Anda di halaman 1dari 28

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5

Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

3.0

2014

STANDARD KANDUNGAN DAN


STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
MENULIS

Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan
ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan
ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda
baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan
menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk
menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis,
guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.
Standard Kandungan Kemahiran Menulis
3.1

Asas menulis dengan cara yang betul.

3.2

Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan
kemas.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.4

Menulis imlak dengan tepat.

3.5

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat


menggunakan bahasa yang santun.

3.7

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.8

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.9

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul.

tentang

sesuatu

perkara

dengan

Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis


3.2.6

Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.7

Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai
dengan betul dan kemas.
82

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

3.3.3

Membina dan menulis jawapan kefahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan
bercapah secara kritis dengan betul.

3.3.4

Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.

3.4.1

Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak.

3.4.2

Menulis frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai kata ganda dengan ejaan dan
tanda baca yang tepat secara imlak.

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber.

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama
dan idea sampingan secara koheren dengan bahasa yang santun.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk syaharan,ucapan dan pidato


dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun.

3.7.1

Menghasilkan draf perenggan pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif
dengan betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa
kata dan struktur ayat dalam penulisan.

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.

83

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

3.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Semasa
menyediakan
strategi
pengajaran dan pembelajaran bagi
kemahiran
menulis,
guru
perlu
memberi pertimbangan
aktiviti yang
sesuai sebelum, semasa dan selepas
kemahiran
menulis
yang
diajar.
Pengajaran
dan
pembelajaran
kemahiran ini boleh dilaksanakan
melalui
pelbagai
aktiviti
secara
terancang bagi mencapai objektif yang
telah
ditentukan.
Guru
boleh
merancang strategi pengajaran dan
pembelajaran dengan pelbagai cara
seperti dalam contoh rancangan
mengajar yang disediakan ini.

84

2014

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

TEMA

Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

TAJUK

Wabak Kencing Tikus

2014

MASA

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan


bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul.
Pada akhir pengajaran, murid dapat :i.

membina dan menjawab soalan bertumpu dan bercapah


dengan laras bahasa yang betul.

ii.

membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan


bertumpu dan bercapah serta memberi huraian dengan betul.

OBJEKTIF

Ilmu : Dunia Sains dan Teknologi, Pendidikan Moral, Celik


kewangan
PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai : Kesyukuran, Kebersihan fizikal dan mental, Kerjasama


EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KB
KP

SISTEM BAHASA

- menganalisis, menjana idea


- verbal linguistik , kontekstual

Tatabahasa : kata kerja, imbuhan pinjaman


Kosa kata : air terjun, pongkes, pencakar , tong sampah

BAHAN BANTU
BELAJAR

kad gambar dan lampiran aktiviti

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Membina dan menjawab soalan bertumpu dengan laras bahasa


dan pemahaman berdasarkan soalan bercapah serta memberi
huraian.

REFLEKSI
85

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Menulis isi penting


1.

Murid membaca petikan berita


mengenai virus kencing tikus .

2.

Murid menulis isi penting


berdasarkan petikan yang dibaca.

3.

Murid menyatakan isi penting


tentang kesan penutupan kawasan
peranginan kepada penduduk
daripada petikan yang telah dibaca.

EMK: Pengurusan risiko / TKP - Verbal


Perlindungan /
linguistik
Tanggungjawab
pengguna
Ilmu : Pendidikan Moral

Lampiran 1 (a),

Nilai : Berani,
Berkeyakinan

Bersoal jawab untuk mendapatkan


maklumat
1.

Guru mempamerkan gambar.

2.

Murid dan guru bersoal jawab


tentang gambar.

3.

Murid berbincang dan menulis


jawapan bagi soalan berdasarkan
maklumat yang diperoleh dalam
kertas sebak.

4.

Nilai : Bekerjasama,
Menghormati
orang
lain

KB : Menjana idea
- Kreativiti dan
inovatif
- Menganalisis
gambar
Lampiran 2

Nota: Bacaan luas ini


boleh juga diberi pada
hari sebelum
pengajaran dan
pembelajaran

Wakil kumpulan membentangkan


hasil perbincangan kumpulan
masing-masing.

86

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

2014

CATATAN

Menulis Jawapan Bagi Soalan


Bertumpu dan Bercapah
1.

Guru mengedarkan lembaran kerja.

2.

Dalam kumpulan yang sama,murid


menjawab soalan bertumpu dan
bercapah yang disediakan oleh
guru.

3.

