Anda di halaman 1dari 86

BIMBINGAN DAN LATIHAN AWAL

No. 307 Jalan E2/6, Taman Ehsan, 52100 Kepong, Selangor Darul Ehsan
Tel: 0166749056 (En. Shuhmy), 0192210676 (En. Awaludin)

KURSUS
BUDAYA KERJA
CEMERLANG

INSTITUT LATIHAN DAN DAKWAH SELANGOR


(ILDAS)
(SELANGOR TRAINING AND DAKWAH SELANGOR)

TARIKH:
15 - 18 MEI 2006

PUSAT LATIHAN,

1
SUNGAI LANG, PARIT BARU,
45100 SUNGAI AIR TAWAR,
SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN

KURSUS BUDAYA KERJA CEMERLANG


INSTITUT LATIHAN DAN DAKWAH SELANGOR (ILDAS)
(SELANGOR TRAINING AND DAKWAH SELANGOR)
PUSAT LATIHAN,
SUNGAI LANG, PARIT BARU,
45100 SUNGAI AIR TAWAR,
SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN

TARIKH:
13 - 15 MEI 2006

Rasional:
Memupuk nilai-nilai etika kerja yang cemerlang di samping memberikan
kefahaman tentang teknik merancang dan menggunakan masa dengan
sewajarnya.

Objektif
Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai integrito diri dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab
Untuk memperolehi dan meningkatkan nilai-nilai etika kerja yang baik
Untuk membantu m,embentuk didiplin diri dengan menghargai dan
menepati masa

Kandungan Kurus

Bil: Tajuk
1 Muhasabah Diri Dalam Merancang dan Mengurus Masa yang
Berkesan
2 Konsep Budaya Kerja Cemerlang
3 Piawai Kecemerlangan dan Tugasan yang Sistematik
4 Islam Hadhari
5 Komunikasi

2
6 Kepimpinan dan Pengurusan
7 Pengurusan Fail & Rekod
8 Pengurusan Integrriti
9 Bengkel
10 Persembahan Kumpulan

3
KURSUS BUDAYA KERJA CEMERLANG
INSTITUT LATIHAN DAN DAKWAH SELANGOR (ILDAS)
(SELANGOR TRAINING AND DAKWAH SELANGOR)

Tajuk: Muhasabah Diri Dalam Merancang dan Mengurus Masa yang


Berkesan

Objektif

Pengurusan masa selama 24 jam dan peserta akan dapa mengetahui cara-
cara untuk mengelakkan pembaziran dan kehilangan masa.

Kandungan Kursus:

Kesedaran diri dan pemanfaatan masa dengan sebaik-baiknya.


Tanggungjawab sebagai manusia untuk mengurus dan merancang masa.

Kaedah Penyampaian

Ceramah
Perbincangan
Soal jawab
Bengkel

Nota Peserta:

4
PENGURUSAN MASA DALAM ISLAM
Telah berfirman Allah s.w.t yang bermaksud:

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang -
orang yang beriman dan beramal salih dan nasihat menasihati supaya mentaati
kebenaran". ( S. Al-Asr:ayat 1-3 )

Demikianlah pesanan Allah s.w.t di dalam kitab-Nya kepada manusia supaya mereka
menguruskan masa dengan baik. Bahkan Allah s.w.t turut memberikan isyarat bahawa
selamanya manusia akan berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang menetapi ciri-
ciri berikut, iaitu:

- Beriman
- Beramal salih
- nasihat-menasihati dengan kebenaran
- nasihat- menasihati dengan kesabaran

Jadi di sana, dapat dirumuskan bahawa antara perkara-perkara yang dapat diketengahkan
daripada ayat-ayat tersebut ialah aspek " pengurusan masa ". Bagaimanapun bukanlah
tujuan rencana ini untuk mengupas secara ilmiah aspek tersebut. Cuma yang akan
dicatatkan, dalam keterbatasan ruang yang ada, ialah sudut-sudut " tasawur " (konsep),
kewajipan insan muslim dan hubungannya di dalam mempertingkatkan taraf keinsan itu
sendiri. Mudah-mudahan perbincangan mengenai pengurusan masa secara ilmiah bagi
insan muslim dalam menanggapi suasana hidup serba moden hari ini, dapat pula dikupas
oleh pihak yang memiliki "otoriti" dan muktabar.

PENGURUSAN MASA BERTERASKAN KEIMANAN


Soal dasar yang harus diutamakan dalam aspek pengurusan masa, baik dalam apa bidang
sekalipun ialah "berteraskan keimanan". Lantaran keimanan akan mendorong seseorang
bekerja dan beribadah dengan penuh kepatuhan kepada Allah s.w.t Bahkan dengan
berbekalkab keimanan, selayaknya setiap kerja yang dilakukan tidak akan menjadi sia-sia.

Sebaliknya, mereka yang membiarkan masanya berlalu begitu sahaja tanpa digunakan
untuk melakukan sesuatu kerja atau amal salih, memperbaiki diri atau membantu orang
lain, boleh dianggap sebagai orang yang telah mengkufuri nikmat Allah s.w.t. Malah jauh
sekali mahu dikatakan menghayati iman dalam pengertian yang hakiki.

Telah berkata abdullah bin Mas'ud: " Belum pernah daku menyesal, melainkan penyesalan
daku di setiap hari apabila benam matahari. Semakin singkat umurku ini, sedangkan amalan
daku takut-takut tidak bertambah".

Di sana juga terdapat sebuah hadis yang tidak ketinggalan menekankan aspek keimanan.
Sabda Rasulullah yang bermaksud: "Sewajarnya setiap yang berakal, selagi akan fikirannya
tidak hilang, bahawa dia membahagi-bahagikan masanya kepada empat waktu:

i. Waktu untuk dirinya bermunajat (berzikir) kepada tuhannya.


ii. Waktu untuk dia bermunasabah tentang dirinya
iii. Wakut untuk dia berfikir mengenai penciptaan Allah

5
iv. Waktu untuk dia mencari keperluannya (seperti makan dan minumnya)."

Kalau begitu benarlah keimanan dalam pengurusan masa merupakan ciri yang penting
untuk menjadi syarat kemenangan insan beriman. Sebab itu orang beriman amat wajar
menghargai masa. Masa baginya adalah kehidupan. Mereka sentiasa sedar bahawa setiap
detik yang berlalu akan dihisap dan dipertanggungjawabkan oleh Allah s.w.t.

Justeru kiranya pengurusan masa menjadi aspek yang amat penting dalam mana-mana
organisasi, khususnya "organisasi" yang berteraskan konspe "laba", Maka "laba" kepada
insan beriman natijah dari pengurusan masa dengan baik ialah ganjaran pahala dari Allah
s.w.t.

Malah orang-orang yang beriman tidak akan membiarkan setiap keuntungan berlalu sia-sia
dan tidak pula berhajat mengundang apa - apa kerugian. Mana-mana ruang kesempatan
yang baik, sudah pasti direbutinya. Mereka akan sentiasa berpegang kepada pesa Rasulullah
s.w.t sepertima maksud hadisnya: " rebutlah (pergunakanlah) lima waktu sebelum tiba lima
waktu yang lain iaitu:

- Masa hidup sebelum mati


- Masa sihat sebelum sakit
- Masa lapang sebelum sibuk
- Masa muda sebelum tua
- Masa kaya sebelum fakir."

Apatah lagi "masa" itu sendiri merupakan nikmat dan kelebihan Allah s.w.t untuk manusia.
Lantaran itu kurang tepat anggapan sesetengah orang yang mengatakan bahawa masa itu
berharga bagaikan "mutu-manikam". Walhal hakikat sebenarnya, lebih berharga dan bernilai
dari intan permata.

Al-Syahid Imam Hassan Al-Banna menyebutkan bahawa: " Dia(masa) hidup tiada erti hidup
manusia , selain dari masa-masa beramalnya, semenjak lahir hingga ke saat - saat
terkahirnya."

Jadi orang yang dikurniakan oleh Allah akan umur yang panjang, tidak wajar mensia-siakan
masa hidupnya . Hayatnya harus diaduni dengan pengisisan amal kebajikan.

Pernah Rasulullah s.a.w ditanya: "Manakah suatu manusia yang baik, Maka jawab baginda:
Siapa yang umurnya panjang, serta baik amalnya."

ASPEK-ASPEK PENGURUSAN MASA


Soalnya, bagaimankah seharusnya seseorang insan muslim patut 'mengolah' dan
membahagikan masa 'seelok mungkin', supaya mana-mana satu tugas yang menjadi
amanahnya tidak terjejas. Atau bagaimanakah sebagai insan Muslim kita boleh jadi lebih
'efficient'. Apakah pula aspek-aspek pengurusan masa yang perlu diutamakan?

Sudah pasti di sana, hal itu memerlukan kecekapan. Apatah lagi, sama ada disedari ataupun
tidak, masa itu sendiri adalah "jadual waktu bagi setiap pekerjaan dan aktiviti". Disudut
realitinya, masa merupakan hakikat suatu saham permodalan buat individu mahupun
masyarakat. Oleh kerana itu setiap insanmuslim bekerwajipan menjada masa-masanya itu
supaya dapat mempertingkatkan lagi prestasi keimanan, amalan dan perlaksanaan

6
tanggungjawabnya baik berupa tanggungjawab keagaman mahupun berupa tanggungjawab
keduniannya-ke tahap gemilang. Jadi antara perkara yang patut diutamakan ialah:

- perancangan
- perlaksanaan
- penghasilan

Aspek perancangan merupakan tatacara awal bagaimana pengurusan masa harus diolah
oleh setiap insan muslim, supaya setiap detik perjalanan masanya dapat dimanfaatkan
untuk agama dan dunianya, untuk kebaikan dan kebahagiaan serta untuk permbinaan
rohani dan pembangunan kebendeaan. Aspek ini juga melibatkan;

- penyediaan jadual waktu kerja harian yang tersusun


- hala-cara kerja yang jelas
- sarana-sarana kerja yang boleh dimanfaatkan
- keutamaan sesuatu kerja

Aspek perlaksanaan pula merupakan pengisian amal dan kerja buat yang berguna.
Perlaksanaan mesti berbentuk "aktif,relatif dan tidak jumud", dengan kerja yang sentiasa
meningkat prestasinya dari masa ke semasa. Hari ini mesti lebih baik dari semalam. Sedang
hari esok mesti lebih baik dari hari ini. Dalam hubungan ini, Rasulullah s.a.w. pernah
bersabda maksudnya:

"Sesungguhnya Allah kasihkan kepada mereka yang meningkatkan mutu pekerjaannya".

Manakala aspek penghasilan merupakan natijah dari perancangan dan perlaksanaan


sesuatu kerja. Penghasilan mestilah yang dapat mempertahankan ciri-ciri keimanan dan
amal salih.

Soal lain yang mungkin timbul ialah bilakan seseorang itu wajar memulakan usaha
menguruskan masa, untuk melakukan kerja-kerja yang boleh membantu mengingkatkan
prestasi hidupnya dan apakah ada tempoh berhentinya?

Inilah perkara utama yang mengelirukan kebanyakan orang. Apatah lagi yang melibatkan
soal ibadah khusus mereka terhadap Allah s.w.t. Kekeliruan inilah yang menyebabkan
adanya ungkapan 'life begin at 40' (hidup bermula pada umur 40 tahun). Lalu sebelum
rambut putih ditumbuhi uban, mereka akan berpoya-poya sepuas hati tanpa memikirkan
bahawa 'mati boleh mengundang mereka pada bila-bila masa sekalipun,' tidak kira tua atau
muda.

Alangkah ruginya masa dan umur muda yang disia-siakan. Justeru itu, insan muslim harus
menggunakan setiap kesempatan masanya dengan betul dan bijaksana. Islam sangat
menggalakkan, malah menyuruh supaya kita mengisi "ruang kekosongan waktu" yang ada
sepenuh-penuhnya. Ibadah yang boleh dilakukan hari ini jangan ditangguh-tangguhkan pula
pada esok hari.

Alangkah ruginya masa dan umur muda yang disia-siakan. Justeru itu, insan muslim harus
menggunakan setiap kesempatan masanya dengan betul dan bijaksana. Islam sangat
mengalakkan, malah menyurh supaya kita mengisi "ruang kekosongan waktu" yang ada
sepenuh-penuhnya. Ibadah yang boleh dilakukan hari ini jangan ditangguh-tangguhkan pula
pada esok hari.

7
Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: " Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu
akan hidup seratus tahu lagi, dan beribadahlah seolah-olah kamu akan mati esok hari."

Keterangan yang lain terdapat di dalam sepotong hadis lagi yang bermaksud:
" Jikapun berlaku kiamat, di tangan kamu ketika itu ada sepohon benih kurma,
(maka)
kamu masih lagi berkesempatan untuk menanmnya, makan hendaklah kamu
menanamkannya."

Jika mahu ditilik dari segi manapun,konklusi dari kedua-dua hadis di atas jelas
membayangkan betapa berharganya dan bernilainya setiap detik -detik perjalanan masa
dan pentingnya ia diurus dengan baik.

Berhubung dengan pengurusan masa, tidak semestinya setiap apa yang dirancang dan
direncanakan oleh seseorang insan muslin itu dapat dilaksanakan dengan sempurna.
Sebagai manusia, ada banyak perkara yang boleh melalaikan mereka dari kerja-kerja
seharian dan dari mengingati Allah.

Antara lain ialah:

a) Harta benda dan anak pinak Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: " Wahai
orang-orang yang beriman! Janganlah sampai harta benda kamu melalaikan
kamu, dan janganlah sampai anak-pinak kamu melalaikan kamu dari mengin
gati Allah". (S. Al-Munafikun: ayat 9)
b) Sifat malas Firman Allah s.w.t yang bermaksud: " Dan apabila mereka bangun
(orang-orang munafik) untuk sembahyang, mereka bangun dengan keadaan
malas." (S. Al-Nisa': ayat 142)
c) Bersifat tangguh-menangguh Al-Imam Hassan Al-Basri berpesan: " Awas dari
tempoh-menempoh! Hari esok belum tentu!, Jika besok harimu, Jadikanlah
besok seperti hari ini. Jika besok bukan harimu, usah menyesal kerana
kecuaianmu di hari ini."

Bahkan kegagalan mentadbir masa adalah lebih bahaya daripada kegagalan menguruskan
harta benda. Lanatarn harta benda yang hilang boleh di cari ganti. Tetapi masa yang berlalu
sia-sia, tidak mungkin boleh diputarkan kembali.

Justeru itu tabiat suka "membuang waktu" ketika lapang harus dielakkan. Apatah lagi nikmat
kelapangan waktu merupaka suatu nikmat yang ramai di antara manusia mensia-siakannya
serta tidak bersyukur. Dalam hubungan ini, Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang
maksudnya:

" Dua nikmat di antara nikmat-nikmat yang kebanyakan manusia kabur melihatnya, (iaitu
nikmat) masa sihat dan masa lapang."

"Masa lapang" yang dimaksudkan ialah masa-masa yang seseorang itu tidak sibuk dengan
urusan kerja buat keduniaan, yang sampai menghalang seseorang itu mengerjakan amalan
akhirat.

KESIMPULAN

8
Demikianlah, betapa perlunya setiap insan muslim mengurus dan mentadbir masa dengan
wajar dan sempurna. Mudah-mudahan setiap waktu yang berlalu dipenuhi dengan amal
bakti yang sampai kepada tujuannya, serta dikabukan oleh Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

" Wahai orang yang beriman! takutlah kamu kepada Allah dan buatlah perhitungan untuk
menyahut kedatangan hari esok." (S. Al-Hasr: ayat 18)

Bahagian Dakwah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

9
BUDAYA KERJA CEMERLANG MENGIKUT
PERSPEKTIF ISLAM
Oleh
Hj. Othman Sodikin
Ketua Unit Sains, Jabatan Sains dan Matematik, Maktab Perguruan Perempuan Melayu,
Melaka.
Diedit Oleh:
Mohamad Shuhmy Shuib

MUKADIMAH
Kecemerlangan merupakan satu matlamat yang diimpikan bukan sahaja oleh individu
tertentu tetapi juga oleh sesuatu organisasi yang berwawasan. Kecemerlangan adalah
natijah daripada beberapa siri kejayaan dalam semua aspek yang diharapkan. Tiada
kecemerlangan yang bersama dengan kelemahan, kegagalan atau mundur ke belakang.
Kecemerlangan membawa implikasi maju ke hadapan, bersifat dinamik, gemilang,
menerima sanjungan, dan menjadi idola atau "role model" individu atau masyarakat.

Manusia mempunyai potensi untuk berfikir, merangka strategi, melaksana, dan mencapai
tahap kejayaan cemerlang dalam sesuatu gerak kerja yang dilaksanakan. Bagaimanapun,
kecemerlangan bukan suatu perkara yang mudah dicapai. Kecemerlangan memerlukan
pengorbanan, dedikasi, kesungguhan, kesabaran, iltizam, kepimpinan, dan pelbagai lagi
sikap dan sahsiah yang positif.

Islam mengatur dan memberi kerangka asas untuk seseorang itu mencapai kecemerlangan
mengikut landasannya tersendiri. Budaya kerja yang bagaimanakah yang dianggap
cemerlang mengikut perspektif Islam? Sesuatu yang cemerlang pada anggapan seseorang,
boleh jadi tidak dianggap cemerlang mengikut perspektif Islam. Di sini saya cuba
mamaparkan persoalan budaya kerja cemerlang mengikut perspektif Islam dalam konteks
Islamisasi dan pembinaan kerangka tersendiri merujuk kepada sumber-sumber muktabar.
Bagaimanapun, ianya hanya sekadar kemampuan yang ada untuk membuka tirai
perbincangan dalam kursus ini.

ASAS PENTAFSIRAN
Seorang penjawat awam yang rajin, berdisiplin, sistematik, bertanggungjawab, mempunyai
daya kepimpinan, bermotivasi, matang, kritis dan kreatif, menguasai pelbagai kemahiran,
dan berjaya dalam kerjayanya, akan dianggap sebagai seorang pekerja yang cemerlang.
Begitu juga seorang pengurus kasino yang berjaya mengaut keuntungan berjuta ringgit
sehari, mempu menarik ramai pelanggan, dan dapat mengurus kasino dengan baik sudah
tentu dianggap sebagai pengurus yang cemerlang oleh pengarah syarikat tersebut.

Nampaknya, terdapat pertembungan nilai dalam contoh di atas semasa mentafsirkan


kecemerlangan. Apakah landasan yang harus diguna-pakai dalam menilai kecemerlangan?

10
Setiap orang boleh menilai untuk menentukan tahap sesuatu kecemerlangan, tetapi ukuran
kecemerlangan itu sudah tentu berdasarkan cita rasa, asas pegangan, dan disiplinnya yang
tersendiri. Jika demikian, sudah tentu pelbagai tafsiran kecemerlangan akan timbul.

Sebenarnya, dalam setiap grak kerja, Islam menetapkan agar kita menilai mengikut
perspektif ketuhanan Hal ini bersesuaian dengan konsep pengabdian kepada Allah yang
diikat dalam ungkapan kalimah syahadah oleh setiap orang Islam, iaitu "Aku naik saksi
bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah".

Firman Allah bermaksud: Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi
diri kepadaKu. Adz-Zariyat, 56.

Segala amalan yang kita lakukan, sesungguhnya tidak bermakna dan sia-sia sahaja di sisi
Allah SWT sekiranya tiada matlamat untuk mengabdi kepadaNya. Corak pengabdiannya pula
adalah secara total, menyeluruh, dan tidak terpisah-pisah walau dalam keadaan bagaimana
sekalipun.

Firman Allah bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang


tidak diredhai Allah dan RasulNya, Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat, dan
menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina. Al-Ahzaab, 52.

Perspektif ini seharusnya disedari dan dipegang teguh oleh setiap orang Islam. Islam
menetapkan supaya matlamat menuju keredhaan Alah dijadikan sebagai landasan utama
dalam segala gerak kerja. Daripada perspektif inilah sebenarnya budaya kerja cemerlang
perlu ditafsir, dinilai dan dihayati. Untuk menilai sejauhmana sesuatu amalan itu berjaya,
ukurannya mestilah disandarkan kepada kerangka ketaatan kepada Allah SWT.

Firman Allah bermaksud: Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka
sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Al-Ahzaab, 7l.

KERANGKA BUDAYA KERJA CEMERLANG


Apabila disebut sahaja perkataan "budaya kerja cemerlang", akan tergambar kepada kita
bermacam-macam pendekatan, strategi, dan teknik yang digunakan untuk mencapainya.
Dalam sesuatu organisasi kita akan mendengar "MBO" (management by objective) yang
melibatkan visi, misi, objektif, plan bertindak, tema-tema, piagam dan sebagainya.

Budaya kerja akan dirancang berdasarkan visi, misi dan objektifnya. Sebagai contoh, sebuah
organisasi yang telah menetapkan misinya untuk mendidik pekerja supaya menjadi pekerja
yang budiman, cekap, kreatif pekerjaannya, serta dapat menjadi mangkin kepada
peningkatan perkhidmatan di jabatan telah menetapkan budaya kerjanya seperti berikut:

Cara-cara kerja atau budaya kerja yang hendak dibina adalah berdasarkan dorongan ke
arah pencapaian hasil yang bermutu dan perkhidmatan yang cemerlang, sentiasa
menghasilkan idea baru, berdisiplin, ilmiah dan profesional, mesyuarah, kerja berpasukan,
rangkaian kerja, dan berorentasikan pelanggan.

Kita mengamati bahawa pernyataan budaya kerja yang sedemikian rupa amat strategik,
profesional, dan merangkumi aspek pengurusan yang berkesan. Secara umumnya kita
bersetuju dengan pernyataan tersebut. Bagaimanapun, apabila kita berbincang tentang
pandangan mengikut perspektif Islam, kita perlu memperhalusibudaya kerja tersebut
dengan beberapa soalan dan tindakan seperti yang berikut:

11
1. Tidakkah kita terlepas pandang mengenai persoalan niat? Apakah niat kita
melaksanakan kerja-kerja tersebut? Jika setiap kali kita bersembahyang, kita akan
berniat, apakah kita tidak perlu berniat dalam melaksanakan sebarang kerja di luar
waktu sembahyang?

Hadith Rasulullah SAW bermaksud: Hanya segala amal dengan niat dan hanya bagi
tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan.

2. Tidakkah kita memerlukan bimbingan syariah untuk melaksanakan unsur-unsur dalam


budaya kerja tersebut? Jika kita bertembung dengan persoalan keutamaan, kita akan
bertanya yang manakah berkategori wajib dan yang mana pula berkategori sunat.
Apabila kita bertembung dengan persoalan "boleh atau tidak boleh dilakukan" kita
berhadapan dengan masalah hukum halal, haram, harus, sunat, atau syubhat.

Maksud Hadith Rasulullah SAW: Sesungguhnya yang halal itu nyata (jelas) dan yang
haram itupun nyata (jelas) dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang
kesamaran, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa
memelihara dirinya daripada segala yang kesamaran, sesungguhnya ia memelihara bagi
agamanya dan kehormatannya.

3. Tidakkah ada dasar-dasar Islam yang berkait rapat dengan budaya kerja yang kita
lakukan? Contohnya, dalam soal kepimpinan dan kepatuhan terhadap pemimpin. Siapa
dan kepimpinan yang bagaimanakah yang wajib dipatuhi?

Firman Allah SWT bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu
kepada Allah dan taatlah kamu Kepada Rasullulah SAW dan kepada "Ulil-Amri" (orang-
orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah
(berselisihan) dalam sesuatu perkara, hendaklah kamu mengembalikan kepada (kitab)
Allah dan Sunnah RasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Sunnah
RasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian
adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih eluk kesudahannya. An-Nisa. 59.

Firman Allah SWT bermaksud: Dan (ingatlah) sesiapa yang menjadikan Syaitan
menjadi pemimpin yang ditaati selain Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan
kerugian yang terang nyata. An-Nisa. 119.

4. Apakah kita merasa aman dan boleh berlepas diri daripada natijah sebarang amalan
atau gerak kerja yang kita lakukan? Tidakkah kita merasa perlu mengenal pasti
kedudukan sesuatu amalan sama ada ianya diterima oleh Allah SWT sebagai suatu
kebajikan atau sebaliknya?

Firman Allah SWT bermaksud: Sesiapa yang membawa amal kebajikan (pada hari
akhirat) maka baginya (balasan) sepuluh kali ganda (dari kebajikan) yang sama
dengannya; dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas
melainkan (kejahatan) yang sama dengannya, sedang mereka tidak dianiaya
(sedikitpun). Al-An`aam. 160.

Firman Allah SWT bermaksud: (Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya
dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul
dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Al-Kahfi, l04

Firman Allah SWT bermaksud: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan
dengan meninggalkan petunjuk (agama Allah) dan (membeli) azab seksa neraka dengan

12
meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka
menanggung seksa api neraka itu. Al-Baqarah, 175.

5. Apakah unsur-unsur budaya kerja tersebut dapat menjurus kita untuk mencari keredhaan
Allah?". Adakah kerja-kerja yang kita lakukan adalah tergolong dalam kategori memenuhi
kehendak Islam atau sebaliknya? Jika tidak, apakah perlu proses Islamisasi terhadap
unsur tersebut dan bagaimanakah caranya untuk bertindak sedemikian?

Firman Allah SWT bermaksud: Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-
sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin
mereka ke jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredhaan)
dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah beserta orang-orang yang
berusaha memperbaiki amalannya. Al-Ankabut,69.

6. Apakah budaya kerja tersebut tidak membabitkan kita melakukan perkara yang
bertentangan dengan kehendak Allah dan RasulNya? Lebih malang lagi jika amalan
tersebut telah meletakkan kita sebagai penentang kebenaran ayat-ayat Allah.

Firman Allah SWT bermaksud: Dan orang-orang yang berhujjah menyangkal dan
membantah tentang kebenaran agama Allah sesudah disebut dan diterima
agamaNya itu, bantahan (dan tuduhan palsu) mereka itu sia-sia berlaku di sisi
Tuhan mereka. Dan mereka pula ditimpa kemurkaan (dari Allah) serta mereka
beroleh azab seksa yang seberat-beratnya. As-Syura. 16.

Firman Allah SWT bermaksud: Dan (sebaliknya) orang-orang yang berusaha


menentang dan membatalkan ayat-ayat Allah, mereka itulah ahli neraka. Al-Haj.
5l.

Firman Allah SWT bermaksud: Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya dan
takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada
azab Allah, maka merekalah orang yang beroleh kemenangan. An-Nur, 52.

Ringkasnya, proses refleksi perlu dilakukan terhadap seluruh gerak kerja kita baik dalam
aspek kerja individu, kerja bermasyarakat atau berorganisasi. Dalam konteks budaya kerja
cemerlang mengikut perspektif Islam, kecemerlangan yang sebenarnya terletak sejauhmana
amalan tersebut disandarkan kepada konsep pengabdian kepada Allah melalui proses
berniat. Selepas itu amalan tersebut perlu dirancang, dilaksana, dimurni, dan ditapis
mengikut aturan syariah. Proses seperti ini sebenarnya hanyalah proses mengubahsuai
gagasan budaya kerja cemerlang yang telah sediada dipaparkan di hadapan kita untuk
diselaraskan dengan kehendak Islam. Pendekatan ini seharusnya mampu kita kuasai untuk
berhadapan dengan pelbagai saranan budaya kerja cemerlang yang dihadapkan kepada kita
setiap masa.

PEMBINAAN BUDAYA KERJA CEMERLANG


Perbincangan sehingga ini masih berlegar dalam proses mengislamisasi budaya kerja
cemerlang yang telah kita lalui. Kita juga boleh membina kerangka tersendiri berdasarkan
petunjuk Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan Ijmak Ulamak sepanjang zaman. Dalam
keupayaan yang serba terhad ini saya cuba menggariskan ciri-ciri pembinaan budaya
cemerlang berdasarkan petunjuk kitab Bimbingan Mukmin karangan Imam Al-Ghazali.
Amalan atau kerja yang cemerlang seharusnya mempunyai ciri-ciri yang berikut:

1. Pemusatan Tujuan (niat)

13
Pemusatan tujuan, matlamat, atau objektif setiap amalan bermula dari gerak hati kecil yang
sentiasa dirasai oleh setiap orang. Sebenarnya ia adalah pekerjaan hati yang disebut
sebagai niat. Allah memandang berat masalah niat.

Firman Allah SWT bermaksud:

Jika kedua-duanya (suami-isteri yang sedang bersengketa) menginginkan perdamaian,


nescaya Allah akan memberi taufiq kepada kedua-duanya. An-Nisa. 35

Niat sesuatu amalan boleh tergolong dalam tiga keadaan, iaitu amal taat, amal maksiat,
atau amal mubah (harus). Amal taat adalah amalan yang dikaitkan niatnya sebagai ibadat
kepada Allah semata-mata, tidak menyimpang selain daripadaNya. Niat suatu amalan taat
boleh diperbanyakkan untuk mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Sebaliknya jika niat
itu bercampur dengan perkara lain seperti riya` maka amalan tersebut menjadi amal
maksiat.

Amal maksiat adalah amalan yang menyimpang dari petunjuk syariat dan terkeluar daripada
keredhaan Allah. Amal maksiat tidak akan berubah kedudukannya dengan mengubah niat.
Contohnya, mencaci orang dengan tujuan mengambil hati rakan atau berbohong kerana
melindungi kawan yang berdusta.

Amal mubah (harus) pula adalah amalan yang disertai dengan pelbagai niat. Contohnya,
memakai minyak wangi kerana inginkan bau yang wangi adalah harus, tetapi apabila
diniatkan untuk meneladani Rasulullah SAW atau supaya orang berasa senang hati, maka
hukumnya sunat.

2. Bersandar Pada Ilmu

Allah memberi penghormatan yang sangat tinggi kepada orang-orang yang berilmu.
Bagaimanapun, penghormatan tersebut masih dihubungkaitkan dengan persoalan iman.

Firman Allah SWT bermaksud:

Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman dari golongan kamu, dan bagitu pula
orang-orang yang dikurniai ilmu pengetahuan beberapa darjat. Al-Mujadalah, ll.

Kategori ilmu yang wajib (fardhu `ain) adalah ilmu untuk mengenal Allah, mempelajari cara
beribadah dengan sempurna, mengenal dan membeza antara yang hak dengan yang batil,
dan untuk mengenal sesuatu yang dibolehkan dalam kehidupan seharian. Imam Al-Ghazali
menghuraikan lebih lanjut dengan katanya:

"Termasuk juga ilmu yang fardhu `ain ialah ilmu yang mengenal hal-ehwal hati, mengenai
sifat-sifat yang terpuji, seperti bersabar, bersyukur, bermurahati, berakhlak tinggi, bergaul
baik, berkata benar dan ikhlas. Begitu juga dengan sifat-sifat yang terkeji, seperti balas
dendam, dengki, menipu, meninggi diri, riya`, marah, berseteru, membenci dan kikir. (Jld.1
hlm. 18)".

Ringkasnya, amalan yang baik adalah amalan yang diiringi ilmu yang hak, jelas, dan tepat.
Dengan ilmu tersebut dapat dibezakan antara amal taat dengan amal maksiat atau amal
mubah sehingga kita dapat menyalurkannya menuju ke arah keredhaan Allah.

3. Bersih dan Suci

14
Bersih, kemas, teratur, sistematik, menarik dan sejuk mata memandang adalah satu kriteria
penilaian yang orang lain berikan untuk menilai amalan kita sepintas lalu. Bagaimanapun
penilaian tersebut masih bellum menyeluruh kerana selepasnya ada konsep suci yang
diajarkan oleh Islam. Dalam membincangkan konsep suci, Imam Al-Ghazali menjelaskannya
melalui tingkatan bersuci seperti yang berikut:

a. Mensucikan anggota lahir dari hadas (najis), anasir jahat dan kelebihan-kelebihan
yang tidak perlu.
b. Mensucikan anggota badan daripada perbuatan-perbuatan salah dan berdosa.
c. Mensucikan hati daripada akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci
dan terkutuk.
d. Mensucikan kebatinan diri daripada semua perkara selain Allah SWT.

Bersuci seperti yang disebutkan di atas, sesungguhnya sangat menyeluruh dan luas
maknanya. Sesuatu amalan atau sesuatu benda yang nampaknya bersih boleh jadi tidak
suci mengikut perhitungan Allah. Oleh itu, sewajarnyalah kita mengaplikasikan kedua-dua
konsep bersih dan suci dalam amalan kita semoga Allah meredhainya.

Firman Allah SWT bermaksud: Padanya ada orang-orang yang suka sekali bersuci dan
Allah mencintai orang-orang yang bersuci itu. AT-Taubah, 7.

Firman Allah SWT bermaksud: (Iaitu) orang yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam
keadaan mereka bersih suci (daripada kafur, syirik dan maksiat), sambil malaikat itu berkata
kepada mereka "Selamat sejahtera kepada kamu, masuklah ke dalam surga disebabkan
amal baik yang telah kamu lakukan. An-Nahl, 32.

