Anda di halaman 1dari 4

PERKEMBANGAN KOMUNIKASI

KORPORAT

LATARBELAKANG

- - Perubahan politik, ekonomi, sosial, teknologi dan budaya berlaku


dengan pantas.
- - Pada abad ke-20, Asia menjadi gelanggang percaturan dunia barat.
- - Andaian bahawa pada pertengahan abad ke-21, Asia akan menjadi
kuasa penentu pembangunan manusia.
- - Dunia menjadi perkampungan global.
- - Peredaran maklumat menjadi intipati kpd pembangunan sesebuah
perbadanan moden.
- - Fenomena tahap saling bergantung berlaku secara drastik -
teknologi maklumat.
- - Di Malaysia, pengurusan perbadanan moden perlu berubah agar
selaras dengan perubahan dunia - ekonomi.
- - Penyusunan dasar kewangan dan ekonomi.
- - Merangka strategi baru operasi.

Komunikasi Tradisional

- - suatu aksi transmisi mengenai fakta, idea, pandangan dan mesej


daripada seorang (kumpulan, organisasi, publik) kepada seorg yg lain
(kump., organisasi, publik).
- - Satu pengaliran mesej secara satu hala tanpa melibatkan
perbincangan. Pengaliran idea secara dua hala bagi mencapai
persetujuan maksud.
Komunikasi Kontemporari

- - Suatu proses perkongsian maksud.


- - idea secara dua hala - maklumbalas - maksud dikongsi bersama.
- - Persetujuan bukanlah objektif yang mesti dicapai - kesedaran
intipati proses komunikasi.
- - Perkongsian maksud berlaku dalam minda manusia - kesamaan.

Komunikasi Korporat

- - Istilah serupa tetapi penggunaannya tetap berlainan dari segi


aplikasinya.
- - Menurut Ind (1990), CC ialah satu proses untuk menterjemahkan
atau mengubah sesuatu identiti korporat (persepsi fizikal) kpd imej
korporat (persepsi mental).
- - Suatu usaha komunikasi dan pengurusan bagi memastikan segala
aspek penting dlm struktur organisasi dapat dilaksanakan menurut
perancangan.
- - Operasi perbadanan sektor swasta secara berterusan didorong oleh
motif keuntungan.
- - Dasar penswastaan dan pengkorporatan mengubah pengurusan
sektor kerajaan.
- - Perbadanan sektor awam memberi ‘kemudahan dan perkhidmatan
awam’ kepada publik untuk mendapatkan sokongan.

Komunikasi Keorganisasian

- - Fokus kepada pengaruh struktur dan operasi organisasi terhadap


komunikasi - Makro.
- - Isu-isu seperti komunikasi superior-subordinate, jaringan
komunikasi dan pemprosesan maklumat keorganisasian.
Komunikasi Pengurusan

- - interaksi bersemuka yg tertumpu kepada penyampaian maksud yg


dilaksanakan oleh pengurus sebagai sebahagian drpd peranan
pengurusan dalam sesebuah organisasi.

Komunikasi Pekerja

- - peningkatan aliran dua hala mengenai maklumat dan pendapat,


dan perkongsian maksud antara pihak pengurusan dan kakitangan atau
kesatuan sekerja.

Komunikasi Pemasaran

- - proses penyampaian maklumat yang berkaitan dengan produk dan


servis.

Faktor yg mempengaruhi perkembangan CC

1. Perbadanan terpaksa berubah sama ada secara sejadi (natural)


atau terancang.
2. Orientasi aktiviti pengurusan (komunikasi) di kalangan pengurus turut
berubah.
3. Arah aliran global dlm perbadanan telah menyebabkan wujud jaringan
komunikasi.
4. Persekitaran teknologi tinggi (high-tech) yang tidak akrab perlu
diseimbangkan.
5. Peraturan dan dasar perundangan telah memberi peluang yang sama-
rata dalam menjalankan tugas.
6. Pergerakan kesatuan atau persatuan pengguna secara global.
7. Aspek pemasaran dan periklanan telah melalui suatu revolusi.
8. Kedudukan dan status perbadanan telah meletakkan peranan
perhubungan kerajaan sebagai sesuatu yang utama.
9. Media komunikasi baru digunakan dgn meluas dlm pengurusan
perbadanan moden.
10. Kebanyakan perbadanan moden bersifat multi-national.
11. Pemindahan teknologi ialah satu proses menggerakkan barangan dan
idea baru.

- - Perubahan terkawal terjadi akibat faktor luaran.


- - Perubahan sejadi terjadi akibat perubahan persekitaran yg berlaku
di luar kemampuan kawalan pengurusan.