EMK : Kreativiti dan


inovasi

KB - Menjana idea
- Menganalisis

Nilai : Bekerjasama

BCB - Mendengar
dengan
berkesan

Murid menulis jawapan pada


lembaran kerja secara individu.

4.

Wakil kumpulan membaca jawapan


yang ditulis.

5.

Murid menyemak jawapan masingmasing dan membuat pembetulan


serta-merta.

Lampiran 1(b)

Penilaian
1.

Murid mengadakan sesi temu ramah


secara berpasangan manakala
seorang lagi mencatat. Aktiviti ini
dijalankan serentak dan bergilir-gilir.

Nilai : Berkeyakinan,
keberanian

KB - Menjana idea
Konstruktivisme membina pengisian
forum
- Menghubung kait

Pemulihan
1.

Murid menjawab soalan


berdasarkan gambar tunggal yang
diberi.

Nilai : kerjasama,
kerajinan

87

Lampiran 3

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

2014

CATATAN

Pengayaan
1.

Murid membina lima ayat soalan


dan lima ayat jawapan yang sesuai
berdasarkan gambar .

Nilai : Keberanian

KP - Verbal
linguistik
Lampiran 4

88

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Lampiran 1(a)
Baca petikan di bawah dan
catatkan isi-isi penting.

Wabak Kencing Tikus: 3 Kawasan Perkelahan Di Kedah Ditutup


ALOR SETAR, Rabu: Tiga kawasan perkelahan utama di Kedah ditutup untuk
sementara bagi mengelakkan penularan wabak Phatogenik Leptopspira atau
kencing tikus yang melanda beberapa pusat peranginan di negeri ini. Kawasan
berkenaan ialah Taman Rekreasi Puncak Janing di Kuala Nerang, Taman Rekreasi
Lata Bayu di Baling dan Taman Rekreasi Bukit Wang di Kubang Pasu.
Pengarah Kesihatan Kedah, Dr. Marzukhi Md Isa berkata, setakat ini
seorang telah disahkan meninggal dunia akibat wabak itu manakala empat yang
lain disahkan positif kuman Phatogenik Leptopspira. "Mangsa yang meninggal
dunia berusia lingkungan 30-an ialah kakitangan Jabatan Kesihatan Pulau Pinang
yang datang bersama dua rakan untuk berkelah di Lata Bayu. "Dua rakannya yang
positif kuman terbabit, kini dirawat di Hospital Bukit Mertajam, Pulau Pinang,"
katanya kepada pemberita di pejabatnya di sini hari ini.
Dr. Marzhuki berkata, dua lagi ialah pengunjung yang berkelah di Puncak
Janing dan mereka sedang dirawat di Hospital Kuala Nerang. Beliau berkata,
pihaknya kini mengambil langkah berjaga-jaga dengan menghantar pasukan
penyiasat untuk mengambil sampel air dan tanah di hutan lipur terbabit.
"Hasil ujian yang dijalankan turut mengesahkan Puncak Janing dan Lata
Bayu positif dicemari kuman Phatogenik Leptopspira. "Pihak kami meminta

jabatan perhutanan daerah menutup sementara kawasan peranginan


tersebut untuk kerja-kerja pembersihan dan pencegahan," katanya.
Beliau turut menasihati penduduk sekitar kawasan terdedah wabak
berkenaan agar tidak menggunakan air dari sumber air bukit bagi kegunaan
harian kerana dikhuatiri dijangkiti virus berbahaya itu.

89

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Lampiran 1(b)

Jawab soalan- soalan pemahaman


berikut.

1.

Apakah penyebab wabak kencing tikus?


__________________________________________________________________

2.

Di manakah wabak itu berlaku?


__________________________________________________________________

3.

Di manakah mangsa mendapat rawatan?


__________________________________________________________________

4.

Apakah tindakan yang diambil oleh pihak perhutanan untuk mencegah wabak
tersebut?
__________________________________________________________________

5.

Pada pendapat kamu, bagaimanakah cara untuk mencegah wabak ini daripada
tersebar?
_____________________________________________________________________

6.

Bagaimanakah wabak ini boleh tersebar?


_____________________________________________________________________

7.

Pada pendapat kamu, apakah yang akan berlaku jika kawasan peranginan tersebut
ditutup?
_____________________________________________________________________

90

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Lampiran 2
Jawab soalan berpandukan
gambar berikut.