1. Memenuhi Masa

Semasa membuat carian perkataan "masa" dalam CD Al-Quraan, saya merasa terpegun
kerana terdapat sebanyak 224 perkataan "masa" dalam terjemahan Al-Quran dalam CD
tersebut. Bagaimanapun peringatan Allah dalam surah Al-Asr tentang masa amat penting
dalam perbincangan ini, iaitu

"Demi masa, Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman
dan beramal soleh. Dan orang yang berpesan-pesan ke atas kebenaran. Dan orang yang
berpesan-pesan ke atas kesabaran".

Maksud surah Al-Asr itu sudah cukup untuk mengingatkan kita bahawa masa yang ada
dalam pengurusan kita akan berlalu begitu sahaja dalam kerugian apabila kita tidak
menjadikan segala amalan sebagai pengabdian kepada Allah. Amaran ini diperteguhkan lagi
dengan penjelasan ayat 66 surah Al-Ahzab.

Firman Allah SWT bermaksud:

Pada masa muka mereka dibalik-baikkan dalam neraka, mereka berkata (dengan sesalnya)
"Alangkah baiknya kalau kami dulu (semasa di dunia) taat kepada Allah SWT serta kepada
Rasulullah SAW. Al-Ahzab, 66.

2. Menjamin Keadilan

Berlaku adil dan menjauhi kezaliman dalam beramal adalah tuntutan Islam yang perlu kita
ambil berat. Tidak adil boleh berlaku apabila kita melakukan penipuan, tidak jujur, khianat,
dan tidak memberi hak yang sepatutnya diperolehi. Amalan yang disertakan dengan

15
penipuan terhadap Allah atau terhadap manusia akan tetap dicatat oleh Allah dan
diperlihatkan semula kepada kita di hari akhirat nanti.

Firman Allah SWT bermaksud:

Kami (Allah) mencatat apa yang telah mereka lakukan terdahulu dan kesan-kesan dari
amalan mereka. Yasin, l2.

Seseorang itu dianggap tidak adil dan melakukan kezaliman yang besar apabila menidakkan
kebenaran ayat-ayat Allah. Misalnya, seorang ahli politik boleh berjaya memenangi
pilihanraya hasil kebijaksanaannya memberi kepercayaan kepada majoriti pengundi bukan
Islam bahawa beliau tidak akan melaksanakan hukum hudud. Kejayaan yang dicapai
sebenarnya hanya menzalimi diri sendiri bahkan akan lebih menyesatkannya lagi.

Firman Allah SWT bermaksud:

Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat
Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua
tangannya; sesungguhnya (disebabkan bawaan mereka yang buruk itu) Kami jadikan
tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghilang mereka daripada memahaminya dan
(Kami jadikan) pada teliga mereka penyumbat (yang menyebabkan mereka pekak). Dan jika
engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian, mereka
tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk selama-lamanya. Al-Kahfi, 57.

3. Ikhlas

Sebagaimana tanaman yang subur akan sentiasa dikerumuni makhluk perosak, begitu juga
amalan kita sentiasa dikelilingi oleh perosak antaranya ialah tidak ikhlas. Ikhlas lawannya
ialah sifat sekutu. Orang yang tidak ikhlas bermakna menyekutukan amalannya seperti
kerana riya`, dorongan nafsu, dan kepentingan dunia. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali
menjelaskan lagi seperti katanya:

"Kesimpulannya, tiap-tiap dorongan dunia yang dirasakan senang oleh jiwa dan menarik
hati, samada sedikit atau banyak, apabila mencampuri kandungan amalan (kerana Allah),
nescaya keruhlah kejernihan amalan itu dan terhapuslah keikhlasannya. Setiap amalan
yang khalis itu, tentulah tidak akan dipengaruhi oleh sesuatu gejala apapun, kecuali
mendekatkan diri kerana Allah Ta`ala. Amalan yang khalis semacam itu pula tidaklah akan
berhasil, melainkan oleh orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Dalam hati mereka
tidak ada sedikitpun yang tinggal dari membesarkan cinta kepada dunia. (Jld.2, hlm.333)

Keikhlasan dalam beramal adalah penting untuk menjaga martabat amalan yang kita
lakukan. Ia perlu dipelihara merentasi usia kita kerana amalan yang terdahulu boleh
dibinasakan sekelip mata apabila kita mula mengungkit dan mempersoalkannya. Walaupun
sesuatu amalan yang kita lakukan hanya sedikit tetapi apabila ia dilakukan dengan ikhlas
maka ia sudah memadai. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: "Ikhlaskanlah amal
itu, cukuplah walaupun sedikit".

PENUTUP
Sehingga ini kita telah berbincang bagaimana sesuatu amalan itu seharusnya dinilai
mengikut perspektif ketuhanan yang membawa kepada matlamat mengabdi dan mendapat
keredhaan Allah SWT. Setiap amalan yang telah diletakkan niatnya untuk mengabdi kepada
Allah SWT perlu dirancang, dilaksana dan dimuhasabahkan mengikut syariat Allah.

16
Ringkasnya, amalan yang diniatkan kerana Allah, dilakukan berdasarkan ilmu yang yakin,
bersih dan suci, setiap masa tidak terputus hubungannya dengan Allah, adil dan tidak
menzalimi diri atau orang lain, serta ikhlas tanpa ada sebarang elemen perosak yang
mencampurinya maka ia akan menghasilkan buah amalan yang cemerlang.

Sesungguhnya dalam kesempatan yang terbatas ini, hanya beberapa perkara asas dapat
dihuraikan mengenai budaya kerja cemerlang. Masih banyak lagi sumber yang perlu
diteroka dan kesempatan itu mungkin boleh diperolehi dalam sesi perbincangan bengkel
yang diadakan. Fokuskanlah usaha kita dalam mendalami aspek ini semata-mata kerana
Allah semoga kita tergolong dalam kalangan orang yang bertaqwa.

Firman Allah SWT bermaksud: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa,
dan orang-orang Yang berusaha memperbaiki amalannya. An-Nahl, 128.

Firman Allah SWT bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada
Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadaNya (dengan mematuhi perintahNya
dan meninggalkan laranganNya), dan berjuanglah pada Allah (untuk menegakkan Islam)
supaya kamu beroleh kejayaan. Al-Maedah, 35.

Wallohua`lam.

RUJUKAN:
Al-Quraan. Cdrom Holy Quran, Ver 6.0. Syarikat Perisian Skhir. 1996.
Imam Al-Ghazali. Bimbingan mukmin (Terjemahan Moh.Abdai Rathomy). Al-Maktabah
At-Tijariyyah Al-Kubro.
Institut Perguruan Sultan Idris.(1994). Kecemerlangan ibu kandung. Naskah tidak
diterbitkan.
Mustafa `Abdul Rahman. (1989). Hadith 40: Terjemahan dan syarahnya. Dewan
Pustaka Fajar, Kuala Lumpur.
Mustafa Kamil Ayub. (1994) Menangani cabaran membina kecemerlangan tamadun
ummah Budaya Ilmu Sdn.Bhd. Kuala Lumpur.
Yusuf Qardhawi. (1980). Halal dan haram dalam Islam. Pustaka Nasional, Singapura.

17
KOD ETIKA
PIAWAI KECEMERLANGAN DAN TUGASAN
YANG SISTEMATIK

Pendahuluan
Kod Etika ini adalah merupakan panduan asas bagi setiap warga JAIS dalam melaksanakan
tanggungjawab masing-masing untuk mancapai wawasan, misi dan objektif organisasi
sejajar dengan matlamat perkhidmatan dan negara.

Teras kepada Kod Etika ini adalah Rukun Negara, Etika Perkhidmatan Awam Malaysia dan
Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 serta peraturan-
peraturan pentabiran lain yang berkuatkuasa.

Ia diperkukuhkan dengan nilai-nilai murni sejagat yang terdiri daripada enam teras iaitu
benar, amanah, bijaksana, telus, bersyukur dan adil serta nilai-nilai kembangan iaitu
bertanggungjawab, berdedikasi, berdisplin, bekerjasama, bersih, berbudi mulia, ikhlas,
tekun, sederhana, dan sabar.

Bagi memudahkan warga JAIS memahami, menghayatai dan seterusnya mengamalkan nilai-
nilai ini, setiap nilai teras diberi contoh-contoh tata kelakuan yang sepatutnya diamalkan
dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Bagi nilai-nilai kembangan, huraian
ringkas disediakan sebagai panduan dan ia juga tersirat dalam huraian bagi setiap nilai
teras.

Kod Etika ini juga merangkumkan standard prestasi yang ditetapkan oleh Perkhidmatan
Awam memandangkan ia merupakan asas kepada penilaian prestasi setiap warga JAIS.
Penghayatan dan pematuhan kepada Kod Etika ini dan pelaksanaan tugas memenuhi
standard prestasi yang ditetapkan akan membentuk warga cemerlang yang akhirnya
menjurus kepada organisasi yang cemerlang.

Nilai-nilai Teras

Benar

Setiap amalan, tindakan dan perilaku hendaklah berasaskan kebenaran berdasarkan


undang-undang dan peraturan. Dengan itu setiap warga JAIS perlu sentiasa:

• Jujur dalam melaksanakan tanggungjawab


• Bercakap benar dan menepati janji
• Cermat dan berhemat dalam membuat keputusan
• Bertindak berasaskan profesionalisme
• Memberikan arahan yang jelas dan tepat
• Patuh dan setia dalam melaksanakan tugas
• Sanggup menerima teguran dan nasihat

18
Sebaliknya setiap warga JAIS hendaklah tidak melakukan perkara-perkara berikut:

• Menipu, menyeleweng dan mungkir janji


• Menyalahgunakan kuasa
• Mempengaruhi pemikiran orang lain untuk tujuan yang menyalahi undang-undang
dan peraturan
• Mengambil kesempatan untuk kepentingan diri

Amanah

Setiap tugas hendaklah disempurnakan dengan penuh tanggungjawab dan ikhlas. Dengan
itu warga JAIS perlu sentiasa:

• Berdedikasi dan sentiasa bersedia menerima tugas dan tanggungjawab


• Komited dan tekun melaksanakan tugas ke tahap yang terbaik
• Berusaha meningkatkan kualiti dan hasil kerja
• Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sepanjang masa
• Bertanggungjawab ke atas hasil kerja, tindakan dan keputusan yang dibuat

Sebaliknya setiap warga JAIS hendaklah tidak melakukan perkara-perkara berikut:

• Mengelak diri dari tugas dan tanggungjawab


• Mengelak diri dari tugas dan tanggungjawab
• Melaksanakan tugas secara sambil lewa
• Tidak bertanggungjawab atas hasil kerja, tindakan atau keputusan yang dibuat
• Menggunakan harta awam untuk tujuan selain daripada urusan rasmi

Bijaksana

Setiap tugas dan tanggungjawab perlu dilaksanakan secara bijaksana berpandukan ilmu,
kemahiran dan tahap profesioanlisme yang tinggi. Dengan itu setiap warga JAIS perlu
sentiasa:

• Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang cukup untuk
membolehkan setiap tugas dan tanggungjawab disempurnakan ke tahap yang
terbaik
• Mempunyai minda yang sentiasa aktif dan badan yang sihat
• Terbuka dan responsif kepada perubahan, idea, pengetahuan dan kemahiran baru
serta sanggup menerima dan memberi teguran atau kritikan membina
• Membuat pertimbangan yang teliti sebelum membuat sesuatu tindakan atau
keputusan
• Bertindak atau membuat keputusan dengan segera dan cekap
• Tertib dalam bertindak dan membuat keputusan berasaskan keutamaan dan
kepentingan organisasi, perkhidmatan dan negara
• Menegakkan kebenaran dan menegur kesilapan dengan penuh hikmah dan
berhemah
• Melaksanakan keputusan muktamad yang dibuat oleh pihak yang lebih berwibawa
walaupun bertentangan dengan pendapat peribadi
• Kreatif, inovatif dan proaktif

19
• Bersabar dalam menghadapi masalah dan tenang dalam menangani tekanan

Sebaliknya setiap pegawai JAIS hendaklah tidak melakukan perkara-perkara berikut:

• Bertindak atau membuat keputusan secara membuta tuli, tergesa-gesa atau cuai
tanpa berasaskan ilmu, kemahiran, undang-undang dan peraturan
• Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara tidak cekap dan melibatkan
pembaziran sumber
• Mudah ditipu, diseleweng atau dipengaruhi untuk membuat keputusan atau
bertindak bertentangan dengan kebenaran, undang-undang dan peraturan
• Mudah dipengaruhi oleh emosi diri sehingga mengatasi akal fikiran yang waras
mengakibatkan keputusan atau tindakan bertentangan dengan kebenaran, undang-
undang dan peraturan
• Tidak melaksanakan keputusan muktamad oleh pihak yang lebih berwibawa kerana
bertentangan dengan pendapat peribadi
• Berpuashati dengan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang ada

Telus

Setiap tindakan dan keputusan hendaklah di buat melalui proses yang telus dan
maklumatnya perlu dihebahkan kepada pihak yang berhak selagi ia tidak bercanggah
dengan undang-undang dan peraturan. Dengan itu setiap warga JAIS perlu sentiasa:

• Mengamalkan kaedah syura dalam apa tindakan dan keputusan yang hendak dibuat
• Bersikap terbuka dalam memberi buah fikiran dan pendapat serta yakin dalam
menegakkan kebenaran
• Memaklumkan tindakan dan keputusan kepada pihak-pihak yang berhak
mengetahuinya, sama ada pihak-pihak dalam organisasi atau di luar organisasi
• Menepati standard kualiti perkhidmatan selaras dengan Piagam Pelanggan JAIS

Sebaliknya setiap warga JAIS dikehendaki tidak melakukan perkara-perkara berikut:

• Menyembunyikan tindakan dan keputusan yang dibuat daripada pengetahuan pihak


yang berhak
• Mengelak dari diketahui proses sesuatu tindakan atau keputusan dibuat
• Tamak, hasad, haloba dan dengki sehingga menafikan pihak yang berhak mendapat
maklumat mengenai tindakan dan keputusan yang dibuat
• Menggugat kewibawaan orang lain melalui fitnah atau khabar angin
• Menyalahkan orang lain atas kesilapan atau kegagalan sesuatu tindakan dan
keputusan yang dibuat

Bersyukur

Menunjukkan sikap berterima kasih dan menghargai kejayaan, pencapaian dan anugerah
yang diperolehi serta menunjukkan kepuasan terhadap nikmat yang diterima. Dengan itu
setiap warga JAIS perlu sentiasa:

• Menghargai setiap nikmat yang diterima

20
• Menghargai dan berkongsi kejayaan bersama
• Menghargai kejayaan orang lain dan memberi pengiktirafan kepada yang layak
• Sabar dan tenang menghadapi masalah dan redha menerima ketetapan, kegagalan
dan ujian
• Bersederhana dalam meraikan kejayaan
• Mengucapkan ‘terima kasih’ atas bantuan atau sumbangan orang lain
• Menunjukkan kesyukuran dengan berkhidmat dengan lebih bersungguh-sungguh dan
bersedia menabur bakti ke tahap optimum

Sebaliknya setiap warga JAIS dikehendaki tidak melakukan perkara-perkara berikut:

• Menganggap setiap anugerah dan nikmat sebagai hak


• Bongkak dan riak dengan nikmat yang diperolehi dan kejayaan yang dicapai
• Berperasangka dan berdendam terhadap kejayaan orang lain
• Mengungkit dan tidak berpuas hati dengan nikmat yang diterima serta cenderung
menyalahkan orang lain atau peraturan
• Kecewa dan putus asa atas kegagalan

Adil

Membuat pertimbangan yang saksama dan sama rata dalam setiap tindakan dan keputusan
berasaskan undang-undang, peraturan, keutamaan dan fakta yang lengkap dan tepat.
Dengan itu setiap warga JAIS perlu sentiasa:

• Mendapatkan maklumat yang lengkap mengenai kehendak undang-undang dan


peraturan serta keutamaan dan fakta yang tepat sebelum membuat sesuatu
keputusan atau tindakan
• Membuat penilaian secara objektif dan profesional
• Menerima pandangan dan bersedia membuat pertimbangan semula apabila
mendapat maklmat dan fakta yang lebih lengkap dan tepat
• Kritikal dan analatikal dalam membuat pertimbangan menggunakan kaedah yang
betul
• Menghargai hak dan keperluan setiap individu dan kumpulan serta bertindak dengan
penuh bertimbang rasa
• Memberi peluang yang saksama kepada pembangunan diri dan kemajuan kerjaya
• Seimbang pembawaan dan adil kepada diri sendiri serta adil terhadap ketua, orang
bawahan dan rakan sekerja

Sebaliknya setiap warga JAIS dikehendaki tidak melakukan perkara-perkara berikut:

• Mengamalkan pilih kasih


• Mengabaikan hak individu dan kumpulan
• Menyalahgunakan kuasa dan kedudukan
• Berniat buruk dan berprasangka
• Menyembunyikan maklumat dan fakta
• Membuat pertimbangan, keputusan dan tindakan scara terburu-buru dan sambil lewa

Nilai-nilai Kembangan

21
Bertanggungjawab

Tanggungjawab bermaksud sesuatu kerja, tugas atau janji yang mesti dilaksanakan.
Seseorang yang diberi tanggungjawab untuk menjalankan sesuatu tugas bermakna beliau
telah diamanahkan untuk menyempurnakan tugas tersebut. Sesaorang penjawat awam
yang bertanggungjawab akan melaksanakan sesuatu tugas dengan bersungguh-sungguh
dan merasa bersalah sekiranya gagal menyempurnakannya ke tahap yang terbaik.
Sebaliknya seseorang pekerja yang tidak bertanggungjawab akan melaksanakan sesuatu
tugas secara sambil lewa dan tidak berusaha untuk meningkatkan kualiti kerjanya Dengan
itu beliau gagal memenuhi piawai dan tempoh masa yang ditetapkan sehingga boleh
menyebabkan orang lain terpaksa memikul beban untuk membantu menyempurnakan
tugasnya.

Berdedikasi

Berdedikasi bermaksud kesungguhan seseorang bagi melaksanakan tugas dengan


sempurna. Pekerja yang dedikasi sanggup melaksanakan kerja lebih daripada yang
diharapkan serta tekun menyempurnakannya ke tahap yang terbaik. Mereka ini juga
mempunyai dorongan yang tinggi untuk sentiasa meningkatkan prestasi dan bersedia
menerima nasihat atau teguran. Sebaliknya pekerja yang tidak mempunyai dedikasi selalu
mengelak dari tugas atau melaksanakannya secara sambil lewa atau terpaksa semata-mata
untuk memenuhi arahan.

Berdisiplin

Disiplin adalah satu sifat yang mengawal diri seseorang untuk sentiasa berperilaku
berlandaskan undang-undang, peraturan, prinsip dan nilai mulia. Penjawat awam yang
berdisiplin adalah mereka yang tertib dalam kelakuan dan tindakan, patuh dan taat kepada
arahan, peraturan dan undang-undang, berpegang teguh kepada ajaran agama dan sentiasa
menjaga maruah diri, organisasi, perkhidmatan dan negara. Mereka melaksanakan tugas
dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan tekun tanpa perlu penyeliaan yang rapi.
Manakala pekerja yang tidak berdisiplin cenderung untuk melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan arahan, peraturan atau undang-undang, malah ada pula yang merasa
megah kerana berjaya berbuat demikian.

Bekerjasama

Bekerjasama bermaksud saling tolong menolong untuk kebaikan. Oleh kerana hampir semua
jenis tugas dalam sesebuah organisasi memerlukan kerjasama, maka semangat tolong
menolong ini amat diperlukan. Kerja yang berat menjadi lebih ringan melalui kerjasama.
Tugas yang memakan masa yang lama jika dibuat secara sendirian akan lebih cepat melalui
kerja berpasukan. Sifat kerjasama juga dapat mengeratkan hubungan antara anggota
organisasi dan penggemblengan tenaga dan pemikiran ini dapat mewujudkan sinergi yang
amat penting kepada peningkatan kualiti dan produktiviti. Pekerja yang mempunyai sifat
kerjasama senang melaksanakan sesuatu tugas secara berkumpulan. Mereka percaya kerja
berpasukan dapat menjana idea yang lebih bernas dan jitu. Mereka juga percaya banyak
masalah yang boleh diselesaikan secara berkumpulan. Pekerja dalam golongan ini lazimnya
suka mendapat pandangan, nasihat atau teguran atau merujuk sesuatu kepada kawan-
kawan yang dianggap lebih arif darinya. Sebaliknya pekerja yang tidak mempunyai sifat
kerjasama bukan sahaja suka melaksanakan sesuatu tugas secara berseorangan tetapi
berbangga dengan kebolehan diri sendiri sehingga terdorong untuk merendahkan kebolehan
rakan-rakan. Sikap tertutup ini menyebabkan mereka enggan menerima pandangan orang
lain dan amat kecewa dengan kritikan.

22
Bersih

Bersih adalah nilai yang melambangkan sifat suci daripada kekotoran rohani dan jasmani di
dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks perkhidmatan, seorang penjawat awam
dikatakan bersih jika sikap dan perilakunya tidak menunjukkan sifat-sifat seperti niat jahat,
buruksangka, iri hati, marah, cemburu, dendam dan seumpamanya. Dari satu aspek lain,
pekerja yang dikatakan bersih sentiasa prihatin kepada kebersihan luaran atau persekitaran.
Pakaiannya sentiasa bersih dan kemas, dan tempat kerjanya sentiasa tersusun. Kebersihan
ini terjelma pada perawakan dan pembawaannya. Hubungannya dengan rakan-rakan amat
tertib dan bersopan. Pertuturannya tidak menyinggung perasaan. Nilai ‘bersih juga boleh
dilihat dari segi pemilikan harta atau kekayaan. Dalam hal ini, penjawat awam yang bersih
sentiasa memastikan harta yang diperolehi adalah halal dan berpadanan dengan kedudukan
dan keJAISan. Mereka tidak akan membiarkan diri terjerumus dalam keadaan berhutang
yang tidak terkawal sehingga boleh mendorong kepada perbuatan keji seperti penipuan,
penyelewengan atau rasuah.

Berbudi Mulia

Berbudi mulia ialah satu nilai yang ada pada seseorang yang mudah memberi kesenangan
atau menolong orang lain tanpa disuruh dan tanpa mengharap apa-apa balasan. Gerak geri
dan kelakuannya penuh sopan, tidak menyakitkan hati atau menyinggung perasaan orang
lain. Seseorang yang berbudi mulia akan merasa senang apabila melihat orang lain senang.
Teladan baik yang ditunjukkannya boleh mendorong kepada kebaikan dan kemesraan yang
dilahirkan dapat mewujudkan hubungan harmonis dalam kumpulan dan organisasi yang
dianggotainya.

Ikhlas

Ikhlas bermaksud hati yang bersih, jujur dan suci. Seseorang pekerja yang ikhlas dalam
melaksanakan tugasnya sentiasa menerima tanggungjawab dengan penuh keredhaan dan
berusaha menghasilkan prestasi kerja yang terbaik secara berterusan. Kesungguhannya
didorong oleh kejujuran dan rasa tanggungjawab dan bukan kerana pujian-pujian atau
ganjaran. Antara sifat terpuji lain yang dimiliki oleh pekerja yang ikhlas ialah tidak
menunjuk-nunjuk dan sentiasa bersedia melaksanakan apa sahaja tugas yang diberi serta
menyempurnakan tanpa mengira masa. Sebaliknya pekerja yang tidak ikhlas selalunya suka
berpura-pura dan cenderung untuk bermuka-muka atau mengampu dan amat berbangga
mendapat pujian atau ganjaran. Pekerja seperti ini lazimnya akan memilih kerja yang
disukainya atau hanya menerima tugas yang diberi oleh orang-orang tertentu atau
melaksanakannya pada masa-masa atau tempat-tempat tertentu.

Tekun

Tekun bermaksud bersungguh-sungguh dan teliti dalam melaksanakan sesuatu tugas.


Pekerja yang tekun adalah komited pada tugasnya dan berupaya memberi sepenuh
penumpuan dalam menyempurnakan tugas tersebut. Mereka sabar dalam menghadapi
segala kesulitan dan sentiasa tabah menyelesaikan sesuatu masalah. Dengan itu mereka
bukan sahaja produktif tetapi dapat menghasilkan output yang berkualiti dan mencapai
sasaran yang ditetapkan. Pekerja seperti ini akan mengutamakan tugasnya daripada
kepentingan diri serta sanggup berkorban masa dan tenaga untuk kepentingan organisasi,
perkhidmatan dan negara. Manakala pekerja yang tidak tekun dalam melaksanakan tugas
yang diberi mudah merasa bosan dan mengambil sikap sambil lewa. Mereka tidak sanggup
bekerja lebih masa dan tidak berminat untuk berusaha meningkatkan kebolehan atau
memperbaiki kualiti hasil kerja.

23
Sederhana

Kesederhanaan adalah sifat yang menolak keterlaluan atau berlebihan. Kesederhanaan pada
seorang pekerja dapat dilihat dari kebijaksanaannya dalam membuat pertimbangan.
Sesuatu yang dilakukan tidak keterlaluan, sama ada dari segi kelakuan, percakapan, pakaian
atau tindakannya. Dalam konteks sesebuah organisasi awam, sikap sederhana boleh
dikaitkan dengan beberapa urusan pentadbiran seperti tidak boros dalam perbelanjaan atau
tidak membazir di dalam menggunakan peralatan dan kemudahan pejabat.

Sabar

Sabar ialah sifat kekutan dan ketahanan diri dalam menerima kesusahan atau halangan.
Seseorang yang sabar menganggap bahawa sesuatu tekanan kerja dan kesukaran yang
dihadapi adalah merupakan cubaan dari tuhan. Seorang pekerja yang memiliki sifat sabar
akan sentiasa berhemah tinggi, bersopan santun dan tenang walaupun dalam keadaan yang
cemas atau amat mencabar. Sifat ini boleh membawa kepada kesempurnaan di dalam
melaksanakan sesuatu tugas di samping membawa keharmonian di dalam sesebuah
kumpulan atau organisasi.

Standard Prestasi
Setiap warga JAIS hendaklah berusaha gigih untuk mencapai tahap prestasi cemerlang
berpandukan standard prestasi atau kriteria yang ditetapkan oleh perkhidmatan, iaitu
seperti berikut:

Penghasilan Kerja

• Kuantiti Hasil Kerja iaitu kebolehan mengasilkan output seperti jumlah, bilangan,
kadar, kekerapan yang dapat mencapai atau melebihi sasaran yang ditetapkan.

• Kualiti Hasil Kerja iaitu kebolehan menghasilkan output yang berkualiti seperti dari
aspek kesempurnaan dan ketepatannya yang dapat mencapai atau melebihi sasaran
yang ditetapkan.

• Keberkesanan Kos iaitu kebolehan melaksanakan tugas dengan kos sumber tidak
melebihi atau kurang daripada kos yang ditetapkan bagi sesuatu jumlah keluaran dan
jenis perkhidmatan.

• Ketepatan Masa iaitu kebolehan menyempurnkan tugas dalam tempoh yang


ditetapkan.

• Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Pentadbiran iaitu kebolehan menghayati


dan melaksanakan dasar, peraturan dan arahan pentadbiran bagi memaju dan
meningkatkan prestasi organisasi dan perkhidmatan awam.

Pengetahuan dan Kemahiran

24
• Ilmu Pengetahuan Dalam Bidang Kerja iaitu pengetahuan dan keupayaan
menjalankan tugas yang boleh menyumbang kepada kecemerlangan .
• Kebolehan Mengelola iaitu kebolehan merancang dan menggembleng sumber
utama seperti tenaga manusia, peralatan, maklumat dan kewangan bagi mencapai
objektif organisasi dan matlamat Kerajaan dengan mengambilkira persekitaran yang
berubah-ubah.
• Kebolehan Membuat Keputusan iaitu kebolehan membuat keputusan selaras
dengan objektif organisasi dalam tempoh yang ditetapkan.
• Keberkesanan Komunikasi iaitu kebolehan dan keberkesanan mewujudkan
kefahaman mengenai dasar, matlamat dan strategi organisasi bagi memupuk
semangat kerjasama, kesungguhan dan dedikasi di segenap lapisan pegawai selaras
dengan objektif organisasi.
• Kebolehan Menyelesaikan Masalah iaitu kebolehan mengenalpasti masalah serta
mengemukakan pelbagai alternatif dan menyelesaikannya secara berkesan.
• Persepketif Menyeluruh iaitu kebolehan melihat masalah dari pelbagai dimensi
serta berupaya memberi perhatian kepada perkara-perkara penting mengikut
keutamaan semasa mengambil sesuatu tindakan.
• Penganalisisan iaitu kebolehan dan keupayaan meneliti, mentafsir dan mencerakin
masalah, situasi, kejadian dan arah aliran kepada bentuk yang mudah dan realistik
serta mengemukakan cadangan tindakan yang sesuai.

Kualiti Peribadi

• Kepimpinan iaitu mempunyai wawasan, keupayaan menggerak dan mengurus


sumber dan organisasi, mempunyai kualiti peribadi murni yang boleh diteladani,
kebolehan membuat keputusan dengan tegas, tepat dan teliti ke arah pencapaian
objektif organisasi.
• Integriti iaitu jujur, amanah dan berakhlak dalam menjalankan tugas tanpa
menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.
• Ikram, Adil dan Saksama iaitu bertimbangrasa, mesra, adil dan saksama semasa
menjalankan tugas.
• Disiplin iaitu mempunyai daya kawal diri dari segi mental dan fizikal, termasuk
mematuhi peraturan, menepati masa dan janji, mempunyai kesabaran serta kemas
dan bersih.
• Proaktif, Kreatif dan Inovatif iaitu kebolehan menjangka, mengambil langkah
awalan, melahirkan idea baru serta membawa pembaharuan yang sesuai dan
berguna bagi pencapaian objektif organisasi.
• Kebolehan Menghadapi Cabaran iaitu keJAISan menghadapi serta mengatasi
cabaran dalaman dan luaran organisasi dan negara dalam persekitaran yang
berubah-ubah.
• Iltizam iaitu kesungguhan, ketekunan, dedikasi dan bertanggungjawab dalam
melaksanakan tugas.

Jalinan Hubungan dan Kerjasama

• Jalinan Hubungan dan Kerjasama iaitu kebolehan, kebijaksanaan dan


kebekesanan dalam mewujudkan suasana kerjasama yang harmoni dan mesra di
peringkat organisasi serta kebolehan menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan
kecekapan menjalin hubungan antara organisasi kerajaan, swasta serta orang awam
dalam atau luar negeri.

Kegiatan dan Sumbangan

25
• Kegiatan dan Sumbangan iaitu penglibatan dan sumbangan dalam bidang sukan,
pertubuhan atau apa-apa sumbangan kreatif sama ada di peringkat unit, bahagian,
kampung, taman perumahan, jabatan, perkhidmatan, daerah, negeri atau di
peringkat antarabangsa.

26
BENAR

• Jujur dalam melaksanakan tanggungjawab


• Bercakap benar dan menepati janji
• Cermat dan berhemah dalam membuat keputusan
• Bertindak berasaskan profesionalisme
• memberikan arahan yang jelas dan tepat
• Patuh dan setia dalam melaksanakan tugas
• Sanggup menerima teguran dan nasihat

AMANAH

• Berdedikasi dan sentiasa bersedia menerima tugas dan tanggungjawab


• Komited dan tekun melaksanakan tugas ke tahap yang terbaik
• Berusaha meningkatkan kualiti dan hasil kerja
• Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sepanjang masa
• Bertanggungjawab ke atas hasil kerja, tindakan dan keputusan yang dibuat

BIJAKSANA

• Berilmu dan berkemahiran


• Minda yang sentiasa aktif dan badan yang sihat
• Terbuka dan responsif kepada perubahan, idea, pengetahuan
• Pertimbangan teliti sebelum bertindak atau keputusan
• Bertindak atau membuat keputusan dengan segera dan cekap
• Tertib dalam bertindak dan membuat keputusan
• Menegakkan kebenaran dan menegur kesilapan
• Melaksanakan keputusan muktamad
• Kreatif, inovatif dan proaktif, bersabar menangani tekanan

TELUS

• Mengamalkan kaedah syura dalam apa tindakan dan keputusan yang hendak dibuat
• Bersikap terbukan dalam memberi buah fikiran dan pendapat serta yakin dalam
mengekkan kebenaran
• Memaklumkan tindakan dan keputusan kepada pihak-pihak yang berhak
mengetahuinya, samada pihak-pihak dalam organisasi atau di luar organisasi
• Menepati piawai kualiti perkhidmatan selaras dengan Piagam Pelanggan PPPSPTB

BERSYUKUR

• Menghargai dan berkongsi kejayaan bersama


• Menghargai kejayaan orang lain dan memberi pengiktirafan kepada yang layak

27
• Sabar dan tenang menghadapi masalah
• Bersederhana dalam meraikan kejayaan
• Berterima kasih atas bantuan
• Bersyukur, bersungguh-sungguh, bersedia menabut bakti ke tahap optimum

ADIL

• Membuat penilaian secara objektif dan profesional


• Menerima pandangan dan bersedia membuat pertimbangan semula apabila
mendapat maklumat dan fakta yang lebih lengkap dan tepat
• Kritikal dalam membuat pertimbangan menggunakan kaedah yang betul
• Menghargai hak dan keperluan setiap invidividu dan kumpulan serta bertindak
dengan penuh bertimbang rasa
• Memberi peluang yang saksama kepada pembangunan diri dan kemajuan kerjaya
• Seimbang pembawaan dan adil kepada diri sendiri serta adil terhadap ketua, orang
bawahan dan rakan sekerja

BERTANGGUNGJAWAB
Tanggungjawab bermaksud sesuatu kerja, tugas atau janji yang mesti dilaksanakan.
Seseorang yang diberi tanggungjawab untuk menjalankan sesuatu tugas bermakna beliau
telah diamanahkan untuk menyempurnakan tugas tersebut. Seseorang penjawat awam
yang bertanggungjawab akan melaksanakan sesuatu tugas dengan bersungguh-sungguh
dan merasa bersalah sekiranya gagal menyempurnakan ke tahap yang terbaik. Sebaliknya
seseorang pekerja yang tidak bertanggungjawab akan melaksanakan sesuatu tugas secara
sambil lewa dan tidak berusaha untuk meningkatkan kualiti kerjanya. Dengan itu beliau
gaagal memenuhi piawai dan tempoh yang ditetapkan sehingga boleh menyebabkan orang
lain terpaksa memikul beban untuk membatu menyempurnakan tugasnya.

