Anda di halaman 1dari 12

1

Bahan manakah yang paling sesuai digunakan untuk mencuci luka apabila berlaku
kemalangan?
A
B
C
D

Ketua kumpulan di dalam sebuah bengkel dikenal sebagai


A
B
C
D

AJK
Guru
Formen
Penolong Formen

Jadual tugas digunakan untuk


A
B
C
D

air suam
air sejuk
air sabun
antiseptik

membekalkan maklumat kepada semua ahli


membekalkan senarai nama penuh ahli kumpulan
memastikan semua ahli dapat mengamalkan nilai murni
memastikan semua ahli dapat bertugas mengikut giliran

Kegunaan mesin penyedut hampagas adalah


A
B
C
D

membersih bahagian alatan yang berkarat


memadam punca api kebakaran yang kecil
menyedut habuk dari permukaan lantai dan permaidani
menghembuskan keluar kotoran daripada alatan elektrik

Murid ditegah berbual semasa menggunakan peralatan atau


mesin

5
Pernyataan di atas
merujuk kepada Peraturan
keselamatan
A
B
C
D

diri
alatan
bengkel
sekolah

Antara pernyataan berikut yang manakah dapat membantu murid mengelakkan


kemalangan di bengkel?
I
II
III
VI

Pastikan lantai tidak berminyak


Gulung lengan baju yang panjang
Menggunakan alat-alat yang tidak tajam
Gunakan sarung tangan semasa menggergaji

A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan III
III dan IV

Apakah maksud konsep 4M yang mesti diamalkan semasa di dalam bengkel?


A
B
C
D

.8

Langkah-langkah di bawah merupakan cara untuk merawat kecederaan ringan


kecuali
A
B
C
D

Amalan membersih, menyusun atur, menilai dan mendisiplin


Amalan membersih, menyusun atur, membantu dan menjaga kerja
Amalan membersih, menyusun atur, menilai dan menghasilkan kerja
Amalan membersih, menyusun atur, membantu dan menghasilkan kerja

sapukan luka dengan iodin


bersihkan luka dengan antiseptik
bawa pelajar yang cedera berjumpa doktor
balutkan luka dengan plaster atau kain kasa

Antara berikut, bahan manakah yang terdapat di dalam sebuah kotak pertolongan cemas?
I
II
III
IV

Kapas
Gunting
Spirit metil
Playar muncung tirus

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
II dan IV

10

Label B merujuk kepada alat pemadam api jenis


A
B
C
D

11

Antara berikut alat pemadam api jenis manakah yang paling sesuai untuk memadam api
dari semua jenis punca kebakaran?
A
B
C
D

12

14

Melaporkan kepada guru


Menuju ke kawasan lapang
Membunyikan loceng amaran
Mengosongkan bengkel dengan segera

Antara berikut yang manakah urutan langkah-langkah mengendalikan alat pemadam api?
I
II
III

Cabut pin picu keselamatan


Halakan nozel ke punca api
Tekan tuas rapat kepada pemegang

A
B
C
D

I, II dan III
I, III dan II
II, III dan I
II, I dan III

Antara slogan yang berikut, manakah yang paling sesuai diletakkan di dalam
bengkel?
A
B
C
D

15

A
B
BC
ABC

Apakah langkah pertama yang perlu diambil jika ternampak punca api kebakaran
dalam Bengkel Kemahiran Hidup?
A
B
C
D

13

air
buih
debu kering
karbon dioksida

Sabar Membawa Berkat


Utamakan Keselamatan
Peraturan Bengkel Untuk Semua
Rajin Dan Usaha Tangga Kejayaan

Etika dan budaya kerja diamalkan supaya


3

16

I
II
III
IV

menjamin mutu kerja


memudahkan cara bekerja
menjadikan tempat kerja lebih selesa
memupuk hubungan yang baik antara satu sama lain

A
B
C
D

I dan II
II dan III
I, II dan III
I, II, III dan IV

Bengkel Kemahiran Hidup di sekolah perlu dilengkapkan dengan alat


keselamatan seperti
I
II
III
IV
A
B
C
D

17

disiplin dan sikap individu terhadap kerja


amalan tidak membazir dan sentiasa ceria
peradaban manusia seperti berilmu dan berkemahiran
cara peradaban yang menjadi amalan dalam organisasi

Seorang formen mempunyai tugas untuk


A
B
C
D

19

I dan II
I dan III
II dan III
III dan IV

Etika kerja bermaksud


A
B
C
D

18

alat pemadam api


buku kedatangan pelajar
kotak pertolongan cemas
buku rekod kemalangan dan kecederaan

membersih lantai dan menyusun peralatan di makmal


memastikan para pelajar menggunakan alat tangan yang betul semasa
menjalankan kerja amali
melakukan kerja penyelarasan tugas membuka dan menutup tingkap di makmal
memastikan pelajar menjalankan tugas mengikut giliran tugasan masing-masing

Langkah keselamatan yang harus diamalkan ialah


4

A
B
C
D
20

21

22

23

menguji ketajaman pahat dengan jari


menangkap pahat yang terjatuh kelantai
menggunakan pahat yang tajam semasa memahat
menggunakan pahat yang tumpul semasa memahat

Seseorang pekerja yang menggunakan mesin gerudi hendaklah memakai kaca mata
keselamatan . Antara berikut yang manakah langkah lain yang sepatutnya diambil oleh
pekerja itu?
I
II
III
IV

Memakai kasut bertapak getah


Mengapit benda kerja dengan ragum
Menarik pemegang dengan kuat supaya mata gerudi berputar dengan laju
Melepaskan pemegang sekali sekala supaya mata gerudi tidak terlalu panas

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan organisasi bengkel?


