Anda di halaman 1dari 12

daftar harga bahan

No

Rincian

Satuan

BAHAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Atap Seng
Bak Air Biasa
Balok Kasau 5/5
Balok Kuda -Kuda 5/7
Batako
Batu Belah
Batu Gunung/Kali
Besi Beton Polos 12
Besi Beton Polos 6
Besi 10 mm
Besi 6 mm
Betonit
Cat Kilap
Centrailizer (Pelurus)
Dop Socket 3"
Elbow Pipa PVC 1"
Elbow Pipa PVC 1"
Elektrik Pump 1,5" (Sanyo)
Engsel dan Kunci
Fibreglass (Kingkong)
Kawat Beton
Kawat Harmonika
Kerikil Beton
Kerikil Ukr. 1"
Klosed Jongkok
Lem dan Seal Tape
Lem Pipa PVC
Nok Atap Seng/ Bubungan
Paku
Papan Cor
Papan Lap 2/10
Papan Listplank Ulin
Papan Nama Program
Pasir Beton
Pasir Pasang
Pasir Urug
Pintu Panel ( 90 x 180 cm )
Pipa cassing 3" PVC AW
Pipa Conductor 10" PVC D
Pipa jambang 4" PVC AW
Pipa Pisometer 1" PVC AW
Pipa PVC (AW) 1"
Pipa PVC Dia. 2 "
Pipa PVC Dia. 4 "

Lbr
Bh
Bh
Bh
Bh
M
M
Btg
Btg
Btg
Btg
Ls
Kg
Bh
Bh
Bh
Bh
Unit
Bh
Buah
Kg
M
M
M
Bh
Bh
Kg
M1
Kg
Lbr
Bh
Kpng
Bh
M
M
M
Bh
M
M
M
M
M
Btg
Btg

45
46
47
48
49
50
51
52
53

Prasasti
Reduser ND 100 MM x 75 MM
Saringan (Screen Stainlist Steel Karbon 30)
Semen PC
Semen PC (Clay Pack)
Sepitank
Sirtu
Socket Pipa PVC 8"
Stop Kran 1"

Bh
Bh
Bh
Zak
Zak
Bh
M
Buah
Bh

ALAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Benang Nilon
Cangkul
Gergaji
Kereta Sorong
Meteran
Palu
Pangki
Raskam
Sekop
Sewa Alat Bor
Sewa Alat Pumping Test
Timba

Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Ls
Ls
Bh

UPAH
1
2
3

Mandor
Tukang
Pekerja

HOK
HOK
HOK

Harga (Rp)

60,000
500,000
20,000
30,000
7,000
250,000
250,000
72,000
25,000
60,000
45,000
300,000
60,000
35,000
30,000
4,000
8,000
2,500,000
200,000
8,000,000
20,000
50,000
200,000
150,000
150,000
20,000
72,000
35,000
18,000
70,000
20,000
60,000
300,000
180,000
150,000
140,000
700,000
42,000
135,000
70,000
10,000
15,000
70,000
180,000

300,000
1,750,000
260,000
50,000
50,000
5,000,000
140,000
210,000
50,000

13,000
50,000
45,000
350,000
10,000
15,000
15,000
6,000
50,000
40,000,000
500,000
5,000

50,000
70,000
50,000

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMBUATAN SUMUR BOR


GAMPONG ARON ASAN KUMBANG KECAMATAN KEMBANG TANJONG KAB.
No

Rincian

Volume

Satuan

BAHAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pipa Conductor 10" PVC D


Pipa jambang 4" PVC AW
Pipa cassing 3" PVC AW
Pipa Pisometer 1" PVC AW
Pipa PVC (AW) 1"
Socket Pipa PVC 8"
Saringan (Screen Stainlist Steel Karbon 30)
Dop Socket 3"
Reduser ND 100 MM x 75 MM
Centrailizer (Pelurus)
Elbow Pipa PVC 1"
Elbow Pipa PVC 1"
Lem Pipa PVC
Stop Kran 1"
Kerikil Ukr. 1"
Semen PC (Clay Pack)
Elektrik Pump 1,5" (Sanyo)
Betonit
Pasir Urug
Pasir Beton
Kerikil Beton
Semen PC
Papan Nama Program
Prasasti

12.00
50.00
45.00
60.00
30.00
1.00
9.00
1.00
1.00
20.00
12.00
6.00
4.00
1.00
4.00
4.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
20.00
1.00
1.00

M
M
M
M
M
Buah
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Kg
Bh
M
Zak
Unit
Ls
M
M
M
Zak
Bh
Bh

ALAT
1
2

Sewa Alat Bor


Sewa Alat Pumping Test

1.00
4.00

Ls
Ls

UPAH
1
2

Mandor
Pekerja

74.00
638.00
JUMLAH TOTAL

HOK
HOK

BIAYA

R
MBANG TANJONG KAB. PIDIE
Harga Satuan (Rp
)

135,000
70,000
42,000
10,000
15,000
210,000
260,000
30,000
1,750,000
35,000
4,000
8,000
72,000
50,000
150,000
50,000
2,500,000
300,000
140,000
180,000
200,000
50,000
300,000
300,000
Jumlah Bahan

40,000,000
500,000
Jumlah Alat

50,000
50,000
Jumlah Upah

Jumlah Harga
(Rp)