BERDEDIKASI
Berdedikasi bermasksud kesungguhan seseoirang bagi melaksanakan tugas dengan
sempurna. Pekerja yang dedikasi sanggup melaksanakan kerja lebih daripada yang
diharapkan serta tekun menyempurnakannya ke tahap yang terbaik. Mereka ini juga
mempunyai dorongan yang tinggi untuk sentiasa meningkatkan prestasi dan bersedia
menerima nasihat atau teguran. Sebaliknya pekerja yang tidak mempunyai dedikasi selalu
mengelak dari tugas atau melaksanakannnya secara sambil lewa atau terpaksa semata-
mata untuk memenui arahan

BERDISIPLIN
Disiplin adalah satu sifat yang mengawal diri seseorang untuk sentiasa berperilaku
berlandaskan undang-undang, peraturan, prinsip dan nilai mulia. Penjawat awam yang
berdisiplin adalah mereka yang tertib dalam kelakuan dan tindakan, patuh dan taat kepada
arahan, peraturan dan undang-undang, berpegang teguh kepada ajaran agama dan sentiasa
menjaga maruah diri, organisasi,perkhidmatan dan negara.Mereka melaksanakan tugas dan
tanggungjawab yang diamanahkan dengan tekun tanpa perlu penyeliaan yang
rapi.Manakala pekerja yang tidak berdisiplin cenderung untuk melakukan sesuatu yang

28
bertentangan dengan arahan, peraturan atau undang-undang, malah ada pula yang merasa
megah kerana berjaya berbuat demikian.

BERKERJASAMA
Bekerjasama bermaksud saling tolong-menolong untuk kebaikan. Oleh kerana hampir semua
jenis tugas dalam sesebuah organsisai memerlukan kerjasama, maka semangat tolong-
menolong ini amat diperlukan. Kerja yang berat menjadi lebih ringan melalui kerjasama.
Tugas yang memakan masa yang lama jika dibuat secara sendirian akan lebih cepat melalui
kerja berpasukan.Sifat kerjasama juga dapat mengeratkan hubungan antara anggota
organisasi dan pengemblengan tenaga dan pemikiran ini dapat mewujudkan sinergi yang
amat penting kepada peningkatan kualiti dan produktiviti. Pekerja yang mempunyai sifat
kerjasama senang melaksanakan sesuatu tugas secara berkumpulan. Mereka percaya kerja
berpasukan dapat menjana idea yang lebih bernas dan jitu. Mereka juga percaya banyak
masalah yang boleh diselesaikan secara berkumpulan.

BERSIH
Bersih adalah nilai yang melambangkan sifat suci daripada kekotoran rohani dan jasmani di
dalam menjalani kehidupan.Dalam konteks perkhidmatan, seseorang penjawat awam
dikatakan bersih jika sikap dan perilakunya tidak menunjukkan sifat-sifat seperti niat
jahat,buruk sangka, iri hati, marah, cemburu,dendam dan seumpamanya.Dari satu aspek
lain,pekerja yang dikatakan bersih sentiasa prihatin kepada kebersihan luaran dan
persekitaran.Pakaiannya sentiasa bersih dan kemas, dan tempat kerjanya sentiasa
tersusun.Kebersihan ini terjelma pada perawakan dan pembawaannya. Hubungannya
dengan rakan-rakan amat tertib dan bersopan. Pertuturannya tidak menyinggung perasaan.
Nilai bersih juga boleh dilihat dari segi pemilikan harta atau kekayaan. Dalam hal ini,
penjawat awam yang bersih sentiasa memastikan harta yang diperolehi adalah halal dan
berpadanan dengan kedudukan dan kemampuan. Mereka tidak akan membiarkan diri
terjerumus dalam keadaan berhutang yang tidak terkawal sehingga boleh mendorong
kepada perbuatan keji seperti penipuan, penyelewangan atau rasuah

BERBUDI MULIA
Berbudi mulia ialah satu nilai yang ada pada seseorang yang mudah memberi kesenangan
atau menolong orang lain tanpa disuruh dan tanpa mengharap apa-apa balasan. Gerak-geri
dan kelakuaanya penuh sopan, tidak menyakiti hati atau menyinggung perasaan orang
lain.Seseorang yang berbudi bahasa akan merasa senang apabila melihat orang lain
senang.Teladan baik yang ditunjukkannya dalam kumpulan dan organisasi yang
dianggotainya.

IKHLAS
Ikhlas bermaksud hati yang bersih dan suci.Seseorang pekerja yang ikhlas dalam
melaksanakan tugasnya sentiasa menerima tanggungjawab dengan penuh keredhaan dan
berusaha menghasilakan prestasi kerja yang terbaik secara berterusan. Kesungguhannya
didorong oleh kejujuran dan rasa tanggungjawab dan bukan kerana pujian-pujian atau
ganjaran. Antara sifat terpuji lain yang dimiliki oleh pekerja yang ikhlas ialah tidak
menunjuk-nunjuk dan sentiasa bersedia melaksanakan apa sahaja tugas yang diberi oleh
orang-orang tertentu atau melaksanakannya pada masa-masa atau tempat-tempat tertentu

TEKUN
Tekun bermaksud bersungguh-sungguh dan teliti dalam melaksanakan sesuatu
tugas.Pekerja yang tekun adalah komited pada tugasnya dan berupaya memberi sepenuh
penumpuan dalam menyempurnakan tugas tersebut. Mereka sabar dalam
menghadapisegala kesulitan dan sentiasa tabah menyelesaikan sesuatu msalah.Dengan itu
mereka bukan sahaja produktif tetapi dapat menghasilakn output yang berkualiti dan
mencapai sasaran yang ditetapkan.Pekerja seperti ini akan mengutamakan tugasnya

29
daripada kepentingan diri serta sanggup berkorban masa dan tenaga untuk kepentingan
organisasi, perkhidmatan dan negara. Manakala pekerja yang tidak tekun dalam
melaksanakan tugas yang diberi mudah merasa bosan dan mengambil sikap sambil lewa.
Mereka tidak sanggup bekerja lebih masa dan tidak berminat untuk berusaha meningkatkan
kebolehah atau memperbaiki kualiti hasil kerja.

SEDERHANA
Kesederhanaan adalah sifat yang menolak keterlaluan atau berlebihan. Kesederhanaan pada
seorang pekerja dapat dilihat dari kebijaksanaannya dalam membuat pertimbangan.
Sesuatu yang dilakukan tidak keterlaluan, sama ada dari segi kelakuan, percakapan, pakaian
atau tindakannya. Dalam konteks sesebuah organisasi awam, sikap sederhana boleh
dikaitkan dengan beberapa urusan pentadbiran seperti tidak boros dalam perbelanjaan atau
tidak membazir didalam menggunakan peralatan dan kemudahan pejabat

SABAR
Sabar ialah sifat kekuatan dan ketahanan diri dalam menerima kesusahan atau halangan.
Seseorang yang sabar menganggap bahawa sesuatu tekanan kerja dan kesukaran yang
dihadapi adalah merupakan cubaan dari Tuhan. Seorang pekerja yang memiliki sifat sabar
akan sentiasa berhemah tinggi, bersopan santun dan tenang, walaupun dalam keadaan
yang cemas atau amat mencabar. Sifat ini boleh membawa kepada kesempurnaan di dalam
melaksanakan sesuatu tugas disamping membawa keharmonian didalam sesebuah
kumpulan atau organsisasi.

PENGHASILAN KERJA

• Kuantiti Hasil Kerja iaitu kebolehan menghasilkan output seperti jumlah, bilangan,
kadar, kekerapan yang dapat mencapai atau melebihi sasaran yang ditetapkan
• Kualiti Hasil Kerja iaitu kebolehan menghasilkan output yang berkualiti seperti dari
aspek kesempurnaan dan ketetapannya yang dapat mencapai atau melebihi sasaran
yang ditetapkan
• Keberkesanan Kos iaitu kebolehan melaksanakan tugas dengan kos sumber tidak
melebihi atau kurang daripada kos yang ditetapkan bagi sesuatu jumlah keluaran dan
jenis perkhidmatan
• Ketetapan Masa iaitu kebolehan menyempurnakan tugas dalam tempoh yang
ditetapkan
• Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Pentadbiran iaitu kebolehan menghayati dan
melaksanakan dasar, peraturan dan arahan pentadbiran bagi memaju dan
meningkatkan prestasi organisasi dan perkhidmatan awam

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN

• Ilmu Pengetahuan Dalam Bidang Kerja iaitu pengetahuan dan keupayaan


menjalankan tugas yang boleh menyumbang kepada kecemerlangan
• Kebolehan Mengelola iaitu kebolehan merancang dan mengembleng sumber utama
seperti tenaga manusia, peralatan, maklumat dan kewangan bagi mencapai objektif
organisasi dan matlamat kerajaan dengan mengambilkira persekitaran yang
berubah-ubah

30
• Kebolehan Membuat Keputusan iaitu kebolehan membuat keputusan selaras dengan
objektif organisasi dalam tempoh yang ditetapkan
• Keberkesanan Komunikasi iaitu kebolehan dan keberkesanan mewujudkan
kefahaman mengenai dasar,matlamat dan strategi organisasi bagi memupuk
semangat kerjasama, kesungguhan dan dedikasi di segenap lapisan pegawai selaras
dengan objektif organisasi
• Kebolehan Menghadapi Cabaran iaitu kemampuan menghadapi serta mengatasi
cabaran dalaman dan luaran organisasi dan negara dalam persekitran yang berubah-
ubah
• Iltizam iaitu kesungguhan, ketekunan, dedikasi dan bertanggungjawab dalam
melaksanakan tugas

KUALITI PERIBADI

• Kepimpinan iaitu mempunyai wawasan, keupayaan menggerak dan mengurus


sumber dan organsasi, mempunyai kualiti peribadi murni yang boleh diteladani,
kebolehan membuat keputusan dengan tegas, tepat dan teliti ke arah pencapaian
objektif organisasi
• Integriti iaitu jujur, amanah dan berakhlak dalam menjalankan tugas tanpa
menyalahgunakan kuasa dan kedudukan
• Ikram, Adil dan Saksama iaitu bertimbangrasa, mesra, adil dan saksama semasa
menjalankan tugas
• Disiplin iaitu mempunyai daya kawal diri dari segi mental dan fizikal, termasuk
mematuhi peraturan, menepati masa dan janji, mempunyai kesabaran serta kemas
dan bersih
• Proaktif, Kreatif dan Inovatif iaitu kebolehan menjangka, mengambil langkah awalan,
melahirkan idea baru serta membawa pembaharuan yang sesuai dan berguna bagi
pencapaian objektif organisasi
• Kebolehan Menghadapi Cabaran iaitu kemampuan menghadapi dan mengatasi
cabaran dalaman dan luaran organisasi dan negara dalam persekitaran yang
berubah-ubah
• Iltizam iaitu kesungguhan, ketekunan, dedikasi dan bertanggungjawab dalam
melaksanakan tugas

JALINAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA


Jalinan Hubungan dan Kerjasama iaitu kebolehan, kebijaksanaan dan keberkesanan dalam
mewujudkan suasana kerjasama yang harmoni dan mesra di peringkat organisasi serta
kebolehan menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan kecekapan menjalani hubungan
antara organisasi kerajaan, swasta serta orang awam dalam atau luar negeri

KEGIATAN DAN SUMBANGAN


Kegiatan dan Sumbangan iaitu penglibatan dan sumbangan dalam bidang sukan,
pertubuhan atau apa-apa sumbangan kreatif sama ada di peringkat unit, bahagian,
kampung, taman perumahan, jabatan, perkhidmatan, daerah, negeri atau di peringkat
antarabangsa

31
ISLAM HADHARI
KULIAH 1 APAKAH ITU TAMADUN
OBJEKTIF

Di akhir unit ini anda akan:

1. mengetahui pentakrifan tamadun secara menyeluruh


2. mengetahui ciri-ciri tamadun serta elemen-elemen asas dalam pembentukan
sesebuah tamadun
3. mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan, kejayaan dan keruntuhan
tamadun

KERANGKA

1. Definisi tamadun
2. Elemen-elemen asas pembentukan tamadun
3. Ciri-ciri tamadun yang utama
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan dan keruntuhan tamadun
5. Kesimpulan

1. DEFINISI TAMADUN

• Berasal daripada perkataan Arab yang bererti kehalusan budi bahasa dan kesopanan
tingkah laku.
• Berpunca dari kata kerja “maddana” yang bererti memperhalus budi bahasa dan
memperelok tingkah laku.
• Juga membawa erti membuka bandar.
• Terbit pula perkataan “madinah” yang bermaksud bandar dan juga “madani” iaitu
orang yang berkelakuan seperti orang bandar yang bersifat halus dalam budi bahasa
dan beradab sopan dalam tingkah laku.
• Kesimpulannya, istilah “tamadun” boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian
dan pemerolehan dalam segala perlakuan, pemikiran dan penciptaan yang baik,
halus, sopan santun bagi pembentukan peribadi, akhlak, tingkah laku serta budi
bahasa yang mulia bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia yang
membentuk sesebuah masyarakat atau negara bangsa. Ringkasnya, tamadun boleh
dilihat sebagai pencapaian satu bentuk budaya tinggi.

2. ELEMEN-ELEMEN ASAS PEMBENTUKAN TAMADUN

• Penempatan manusia di satu atau beberapa pusat bandar yang strategik.


• Hayat penghidupan stabil yang panjang.
• Wujud organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, ekonomi, sosialisasi dan
pendidikan yang teratur dan sistematik.
• Adanya satu bahasa atau bebarapa bahasa serumpun dengan sistem tulisan
tersendiri yang menjadi perantaraan komunikasi, perakaman, penyampaian dan
pewaris khazanah ilmunya.

32
• Adanya undang-undang yang teratur dan berwibawa untuk mengawal perlakuan dan
tindak tanduk anggota masyarakatnya.
• Lahir dan berkembangnya daya kekreatifan seperti seni, sastera, falsafah dan lain-
lain juga meningkatnya penciptaan sains dan teknologi.

3. CIRI-CIRI TAMADUN

• Mengikut pendapat Lucien Goldmann, unsur utama yang menjadi pembeza antara
sesebuah dengan tamadun yang lain ialah pandangan semesta (world
view/weltanschauung).

• Berdasarkan konsep pandangan semesta, tamadun manusia secara tipologi dapat


dibahagikan kepada empat ciri yang utama :

i. tamadun materialistik
ii. tamadun intelektual
iii. tamadun mistik
iv. tamadun berasaskan wahyu

• Namun dalam perkembangan sesebuah tamadun, terdapat tahap-tahap


peningkatannya yang boleh diukur berdasarkan dua asas utama iaitu;

a) pencapaian fizikal ; boleh dilihat dari segi penubuhan sebuah kerajaan atau
empayar yang luas melalui penggabungan beberapa pusat perbandaran yang
berdekatan, peluasan sempadan atau melalui penaklukan.

b) pencapaian intelektual ; boleh diliaht dari segi penemuan fikiran yang baru ataupun
penemuan, penyuburan dan penafsiran kembali fikiran yang lama yang membuahkan
sistem falsafah, pemikiran, sains dan teknologi.

4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUNCULAN DAN


KERUNTUHAN TAMADUN

• Secara keseluruhannya, faktor-faktor yang dilihat mendorong kepada kemunculan


sesebuah tamadun adalah seperti berikut;

1. Kelahiran sesebuah tamadun kebanyakannya disebabkan oleh kedudukannya


yang strategik yang boleh mewujudkan penempatan masyarakat dan juga mudah
untuk memperolehi sumber-sumber semulajadi bagi menampung kehidupan
masyarakatnya. Contoh; kemunculan Tamadun China di Lembah Huang-He dan Yong
Tse, Tamadun India di Lembah Ganges, Tamadun Mesia di Lembah Nil dan Melaka di
Selat Melaka.

2. Ransangan daripada keagamaan dan kerohanian kerana amalan daripada ajaran-


ajaran agama mendorong manusia supaya menghayati nilai-nilai kehidupan yang
tulus dan murni. Ini secara tidak langsung telah menjadikan manusia menuju kepada
kehidupan yang bertamadun. Kemunculan Tamadun Islam umpamanya telah
dipengaruhi oleh ransangan nilai-nilai murni berdasarkan cara hidup Islam yang
sempurna.

33
3. Penghayatan yang tinggi kepada moral dan nilai murni memandangkan
masyarakat yang menghayati nilai-nilai murni sudah pasti mendorong kepada sifat
kecintaan kepada ilmu dan nilai-nilai positif yang lain seperti kreativiti, ketekunan,
kerajinan, berdisiplin dan sebagainya. Pemimpinnya juga mengamalkan nilai-nilai
murni dalam kehidupan seperti tidak rasuah, berhemat, bertanggung jawab dan jujur
yang seterusnya mendorong rakyatnya berganding bahu untuk membangunkan
negara. Umpamanya; Plato dan Aristotle dalam Tamadun Yunani, kung Fu-Tze dalam
Tamadun China, Kautilya dalam Tamadun India serta al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali
dan Ibn Khaldun dalam Tamadun Islam.

4. Kesengsaraan hidup. Situasi kehidupan yang dibelenggu keperitan dan


kesengsaraan menggalakan masyarakatnya bekerjasama menggembling tenaga
untuk melepaskan diri mereka daripada belenggu tersebut. Ini akhirnya menjadikan
sesebuah masyarakat itu lebih berdisiplin dan kreatif dalam membangunkan
kehidupan mereka. Umpamanya kebangkitan Jepun seringkali dikaitkan dengan
penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua.

5. Interaksi antara tamadun. Sikap ingin mewujudkan saling berinteraksi dengan


tamadun-tamadun lain merupakan ransangan kepada kehidupan bertamadun. Ini
kerana sikap toleransi kepada sumbangan tamadun-tamadun yang lain
menggambarkan sikap terbuka untuk menerima nilai-nilai yang baik daripada
tamadun-tamadun tersebut dan seterusnya membantu kepada kemunculan tamadun
baru. Tamadun Islam umpamanya menerima sumber-sumber ilmu daripada Tamadun
China, India, Parsi dan sebagainya.

• Bagaimanapun, setiap tamadun dalam sejarah manusia mengalami zaman


kemerosotan masing-masing. Menurut pendapat Ibn Khaldun, kemerosotan sesebuah
tamadun adalah disebabkan oleh putaran sejarah. Pada awalnya, ia berjaya kerana
mengamalkan nilai-nilai murni tetapi selepas mencapai kejayaan, nilai-nilai tersebut
merosot kerana limpahan kemewahan dan penyelewengan.

• Tetapi ada juga sarjana yang berpendapat bahawa sesebuah tamadun merosot
bukanlah disebabkan oleh hukum sejarah. Kemerosotan boleh dielakkan sekiranya
mereka belajar dari sejarah dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik.

• Berdasarkan kepada sejarah, sesebuah tamadun merosot disebabkan oleh faktor-


faktor berikut;

1. Wujudnya jurang perbezaan yang ketara antara yang miskin


dan kaya.

2. Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga hak-hak asasi manusia


diketepikan.

3. Keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di


kalangan pemimpin.

4. Wujud sikap tertutup dan tidak mahu menerima perubahan terutamanya


dari segi sains dan teknologi, struktur politik, ekonomi dan sosial. Ini kerana
sikap tertutup ini menghalang kepada peningkatan daya kreativiti dan
seterusnya menyebabkan masyarakat tersebut hidup dalam kemunduran.
Tamadun Islam Uthmaniyyah misalnya, runtuh kerana sikap tertutup mereka
yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial.

34
5. Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan
besar-besaran. Bagaimanapun, faktor ini adalah diluar kemampuan manusia
untuk menghalangnya daripada terjadi.

5. KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, setiap tamadun mempunyai ciri-ciri asasnya yang


utama dan ciri-ciri tersebutlah menjadi jati diri bagi sesebuah tamadun. Ada
tamadun yang dikaitkan dengan bangsa, ada tamadun yang dikaitkan dengan
agama dan ada tamadun yang dikaitkan dengan budaya. Satu hal yang
penting ialah dalam memperkatakan perkembangan sesebuah tamadun, kita
tidak dapat lari daripada membicarakan proses interaksi antara tamadun atau
peradaban. Ia merupakan satu proses yang lumrah dalam mana-mana
tamadun di dunia ini sebagaimana pendapat seorang sarjana Jepun, Nyozaken
Hasegawa;

“without contact, fusion, inheritence and transmission of various different


cultures, civilization would undergo no development.”

35
"ISLAM HADHARI MENJANA KEMAJUAN
UMMAH "

Bertaqwalah kita kepada Allah Swt dalam ertikata melaksanakan segala perintahNya dan
meninggalkan segala laranganNya. Bukanlah pengakuan taqwa itu hanya pada lidah
semata-mata, tetapi mencakupi hati serta bersifat ikhlas, dengan demikian, mudah-
mudahan kita akan mendapat hidayah dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat.

Sidang Jumaat yang berbahagia!,

Pemerintah negara telah memperkenalkan kepada masyarakat di negara kita dengan


"Konsep Islam Hadhari", di mana-mana pun kita dapati rata-rata ianya dibincangkan,
sehingga di tempat awam sekalipun, konsep ini diperkatakan.

Dalam segi istilah, perkataan "Hadhari" membawa maksud "yang bertamadun",


manakala ta'rif secara lengkap ialah, "sesuatu pendekatn pembangunan manusia,
masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh, berdasarkan kepada
perspektif tamadun Islam".

Konsep Islam hadhari ini merupakan suatu gagasan wawasan Islam yang bermatlamat
mambawa perubahan yang menyeluruh berdasaran pemikiran Islam mengikut panduan
yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Di samping untuk mengembalikan imej Islam
dan umatnya yang cukup terhina dan dikaitkan dengan gejala negatif dengan pelbagai
ungkapan, seperti miskin, mundur, tidak berilmu pengetahuan, ganas serta bermacam-
macam lagi. Persoalannya apakah dan bagaimanakah wawasan murni ini dapat
direalisasikan?.

Anggapan yang menyatakan "Islam Hadhari" sebagai ciptaan, slogan, mazhab dan ajaran
baru sama sekali tidak berasas dan tepat, tetapi ia adalah pendekatan untuk
membangunkan ummah tanpa sedikitpun mengurangkan prinsip asas ajaran Islam atau
menjejaskan konsep kebebasan beragama di negara ini. Iaitu tiada paksaan dalam agama
dan kebebasan menganut agama masing-masing. Firman Allah Swt :

Bermaksud : "Tidak ada paksaan dalam agama (Islam)". (Al-Baqarah:256)

firmanNya lagi :

Bermaksud : "Bagi kamu agama kamu dan bagiKu agamaKu."(Al-Kafiruun:6)

Antara matlamatNya sebagai usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau
fundamental yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan teras pembinaan
tamadun Islam dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan yang bersepadu dan
melahirkan umat yang berilmu, beriman, beramal serta bertamadun, berbudi bahasa dan
berakhlak mulia, jujur lagi amanah serta tidak ketinggalan juga dapat menghadapi ujian dan
menanggani cabaran semasa.

Ia juga merupakan suatu tanggungjawab bagi melindungi kesucian Islam dan memastikan
umat Islam tanpa tergelincir akidah, umat Islam akan dapat menghadapi cabaran dan realiti
semasa, pintu ijtihad perlu dibuka supaya tafsiran yang diwarisi dapat dikaitkan dengan
bentuk dan corak pembangunan mengikut masa dan mengikut tempat.

36
Cetusan dan semangat dalam melaksanakan konsep ini adalah untuk membangunkan
masyarakat Islam negara ini melalui program pembangunan rohani, untuk menyemaikan
nilai-nilai murni dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dengan memastikan
prinsip-prinsip utama tercapai, iaitu :

* Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.


* Kerajaan adil dan beramanah.
* Rakyat berjiwa merdeka.
* Penguasaan ilmu pengetahuan.
* Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif
* Kehidupan berkualiti.
* Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita.
* Keutuhan budaya dan moral.
* Pemeliharaan alam semulajadi.
* Kekuatan pertahanan.

Jesteru itu, Islam hadhari memberi penekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus
kepada pembinaan peradaban, iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan
memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu,
pembangunan insan, pembangunan kesihatan dan fizikal.

Sesungguhnya pendekatan ini dapat memperkasakan umat Islam berupaya menghadapi


cabaran semasa secara syumul dan komprehensif dengan menitikberatkan kepada
pembangunan ekonomi dan tamadun yang menyeluruh dan peningkatan daya saing umat
ke arah kecemerlangan sesuai dengan firman Allah Swt yang bermaksud :

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala
dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan
bekalanmu) dari dunia; Dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) dengan
pemberian nikmat-nikmatnya yang melimpah) : Dan janganlah engkau melakukan
kerosakan di muka bumi; Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat
kerosakan." (Al-Qasas:7)

Konsep ini selaras juga dengan konsep hidup kita seharian, sebagai tugas pengabdian
kepada Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah, manusia sebagai khalifah perlulah
menseimbangkan kekuatan dalam semua bidang kehidupan, perlu dititikberatkan mengikut
prinsip maqasidusyar'iah berkaitan dengan lima perkara seperti berikut :

* Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan agama,


* Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan akal,
* Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan nyawa,
* Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan harta,
* Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan keturunan.

Walaupun ia mengambil masa yang panjang, maka kita yakin dengan pendekatan ini akan
tercapai sekiranya kita semua menerimanya sebagai agenda kehidupan kita pada masa kini.
Kita perlu bersatu untuk melaksanakan konsep ini walaupun berhadapan dengan pelbagai
masalah dan cabaran di samping kita berusaha menguasai setiap cabang ilmu dunia dan
akhirat berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

"Barangsiapa yang menghadapi dunia maka hendaklah dengan berilmu, barangsiapa yang
menghadapi akhirat maka hendaklah dengan ilmu dan barangsiapa yang menghadapi
kedua-duanya maka hendaklah juga dengan ilmu".

37
Konsep Islam hadhari sebenarnya tidak bercanggah dengan mana-mana peraturan agama
Islam, bahkan merupakan salah satu usaha kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara
Islam yang bertamadun berasaskan ajaran agama yang suci itu. Meskipun dalam hal ini ada
pandangan dan pendapat yang berbeza, tetapi dalam usaha memajukan umat, maka kita
perlu bersatu pandangan dan pendapat. hanya dengan cara ini kita dapat membina sebuah
masyarakat yang kuat.

Kita janganlah keliru dan ragu, pendekatan bersungguh-sungguh ini adalah untuk
meletakkan kembali umat Islam kepada landasan yang benar supaya kita beroleh
kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Oleh itu menjadi keperluan bagi umat Islam untuk
memperjuangkan konsep ini, apatahlagi ketika ini umat Islam dikaitkan dengan
kemunduran, kekolotan, keganasan, kejahilan dan kezaliman, maka perkara ini hendaklah
dipandang serius oleh semua pihak dan sewajarnyalah di jadikan sebahagian daripada
identiti umat Islam di negara ini.

Ingatlah!, terhadap peranan dan galakan berijtihad dan berjihad, saranan ini semestinya
dapat ditafsirkan dengan lebih luas, peri pentingnya kehidupan manusia ini meliputi semua
aspek seperti menuntut ilmu, menguasai sains dan teknologi serta melaksanakan aktiviti
ekonomi hendaklah dijadikan budaya.

Janganlah kita lupa terhadap warisan ketamadunan global, semangat persaudaraan (ukhwah
Islamiah) hendaklah dipupuk dan disemarakkan sebagai warganegara ini, kita perlu
menghargai dan menghayati sifat berdikari bagi mengurangkan dari bergantung kepada
orang lain. Dalam hal ini sikap dan nilai-nilai negatif perlu diubah kepada nilai-nilai positif
yang diajar oleh agama kita.

Masyarakat kita mestilah menjadi umat terbaik, menjadi masyarakat Iqra' sehingga dapat
membina kemampuan dari segi peningkatan, penguasaan ilmu, kemahiran dan kepakaran,
dengan demikian kita tidak tergolong sebagai umat yang ketinggalan.

Oleh yang demikian, tuntutan kewajipan menuntut ilmu dan menguasainya dalam semua
bidang di utamakan. Perlulah memperbetulkan sebarang salah faham terhadap konsep ilmu
itu agar tidak berlaku pemisahan ilmu sekular dan ilmu agama termasuklah menguasai sains
dan teknologi serta peningkatan kemahiran dan kepakaran. Hal yang sedemikian itu adalah
sebahagian dari tuntutan Islam.

Kita tidak mungkin dapat menguasai seluruh kehidupan di dunia ini, jika kita tidak dapat
memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, apatahlagi sekiranya kita memandang sepi dan
sikap sinis sebagaimana semestinya mengikut ajaran Allah swt iaitu kepatuhan dan
ketundukan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita bertanggungjawab membina sistem
kehidupan kita yang berupaya mengimbangi kehidupan di dunia dan akhirat. Menjana
sistem yang menghubungkan di antara kepentingan kedua-duanya. Firman Allah Swt : (Al-
Baqarah:201)

Semoga kita sama-sama akan dapat memastikan hasrat dan wawasan Islam hadhari yang
bersifat jangka panjang serta merealisasikannya akan tercapai, insyallah.

06.05.2005

38
THE CONCEPT OF ISLAM HADHARI
Content

Islam Hadhari is an approach that emphasizes development, consistent with the tenets of
Islam and focused on enhancing the quality of life. It aims to achieve this via the mastery of
knowledge and the development of the individual and the nation; the implementation of a
dynamic economic, trading and financial system; an integrated and balanced development
that creates a knowledgeable and pious people who hold to noble values and are honest,
trustworthy, and prepared to take on global challengers.

Islam Hadhari is not a new religion. It is not a new teaching nor is it a new mazhab
(denomination). Islam Hadhari is an effort to bring the Ummah back to basics, back to the
Fundamentals, as prescribed in the Quran and the Hadith that form the foundation of Islamic
civilization. If Islam Hadhari is interpreted sincerely and understood clearly, it will not cause
Muslims to deviate from the true path.

As a government that is responsible for ensuring Muslims are able to meet current
challenges without deviating from their faith, the doors of ijtihad must remain open, so that
interpreatations are suited to the developmental needs of the prevailing time and
conditions. Policies must be balanced and broad-based development that encompasses the
infrastructure and the economy; human resource development via a comprehensive
education programme; the inculcation of noble values through spiritual development and
assimilation of Islamic values.

Islam Hadhari aims to achieve ten main principles:

• Faith and piety in Allah


• A just and trustworthy government
• A free and independent People
• Mastery of knowledge
• Balanced and comprehensive economic development
• A good quality of life
• Protection of the rights of minority groups and women
• Cultural and moral integrity
• Safeguarding the environment
• Strong defenses

These principles have been formulated to ensure that the implementation and approach
does not cause anxiety among any group in our multiracial and multireligious country. These
principles have been devised to empower Muslims to face the global challenges of today.

Islam Hadhari is complete and comprehensive, with an emphasis on the development of the
economy and civilization, capable of building the Ummah’s competitiveness. The glorious
heritage of Islamic civilization in all aspects must be used as reference and become the
source of inspiration for society to prosper.

A change in mindset among the Ummah requires action that is encompassing, drastic and
systematic, irregardless of sector or partisan loyalty. It requires society to change their
tasawwur (worldview). Consistent with this, the concept of life as service to God and the
concept of work as worship, humans as caliphs and the obligation to seek strength in every

39
aspect of life must be accentuated, in particular, the objective of maqasid al Syariah which
seeks to safeguard, dignify and empower religion, intellect, life, property and progeny.

