

4. Apakah faedah membuat kompos daripada sampah sarap organik?

5. Sebagai individu, apakah langkah-langkah berkesan yang dapat anda amalkan untuk
mengawal pencemaran air?

20

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

BAB 6 : TEKANAN UDARA


6.1 Tekanan Udara
1. Apakah tekanan udara?

2. Apakah faktor faktor yang mempengaruhi tekanan udara?

6.2 Aplikasi Prinsip Tekanan Udara dalam Kehidupan Harian.


1. Nyatakan tiga alat yang beroperasi berdasarkan prinsip tekanan udara.

2. Nyatakan dua cara suatu gas dapat ditukarkan kepada bentuk cecair.

3. Nyatakan satu langkah keselamatan semasa menggunakan tangki gas dan tin aerosol.

21

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

BAB 7 : DINAMIK
7.1 Daya
1. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
1. Daya dapat digunakan sebagai _______________________ atau _____________________ .
2. Daya ________________________ terhasil pada dua ___________________________ yang
bersentuhan.
3. Daya boleh mengubah _____________________________ dan __________________
sesuatu objek yang sedang bergerak.
4. Daya ____________________ terhasil apabila ______________________ pada dua jasad
menarik atau menolak antara satu dengan yang lain.
5. Sesuatu objek lebih _______________ di Bumi daripada di bulan kerana daya
____________________ di Bumi lebih tinggi daripada di bulan.
2. Apakah kesan daya terhadap objek?

3. Bandingkan dan bezakan daya magnet dan daya elektrostatik.


DAYA MAGNET

DAYA ELEKTROSTATIK

4. a) Apakah maksud berat bagi sesuatu objek?

b) Apakah berat objek itu ketika berada di angkasa lepas?

22

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

7.2 Pengukuran daya


1. Mengapakah spring dipilih untuk membuat neraca atau alat penimbang?

2. Bagaimanakah neraca spring beroperasi untuk menyukat daya?

3. Mengapakah neraca spring dikatakan tidak harus digunakan untuk menyukat daya yang berat?

7.3 Daya geseran


1. Apakah hubungan antara daya tindakan dengan daya geseran apabila
a) Satu objek bergerak semasa ditolak di atas permukaan berjubin?

b) Satu objek yang sama ditolak di atas permukaan jalan raya?

2. Berikan dua ciri utama daya geseran.

3. Berikan dua kaedah untuk mengurangkan geseran antara roda dengan gandar

23

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

4. Adakah corak pada tayar kereta memberikan kebaikan atau keburukan kepada pemandu
kereta? Berikan alas an anda.

24

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

7.4 Kerja
1. Seorang ibu mengangkat anaknya seberat 6 kg dari lantai ke dalam buaian pada ketinggian
0.6m. Berapakah kerja yang dilakukan oleh ibu itu?

2. Seorang budak membuat kerja 3 kJ untuk menolak sebuah kotak sejauh 15 m. Berapakah daya
yang telah digunakan?

25

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

7.5 Kuasa
1. Apakah perbezaan antara kerja dan kuasa?
2.
Kerja

Kuasa

3. Rajah 1 menunjukkan suatu situasi di tempat pembinaan.

a) Hitungkan kerja yang dilakukan oleh kren untuk mengangkat beban itu.

b) Hitungkan kuasa jentera kren yang mengambil masa 2 minit untuk mengangkat beban ke
atas lori.

26

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

BAB 8 : SOKONGAN DAN GERAKAN


8.1 Sistem Sokongan dalam haiwan
1. Lengkapkan rajah di bawah ini untuk menunjukkan
a) Persamaan dan perbezaan system sokongan haiwan vetebrata darat dan haiwan
vetebrata akuatik.
b) Persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrate darat dan
akuatik.

27

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

8.2 Sistem Sokongan dalam tumbuhan


1. Bagaimanakah pokok meranti dan pokok jati di dalam hutan hujan tropika memperoleh
sokongan?

2. Bagaimanakah tumbuhan herba seperti pokok bayam memperoleh sokongan?

3. Mengapakah pokok peria melilit pada batang tumbuhan yang lain?

8.3 Kepentingan Sistem Sokongan dalam Benda Hidup


1. Nyatakan satu cara anda dapat menolong orang kurang upaya di jalan raya.

2. Bagaimankaah sesetengah pesakit memperoleh sokongan tambahan semasa berjalan?

28

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

BAB 9 : STABILITI
9.1 Pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek
1. Pada titik manakah suatu objek dapat diimbangkan?

2. Mengapakah kerusi tinggi mudah tumbang?

3. Mengapakah seorang gadis yang berkasut tumit tinggi berkeadaan kurang stabil berbanding
seorang gadis yang berkasut tumit rendah?

9.2 Kepentingan Kestabilan dalam Hidup


1. Nyatakan dua cara agar kerusi pada rajah di bawah dapat distabilkan.

29

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

2. Terangkan sebab kita perlu membengkokkan badan semasa mendaki bukit.

30

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

BAB 10 : MESIN RINGKAS


10.1 Tuas
1. Tentukan kelas tuas bagi alat-alat di bawah ini.
a)
b)
c)
d)
e)

Stapler
Penukul
Pemotong Kuku
Pemecah buah keras
Dayung sampan

:
:
:
:
: ...

2. Jawab soalan-soalan di bawah ini.


a) Apakah perbezaan antara tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga?
Tuas Kelas Pertama

Tuas Kelas Kedua

Tuas Kelas Ketiga

b) Mengapakah kereta sorong dan penyepit ais masing-masing dikelaskan dalam tuas kelas
kedua dan ketiga?
Kereta Sorong ( Tuas kelas kedua)

Penyepit ais ( Tuas kelas ketiga)

31

Modul Latihan Sains Tingkatan Dua

c) Apakah kelebihan tuas kelas pertama dan tuas kelas kedua?


KELEBIHAN
Tuas Kelas Pertama

Tuas Kelas Kedua

d) Terangkan sebab tuas kelas ketiga tidak digunakan untuk mengangkat beban yang berat
tetapi hanya untuk menjadikan kerja lebih senang.

e) Cadangkan dua cara yang lebih mudah untuk mengalihkan seketul batu besar dengan
menggunakan tuil besi.

32

Anda mungkin juga menyukai