Anda di halaman 1dari 18

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2 JAM

DUA JAM

ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu
soalan Bahagian D.
3. Tulis jawapan anda pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas
soalan ini .
Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Soalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jumlah

NAMA PELAJAR
TINGKATAN
NO KAD PENGENALAN

Markah Penuh

100

Markah diperoleh

BAHAGIAN A
[25 markah]
1. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan kesalahan tersebut dan
tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan . anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i.
Ibu menghalau dua ekor burung-burung gembala kerbau yang memakan padi yang dijemurnya.
_________________________________________________________________________________
ii.

Baju kurung yang berwarna biru itu yang paling cantik sekali.
_________________________________________________________________________________

iii.

Ayah menasihati abang supaya menjauhkan diri dari penyalahgunaan dadah.


_________________________________________________________________________________

iv.

Oleh sebab terlalu sayangkan adiknya, Dayana sanggup dituduh sebagai pencuri.
_________________________________________________________________________________
[8 markah]

2. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan
tersebut . Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i.

ii.

iii.

Seni batik merupakan salah satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia dan bidang kraf
tangan yang unggol di Malaysia.
_________________________________________________________________________________
Murid-murid yang ingin menyertai ekspidisi ke Taman Negara Endau-Rompin perlu mendapatkan
kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga mereka.
_________________________________________________________________________________
Malaysia mempunyai kekayaan alam semulajadi yang tersendiri seperti hutan yang kaya dengan
flora dan fauna serta pulau dan pantai yang indah.
_________________________________________________________________________________
[3 markah]

3. Cerakinkan ayat-ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.


i.

Kamal memanggil kawannya yang sedang bermain bola sepak di padang sambil melambailambaikan tangannya.
a) ______________________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________________

ii.

Wanita yang melakukan senamrobik itu ialah kakak Alisa.


a) ______________________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________________

iii.

Farid ketinggalan bas sekolah lalu menumpang kereta ayah Hisyam.


a) ______________________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________________

iv.

Emak memasukkan secubit garam ke dalam masakannya sambil mengacaunya dengan perlahanlahan.
a) ______________________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________________

v.

Awal pagi lagi Encik Johari mengambil fail kewangan lalu menuju ke bilik pengurus.
a) ______________________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________________
[10 markah]

4. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar
tersebut.
i.

_______________________________________________________________________________________
ii.

_______________________________________________________________________________________
[4 markah]

BAHAGIAN B
[30 markah]
5. Baca petikan prosa tradisional di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Maka suaminya pun pergilah mencari buah tersebut. Si Miskin bertemu dengan kedai orang
menjual buah, tetapi Si Miskin Cuma berhenti memandang kerana hendak meminta takut dimarahi.
Melihat hal yang demikian penjual buah pun berkata, Apa kehendakmu, Miskin? Si Miskin pun
menyahut, Jikalau tuan hamba belas dan kasihan akan hamba ini, berikanlah hamba buah yang buruk
itu barang sebiji. Mendengarkan kata-kata Si Miskin itu maka belaslah hati mereka;
Maka ada yang memberi buah,
ada yang memberi juadah,
ada yang memberi nasi,
ada yang memberi kain,
ada yang memberi buah-buahan,
ada anak yang diidamkan oleh isteri.
Si Miskin pun berasa hairan kerana orang-orang di pasar begitu baik terhadap dirinya. Dia pun
kembali mendapatkan isterinya dengan membawa barang-barang yang diperolehnya, dan menceritakan
peristiwa tatkala dia berada di pasar tadi.
Isteri Si Miskin tidak gembira, malah menangis kerana apa yang dihajatkannya itu masih belum
tertunai, sehingga isterinya berkata, Biarlah aku mati sekali. Terlalulah sebak hati suaminya melihat
tingkah laku isterinya itu seperti orang hendak mati. Maka suaminya pun pergilah jua menghadap
Maharaja Indera Dewa itu.
(Dipetik daripada prosa tradisional Hikayat Marakarma antologi Kasut
Kelopak Jantung, Tingkatan 1, Dewan Bahasa dan Pustaka.)
i.

Berdasarkan petikan prosa tradisional di atas, nyatakan sikap isteri Si Miskin.

[3 markah]

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ii.