A consistent effort to ensure lasting success must be prepared. Any thinking that confuses
and is inconsistent with Islamic beliefs must be rejected in order to allow the Ummah
resilience and thought to be built. A change in attitude and culture requires ijtihad and jihad
(struggle). The concept of jihad must be given a broader interpretation, covering all aspects
of life, including the pursuit of knowledge, the mastery of science and technology and
economic activity. This improvement in quality (itqan) must become part of our culture.
Ijtihad that can build the Ummah in the modern day must be acknowledged.

Society must be given Islamic understanding that enables the appreciation and provides the
ability to inherit a vision of a global civilization, in order to be more successful global players.
As a strategy to improve competitiveness, the spirit of brotherhood and sisterhood
(ukhuwah Islamiah) must be inculcated and expanded to create a strong social network.
Society must appreciate self- sufficiency and reduce dependence on others. Negative traits
and values must be changed to accommodate the values of the tasawwur.

The Ummah must be a society that embraces knowledge, skills and expertise in order to
build capacity. Islam makes it compulsory for Muslims to embrace knowledge in all fields.
The misconception that there exists a difference between socalled secular knowledge and
religious knowledge must be corrected. Islam demands the mastery of science and
technology and the enhancement of skills and expertise. Many verses in the Quran that
touch on the need to master science and technology should be studied. All Muslim students
should be aware of Islam’s contribution to science and technology that brought about the
birth of the Renaissance in Europe. Initiatives to produce more Muslim scientists who are
capable of making new discoveries must be intensified.

Life on this Earth ia a journey that requires us to discharge our responsibilities to society in
an honest, transparent and trustworthy manner. Mankid will not fully benefit from this life if
their attitude and worldview is not as it should be; because Allah created Man to be leaders
on Earth . It is therefore imperative for mankind to arm itself with knowledge and with skills,
to enable them to succeed.

It is important for the Ummah to be guided in understanding and practicing Islam as a


comprehensive way of life as a means to building a civilization. A wholesome way of life will
create the balance between our responsibilities in this world and the Hereafter. Islam is not
merely a ritual, because ritualism is meant solely for the Hereafter. The Government has
never practiced secularism that rejects the Hereafter and focuses solely on worldly matters.
Islam must be lived as a system that integrates the worldly life and preparations for the Day
of judgment.

But seek, with that (wealth) which Allah has bestowed upon you, the home of the Hereafter;
and forget not your portion of lawful enjoyment in this world; and do good as Allah has been
good to you, and seek not mishief in the land. Verily, Allah likes not the Mufsidun (those who
commit great crimes and sins, oppressors, tyrants, mischief makers, corrupters.)”
(Al Qasas : 77)

40
PENGURUSAN PEMBANGUNAN
BERTERASKAN ISLAM: KONSEP DAN
PERKAEDAHAN
Muhammad Syukri Salleh

Syarahan Pelantikan Profesor , Universiti Sains Malaysia


Julai 2001
PENGENALAN

Kebangkitan semula Islam dalam tahun-tahun tujuh-puluhan telah melahirkan hasil yang
pelbagai. Selain dari lahirnya satu aliran kehidupan yang lebih Islamik, lahir juga usaha
penggalian kembali ilmu-ilmu berteraskan Islam yang telah lama diabaikan. Antara hasil dari
penggalian kembali ini ialah lahirnya ilmu Pembangunan Berteraskan Islam .

Sebagai satu ilmu yang kembali digilapkan dan baru usianya, ianya tentulah boleh
diperkemaskan lagi . Paling tidak ada dua langkah yang boleh menjadikan ilmu
Pembangunan Berteraskan Islam ini menjadi lebih kemas. Pertama ialah dengan
membentuknya dari perspektif yang lebih holistik. Kedua ialah dengan melengkapkannya
dengan semua aspek pembangunan secara lebih menyeluruh, dari aspek-aspek teoritisnya
hinggalah kepada aspek-aspek pelaksanaannya. Langkah pertama itu bermaksud mengatasi
masalah eklektisme, manakala langkah kedua bermaksud mengatasi masalah superfisialiti
yang dihadapi Pembangunan Berteraskan Islam .

Masalah eklektisme merujuk kepada kesan dari kurangnya cendekiawan Pembangunan


Berteraskan Islam yang bersifat ensaiklopedik, yang paling tidak bukan sahaja mahir dalam
bidang pembangunan, tetapi juga mahir dalam bidang Pengajian Islam. Oleh kerana
kurangnya cendekiawan sebegini, maka ilmu Pembangunan Berteraskan Islam terpaksa
menjalani proses pembentukannya secara eklektik - secara pilih-pilih dan berbeza-beza
penekanannya. Para fuqaha menekankan kepada muamalatnya, manakala para ahli
pengajian pembangunan, yang biasanya berpendidikan Barat tetapi kini telah kembali
cintakan Islam, menekankan kepada aspek pembangunan. Akibatnya, kadangkala ilmu
Pembangunan Berteraskan Islam itu dilayani hanya dari segi isi dan sistemnya sahaja,
manakala falsafah dan kerangka pembangunan lazimnya, sama ada yang berdasarkan
kepada falsafah pasca-klasikal yang melahirkan Teori Pertumbuhan dan Teori Pengagihan-
Dengan-Pertumbuhan atau falsafah radikal yang melahirkan Teori Strukturalis dan Teori
Pergantungan, masih tidak dirombak. Penulisan, perbincangan, hatta pelaksanaan
Pembangunan Berteraskan Islam seringnya hanya dipenuhi dengan justifikasi-justifikasi al-
Qur`an dan Hadith sahaja, sedangkan falsafah dan kerangkanya masih berdasarkan kepada
falsafah dan kerangka pembangunan lazim.

Masalah superfisialiti pula merujuk kepada masalah ketidak-sempurnaan atau ketidak-


seluruhan. Penulisan dan perbincangan tentang Pembangunan Berteraskan Islam misalnya
sering menumpukan fokus kepada aspek ekonomi, padahal ekonomi hanyalah merupakan
satu komponen sahaja dari banyak komponen pembangunan yang lain . Pembangunan
Berteraskan Islam juga sering disebut sebagai gabungan pembangunan rohani dan jasmani,
tetapi penekanan terhadap pembangunan jasmani melebihi dari penekanan terhadap
pembangunan rohani. Malah di dalam kebanyakan penulisan dan perbincangan,

41
pembangunan rohani tidak didalami dan diulasi dengan terperinci sebagaimana
terperincinya ulasan tentang pembangunan jasmani. Pembangunan Berteraskan Islam juga
terlibat dengan pelbagai bentuk dan aspek penyelidikan, tetapi perkaedahan penyelidikan
dan ragam soal-siasatnya tetap berlandaskan kepada perkaedahan penyelidikan dan ragam
soal-siasat sains sosial lazim. Begitu juga dengan kaedah pengajaran-pembelajarannya.
Yang hendak diajar dan dipelajari itu ialah Pembangunan Berteraskan Islam, tetapi kaedah
yang dipakai adalah dari aqal ke aqal semata-mata, tanpa menggunakan kaedah dari hati ke
hati. Di dalam pelaksanaannya pula, walaupun yang hendak dilaksanakan itu ialah
Pembangunan Berteraskan Islam, tetapi pengurusannya dibuat berdasarkan pengurusan
lazim. Gabungan antara pembangunan yang berteraskan Islam dengan pengurusan yang
tidak berteraskan Islam begini mengakibatkan kekeliruan dan ketidakberkesanan
pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam itu sendiri .

Makallah ini berhasrat memperkemaskan ilmu Pembangunan Berteraskan Islam dalam hal-
hal yang berkaitan dengan permasalahan superfisialiti, khususnya yang berkaitan dengan
persoalan pelaksanaan. Secara asasnya makallah ini menyarankan agar kedua-dua
pembangunan dan pengurusan pembangunan mestilah berteraskan Islam, yakni
bertunjangkan kepada akar umbi Islam itu sendiri. Untuk ini ia memperkenalkan satu bidang
baru yang dipanggil Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam. Perbincangan tentang
konsep Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam ini menjadi bahagian pertama
makallah ini.

Selain itu, makallah ini juga cuba meneroka ke dalam perkaedahan Pengurusan
Pembangunan Berteraskan Islam. Untuk ini dua bentuk perkaedahan dibincangkan. Pertama
ialah perkaedahan penyelidikan dan kedua ialah perkaedahan pengajaran-pembelajaran.
Perkaedahan penyelidikan dianggap penting kerana ia merupakan kaedah menggali
pengetahuan tentang Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam ini. Silap perkaedahan
penyelidikan maka silaplah keseluruhan pengetahuan yang didapati. Manakala perkaedahan
pengajaran-pembelajaran pula penting kerana ia merupakan kaedah pengembangan dan
penyebaran pengetahuan tersebut. Silap perkaedahan pengajaran-pembelajaran maka tidak
berkesanlah penyebaran dan perkembangan ilmu Pengurusan Pembangunan Berteraskan
Islam itu. Perbincangan tentang perkaedahan ini menjadi bahagian kedua makallah ini.

Ringkasnya, tujuan pertama makallah ini ialah melakar bidang Pengurusan Pembangunan
Berteraskan Islam secara konseptual, manakala tujuan keduanya pula ialah menggariskan
perkaedahan penggalian dan penyebaran pengetahuan Pengurusan Pembangunan
Berteraskan Islam ini secara praktikal.

KONSEP PENGURUSAAN PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM

Pembangunan Berteraskan Islam merupakan satu bidang baru, tetapi Pengurusan


Pembangunan Berteraskan Islam lebih baru dari itu. Pembangunan Berteraskan Islam lahir
bersama lahirnya kebangkitan semula Islam dalam tahun-tahun tujuh-puluhan terutamanya
di negara Barat, manakala Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam, sebagai
kesinambungan kepada perkembangan Pembangunan Berteraskan Islam itu, lahir dalam
tahun 1996 di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang . Kalau Pembangunan Berteraskan
Islam berusia lebih kurang tiga dekad, Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam baru
berusia lebih kurang setengah dekad.

Sejak kelahirannya, Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam telah dilentur di atas


landasan tasawwur (world-view) dan epistemologi Islam. Ia berlandaskan kepada keyakinan
tasawwur Islam bahawa Allah SWT adalah Pencipta manakala manusia dan alam semesta
adalah makhluk. Ia juga bertunjangkan kepada epistemologi Islam, yang sumber utamanya
ialah al-Qur`an dan Hadith di samping sumber sokongan ijmak dan qiyas ulamak. Ertinya,

42
Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam bermula dari akar umbi Islam. Ia dibentuk dari
dalam falsafah dan kerangka Islam sendiri.

Begitulah juga dengan Pembangunan Berteraskan Islam yang hendak diurus itu. Prinsip-
prinsipnya terbentuk dari dalam tasawwur Islam. Tasawwur Islam pada asasnya adalah
tapak bagi setiap aspek kehidupan manusia, manakala prinsip-prinsip Pembangunan
Berteraskan Islam pula adalah tapak khusus bagi pembangunan. Prinsip-prinsip
Pembangunan Berteraskan Islam ini boleh dikumpulkan menjadi enam prinsip utama.
Prinsip-prinsip utama itu ialah pertama, pelakunya ialah manusia hamba dan khalifah Allah
SWT; kedua, skala waktunya meliputi alam roh, alam dunia dan alam akhirat; ketiga,
kerangkanya ialah ilmu Fardhu `Ain (Tauhid, Feqah dan Tasawuf); keempat, perkaedahannya
ialah ibadah; kelima, peralatannya ialah sumber alam; dan keenam, matlamat akhirnya ialah
keredhaan Allah SWT (mardhatillah) .

Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam yang pertama lahir dari tasawwur Islam yang
meyakini bahawa manusia adalah makhluk Allah SWT. Prinsip Pembangunan Berteraskan
Islam yang kedua, ketiga, keempat dan keenam pula berhubung rapat dengan tasawwur
Islam yang meyakini bahawa Allah SWT adalah Pencipta. Manakala Prinsip Pembangunan
Berteraskan Islam yang kelima pula lahir dari tasawwur Islam yang meyakini bahawa alam
semesta adalah makhluk Allah SWT.

Kesemua prinsip ini mempunyai hubungan yang kuat dengan rahsia kejadian dan fungsi
kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan di dalam al-Qur`an, manusia telah
naik saksi bahawa Allah SWT adalah Tuhan manakala manusia adalah hamba-Nya. Allah SWT
menceritakan peristiwa penyaksian ini begini:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):
“Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi
saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
“Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keEsaan
Tuhan)” (Al-A’raaf (7): 172) .

Penyaksian ini berlaku di alam roh, alam sebelum lahirnya manusia ke dunia. Hidup manusia
di dunia, di mana pembangunan berlaku, hanyalah merupakan medan untuk membuktikan
penyaksian tersebut. Benar tidaknya penyaksian itu dibuktikan manusia di dunia manakala
ganjarannya, sama ada baik atau buruk, akan dikurniakan di akhirat. Jadinya alam roh
adalah alam penyaksian, alam dunia adalah alam pembuktian, manakala alam akhirat
adalah alam ganjaran.

Menurut keyakinan yang berlandaskan tasawwur ini, pengurusan pembangunan hanyalah


salah satu cara manusia membuktikan ketaatannya terhadap penyaksian mereka. Oleh
kerana penyaksian itu bermaksud menjadi hamba Allah SWT, maka tujuan hidup di dunia
ialah untuk membuktikan bahawa sepenuh hidupnya, pada setiap saat dan waktu, dalam
apa jua aspek dan aktiviti hidupnya, adalah sebagai ibadah kepada Allah SWT . Kalau ibadah
ini dapat dilaksanakan sebaiknya, manusia akan mendapat keredhaan Allah SWT
(mardhatillah), dan seterusnya mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat
(hasanah fid duniya wal akhirah). Ibadah melalui pengurusan pembangunan ini ternyata
berhubung rapat dengan alam roh, alam dunia dan alam akhirat. Pengurusan Pembangunan
Berteraskan Islam oleh itu mempunyai skala waktu yang cukup panjang. Ia meliputi ketiga-
tiga alam roh, alam dunia dan alam akhirat. Atas sebab itu, Pengurusan Pembangunan
Berteraskan Islam tidak lengkap disebut sebagai mencari kebahagiaan di dunia dan
kebahagiaan di akhirat sahaja. Ia patut disebut sebagai mencari kebahagiaan di dunia dan

43
kebahagiaan di akhirat melalui pelaksanaan penyaksian manusia dengan Allah SWT yang
telah dibuat di alam roh. Maksudnya ia meliputi tiga alam, bukan dua alam sahaja.

Selain itu, Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam ini juga berpaksikan kepada satu
lagi fungsi kehidupan manusia, yakni sebagai khalfiah Allah SWT. Malah fungsi inilah yang
mempunyai hubungan langsung dengan konsep Pengurusan Pembangunan Berteraskan
Islam sebagaimana yang akan diterangkan di bawah ini. Status ini dikurniakan Allah SWT
untuk memudahkan manusia beribadah dan membuktikan penyaksiannya sebagai hamba
Allah SWT itu. Allah SWT menerangkan hal ini begini:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: sesungguhnya Aku akan menjadikan
seorang khalifah di atas muka bumi. Maka jawab mereka: Adakah patut Engkau menjadikan
di atas muka bumi orang yang berbuat bencana dan menumpahkan darah sedangkan kami
bertasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Allah berfirman: Sesungguhnya Aku
mengetahui apa-apa yang tiada kamu ketahui. Allah mengajarnya semua nama barang
kemudian dibawa barang-barang itu kepada Malaikat, lalu Allah berfirman: “Khabarkanlah
kepada-Ku nama-nama barang ini, jika kamu yang benar”. Jawab mereka: “Maha Suci
Engkau tidaklah kami tahu sesuatu itu kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada Kami,
sesungguhyna Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Allah berfirman: “Hai Adam,
beritahulah kepada Malaikat nama barang-barang ini” (al-Baqarah (2): 30-32).

Konsep khalifah di sini cukup memberi gambaran bahawa asal kejadian manusia memanglah
sebagai pengurus sumber alam di atas dunia ini. Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang
mempamirkan hal ini. Antaranya adalah seperti berikut :

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan
sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa darjat, untuk mengujimu tentang
apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan
sesungguhnya Dia Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang” (Al-An`aam (6): 165).

“Dialah (Tuhan) yang menurunkan air dari langit, di antaranya untuk minuman kamu dan di
antaranya untuk tumbuh-tumbuhan; di sana kamu mengembala ternakan” (al-Nahl (16): 10).

“Dialah (Tuhan) yang memberi kemudahan laut supaya kamu makan daging (ikan) yang
lembut dan supaya kamu keluarkan dari dalamnya perhiasan yang kamu pakai dan engkau
lihat kapal layar di laut dan supaya kamu mencari kurniaan Allah (rezeki), mudah-mudahan
kamu bersyukur” (al-Nahl (16): 14).

“Dialah (Tuhan) yang menjadikan bumi itu rendah untukmu, maka berjalanlah kamu pada
beberapa penjurunya dan makanlah rezeki kurniaan-Nya, dan kepada-Nyalah kamu
dibangkitkan” (al-Mulk (67): 15).

Perkataan `penguasa-penguasa di bumi’, ‘mengembala’, ‘keluarkan’, `bumi itu rendah


untukmu’, dan ‘berjalan dan makanlah rezeki’ di dalam ayat-ayat al-Qur`an ini cukup
mempamirkan tugas-tugas kepengurusan manusia itu. Sebagai wakil Allah SWT di atas
muka bumi ini, manusia adalah penguasa dan pengurus segala makhluk alam dunia. Di
sinilah letaknya tunjang Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam itu. Fungsi kehidupan
manusia itu sendiri mewajibkan manusia mengurus dunia ini. Segala aspek pengurusan
dunia ini pula, dari aspek pengurusan luar dan dalaman diri manusia sehinggalah kepada
aspek pengurusan sumber alam dan alam sejagat, terangkum di dalam pengertian
pembangunan. Jadi konsep Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam itu bererti
mengurus pembangunan dengan pengertian yang luas tadi berdasarkan kepada fungsi
kehidupan manusia sebagaimana ditetapkan Allah SWT sendiri. Sebagai khalifah Allah SWT,
manusia adalah pengurus muka bumi ini. Manakala sebagai hamba Allah SWT, manusia

44
melaksanakan tugas kepengurusannya itu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah
SWT. Keyakinan begini berkait langsung dengan eratnya dengan Tauhid. Mohd Affandi
Hassan (1992: 56), dalam menghubungkan konsep pengurusan Islam dengan Tauhid,
berkata begini:

“Management and administration, from the tawhidic approach, is the fulfilment of the
primordial contract (the amanah) between God and man, in which man as servant of God,
and His vicegerent on earth (khalifah) performs righteous deeds (‘amal salih) based on the
principles of cooperation and consultation (shura). The purpose of
management/administration is the building of a civilization based on tawhidic ethical values;
thus management must, at the same time, ensure the abolishment of corruption, mischief,
and injustice (al-fasad) in order to establish ‘adl (justice) both in organizations as well as in
society. The ultimate objective of management is to attain al-falah (felicity).”

Definisi pengurusan tawhidic Mohd Affandi Hassan ini membawa kepada empat kesimpulan.
Pertama, rangkakerja pengurusan ialah rahsia penciptaan dan fungsi kehidupan manusia
yang termeterai di dalam perjanjian antara manusia dengan Allah SWT (bahawa manusia
adalah hamba dan khalifah Allah SWT). Kedua, kaedah pengurusan Islam ialah kerjasama
dan musyawarah yang terkandung di dalam konsep syura . Ketiga, tujuan pengurusan Islam
ialah untuk melahirkan tamaddun yang adil tanpa perbuatan yang tidak diredhai Allah SWT.
Keempat, matlamat akhir kepada semua ini ialah untuk mendapat kebahagian di dunia dan
kebahagiaan di akhirat (al-falah). Keempat-empat kesimpulan ini jugalah yang menjadi
prinsip kepada Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam.

Perbincangan setakat ini jelas menggambarkan bahawa maksud pengurusan di dalam


Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam tidaklah sama dengan pengurusan lazim . Hal
ini paling tidak adalah berdasarkan kepada dua hakikat berikut.

Pertama, pengurusan dalam Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam berakar umbi dari
dalil-dalil naqli, yakni dalil-dalil yang didapati dari al-Qur`an dan Hadith, manakala
pengurusan lazim berakar-umbi dari dalil-dalil aqli, yakni dalil-dalil dari aqal rasional.
Pemikiran pengurusan dalam Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam terbentuk dari
wahyu Allah SWT dan Hadith Rasulullah s.a.w., manakala pemikiran pengurusan lazim
terbentuk dari aqal manusia, sama ada umpamanya dari aqal pengamal pengurusan F.W.
Taylor dan Henri Fayol, atau dari aqal ahli sains sosial Max Weber, Elton Mayo dan Douglas
McGregor, atau dari aqal ahli-ahli pengurusan moden Henry Mintzberg, M.E. Porter, Tom
Peters dan Rosabeth Moss Kanter.

Kedua, oleh kerana ianya dari aqal, jangkauan pengurusan lazim hanya terhad kepada
pencarian kecekapan dalam pencapaian matlamat organisasi sahaja, tanpa mengambilkira
rahsia kejadian dan fungsi kehidupan manusia. Walaupun ada perkiraan tentang manusia di
dalam teori-teori pengurusan lazim ini, terutamanya di kalangan Human Relations Theorists,
Social Psychological School, Contigency Theorists dan ahli-ahli teori pengurusan moden,
manusia hanyalah dilihat sebagai sumber kecekapan dan sumber produktiviti untuk
mencapai matlamat organisasi secara berkesan dan memaksimakan kepuasan hati
stakeholders mereka, seperti pelanggan, pembekal, pekerja, pemegang saham dan
sebagainya. . Dengan perkataan lain, pengurusan bagi pengurusan lazim hanyalah berkaitan
dengan satu kumpulan aktiviti yang melibatkan perancangan (planning), penganjuran
(organising), penggalakan (motivating) dan pengawalan (controlling) dalam sesuatu
organisasi, terutamanya organisasi yang terlibat dengan proses pengeluaran dan berhasrat
memaksimakan produktiviti dan kepuasan mereka yang berkepentingan. Ia tidak berkaitan
langsung dengan manusia yang cukup sebagai satu manusia, yang mempunyai aspek rohani
dan jasmaninya sebagaimana terkandung di dalam rahsia kejadian dan fungsi kehidupan
manusia .

45
Berbeza dari pengurusan lazim ini, Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam tidak
terhad hanya kepada pengurusan organisasi pengeluaran. Selari dengan maksud
Pembangunan Berteraskan Islam yang meliputi keseluruhan aspek hidup manusia,
Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam merangkumi pengurusan setiap peringkat
pembangunan, dari peringkat pembangunan rohani hinggalah kepada peringkat individu,
keluarga, masyarakat, negara dan alam sejagat. Ia merangkumi semua aspek kehidupan,
dari aspek kerohanian hinggalah kepada aspek sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan .
Pendeknya Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam merangkumi semua horizon
kehidupan manusia, meliputi segala kegiatan yang diamalkan oleh setiap orang, sama ada
untuk dirinya, keluarganya, organisasi pekerjaan, organisasi sosial, di peringkat kampung, di
peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa.

Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam meliputi, umpamanya, usaha mengurus sifat-


sifat terkeji (mazmuumah) dan sifat-sifat terpuji (mahmudah) di dalam diri sendiri. Ia juga
meliputi usaha pengurusan pemerintahan, seperti Khalifah Umar Abdul Aziz membersihkan
jentera kerajaan dengan menjual kenderaan-kenderaan, perhiasan-perhiasan dan peralatan-
peralatan Khalifah seperti kuda-kuda, permaidani-permaidani dan tempat-tempat alas kaki
dan diserahkan hasil jualannya kepada Baitul Mal, melarang Gabenor-Gabenor dan ketua-
ketuanya berniaga untuk kepentingan peribadi atau kepentingan keluarga mereka tetapi
menaikkan gaji mereka sehingga tiga ratus dinar agar mereka jujur dan tiada khianat dalam
tugas mereka , menghapuskan sistem percukaian yang tidak adil, berkomunikasi dengan
alim ulamak, misalnya dengan Salim bin Abdillah bin Umar bin Khattab dan Hasan Basri agar
dengan itu dapat dibangunkan kerohanian umat, dan sebagainya . Pengurusan
Pembangunan Islam juga meliputi usaha yang berkaitan dengan hal-ehwal masyarakat,
seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie dan Imam Ahmad bin Hambal
menjalankan kerja-kerja tajdid mereka tanpa bantuan pemerintah, Imam Al-Ghazali
membersihkan aqidah masyarakat yang bercampur aduk, Ibnu Taimiyah menentang taqlid
buta dan mempelopori ijtihad, dan Syaikh Ahmad Sirhindi membersihkan ajaran tasawwuf
songsang dengan memberikan ajaran tasawwuf tulen (Yusof Ismail 1991: 5-6). Teras kepada
ini semua ialah fungsi kehidupan manusia yang memang asal kejadiannya mesti mengurus
bumi ini dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah SWT .

Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam yang holistik begini tidak terhad hanya kepada
pengurusan dalam sesebuah organisasi pengeluaran atau pentadbiran semata-mata, dan
tidak bertunjangkan hanya kepada aqal. Oleh kerana Pembangunan Berteraskan Islam itu
sendiri meliputi keseluruhan aspek hidup manusia, dari aspek-aspek rohani hinggalah
kepada aspek-aspek ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, maka Pengurusan
Pembangunan Berteraskan Islam sebenarnya merupakan usaha mengurus keseluruhan
aspek hidup manusia ini.

Ringkasnya, Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam ialah satu usaha mengurus


pembangunan yang berteraskan Islam yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia
dengan menggunakan kaedah Islam. Kaedah pengurusan yang hendak dipakai dan
pembangunan yang hendak diuruskan itu kedua-duanya adalah berteraskan Islam.
Tunjangnya ialah Tauhid manakala sumber epistemologinya ialah al-Qur`an dan Hadith,
selain dari ijmak dan qiyas ulamak. Tujuannya ialah untuk membuktikan kebenaran
penyaksian manusia di alam roh, agar dengan itu mereka mendapat keredhaan Allah SWT
dan mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

PERKAEDAHAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM

Oleh kerana Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam berbeza dari pengurusan dan
pembangunan lazim, maka perkaedahannya juga tentulah tidak sama. Malah konsep

46
Pembangunan Berteraskan Islam yang hendak diurus itu sendiri pun adalah berbeza dari
pembangunan lazim.

Dalam pemahaman lazim, pembangunan kebanyakannya dihubungkan dengan ukuran-


ukuran kuantitatif seperti peningkatan produktiviti, peningkatan pendapatan per kapita,
peningkatan keluaran negara kasar, peningkatan kadar pertumbuhan dan peningkatan
penggunaan . Kalau pun ada perkiraan-perkiraan yang lebih kompleks yang
menghubungkaitkan pembangunan ekonomi ini dengan unsur-unsur sosial, budaya dan
politik , peningkatan taraf hidup ekonomi tetap dikatakan sebagai faktor penentu kepada
pembangunan dan kesejahteraan semua bidang kehidupan masyarakat yang lain seperti
pelajaran, kesihatan, kemasyarakatan, kebudayaan dan sebagainya (S. Husin Ali 1976) .
Peningkatan taraf hidup ekonomi begini mendokong imej positif pembangunan . Kesan-
kesan sampingan seperti hedonisme, materialisme, gejala sosial, dekadensi moral,
penindasan, ketidakadilan dan sebagainya dianggap sebagai masalah-masalah biasa yang
boleh diatasi.

Pembangunan Berteraskan Islam ini sebenarnya mempunyai perbezaan dengan


pembangunan lazim dari akar umbinya lagi. Seperti pengurusan lazim, pembangunan lazim
juga terbentuk dari dalil-dalil aqli, sama ada umpamanya dari aqal pasca-klasikal Nurske,
Lewis, Brand, Buchanan dan Ellis, Lerner, Parsons, Brian Parkinson, W.W. Rostow dan
sebagainya atau dari aqal radikal Raul Prebisch, Paul Baran, Dos Santos, Andre Gunder
Frank, Samir Amin, Immanuel Wallerstein dan sebagainya, sedangkan Pembangunan
Berteraskan Islam terbentuk dari gabungan antara dalil-dalil aqli yang berdasarkan kepada
tasawwur dan epistemologi Islam dengan dalil-dalil naqli yang berpaksikan al-Qur`an dan
Hadith Rasulullah s.a.w.

Selain itu, pembangunan lazim juga terikat kuat dengan falsafah dan perkaedahan sains
sosial lazim, manakala Pembangunan Berteraskan Islam terikat kuat dengan falsafah dan
perkaedahan Islam. Sains sosial lazim tumbuh dari teknik-teknik sains yang didasari oleh
sifat-sifat saintifik , empirikal dan fakta-fakta yang dapat diamati oleh pancaindera
(observable facts). Sedangkan Pembangunan Berteraskan Islam tumbuh bukan sahaja dari
kaedah saintifik yang boleh dipanggil sebagai kaedah aqli, tetapi lebih penting ialah dari
wahyu Allah SWT yang boleh dipanggil sebagai kaedah naqli. Bagi Pembangunan
Berteraskan Islam, hal-hal saintifik dan empirikal boleh disuluh hanya dengan menggunakan
ilmu yang rendah yang dipanggil ilmu daruri dan dengan dalil-dalil yang mudah yang
dipanggil dalil-dalil aqli. Ilmu daruri ialah ilmu yang senang difahami tanpa memerlukan
banyak hujjah atau bahasan. Umpamanya, penelitian dan bahasan yang mendalam tentulah
tidak diperlukan untuk memahami bahawa satu itu adalah separuh daripada dua, atau dua
itu separuh daripada empat dan sebagainya. Dalil-dalil aqli pula ialah dalil-dalil yang
berdasarkan kepada aqal dan rasionaliti.

Pembangunan Berteraskan Islam jadinya tidak terhad hanya kepada hal-hal saintifik dan
empirikal serta kepada ilmu daruri dan dalil-dalil aqli semata-mata. Lebih dari itu,
Pembangunan Berteraskan Islam menjangkau ke dalam hal-hal ghaib dan metafizik yang
boleh disuluh dengan ilmu yang lebih tinggi, yakni ilmu nadhari dan dalil-dalil naqli . Ilmu
nadhari ialah ilmu yang memerlukan kepada pemikiran dan bahasan yang lebih mendalam
dan abstrak berserta terutamanya dalil-dalil yang diajari Allah SWT dan Rasulullah s.a.w.
sendiri. Umpamanya, tidak dapat difahami dengan senang tentang wajib wujudnya Allah
SWT, atau wajib wujudnya hari Akhirat, Syurga dan Neraka, dan sebagainya, kecuali dengan
bahasan yang mendalam berserta dalil-dalilnya, baik dalil-dalil aqli atau pun dalil-dalil naqli.
Dalil-dalil naqli ialah dalil-dalil yang berdasarkan kepada al-Qur`an dan as-Sunnah Rasulullah
s.a.w. Ia merupakan dalil-dalil utama ilmu nadhari.

47
Satu lagi perkara yang membezakan pembangunan lazim dengan Pembangunan
Berteraskan Islam ialah sifat sains sosial lazim yang anti-dogmatis, anti-teologi dan
cenderung kepada sifat bebas nilai (value free) . Pembangunan Berteraskan Islam
sebaliknya bersifat dogmatis kerana terdapat di dalam Islam keyakinan yang tidak boleh
dipersoalkan lagi, misalnya bahawa Allah SWT itu satu dan Maha Besar, Rasulullah s.a.w. itu
pesuruh Allah SWT, manusia dan alam semesta adalah makhluk Allah SWT, dan sebagainya.
Pembangunan Berteraskan Islam juga bersifat teologikal dan terikat kuat dengan nilai
kerana teologi Islamlah yang menjadi kerangka dan nilai Islamlah yang menjadi panduan
kepada Pembangunan Berteraskan Islam itu.

Perbezaan pembangunan lazim dengan Pembangunan Berteraskan Islam juga terdapat di


dalam andaian-andaiannya. Tidak kira sama ada pembangunan lazim itu bertunjangkan
kepada falsafah pasca-klasikal atau radikal, ia percaya kepada sekurang-kurangnya lima
perkara berikut. Pertama, substruktur (ekonomi) menentukan superstruktur (agama,
undang-undang, budaya, sosial dan sebagainya) . Kedua, kemahuan manusia tidak terhad
manakala sumber-sumber alam adalah terhad. Ketiga, dalam proses pembangunan itu,
masyarakat tradisi mesti dihapuskan . Keempat, pengalaman-pengalaman pembangunan di
Barat adalah kaedah mutlak yang mesti diikuti oleh semua negara yang ingin membangun.
Dan kelima, pembangunan adalah merupakan matlamat akhir hidup manusia.

