Anda di halaman 1dari 11

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 1

RPT NUMERASI 2.0 TAHUN 3

UNIT 1 NOMBOR BULAT HINGGA 1000

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN
MENAMAKAN NOMBOR HINGGA
1000

MENAMA DAN MENENTUKAN


NILAI

MENULIS NOMBOR

MENGENAL PASTI

MENYUSUN NOMBOR

MEMBANDINGKAN NOMBOR

MENGANGGAR KUANTITI
MEMBUNDAR NOMBOR

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
1.1 Menamakan nombor 1000
i. Menyebut nombor hingga 1000
ii. Mengenal pasti angka hingga 1000
Murid berupaya:
1.2 Membilang hingga 1000 objek dengan membuat
kumpulan:
i. seratus-seratus dan
ii. sepuluh-sepuluh
Murid berupaya:
1.3 Menulis angka
i. Menulis angka hingga 1000
ii. Membaca nombor dalam perkataan hingga 1000
iii. Menulis nombor dalam perkataan hingga 1000
Murid berupaya:
1.4
Mengenal pasti nilai tempat dan digit
i. Mengenal pasti nilai tempat dan digit bagi
nombor hingga 1000
Muid berupaya:
1.5 Menyusun nombor hingga 1000
a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan
tertib menurun
b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan
tertib menurun
c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan
tertib menurun
d) membilang seratus-seratus secara tertib menaik
dan tertib menurun
Murid berupaya:
1.6 Membandingkan nombor dan menyatakan
i. Membandingkan dua nombor dan menyatakan
mana lebih atau kurang
ii. Meletakkan nombor mengikut urutan pada garis
nombor
Murid berupaya:
1.7 Menganggar kuantiti objek hingga 1000
Murid berupaya:
1.8 Membundar sebarang nombor dalam lingkungan 1000
kepada puluh yang terdekat

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 2
RPT NUMERASI 2.0 TAHUN 3

MINGGU

UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1000


STANDARD KANDUNGAN
MENAMBAH TIGA NOMBOR
TANPA MENGUMPUL SEMULA

MENAMBAH DUA NOMBOR

MENAMBAH TIGA NOMBOR


DENGAN MENGUMPUL SEMULA

MENYELESAIKAN MASALAH

MINGGU

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
2.1 Menambah hingga tiga nombor tanpa mengumpul
semula yang melibatkan nombor hingga tiga digit
Murid berupaya:
2.2
Menambah dua nombor hingga nombor tiga digit
dengan mengumpul semula
Murid berupaya:
2.3
Menambah tiga nombor hingga nombor tiga digit
dengan mengumpul semula
Murid berupaya:
2.4
Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi
tambah dalam situasi harian

UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1000


STANDARD KANDUNGAN
MENOLAK DUA NOMBOR
TANPA MENGUMPUL SEMULA

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
3.1 Menolak dua nombor hingga nombor tiga digit tanpa
mengumpul semula

MENOLAK DUA NOMBOR


DENGAN MENGUMPUL SEMULA

Murid berupaya:
3.2 Menolak dua nombor hingga nombor tiga digit dengan
mengumpul semula

MENOLAK BERTURUT-TURUT DUA


NOMBOR TANPA MENGUMPUL
SEMULA

MENOLAK TIGA NOMBOR DENGAN


MENGUMPUL SEMULA

MENGENAL OPERASI TOLAK

MENYELESAIKAN MASALAH

Murid berupaya:
3.3 Menolak berturut-turut dua nombor daripada
sebarang nombor hingga nombor tiga digit tanpa
mengumpul semula
Murid berupaya:
3.4 Menolak tiga nombor hingga nombor tiga digit dengan
mengumpul semula
Murid berupaya:
3.5 Mengenal operasi tolak sebagai songsangan operasi
tambah
Murid berupaya:
3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak
dalam situasi harian

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 3
RPT NUMERASI 2.0 TAHUN 3
UNIT 4 DARAB

MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
MEMBINA DAN MENYEBUT
KUMPULAN SAMA BANYAK

MENULIS AYAT MATEMATIK


TAMBAH BERULANG

MENULIS AYAT MATEMATIK


DARAB

MENULIS OPERASI DARAB

MEMBINA SIFIR

MELENGKAPKAN AYAT
MATEMATIK DARAB
MENYATAKAN SECARA
SPONTAN SIFIR

MENGGUNAKAN SIFIR

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
4.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak
menggunakan:
a) Bahan Konkrit
b) Gambar
c) Garis nombor
Murid berupaya:
4.2 Menulis ayat matematik tambah berulang:
a) Tiga-tiga
b) Enam-enam
c) Tujuh-tujuh
d) Lapan-lapan
e) Sembilan-sembilan
Murid berupaya:
4.3 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan
tiga-tiga, enam-enam, tujuh-tujuh, lapan-lapan dan
Sembilan-sembilan berpandukan
a) Objek
b) Gambar
c) Garis nombor
Murid berupaya:
4.4 Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan
operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan
nombor didarabkan
Muid berupaya:
4.5 Membina sifir 3,6,7,8,9,100 dan 1000 dengan
berpandukan:
a) Objek konkrit
b) Gambar
c) Garis nombor
Murid berupaya:
4.6 Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan
sifir 3, 6, 7, 8, 9, 100 dan 1000
Murid berupaya:
4.7 Menyatakan secara spontan sifir 3,6,7,8,9,100 dan
1000 mengikut:
a) tertib menaik
b) rawak
c) salah satu daripada dua nombor yang didarab
untuk memberi hasil darab tertentu
Murid berupaya:
4.8 Menggunakan sifir 3, 6, 7, 8, 9, 100 dan 1000 bagi:
a) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik
darab yang diberi
b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
pendaraban dua nombor