Petikan di atas menggambarkan sebahagian amalan terpuji masyarakat di sebuah negeri. Apakah
amalan-amalan terpuji yang diamalkan oleh masyarakat di negeri tersebut?
[3 markah]
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

iii.

Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk membantu golongan
yang miskin di negara kita?
[4 markah]
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
ASAP
Maya Iza Azizan
Asap
mengapakah
bisamu
memedihkan mataku
menangis tanpa dosa ?
Asap
mengapakah rongga-ronggamu
tanpa airnya?
semakin lama semakin membesar
dan aku tenggelam lemas

Asap
hanya satu jantungku ini
telah kau rampas
berjuta-juta yang lain
tua dan muda
tanpa belas.
Asap,
tidak dapat kurasai
dengan sentuhan
tetapi bahangmu cukup
memusnahkan segala
tanpa apinya.

(Dipetik daripada antologi Kasut Kelopak Jantung,


Tingkatan 1, Dewan Bahasa ban pustaka)

i.

Berdasarkan sajak di atas, nyatakan kesan asap.


[3 markah]
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ii.

Sesebuah sajak dihasilkan dengan penggunaan gaya bahasa yang menarik. Berdasarkan sajak di
atas, berikan dua gaya bahasa yang menarik berserta dengan contoh yang sesuai.
[3 markah]
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

iii.

Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk mengelakkan pencemaran udara berlaku?
[4 markah]
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel yang telah anda kaji di Tingkatan 1.
i.
BUKAN DUNIAKU oleh Aida Shahira
Berdasarkan novel Bukan Duniaku, huraikan tiga nilai yang terdapat dalam novel tersebut.
[10 markah]
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

BAHAGIAN C
[15 markah]
8. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut,
tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.
PENCEMARAN SUNGAI

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

BAHAGIAN D
[30 markah]
9. Piih satu daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah
perkataan.
i. Aktiviti gotong-royong banyak memberikan kebaikan kepada masyarakat dan negara. Huraikan
pendapat anda tentang kebaikan aktiviti gotong-royong.
ii.

Rakan anda ingin mengetahui tentang program kecemerlangan yang diadakan di sekolah anda
bagi meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan.
Tulis surat itu selengkapnya.

iii.

Kemudahan internet sering disalahgunakan oleh para remaja.


Bincangkan pernyataan di atas.

Nombor soalan ______________


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU


TINGKATAN 1 2014
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
BAHAGIAN A
[25 markah]
1. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan kesalahan tersebut dan
tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan . anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i.
Ibu menghalau dua ekor burung-burung gembala kerbau yang memakan padi yang dijemurnya.
burung-burung - burung
ii.

Baju kurung yang berwarna biru itu yang paling cantik sekali.
paling cantik sekali paling cantik

iii.

Ayah menasihati abang supaya menjauhkan diri dari penyalahgunaan dadah.


dari - daripada

iv.

Oleh sebab terlalu sayangkan adiknya, Dayana sanggup dituduh sebagai pencuri.
sayangkan sayang akan

2. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan
tersebut . Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i.
Seni batik merupakan salah satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia dan bidang kraf
tangan yang unggol di Malaysia.
unggol-unggul
ii.

Murid-murid yang ingin menyertai ekspidisi ke Taman Negara Endau-Rompin perlu mendapatkan
kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga mereka.
ekspidisi-ekspedisi

iii.

Malaysia mempunyai kekayaan alam semulajadi yang tersendiri seperti hutan yang kaya dengan
flora dan fauna serta pulau dan pantai yang indah.
semulajadi-semula jadi

3. Cerakinkan ayat-ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.


i.

Kamal memanggil kawannya yang sedang bermain bola sepak di padang sambil melambailambaikan tangannya.
c) Kamal memanggil kawannya yang sedang bermain bola sepak di padang.
d) Kamal melambai-lambaikan tangannya.

ii.

Wanita yang melakukan senamrobik itu ialah kakak Alisa.


c) Wanita itu melakukan senamrobik.
d) Wanita itu kakak Alisa.

iii.

Farid ketinggalan bas sekolah lalu menumpang kereta ayah Hisyam.


c) Farid ketinggalan bas sekolah.
d) Farid menumpang kereta ayah Hisyam.

iv.