Kelima-lima andaian ini adalah berbeza dengan keyakinan Pembangunan Berteraskan Islam.
Bagi Pembangunan Berteraskan Islam, penentu kepada segala aspek kehidupan manusia
ialah agama, bukan ekonomi. Kemahuan manusia pula diakui tidak terhad sekiranya
manusia mempunyai nafsu jahat seperti ammarah, lawwamah atau mulhamah. Ia menjadi
terhad sekiranya manusia mempunyai nafsu baik seperti mutmainnah, radhiyyah,
mardhiyyah atau kamilah . Secara fizikal, sumber-sumber alam adalah terhad, tetapi dari
perspektif Tauhid ianya tidak terhad. Rezeki telah ditetapkan Allah SWT, manakala kepuasan
kepenggunaan adalah berdasarkan kepada tingkat barakah, bukan tingkat kuantiti. Dalam
proses pembangunan, Islam tidak memusnahkan masyarakat tradisi selagi ianya tidak
bercanggah dengan Islam. Pengalaman dan kaedah pembangunan negara-negara Barat
bukanlah pengalaman dan kaedah mutlak yang mesti diikuti. Begitu juga, pembangunan
hanyalah alat mencapai keredhaan Allah SWT, bukan matlamat akhir hidup manusia.

Perbezaan antara konsep pengurusan dan pembangunan lazim dengan konsep pengurusan
dan pembangunan berteraskan Islam ini membawa kepada berbezanya keseluruhan
perkaedahan Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam dari perkaedahan pengurusan
dan pembangunan lazim. Bahagian ini berhasrat menumpukan perbincangan kepada
perkaedahan Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam ini, khususnya kepada
perkaedahan penyelidikan dan perkaedahan pengajaran-pembelajarannya. Sebagai satu
bidang baru, pengetahuan tentang Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam mesti
digali dan disebar-luaskan. Asas kepada penggalian pengetahuan tersebut ialah
penyelidikan dan pembelajaran, manakala asas kepada penyebaran ialah pengajaran.
Perbincangan terhadap perkaedahan penyelidikan dan perkaedahan pengajaran-
pembelajaran Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam ini oleh itu cukup signifikan
sekali.

Perkaedahan Penyelidikan Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam

Oleh kerana berbezanya dasar pengurusan dan pembangunan lazim dengan Pembangunan
dan Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam, maka perkaedahan penyelidikan antara
keduanya juga adalah tidak sama. Kalau pengurusan dan pembangunan lazim memakai
perkaedahan penyelidikan sains sosial lazim, Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam
mesti memakai kaedah penyelidikan yang berteraskan Islam.

48
Hujjah tidak bolehnya Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam memakai kaedah
penyelidikan lazim adalah berdasarkan kepada sekurang-kurangnya tiga alasan. Pertama,
pengurusan pembangunan yang berteraskan Islam tidak boleh diselidiki dengan
perkaedahan yang tidak berteraskan Islam. Kedua, peralatan analisis dan ragam soal-siasat
sains sosial lazim tidak mencukupi untuk mengenalpasti dan menganalisis permasalahan
yang diselidiki dengan sebenarnya, apatah lagi membentuk penyelesaian yang tepat. Dan
ketiga, perkaedahan sains sosial lazim itu sendiri bertentangan dengan aqidah umat Islam.

Bagi alasan pertama, adalah tidak munasabah pengurusan pembangunan yang berteraskan
Islam memakai kaedah penyelidikan yang tidak berteraskan Islam, padahal kedua-duanya
mempunyai tasawwur dan epistemologi yang berbeza dari akar umbi lagi. Tasawwur dan
epistemologi Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam adalah berlandaskan wahyu Allah
SWT manakala tasawwur dan epistemologi sains sosial lazim berlandaskan aqal dan rasional
manusia. Sebagaimana kata M. Riaz Kirmani (1999: 94-106), adalah tidak dapat dielakkan
bahawa sesuatu kaedah penyelidikan itu mestilah berhubungan dengan tasawwurnya
sendiri. Dan bagi penyelidikan berteraskan Islam, sebagaimana kata Irfan Ahmad Khan
(1996: 79), ianya mestilah terikat kuat dengan konsep manusia dan konsep alam semesta
mengikut tasawwur Islam. Begitulah juga dengan kaedah penyelidikan Pengurusan
Pembangunan Berteraskan Islam. Kalau tidak, ilmu Pengurusan Pembangunan Berteraskan
Islam yang lahir dari hasil penyelidikan tersebut hanyalah ilmu yang dinamakan Islam tetapi
selari dengan nilai dan ideal lazim yang bukan Islam (baca, Barat). Penyelidikan sebegitu
akan mengesahkan bahawa apa yang baik dan buruk dari perspektif nilai dan ideal lazim
(Barat) ini adalah sama dengan apa yang baik dan buruk dari perspektif Pengurusan
Pembangunan Berteraskan Islam yang baru tersebut . Ini tidak benar di sisi Islam.

Bagi alasan kedua, kaedah saintifik sains sosial lazim tidak cukup untuk mengenalpasti
permasalahan dan penyelesaian kerana ia hanya mampu mengumpul pengetahuan melalui
pemerhatian, pengumpulan data/maklumat, penganalisisan sebab akibat dari interaksi
angkubah-angkubah sahaja . Ia mungkin dapat menerangkan tentang realiti permasalahan
dan penyelesaian perkara yang diselidiki, tetapi realiti itu tidak semestinya benar kecuali
diukur dengan ilmu nadhari dan dalil-dalil naqli yang berdasarkan kepada al-Qur`an dan as-
Sunnah. Sebagaimana kata Syed Muhammad Naquib al-Attas (1995: 1-2), realiti itu
sebenarnya adalah haqiqah (kebenaran). Kejadian fakta (factual occurance) yang dijadikan
asas kepada sesuatu realiti itu hanyalah salah satu aspek haqiqah sahaja. Kejadian fakta
boleh jadi merupakan manifestasi sesuatu yang palsu (batil), padahal realiti sepatutnya
mestilah merupakan manifestasi sesuatu yang benar (haqq). Cacatnya perkaedahan
penyelidikan sains sosial lazim ialah kerana silapnya interpretasi terhadap realiti ini. Ia
mengambil materialisme sebagai intipati realiti dan mengabaikan kerohanian dan
supernatural kerana dianggapnya kerohanian dan supernatural itu tidak releven dan tidak
siginifikan di dalam meneliti fenomena sosial . Walaupun kemudiannya segala realiti dan
teori yang lahir dari perkaedahan sains sosial lazim itu boleh diulang-uji secara empirikal
dan objektif, perkaedahan yang dipakai tetap terhad kepada perkaedahan saintifik juga,
malah bebas dari pertimbangan nilai, termasuk nilai agama. Walaupun perkaedahan ini
diterima umum sebagai kaedah yang sistematik dan cekap, ianya tetap bergantung semata-
mata kepada logik pentakulan aqal manusia, fakta-fakta yang boleh ditanggapi oleh
pancaindera, atau andaian-andaian yang dianggap munasabah oleh proses pemikiran
manusia sahaja.

Di sisi Islam, perkaedahan sains sosial lazim begini hanyalah merupakan perkaedahan ilmu
daruri, kaedah ilmu yang rendah yang hanya terhad kepada penggunaan aqal dan rasionaliti
sahaja. Ia cuma mampu melahirkan ainul-yaqeen, yakni keyakinan yang hanya tumbuh
setelah sesuatu itu dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang boleh diamati dengan
pancaindera manusia, walaupun di sisi syariat ia belum tentu benar. Ia tidak mampu
menumbuhkan haqqul-yaqeen, yakni keyakinan yang benar yang lebih tinggi darjatnya,
yang berasaskan syariat dan diredhai Allah SWT, walaupun kiranya ia tidak boleh dibuktikan

49
secara saintifik dan empirikal serta sukar diterima oleh logik aqal. Keyakinan mutlak
Sayyidina Abu Bakar terhadap peristiwa israk mikraj, walaupun tidak dilihat dan dialaminya
sendiri serta tidak boleh difikir secara logik aqal, adalah merupakan contoh paling jelas
tentang haqqul-yaqeen ini. Sebaliknya, analisis berdasarkan fakta-fakta sepertimana
pegangan sains sosial lazim adalah lemah dan bersifat tidak mutlak kerana fakta dan oleh
itu ainul-yaqeen itu sendiri bersifat nisbi, atau relatif. Ia boleh berubah dari satu masa ke
satu masa, dari satu zaman ke satu zaman akibat dari munculnya penemuan-penemuan
baru. Dari segi ilmiah, ia mempunyai perspektif dan pandangan yang cukup terbatas .

Ini semua tidak bererti bahawa Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam menolak
kaedah saintifik ini secara total. Kaedah saintifik boleh diterimapakai asal saja ia
bersandarkan kepada tasawwur Islam, seperti mana boleh diterimapakai ilmu daruri dan
dalil-dalil aqli, walaupun dikira sebagai ilmu yang rendah, selagi ianya berlandaskan kepada
tasawwur dan epistemologi Islam. Perlunya kepada empat saksi dalam membicarakan
tuduhan zina terhadap seseorang adalah contoh paling releven dengan hujjah ini. Saksi-
saksi itu bukan sahaja mesti telah melihat perbuatan zina itu dengan mata kepala mereka
secara jelas, tetapi juga mesti tidak fasik, yakni tidak derhaka kepada Allah SWT dan tidak
melakukan dosa. Pengamatan terhadap perbuatan zina itu ialah aspek saintifik dan
empirisnya, manakala tidak fasik itu ialah aspek syariatnya. Ertinya, walaupun kaedah
saintifik boleh diterima pakai oleh Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam, ukurannya
adalah syariat dan oleh itu berbeza landasannya dari landasan kaedah saintifik sains sosial
lazim. Atas sebab itulah para cendekiawan Islam menyatakan bahawa penyelidikan di dalam
Islam mestilah berlandaskan pertama-tamanya kepada al-Qur`an dan Hadith, kerana di
dalam al-Qur`an dan Hadith itulah terkandungnya garis panduan tentang kebenaran dan
kebatilan .

Dari penghujjahan di atas ternyata bahawa penyelidikan Pengurusan Pembangunan


Berteraskan Islam, seperti juga dalam bidang-bidang berteraskan Islam yang lain, tidak
boleh terpisah dari aspek teologikalnya dan oleh itu tidak boleh berbentuk bebas nilai.
Misalnya, tidak mungkin kajian tentang pola kepenggunaan orang-orang Islam di bulan
Ramadhan difahami dengan tepat sekiranya ianya hanya berdasarkan kaedah saintifik sains
sosial lazim. Kaedah saintifik sains sosial lazim hanya mampu menerangkan barangkali
tentang peningkatan atau penurunan kepenggunaan serta hubungannya dengan gelagat
pengguna, atau tentang sebab-akibat hubungan antara satu angkubah dengan angkubah
yang lain. Tetapi ia tidak mampu menerangkan hubungan antara gelagat pengguna itu
dengan hakikat nafsu yang mendorong kepenggunaan manusia. Nafsu bersifat ghaib
manakala kaedah saintifik hanyalah mampu mengukur hal-ehwal yang bersifat benda.
Kerana ketidak-mampuan inilah maka sains sosial lazim, khususnya ekonomi pembangunan,
mengandaikan bahawa kemahuan manusia itu tidak terhad. Kemahuan dianggap sebagai
sedia wujud (given) dan tidak boleh diperbaiki lagi, sedangkan ilmu nadhari dan dalil-dalil
naqli menceritakan bahawa kemahuan itu berkait rapat dengan nafsu. Tingkat-tingkat
nafsulah yang menentukan tinggi rendah dan terhad tidaknya kemahuan seseorang. Mereka
yang mempunyai nafsu di peringkat ammarah, lawwamah dan mulhamah tidak akan terhad
kemahuannya, manakala mereka yang mempunyai nafsu di peringkat mutmainnah,
radhiyyah, mardhiyyah dan kamilah terhadlah kemahuannya. Ertinya kemahuan boleh
dihadkan apabila nafsu ditingkatkan dari nafsu ammarah, lawwamah dan mulhamah kepada
nafsu mutmainnah, radhiyyah, mardhiyyah dan kamilah. Kaedah-kaedah meningkatkan
nafsu ini juga diajar oleh ilmu nadhari dengan terperinci. Oleh itu, kalau penyelidikan
tentang pola kepenggunaan orang-orang Islam di bulan Ramadhan didasarkan hanya
kepada kaedah saintifik sains sosial lazim, ia tidak mungkin menemui permasalahan dan
penyelesaian yang tepat.

Begitulah juga penyelidikan tentang kemiskinan dan kekayaan misalnya. Berdasarkan


kepada ilmu nadhari dan dalil-dalil naqli, seseorang itu miskin atau kaya bukan kerana
pemilikan hartanya yang diukur dengan garis kemiskinan. Ia lebih berdasarkan kepada jiwa

50
seseorang itu. Rasulullah s.a.w. menerangkan hal ini melalui Hadith-Hadithnya yang
bermaksud begini:

"Bukanlah yang dinamakan `kaya' itu, kerana berlimpah ruahnya harta, tetapi yang
dinamakan `kaya' itu ialah kaya jiwa”

"Tidaklah orang itu kaya lantaran banyak benda. Sesungguhnya orang kaya itu ialah orang
yang kaya jiwa” .

Ilmu nadhari juga menceritakan rahsia-rahsia untuk melepaskan diri dari kemiskinan,
umpamanya dengan bertawakkal kepada Allah SWT, dengan mengutamakan akhirat, dan
yakin bahawa apa yang ada di tangan Allah SWT adalah lebih utama dari apa yang ada di
dalam tangannya. Nas-nas tentang perkara-perkara ini antaranya adalah seperti berikut:

“Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan


keperluannya” (Ath-Thalaq (65): 3).

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Ali Imran (3):
159).

“Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana” (Al-Anfaal (8): 49).

“Umar r.a. telah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda: “Jika kamu
bertawakkal kepada Allah sebagaimana yang patut kamu lakukan, Dia (Allah SWT) akan
mengurniakan kamu rezeki sebagaimana Dia mengurniakan rezeki kepada burung-burung
yang keluar pada waktu pagi dengan tembolok yang kosong dan pulang di waktu petang
dengan tembolok yang penuh”.

"Sesiapa yang mengutamakan akhiratnya, Allah akan memelihara urusannya dan


memurahkan hatinya, sehingga dunia dan kemewahannya datang bergolek tanpa dikejar.
Dan sesiapa yang mengutamakan dunianya, Allah akan memporak-perandakan urusannya
serta ditampakkan kepapaan di hadapan matanya, sedangkan dunia dan kemewahannya
tidak akan mendatanginya, melainkan sekadar apa yang ditentukan Tuhan saja" (Riwayat
Tarmizi).

"Barangsiapa yang bercita-cita hendak menjadi orang yang paling kaya, hendaklah ia
meyakini bahawa apa yang ada di tangan (sisi) Tuhan itu lebih utama dari apa yang ada
dalam tangannya sendiri" .

Kaedah saintifik sains sosial lazim yang berdasarkan keyakinan kepada fakta-fakta semata-
mata tidak mungkin dapat memahami hakikat kemiskinan dan kekayaan serta rahsia
mengatasi permasalahannya sebagaimana yang terkandung di dalam ilmu nadhari dan dalil-
dalil naqli di atas . Akibatnya analisis tentang permasalahan kemiskinan menjadi tidak tepat,
apatah lagi penyelesaiannya. Atas sebab itulah kaedah saintifik sains sosial lazim tidak
mencukupi untuk memahami sesuatu fenomena dan permasalahan sosial secara benar.
Sedangkan apa yang terkandung di dalam ilmu nadhari dan dalil-dalil naqli bukan sahaja
tidak terfikir oleh aqal dan sesetengahnya di luar jangkaun fikiran manusia, tetapi juga boleh
dibuktikan secara empirikal melalui penghayatan yang yakin dan sungguh-sungguh .
Peristiwa bagaimana Sayyidina Ali mendapat sepuluh biji epal setelah disedekahkannya
kepada orang miskin sebiji epal membuktikan perkara ini dengan jelas. Pada mulanya
Sayyidina Ali menyedekahkan sebiji epal kepada seorang miskin yang meminta kerana
kelaparan. Tidak lama kemudian khadam Sayyidina Ali membawa sembilan biji epal untuk

51
Sayyidina Ali, tetapi beliau berkata dengan yakin bahawa kalau benar epal itu dari Allah
SWT, ia mesti berjumlah sepuluh biji, bukan sembilan biji. Keyakinan ini adalah keyakinan
bersifat haqqul-yaqeen kerana ia berdasarkan kepada janji Allah SWT yang termaktub di
dalam ilmu nadhari dan dalil-dalil naqli bahawa satu kebaktian yang dilakukan akan
diganjarkan Allah SWT dengan sepuluh kali ganda. Rupanya memang benar bahawa jumlah
epal yang diperuntukkan kepada Sayyidina Ali ialah sepuluh biji sedangkan jumlah sembilan
biji itu ialah kerana sebiji darinya telah dimakan oleh khadam itu sendiri. Bila ilmu nadhari
dan dalil naqli begini dapat dibuktikan secara empirikal, bertambah yakin dan lazatlah
manusia itu dalam kehidupannya.

Bagi alasan ketiga pula, bertentangannya kaedah sains sosial lazim dengan aqidah umat
Islam itu ialah kerana asas pemikiran sains sosial lazim itu sendiri. Pemikiran sains sosial
lazim bukan sahaja terikat dengan ragam soal siasat dan pengamatan saintifik anjuran
pendekatan positivisme Auguste Comte dengan data dan fakta empiris sebagai kaedah
pembuktian, tetapi juga terikat dengan tanggapan bahawa persaingan sebagai pendesak
sosial yang dinamik seperti anjuran Herbert Spencer yang terpengaruh dengan Darwinisme,
dengan kepercayaan wujudnya kaedah tanpa nilai dalam mengamati fenomena dan realiti
sosial seperti anjuran Max Weber, dan dengan keyakinan kuat bahawa sub-struktur
(ekonomi) menentukan super-struktur (agama, perundangan, pemerintahan dan
sebagainya) seperti anjuran Karl Marx.

Falsafah dan kaedah ilmu sains sosial lazim begini memberikan implikasi yang cukup negatif
terhadap aqidah Islam. Positivisme Auguste Comte menafikan wujudnya ilmu nadhari dan
alam ghaib, persaingan dan pengaruh Darwinisme Herbert Spencer mematikan ukhwah dan
menafikan Adam dan tanah sebagai asal kejadian manusia, kaedah bebas nilai Max Weber
memisahkan teologi dan pengamatan realiti sosial, dan determinisme ekonomi Karl Marx
menafikan agama sebagai penentu, malah sebaliknya menyifatkan ekonomi sebagai
penentu segala-galanya. Kesemua ini jelas bertentangan dengan aqidah dan ajaran Islam.

Keadaan ini ditambah-burukkan lagi oleh sifat-sifat sains sosial lazim yang anti-dogmatis,
anti-teologi dan cenderung kepada sifat bebas nilai (value free) sebagaimana telah
disebutkan terdahulu dari ini. Sekiranya sifat anti-dogmatis diterima, maka sukarlah umat
Islam meyakini dengan mutlak (qata’i) misalnya apa yang terkandung di dalam lima Rukun
Islam dan enam Rukun Iman yang menjadi dogma utama mereka. Mereka boleh menyoal
dan ragu tentang dua kalimah syahadah, tentang sembahyang lima waktu, tentang
berpuasa di bulan Ramadhan, tentang kewajipan membayar zakat, dan tentang
mengerjakan haji yang terkandung di dalam Rukun Islam. Begitu juga, mereka boleh
menyoal dan ragu tentang Allah SWT, tentang Malaikat, tentang Rasul, tentang Kitab,
tentang Akhirat, dan tentang Qada’ dan Qadar yang mesti dipercayai sebagaimana
terkandung di dalam Rukun Iman. Ini semua bertentangan dengan aqidah Islam.

Seterusnya, sekiranya sifat anti-teologi diterimapakai, maka terjadilah pemisahan antara


Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam dengan doktrin Islamnya. Yang diselidiki
hanyalah yang kena mengena dengan orang-orang Islam, bukan dengan yang sesuatu
berteraskan Islam. Sekiranya sifat bebas nilai sains sosial lazim itu juga dipersetujui,
sukarlah umat Islam menunjangkan penyelidikannya kepada nilai-nilai Islam. Mereka
mengkaji sesuatu yang dikatakan Islam, tetapi tanpa pengukur kepada penemuan-
penemuan kajian itu. Begitulah juga, sekiranya substruktur (ekonomi) diterima sebagai
penentu kepada segala-galanya (superstruktur), maka tidak ada lagilah fungsi Islam
terhadap kehidupan manusia. Islam dicorakkan oleh ekonomi, bukan Islam yang
mencorakkan ekonomi lagi. Atas sebab-sebab inilah maka perkaedahan sains sosial lazim
bertentangan dengan aqidah Islam.

52
Ringkasnya, Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam perlu menggunakan perkaedahan
penyelidikannya sendiri. Perkaedahan penyelidikan Pengurusan Pembangunan Berteraskan
Islam menggabungkan kaedah-kaedah daruri dengan kaedah-kaedah nadhari dan antara
dalil-dalil aqli dengan dalil-dalil naqli. Kesemuanya berpaksikan tasawwur dan epistemologi
Islam. Tujuannya ialah untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan sebenar yang
lahir dari keadaan sebenar di dalam kehidupan. Ia merupakan salah satu usaha dari
pelbagai usaha lain untuk membina satu kehidupan Islam sebagaimana yang diredhai Allah
SWT .

Perkaedahan Pengajaran-Pembelajaran Pengurusan Pembangunan Berteraskan


Islam

Dalam bab perkaedahan pengajaran-pembelajaran pula, ilmu Pengurusan Pembangunan


Berteraskan Islam juga mempunyai perkaedahan yang tersendiri. Ia berkait rapat dengan
sifat ilmu Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam itu sendiri, yang terbina dari
gabungan bersepadu antara ilmu fardhu ain dengan ilmu fardhu kifayah, antara ilmu daruri
dengan ilmu nadhari, antara dalil-dalil aqli dengan dalil-dalil naqli, antara aqal dengan hati,
antara ilmu dengan amal, antara hal-hal saintifik, natural dan fizikal dengan metafizik dan
supernatural.

Dalam kesepaduan ilmu Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam yang komprehensif


inilah tersiratnya tradisi dan rahsia tatapengajaran dan pembelajaran ilmu tersebut.
Misalnya, pengajaran-pembelajaran ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah akan melahirkan
kesepaduan antara ilmu dengan amal. Pengajaran-pembelajaran ilmu fardhu ain membentuk
kekuatan aqidah melalui ilmu Tauhid, kefahaman syariah melalui ilmu Feqah dan kemuliaan
peribadi (akhlak) melalui ilmu Tasawuf. Kekuatan-kekuatan asas ini mendorong dan
menggerakkan amalan seseorang. Ia menjadi ilmu tunjak yang mengawal tatasusila
pelaksanaan dan amalan ilmu Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam, sebagai ilmu
fardhu kifayah.

Dalam pengajaran-pembelajaran ilmu Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam ini, dalil-


dalil aqli semata-mata tidak mungkin menyempurnakan pencarian dan pemberian ilmu
tersebut. Sebagaimana telah dibincangkan sebelum ini, aqal dan pancaindera yang lain
mempunyai batas-batas kemampuannya. Pencarian dan pemberian ilmu Pengurusan
Pembangunan Berteraskan Islam boleh menjadi sempurna hanya apabila dalil-dalil aqli ini
digabungkan dengan dalil-dalil naqli. Dalil-dalil naqli pula tidak boleh difahami melalui ilmu
daruri. Ia sebaliknya mesti difahami dengan menggunakan ilmu nadhari. Ilmu nadhari ini
pula tidak boleh difahami dengan aqal, ia sebaliknya hanya boleh difahami dengan hati.

Ringkasnya, pengajaran-pembelajaran ilmu Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam ini


tidak hanya tertumpu kepada penggunaan aqal, tetapi lebih penting dari itu ialah
penggunaan hati. Pemahaman dan penghayatan ilmu dengan hati sebenarnya merupakan
kemuncak kepada pengajaran dan pembelajaran ilmu dalam Islam. Penggunaan hati boleh
membuatkan seseorang mendapat ilmu ladunni (ladunnaa-ilman), yakni ilmu yang diajar
terus oleh Allah SWT, seumpama apa yang didapati oleh Nabi Khidir . Kekuatan mata hati
Nabi Khidir telah mampu menanggapi realiti sosial dan mengatasi penanggapan tentang
realiti sosial aqal (syariat) Nabi Musa. Menurut hukum aqal Nabi Musa, melubangi dan
menenggelamkan perahu, membunuh anak kecil, dan menegakkan kembali dinding yang
hampir roboh sepertimana yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah pekerjaan yang
meragukan, sedangkan hukum hati Nabi Khidir menghalalkan perbuatan-perbuatan itu,
kerana di sebalik itu tersimpan rahsia dan hikmah yang tidak difahami oleh Nabi Musa .

Memahami sesuatu melalui kewujudan lahiriah seperti yang cuba difahami oleh Nabi Musa
itu ternyata ada batas-batasnya, sepertilah juga terbatasnya pemahaman melalui penulisan

53
dan pembacaan . Kepandaian menulis dan membaca mungkin merupakan salah satu
keperluan memahami ilmu dengan aqal, tetapi ia tidaklah menjadi keperluan utama dalam
memahami ilmu dengan hati. Begitulah Rasulullah s.a.w. yang tidak pandai menulis dan
membaca itu bukan sahaja dapat menggarap ilmu yang tertinggi, malah mampu pula
mengajar dan mendidik para sahabat yang tahu menulis dan membaca. Kekuatan ilmu
Baginda terletak di hati, bukan di aqal. Seperti juga dengan Nabi Khidir, inti ilmu Baginda
lebih tertumpu kepada yang tersirat (hati), bukan kepada yang tersurat (aqal/saintifik) .
Pepatah Arab ada berkata: “Ilmu itu terletak di dada (hati), bukan di kitab” (al-ilmu fis-sudur,
Iaa fil-sutur). Imam Al-Ghazali pada zaman awal keilmuannya pernah merasakan seolah-olah
tidak akan ada lagilah ilmunya kalau kitab-kitabnya dirompak, lalu beliau meletakkan
ilmunya di dada (hati) melalui hafalan, hingga kekuatan daya penggarapan hatinya melebihi
kekuatan aqalnya . Ilmu yang digarap dengan hati mampu dilaksana dan diamalkan kerana
dorongan pelaksanaan dan amalan datangnya dari hati. Sedikit ilmu yang diamalkan adalah
jauh lebih baik dari banyak ilmu tanpa amal. Ilmu yang diamal akan membuahkan lagi
pelbagai ilmu melalui pelbagai cara . Sedangkan ilmu tanpa amal bukan sahaja boleh
menyekat penggarapan ilmu dengan hati dan kemanfaatan ilmunya, tetapi juga boleh
menjerumuskan seseorang ke dalam azab neraka yang pedih .

Oleh yang demikian, proses pengajaran-pembelajaran ilmu Pengurusan Pembangunan


Berteraskan Islam memerlukan penjagaan hati yang teliti agar tidak dicemari oleh segala
bentuk kekotoran, atau sifat-sifat terkeji (mazmumah) seperti ego, ujub, takabbur, hasad,
dengki, sumaah dan sebagainya. Semakin jauh proses pengajaran-pembelajaran itu
berjalan, maka semakin tinggi pembentukan sifat-sifat terpuji (mahmudah) di kalangan
pengajar dan pelajarnya. Inilah natijah dan kesepaduan antara aqal dengan hati. Kalau
tidak, ilmu hanya tersekat di aqal tanpa menyerap masuk ke hati. Ia tidak mampu
melahirkan tindakan yang selaras dengan ilmu dan syariatnya . Perkecaian baik dari segi
personaliti pengajar hinggalah kepada kaedah pengajarannya akan hanya mampu
melahirkan para pelajar yang gemar menggunakan jimnastik aqal, manakala
tatakelakuannya terpisah daripada percakapannya. Kaedah pengajaran-pembelajaran ilmu
disalurkan melalui aqal kepada aqal, atau dari aqal kepada hati, atau dari hati kepada aqal,
padahal Islam menganjurkan kaedah pengajaran-pembelajaran dari hati kepada hati dan
bukan lainnya.

Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa jelas mempamerkan gagalnya kaedah pengajaran-
pembelajaran melalui hati kepada aqal, walaupun ini tidak bererti Nabi Musa tidak pernah
menggunakan hati. Manakala kisah kegagalan Abdul Wahab, anak kepada Syeikh Abdul
Kadir Jailani yang tidak mampu memberikan kuliah berkesan kepada para pelajarnya,
mempamerkan pula kegagalan kaedah pengajaran-pembelajaran dari aqal kepada hati.
Pada suatu ketika, Abdul Wahab yang banyak mengembara telah meminta untuk mengajar
dari kerusi ayahandanya, tetapi pengajaran beliau ternyata tidak berkesan. Apabila ditanya
sebabnya, Syeikh Abdul Kadir Jailani menjawab begini:

“Kamu megah dengan pengembaraanmu meskipun kamu tidak mengembara di langit.


Apabila ayahanda menaiki kerusi itu untuk memberi pidato, cahaya Allah telah memenuhi
hati ayahanda dan cahaya itu berkembang dan ayahanda berucap dalam keadaan yang
diselubungi oleh cahaya Allah itu!” (Abdul Majid Haji Khatib 1977).

Ertinya, sifat mazmumah yang lahir dalam bentuk ujub dan takabbur dalam hati Abdul
Wahab itu telah menyekat nur-hikmah dari Allah SWT dan melemahkan hatinya sehingga
ilmunya tidak mampu menyalur ke hati pelajar-pelajarnya. Akibatnya, pengajarannya hanya
mampu disalurkan melalui aqal sahaja dan tidak memberi apa-apa kesan positif ke atas diri
pelajar-pelajarnya.

54
Kegagalan kaedah pengajaran-pembelajaran dari aqal kepada aqal pula jelas terpamer
dengan wujudnya para pengajar dan pelajar sekarang yang memisahkan kefasihan ilmu
daripada tatakelakuan. Mereka tahu pelbagai perkara, tetapi jarang sekali mengamal dan
apatah lagi memperjuangkannya. Tentulah aneh jika pelajar mengamalkan ilmu sedangkan
pengajarnya sendiri hanya meletakkan ilmu yang diajar di aqalnya, hingga apa yang diajar
tidak terpamer di dalam tingkah lakunya sendiri. Sifat begini sepertilah sifat penyair-penyair
pendusta yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an. Mereka menghadapkan
pendengaran kepada syaitan, pengikut mereka ialah orang-orang yang sesat, dan mereka
suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya .

Itulah sebabnya, ketika mengulas anjuran Syeikh Abdu’s-Samad bin Muhammad Salih al-
Kelantani agar pengajar dan pelajar beramal dengan ilmunya, Muhammad Uthman El-
Muhammaddy (1982) menganjurkan agar pengajar merealisasikan kebenaran dan kebaikan
yang hendak diajarkan itu ke dalam dirinya terlebih dahulu, sebelum mengajarkannya
kepada orang lain. Anjuran ini selaras dengan konsep pendidikan yang dimaksudkan oleh
Islam, yakni proses mendidik dan melatih aqliyah jasmaniah dan rohaniah manusia melalui
nilai-nilai Islamiah yang mengambil al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber.

Oleh yang demikian, natijah dari kesepaduan aqal dengan hati dan ilmu dengan amal ialah
kelahiran manusia yang bertakwa, mengabdikan diri kepada Allah SWT dan menjadi
kepercayaan Allah SWT di atas muka bumi ini . Ilmu mendidik hati, kemudian hatilah yang
mendidik aqal. Ilmu itu seumpama pembimbing dan amal itu seumpama pengikut. Pengikut
tanpa pembimbing boleh menyesatkan, manakala pembimbing tanpa pengikut adalah sia-
sia. Dengan kesepaduan aqal dengan hati dan ilmu dengan amal juga, ilmu akan menjadi
makanan hati sebagaimana kata Fathul-Mansuli , ilmu akan menghidupkan hati
sebagaimana nasihat Lukman kepada anak-anaknya , malah seperti kata Imam Al-Ghazali
(1977:71, 1979: 17-18), mempelajari ilmu adalah ibadah, menelaahnya adalah tasbih,
mencarinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahui adalah
sedekah, memberikannya kepada ahlinya adalah kebaktian.

Ketaqwaan dan pengabdian terhadap Allah SWT hasil dari penggabungan aqal dengan hati
dan ilmu dengan amal ini mempamerkan perhubungan menegak manusia dengan Allah SWT
yang harmoni (hablum-minallah). Natijah kemanfaatannya pula akan tersebar kepada
perhubungan mendatar manusia sesama manusia (hablum-minannas). Ia terlaksana melalui
sifat-sifat pemurah, kasih-mengasihi, tanggungjawab sosial dan moral, sanggup
mengagihkan semula lebihan, sanggup membayar zakat serta hidup dalam lingkungan sifat-
sifat terpuji. Ia tidak terlaksana atas dasar survival of the fittest seperti tradisi liberal-
kapitalis atau atas dasar konflik dan konfrontational seperti tradisi Marxisme.