1,620,000
3,500,000
1,890,000
600,000
450,000
210,000
2,340,000
30,000
1,750,000
700,000
48,000
48,000
288,000
50,000
600,000
200,000
2,500,000
300,000
420,000
540,000
600,000
1,000,000
300,000
300,000
20,284,000

40,000,000
2,000,000
42,000,000

3,700,000
31,900,000
35,600,000
97,884,000

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMBUATAN SARANA MCK


GAMPONG ARON ASAN KUMBANG KECAMATAN KEMBANG TANJONG K

No

Rincian

Volume

Satuan

BAHAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Semen PC
Pasir Beton
Kerikil Beton
Kawat Harmonika
Batako
Besi 10 mm
Besi 6 mm
Batu Belah
Balok Kuda -Kuda 5/7
Balok Kasau 5/5
Papan Lap 2/10
Papan Listplank Ulin
Atap Seng
Nok Atap Seng/ Bubungan
Cat Kilap
Klosed Jongkok
Pipa PVC Dia. 4 "
Pipa PVC Dia. 2 "
Lem dan Seal Tape
Engsel dan Kunci
Pintu Panel ( 90 x 180 cm )
Bak Air Biasa
Sepitank

32.00
6.80
2.00
5.00
224.00
6.40
12.80
3.28
10.00
10.00
6.00
4.00
8.00
4.00
4.00
1.00
2.00
1.00
3.00
3.00
1.00
1.00
1.00

Zak
M
M
M
Bh
Btg
Btg
M
Bh
Bh
Bh
Kpng
Lbr
M1
Kg
Bh
Btg
Btg
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh

ALAT - ALAT

UPAH KERJA
1
2
3

Mandor
Tukang
Pekerja

5.0
20.0
100.0

JUMLAH TOTAL

HOK
HOK
HOK

AN BIAYA

A MCK
N KEMBANG TANJONG KAB. PIDIE
Harga Satuan (Rp
)

50,000
180,000
200,000
50,000
7,000
60,000
45,000
250,000
30,000
20,000
20,000
60,000
60,000
35,000
60,000
150,000
180,000
70,000
20,000
200,000
700,000
500,000
5,000,000
Jumlah Bahan

Jumlah Alat

50,000
70,000
50,000
Jumlah Upah

Jumlah Harga
(Rp)

1,600,000.00
1,224,000.00
400,000.00
250,000.00
1,568,000.00
384,000.00
576,000.00
819,000.00
300,000.00
200,000.00
120,000.00
240,000.00
480,000.00
140,000.00
240,000.00
150,000.00
360,000.00
70,000.00
60,000.00
600,000.00
700,000.00
500,000.00
5,000,000.00
15,981,000.00

250,000.00
1,400,000.00
5,000,000.00
6,650,000.00
22,631,000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMBUATAN BAK PENAMPUNG AIR


GAMPONG ARON ASAN KUMBANG KECAMATAN KEMBANG TANJONG KAB.
No

Rincian

Volume

Satuan

BAHAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fibreglass (Kingkong)
Sirtu
Pasir Beton
Kerikil Beton
Semen PC
Pasir Pasang
Batu Gunung/Kali
Besi Beton Polos 12
Besi Beton Polos 6
Kawat Beton
Papan Cor
Paku

1.00
2.00
1.00
1.00
21.00
1.00
3.00
4.00
2.00
1.00
10.00
3.00

Buah
M
M
M
Zak
M
M
Btg
Btg
Kg
Lbr
Kg

ALAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Benang Nilon
Cangkul
Gergaji
Kereta Sorong
Meteran
Palu
Pangki
Raskam
Sekop
Timba

2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00

Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh

UPAH
1
2
3

Mandor
Tukang
Pekerja

2.00
20.00
100.00
JUMLAH TOTAL

HOK
HOK
HOK

BIAYA

NG AIR
MBANG TANJONG KAB. PIDIE
Harga Satuan (Rp
)

8,000,000
140,000
180,000
200,000
50,000
150,000
250,000
72,000
25,000
20,000
70,000
18,000
Jumlah Bahan

13,000
50,000
45,000
350,000
10,000
15,000
15,000
6,000
50,000
5,000
Jumlah Alat

50,000
70,000
50,000
Jumlah Upah

Jumlah Harga
(Rp)

8,000,000
280,000
180,000
200,000
1,050,000
150,000
750,000
288,000
50,000
20,000
700,000
54,000
11,722,000

26,000
100,000
90,000
700,000
10,000
45,000
45,000
18,000
150,000
25,000
1,209,000

100,000
1,400,000
5,000,000
6,500,000
19,431,000

REKAPITULASI
PEMBUATAN SUMUR BOR, MCK DAN BAK PENAMPUNG AIR
GAMPONG ARON ASAN KUMBANG KECAMATAN KEMBANG TANJONG KAB. PIDIE
No
1
2
3

Rincian
Pembuatan Sumur Bor
Pembuatan Sarana MCK
Pembuatan Bak Penampung Air
JUMLAH TOTAL

ENAMPUNG AIR
ANG TANJONG KAB. PIDIE
Jumlah Harga
(Rp)
97,884,000
22,631,000
19,431,000
139,946,000