Anda di halaman 1dari 9

Pelan Operasi Panitia RBT

Nama Projek

Bengkel Menulis RPH

Objektif

Guru-guru dapat pendedahan yang secukupnya serta dapat


memantapkan dan meningkatkan keberkesanan penyediaan RPH

Kumpulan Sasaran

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Guru Terlibat

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Proses Kerja

i.

Ucapan Pengerusi Panitia.

ii.

Menerangkan kandungan DSKP, RPH.

iii.

Menerangkan format menulis RPH.

Kekangan

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Besar, GPK 1 dan Pengerusi Panitia.

Penilaian

Penilaian akan dibuat selepas program ini dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi


meningkatkan keberkesanan program.

Nama Projek

Bengkel MICRO TEACHING

Objektif

Guru-guru dapat pendedahan yang secukupnya serta dapat


meningkatkan taraf dalam P&P.

Kumpulan Sasaran

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Guru Terlibat

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Proses Kerja

i.

Ucapan Pengerusi Panitia.

ii.

Menerangkan tajuk yang hendak diajar.

iii.

Menjalankan microteaching dengan menggunakan BBM.

iv.

Sesi Soal Jawap.

v.

Membuat Laporan.

Kekangan

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Besar, GPK 1 dan Pengerusi Panitia.

Penilaian

Penilaian akan dibuat selepas program ini dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi


meningkatkan keberkesanan program.

Nama Projek

BENGKEL MENYEDIAKAN BBM

Objektif

Guru-guru dapat pendedahan dalam menyediakan BBM.

Kumpulan Sasaran

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Guru Terlibat

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Proses Kerja

i. Ucapan Pengerusi Panitia


ii. Pendedahan tentang menghasilkan BBM dan cara penggunaanya
semasa P&P.
iii. Membuat laporan

Kekangan

Masalah kewangan

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Reka Bentuk dan Teknologi dan Pengerusi Panitia.

Penilaian

Penilaian akan dibuat selepas program ini dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi


meningkatkan keberkesanan program.

Nama Projek

PAMERAN BBM

Objektif

Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam menyediakan


BBM.

Kumpulan Sasaran

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Guru Terlibat

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Proses Kerja

i.

Sediakan tempat pameran.

ii. Pamerkan hasil BBM.


iii. Membuat laporan.
Kekangan

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Reka Bentuk dan Teknologi dan Pengerusi Panitia.

Penilaian

Penilaian akan dibuat selepas program ini dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi


meningkatkan keberkesanan program.

Nama Projek

PERTANDINGAN MENYEDIAKAN BUKU SKRAP

Objektif

Menambahkan minat dan pengetahuan murid dalam matapelajaran Reka


Bentuk dan Teknologi.

Kumpulan Sasaran

Semua murid tahap 2

Guru Terlibat

Semua Guru yang mengajar Reka Bentuk dan Teknologi.

Proses Kerja

i. Taklimat diberikan untuk semua guru dan murid tahap 2.


ii. Masa diberikan antara bulan Mei hingga Oktober.
iii. Tajuk akan diberikan mengikut kelas.
iv. Pengumpulan buku skrap.
v. Penilaian.

Kekangan

Kekurangan Bahan untuk menyediakan buku skrap

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Reka Bentuk dan Teknologi dan Pengerusi Panitia.

Penilaian

Penilaian akan dibuat selepas program ini dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi


meningkatkan keberkesanan program.

Nama Projek

MENGHASILKAN KRAF DENGAN BAHAN BUANGAN

Objektif

Menambahkan pengetahuan dan minat murid dalam bidang penghasilan


kraf.

Kumpulan Sasaran

Semua murid tahap 2

Guru Terlibat

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi


i. P&P yang berkaitan dengan menyediakan kraf dengan bahan buangan.

Proses Kerja

ii. Penghasilan Kraf oleh pelajar.

Kekangan

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Reka Bentuk dan Teknologi dan Pengerusi Panitia.

Penilaian

Penilaian akan dibuat selepas program ini dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi


meningkatkan keberkesanan program.

Nama Projek

PAMERAN KRAF REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Objektif

Menambahkan minat murid serta memberi penyedaran kepentingan


kitar semula.

Kumpulan Sasaran

Semua murid tahap 2

Guru Terlibat

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Proses Kerja

i. Sediakan tempat pameran.


ii. Pameran kraf yang dihasilkan oleh pelajar.

Kekangan

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Reka Bentuk dan Teknologi dan Pengerusi Panitia.

Penilaian

Penilaian akan dibuat selepas program ini dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi


meningkatkan keberkesanan program.

Nama Projek

Bengkel KAJIAN TINDAKAN

Objektif

Guru mendapat teknik dan idea baru untuk mengatasi masalah


pembelajaran pelajar.

Kumpulan Sasaran

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Guru Terlibat

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Proses Kerja

i.

Pendedahan kepada kajian tindakan.

ii.

Guru MataPelajaran memilih tajuk dan sediakan proposal.

iii.

Sediakan laporan kajian tindakan.

Kekangan

Kekurangan masa

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Besar, GPK 1 dan Pengerusi Panitia.

Penilaian

Penilaian akan dibuat selepas program ini dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi


meningkatkan keberkesanan program.

Nama Projek

MODUL ISTILAH REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Objektif

Menambahkan minat dan pengetahuan murid dalam matapelajaran


Reka Bentuk dan Teknologi.

Kumpulan Sasaran

Semua murid tahap 2

Guru Terlibat

Semua Guru Reka Bentuk dan Teknologi

Proses Kerja

i. Pemberian modul kepada murid.


ii. Aktiviti-aktiviti penggunaan istilah dengan betul oleh murid diadakan
sepanjang waktu Reka Bentuk dan Teknologi oleh guru mata pelajaran.

Kekangan

Murid cuai dan menghilangkan modul yang diberi.

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Besar, GPK 1 dan Pengerusi Panitia.

Penilaian

Penilaian akan dibuat selepas program ini dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi


meningkatkan keberkesanan program.