Tunjak kepada ilmu dan amal mendatar ini ialah ilmu dan amal menegak yang dikandung
oleh ilmu Tauhid, yakni salah satu cabang ilmu fardhu ain. Dengan ilmu tunjak inilah
seseorang, termasuk pentadbir atau pengajar atau pelajar ilmu Pengurusan Pembangunan
Berteraskan Islam dapat mencapai istiqamah, yakni teguh memegang dan memelihara
kepercayaan kepada Allah SWT (hablum-minallah), di samping merealisasikan perhubungan
mendatar sesama manusia dan makhluk (hablum-minannas). Malah inilah inti agama Islam
yang telah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada Sufian bin Abdullah .

Oleh kerana Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam mesti dicorakkan oleh tasawwur
Islam, dan bukan pembangunan yang mencorakkan Islam, maka intipati ilmu Tauhid ini pula
mestilah disepadukan dengan ilmu-ilmu fardu ain yang lain, yakni Feqah dan Tasawuf. Kalau
ilmu Tauhid menekankan soal-soal aqidah sebagai tunjang kepada keimanan dan segala
ilmu, maka ilmu Feqah pula menekankan kepada hal-hal syariat, dan ilmu Tasawuf kepada
aspek-aspek pembentukan akhlak (hal-ehwal hati). Di dalam bahasa Arab, aqidah atau
dasar-dasar kepercayaan ini disebut al-aqaid, hukum-hukum syarak disebut al-ahkamush-

55
syaiyah, manakala akhlak yang mulia dan perilaku yang baik lagi indah disebut makarimul-
akhlaq wa mahasinal-amal (Wan Muhammad bin Wan Muhammad Ali 1980) . Ketiga-tiga
ilmu fardhu ain inilah yang pertama-tamanya mesti diajar kepada pelajar-pelajar Pengurusan
Pembangunan Berteraskan Islam. Ia adalah ilmu tunjang Pengurusan Pembangunan
Berteraskan Islam.

Kalau dapat diumpamakan ilmu fardhu ain ini sebagai pokok, maka ilmu Tauhid adalah akar
dan tunjangnya, ilmu Feqah adalah batangnya, manakala ilmu Tasawuf adalah buahnya.
Tidak mungkin hidup sebatang pokok yang tidak berakar dan bertunjang, sepertilah tidak
mungkin berbuah pokok yang tidak berbatang dan tidaklah mendatangkan apa-apa manfaat
pokok yang tidak berbuah. Dengan ilmu Tauhid, seseorang dapat mengenal Allah
(ma’rifatullah), dengan ilmu Feqah seseorang mengenal hukum Allah (ma’rifatu-
ahkamullah), dan dengan ilmu Tasawuf seseorang dapat mengenal nafsu dalam dirinya
(maarifatun-nafs). Walaupun pengenalan terhadap ahkamullah mampu difahami melalui
ilmu daruri, namun pengenalan terhadap Allah SWT dan nafsu seringnya memerlukan ilmu
nadhari. Ilmu daruri yang hanya terikat dengan kaedah-kaedah saintifik, yang hanya
diperhati dan difahami dengan pancaindera itu pastinya mempunyai batasan-batasan
tertentu sehingga memerlukan ilmu nadhari yang mampu menyelami sama ada alam
tersurat atau alam tersirat berdasarkan dalil-dalil naqli.

Umpamanya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, tentulah kemampuan ilmu
daruri terbatas untuk mengenal nafsu yang bertingkat-tingkat, dari ammarah kepada
lawwamah, mulhamah, mutmainnah, radhiyyah, mardhiyyah dan kamilah. Itulah sebabnya
teori pembangunan atau teori ekonomi lazim hanya mampu menamakannya sebagai
“kemahuan tak terhad”. Ia meletakkannya ke atas premis palsu kerana menganggap
kemahuan manusia itu sebagai tunggal, yakni di peringkat nafsu yang rendah sahaja. Ia
tidak mengetahui terdapatnya kaedah-kaedah meningkatkan nilai nafsu dan menghadkan
kemahuan.

Sebaliknya, dengan menggunakan ilmu nadhari untuk menganalisa dan mengambil kaedah
atas persoalan yang terangkum di dalam bab Tasawuf ini, Islam mampu menerangkan
pelbagai hal bersabit dengan nafsu, dari asal-usul kejadiannya hinggalah kepada kaedah
menggilapkannya ke tingkat paling tinggi serta mengawal kemahuan yang kononnya tidak
terhad tadi. Oleh kerana Islam menganggap nafsu yang kotor sebagai salah satu punca
kepada pelbagai masalah (bukan ekonomi, sebagaimana tanggapan sistem-sistem
pemikiran lain), maka penyucian nafsu (tazkiyah-an-nafs) merupakan kaedah terpenting
dalam kehidupan manusia, termasuk dalam usaha pembangunan. Dengan nafsu yang suci,
aqidah yang kuat dan syariat yang betul, ilmu Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam
bukan sahaja akan melahirkan manusia yang makin taat dan takut kepada Allah SWT, tetapi
juga mampu membentuk satu sistem pembangunan dan sosial yang harmoni dan
bermanfaat untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Sebenarnya, dalam konteks ilmu Islam keseluruhannya, Pengurusan Pembangunan terletak


dalam kategori fardhu kifayah, khususnya fardhu kifayah peringkat rendah . Tetapi,
sebagaimana telah diperkatakan di atas, tunjangnya ialah ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain
meletakkan kewajipan ke atas setiap umat Islam aqil baligh untuk mempelajari dan
mengamalkannya, manakala Pengurusan Pembangunan sebagai salah satu keperluan hidup
manusia yang terkandung di dalam fardhu kifayah meletakkan kewajipan ke atas
masyarakat untuk melaksanakannya. Umpamanya, setiap orang dalam sesebuah kelompok
masyarakat wajib mempelajari dan mengamalkan ibadat-ibadat asas di samping
memperkuatkan aqidah dan menyucikan hati menurut syariat. Tetapi dalam bab
mengeluarkan makanan Islam misalnya, hukum wajib tidak jatuh ke atas kesemua mereka
apabila salah seorang atau sekumpulan dari mereka telah pun melakukannya. Begitu juga

56
dalam hal-hal dan bidang fardhu kifayah peringkat rendah yang lain, umpamanya
perubatan, pendidikan, ekonomi, siasah dan sebagainya.

Pelaksanaan fardhu kifayah ini tidak mungkin terlaksana dengan jayanya kalau tidak
disertakan dengan ilmu dan amal fardhu ain. Tanpa fardhu ain, ilmu dan pengamalan
Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam tidak mampu melahirkan manusia yang
membangun jasmani dan rohaninya. Oleh itu, pendidikan Islam, termasuk pengajaran-
pembelajaran ilmu Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam tidak boleh dianggap
sepadu jika ia terpisah dari ilmu fardhu ain, apatah lagi kalau tidak langsung bertunjangkan
kepada ilmu fardhu ain itu. Memulakan sesuatu ilmu fardhu kifayah seperti pembangunan,
perubatan, perundangan, politik, ekonomi, sosiologi dan sebagainya tanpa terlebih dahulu
memperkuatkan ilmu dan amal fardhu ain adalah merupakan satu titik tolak yang salah,
sepertilah juga salahnya kita kalau pengajaran-pembelajaran hanya tertumpu kepada hal-
hal perkotakan dan perkecaian ilmu, walaupun ilmu itu merupakan ilmu cabang-cabang
fardhu ain sendiri seperti penumpuan kepada Usuluddin (Tauhid), Syariah atau Tasawuf
secara terpisah-pisah. Pendidikan yang sebegini, walaupun dinamakan pendidikan Islam,
masih belum menepati kehendak-kehendak pendidikan Islam yang sebenarnya. Ia tidak
mungkin mampu melahirkan manusia ensaiklopedik, yakni manusia yang padu ilmu dan
amalnya seumpama para sahabat, para tabi`in, dan alim ulama yang agung. Itulah
sebabnya Syeikh Abdu’s-Samad bin Muhammad Salih al-Kelantani pernah mengesyorkan
agar guru-guru melarang murid-muridnya mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat fardhu
kifayah sebelum mempelajari ilmu fardhu ain . Wan Muhammad (1980) yang bersependapat
dengan Syeikh Abdu’s-Samad bin-Sammad Salih al-Kelantani ini berkata:

“Tidak kurang bodoh dan tololnya ialah orang-orang yang menyibukkan dirinya dahulu
dengan sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam dan sebagainya, walhal perkara-perkara
yang fardu ain belum lagi dipelajarinya atau dikaji dan diamalkan”.

Dari perbincangan-perbincangan diatas dapatlah disimpulkan bahawa perkaedahan


pengajaran-pembelajaran ilmu Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam mestilah
menggunakan aqal dan lebih-lebih lagi hati sebagai alatnya. Dengan penggunaan aqal dan
hati ini, pengajar dan pelajarnya mampu memahami kedua-dua ilmu daruri dan ilmu
nadhari, mampu menggunakan kedua-dua dalil-dalil aqli dan dalil-dalil naqli, dan mampu
mengerti hal-hal saintifik, natural, fizikal, metafizik, spiritual dan supernatural. Intipati
ilmunya ialah ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain ialah tunjangnya,
manakala ilmu fardhu kifayah ialah ilmu pengkhususan dan ilmu kemahirannya. Kedua-
duanya mesti diajar dan dipelajari oleh pengajar dan pelajar Pengurusan Pembangunan
Berteraskan Islam. Natijahnya ialah kelahiran pengajar dan pelajar yang beramal dengan
ilmunya, di samping mampu melahirkan suasana harmoni dan berkasih sayang sesama
manusia serta membangunkan tamaddun yang sejahtera, rahmat untuk sekelian alam
(rahmatan-lil-`alamin).

KESIMPULAN

Terdapat dua perkataan kunci di dalam Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam.


Perkataan kunci yang pertama ialah pengurusan manakala perkataan kunci yang kedua
ialah pembangunan. Kedua-dua perkataan kunci ini digabungkan menjadikannya
berteraskan Islam. Oleh itu Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam bererti mengurus
pembangunan berteraskan Islam secara Islam. Kedua-dua pengurusan dan pembangunan
mestilah berteraskan Islam.

Di peringkat penyelidikan Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam pula, ianya mestilah


menggunakan perkaedahan Islam. Penyelidikannya tidak boleh berlandaskan kepada
perkaedahan sains sosial lazim. Walaupun kaedah-kaedah saintifik masih boleh dipakai,

57
pengertian kaedah saintifik Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam berbeza dengan
kaedah saintifik sains sosial lazim. Kaedah saintifik sains sosial lazim berlandaskan aqal dan
rasionaliti semata-mata, manakala kaedah saintifik Pengurusan Pembangunan Berteraskan
Islam berlandaskan aqal dan rasionaliti yang bertunjangkan kepada tasawwur dan
epistemologi Islam. Ini ditambah dengan penggunaan ilmu-ilmu nadhari dan dalil-dalil naqli.

Dalam pengajaran-pembelajarannya, Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam tidak


terhad kepada penggunaan aqal sahaja. Lebih dari itu, Pengurusan Pembangunan
Berteraskan Islam menggunakan hati. Dengan hati proses pengajaran-pembelajaran
membawa pengajar dan pelajarnya bukan sahaja memahami ilmu-ilmu daruri dan dalil-dalil
aqli dengan lebih mudah, tetapi lebih-lebih lagi memahami ilmu-ilmu nadhari dan dalil-dalil
naqli. Dengan hati juga proses pengajaran-pembelajaran Pengurusan Pembangunan
Berteraskan Islam membawa pengajar dan pelajar beramal dengan ilmu mereka dan
melahirkan tamadun manusia yang harmoni dan sejahtera. Untuk ini, pengajar dan pelajar
Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam tidak boleh meninggalkan pengajaran-
pembelajaran kedua-dua ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Yang lebih penting antara
keduanya ialah ilmu fardhu ain.

BAHAN-BAHAN RUJUKAN

1. Abdul Majid Haji Khatib (penterjemah), 1977. Kisah Syeikh Abdul Kadir Jilani, Kota
Bharu, Kelantan: Pustaka Aman Press.
2. Ahmad Ibrahim Abu Sin, 1991. Pengurusan Dalam Islam, (terjemahan Abd Rashid
Ngah dan Jusoh Kadir), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
3. Ahmad Mahdzan Ayob, 1983. Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi – Suatu Pengenalan,
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
4. Ahmad von Denffer, 1983. Research in Islam – Basics, Principles and Practical
Suggestions, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
5. Amuzegar, Jahangir, 1993. Iran’s Economy Under the Islamic Republic, London: I.B.
Tauris.
6. Chodak, S., 1973. Societal Development, Oxford: Oxford University Press.
7. Cole, G.A., 1996. Management Theory and Practice, London: DP Publications, 5th
Edition.
8. Coser, L., 1967. Continuities in the Study of Social Conflict, New York: The Free Press.
9. Fayol, H., 1949. General and Industrial Management, Pitman.
10. Fazlur Rehman Faridi, 1996. “Islamic Research Methodology: Some Reflections”, dlm.
Muhammad Mumtaz Ali, ed., Conceptual and Methodological Issues in Islamic
Research: A Few Milestone, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Diulangterbit
dlm. Mohammed Muqim, ed., 1999. Research Methodology in Islamic Perspective,
Kuala Lumpur: Synergy Book International.
11. Galeski, B., 1972. “Conflict and Change as an Aspect of Development”, Sociologia
Ruralis, Jil. 12.
12. Goulet, D., 1971. The Cruel Choice, New York: Atheneum.
13. Imam al-Ghazali, 1977. Ihya’ Ulumiddin, Jil.1, Indonesia: Penerbit Asli, cetakan kelima.
14. Imam al-Ghazali, 1979. Bimbingan Mu’minin: Pada Mencari Redha Rabbil-Alamin, Jil.
1, cetakan kedua, terjemahan Syed Ahmad Semait, Singapura: Pustaka Nasional.
15. Irfan Ahmad Khan, 1996. “The Meaning of Islamic Research”, dlm. Muhammad
Mumtaz Ali, ed., Conceptual and Methodological Issues in Islamic Research: A Few
Milestone, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
16. Irfan Ahmad Khan, 1999. “The Islamic Method”, dlm. Mohammed Muqim, ed., 1999.
Research Methodology in Islamic Perspective, Kuala Lumpur: Synergy Book
International.
17. K.H. Firdaus, 1997. Tokoh Kepimpinan dan Pejuang Keadilan Khalifah Umar bin Abdul
Aziz, Selangor D.E.: Pustaka Ilmi.

58
18.Mawdudur Rahman dan Muhammad Al-Buraey, 1992. “An Islamic Perspective of
Organization Controls and Performance Evaluation”, The American Journal of Islamic
Social Sciences, Jilid 9, No. 4, Winter.
19. Mayo, E., 1933. The Human Problems of an Industrial Civilisation, Macmillan.
20. McGregor, D., 1960. The Human Side of the Enterprise, McGraw-Hill.
21. Mintzberg, H., 1973, The Nature of Managerial Work, Harper & Row.
22. Mintzberg, H., 1979. The Structuring of Organisations – a Synthesis of the Research,
Prentice Hall.
23. Mintzberg, H., 1983. Structure in Fives: Designing Effective Organisations, Prentice
Hall.
24. Mohammed Muqim, ed., 1999. Research Methodology in Islamic Perspective, Kuala
Lumpur: Synergy Book International.
25. Mohd Affandi Hassan, 1992. The Tawhidic Approach in Management and Public
Administration: Concepts, Principles and an Alternative Model, Kuala Lumpur:
National Institute of Public Administration (INTAN).
26. Mohd Shahar bin Sidek, 1996. “Pengurusan Organisasi Dari Perspektif Islam”, dlm.
Abd Halim El-Muhammady, penyunting, Pengurusan Dalam Islam, Selangor Darul
Ehsan: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah, ms. 119-157.
27. Moss Kanter, R., 1984. The Change Masters – Corporate Entrepreneurs at Work, Allen
& Unwin.
28. M. Riaz Kirmani, 1999. “Quranic Method of Enquiry”, dlm. Mohammed Muqim, ed.,
Research Methodology in Islamic Perspective, Kuala Lumpur: Synergy Book
International.
29. Muhammad Akram Khan, 1989. “Methodology of Islamic Economics”, dlm. Aidit
Ghazali & Syed Omar Syed Agil, eds., Readings in the Concept and Methodology of
Islamic Economics, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
30. Muhammad Mumtaz Ali, ed., 1996. Conceptual and Methodological Issues in Islamic
Research: A Few Milestone, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
31. Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1996. “The Philosophy and Nature of Islamic
Research”, dlm. Muhammad Mumtaz Ali, ed., 1996. Conceptual and Methodological
Issues in Islamic Research: A Few Milestone, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
32. Muhammad Syukri Salleh, 1987. Pembangunan Berteraskan Islam, Petaling Jaya:
Penerbit Fajar Bakti.
33. Muhammad Syukri Salleh, 1994. "Arqamnomics: Pemikiran Baru Ekonomi Islam", ERA,
March, hal. 18-19, 32-33.
34. Muhammad Syukri Salleh, 1995. “The Top-Down Approach to Islamic Development:
The Experience of PAS in Kelantan, 1990-95”, kertas dibentangkan di European
Association for Southeast Asian Studies (EUROSEAS) Conference 1995, di University
of Leiden, The Netherlands, 29 Jun -1 Julai.
35. Muhammad Syukri Salleh, 1998. “Political Economy of Islamic Development: Case
Analysis of Kelantan and Terengganu”, dlm. B.N. Ghosh & Muhammad Syukri Salleh,
eds., Political Economy of Development in Malaysia, Kuala Lumpur: Utusan
Publications and Distributors.
36. Muhammad Syukri Salleh, 1999a. “Establishing an Islamic State: Ideals and Realities
in Kelantan, Malaysia”, South East Asian Studies (Kyoto, Japan), Vol. 37, No. 2, hal.
235-256.
37. Muhammad Syukri Salleh, 1999b. “Islamic State and Development: The Political
Economy of Wawasan SIHAT in Terengganu, Malaysia”, IKIM Journal (Kuala Lumpur),
Vol. 7, No. 2, Julai-Disember, hal. 73-92.
38. Muhammad Syukri Salleh, 1999c. “Islam dan Kemiskinan”, Pemikir, Bil. 18, Oktober-
Disember.
39. Muhammad Syukri Salleh, 2000a. Pembangunan Zaman Rasulullah s.a.w.: Antara
Kemiskinan dan Kekayaan, Pulau Pinang: Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang
dan Projek Pengurusan Pembangunan Islam (IDMP) Universiti Sains Malaysia.

59
40. Muhammad Syukri Salleh, 2000b. “Prinsip Pembangunan Yang Berteraskan Islam”,
Dewan Ekonomi, Ogos, hal. 60-61.
41. Muhammad Syukri Salleh, 2000c: “Pelaku Pembangunan Berteraskan Islam”, Dewan
Ekonomi, September, hal. 60-61.
42. Muhammad Syukri Salleh, 2000d. “Skala Waktu Pembangunan Berteraskan Islam”,
Dewan Ekonomi, Oktober, hal. 62-63.
43. Muhammad Syukri Salleh, 2000e. “Kerangka Pembangunan Berteraskan Islam”,
Dewan Ekonomi, November, hal. 63-64.
44. Muhammad Syukri Salleh, 2001a. “Perkaedahan Pembangunan Berteraskan Islam”,
Dewan Ekonomi, Januari, hal. 62-63.
45. Muhammad Syukri Salleh, 2001b. “Kemiskinan dan Pembangunan Insan”, kertas yang
disampaikan di Bengkel Pemantapan Kerja Sosial Kemiskinan Daerah Rembau, Negeri
Sembilan, anjuran Pejabat Daerah Rembau Negeri Sembilan di Riviera Bay Resort,
Melaka pada 2-5 Mei 2001.
46. Muhammad Syukri Salleh dan Fadzila Azni Ahmad, 2000. “Pengurusan Kemiskinan”,
dlm. Muhammad Syukri Salleh & Fadzila Azni Ahmad, eds., Pengurusan Pembangunan
Islam: Prosiding Seminar, Pulau Pinang: Projek Pengurusan Pembangunan Islam
(IDMP) Universiti Sains Malaysia dan Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang.
47. Muhammad Uthman El-Muhammaddy, 1982. Peradaban Dalam Islam, Kota Baharu,
Kelantan: Pustaka Aman Press.
48. Mustafa Haji Daud, 1994. Pengurusan Islam, Kuala Lumpur: Utusan Publications and
Distributors.
49. Parsons, T., 1951. The Social System, Glencoe: The Free Press.
50. Peters, T., 1988. Thriving on Chaos: Handbook for a Management Revolution,
Macmillan.
51. Porter, M.E., 1980. Competitive Strategy, The Free Press.
52. Porter, M.E., 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior
Performance, The Free Press.
53. Porter, M.E., 1990. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press.
54. Rahimah Abdul Aziz, 1989. Pengantar Sosiologi Pembangunan, Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
55. Rostow, W.W., 1956. “The Take-off Into Self-Sustained Growth”, Economic Journal, Bil.
66.
56. Rostow, W.W., 1960. The Stages of Economic Growth. A Non Communist Manifesto,
Massachusettes: Cambridge University Press. Edisi kedua, 1971.
57. Sayyid Abul Ala Mawdudi, 1996. “The Imperative and Objective of Islamic Research”,
dlm. Muhammad Mumtaz Ali, ed.,. Conceptual and Methodological Issues in Islamic
Research: A Few Milestone, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
58. Seers, D., 1977. “The New Meaning of Development”, International Development
Review, Bil.3.
59. Seers, D., 1979. “The Meaning of Development, with a Postscript”, dlm. Lehmann, D.,
ed., Development Theory: Four Critical Studies, London: Frank Cass.
60. S. Husin Ali, 1976. Apa Erti Pembangunan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
61. Sunkel, O., 1977. “The Development of Development Thinking”, Institute of
Development Studies Bulletin (IDS), Jil. 22, Bil. 1.
62. Syed Ahmad Semait, 1996b. Kuliah Subuh Pada Membicarakan Hadis 40, Singapura:
Pustaka Nasional Pte Ltd, Cetakan Ketujuh.
63.Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1995. Prolegomena to the Metaphysics of Islam:
An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam, Kuala Lumpur:
International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
64. Syeikh Yusuf Qardhawi, terj. Umar Fanany, 1980. Problema Kemiskinan: Apa Konsep
Islam, Surabaya, Indonesia: P.T. Bina Ilmu, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd dan
Johor Bahru, Malaysia: Penerbitan Pena Mas.

60
65. Taufiq Muhammad Asy-Syawi, 1997. terj. Djamaluddin Z.S., Syura Bukan Demokrasi
(tajuk asal Fiqhusy-Syura), Jakarta: Gema Insani Press.
66. Taylor, F.W., 1947. Scientific Management, Harper & Row.
67. Todaro, M., 1977. Economic Development in the Third World, New York: Longman
Press.
68. Wan Liz Ozman Wan Omar, 1996. Pengurusan Islam Abad Ke-21: Revolusi Pengurusan
Untuk Keunggulan Sektor Awam dan Korporat, Kuala Lumpur: Utusan Publications and
Distributors.
69. Wan Muhammad bin Wan Muhammad Ali, 1980. Pedoman Dakwah Islamiah, Kuala
Lumpur: Percetakan Watan.

KOMUNIKASI
KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI

i dalam sesebuah organisasi, komunikasi merupakan asas yang menyatu-padukan


aktiviti semua fungsi yang wujud. Dengan adanya saluran komunikasi di dalam organisasi
tersebut, setiap individu atau kelompok bukan sahaja dapat berinteraksi, memahami dan
bertukar-tukar maklumat antara satu dengan lain, tetapi juga dapat mewujudkan kerjasama
yang berterusan di kalangan kakitangan. Dengan yang demikian, kecekapan perjalanan
sesebuah organisasi itu bergantung kepada sejauh mana baiknya saluran komunikasi itu
berjalan.

Saluran komunikasi merupakan laluan mesej yang mengalir dari individu ke individu lain
atau dari satu kelompok ke kelompok lain atau kedua-duanya sekali. Semua organisasi
mengunakan kedua-dua saluran komunikasi, iaitu yang rasmi dan tidak rasmi. Saluran rasmi
ialah rangkaian atau rantai komunikasi yang menentukan arah dan aliran mesej rasmi di
kalangan ahli-ahli dan bahagian di dalam organisasi. Saluran komunikasi rasmi ini
merupakan sebahagian daripada struktur organisasi yang menyalurkan mesej mengikut
peraturan, adat, kebiasaan, pengagihan autoriti, pangkat, dan jenis tugas di dalam
organisasi.

Saluran komunikasi tidak rasmi pula merangkumi rangkaian atau rantai komunikasi yang
wujud daripada perhubungan sosial dan persahabatan di persekitaran tempat kerja. Saluran
tidak rasmi ini disebut grapevine, dan dianggap sebagai komunikasi tidak rasmi yang
terpenting di dalam organisasi.

Di dalam organisasi, menghantar mesej atau maklumat mengikut saluran tertentu masih
dianggap tidak mencukupi dan tidak berkesan sekiranya mesej atau maklumat yang
dihantarkan itu tidak mengandungi ciri-ciri seperti berikut:

1. Mesej atau maklumat itu mestilah difahami oleh pihak penghantar dan pihak
penerima.
2. Mesej dan maklumat itu mestilah dipercayai tentang kebenarannya.
3. Mesej atau maklumat itu mestilah diterima oleh pihak penerima.

Di dalam organisasi yang kompleks, tidak kesemua mesej yang dihantar itu mengandungi
ciri-ciri di atas. Satu sebabnya, seetengah saluran rasmi menghantar mesej secara sehala
dan peluang untuk mendapatkan maklum balas paling minimum dan kadang kala langsung
tidak wujud. Di dalam organisasi besar pula, kebanyakan komunikasi dibuat secara bertulis

61
dan sekiranya peruntukan untuk mendapatkan maklum balas secara bertulis diberikan,
walaupun perkara ini jarang berlaku, maklum balas itu dianggap tidak penting dan tidak
perlu dijawab dengan segera. Di dalam komunikasi, maklum balas yang segera merupakan
satu alat untuk mencapai kefahaman, penerimaan, dan kredibiliti.

SALURAN KOMUNIKASI FORMAL


Carta organisasi tidak dapat menunjukkan kesemua saluran komunikasi formal kecuali
saluran yang khusus sahaja. Rajah 6.1 menunjukkan satu struktur organisasi yang
menunjukkan bahagian kerja dan hierarki autoriti. Ia juga menunjukkan saluran rasmi yang
mesej rasmi mesti mengalir antara dan dalam lingkungan bahagian berasingan. Komunikasi
rasmi selalunya bergerak mengikut laluan struktur organisasi tersebut .

Di dalam organisasi besar yang mengandungi banyak tingkat hierarki dan pengurus
bahagian, masalah komunikasi sering terjadi seperti maklumat yang dihantar tidak sampai,
lambat sampai atau maklumat tersebut apabila sampai, telah diubah maknanya sama ada
secara langsung atau tidak langsung oleh pihak penghantar yang menyampai secara mulut.
Oleh itu, banyak organisasi cuba mengurangkan bilangan hierarki dengan harapan
komunikasi dapat berjalan dengan berkesan dan efektif.

Saluran komunikasi formal mewujudkan aliran perjalanan maklumat yang teratur dan
membolehkan maklumat yang diperlukan itu diterima oleh mereka yang perlu membuat
keputusan atau mengambil tindakan. Sebagai contoh, Penolong Pengurus Pemasaran
hendaklah diberitahu oleh Pegawai Jualan berhubung dengan penjualan. Kemudiannya,
Penolong Pengurus Pemasaran itu akan memberitahu pula bahagian bekalan supaya
menyediakan pesanan tersebut untuk dihantar kepada pihak pembeli. Pihak bahagian
bekalan pula akan menghantar maklumat pesanan tersebut kepada bahagian tuntutan dan
kredit yang seterusnya akan menyediakan dan membuat tuntutan kepada pembeli. Jelaslah,
mengikut saluran maklumat formal organisasi, maklumat dihantar dan diterima oleh pihak-
pihak berkenaan secara teratur mengikut pertalian aktiviti.

Di dalam organisasi, peraliran komunikasi formal tidak pernah berhenti. Bermacam-macam


mesej mengalir daripada satu bahagian kepada satu bahagian yang lain. Komunikasi yang
bergerak daripada bahagian kepada bahagian yang lain, seperti daripada bahagian
pentadbiran kepada bahagian kewangan dipanggil komunikasi mendatar, kerana mesej itu
mengalir secara mendatar. Komunikasi juga berlaku di antara seorang kakitangan dengan
seorang kakitangan yang lain yang terdiri daripada berbagai jawatan dan pangkat di dalam
hierarki organisasi. Contohnya, komunikasi di antara pegawai jualan dengan penolong
pengurus pemasaran berlaku secara menegak oleh kerana mesej itu mengalir dari atas ke
bawah mengikut hierarki (pangkat atau jawatan) organisasi. Komunikasi secara ini dipanggil
komunikasi menegak.

Saluran Menegak
Mesej yang bergerak mengikut saluran menegak mengalir secara dua hala. Pertama, mesej
mengalir dari atas ke bawah. Ini bermakna mesej tersebut datangnya daripada pihak
atasan, ditujukan kepada pihak pengurusan pertengahan dan seterusnya kepada
pengurusan operasi. Mesej berbentuk demikian selalunya bersifat arahan atau perintah
berhubung dengan sesuatu tindakan yang harus diambil oleh kakitangan bawahan. Mesej ini
juga diterima dan diambil tindakan oleh kakitangan bawahan dengan secepat mungkin jika
dibandingkan dengan mesej yang mengalir daripada pihak bawahan kepada pihak atasan.

62
Keduanya, mesej mengalir daripada pihak bawahan, seperti daripada kakitangan peringkat
operasi kepada pegawai mereka yang berada di peringkat pertengahan atau peringkat
atasan. Mesej berbentuk ini selalunya bersifat cadangan, pendapat-pendapat atau masalah-
masalah peribadi atau kerja yang ingin dibawa kepada pengetahuan pegawai-pegawai
atasan.

Contohnya, apabila seorang mekanik melaporkan kerosakan mesin kepada penyelianya atau
seorang kerani memberikan cadangan kepada pegawai pentadbiran berhubung dengan
susunan meja di dalam pejabat, maka semuanya ini dipanggil komunikasi dari bawah ke
atas.

Pegawai atasan dan kakitangan bawahan mestilah bekerjasama sekiranya organisasi itu
mahukan komunikasi dari bawah ke atas yang berkesan. Misalnya, sekiranya cadangan
berhubung dengan susunan di dalam pejabat oleh kerani tadi tidak mendapat maklum balas
daripada pihak pentadbir, sudah tentu beliau menganggap cadangannya itu tidak bermakna
atau tidak bernilai. Di dalam suasana demikian, kepercayaan dan semangat bekerjasama
dan perasaan muhibah di kalangan kakitangan tidak akan wujud dan terjalin. Bahkan,
keadaan seperti ini meluaskan jurang di antara pihak atasan dengan pihak bawahan.

Saluran Mendatar
Saluran mendatar digunakan apabila ahli-ahli di tingkat hierarki autoriti yang sama
berkomunikasi di antara satu sama lain. Misalnya, seorang pekerja berhubung dengan
pekerja yang lain atau seorang pengurus berhubung dengan seorang pengurus yang lain.
Bagaimanapun komunikasi di antara seorang kakitangan di bahagian pentadbiran dengan
kakitangan bahagian kewangan juga dilakukan melalui saluran komunikasi mendatar yang
tidak formal. Komunikasi secara tidak formal ini wujud berdasarkan pergaulan dan
persahabatan di kalangan kakitangan di dalam organisasi. Sebagai contoh, penolong
pengurus pentadbiran memberikan pandangannya tentang strategi harga kepada penolong
pengurus pemasaran di dalam satu majlis jamuan makan malam.

Masalah yang seringkali timbul di dalam komunikasi mendatar ini ialah disebabkan
maklumat yang diperlukan oleh sesuatu bahagian itu hanya didapati atau berada di
bahagian yang lain dan kadangkala terdapat mereka yang inginkan maklumat tetapi tidak
mengetahui bahawa maklumat tersebut didapati di bahagiannya.

Terdapat setengah-setengah organisasi menggantikan laporan-laporan panjang dengan


menganjurkan persidangan atau mesyuarat. Di persidangan atau mesyuarat seperti ini,
penganjurnya dapat menggunakan alat pandang-dengar untuk menerangkan maklumat
kepada bahagian-bahagian lain dengan jelas.

SALURAN KOMUNIKASI TIDAK FORMAL


Komunikasi tidak formal wujud daripada interaksi sosial di kalangan mereka yang bekerja di
tempat yang sama. Komunikasi seperti ini berlaku bukanlah secara perhubungan formal
seperti seorang pengurus berkomunikasi dengan seorang pekerja atau seorang pengurus
bahagian berkomunikasi dengan seorang pengurus bahagian yang lain melalui saluran
komunikasi formal mengikut struktur hierarki organisasi. Komunikasi tidak formal ini
digunakan oleh seorang pengurus yang mempunyai perhubungan rapat atau bergaul
dengan kakitangan lain atau apabila wujudnya kelompok-kelompok tidak formal yang

63
sentiasa berkomunikasi di antara satu sama lain. Ahli-ahli kelompok ini juga berkomunikasi,
menyebarkan dan bertukar maklumat di kalangan mereka.