Emak memasukkan secubit garam ke dalam masakannya sambil mengacaunya dengan perlahanlahan.
c) Emak memasukkan secubit garam ke dalam masakannya.
d) Emak mengacau masakannya dengan perlahan-lahan.

v.

Awal pagi lagi Encik Johari mengambil fail kewangan lalu menuju ke bilik pengurus.
c) Awal pagi lagi Encik Johari mengambil fail kewangan.
d) Encik Johari menuju ke bilik pengurus.

4. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar
tersebut.

i.

Seperti kera mendapat bunga

ii.

Seperti katak di bawah tempurung

BAHAGIAN B
[30 markah]
5. Petikan prosa tradisional
i.

[3 markah]
Isteri Si Miskin bersikap degil kerana dia berkeras hati hendak makan buah mempelam. Di
samping itu dia tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Si Miskin kepadanya.

ii.

[3 markah]
Amalan-amalan terpuji yang diamalkan oleh masyarakat di negeri tersebut ialah mereka prihatin
akan kesusahan orang lain dengan memberikan bantuan kepada Si Miskin. Selain itu mereka
bersikap penyayang apabila memberikan pelbagai pemberian kepada Si Miskin.

iii.

[4 markah]
Pada pendapat saya, untuk membantu golongan yang miskin di negara kita, masyarakat boleh
mengutip derma sama ada dalam bentuk kewangan mahupun kebendaan kepada golongan ini.
Di samping itu, kerajaan haruslah memberikan peluang kepada golongan miskin supaya mereka
dapat menceburi bidang perniagaan dan perusahaan.

6. Sajak ASAP Maya Iza Azizan


i.

[3 markah]
Kesan asap berdasarkan petikan di atas ialah menyebabkan mata berair, kerosakan jantung dan
pembesaran rongga.

ii.

[3 markah]
Pengulangan perkataan tanpa dalam rangkap 1 baris 5, rangkap 2 baris 5, rangkap 3 baris 6
dan rangkap4 baris 6.
Sinkope, contohnya singkatan kata ku/mu/kau.
Asonansi vokal a. Contohnya, tua dan muda
Aliterasi konsonan g. Contohnya, mengapakah rongga-ronggamu

iii.

[4 markah]
Pada pendapat saya, langkah untuk mengelakkan pencemaran udara ialah menguatkuasakan
undang-undang untuk menghukum pihak yang melakukan pencemaran. Selain itu, pihak
kerajaan perlu melaksanakan kempen dengan berkesan. Seterusnya mewajibkan kilang-kilang
memasang serombong asap yang dilengkapi dengan penapis asap agar asap yang dibebaskan ke
udara merupakan asap yang bersih dan tidak mencemarkan. Akhir sekali, individu perlu
menyemai sikap bertanggungjawab dalam dirinya.

7. Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel yang telah anda kaji di Tingkatan 1.
i.
BUKAN DUNIAKU oleh Aida Shahira
Berdasarkan novel Bukan Duniaku, huraikan tiga nilai yang terdapat dalam novel tersebut.
[10 markah]
Pembahagian Markah
Isi
Bahasa

PERINCIAN MARKAH
6 markah
4 markah

Kriteria Markah Bahasa


PERINGKAT

MARKAH

Cemerlang

4 markah

Baik

2 3 markah

Memuaskan

1 markah

KRITERIA

Bahasa baik dan lancar


Ayat gramatis
Ejaan dan tanda baca yang betul
Bahasa masih baik dan masih lancar
Penggunaan ayat masih gramatis tetapi terdapat
kesalahan yang minimum
Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum
Bahasa tidak cekap
Ayat tidak gramatis
Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara

Markah Isi
1. Maksimum : 3 isi
2. Bukti yang relevan dan contoh peristiwa yang sesuai : 2 markah
3. Bukti yang relevan tanpa contoh peristiwa yang sesuai : 1 markah
* kalau isi kurang, bahasa boleh dapat peringkat baik;
Contoh :
Isi
=2
Bahasa = 3
=5
* pemarkahan secara holistik
* Isi pernyataan + peristiwa (1 markah + 1 markah = 2 markah)
* Jika calon menulis dalam bentuk poin markah bahasa kurang atau 0 markah.
BUKAN DUNIAKU oleh Aida Shahira
NILAI

1. Ketabahan
2. Keinsafan

3. Setia kawan

HURAIAN / CONTOH / PERISTIWA


Halim dan Saleha sentiasa tabah menghadapi
cabaran di bawah cengkaman Abang Joe
Halim insaf akan perbuatannya yang melarikan diri
dari rumah dan ingin segera pulang untuk
memohon maaf daripada ibu dan bapanya.
Saleh sanggup mempertahankan Halim daripada
dipukul oleh Abang Joe demi persahabatan mereka
dan akhirnya dia juga dipukul oleh Abang Joe dan
konco-konconya.

