Anda di halaman 1dari 5

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 1

RPT LITERASI 2.0 TAHUN 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


LITERASI 2.0 TAHUN 3
MINGGU
UNIT
UNIT 1
PERKATAAN
SUKU KATA
TERBUKA
(KONS 3)

UNIT 2
PERKATAAN
SUKU KATA
TERTUTUP
(KONS 4&5)

OBJEKTIF

Pada akhir unit 1, murid berupaya:

STANDARD KANDUNGAN

1.0 Perkataan Suku Kata


Terbuka

i. Menyebut dan membaca


perkataan suku kata terbuka
dengan sebutan yang betul
ii. Mengeja, membaca dan
memahami perkataan suku kata
terbuka dengan betul
iii. Membina dan menulis
perkataan suku kata terbuka
dengan betul
iv. Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi suku
kata terbuka
v. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi suku
kata terbuka.

Pada akhir unit 2, murid berupaya:


i. Menyebut dan membaca
perkataan suku kata tertutup
dengan sebutan yang betul.
ii. Mengeja, membaca dan
memahami perkataan suku kata
tertutup dengan betul.

2.0 Perkataan Suku Kata


Tertutup

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.1 Menyebut, membaca dan


memahami perkataan suku kata
terbuka.
1.2 Membina dan menulis
perkataan suku kata terbuka.
1.3 Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata terbuka.
1.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata terbuka.

dadu, sudu, guli, ciku

2.1 Menyebut, membaca dan


memahami perkataan suku
kata tertutup.
2.2 Membina dan menulis
perkataan suku kata tertutup.
2.3 Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata tertutup.

zip, pin, tok


itik, ubat, adik
belon, kolam, katak
biskut, coklat, lompat

rebana, petola, kerusi

Contoh ayat:
- Beca bapa ada tiga roda
- Bapa ada kereta baharu

Contoh ayat:
- Ini biskut adik
- Adik suka makan biskut

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 2
RPT LITERASI 2.0 TAHUN 3
iii. Membina dan menulis
perkataan suku kata tertutup
dengan betul.
iv. Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi
suku kata tertutup dengan
sebutan dan intonasi yang betul.
v. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
suku kata tertutup dengan
sebutan dan intonasi yang betul.

UNIT 3
PERKATAAN
SUKU KATA
TERTUTUP
ng
(KONS 6)

Pada akhir unit 3, murid berupaya:


i. Menyebut, membaca dan
memahami perkataan suku kata
tertutup ng dengan sebutan
yang betul.
ii. Membina dan menulis
perkataan suku kata tertutup
ng dengan betul.
iii. Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata tertutup
ng dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
iv. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata tertutup
ng dengan sebutandan
intonasi yang betul.

2.4 Membina dan menulis ayat


tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata tertutup.

3.0 Perkataan Suku Kata


Tertutup ng

3.1 Menyebut, membaca dan


memahami perkataan suku
kata tertutup ng.
3.2 Membina dan menulis
perkataan suku kata tertutup
ng.
3.3 Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata tertutup
ng.
3.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata tertutup
ng.

coklat

Manggis, langsat, jagung,


pisang
Sotong, jerung, musang,
burung
Contoh ayat:
- Itu gunting tajam ibu
- Sangkar burung itu cantik
- Saya ada langsir merah

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 3
RPT LITERASI 2.0 TAHUN 3

UNIT 4
PERKATAAN
DIFTONG &
VOKAL
BERGANDING
(KONS 7&8)

UNIT 5
PERKATAAN
DIGRAF &
KONSONAN
BERGABUNG
(KONS 9)

Pada akhir unit 4, murid berupaya:

4.0 Perkataan Diftong dan


Vokal Berganding

i. Menyebut, membaca dan


memahami perkataan diftong
dan vokal berganding dengan
sebutan yang betul.
ii. Membina dan menulis
perkataan diftong dan vokal
berganding dengan betul.
iii. Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan diftong dan vokal
berganding dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
iv. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan diftong dan vokal
berganding dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

