Anda di halaman 1dari 5

MATEMATIK TAHUN 4

Tajuk: Panjang
Bidang: Ukuran Panjang
Masa: 60 minit (2 waktu)
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
6.1 Mengukur panjang
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i)

Mengukur dan merekod benda dalam unit:


a) Milimeter
b) Sentimeter
c) Milimeter dan sentimeter

ii)

Menganggarkan panjang benda dalam unit:


a) Milimeter
b) Sentimeter
c) Milimeter dan sentimeter

Objektif Pengajaran: Murid dapat mengukur panjang sesuatu benda dengan menggunakan
unit piawai
.

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

Persediaan

Menyediakan beberapa bahan yang boleh


diukur seperti buku, kotak tisu, berus
lukisan, pensel dan getah pemadam.

Berapakah panjang kotak


tisu?.

Memerhati
Menciri

Tunjukkan pada murid, minta mereka


anggarkan panjang bahan-bahan itu.

Yang manakah lebih


panjang, pensel atau
berus lukisan?

Mengelas
Menyoal

Berapakah anggaran
panjang getah pemadam?

Memberitahu kepada murid bahawa benda- Berapakah kali ganda


benda boleh dianggarkan panjangnya.
panjang pensel
berbanding pemadam?

Imaginasi
Meneroka
Merancang
Meramal

Murid diminta memikirkan cara untuk


mengukur peralatan-peralatan yang terdapat
di kelas.

1.Apakah anggota yang


sesuai untuk mengukur
panjang meja tulis?

Murid mengukur menggunakan anggotaanggota badan iaitu jengkal, hasta, tapak


kaki, depa dan langkah.

2. Bolehkah kita mengukur


bilik darjah dengan
menggunakan tapak kaki?

Membuat
hipotesis

3. Manakah lebih cepat


mengukur pintu sama ada
dengan menggunakan
jengkal atau depa?
4. Bagaimana cara
mengukur kawasan yang
luas?

Perkembangan
Menguji
Hipotesis

Guru memperkenalkan penggunaan


pembaris dan pita pengukur dalam unit
milimeter dan meter.

1.Apakah alat yang sesuai


untuk mengukur tinggi
seseorang?
2. Antara pita ukur dengan
pembaris, yang manakah
lebih sesuai mengukur
panjang papan tulis?

Guru mengedarkan borang rekod untuk


membuat anggaran dan membuat ukuran

peralatan dalam bilik darjah seperti kerusi,


almari, papan kenyataan, pemadam papan
hitam dan Buku Teks Matematik.
Kerja kumpulan:
Guru meminta murid membuat anggaran
terlebih dahulu sebelum mengukur dengan
menggunakan pita ukur dan pembaris. Murid
mengukur menggunakan ukuran milimeter
dan sentimeter.
Murid merekod jumlah ukuran dalam
milimeter , sentimeter serta milimeter dan
sentimeter

Tindakan
Melapor

Murid menerangkan anggaran dan ukuran


panjang peralatan-peralatan yang diukur.

Dokumentasi

Setiap murid mencatat anggaran dan ukuran


panjang yang diperolehi oleh kumpulan lain.

Membuat
kesimpulan

Guru menunjukkan ukuran sebenar


peralatan-peralatan tersebut. Murid
membandingkan kumpulan mana yang
dapat mengukur dengan tepat.

Mentaksir

Kumpulan yang paling banyak mengukur


dengan tepat dikira sebagai pemenang.

Pentafsiran

Murid boleh membuat anggaran,mengukur


dan merekod ukuran panjang benda-benda
dalam unit milimeter, sentimeter serta
milimeter dan sentimeter.

Nilai dan Sikap

Bekerjasama dalam kumpulan, tolak ansur,


disiplin,keselamatan.

1.Sebutkan anggaran dan


ukuran sebenar kumpulan
kamu.
2.Kumpulan mana yang
paling banyak mengukur
dengan tepat dan cepat?
3.Kumpulan mana yang
paling banyak
menganggar dengan
tepat?

Lampiran 1
Nama Kumpulan : _____________________

a) Anggarkan ukuran dalam milimeter, sentimeter serta sentimeter dan meter.

Pemadam papan
hitam

_______ mm _______ cm

______ cm ______ mm

Almari

_______ mm _______ cm

______ cm ______ mm

Kerusi

_______ mm _______ cm

______ cm ______ mm

Papan kenyataan

_______ mm _______ cm

______ cm ______ mm

Buku Teks Matematik

_______ mm _______ cm

______ cm ______ mm

b)Rekod ukuran dalam milimeter, sentimeter serta sentimeter dan meter.

Pemadam papan
hitam

_______ mm _______ cm

______ cm ______ mm

Almari

_______ mm _______ cm

______ cm ______ mm

Kerusi

_______ mm _______ cm

______ cm ______ mm

Papan kenyataan

_______ mm _______ cm

______ cm ______ mm

Buku Teks Matematik

_______ mm _______ cm

______ cm ______ mm