BAHAGIAN C [Ulasan]
SOALAN 8
[15 markah]
Perkara yang perlu diberi perhatian semasa membaca jawapan calon :
a) Pemeriksa perlu memberikan penekanan pada idea yang ditulis oleh calon.
b) Bahasa dinilai secara tanggapan (impression) berdasarkan kriteria.
c) Pemeriksa diminta menandakan kesalahan bahasa seperti penandaan jawapan karangan.
d) Peringkatkan markah calon berdasarkan kriteria di bawah:
PERINGKAT

MARKAH

CEMERLANG

13 15

BAIK

09 12

MEMUASKAN

05 08

PENGUASAAN
MINIMUM

01 04

KRITERIA
Idea
Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan.
Ulasan idea jelas dan matang.
Bahasa
Ayat gramatis.
Kosa kata luas dan tepat.
Ejaan dan tanda baca betul.
Penanda wacana yang betul.
Kesalahan bahasa yang minimum.
Pengolahan bahasa yang menarik dan berkesan
Idea
Isi tersurat dan tersirat yang masih relevan dengan bahan.
Ulasan idea yang jelas.
Bahasa
Ayat masih gramatis.
Kosa kata luas.
Ejaan dan tanda baca masih betul.
Penanda wacana yang masih betul.
Kesalahan bahasa yang masih minimum.
Idea
Idea tersurat dan tersirat yang masih relevan dengan
bahan.
Ulasan idea yang kurang jelas.
Bahasa
Ayat kurang gramatis.
Kosa kata terhad.
Kesalahan bahasa yang ketara.
Keseluruhan jawapan calon menunjukkan penggunaan
bahasa yang tidak cekap.
Tidak menjawab tugasan.

Cara penandaan dan pemberian markah ulasan :


1. Pemeriksa dikehendaki menandakan ( / ) apabila terjumpa isi.
2. Baca dan periksa setakat 100 patah perkataan sahaja atau sehingga ayat itu berakhir.
3. Buat satu garisan panjang selepas 100 patah perkataan atau sehingga ayat itu berakhir.
4. Jika calon menjawab dalam perenggan, periksa seperti biasa.

CADANGAN JAWAPAN
Kepentingan sungai
1. Sungai merupakan khazanah alam yang berharga kepada pelbagai hidupandi muka bumi.
2. Sumber air yang penting.
3. Berfungsi sebagai pengairan untuk pertanian dan menjana kuasa hidroelektrik
4. Sebagai tempat rekreasi.
Punca pencemaran sungai
1. Sikap manusia suka membuang sampah ke dalam sungai.
2. Kilang-kilang perindustrian membuang sisa toksik ke dalam sungai.
Kesan pencemaran sungai
1. Mengancam hidupan
2. Kesukaran mendapat air bersih.
Langkah mengatasi pencemaran sungai
1. Tidak membuang sampah ke dalam sungai.
2. Melaporkan kes pembuangan sisa toksik dari kilang kepada pihak berkuasa
NOTA:
i.
Idea mesti merangkumi kedua-dua bahagian isi tersurat dan isi tersirat.
ii.
Terima mana-mana idea pelajar yang relevan.

BAHAGIAN D
SOALAN 9
[30 markah]
9. Piih satu daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah
perkataan.
i. Aktiviti gotong-royong banyak memberikan kebaikan kepada masyarakat dan negara. Huraikan
pendapat anda tentang kebaikan aktiviti gotong-royong. (set 2 cemerlang)
ii.
Rakan anda ingin mengetahui tentang program kecemerlangan yang diadakan di sekolah anda
bagi meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan.
Tulis surat itu selengkapnya. (set 2 cemerlang)
iii. Kemudahan internet sering disalahgunakan oleh para remaja/
Bincangkan pernyataan di atas. (set 1 cemerlang)

