Anda di halaman 1dari 9

TARIKH

MINGGU

[Type the company name]


[Type the document title] TAHUN 6

TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

12 Jan 16Jan

1.2

NOMBOR BULAT
Nombor Bulat Hingga
Tujuh Digit

05 Jan 09 Jan

1.0
1.1

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

Operasi Asas Nombor


Hingga Tujuh Digit

1.1.1

Menamakan sebarang nombor hingga tujuh digit.

i.
ii.

Menama dan menulis nombor hingga tujuh digit.


Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga tujuh digit.

iii.

Menyatakan nombor bulat bagi


a) perpuluhan
b) pecahan
dalam sebutan juta dan sebaliknya.

iv.
v.

Membanding nilai nombor hingga tujuh digit.


Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus
ribu dan juta terdekat.

1.2.1
i.
ii.

Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan nombor hingga


tujuh digit.
Menambah sebarang dua hingga lima nombor hingga 9 999 999.
Menolak
a) satu nombor daripada satu nombor yang lebih besar dan kurang
daripada 10 000 000.
b) secara berturut-turut daripada satu nombor yang lebih besar dan
kurang daripada 10 000 000.
1

CATATAN

1.3

Operasi Bergabung

iii.

Mendarab nombor hingga enam digit dengan:


a) nombor satu digit
b) nombor dua digit
c) 10, 100, 1000

iv.

Membahagi nombor hingga tujuh digit dengan:


a) nombor satu digit
b) 10, 100, 1000
c) nombor dua digit

v.

Selesaikan masalah

1.3.1

Melaksanakan operasi bergabung nombor bulat.

i.

Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penambahan dan


pendaraban.
Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penolakan dan
pembahagian.
Mengira masalah operasi bergabung yang melibatkan tanda kurung.
Menyelesaikan masalah operasi bergabung nombor hingga 7 digit.

ii.

19 Jan 23 Jan

iii.
iv.

PECAHAN

2.1

Tambah Pecahan

2.1.1
i.
ii.

Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya


sehingga 10.
Menambah tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya
hingga 10.
Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak
2

[Type the company name]


[Type the document title] TAHUN 6
sama hingga 10.
iii.

2.2

Tolak Pecahan

2.2.1
i.
ii.
iii.

26 Jan 30 Jan

2.3

Darab Pecahan

2.3.1
i.

2.4

Bahagi Pecahan

2.4.1
i.

ii.

Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur.

Menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya


sehingga 10.
Menolak tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya
sehingga 10.
Menolak tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak
sama sehingga 10.
Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan nombor bercampur.

Mendarab sebarang nombor bercampur dengan nombor bulat


sehingga 1000.
Mendarab nombor bercampur dengan nombor bulat.

Membahagi pecahan dengan nombor bulat dan pecahan


Bahagi pecahan dengan
a) nombor bulat
b) pecahan
Bahagi nombor bercampur dengan
a) nombor bulat
b) pecahan

09 Feb 13 Feb

02 Feb 06 Feb

3.0
3.1

4.0
4.1

Operasi Bergabung
Melibatkan Perpuluhan

PERATUS
Hubungan Antara
Peratus, Pecahan dan
Perpuluhan.

3.1.1
i.

4.1.1
i.
ii.
iii.
iv.

Melaksanakan operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak


nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan
Menambah dan menolak 3 hingga 4 nombor perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan melibatkan:
a) nombor perpuluhan sahaja
b) nombor bulat dan nombor perpuluhan

Perkaitan antara pecahan dan perpuluhan kepada peratus.


Menukar nombor bercampur kepada peratus.
Menukar sebarang nombor perpuluhan yang lebih daripada 1 kepada
peratus.
Mencari nilai daripada peratus diberi.
Menyelesaikan masalah harian melibatkan hubungan di antara
peratus, pecahan dan perpuluhan.

16 Feb 20 Feb

ULANGKAJI

23 Feb 27 Feb
02 Mac
06 Mac

PERPULUHAN

5.0
5.1

WANG
Wang Hingga RM10
Juta

UJIAN 1

5.1.1

Mengguna dan mengaplikasi sebarang nombor dalam kehidupan


seharian melibatkan wang.
4

[Type the company name]


[Type the document title] TAHUN 6

10

MASA
Tempoh Masa

09 Mac 13 Mac

6.0
6.1

i.

Melakukan operasi bergabung melibatkan nilai wang hingga RM10


juta.

ii.

Menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan wang.

6.1.1

Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk


mencari tempoh masa.
Hitung tempoh masa sesuatu peristiwa di antara
a) bulan
b) tahun
c) tarikh

i.

ii.
iii.