KOMUNIKASI DI DALAM KUMPULAN KECIL


Komunikasi di dalam kumpulan kecil telah didefinisikan sebagai interaksi secara bersemuka
oleh individu-individu yang menggangap diri mereka sebagai ahli kumpulan. Hubungan
sosial di dalam kumpulan mempengaruhi keadaan komunikasi. Contohnya seorang yang
berpengaruh di dalam sesuatu kumpulan sudah tentu dapat mempengaruhi ahli-ahli jika
dibandingkan dengan seorang yang tidak mempunyai kredibiliti. Di dalam keadaan
demikian, kita akan dapati orang yang berpengaruh itu selalunya lebih banyak bercakap
dengan memberi cadangan-cadangan serta nasihat-nasihat kepada orang lain. Begitu juga
di dalam sesuatu mesyuarat jawatankuasa, terdapat mereka yang berkedudukan tinggi di
dalam organisasi yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi keputusan
mesyuarat tersebut. Mereka ini juga melibatkan diri secara aktif dan penuh kesungguhan
dengan memberikan cadangan-cadangan untuk membuat keputusan.

Kedudukan kuasa di dalam sesuatu kumpulan akan menentukan keadaan komunikasi yang
akan wujud. Apabila kuasa itu bertumpu kepada sebilangan kecil orang-orang yang
berpangkat maka ahli- ahli lain yang berpangkat rendah di dalam kumpulan itu akan merasa
dirinya terasing dan kedudukan mereka di dalam kumpulan itu dianggap tidak penting. Di
dalam keadaan seperti ini, komunikasi mungkin tidak akan berkesan. Semangat bekerja-
sama di kalangan ahli-ahli kumpulan dan persaingan di kalangan kumpulan juga mempe-
ngaruhi atau menjejaskan komunikasi.

KAEDAH-KAEDAH BERKOMUNIKASI
Komunikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melalui percakapan, pendengar-
an, pembacaan dan penulisan. Kajian ke atas pekerja-pekerja pejabat menunjukkan bahawa
taburan masa mengikut cara atau kaedah komunikasi adalah seperti berikut:

Pendengaran 45 peratus
Percakapan 30 "
Pembacaan 16 "
Penulisan 9 "
Jumlah 100 peratus

Jelas taburan masa di atas menunjukkan bahawa kebanyakan komunikasi, iaitu 75 peratus
merupakan komunikasi lisan (pendengaran dan percakapan). Mintzberg, di dalam
penyelidikan ke atas pegawai eksekutif, telah mendapati bahawa mereka telah meng-
gunakan 78 peratus masanya di dalam komunikasi lisan.

Selain daripada kaedah komunikasi yang tersebut di atas, komunikasi secara pergerakan
badan atau anggota badan juga dipraktikkan. Tingkah laku, pakaian dan gaya individu,
isyarat yang menggunakan anggota tubuh badan, senyuman dan muka yang muram dapat
menunjukkan sikap dan perasaan individu terhadap sesuatu.

Komunikasi Lisan
Pengurus mengutamakan komunikasi lisan di dalam perhubungan mereka dengan pihak luar
seperti pembekal, pelanggan, ahli-ahli daripada divisi lain dan juga wakil-wakil daripada
organisasi lain. Komunikasi lisan ini dianggap dapat memenuhi kehendak pengurus bagi

64
mendapatkan maklum balas dan membuat pertimbangan berhubung dengan perbincangan
dan interaksi mereka dengan pihak tertentu. Komunikasi secara berdepan ini juga
mewujudkan perhubungan erat di kalangan kakitangan organisasi dan segala kemusykilan
yang timbul dapat diselesaikan dan dijelaskan dengan memuaskan. Masalah yang mungkin
timbul daripada komunikasi lisan ini adalah daripada segi konsistensi semasa memberikan
maklumat. Kemungkinan seorang pengurus itu secara langsung atau tidak langsung akan
menyampaikan sesuatu maklumat secara berlainan walaupun makna asal maklumat itu
tidak berubah. Satu lagi kelemahan komunikasi lisan ini, kerana ia merupakan satu alat yang
lemah untuk mengimplimentasikan dasar atau mengeluarkan arahan-arahan organisasi,
walaupun ia baik untuk mewujudkan interaksi di kalangan kakitangan dan untuk mendapat
pandangan-pandangan daripada pihak lain.

Komunikasi Bertulis
Komunikasi bertulis penting di dalam organisasi besar. Pengurus tidak mungkin dapat
berkomunikasi secara lisan dengan kakitangan yang begitu ramai di sesuatu bahagian.
Laporan, notis-notis, peraturan, arahan dan berita organisasi akan disebarkan kepada
kakitangan oleh pihak pengurusan. Masalah yang mungkin timbul daripada komunikasi
bertulis ini ialah pihak penghantar tidak tahu sama ada pihak penerima telah menerima dan
memahami maklumat itu. Terdapat maklumat yang dihantarkan oleh pihak tertentu tetapi
tidak diterima dan tidak dibaca atau tidak difahami maksud kandungan maklumat tersebut.
Perkara ini berlaku mungkin disebabkan maklumat yang diterima itu terlampau panjang,
tidak jelas dan tidak bersangkutan dengan diri penerima. Di dalam hal ini, pihak pengurusan
seharusnya mengamalkan penulisan laporan atau surat secara ringkas, tepat, bermakna dan
mudah difahami. Di dalam organisasi perniagaan, sekiranya kita tidak dapat menulis laporan
yang pendek, kita tidak perlu lagi menulis laporan yang panjang kerana ia tidak mungkin
dibaca.

HALANGAN DI DALAM KOMUNIKASI


Sekiranya komunikasi tidak dapat dilakukan dengan berkesan, maka suasana yang baik
tidak akan wujud di dalam sesebuah organisasi. Ini disebabkan tidak terdapat perhubungan
di antara kakitangan, sama ada di antara pihak atasan dengan pihak bawahan, di antara
satu kumpulan dengan satu kumpulan yang lain atau di antara kakitangan yang sama
tempat kerja dan seterusnya akan menimbulkan syak wasangka tentang sesuatu yang
dianggap penting dan perlu dimaklumkan oleh pihak tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghantaran dan penerimaan maklumat itu termasuklah


personaliti, motif, pelajaran dan pengetahuan, sikap, emosi, kemahiran konsepsi, kebolehan
bertutur dan perasaan atau sikap menyembunyikan pihak penghantar dan penerima. Selain
itu, masa, bunyian, tugas, perhubungan perseorangan, norma kelompok dan struktur
organisasi juga memberikan kesan kepada keberkesanan komuni-kasi dan cara
mengendalikannya.

Faktor-faktor di atas mustahil dapat diselesaikan dengan mudah kerana ia bersangkut paut
dengan sosio-emosi dan sebab-sebab yang tersemat di dalam organisasi. Contohnya,
sekiranya terdapat perasaan tidak yakin atau tidak percaya dan ketakutan atau prasangka
di dalam organisasi, maka ia akan menghindarkan komunikasi. Di dalam hal demikian,
masalahnya bukan untuk memperbaiki komunikasi lisan di antara pihak yang terlibat, tetapi
yang penting ialah untuk menghapuskan perasaan yang tidak menyenangkan itu. Suasana
organisasi haruslah diperbaiki untuk mewujudkan perasaan hormat-menghormati di
kalangan manusia dan percaya-mempercayai di kalangan kakitangan tanpa mengira tempat
mereka berada. Organisasi hendaklah dibangunkan berdasarkan nilai-nilai manusia dan

65
konsep kecekapan. Komunikasi merupakan satu aktiviti yang melibatkan banyak masa
pengurus dan pengurusan yang baik itu bergantung kepada komunikasi yang baik.

RUMUSAN
Komunikasi atau perhubungan di antara pihak atasan dengan peringkat bawahan dan di
antara satu bahagian dengan satu bahagian yang lain, itu penting di dalam sesebuah
organisasi. Sistem penghantaran dan penerimaan maklumat yang baik dapat memastikan
penyelarasan aktiviti organisasi dibuat tanpa sebarang masalah dan keraguan. Sekiranya
dasar, peraturan, prosedur dan aturcara yang telah diwujudkan oleh pihak pengurusan itu
diterangkan dengan jelas dan difahami serta diterima oleh semua kakitangan organisasi,
maka pihak pengurusan tidak memerlukan pengawasan yang rapi lagi ke atas kakitangan
untuk menentukan pelaksanaannya. Dengan demikian, pihak pengurusan dapatlah
menumpukan masa mereka sepenuhnya kepada tugas-tugas atau urusan penting seperti
perancangan jangka masa organisasi.

Di samping menyediakan komunikasi satu hala, iaitu komunikasi bercorak arahan dengan
pihak pengurus atasan menyalurkan maklumat atau arahan kepada pihak bawahan, tetapi
pihak bawahan hendaklah juga diberikan kesempatan atau peluang untuk mengemukakan
sesuatu cadangan atau buah fikiran mereka. Mungkin cadangan atau pandangan daripada
pihak bawahan itu amat penting kepada organisasi keseluruhannya. Pihak pengurus atasan
hendaklah juga memberikan peluang kepada pihak bawahan untuk mengadakan
perbincangan secara terbuka untuk menyelesaikan masalah urusan harian dan masalah
perancangan bahagian ataupun organisasi. Sistem komunikasi dua hala ini atau dasar pintu
terbuka yang diamalkan oleh pihak organisasi sudah pasti dapat mewujudkan suasana yang
baik di tempat kerja serta menjamin persefahaman dan hubungan yang erat di kalangan
pekerja.

66
KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN
Kepimpinan berlaku apabila seseorang itu mendorong, memujuk, dan mempengaruhi orang
lain untuk berusaha ke arah pencapajan sesuatu objektif tertentu. Yang membezakan
kepimpinan dengan fungsi pengurusan amnya ialah tugas-tugas mendorong, memujuk dan
mempengaruhi yang bercorak peribadi. Umpamanya, di dalaxn tugas-tugas inerancang
atau membaca laporan, mereka tidak melibatkan interaksi peribadi. Kepimpinan pula terdiri
daripada interaksi-interaksi kelakuan dengan rakan-rakan sekerja, pekerja-pekerja b
awahan, ketua, para pelanggan dan pihak-pihak lain. Boleh dikatakan bahawa di mana
wujudnya seorang pengurus yang berkesan di dalam suatu sistem pengurusan yang cekap,
di situ juga akan terdapat seorang pemimpin yang berkesan.

DEFINISI KEPIMPINAN
Pada amnya, kepimpinan didefinisikan sebagai seni atau proses mempengaruhi kegiatan
manusia yang berkaitan dengan tugas mereka, supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke
arah pencapaian gal organisasi. Sebaik-baiknya, manusia patut digalakkan untuk menanam
kegigihan, keazaman dan keyakinan untuk bekerja. Para pemimpin tidak menekan atau
mencucuk suatu kumpulan dan belakang; sebaliknya mereka meletakkan din di hadapan
knitpulan itu sambil memajukan dan mengilhamkan ahli-ahli kumpulan itu untuk mencapai
go1 organisasi. Misalnya, seorang pemimpin sebuah pancaragam (orkestra) yang bertugas
untuk menghasilkan bunyi-bunyian yang diselaraskan dan irama lagu yang betul, melami
usaha-usaha bersatu abli-abli inuzik di dalam orkestranya itu.

Terdapat tiga faktor penting tentang definisi kepimpinan. Pertama, kepimpinan mesti
melibatkan orang lain atau pihak lain sama ada pekenja-pekerja bawahan yang
dipertanggungjawabkan atau para pengikut. Ahli-ahli kumpulan rnembantu mentakrifkan
status pemimpin, dan mewujudkan proses kepimpinan melalni kesanggupan mereka untuk
menenima pengagihan kuasa yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan ahli-ahli
kumpulan.

Kedua, para pemimpin rnempunyai autoriti untuk memberi arahan berkenaan dengan
setengab danipada kegiatan-kegiatan anggota kumpulan, manakala anggota-anggota pula
tidak boich mengarab aktiviti-aktiviti pemimpin mereka. Ketiga, selain daripada berkuasa
untuk mernbeni arahan tentang apa yang penlu dilakukan, pemimpin boich juga
mempengaruhi melalui arahan yang dilaksanakan oleb pekerja-pekerjanya. Misalnya,
seorang pengurus mungkin dapat mengarah stafnya untuk melakukan sesuatu tugas, tetapi
yang mungkin menentukan sampai ada tugas itu benar-benar dikendalikan dengan betul
ialah tahap pengaruhnya terhadap pihak yang berkenaan.

KELAKUAN DAN GAYA KEPIMPINAN


Penerangan awal tentang gaya kepimpinan membahagikan gaya tersebut berasaskan
kepada bagaimana pemimpin menggunakan autoritinya. Tiga gaya asas dapat dikenal
pastid? Pemimpin yang autokratik merupakan sebrang yang dogmatik dan positif,
memerlukan stafnya untuk menurut perintah yang diarahkannya, dan memimpin mengikut
kebolehannya untuk meinberi atau rnenarik balik ganjaran keija serta hukuman Pemimpin
yang demokratik pula menggalakkan penglibatan dan penyertaan dan staf mereka tentang
tindakan dan pembuatan keputusanya

Gaya kepimpinan yang ketiga bercorak laissez-faire yang melibatkan pemimpin yang sedikit
sekali menggunakan kuasanya dan meinberi staf penuh kebebasan untuk mengendalikan
kenja inereka. Pemimpin sedeinikian biasanya membeni kebebasan pekenja untuk
menentukan matlamat mereka tersendiri serta cara-cara mencapainya. Ia juga melihat

67
peranannya sebagai memberi panduan kepada terlaksananya operasi-operasi stafnya
dengan memberi makiumat berhubung dengan persekitaran luaran kumpulan pekeijanya.

Kebanyakan daripada kajian tentang gaya kepimpinan mengikut sistem pengurusan kiasik
menunjukkan anggapan bahawa pekerja pada dasamya diihat oleh pemimpin sebagai salah
satu faktor pengeluaran. Dengan mi, gaya pengurusan untuk mencapai output biasanya
berat sebelab sama ada mereka menekankan daya pengeluaran atatipun mereka
menekankan kepuasan atau hal-ehwal pe kerja semata-mata. Pakar-pakar penyelidik di
Pusat Penyelidikan Universiti Michigan, Amerika Syarikat, telah membentuk suatu model
kelakuan kepimpinan berasaskan dua dimensi Mereka menggunakan konsep berorientasikan
pengeluaran (kerja) dan berorientasikan pekerja untuk menerangkan model tersebuL
Pemimprn yang berorientasikan kerja mementingkan kerja yang dilaikukan, manakala
pemimpin yang berorientasikan pekerja lebih mengutamakan penubuhan kerja dan
terjalinnya perhubungan penbadi di kalangan pekerja.

KONSEP-KONSEP DI DALAM MODEL KEPIMPINAN DUA


Dengan meneliti fungsi yang dilakukan oleh para pemimpin di dalam kumpulan mereka,
didapati bahawa untuk sesuatu kumpulan itu beroperasi dengan berkesan, suatu pihak
mesti mengendalikan dua fungsi utama, iaitu fungsi yang bersabit dengan penyelesaian
masalah (berorientasikan tugas) dan fungsi penyelenggaraan kumpulan (fungsi-fungsi
sosial).

Di antara usaha yang cuba menyclidik mana satu di antara gaya-gaya kepimpinan tersebut
menghasilkan prestasi kumpulan yang paling berkesan, termasuklah kajian-kajian yang
dilakukan di Universiti Ohio. Di sini, para penyclidik mengkaji keberkesanan kelakuan
kepimpinan dua dimensi, iaitu mengikut struktur kerja dan mengutamakan hal ehwal
pekerja.

Dalam dimensi yang pertama, kelakuan pemimpin menekankan kegiatan penyusunan kerja,
penjadualan penubuhan matlamat. pengelolaan dan segala hal struktur kerja. Para
pernimpin lebih mengutamakan prestasi dan pengeluaran daripada hal-hal kerja yang lain
dan bergiat mencapai peringkat-peringkat output yang tinggi. Mengikut dimensi kedua pula,
para pemimpin menunjukkan kelakuan sosial dengan menitikberat dan menghormati idea-
idea perasaan dan hal-ehwal pekerja dengan cara niendengar masalah peribadi pekerja dan
membantu menyelesaikannya.

Salah satu teknik terkenal yang menerangkan gaya-gaya kepimpinan secara dramatik ialah
petak kepengurusan yang dicipta oleh Robert Blake dan Jane Mouton. petak ini digunakan di
merata dunia sebagai suatu teknik melatih pengurusan dan mengenal pasti berbagai-bagai
kombinasi gaya kepimpinan. Teknik inii berasaskan kepada penyelidikan penyelidikan awal
yang menunjukkan betapa pentingnya seorang pengurus menitikberatkan kedua-dua aspek,
iaitu mementingkan pengeluaran dan mementingkan pekerja. Mementingkan pengeluaran
(di paksi mendatar) terdiri daripada sikap penyclia terhadap berbagai-bagai perkara, seperti
mutu keputusan polisi yang diambil, prosedur kerja, mutu perkhidmatan staf, kecekapan
kerja, daya kreativiti penyclidikan dan jumlah output. Mementingkan pekerja (di paksi
inenegak) juga diberi pengertian yang luas. mi merangkumi perkara seperti darjah
komitmen peribadi yang ditanamkan ke arah pencapaian sesuatu go1, mengekalkan
kehormatan din para pekenja, pembenian tanggungjawab b erdasarkan kep erc ayaan dan
bukan kesetiaan belaka, pemberian keadaan kerja yang baik dan menjaga agar
perhubungan peribadi memuaskan.

Blake dan Mouton mengenal pasti empat gaya asas yang keterlaluan (tiap-tiap satu
dinyatakan mengikut suatu kontinum berdasarkan skala dan 1 hingga 9). Mengikutgaya 1,1,
(juga disebut pengurusan laissez-faire) pengurus-pengurus kurang menitikberatkan hal-hal

68
pekerja ataupun pengeluaran dan memegang peranan yang minimum sebagai pemimpin
dan pengurus. Yang paling bententangan dengan mi terletaknyagaya9, 9,
(pengurusanberpasukan atau yang demokratik) yang menunjukkan melalui kegiatan
pengurus, terdapat peningkat dedikasi yang tertinggi terhadap kedua-duanya, iaitu pekerja
dan pengeluaran. Blake dan Mouton menegaskan bahawa gaya mi merupakan kelakuan
kepimpinan yang paling berkesan yang dapat mempertingkatkan prestasi, merendahkan
ketidakhadiran dan pusing ganti pekerja, serta memupuk kepuasan yang tmggi.

Suatu lagi ialah gaya pengurusan 1, 9, disebut juga pengurusan country club, di mana
pengurus-pengurus tidak ataupun paling kurang mementingkan pengeluaran, tetapi amat
mementingkan pekerja sahaja. Apa yang diwujudkan ialah persekitaran di mana semua
pekerja merasa gembira dan senang hati tanpa apa-apa komitmen terhadap pengeluaran
usaha bersatu untuk mencapai matlamat organisasi. mi berbanding pula dengan gaya 9, 1,
(kadangkala disebut penguins autokratik) yang hanya menitikberatkan penubuhan operasi
cekap tanpa inengambil kira hal-eliwal pekerja.

Dengan menggunakan keempat-empat titik yang keterlaluan mi, setiap teknik atan gaya
kepengurusan boich ditempatkan di dalam petak ini. Dengan jelasnya, pengurus mengikut
gaya 5, 5 secara sederhana mementingkan kedua-duanya, iaitu pengeluaran dan kepuasan
staf. Pengurus-pengurus ini rnencapai tahap moral dan pengeluaran yang mencukupi dan
memuaskan tetapi pada tahap yang tidak begitu tinggi, di mana penubuhan gol dan
jangkaan tidak begitu tinggi. Meskipun petak kepengurusan ini merupakan hal yang
berfaedah untuk mengenal pasti dan mengelaskan gaya kepengurusan, tetapi
penggunaannya adalab terhad. ini disebabkan petak ini tidak dapat rnemberi sebab
mengapa seseorang pengurus itu terletak di sesuatu bahagian tertentu di petak tersebut.
Perlu diselidiki faktor-faktor seperti corak peribadi pemimpin tersebut atan pengikut-
pengikutnya, kebolehan dan latihan pengurus dan lain-lain faktor situasi di sebaliknya, yang
tuna mempengaruhi tingkah laku kedua-dua peniimpin dan pengikut itu.

EMPAT SISTEM PENGURUSAN


Dengan menggabungkan juga kelas-kelas asas tentang gaya kepimpinan yang
berorientasikan tugas dan pekerja, Rensis Liken hersama rakan-rakannya di Universiti
Michigan telab membentuk suatu model keberkesanan pengurusan yang mempunyai empat
peringkat:

Pengurusan bercorak sistem 1, mengikut Likert, dikatakan berkuasa melalui eksploitasi, iaitu
pengurus-pengurusnya membuat sendiri semna keputusan tentang hal-hal kerja dan
mengarahkan stafnya untuk menurut perintah. Ugutan atau hukuman diberi jika pekeria
gagal untuk memenuhi matlamat dan standard yang dibentuknya dengan tegas. Pengunis
kurang menaruh kepercayaan terhadap para pekerja di bawah arahannya dan pekerja pula
merasa takut dan terasing daripada pengurus.

Pengurusan gaya sistem 2 masih juga mengeluarkan arahan-arahan, tetapi pekerja diberi
kebebasan untuk memberi komen tentang perintah-perintah tersebut. Mereka juga diberi
fleksibiliti untuk mengambil beberapa tindakan tertentu, m engikut kawalan polisi yang ketat
dan prosedur-prosedur yang digariskan.

Pengurusan sistem 3 pula menubuhkan gol-gol dan arahan-arahan am setelah berunding


dan berbincang terdahulu dengan para pekerja bawahan. Pihak staf juga boleh mengambil
keputusan sendiri tentang cara mengendalikan tugas-tugas mereka, oleh sebab hanya
keputusan am dan yang menyeluruh sahaja diambil oleh para pengurus di peringkat-
peringkat pengurusan atasan. Lebih banyak ganjaran digunakan daripada hukuman untuk
mendorong staf, dan pekerja diberi kebebasan untuk membincangkan hal-hal kerja dengan

69
pengurus-pengurus mereka yang lebih menaruh kepercayaan tentang kebolehan mereka
untuk melakukan tugas masing-masing.

Likert melihat pengurusan sistem 4 sebagai yang paling melibatkan penyertaan semua ahli
dalam kumpulan pekerja di dalam perbentukan matlamat dan penilajan tentang matlamat,
iaitu, penglibatan di da~am pengambilan keputusan di semua peringkat, dan pengendalian
operasi mereka sendiri dan di dalam kumpulan masing-masing. Pengurus-pengurus sistem
ini menanam keyakinan dan kepercayaan yang penub kepada staf mereka dalam segala hal,
serta sering mendapat dan menggunakan idea-idea dan pendapat-pendapat yang
dikemukakan oleh mereka. Para pengurus juga selalu memberi ganjaran ekonomi sebagai
dorongan kerja, berasaskan kepada penyertaan berkumpulan.

Pada amnya, Likert mendapati bahawa pengurus-pengurus yang menggunakan pendekatan


sistem 4 di dalam kendalian operasi mereka terdiri daripada mereka yang paling berjaya
sebagai pemimpin. Bagi organisasi dan firma yang mengamalkan pengurusan sistem 4,juga
didapati paling berkesan di dalam penubuhan dan pencapaian gol-gol mereka, di samping
menjadi lebih produktif. Kejayaan ini disebabkan pada dasarnya oleb darjah penglibatan
pekerja di dalam pengurusan dan sokongan yang diberi kepada pekerja berkekalan.

KEPIMPINAN SEBAGAI SUATU KONTINUM


Melalui R. Tannenbaum dan W.H. Schmidt mengikut konsep kontinum kepimpinan, mereka
merakamkan bahawa kepimnpinan melibatkan pelbagai jenis gaya, yang berkisar di antara
gaya yang tertumpu kepada ketua sehinggalah kepada yang amat tertumpu kepada pekerja.
Maka tidaklah semestinya wujud di antara yang bercorak autokratik, demokratik dan laissez-
faire sahaja. Tannenbaum dan Schmidt rnenegaskan bahawa pengurus-pengurus perlu
menimbangkan beberapa perkara yang praktik sebelum memutuskan bagaimana mereka
akan melaksanakan tugas-tugas pengurusan mereka.

Mereka mencadangkan bahawa elemen-elemen terpenting yang mempengaruhi gaya


kepimpinan pengurus di sepanjang kontinum ini adalah seperti yang berikut.

1. Kuasa-kuasa yang menentukan personaliti pengurus. Ini termasuklah sistem nilai dan
latar belakang serta pengalaman. Misalnya, seorang pengurus yang mempercayai
bahawa keperluan-keperluan organisasilah yang perlu diutamakan daripada
keperluan-keperluan individu (pekerja), mungkin Iebih gemar memberi arahan dan
kurang rnenggalakkan penglibatan pekerja dalam penentuan kegiatan-kegiatan
pekerja sendiri
2. Sifat pekerja yang dipertanggungjawabkan kepada penguins. Ia juga inempengaruhi
kelakuan pengurus.

Mengikut Tannenbaum

1. Pengurus membuat keputusan dan mengumumkannya


2. Pengurus ‘menjual’ keputusannya
3. Pengurus menyampaikan masalah dan menggalakkan komen-komen
4. Pengurus membiarkan kumpulan membuat keputusan sendiri
5. Pengurus meletakkan had-had dan meminta pekerja membuat keputusan

Pengurus selaku pemimpin, boleh memberi kebebasan dan penglibatan yang lebih kepada
staf di bawah arahannya apabila terdapat para pekerja tersebut mempanyai sifat berikut:

(a) Mahukan tanggungjawab membuat keputusan;


(b) Inginkan kebebasan bertindak dan berdikari;

70
(c) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi untuk
mengendalikan dan menyelesaikan masalah dengan cekap;
(d) Menanamkan komitmen dan menghayati matlamat organisasi.

Tanpa sifat-sifat tersebut, para pengurus akan lebih mengamalkan gaya yang bermirip
kepada corak autoritarian. Namun demikian, mereka boleh mengubahsuaikan gaya mereka
apabila para pekerja mereka dapat memperoleh keyakinan diri setelah biasa bekerja
bersama mereka.

Gaya kepimpinan yang dipilih oleh pengurus perlu juga mengambil kira kuasa-kuasa yang
wujud di dalam situasi. Ini termasuk nilai dan tradisi organisasi, kecekapan bekerjasama
sebagai satu unit, keadaan tugas-tugas kerja kumpulan, sama ada pengendalian sesuatu
masalah dapat didelegasikan atau tidak .Seperti juga manusia, organisasi rnempunyai nilai
tertentu yang lama-kelamaan diterapkan ke dalam amalan bekerja. Kebanyakan pengurus
baru cepat mempercayai bahawa terdapat beberapa tingkah laku yang diterima dan ada
yang lain pula yang tidak diterima di dalam organisasi. Setengah-setengah organisasi,
misalnya mempunyai struktur dan rangkaian komunikasi yang lebib formal dan sukar
diubah-ubah, dengan adanya pembahagian dan perbezaan tugas yang jelas. Dalam keadaan
demikian, gaya kepimpinan tentu sekali lagi berorientasikan tugas dan berasaskan
pemberian arahan, danipada bergantung kepada penglibatan pekeija.

MODEL KEPIMPINAN
Mengikut Vroom dan Vetton, terdapatlima bentuk perbezaan di dalam corak kepimpinan
demokratik. Gaya atau bentuk kepimpinan yang tertentu bergantung kepada keadaan
tertentu. Gaya kepimpinan mi adalah seperti berikut.

1. Pemimpin sendiri yang membuat keputusan dengan menggunakan maklumat yang


ada pada waktu tersebut.
2. Pemimpin mendapatkan maklumat yang diperlukan dan staf di bawah arahannya,
kemudian membuat keputusan sendiri. Peranan staf hanya setakat pemberian
maklumat yang diperlukan sahaja dan mereka tidak terlibat di dalam persoalan
menyelesaikan masalah.
3. Pemimpin menyampaikan masalah kepada mana-mana staf bawahannya yang
relevan, secara individu, untuk mengambil sesuatu keputusan.
4. Sesuatu masalah disampaikan oleh pemimpin kepada staf bawahannya, untuk
mendapatkan idea-idea dan cadangan-cadangan. Keputusan kemudiannya diambil
tidak semestinya hasil daripada pengaruh staf.
5. Pemimpin membincangkan sesuatu masalah bersaina staf bawahan untuk mencapai
persetujuan tentang penyelesaian masalab tersebut. Pemimpin tidak cuba
mempengaruhi apa juga keputusan yang perlu diambil, rnalah sanggup inenermia
dan melaksanakan keputusan yang mendapat sokongan sekalian ahli kumpulan.

PENDEKATAN KONTINGENSI TERHADAP KEPIMPINAN PENDEKATAN LALUAN


MATLAMAT
Salah seorang tokoh yang turut menyumbangkan kepada teon kepiinpinan dan sudut situasi
ialah Profesor Robert House. Beliau menyatakan bahawa fungsi utama seorang pemimpin
ialah inembentuk matlamat penting bagi para pengikut atau para pekerjanya serta
menggariskan laluan-laluan ke arah pencapaian matlainat tersebut. Dengan inii teorinya
dinamakan teori laluan matlamat.

Secara lojik, teori ini adalah mudah difahami dan diamalkan. Dalam situasi-situasi di mana
struktur kenja adalah kompleksdan mengelirukan, tugas pernimpin ialah membentuk kerja-
kerja agar para pekeija dapat mengikuti suatu laluan yang jelas. Sebaliknya pula, jika tugas-

71
tugas pekerja memang sudah jelas (umpamanya, di barisan pemasangan) seorang
pemimpin autokratik dan yang herorientasikan tugas yang cuba menambahkan lagi struktur
kerja, tentu sekali tidak akan menerima sambutan yang baik dan para pekerja bawahannya.
Seorang pemimpin yang autokratik dan berorientasikan tugas biasanya disambut baik
sebaliknya di dalam situasi-situasi di mana terdapatnya ketegangan individu, tekanan dan
ketidakpuasan di kalangan pekerja.

Jika kerja berkenaan dilakukan berulang-ulang dan berstruktur, laluan-laluan ke arah


pencapaian matlamat adalah jelas. ini bermakna bahawa jika pemimpin cuba menambahkan
lagi struktur kerja, ini tidak akan menambahkan lagi kepuasan atau mempertingkatkan lagi
prestasi kerja. Namun, jika tugas itu tidakjelas, pemimpin memanglah perlu bertindak dan
menyelesaikan mana mana kekeliruan yang timbul. Dengan ini, pemimpin-pemimpin yang
berkesan menggunakan dua dimensi kepimpinan sama ada untuk menjelaskan laluan
ataupun memudahkannya untuk dijalankan.

KEPIMPINAN YANG BERKESAN


Ketiga-tiga komponen kepimpinan (sifat-sifat, gaya dan kelakuan serta kepimpinan mengikut
situasi) memberi implikasi yang penting di dalam pengambilan dan latihan ke arah
mewujudkan pemimpin-pemimpin yang berkaliber. Umpamanya, pemimpinpemimpin
berkesan yang diketahui biasanya mempunyai sifatsifat kebijaksanaan dan keyakinan diri.
Maka calon-calon bolehlah diuji untuk mencari sifat-sifat tersebut serta sifat-sifat lain yang
dikaitkan dengan prestasi kerja. Apa yang diketahui tentang gaya-gaya kepimpinanjuga
menunjukkan bahawa latihan-latihan boleh diadakan dengan jayanya untuk menjadikan
pemimpin lebih bertimbang rasa dan beroriensekali, gaya pemimpin mestilali bersesuaian
dengan tugas yang terlibat serta bersesuaian juga dengan staf bawahannya. Pernah
dinyatakan oleh Fiedler bahawa biasanya lebih mudah untuk menyusun semula sesuatu
tugas (kerja) daripada melatih semula pemimpin atau mengambil pemimpin baru.

Berdasarkan keterangan yang dibincangkan di dalam bab ini, garis-garis panduan berikut
boleh digunakan untuk menjadi pemimpin yang berkesan.