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 4
RPT NUMERASI 2.0 TAHUN 3
UNIT 5 BAHAGI

MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
MENGKELASKAN KEPADA
KUMPULAN

MENULIS AYAT MATEMATIK

MEMBINA AYAT MATEMATIK

MELENGKAPKAN AYAT
MATEMATIK
MENYATAKAN SECARA SPONTAN
PEMBAHAGIAN

MENGGUNAKAN PEMBAHAGIAN

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
5.1 Mengkelaskan kepada kumpulan tiga-tiga, enam-enam,
tujuh-tujuh, lapan-lapan dan Sembilan-sembilan
dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan
menggunakan:
a) objek
b) gambar
c) garis nombor
Murid berupaya:
5.2 Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti:
a) Pengumpulan
b) Pengasingan
c) Tolak berturut-turut
d) Songsangan operasi darab
Murid berupaya:
5.3 Membina ayat matematik yang melibatkan
pembahagian dengan 3, 6, 7, 8 dan 9 berpandukan:
a) Objek konkrit
b) Gambar
c) Garis nombor
Murid berupaya:
5.4 Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan
pembahagian dengan 3, 6, 7, 8, 9, 100 dan 1000
Murid berupaya:
5.5 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan 3, 6,
7, 8, 9, 100 dan 1000 mengikut
a) Tertib menaik
b) Rawak
c) Salah satu daripada dua nombor yang dibahagi
untuk memberi hasil bahagi tertentu dalam
pembahagian apabila disoal
Murid berupaya:
5.6 Menggunakan pembahagian dengan 3, 6, 7, 8, 9, 100
dan 1000 bagi:
a) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik
bahagi yang diberi.
b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
pembahagian dua nombor

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 5
RPT NUMERASI 2.0 TAHUN 3
UNIT 6 WANG HINGGA RM 1000

MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
MENENTUKAN NILAI WANG

MENUKAR WANG

MENUKAR WANG
MENAMBAH WANG
MENOLAK WANG
MENDARAB WANG

MEMBAHAGI WANG

MENYELESAIKAN MASALAH

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
6.1 Menyatakan / menentukan nilai wang dalam
i. RM
ii. Sen
Murid berupaya:
6.2 Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi:
a) Duit syiling sehingga RM 10
b) Wang kertas sehingga RM 1000
Murid berupaya:
6.3 Menukarkan ringgit kepada send an sebaliknya
Murid berupaya:
6.4 Menambah wang sehingga RM 1000
Murid berupaya:
6.5 Menolak wang sehingga RM 1000
Murid berupaya:
6.6 Mendarab wang yang jawapannya tidak lebih daripada
RM 1000
Murid berupaya:
6.7 Membahagi wang yang jumlahnya tidak lebih daripada
RM 1000
Murid berupaya:
6.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam
situasi harian

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 6
RPT NUMERASI 2.0 TAHUN 3
UNIT 7 MASA DAN WAKTU

MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
MENYATAKAN DAN
MENULIS WAKTU
MEMBACA JADUAL
WAKTU
MEMBACA KALENDAR
HUBUNGAN UNIT
DALAM WAKTU

MENAMBAH UNIT BAGI WAKTU

MENOLAK UNIT BAGI WAKTU

MENDARAB UNIT BAGI WAKTU

MEMBAHAGI UNIT BAGI WAKTU

MENYELESAIKAN MASALAH

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
7.1 (a) Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit
7.1 (b) Menulis waktu dalam gandaan lima minit
Murid berupaya:
7.2 Membaca jadual waktu yang mudah
Murid berupaya:
7.3 Membaca kalendar
Murid berupaya:
7.4 Menggunakan pertukaran unit di antara:
a) Minit dan saat
b) Tahun dan bulan
c) Minggu dan hari
Murid berupaya:
7.5 Menambah unit bagi waktu dalam
a) Jam
b) minit
Murid berupaya:
7.6 Menolak unit bagi waktu dalam
a) Jam
b) Minit
Murid berupaya:
7.7 Mendarab unit bagi waktu dalam
a) Jam
b) Minit
Murid berupaya:
7.8 Membahagi unit bagi waktu dalam
a) Jam
b) Minit
Murid berupaya:
7.9 Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu dalam
situasi harian

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 7
RPT NUMERASI 2.0 TAHUN 3
UNIT 8 UKURAN PANJANG

MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
MEMBACA SKALA
MENGUKUR DAN MENCATAT
PANJANG

MEMBANDING PANJANG

MENGANGGARKAN PANJANG

PERTUKARAN UNIT BAGI


PANJANG
MENAMBAH UNIT BAGI
PANJANG

MENOLAK UNIT BAGI PANJANG

MENDARAB UNIT BAGI PANJANG

MEMBAHAGI UNIT BAGI


PANJANG

MENYELESAIKAN MASALAH

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
8.1 Membaca skala kepada senggatan terdekat
Murid berupaya:
8.2 Mengukur dan mencatat panjang objek menggunakan
unit piawai:
a) Meter
b) Sentimeter
Murid berupaya:
8.3 Membandingkan panjang dua objek menggunakan unit
piawai:
a) Meter
b) Sentimeter
Murid berupaya:
8.4 Menganggarkan panjang objek dalam:
a) Meter
b) Sentimeter
Murid berupaya:
8.5 Pertukaran unit di antara meter dan sentimeter
Murid berupaya:
8.6 Menambah unit panjang dalam
a) Meter
b) Sentimeter
Murid berupaya:
8.7 Menolak unit panjang dalam
a) Meter
b) Sentimeter
Murid berupaya:
8.8 Mendarab unit panjang dalam
a) Meter
b) Sentimeter
Murid berupaya:
8.9 Membahagi unit panjang dalam
a) Meter
b) Sentimeter
Murid berupaya:
8.10 Menyelesaikan masalah yang melibatkan ukuran panjang
dalam situasi harian

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 8
RPT NUMERASI 2.0 TAHUN 3
UNIT 9 JISIM

MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
MEMBACA SKALA
MENENTUKAN DAN
MENCATAT JISIM

MEMBANDING JISIM

MENGANGGARKAN JISIM

PERTUKARAN UNIT BAGI JISIM


MENAMBAH UNIT BAGI JISIM

MENOLAK UNIT BAGI JISIM

MENDARAB UNIT BAGI JISIM

MEMBAHAGI UNIT BAGI JISIM

MENYELESAIKAN MASALAH

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
9.1 Membaca skala kepada senggatan terdekat
Murid berupaya:
9.2 Menentukan dan mencatat jisim objek menggunakan unit
piawai:
a) Kilogram
b) Gram
Murid berupaya:
9.3 Membandingkan jisim dua objek menggunakan unit
piawai:
a) Kilogram
b) Gram
Murid berupaya:
9.4 Menganggarkan jisim objek dalam:
a) Kilogram
b) Gram
Murid berupaya:
9.5 Pertukaran unit di antara kilogram dan gram
Murid berupaya:
9.6 Menambah unit bagi jisim dalam
a) Kilogram
b) Gram
Murid berupaya:
9.7 Menolak unit bagi jisim dalam
a) Kilogram
b) Gram
Murid berupaya:
9.8 Mendarab unit bagi jisim dalam
a) Kilogram
b) Gram
Murid berupaya:
9.8 Membahagi unit bagi jisim dalam
a) Kilogram
b) Sentimeter
Murid berupaya:
9.10 Menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim dalam
situasi harian

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 9
RPT NUMERASI 2.0 TAHUN 3
UNIT 10 ISI PADU CECAIR

MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
MEMBACA SKALA
MENENTUKAN DAN MENCATAT
ISI PADU CECAIR

MEMBANDING ISI PADU CECAIR

MENGANGGARKAN ISI PADU


CECAIR

PERTUKARAN UNIT BAGI


ISI PADU CECAIR
MENAMBAH UNIT BAGI
ISI PADU CECAIR

MENOLAK UNIT BAGI


ISI PADU CECAIR

MENDARAB UNIT BAGI


ISI PADU CECAIR

MEMBAHAGI UNIT BAGI


ISI PADU CECAIR

MENYELESAIKAN MASALAH

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
10.1 Membaca skala kepada senggatan terdekat
Murid berupaya:
10.2 Menentukanr dan mencatat isi padu cecair
menggunakan unit piawai:
a) Liter
b) Mililiter
Murid berupaya:
10.3 Membandingkan isi padu cecair menggunakan unit
piawai:
a) Liter
b) Mililiter
Murid berupaya:
10.4 Menganggarkan isi padu cecair dalam:
a) Liter
b) Mililiter
Murid berupaya:
10.5 Pertukaran unit di antara liter dan mililiter
Murid berupaya:
10.5 Menambah unit bagi isi padu cecair dalam
a) Liter
b) Mililiter
Murid berupaya:
10.6 Menolak unit bagi isi padu cecair dalam
a) Liter
b) Mililiter
Murid berupaya:
10.7 Mendarab unit bagi isi padu cecair dalam
a) Liter
b) Mililiter
Murid berupaya:
10.8 Membahagi unit bagi isi padu cecair dalam
a) Liter
b) Mililiter
Murid berupaya:
10.10 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair
dalam situasi harian

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 10
RPT NUMERASI 2.0 TAHUN 3

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015

SK SEGAMBUT MAKMUR, KL 11
RPT NUMERASI 2.0 TAHUN 3

JULIA ISMAIL / gooliez83@yahoo.co.uk / 2015