1. Apakah aktiviti yang sedang dijalankan dalam gambar ini?


_____________________________________________________________________
2. Apakah alatan yang digunakan?
_____________________________________________________________________
3. Apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa gotong-royong tersebut?
_____________________________________________________________________
4. Mengapakah kita perlu menjaga kebersihan persekitaran?
______________________________________________________________________
5. Apakah nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada aktiviti gotong-royong ini?
______________________________________________________________________

91

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Lampiran 3
Pemulihan
Pilih jawapan yang betul dan salin
semula jawapan tersebut.

Selepas aktiviti gotong- royong kampung itu kelihatan


bersih.
Penduduk sedang bergotong-royong membersihkan
kawasan kampung.
Setiap orang bertanggungjawab menjaga alam sekitar.
Mereka bergotong-royong agar kampung mereka
bersih dan indah.

1.

Apakah aktiviti yang sedang dijalankan dalam gambar di atas?

2.

Mengapakah mereka perlu bergotong-royong?


_________________________________________________________________

3.

Bagaimanakah keadaan kampung itu selepas aktiviti gotong-royong dijalankan?

4.

Siapakah yang bertanggungjawab menjaga alam sekitar?

92

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Lampiran 3
Pengayaan
Bina lima soalan dan jawapan
berdasarkan gambar di bawah dengan
menggunakan kata tanya yang diberi.

Apa

Mengapa

Mengapa

Bagaimana

Bagaimana

1.

___________________________________________________________________

2.

___________________________________________________________________

3.

___________________________________________________________________

4.

___________________________________________________________________

5.

___________________________________________________________________
93

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

TEMA

Keusahawanan

TAJUK

Usahawan Muda

2014

MASA

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

3.4.2

Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai


jenis kata ganda dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Menulis imlak frasa dan ayat yang terdapat kata ganda
penuh dan berentak dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat.
ii. Menulis imlak berdasarkan gambar yang diberi dengan
ejaan dan tanda baca yang betul.

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu : Celik kewangan


Nilai : Kerjasama
EMK : Keusahawanan dan TMK, Keusahawanan dan Inovasi
Pengurusan kewangan Celik kewangan
ENT : Konstraktivisme - kembangkan idea dengan
Persekitaran

SISTEM BAHASA

Tatabahasa: kata kerja, kata hubung, ayat tunggal, ayat majmuk

BAHAN BANTU
BELAJAR

Petikan, lembaran kerja, bahan grafik, skrin, komputer, LCD

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Menulis imlak frasa dan ayat terdapat kata ganda penuh dan
kata ganda berentak serta berdasarkan gambar dengan ejaan
dan tanda baca.

REFLEKSI

94

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Mengambil imlak
1. Murid mendengar petikan daripada
rakaman.

EMK : TMK

KB - Menjana idea
Kontekstual

Nilai : Kerjasama
2. Murid mengambil imlak .
Ilmu : Celik kewangan

Lampiran 1

EMK : keusahawanan
Celik kewangan

KB : Menjana idea

3. Murid menyemak petikan yang


dipaparkan pada skrin.

Mendengar,memahami dan mengenal


pasti
1. Murid mendengar dan memahami
kata ganda penuh dan kata ganda
berentak.
2. Murid mengenal pasti kata ganda
penuh dan kata ganda berentak
berdasarkan petikan.

Nilai : Hemah tinggi

3. Murid dan guru berbincang tentang


jawapan yang diberi oleh murid.

Mengambil imlak
1. Murid dibahagikan kepada beberapa
kumpulan dan melantik seorang
ketua.

Nilai : Bijak

ENT : Kontekstual
Lampiran 2

2. Ketua membacakan lima ayat yang


diberikan oleh guru dan ahli
kumpulan mengambil imlak.

95

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

2014

CATATAN

3. Murid menyenaraikan kata ganda


penuh dan kata ganda berentak
yang terdapat dalam ayat.
4. Setiap kumpulan menyemak
jawapan daripada kumpulan lain
dengan bimbingan guru.

Penilaian
1.

Murid menulis imlak lima ayat yang


mengandungi kata ganda berentak
yang dibaca oleh guru.

EMK: Keusahawanan
Celik Kewangan
Nilai : Kerajinan

KB : Menganalisis

EMK : Keusahawanan

Lampiran 4

Pemulihan
1.

Murid membina imlak lima kata


ganda penuh yang disebut oleh
guru.

Pengayaan
1.

Murid menulis imlak frasa dan ayat


yang ada kata ganda berentak
dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat secara kumpulan.

Lampiran 5

96

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Lampiran 1
Dengar dengan teliti petikan yang dibaca
oleh rakan sambil mengimlak.