1. Mengetahui dan melatih diri anda. Kebanyakan pemimpin terdiri daripada mereka
yang berpengaruh, pintar, agresif, herinisiatif dan mempunyai keyakinan diri dan
kebolehan menyelia. Maka, bagi bakal-bakal pemimpin dan juga pemimpin kini,
Latihan latihan dalam membuat keputusan, penilaian diri dan peningkatan keyakinan
diri adalah berfaedah.
2. Mengetahui dan mengawal gaya anda. Gaya yang terbaik sekali bergantung kepada
banyak faktor (selain daripada berorientasikan tugas dan berperikemanusiaan). Maka
perlu bagi mereka menganalisis dan memahami gaya tersendiri untuk mengekalkan
suatu keadaan fleksibel supaya dapat dipadankan kepada situasi berkenaan.
3. Mempercayai perkara-perkara terbaik tentang orang lain. Bakal-bakal pemimpin
harus mengikuti andaian-andaian Teori Y, McGregor. Dengan mempercayai bahawa
manusia adalah pandai, kreatif, sanggup bekerja, bertanggungjawab dan ingin
menyelesaikan masalah, dapat meningkatkan lagi pertumbuhan sifat pemimpin yang
berkesan.
4. Memenuhi keperluan-keperluan staf ini merupakan secara mudah kenyataan
pemikiran Maslow dan McGregor. Tetapi di dalam amalannya, beraneka masalah
dihadapi. Umpamanya, bagaimanakah dia mendorong pekerja yang keperluan
mereka tidak dapat dipenuhi melalui kerja mereka? Bagaimanakah dia dapat
meyakinkan staf supaya mempersetujui matlamat organisasi? McGregor telah
mencadangkan suatu teknik seperti penyertaan staf dan sesi-sesi dialog yang
membincangkan perkara-perkara seperti matlamat-matlamat organisasi.
5. Sesuaikan kepada ciri-ciri kerja. Kajian-kajian Fiedler mencadangkan bahawa bagi
tugas-tugas kreatif. dan yang berbentuk keusahawan (seperti mencipta keluaran baru

72
atau membuka syarikat baru) adalah lebih wajar bagi anda untuk menubuhkan
matlamat yang menyeluruh untuk dijadikan panduan oleh staf, dan kemudiannya
ber~antung kepada budi bicara mereka untuk menjalankan kerja. Bagi kerja yang
dilakukan secara berulang-ulang pula, pemimpin biasanya menguatkuasakan suatu
set peraturan yang terancang dan rapi, untuk melaksanakan kerja.
6. Bertindak sebagai pemimpin. Dalam semua hal, anda perlu bertindak sebagaimana
yang dijangka dan diingini oleh pengikut atau staf, agar mendapat sanjungan yang
setimpal dengan taraf pemimpin.

73
Panduan Asas Pengurusan Fail
Manual ini dikeluarkan hanyalah sebagai dasar Panduan asas untuk, pembaca memahami
sistem surat dan fail yang biasa diamalkan di Organasasi dari masa kesemasa.

Didalam menyatakan pembentukan format fail yang baik perlu kepada beberapa aspek
seperti berikut :-
i) Nombor Fail
ii) Jenis Induk atau pecahan
iii) Tandatangan Pegawai Memohon.

Kandungan Fail.

Fail yang hendak dibuka perlu mengandungi :-


i) Kertas Minit
ii) Tali Fail
iii) Tajuk Fail
iv) Nombor Fail
v) Kad pengedar

Cara meminit surat :-

Semua surat-surat yang diterima hendaklah disusun mengikut susunan tarikh dan masa.
surat-surat tindakan jawapan pula seboleh-bolehnya mengikut tatatertib Nombor folio iaitu
menyusuli surat terima,setelah itu boleh dituliskan folio dan minitnya seperti peraturan
berikut :-
i) Surat Keluar - Dakwat Hitam
ii) Surat Masuk - Dakwat Merah
iii) Odit - Dakwat Hijau
iv) Surat Dalaman - Dakwat Hitam

Penerimaan Surat Dalam Jabatan atau Luar Organisasi

a) apabila surat sudah berada ditangan pegawai bertanggongjawab hendaklah membaca


surat tersebut serta fahamkan isi kandungan dan pastikan surat itu lengkap dengan
tandatangan,tarikh dan lampiran.Jika didapati tiada lengkap hendaklah ditolak penerimaan
surat tersebut.Tidak Sah.
b) Setelah itu semak samada surat itu ada kaitan dengan fail simpanan yang ada..jika tiada
hendaklah dibuka fail baru iaitu ..menyediakan nombor rujukan fail,tajuk dan lain-lain yang
berkaitan dan di Rekod..Bagi surat yang ada mempunyai failnya ,maka bolehlah dimasukan
kedalam fail dan seterusnya edarkan kepada yang berkenaan.

Cara Membuka Dan Mendaftar Fail Baru

Aktiviti ini hanya perlu dilakukan jika tiada fail untuk surat yang diterima atau perkara-
perkara yang baru dan perlu dibuka fail baru.
a) Sediakan kulit fail baru,dan lipatkan kulit fail mengkut kesan lipantan
b) Gunakan penebuk lubang.tebukan satu lubang satu inci dari atas dan satu inci dari
tepi tulang fail.
c) Kemudian masukan tali hijau melalui tebukan yang tadi itu.

74
d) Setelah itu masukan kertas minit kedalam fail bahagian kiri,setelah ditebuk lubang
pada kertas minit.Tebukan lubang itu hendaklah satu inci dari atas dan satu inci dari
terpi dikedua-dua penjuru atas.
e) Selepas itu berikan nombor failnya.
f) Semua surat-surat hendaklah diletakan disebelah kanan dalam fail .Bagi sistem dwi
fail..anda perlu meletakan fail masuk sebelah kanan dan surat keluar sebelah kiri
folder.
g) Tuliskan juga catitan ringkas pada kertas minit.
h) Tuliskan juga tajuk fail.
i) Disamping itu juga kad pengedar hendaklah dimasukan bersama.

Rekod Pergerakan Fail

a) Catitkan dalam kad pengedar bilangan tarikh dihantar dan kepada pegawai mana
dihantar.
b) Catitkan juga keterangan pergerakan fail pada permukaan depan fail druangan
yang disediakan.
c) Kemudian barulah boleh fail itu diserahkan kepada pegawai berkenaan dengan
merekod didalam kad pergerakan fail.

Mendaftar Fail Sampul Kecil (Sub-Jacket)

a) Baca surat yang diterima,jika didapati fail yang asal digunakan oleh pegawai
lain,bukalah sub-jacket baru dengan memberi tindakan seperti mana pendaftaran fail
asal.
b) Catitlah juga atas kertas minit,sebab-sebab di sampul kecil ini perlu dibuka.
c) Apabila fail asal telah diterima semula masukan fail sub-jacket ini kedalam fail
tersebut dan berikan satu folio baru pada sub-jacket itu kpeada fail asal tadi dan
minitkan.

Penyelenggaraan Fail

Mana-mana kulit fail yang lusuh dan perlukan diganti dengan baru,maka tindakan berikut
perlu dibuat :-
periksa keadaan fail semasa dalam pergerakannya,jika didapati lipatannya
koyak,kotor dan didapati perlu diganti baru hendaklah dilakukan dengan : -
i) mengeluarkan segala kandungannya,kemudian gantikan dengan kulit fail baru.
ii) Sesudah itu,salin semula nombor fail dan tajuk fail dan semua maklumat yang
terdapat dikulit fail tersebut.
iii) Kandungkan semula segala kandungan kedalam fail berserta dengan kertas
minitnya.

Menutup Dan Menyimpan Fail-Fail Yang Tidak Memerlukan Apa-Apa


Tindakan Lagi (Fail Mati)

a) Pastikan kandungannya benar-benar tidak mempunyai perkara yang perlu diambil


tindakan.Perkara ini boleh dipastikan dengan mendapatkan pengesahan dari
pengguna atau pegawai bertanggungjawab.Setelah disahkan barulah boleh fail
tersebut ditutup.
b) Simpan fail-fail lama mengikut Kumpulan dan siri nombor failnya..
c) Ubah siri nombor mengikut susunan serial yang bersesuaian seperti contoh
30/0001 (30 adalah kod kumpulan dan diikuti nombor sirinya).

75
d) Rekod hendak dibuat berasingan dengan daftar aktif dan memansuhkan rekod ini
dari fail daftar aktif.

Sistem Simpan Dalam Perhatian (SDP)

i) Apabila terima fail untuk SDP,semak arahan untuk SDP.


ii) Catitan arahan dalam kertas minit,seperti nama,jawatan pegawai yang
mengarahkan SDP itu.
iii) Masukan dalam Pigeon Hole atau tempat simpanan bagi tarikh yang
berkenaan.Pigeon Hole ini kalau digunakan hendaklah tiap-tiap satu lohong
ditarikhkan secara mulai dari 1hb hingg 31hb.
iv) Pastikan fail-fail yang di SDP dikeluarkan pada hari yang dimaksudkan itu dari
Pigeon Hole.
v) Fail tersebut mungkin telah dikeluarkan sebelum daripadanya dan berada pada
pegawai-pegawai atau sebaliknya,jika didapati tiada, semak dalam doket
pergerakan(Kad edaran fail),untuk mengetahui fail berada dimana atau pada siapa.

Setelah diambil tindakan untuk mengambil semula fail tersebut bolehlah diserahkan
semula kpeada pegawai yang memerlukan,catitakan juga didalam gerakan fail
tersebut.

Pengurusan Rekod

Kajian tahunan hendak dilakukan keatas rekod semasa dan tindakan berikut perlu diambil.
a) Setelah dibuat kajian,hendaklah diasingkan rekod yang kurang aktif dan sediakan
satu senarai untuk rekod-rekod tersebut.Sebagai panduan,rekod kurang aktif tidak
dibuat rujukan lebih dari dua kali setahun.
b) Sesudah selesai kerja diatas,pindahkan rekod-rekod yang kurang aktif kebilik fail
yang berasingan,dimana seringkali diletakan diatas rak yang tersusun.
c) Untuk fail-fail yang telah ditutup melebihi lima (5) tahun terdahulu atau lama
hendaklah dikaji semula,samada disimpan lagi atau dibuat proses pemusnahan fail-
fail jika tidak mempunyai nilai-nilai.

Float File Pegawai

Tiap-tiap pegawai perlu mempunyai float file sendiri untuk tujuan rujukan
persendirian..Bagi Organasasi yang mengamalkan sistem fail berpusat ,fail float
jabatan hendak dibina selari dengan kod fail pusat dan juga pegawai boleh membuat
float persendirian mengikut keperluan organasasi dan tanggongjawab

Kegagalan Memulangkan Fail

Adalah perlu diawasi,bahawa pegawai yang membawa fail menyerahkan kepada


pegawai yang sepatutnya dan meminta ian menandatangani penerimaan fail
berkenaan Jika fail-fail yang dipinjamkan hilang, maka kelalaian pegawai berkenaan
patutlah dikenakan tindakan tatatertib kerana kecuaian.

Jenis Dan Pengelasan Fail

i) Fail Rahsia - Warna merah

76
ii) Fail Sulit - Warna Hijau
iii) Fail Peribadi
a) Bahagian Pegawai Executive Keatas - Warna Merah Jambu
b) Bahagian Kumpulan Biasa - Warna Kuning
iv) Fail Am (terhad) - Warna putih
v) Sampul Kecil - Warna putih

Fail Peribadi Pegawai/Kakitangan

Organasasi hendaklah mengadakan fail-fail peribadi Pegawai/Kakitangan dengan


menggunakan jenis fail peribadi.Jika Organasasi besar,fail peribadi perlulah diadakan
di Unit Pentadbiran disamping Jabatan/Seksyen.

Fail Am

Kerja-kerja persuratan yang melibatkan tindakan perkara-perkara persuratan


am,hendaklah menggunakan fail am.

Fail Rahsia

Khas digunakan untuk tindakan surat-surat serta tindakan sulit pengurus,pegawai


kanan yang terlibat dengan polisi.

Fail Sulit

Khas digunakan untuk tindakan perkara perkara yang tidak membahaaya keadaan
jika maklumat yang disimpan itu bocor.

Fail Sampul Kecil

Untuk surat-surat biasa yang dismpan untuk sementara waktu sehingga fail asal
dijumpai atau dikembalikan

Sistem Mengenal Kod Fail

Sistem ini hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai perkara berikut ;-


i) Nama Kod Pendek Organasasi
ii) Nama Kod Pendek Jabatan/Seksyen jika ada
iii) Tajuk Indek Perkara Utama.
iv) Perjenisan Perkara kedua.
v) Pecahan Perjenisan Perkara ketiga @ seterusnya

Contoh XXX/2.04/i -1

XXX = Nama Kod Organasasi


/2. = Kod Kumpulan - contoh Pengurusan Pejabat
04/ = Kod Perkara - Contoh Tempahan Bilik
i = Kod Pecahan - Mesyuarat Utama
1 = Jilid Fail = Jilid Satu

77
Fail dimaksudkan xxx/2.04/i -1 = Tempahan Bilik Mesyurat Utama

Cara Kendalian Sistem Fail

Semua surat keluar perlulah menggunakan fail dan pastikan semua surat yang
dikendalikan adalah selaras dengan tajuk fail yang dimaksudkan,dengan cara ini
memudahkan mengesan surat-surat berkaitan pada masa akan datang.

Sistem Rekod Berkomputer

Bagi organasasi yang menggunakan sistem berkomputer,hendaklah memastikan


semua kandongan surat perlu ada didalam data komputer bagi memudahkan jejak
surat dilaksanakan..Dipasaran terdapat juga jenis optical scanner dimana susun atur
data capture hendaklah selaras dengan fail fizikal yang ada .

National Archives Act,1966 for Malaysia

Bagi rekod-rekod yang memerlukan simpanan di Arkib Negara,rekod-rekod boleh


dibuat rujukan dengan berdasarkan Akta dimaksudkan. Bagi rekod-rekod
kerajaan,rujukan boleh dibuat kepada Arkib Negara untuk mendapatkan maklumat
lanjut.

78
KUMPULAN ATAU PASUKAN

DUA ATAU LEBIH INDIVIDU YANG SALING BERSANDARAN YANG BERINTERAKSI


DAN MEMPENGARUHI SATU SAMA LAIN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT SECARA
KOLEKTIF

SATU KUMPULAN PEKERJA YANG BEKERJASAMA UNTUK MENCAPAI SESUATU


MATLAMAT SPESIFIK JABATAN ATAU ORGANISASI

• FORMAL ATAU TIDAK FORMAL


• SEMENTARA ATAU KEKAL
• JABATAN YANG SAMA ATAU BERLAINAN
• LAIN-LAIN KUMPULAN INDIVIDU DALAM SESEBUAH JABATAN

• FORMAL

• KUMPULAN KMK
• JAWATANKUASA PEMANDU
• JAWATANKUASA PETUGAS
• PASUKAN PROJEK

• TIDAK FORMAL

- KUMPULAN YANG DIWUJUDKAN


- BERDASARKAN PERSAHABATAN ATAU
- MINAT UNTUK MEMENUHI
- KEPENTINGAN ATAU KEHENDAK SOSIAL

• PASUKAN TETAP

SATU PASUKAN FORMAL YANG DITUBUHKAN DALAM SESEBUAH JABATAN


MENGIKUT KEPERLUAN SEMASA

• PASUKAN SEMENTARA

SATU PASUKAN FORMAL YANG DITUBUHKAN UNTUK TINDAKAN SEMENTARA


SAMADA SECARA AD-HOC ATAU MELAKSANAKAN PROJEK TERTENTU

79
TIDAK PASTI AHLI
TUJUAN BERORIENTASI
PASUKAN KAN TUGAS

PEMBENTUKAN

PEM BUBARAN MENCARI MENGUJI


PELAKSANAAN 5 PERATURAN KELAKUAN
UNTUK INTERPER-
NORMING 4
BERINTERAKSI SONAL
ST ORMING 3
PEMBENTUKAN 2 BERGANTUNG KEPADA
1
ORANG BERKUASA

ALAMI MEMBINA
KONFRANTASI MEMBENTUK
PERPADUAN NORMA
KONFLIK
PASUKAN

STORMING NORMING

ELAK MENCARI
SUKAR PENYELESAIAN MENJELASKAN
MENCARI MELAKUKAN TUGAS
TUGAS TUGAS
PERSETUJUAN
MEMAINKAN
BEREBUT UNTUK PERANAN
MEMIMPIN
PASUKAN

SALURKAN MATLAMAT
HAMPIR
TENAGA/IDEA
TERCAPAI

SEMAKIN JELAS AHLI BERSEDIA


PELAKSANAAN PEMBUBARAN UNTUK BUBAR
PERANANNYA

DUKACITA
BERUSAHA
MENCAPAI
MATLAMAT

80
KOMPOSISI – AHLI MEMPUNYAI
KEPAKARAN TUGAS, INTERPERSONAL
YANG BAIK DAN PERBEZAAN
LATARBELAKANG YANG SEDERHANAN
PERANAN – MEMAHAMI PERANAN :
CIRI-CIRI PENYUMBANG, PENCARI MAKLUMAT,
PENYELARAS, PEMANDU DAN
KUMPULAN PENGGERAK

YANG SAIZ – SAIZ PALING IDEAL 5 -7 BAGI


MEMBOLEHKAN INTERAKSI, MENJANA
EFEKTIF IDEA DAN MENYELESAIKAN MASALAH.

NORMA – KELAKUAN DIJANGKA DAN


DITERIMA AHLI KUMPULAN MEMUDAHKAN
KESERAGAMAN KELAKUAN

PERPADUAN – AHLI YANG MINAT KEPADA


PASUKANNYA, BERMOTIVASI UNTUK
KEKAL DI DALAMNYA

MATLAMAT JELAS
MESYUARAT BERKESAN
PENGHARGAAN

BERI KEPUASAN
BAGAIMANA KERJASAMA
MEMBINA
MEMPENGARUHI PASUKAN

PERCAYA
PENYERTAAN

MENYELESAIKAN/ MENYOKONG
PERANAN YANG JELAS
MENGURUS
KONFLIK

81
INVENTORI PERSONALITI
PERSONALITY INVENTORY
IP
Arahan:

A Inventori ini mengandungi 160 pernyataan. Bermula dengan nombor satu, rekodkan
jawapan anda pada borang jawapan yang disediakan.
B Jika pernyataan itu menerangkan diri anda, hitamkan (Y) dan jika tidak menerangkan
diri anda, hitamkan (T) pada borang jawapan yang disediakan.
C Jika anda menghadapi kesukaran untuk menentukan sama ada sesuatu pernyataan
itu menerangkan diri anda ataupun tidak, pilih jawapan yang anda rasa paling selesa.

JAWAB SEMUA SOALAN

B Item Ya Tida
il. k
1. Selesa memberitahu kawan-kawan mengenai apa-apa sahaja yang ada dalam fikiran
saya.
2. Lebih suka bekerja dengan idea-idea dari bekerja dengan data dan benda.
3. Suka melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri dari mengikut struktur yang telah
ditetapkan.
4. Merasa selamat bila saya tahu orang yang saya percayai berada di samping saya.
5. Suka menghadiri majlis-majlis kenduri dan perkahwinan.
6. Suka membuat kritikan yang membina mengenai apa-apa sahaja bahan yang saya
baca.
7. Lebih selesa tinggal di kawasan yang tidak mempunyai ramai jiran tetangga.
8. Sukakan suasana kehidupan yang berubah-ubah.
9. Tidak mudah kecewa apabila berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit.
10. Selalu mengelak dari bertanya kerana takut akan salah.
11. Mempunyai keinginan supaya orang lain menganggap diri saya sebagai pemimpin.
12. Menolong sedaya upaya kawan-kawan yang menghadapi masalah.
13. Mengharapkan sanjungan kawan-kawan untuk mengelakkan diri dari merasa tertekan.
14. Suka kepada kerja-kerja yang mempunyuai struktur yang jelas.
15. Mengharapkan supaya orang lain menganggap saya sebagai seorang yang amat
berjaya.
16. Setakat ingatan saya, saya tidak pernah meradang dengan sesiapa.
17. Selesa meminta pertolongan dari kawan-kawan dan ahli-ahli profesional bila
menghadapi masalah.
18. Memikirkan secara kritikal setiap perkara yang saya buat dan lihat.
19. Memikirkan sendiri cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi.
20. Mengelak dari memperkatakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lain
marah.
21. Suka berucap semasa berada di dalam kumpulan yang besar.
22. Suka memikirkan masalah-masalah yang rumit dan mencabar.
23. Seringkali memendamkan perasaan saya agar tidak diketahui oleh orang lain.
24. Tidak suka terikat dengan jadual yang ketat untuk aktiviti-aktiviti masa lapang.
25. Selalu tidur lewat untuk menyelesaikan kerja-kerja yang telah dimulakan.
26. Merasa kecewa bila memikirkan diri saya tidak berupaya mengawal keadaan.
27. Selalu membuat keputusan-keputusan penting bersendirian tanpa mengharapkan
bantuan orang lain.
28. Tidak sampai hati melihat orang lain dihukum walaupun ianya telah diadili.

82
29. Ingin supaya orang lain bersimpati dengan masalah hidup yang saya alami
30. Suka melakukan sesuatu kerja dengan kemas dan teratur.
31. Beranggapan adalah penting mempunyai pekerjaan di mana orang lain tidak berupaya
melakukannya.
32. Saya tidak pernah mengumpat tentang diri seseorang.
33. Selesa meminta kembali barang-barang yang telah dipinjam oleh kawan.
34. Berminat membaca buku-buku bercorak akademik, falsafah dan psikologi.
35. Akan menghadiri sesuatu majlis jika saya rasa ingin berbuat demikian.
36. Selalu memihak kepada kumpulan yang mendapat suara majoriti.
37. Percaya bahawa diri saya adalah seorang yang peramah dan mudah mesra.
38. Lebih selesa berdampingan dengan orang yang intelek berbanding orang yang
praktikal.
39. Jarang bercakap di dalam sesuatu sessi pperbualan atau perbincangan.
40. Merasa seakan-akan berminat kepada semua perkara.
41. Akan menyelesaikan sesuatu kerja sebelum memulakan kerja-kerja yang lain.
42. Percaya bahawa orang lain membuat kerja lebih baik daripada saya.
43. Lebih suka menjadi ketua dari menjadi pengikut.
44. Sedia memberi pertolongan kepada orang lain tanpa mengira pertolongan itu dihargai
atau tidak.
45. Selalu menceritakan masalah-masalah peribadi saya kepada orang lain.
46. Suka kepada aktiviti-aktiviti yang memerlukan perhatian dan tumpuan yang terperinci.
47. Mencuba bersungguh-sungguh dalam melakukan apa sahaja kerja.
48. Saya tidak pernah memecahkan rahsia kawan-kawan saya.
49. Mudah melenting apabila kerja yang saya lakukan tidak menjadi.
50. Berminat untuk mencipta idea-idea dan teori-teori baru yang berhubung dengan
manusia.
51. Tidak mengharapkan orang lain membantu menyelesaikan kerja-kerja saya.
52. Suka menerima pimpinan orang lain.
53. Mudah memulakan perbualan dengan orang-orang yang belum saya kenali.
54. Suka menyelesaikan masalah-masalah yang diahdapi melalui kajian dan penyelidikan.
55. Mengelak daripada bercakap dengan orang lain melainkan jika ditegur terlebih dahulu.
56. Merasa bosan bila tiada kerja-kerja baru yang boleh dibuat.
57. Akan meneruskan kerja-kerja yang susah walaupun peluang untuk berjaya adalah tipis.
58. Rasa tidak puas hati dengan apa yang telah saya capai dan perolehi sehingga kini.
59. Suka membuat keputusan untuk kumpulan.
60. Selalu meminjamkan barang-barang yang saya sayangi kepada kawan-kawan yang
memerlukan.
61. Selalu mengharapkan belaian kasih sayang dan perhatian dari orang lain.
62. Ada jadual makan dan tidur yang tetap untuk setiap hari.
63. Suka menerima hadiah-hadiah dan anugerah-anugerah bagi setiap pencapaian
cemerlang yang saya perolehi.
64. Saya sentiasa bersetuju dengan pendapat ibu bapa saya.
65. Akan berterus terang menyatakan bahawa tingkahlakunya telah menyakitkan hati
saya.
66. Suka menganalisis personality individu yang saya temui.
67. Tidak suka dikawal oleh individu yang mempunyai autoriti.
68. Tidak akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan walaupun saya tidak bersetuju
dengan peraturan itu.
69. Cenderung bercakap lebih banyak dari orang lain apabila berada di dalam sesuatu
kumpulan.
70. Suka melibatkan diri dalam perbincangan mengenai idea-idea yang abstraks.
71. Suka menghabiskan waktu petang seorang diri dari berbual dan bermain dengan
kawan-kawan.
72. Selalu mengubah program dan aktiviti yang telah saya rancangkan.
73. Boleh bekerja dalam satu jangkamasa yang panjang tanpa mudah merasa letih dan
jemu.
74. Rasa bersalah terhadap beberapa perkara buruk yang telah saya lakukan pada masa
lalu.
75. Akan mengambilalih tugas kepimpinan apabila suasana berada dalam keadaan
tertekan.
76. Gembira menghabiskan sebahagian dari masa saya membantu menyelesaikan
masalah-masalah sosial.
77. Merasa perlu mencurahkan perasaan yang terkandung di dalam hati saya kepada
kawan-kawan.
78. Menyusun idea dan pemikiran saya dengan cermat sebelum memulakan perbualan.
79. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan dalam apa-apa sahaja

83
aktiviti yang bercorak pertandingan.
80. Saya tidak pernah tersinggung apabila ditegur oleh kawan-kawan.
81. Selesa bertanya apabila arahan yang diberikan oleh ketua kurang jelas.
82. Suka melibatkan diri dalam perbincangan yang berkaitan dengan falsafah hidup
masyarakat yang ideal.
83. Suka melakukan kerja-kerja yang tidak melibatkan arahan, persetujuan dan pendapat
orang lain.
84. Meminta pendapat dan persetujuan orang lain sebelum melulakan sesuatu pekerjaan.
85. Suka kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang ramai.
86. Selalu menghabiskan masa dalam perpustakaan membaca buku-buku yang bercorak
akademik.
87. Suka menyendiri melayan fikiran.
88. Selesa dalam menghadapi situasi-situasi baru.
89. Jarang menangguhkan kerja yang telah diberikan kepada saya walaupun saya tidak
suka.
90. Merasa diri saya gagal bila orang lain membuat kerja lebih baik daripada saya.
91. Bercita-cita menjadi pemimpin sesebuah kelab atau organisasi.
92. Ingin bergiat cergas dalam persatuan yang bertanggungjawab membantu individu
yang kurang bernasib baik.
93. Selalu meminta kepastian dari orang lain bahawa apa yang saya buat dan katakan
adalah betul.
94. Sentiasa menjaga ruang tempat kerja saya supaya kelihatan bersih dan kemas.
95. Melihat diri saya sebagai seorang yang bercita-cita tinggi.
96. Saya tidak pernah berselisih faham dengan sesiapa.
97. Akan terus bertanya sehingga saya berpuas hati dengan jawapan yang diberi.
98. Selalu memikirkan jalan-jalan penyelesaian kepada bermacam-macam masalah sosial,
politik dan ekonomi.
99. Melalukan sesuatu mengikut cara saya sendiri tanpa memikirkan apa orang lain akan
kata.
10 Lebih banyak bertolakansur mengenai sesuatu perkara berbanding dengan orang lain.
0.
10 Selesa bercakap dengan seseorang walaupun bertemu buat kali pertama.
1.
10 Suka menulis ulasan kritikal mengenai buku-buku dan artikel-artikel bercorak akademik
2. yang saya baca.
10 Merasa gugup bercakap di hadapan khalayak ramai.
3.
10 Tidak suka tinggal di sesuatu tempat dalam satu jangkamasa yang lama.
4.
10 Akan meneruskan kerja-kerja yang menghadapi kebuntuan, walaupun orang lain telah
5. menarik diri.
10 Merasakan bahawa kehidupan saya adalah tidak menggembirakan.
6.
10 Selalu mempengaruhi orang lain supaya menerima pendapat saya.
7.
10 Percaya bahawa menolong orang lain adalah sama penting dengan menolong diri saya
8. sendiri.
10 Rasa sedih menghadapi masalah-masalah peribadi bersendirian tanpa sokongan dari
9. kawan-kawan.
11 Merancang dengan teliti matlamat yang ingin saya capai di masa akan datang.
0.
11 Merasakan bahawa kejayaan orang lain selalu mendorong saya untuk mencuba dengan
1. lebih bersungguh-sungguh.
11 Sejarah kehidupan saya sentiasa menyeronokkan dan menggembirakan.
2.
11 Lebih selesa membuat kerja-kerja yang telah saya rancang dari membuat kerja yang
3. disuruh oleh orang lain.
11 Berminat mencari sebab musabab mengenai tingkahlaku dan permasalahan manusia.
4.
11 Selalu bertindak mengikut keyakinan diri.
5.
11 Merasa perlu bergantung kepada individu yang saya percayai bagi membentuk nilai-
6. nilai hidup saya.
11 Lebih selesa berinteraksi dengan individu yang tidak saya kenali dari duduk seorang
7. diri.
11 Sering memikirkan sebab-sebab berlakunya masalah di dunia ini serta cara
8. penyelesaiannya.

84
11 Selalu merasa bimbang bila bertemu dengan orang yang belum saya kenali.
9.
12 Suka membuat sesuatu kerja hanya disebabkan ianya berbeza dari yang lain.
0.
12 Akan menyelesaikan segala tugas yang diamanahkan kepada saya walaupun saya
1. terpaksa bekerja lebih masa.
12 Merasakan yang diri saya patut dihukum kerana telah melakukan sesuatu yang salah.
2.
12 Suka kepada aktiviti-aktiviti kumpulan di mana saya bertindak sebagai ketua.
3.
12 Mudah mesra dan mudah membina persahabatan dengan orang lain.
4.
12 Merasa kecewa bila orang lain tidak menghargai diri saya.
5.
12 Merancang semua aktiviti supaya ia dapat dijalankan dengan lancar.
6.
12 Mempunyai keinginan yang tinggi untuk lebih berjaya dariada orang lain.
7.
12 Walaupun rakan-rakan selalu membautkan saya ternanti-nanti, saya tidak pernah
8. marah.
12 Agak mudah marah berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain.
9.
13 Memperuntukkan masa yang agak banyak bagi memikirkan masalah-masalah rumit
0. yang perlu diselesaikan.
13 Percaya yang saya mempunyai hak untuk menentukan sindiri apa yang ingin saya
1. lakukan.
13 Lebih suka meminta nasihat dari orang lain daripada cuba menyelesaikan masalah
2. saya sendiri.
13 Menganggap diri saya sebagai orang yang mudah untuk didampingi.
3.
13 Merasakan yang diri saya lebih berkebolehan membuat sesuatu kerja berbanding
4. dengan kawan-kawan saya yang lain.
13 Merasa amat sukar memberitahu orang lain mengenai diri saya.
5.
13 Ingin mencuba sesuatu sekurang-kurangnya sekali.
6.
13 Bila saya membuat sesuatu keputusan, jarang sekali saya akan mengubahnya.
7.
13 Percaya bahawa diri saya mempunyai lebih banyak masalah peribadi dari orang lain.
8.
13 Gembira jika saya terpilih untuk memegang jawatan yang mempunyai autoriti.
9.
14 Percaya bahawa kebanyakan orang yang saya temui boleh menjadi kawan kepada
0. saya.
14 Ingin supaya diri saya difahami dan diterima oleh orang lain.
1.
14 Bekerja lebih efektif mengikut jadual yang telah dirancang terlebih dahulu.
2.
14 Suka mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti dan kerja-kerja yang mencabar.
3.
14 Saya tidak pernah bosan melakukan kerja yang berulang-ulang.
4.
14 Suka kepada perdebatan yang hangat tidak kira sama ada saya menang atau kalah.
5.
14 Suka membaca buku-buku yang boleh membantu saya mengenali diri dengan lebih
6. baik.
14 Berpendapat bahawa apa yang betul dan apa yag salah adalah ditentukan oleh diri
7. saya sendiri.
14 Tidak akan memulakan sesuatu kerja bila saya dapati orang lain tidak berminat untuk
8. melakukannya.
14 Mempunyai ramai sahabat dan kenalan.
9.
15 Suka berbincang mengenai konsep-konsep dan idea-idea.
0.
15 Akan mengelak situasi-situasi yang memaksa saya berhubung dan berinteraksi dengan
1. orang ramai.
15 Merasa bosan hidup dalam keadaan yang stabil di sepanjang masa tanpa perubahan.

85
2.
15 Tidak suka membiarkan sesuatu kerja terbengkalai tanpa mencari jalan
3. penyelesaiannya segera.
15 Takut akan kecewa dalam mengharungi hidup.
4.
15 Akan memilih pekerjaan di mana saya mempunyai tanggungjawab penuh untuk
5. mencuba.
15 Suka melawat kawan-kawan dan jiran-jiran saya yang sakit.
6.
15 Akan meminta pertolongan kawan-kawan yang lain apabila menghadapi kebuntuan.
7.
15 Rasa kecewa bila ada sesuatu yang mengganggu perjalanan rancangan saya.
8.
15 Ingin diiktiraf sebagai seorang yang berpengaruh.
9.
16 Saya tidak pernah cemburu walaupun kekasih atau orang yang saya sayangi bermesra
0. dengan orang lain.

86

Anda mungkin juga menyukai