PERINGKAT
Cemerlang
Kepujian
Baik
Memuaskan
Penguasaan Minimum

MARKAH
25 30
19 24
13 18
07 12
01 - 06

Kriteria Menilai Kemahiran Menulis


KRITERIA
BAHASA

IDEA

PENGOLAHAN

DESKRIPSI
Kegramatisan : Kata (Morfologi) : Ayat (Sintaksis)
Ejaan dan tanda baca
Kosa kata
Isi-isi
Huraian isi
Contoh
Pengolahan
Pemerengganan
Format
Unsur keindahan bahasa/ungkapan menarik

Kriteria Penskoran

PERINGKAT

MARKAH

CEMERLANG
25 - 30

Atas : 28 - 30
Bawah : 25 - 27

KEPUJIAN
19 - 24

Atas : 22 24
Bawah : 19 21

DESKRIPSI
Idea
Idea relevan dengan tugasan
Huraian idea jelas, menarik dan matang
Contoh yang sesuai
Bahasa
Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
Penggunaan kosa kata luas dan tepat
Tanda baca betul
Kesalahan bahasa minimum
Pengolahan
Pengolahan menarik, berkesan dan matang dengan
pemerengganan yang sesuai
Format menepati kehendak tugasan
Penggunaan penanda wacana yang tepat
Penggunaan ungkapan menarik, tepat dan berkesan
seperti peribahasa/pantun/cogan kata/ frasa yang menarik
Idea
Idea relevan dengan tugasan
Huraian idea jelas dan menarik
Contoh yang sesuai
Bahasa
Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
Penggunaan kosa kata luas dan tepat
Tanda baca betul
Kesalahan bahasa masih minimum
Pengolahan
Pengolahan menarik, berkesan dengan pemerengganan
yang sesuai
Format menepati kehendak tugasan
Penggunaan tanda wacana yang sesuai
Penggunaan ungkapan menarik sesuai dan berkesan
seperti peribahasa/pantun/cogan kata/ frasa yang menarik

BAIK
13 - 18

Atas : 16 18
Bawah : 13 15

MEMUASKAN
07 - 12

Atas : 10 12
Bawah : 07 09

PENGUASAAN
MINIMUM
01 06

Idea
Idea masih relevan dengan tugasan
Huraian idea masih jelas dan masih menarik
Contoh yang masih sesuai
Bahasa
Penggunaan ayat masih bervariasi dan masih gramatis
Penggunaan kosa kata masih luas
Tanda baca masih betul
Kesalahan bahasa masih minimum
Pengolahan
Pengolahan masih menarik dan masih berkesan dengan
pemerengganan yang masih sesuai
Format masih menepati kehendak tugasan
Penggunaan tanda wacana masih sesuai
Idea
Idea kurang relevan dengan tugasan
Huraian idea masih jelas dan kurang menarik
Tiada contoh atau contoh kurang sesuai
Bahasa
Penggunaan ayat kurang bervariasi dan kurang gramatis
Penggunaan kosa kata terhad
Kesalahan bahasa ketara
Pengolahan
Pengolahan kurang menarik, kurang berkesan dan
pemerengganan yang kurang sesuai
Format kurang menepati kehendak tugasan
Penggunaan penanda wacana kurang sesuai
Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan
kemahiran menulis yang lemah.
Tidak menjawab tugasan atau karangan tidak menepati
kehendak soalan/terpesong.

Langkah-langkah memeriksa
1. Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan
(impression) daripadanya. Perkara yang perlu diperhatikan semasa membuat pertimbangan ialah
menjawab tugasan, bahasa, kerelevanan idea dan pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan mengikut
karangan berkenaan berdasarkan kriteria penskoran yang disediakan.
2. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pertimbangan yang muktamad. Ketika membaca,
tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan dan isi / fakta seperti berikut:
______
Kesalahan bahasa, perkataan dan frasa
/
Kesalahan ejaan
//
Kesalahan ejaan yang berulang

Kesalahan tanda baca


[]
Kesalahan isi
3. Pemotongan markah untuk ejaan yang salah :
a. markah dipotong bagi ejaan yang salah.
b. Pemotongan keseluruhan yang tidak lebih daripada 2 markah.
c. Kesalahan ejaan yang berulang tidak diambil kira.
d. Ejaan hendaklah mengikut sistem ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu.