Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN TAHUN

2012
MBMMBI
(MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DAN
MEMPERKUKUHKAN BAHASA INGGERIS)

PERANCANGAN TAHUNAN MBMMBI


SK MERLIMAU DUA TAHUN 2012

1. PENDAHULUAN
Mermartabatkan Bahasa Melayu bermaksud meletakkan Bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan
kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. Bahasa Melayu
juga merupakan bahasa penghantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996.
Memperkukuhkan Bahasa Inggeris membawa maksud memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib
dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.
2. MATLAMAT
Meletakkan Bahasa Melayu setanding dengan bahasa-bahasa utama dunia. Selain itu ia bertujuan menimbulkan rasa minat para
pelajar untuk mendalami bahasa yang menjadi bahasa pertuturan mereka. Selain itu ia meletakkan Bahasa Melayu sebagai
bahasa yang kita gunakan sebagai perhubungan antara kaum di Malaysia. Kita juga mahukan Bahasa Melayu diletakkan di
atas selaras dengan perlembagaan.
Bahasa Inggeris tidak kurang penting kerana ia adalah bahasa ilmu antarabangsa. Pengukuhan dijalankan mengikut
perancangan serta kerjasama dari semua pihak yang terlibat.

3. TUJUAN

Tujuan utama memartabatkan Bahasa Melayu adalah kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang
menjadi alat perpaduan, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai
hasrat 1 Malaysia.

Tujuan utama memperkukuh Bahasa Inggeris adalah kerana Bahasa Inggeris merupakan bahasa komunikasi
antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan bagi membolehkan penerokaan pelbagai ilmu untuk
bersaing di peringkat nasional dan global.

4. STRATEGI PERLAKSANAAN
i.
Memartabatkan Bahasa Melayu
Strategi memartabatkan Bahasa Melayu meliputi perkara-perkara berikut:

Pendekatan Modular Kurikulum Bahasa Melayu


Asas Berbahasa (Back To Basics)
Didik Hibur
Penggunaan Bahasa Melayu Standard Merentas Kurikulum
Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P
Program Bacaan
Guru Bahasa Melayu Berkualiti
Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif
Bahasa Melayu Bahasa Ilmu dan Komunikasi
Kolaborasi Antarabangsa Kursi Bahasa Melayu di Universiti Luar Negara
Syarat Layak Masuk Institusi Pengajian Tinggi

ii.

Memperkukuhkan Penguasaan Bahasa Inggeris


Strategi memartabatkan Bahasa Inggeris meliputi perkara-perkara berikut:

Penambahan Masa P&P Bahasa Inggeris


Transformasi Kurikulum Bahasa Inggeris Sekolah Rendah
Asas Berbahasa (Back To Basics)
Didik Hibur Modul Language Arts
Elemen Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris
Penetapan Model Bahasa Inggeris
Transformasi Kurikulum Bahasa Inggeris Sekolah Menengah
Sumber P&P Makmal Komputer
Guru : Contact Time Berkualiti
Perkongsian dan Jaringan Guru
Kepimpinan Sekolah

5. PEMANSUHAN PPSMI SECARA SOFT LANDING


Bagi menyediakan mekanisme soft landing perlaksanaan P&P Sains dan Matematik dalam BM :
i.
ii.
iii.

Kedua-dua matapelajaran tersebut diajar dalam dwibahasa mulai tahun 2010 di sekolah rendah dan sekolah menengah.
P&P Sains dan Matematik bagi Tahun 4 pada tahun 2012, 2013, dan 2014, Tahun 5 pada tahun 2013, 2014, dan 2015
dan Tahun 6 pada tahun 2014, 2015, dan 2016 akan dilaksanakan dalam dwibahasa. Sehubungan itu, peperiksaan sains
dan matematik UPSR akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga tahun 2016.
P&P Sains dan Matematik bagi Tingkatan 4 pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dan Tingkatan 5 pada tahun 2013, 2014,
dan 2015 dilaksana dalam dwibahasa. Sehubungan itu, peperiksaan sains dan matematik SPM akan terus dilaksanakan
dalam dwibahasa sehingga tahun 2015.

6. KUMPULAN SASARAN
Semua pelajar sekolah rendah dan menengah

7. STRATEGI

Mengadakan program bacaan setiap hari sebelum waktu persekolahan bermula.

Mengadakan kelas masa perpustakaan atau library hour pada waktu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Bekerjasama dengan guru NILAM bagi meningkatkan pembacaan buku untuk aktiviti pengkayaan.

Mengadakan pertandingan dalaman seperti menulis karangan, bercerita dan lain-lain yang dikira bersesuaian

Menyediakan pasukan sekolah untuk ke pertandingan ko akademik bagi Kawasan Merlimau


8. JADUAL PERLAKSANAN PERANCANGAN Rujuk kepada Carta Gantt
9. PENYELIAAN

GPK Kurikulum

Guru Besar
10. SUMBER KEWANGAN

Pihak sekolah
11. MASALAH YANG DIKENALPASTI

Kesuntukkan masa semasa menjalankan aktiviti

Kurangnya tenaga pengajar yang mempunyai kemahiran

Sambutan pelajar yang kurang memberangsangkan

Peralatan yang tidak mencukupi

Sumber kewangan yang terhad

12. CADANGAN MENGATASI MASALAH


11.1 Menyusun dan merancang aktiviti dengan lebih awal
11.2. Menghantar guru menghadiri kursus yang berkaitan
13. PENILAIAN

Pihak sekolah
14. PENUTUP
Diharapkan semua program yang dirancang dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya akan tercapai matlamat untuk
melibatkan pelajar dalam program dan aktiviti ini dengan lebih aktif .

SEKOLAH KEBANGSAAN MERLIMAU DUA, 77300 MERLIMAU, MELAKA


CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN
MBMMBI TAHUN 2012
BULAN
BIL

AKTIVITI

Program bacaan waktu pagi

Program NILAM

Kuiz Bahasa

Pertandingan menulis karangan

10

11

Spelling Contest

Bulan Bahasa Kebangsaan

Pemilihan peserta untuk ko akademik