Hari Raya Aidil Fitri


Sebulan sebelum Hari Raya Aidil Fitri menjelang, ayah
dan ibu mengajak saya dan kakak berniaga di Bazar
Ramadhan.
Pada waktu ini orang ramai datang
membeli-belah.
Ayah dan ibu menjual kuih-muih dan
lauk-pauk manakala saya dan kakak menjual lampu
kelap-kelip. Kami menjual lampu yang berwarna-warni.
Selain itu, saya dapat melihat peniaga-peniaga yang
turut menjual kuih-muih yang pelbagai rasa dan warna. Ada
juga dalam kalangan peniaga yang menjual bunga yang
segar-bugar dan cantik.
Saya begitu seronok berniaga di bazar Ramadhan ini.
Walaupun suasana di sini riuh-rendah tetapi saya gembira
kerana memperoleh keuntungan yang banyak.
Saya
memperoleh keuntungan sebanyak RM200.00. Wang jualan
ini saya masukkan ke dalam tabung untuk simpanan masa
depan.

97

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Lampiran 2

Senaraikan kata ganda penuh dan kata


ganda berentak yang terdapat dalam
petikan.

98

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Pemulihan
Lampiran 4

Mengambil imlak ayat yang


mengandungi kata ganda berentak.

1.

2.

3.

4.

5.

Beliau ialah seorang usahawan yang berjaya dan kaya-raya.

Saki-baki juadah yang tidak habis dijual diagih-agihkan kepada rakan


niaga.

Suasana hingar-bingar di bazar Ramadhan dengan suara para peniaga


mempromosikan jualan mereka berjaya menarik perhatian pelangganpelanggan.
Para peniaga bergotong-royong membersihkan tapak perniagaan
setelah selesai berniaga.

Aroma rempah ratus daripada lauk-pauk yang dijual membuka selera


para pelanggan yang berkunjung ke bazar Ramadhan.

99

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Pengayaan
Lampiran 5
Murid menulis imlak lima kata ganda
berentak yang disebut oleh guru.
Kemudian bina ayat menggunakan
kata ganda berentak itu.

1.
___________________________________________________________________

2.
___________________________________________________________________

3.
___________________________________________________________________

4.
___________________________________________________________________

5.
___________________________________________________________________

100

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

TEMA

Pertanian

TAJUK

Penanaman Pokok Pisang

2014

MASA

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi untuk


membuat pengurusan grafik daripada pelbagai sumber.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.
mencatat maklumat yang betul berdasarkan teks.
ii. mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi untuk
membuat pengurusan grafik berdasarkan teks.

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu : Dunia Sains dan Teknologi, Matematik


Nilai : Kerajinan, Kesyukuran
EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
Pengurusan kewangan Celik kewangan
ENT:
BCB - Bacaan intensif, Kemahiran menulis, Bacaan scanning
KB - Mengenal pasti, Menyusun atur

SISTEM BAHASA

Tatabahasa : Imbuhan apitan, Kata kerja, Kata hubung


Kosa kata : tekstur, lempung, peroi

BAHAN BANTU
BELAJAR

Kertas sebak, petikan, borang pengurusan grafik, lampiran aktiviti

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi

REFLEKSI

101

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Didik hibur
1. Murid membaca cerita autobiografi
Aku Sebatang Pokok Pisang.

Ilmu : DST

2. Murid bersoal jawab dengan guru


tentang cerita autobiografi Aku
Sebatang Pokok Pisang.

KP Verbal
linguistik
Lampiran 1

Membaca intensif
1. Murid membaca petikan yang
diedarkan.

Ilmu: Celik kewangan

2. Murid bersoal jawab dengan guru


tentang jenis pekerjaan dengan
pendapatan yang diperoleh.

Nilai: Kesyukuran

ENT :
KB : Menjana idea
BCB: Bacaan
intensif
KP: Verbal
linguistik
Lampiran 1
BBB
Petikan teks

Mencatat maklumat
1. Secara berkumpulan murid membaca
petikan yang diedarkan dengan teknik
scanning bagi mendapatkan
maklumat tentang:
Asal-usul pokok pisang
Jenis-jenis pokok pisang
Kesesuaian suhu tanaman pokok
pisang

EMK: Kreativiti dan


inovasi
Ilmu: DST
Nilai: Kerjasama

2. Murid mencatat maklumat di atas


kertas sebak mengikut kreativiti
102

ENT :
KB : - Mengenal
pasti
- Kontekstual
BCB: - Bacaan
Scanning
- Mencatat
Lampiran 2
Lampiran 3
BBB
Petikan teks
Kertas sebak

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

2014

CATATAN

kumpulan.
3. Wakil kumpulan membentangkan
hasil perbincangan kumpulan masingmasing.

