Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2015)

MATAPELAJARAN VOKASIONAL (PRODUKSI MULTIMEDIA)


TINGKATAN 4 SMK GADONG BEAUFORT
Kelas : Tingkatan 4 Mahmudah

5
2 Feb 6 Feb

:: Pemilihan pakej dan sesi taklimat pelajar Tingkatan 4

7
16 Feb 20 Feb
8
23 Feb 27 Feb

:: Paparan dan toolbar


:: marquee, magic wand dan move
Tool
:: Lasso, paintbrush dan airbrush tool
:: Pentaksiran KMPM02_PRD01
:: Projek Menyusun Grafik (Buah)
:: History brush, rubber stamp dan
pencil tool
:; Pen, gradient dan measure tool
:: Eye dropper, paint bucket, zoom
dan hand tool
:: Pentaksiran KMPM02_PRD02
:: Projek Mewarnakan Imej Kartun
:: Transform dan adjust
:: Pentaksiran KMPM02_PRD03
:: Projek Menyunting Grafik (Poster/ Kulit Majalah)
:: Image variation dan style
:: Pentaksiran KMPM02_PRD04
:: Projek Menyunting Grafik (Mewarnakan gambar)
:: Pengertian Multimedia, sejarah, pasukan produksi,
kegunaan dan sumbangan, peluang kerjaya.
:: Komputer multimedia, perkakasan, sistem
pengoperasian.
:: Perisian Pengarangan, perisian pembinaan Elemen
Multimedia
:: Antaramuka dan toolbar
:: Penggunaan panel layer, library dan
Style
:: Menghasilkan logo / simbol
:: Projek mencipta logo (Logo Syarikat)
:: Menghasilkan ilustrasi mudah
:: Menghasilkan ilustrasi perspektif

:: Pentaksiran KMPM01_PRD01

CADANGAN AKTIVITI
:: Pengenalan kepada subjek
MPV PM
:: Pengenalan
:: Tutorial
:: Latih Tubi

:: Tutorial
:: Latih Tubi

:: Tutorial
:: Latih Tubi
:: Projek
:: Tutorial
:: Latih Tubi
:: Projek
:: Ujian Photoshop
:: Pengenalan
:: Tutorial
:: Latih Tubi

:: Tutorial
:: Latih Tubi
:: Tutorial
:: Latih Tubi
:: Projek

:: Persediaan pentaksiran
:: Ujian MC Freehand
:: Pentaksiran

2.2 Teks

9
2 Mac 6 Mac

Modul Pembelajaran FreehandKonsep Multimedia

6
9 Feb 13 Feb

2.3 Grafik 2.0 Elemen Multimedia

4
26 Jan 30 Jan

SUB TOPIK

2.3 Grafik2.0 E. Multimedia, Perkakasan & Perisian1.01.5 Pengenalan Kpd Multimedia

3
19 Jan 23 Jan

TOPIK

Adobe
Modul
Konsep
PhotoshopPembelajaranMultimedia

MINGGU /
TARIKH
1
5 Jan 9 Jan
2
12 Jan 16 Jan

14
6 Apr 10 Apr
15
13 Apr 17 Apr
16
20 Apr 24 Apr

:: Projek
:: Ulangkaji
:: Latih tubi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


(14 MAC 22 MAC)
UJIAN BERSEPADU 1
(23 MAC 26 MAC)
2.0 Elemen Multimedia

11
16 Mac 20 Mac
12
23 Mac 27 Mac
13
30 Mac 3 Apr

:: Ulangkaji Perisian Photoshop & Freehand

Konsep Multimedia

10
9 Mac 13 Mac

:: Konsep 3D
:: Papan cerita
:: Membina model 3D
:: Paparan dan tool bar
:: Modeling 1 (Primitive object)
:: Pentaksiran KMPM03_PRD01- PRD03
:: Projek Membina Model Robot 3D (Primitive object)
:; Modeling 2 (Tekstur & Pemetaan)
:: Ulangkaji
:: Kamera & Perspektif
:: Pencahayaan
:: Pentaksiran KMPM03_PRD01- PRD03
:: Animasi dan rendering
:: Pentaksiran KMPM10_PRD01

:: Pengenalan
:: Tutorial
:: Latih Tubi
:: Pentaksiran
:: Tutorial
:: Latih Tubi
:: Ulangkaji & Persediaan Ujian
:: Tutorial
:: Latih Tubi
:: Pentaksiran
:: Latih Tubi
:: Ujian 3D Studio Max
:: Pentaksiran

CATATAN

28
13 Jul 17 Jul
29
20 Jul 24 Jul

34
3 Aug 7 Aug
34
10 Aug 14 Aug
34
17 Aug 21 Aug

34
24 Aug 28 Aug

Modul Pembelajaran
Konsep Multimedia
Macromedia Director

30
27 Jul 31 Jul

2.4 Animasi
2.5 Audio2.0 Elemen Multimedia
2.3 Grafik
2..7 Interaktiviti2.0 Elemen Multimedia

27
6 Jul 10 Jul

:: Projek Audio (Cth: DJ Radio/ Drama Radio/ Iklan)