Pada akhir unit 5, murid berupaya:


i. Menyebut, membaca dan
memahami perkataan digraf
dan konsonan bergabung
dengan sebutan yang betul .
ii. Membina dan menulis
perkataan digraf dan konsonan
bergabung dengan betul.
iii. Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan digraf

5.0 Perkataan Diagraf dan


Konsonan Bergabung

4.1 Menyebut, membaca dan


memahami perkataan diftong
dan vokal berganding.
4.2 Membina dan menulis
perkataan diftong dan vokal
berganding.
4.3 Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan diftong dan vokal
berganding dengan sebutan
dan intonasi yang betul.
4.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan diftong dan vokal
berganding

wau, kau, pai, lai


petai, kaloi, misai
paip, kuih, duit
pantai, lantai, pulau

5.1 Menyebut, membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi digraf dan
konsonan bergabung.
5.2 Membina dan menulis
perkataan yang mengandungi
digraf dan konsonan
bergabung.
5.3 Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi
digraf dan konsonan
bergabung.

khemah, stoking, nyamuk


dram, bank, zink
brokoli, troli, singa, penyu
nya, nyi, ngi, bro

Contoh ayat:
- Nani jual kuih
- Lili bela ikan kaloi

Contoh ayat:
- Duit syiling di dalam
tabung
- Di atas meja ada klip
kertas

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 4
RPT LITERASI 2.0 TAHUN 3
dan konsonan bergabung
dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
iv. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan digraf dan konsonan
bergabung dengan betul.

UNIT 6
Pada akhir unit 6, murid berupaya:
PERKATAAN
BERIMBUHAN i. Menyebut,membaca dan
AWALAN &
memahami perkataan
AKHIRAN
berimbuhan awalan dan
(KONS 10)
berimbuhan akhiran dengan
sebutan yang betul.
ii. Membina dan menulis
perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran
dengan betul.
iii. Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dengan
sebutan dan intonasi yang
betul.
iv. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran
dengan betul.

5.4 Membina dan menulis ayat


tunggal yang mengandungi
digraf dan konsonan
bergabung.

6.0 Perkataan Berimbuhan


Awalan dan Berimbuhan
Akhiran

6.1 Menyebut, membaca dan


memahami perkataan
berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran.
6.2 Membina dan menulis
perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran.
6.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran.
6.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran.

mendayung
mencangkul
terpijak
makanan

Contoh ayat:
- Nelayan itu sedang
mendayung sampan
- Kamal menjerit kerana
terpijak paku

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 5
RPT LITERASI 2.0 TAHUN 3

UNIT 7
AYAT
TUNGGAL
DAN AYAT
MAJMUK
(KONS 12)

Pada akhir unit 7, murid berupaya:


i. Membaca dan memahami ayat
tunggal dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
ii. Membina dan menulis ayat
tunggal dengan betul.
iii. Membaca dan memahami ayat
majmuk dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
iv. Membina dan menulis ayat
majmuk dengan betul.
v. Membaca dan memahami
petikan berdasarkan bahan
rangsangan dengan sebutan
yang betul.
vi. Membina dan menulis ayat
berdasarkan bahan rangsangan
dengan betul

7.0 Ayat Tunggal dan Ayat


Majmuk

7.1 Membaca dan memahami ayat


tunggal.
7.2 Membina dan menulis ayat
tunggal.
7.3 Membaca dan memahami ayat
majmuk
7.4 Membina dan menulis ayat
majmuk.
7.5 Membaca dan memahami
petikan berdasarkan bahan
rangsangan.
7.6 Membina dan menulis ayat
berdasarkan bahan
rangsangan.

Contoh ayat tunggal:


- Ini kasut sukan.
- Ini kasut sukan Ayu
Contoh ayat majmuk:
- Ravi beli sayur dan buah
tomato
- Ibu dan kakak
memotong buah
tomato.

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015