Penilaian
1. Murid melengkapkan carta alir
kronologi proses penanaman pokok.

Nilai : Rasional

ENT :
KB - Menyusun
atur
Lampiran 4

Pemulihan
1. Murid menyusun perkataan bagi
membentuk ayat dan menulis semula
ayat yang betul.

Nilai : Rasional

ENT :
KB - Menyusun atur
Lampiran 5

Ilmu :
Kewarganegaraan

Lampiran 6
BBB:
-Surat khabar -majalah
-sumber
internet.
-borang
pengurusan
grafik

Pengayaan
1. Murid mencari dan mengumpulkan
maklumat kegiatan pertanian lain
yang terdapat di Malaysia.

Nilai : Kerajinan

103

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Lampiran 1

Siapa Aku?
Namaku Emas. Badanku tegap
dan tanganku banyak. Kulitku
lembut dan berwarna hijau.
Aku
mempunyai
jantung.
Selepas jantungku matang,
aku akan bertukar menjadi
tandan yang besar. Ketika usia
muda, aku berwarna hijau,
keras dan kelat. Apabila
usiaku
bertambah
aku
bertukar
warna
menjadi
kuning. Isiku lembut dan
manis. Siapakah aku?

104

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Lampiran 2
Secara berkumpulan, cari dan
kumpulkan maklumat serta
bentangkan hasil perbincangan anda
dengan bertatasusila.

Pisang merupakan sejenis tumbuhan yang


tergolong dalam famili Musaceae. Pisang
mempunyai buah yang sedap dan lazat serta
mudah ditanam. Di Malaysia, kultivar
(tumbuhan) seperti pisang mas, berangan,
cavendish dan rastali ditanam untuk dimakan
segar. Kultivar seperti pisang nangka, raja,
lang, relong, tanduk, nipah dan pisang awak
pula sesuai untuk dimasak atau diproses
sebagai makanan ringan. Pisang yang pada
mulanya sejenis tumbuhan liar di Asia
Tenggara, kini telah dikomersialkan.
Pisang sesuai ditanam di tanah yang
bertekstur lempung dan keadaan tanah yang
peroi. Benih tanaman pisang diperoleh
dengan menggunakan susur pedang, teknik
belahan dan tisu didik. Selepas benih
tanaman diperoleh, benih pisang ditanam
dalam lubang berukuran 30 cm x 30 cm x
30 cm bersama-sama dengan campuran baja
fosfat, kapur, baja organik dan carbofuran.

Selepas menanam, pokok pisang hendaklah disiram setiap hari. Jumlah air yang
diperlukan adalah di antara 8 hingga 12 liter. Ini bertujuan agar pokok pisang akan
tumbuh mengikut kadar dengan tepat dan mengelakkan pembantutan.
Hal ini dapat mengelakkan pokok pisang daripada rosak dan berpenyakit.
Dengan cara ini pokok pisang akan hidup dengan subur dan berbuah lebat. Petani juga
dapat mengaut keuntungan berlipat ganda atas jualan yang berkualiti.
105

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Lampiran 3

Lengkapkan carta alir kronologi


proses penanaman pokok
pisang.

106

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Penilaian
Lampiran 4
Susun maklumat mengikut urutan
yang betul tentang cara menanam
pokok pisang

Lakukan cantasan pelepah setiap 2 minggu.


Sediakan lubang berukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm.
Siram air antara 8 12 liter sehari.
Taburkan campuran baja fostat, baja organik dan carbofuran.
Pastikan pokok pisang ditanam di kawasan yang rata dan beralun.
1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

107

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Pemulihan
Lampiran 5
Susun semula perkataan di
bawah supaya menjadi ayat
yang betul.

menanam pokok pisang saya suka


______________________________________________________________________
__

pisang buah sedap dan lazat rasa


______________________________________________________________________
__
saya belakang tanam pisang pokok di rumah
______________________________________________________________________
__
membeli emak di pasar pisang sesisir
______________________________________________________________________

pokok bapa pisang menebang di rumah belakang


______________________________________________________________________
__

108

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 5


Sekolah Kebangsaan
Kemahiran Menulis

2014

Pengayaan
Lampiran 6
Kumpulkan maklumat pertanian
lain yang terdapat di Malaysia
berdasarkan aspek berikut.
.

JENIS TANAMAN

NAMA TANAMAN

109

ASAL USUL TANAMAN