16 Mac 20 Mac

12

23 Mac 27 Mac

11
7.0
7.1

UKURAN PANJANG
Pengiraan Ukuran
Panjang

Kira tempoh masa dari situasi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan
masa.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar yang
melibatkan pengiraan tempoh masa.
Cuti Pertengahan Penggal 1

7.1.1

Guna dan aplikasikan hitungan pecahan kepada masalah yang


melibatkan ukuran panjang.

i.

Mengira ukuran panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.

ii.

Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan


5

15

16

06 Apr 10 Apr
13 Apr 17 Apr

14

8.0
8.1

JISIM
Pengiraan Jisim

8.1.1
i.
ii.

9.0
9.1

10.0
10.1

Pengiraan Isipadu
Cecair

BENTUK DAN RUANG


Bentuk Dua Dimensi

9.1.1
i.
ii.

10.1.1

ii.
iii.

10.2

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah yang


melibatkan jisim.
Mengira jisim daripada situasi yang dinyatakan dalam pecahan.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan
pengiraan jisim.

ISIPADU CECAIR

i.

20 Apr
24
Apr

13

30 Mac 03 Apr

pengiraan ukuran panjang.

Bentuk Tiga Dimensi

10.2.1
i.

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah


melibatkan isipadu cecair.
Kira isipadu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan
pengiraan isipadu cecair.

Cari perimeter dan luas bentuk gabungan 2D.


Cari perimeter bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih
bentuk segi empat dan segi tiga.
Kira luas bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk
segi empat dan segi tiga.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pengiraan perimeter dan
luas bentuk 2D.

Cari luas permukaan dan isipadu bentuk gabungan 3D.


Cari luas permukaan bentuk gabungan 3D yang melibatkan dua atau
6

[Type the company name]


[Type the document title] TAHUN 6

ii.

18

05 Mei 08 Mei

17

27 Apr 30 Apr

iii.

11.0
11.1

PERWAKILAN DATA
Purata

11.2

Mentafsir Data

lebih kubus dan kuboid.


Cari isipadu bentuk gabungan 3D melibatkan dua atau lebih kubus
dan kuboid.
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pengiraan luas
permukaan dan isipadu bentuk 3D.

11.1.1
i.
ii.

Memahami dan mengira purata


Mengira purata hingga lima nombor.
Menyelesaikan masalah harian berkaitan purata.

11.2.1
i.
ii.

Mentafsir data daripada jadual dan carta.


Bina sebuah carta pai daripada data yang diberi.
Mengenalpasti kekerapan, mod, julat, min, nilai maksimum dan
minimum daripada carta pai.

11 Mei 15 Mei

MINGGU ULANG KAJI

18 Mei 22 Mei

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

25 Mei 29 Mei

Ulangkaji / Perbincangan Kertas Jawapan Murid

30/05/2015 hingga
14/06/2015 23

Cuti Penggal 1

15 Jun 19 Jun

Ulangkaji

22 Jun 26 Jun

UJIAN 3
7

29 Jun 03 Jul

Ulangkaji (Soalan UPSR 2009)

06 Jul 10 Jul

Ulangkaji (Soalan UPSR 2010)

13 Jul 17 Jul

Ulangkaji (Soalan UPSR 2011)

20 Jul 24 Jul

Ulangkaji (Soalan UPSR 2012)

27 Jul 31 Jul

Ulangkaji (Soalan UPSR 2013)

03 Ogo 07 Ogos

Ulangkaji (Soalan UPSR 2014)

10 Ogo 14 Ogos

Percubaan UPSR

17 Ogo 21 Ogos

GERAK GEMPUR 1

24 Ogo 28 Ogos

GERAK GEMPUR 2

01 Sep 03 Sep

GERAK GEMPUR 3

07 Sep 11 Sep

GERAK GEMPUR 4

14 Sep 18 Sep

UPSR 2015

19 Sep 27 Sep

Cuti Pertengahan Penggal 2

28 Sep 02 Okt

Aktiviti Pasca UPSR

05 Okt 09 Okt

Aktiviti Pasca UPSR

12 Okt 16 Okt

Aktiviti Pasca UPSR

19 Okt 23 Okt

Ulangkaji

26 Okt 30 Okt

Ulangkaji

02 Nov 06 Nov

Peperiksaan Akhir Tahun

09 Nov 13 Nov

Aktiviti Pasca PAT

16 Nov 20 Nov

Aktiviti Pasca PAT


8

[Type the company name]


[Type the document title] TAHUN 6

21 Nov - 31 Dis 2015

CUTI AKHIR TAHUN