:: Ujian Sound Forge


:: Projek
:: Ulangkaji & Persediaan
peperiksaan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


30 MEI 14 JUN

2.4 Animasi

26
29 Jun 3 Jul

:: Proses menyunting
:: Kesan khas
:: Pentaksiran KMPM05_PRD01 PRD02
:: Ulangkaji Peperiksaan SEM 1

:: Pengenalan
:: Tutorial
:: Pentaksiran
:: Latih Tubi
:: Persediaan pentaksiran
:: Pentaksiran
:: Kemaskini fail pentaksiran
Pelajar
:: Ulangkaji

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


(18 MEI 29 MEI)

2.7 Interaktiviti2.0 Elemen Multimedia 2.2 Teks

20
18 Mei 22 Mei
21
25 Mei 29 Mei
22
1 Jun 5 Jun
23
8 Jun 12 Jun
24
15 Jun 19 Jun
25
22 Jun 26 Jun

:: Paparan dan toolbar


:: Proses merakam
:: Pentaksiran KMPM04_PRD01

:: Projek Audio (Cth: DJ Radio/ Drama Radio/ Iklan)

:: Projek
:: Pembentangan Projek

:: Antaramuka Macromedia Flash MX


:: Penetapan ciri asas persembahan
:: Teks
:: Grafik
:: Animasi
:: Pentaksiran KMPM08_PRD01- PRD06

:: Pengenalan
:: Tutorial
:: Latih Tubi

:: Animasi
:: Pentaksiran KMPM08_PRD01- PRD06
:: Audio
:: Video
:: Pentaksiran KMPM14_PRD01- PRD08
:: Interaktiviti
:: Action script
:: Pentaksiran KMPM14_PRD01- PRD08

:: Projek (Menghasilkan Kiosk/ Puzzle/ Koswer)

:: Pengenalan
:: Membina teks
:: membina imej grafik bitmap atau
Vektor
:: Memasukkan elemen audio dan video
:: Menghasilkan animasi teks dan
Grafik
:: Pentaksiran KMPM09_PRD01- PRD02

:: Pentaksiran
:: Latih Tubi
:: Pentaksiran
:: Tutorial
:: Latih Tubi
:: Pentaksiran
:: Ujian Modul Pembelajaran Flash
:: Projek Flash

:: Projek

:: Pengenalan
:: Tutorial
:: Latih Tubi
:: Pentaksiran
:: Latih Tubi

:: Persembahan linear
:: Pentaksiran KMPM13_PRD01- PRD05

:: Tutorial
:: Latih Tubi
:: Pentaksiran

:: Ulangkaji Perisian Flash & Director

:: Ulangkaji & persediaan Ujian

2.4 Animasi

19
11 Mei 15 Mei

Modul Pmbelajaran 3D Studio


M.P Sound ForgeKonsep Multiedia
Max

18
4 Mei 4 Mei

Modul Pembelajaran Macromedia FlashKonsep Multimedia

17
27 Apr 1 Mei

UJIAN BERSEPADU 2
(25 AUG 28 AUG)

37
14 Sep 18 Sep
38
21 Sep 25 Sep
39
28 Sep 2 Okt
40
5 Okt 9 Okt
41
12 Okt 16 Okt
42
19 Okt 23 Okt
43
26 Okt 30 Okt
44
2 Nov 6 Nov
45
9 Nov 13 Nov
46
16 Nov 20 Nov
21 Nov 2015
03 Jan 2016

Papan Cerita

36
7 Sep 11 Sep

Konsep
Multimedia

35
31 Aug 4 Sep

Bahagian (C)
SPM

Bahagian (C)
SPM

:: Papan cerita
:: Pentaksiran KMPM12_PRD01
:: Papan cerita
:: Pentaksiran KMPM12_PRD01
:: Pengenalan teknik menjawab soalan bahagian (c)
SPM
:: Kaitan penggunaan elemen multimedia dalam produk
multimedia
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(19 SEPT 27 SEPT)
:: Pengenalan
:: Kaedah Promosi, Pengiklanan & Pemasaran Produk
Multimedia
:: Kaedah Promosi, Pengiklanan & Pemasaran Produk
Multimedia

:: Pengenalan
:: Latih Tubi
:: Pentaksiran
:: Latih Tubi
:: Pentaksiran
:: Pengenalan
:: Latih tubi (Bahagian c)

:: Pengenalan
:: Latih tubi (Bahagian c)
:: Latih tubi (Bahagian c)
:: Ulangkaji & persediaan
peperiksaan

:: Ulangkaji & Persediaan Peperiksaan


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
(19 OKT 30 OKT)
PEPERIKSAAN SPM BERMULA
(2 NOV 3 DIS)
:: Penyelenggaraan makmal & pengurusan fail
:: Penyelenggaraan makmal & pengurusan fail
CUTI AKHIR TAHUN 2015

Disediakan Oleh:: ROSIADI BIN TAJUDIN


~Guru Mata Pelajaran~