Anda di halaman 1dari 3

SEKATAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA

BENTUK SEKATAN
Bil
1

Bentuk
Tarif

Kuota

Subsidi

Kawalan pertukaran asing

Embargo

Sekatan bukan ekonomi

TUJUAN SEKATAN
Bil
Tujuan
1
Sumber hasil kerajaan
2
Melindungi industri muda
dan tempatan
3

Antilambakan

Menghadapi persaingan

Keselamatan

Huraian
i) Cukai ke atas barangan import
ii) Mewujudkan daya saing firma tempatan
dengan firma asing
iii) Harga barang import meningkat
iv) Cukai ad valorem dan cukai spesifik
v) Meningkatkan pendapatan Negara
i) Sekatan dalam bentuk kuantiti maksimum
yang boleh diimport untuk tempoh tertentu
ii) Penawaran barang import berkurang harga
naik
iii) Melindungi industri muda dan tempatan
i) Bantuan kerajaan kepada pengeluar tempatan
untuk mengurangkan kos
ii) Harga barang tempatan menjadi lebih murah
i) Mengawal kuantiti wang asing dalam negara
ii) Import berkurang
i) Larangan import atau eksport untuk tempoh
tertentu atas sebab tertentu politik /
kesihatan
i) Sekatan dalam bentuk penguatkuasaan
undang-undang / dasar kerajaan
ii) Peraturan / syarat logo halal / SIRIM
iii) Kempen Belilah Barang Buatan Malaysia

Huraian
i) Duti import
i) Tarif menyebabkan harga barang import lebih
mahal, permintaan barang tempatan
meningkat
i) Kuota mengelakkan barang import memenuhi
pasaran tempatan
i) Penawaran barang import berkurang
ii) Permintaan barang tempatan meningkat
i) Mengawal kemasukan barang berbahaya
seperti senjata api / menjaga kebajikan orang
Islam tanda halal

KEBAIKAN SEKATAN TERHADAP EKONOMI MALAYSIA


1. Mengurangkan penawaran barang import meningkatkan daya saing barang
tempatan
2. Meningkatkan pendapatan negara melalui kutipan duti import
3. Meningkatkan permintaan terhadap barang tempatan kerana harga barang import
lebih mahal
4. Mengurangkan kadar pengangguran perkembangan industri tempatan
mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan
5. Memperbaiki imbangan pembayaran import berkurang, eksport bertambah,
imbangan pembanyaran positif
6. Melindungi industri muda dan tempatan dapat bersaing dengan barangan import
KEBURUKAN SEKATAN TERHADAP EKONOMI MALAYSIA
1. Salah pengagihan sumber pengagihan sumber tertumpu kepada industri yang
diberikan perlindungan
2. Merugikan pengguna pengguna membayar harga yang lebih tinggi untuk barang
import
3. Pengagihan pendapatan yang tidak adil pendapatan eksport sesebuah Negara
terjejas pendapatan buruh turut terjejas
4. Mengurangkan eksport tindak balas dari negara lain mengeluarkan sendiri
barang pengganti import
5. Mewujudkan monopoli harga mungkin meningkat
6. Ketidakcekapan industri tempatan mengurangkan daya saing
PERTUKARAN ASING
Mata wang Negara lain yang dimiliki oleh
sesebuah negara
KEPENTINGAN PERTUKARAN ASING

Membiayai import

Membuat pelaburan
di luar negara

Membayar balik
pinjaman luar negara

Mempertahankan
nilai mata wang
Nilai RM merosot
membeli RM
Nilai RM meningkat
menjual RM