I
II
III
IV

memupuk etika kerja dikalangan pekerja


Pekerja dapat menjalankan kerja dengan teratur
Membebankan pekerja dengan pekerja tambahan
Mencegah berlakunya kemalangan dan kecederaan

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
II, III dan IV
I, II, III dan IV

Antara berikut, yang manakah adalah langkah keselamatan bengkel?


I
II
III
IV

Sentiasa mengamal tabiat kerja yang baik


Sentiasa memastikan kebersihan makmal
Sentiasa menyimpan bahan ditempan yang sesuai dan teratur
Sentiasa memastikan suis ditutup sebelum meninggalkan makmal

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
II, III dan IV
I, II, III dan IV

Apabila berlakunya kecederaan yang kecil di dalam bengkel, langkah pertama yang perlu
dilakukan ialah
5

A
B
C
D
24

Mengapakah gergaji yang tumpul tidak boleh digunakan dalam kerja kayu?
A
B
C
D

25

27

memakai baju berlengan panjang


memakai sarung tangan
memakai gogal
memakai apron

Manakah antara berikut ,perlu ada di dalam kotak pertolongan cemas


I
II
III
IV

Plaster
Iodin
Sabun
Air mineral

A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

Apakah yang dimaksudkan dengan organisasi bengkel?


A
B
C
D

28

Ia membazirkan tenaga
Ia melambatkan kerja
Ia mendatangkan bahaya
Ia merosakkan benda kerja

Pakaian yang sesuai dibengkel semasa menggunakan mesin gerudi elektrik adalah seperti
berikut kecuali
A
B
C
D

26

melaporkan kepada guru dengan segera


menghubungi ibu bapa pelajar tersebut
melakukan rawatan pertolongan cemas
menghantar pelajar tersebut ke hospital

Cara-cara mengemas kini keadaan di dalam bengkel


Sistem menyimpan alatan dengan kemas dan teratur
Sistem tugasan yang menyenaraikan tugas murid dan pembantu bengkel
Sistem pengurusan yang memerlukan kerjasama antara murid dengan guru

Rujukan dan panduan penggunaan,pemasangan, dan baik pulih sesuatuperkakasan atau peralatan
disediakandalam
A risalah.
B buku.
6

C peraturan.
D manual.
29

... ialah projek yang dilakukan untuk mengatasi masalah yangdihadapi secara
spontan denganmenggunakan minda untuk mencetusdan menjana idea.
A Projek eksperimental
B Projek kreatif
C Lukisan kerja
D Cetusan idea

30.

Lukisan projek mempunyai butiranyang berikut, kecuali


A rupa bentuk projek.
B bahan-bahan yang digunakan.
C ukuran bahagian projek.
D langkah membuat projek.

BAHAGIAN B

A) Tulis BETUL ATAU SALAH pada ruangan yang disediakan.


7

1. Dapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bengkel ( .)


2. Boleh bawa beg masuk ke dalam bengkel. ( .)
3. Tutup tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja. ( .)
4. Gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. ( .)
5. Jangan laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru dengan
segera. ( .)
6. Boleh bermain atau bergurau di dalam bengkel ( .)
7. Cuci tangan selepas melakukan aktiviti ( .)
8. Bahan-bahan dan alatan haruslah digunakan dengan berhemah dan
cermat. ( .)
9. Semua alatan tidak perlu disusun pada rak atau panel alatan dengan
teratur ( .)

10.Sebarang kerosakan atau kehilangan alatan mesti dilaporkan kepada guru.


()
10 MARKAH

B) Lengkapkan Struktur Organisasi dibawah

6 MARKAH
. C) Terangkan tugas jawatankuasa
Jawatankuasa

Tugas

Fomen
Penolong formen
Ketua kumpulan
Ahli kumpulan

4 MARKAH
Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala philip.
Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala belah.
9

Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala Allen.


Untuk memegang komponen yang kecil.
Untuk mengetat dan melonggarkan bol dan nat.
D) Lengkapkan jadual dibawah dengan menggunakan maklumat yang diatas
NAMA ALATAN
Pemutar skru philip

FUNGSI ALATAN

Kunci Allen
Pemutar skru rata
Sepana hujung terbuka
Playar muncung tirus

10 MARKAH

Gear

Roda

Motor

Kerangka

Gandar

Suis

Pemegang bateri
10

E) Lengkapkan jadual dibawah dengan maklumat diatas


Untuk menyambung dan
menggerakan roda.
Untuk mengurangkan daya geseran
dan memudahkan pergerakan kit
model.
Sebagai tapak untuk memasang
motor, gear, pemegang bateri dan
suis pada kit model.
Untuk menyambung dan
memutuskan litar elektrik.
Sebagai tapak untuk meletakan
bateri
pada kerangka kit model.
10 MARKAH

Disediakan oleh

Disemak oleh

..

(EN.AMIR SYAZLI B. ABDUL RAZAK)

(EN.MAHISAM B. AB. RAHMAN)


11

K.PANITIA K.HIDUP

Disahkan oleh

12