Anda di halaman 1dari 157

5

10

W >g
e

}p

] ZcV Zz~g Z
~_Z 107

1 63

13

1 63

14

165

15

167

17

167

18

17 0

19

172

20

174

22

b <i Z Z\ !
LZ 114

176

23

115

178
178

zcV Zz
*
~_Z 108
ZwgzZVZ6*
i 109

qJ/6Vk
ZE~

7wJ/V Zzg D{ k
J

z]

_gZz4'

iVg

110
111
112

:: Zz t :$hZc
~ 113

,Vg{aI~g Z
x Zwc b

5{g0
n^ k`

116

Z Z$h2'gx)gzZx 117

24

18 2

25

18 2

25

A ZwS W6
[ g Z"~&

120

18 4

26

121

18 4

28

18 6

29

18 6

29

179

[ Z nZZ6
]IBV-&

118
^
Y174b V-&

119

6
VZ ?Vc
0
b

H Za gz$y
Z 122

3 j^
Y*
w }uz Z 123
=gf +4 ]g 124

11

W >g
e
188

31

18 9

}p
{k
{RV Zzv Vk
{L

zVk

{L

g
125
126

g}6vZ 127

190

32

190

32

192

33

194

34

~6VgVz%\vZ 130

194

34

i b & ZV- y
* 132

197

35

199

36

199

36

199

37

202

38

204

40

204

40

205

41

207

43

207

43

195

6q
Z`
Z ] cVz%gzZVg 128
{{gHyZY U
gz 129

?VY6VgVz% 131

i *~]gZ~ ~Vx 133


ZI:q
B\vZ 134

u|BY !
Z ZZvgzZ+-Zz 135

( < ) k 136
#
~g c
#
g 137

@
7'

Z'
{g f6\vZ 138

J(
n\vZ 139

, ZVZx]g 140
Y:d

i ~
q 141

~]gY: 0 142

12

W >g
e

}p

i 143

207

43

209

44

211

46

213

47

215

48

218

51

221

54

221

56

223

57

224

58

4VZyQP Z 152

227

59

Z%ZzZgzZwgnZvZ 153

229

60

i Z0
Z k ooo 154

231

62

i Z0
Z ~gkoo 155

232

64

232

64

YW~{g !
~
gY{ k
157

235

65

7g Z0
ZZ {z,:t~
g 158

237

66

c
yW/6
Vzg\vZ 15 9

238

69

fBGgzZY ZY m
Z gZ

Z 160

T e *
{ ZeV Zz yZZoo 144

*
Z L LO Zg L L Vzg Z0
ZZ 145

g(Z
Zg Zg 146

us Vk
}uz {zu\vZ 147
F
h
t 148

[ Z ] ZZY" 149

f Zw]t+
150

f Z] Z6
V ZzyZZ

151

ZgzY m
ZVQx 156

13

W >g
e

}p

dc

241

71

241

72

243

74

243

74

244

75

245

76

247

77

250

78

e*
] 168

250

79

wg+

Zx~
g 169

252

80

252

81

252

82

254

83

254

84

Y~g$

~
g 17 4

257

85

x`
Z6(F
x( 17 6

257

85

25 9

86

256

161

D Z<
Y~ k
yZyoo 162

c Z gs 163

x`
h
Z cV Zz{vZ 164

c 6Y iZVgzZVg%gz$

t
Zz ZgzZ

165
1 66

,jgzZ-Vzg Z0
ZZ6wi *
167

ZvZ
Z ~
vZwg 170
Dg (Z0
qzoo 171

zg~*yW
17 2

f V
zg0
Zoo 17 3

?vy Z%%
Z zZ L L 175

{ k
*
(F
x }'
177
n
b[ Z xs 178

14

W >g
e
260

}p

K ix?Z 179
ey#
\vZ 18 0

261

87

2 62

88

263

89

2 65

90

269

92

269

92

27 1

93

zx[ ZcZzO1yY 186

273

94

z:O% 187

275

95

277

97

277

99

279

100

280

101

28 2

102

28 4

103

28 4

103

28 4

104

J0

zZ:
g Z Zoo 18 1

u *
nVzgZ0
ZZ 4zBWzg

182

O:gz6g (Z'gPooD

% 183
7^
Y*
Oy}uz yq
Z 184
iyZgzZ'g&Y O 18 5

~6
V Zz
Vz@W 188

ciz: 1V ZE:]g 18 9

6:]cVgzZVg%gz$

7`
ZqZ
Z~z*6
]

190
191

q~i
) 192

i"7
s Z>+ 193

f vZ"7i 194
n
~]z Z{gHi 195

L3ZzN Y}g~k
g

196

15

W >g
e

}p

YH s Zzw~
gz Z 197

28 6

107

28 6

108

w*
x \vZ 198

289

110

wJ6
/ wm

199

289

111

289

112

{k
Z(
*
yc6

201

291

113

293

114

294

115

295

116

pZw{k
LZ C
200

f ] Z6][8LZ \vZ 202

x`
ZgzZ>~}gti Z 203

:
[ ZJ#]g 204

ykZ Vk
}uz {zu 205

'g&u 206

295

D Y7VghgvZWzg

297

117

207

297

119

297

119

299

120

gz Z^}z
y- 210

300

122

211

302

124

A `
ZZg7n]gc
% 212

302

1 26

Z}

~} izyW 213

304

127

@
`6{ZgZeVy- 208

~yvZz
zy-hg\vZ 209
~p
cV ZzyZZ

] Z~{g!
Vdgz ZVg{ 214

16

W >g
e

}p

g7yjzZ~0

iw y

305

128

215

307

129

] c
Z@VzC
cp
g s Zzw~V- 216

309

131

g evZ 217

309

132

vZ
~VigzZV W 218

310

133

~]gvZ]gz Z0

i 219

310

134

312

135

314

137

315

138

315

139

7]~
zg hgV 224

317

140

:~W Zz Zh Zt Zxs Z 225

319

141

320

142

320

142

322

144

322

145

f~-
c izoo 230

323

146

'gwJ/oo 231

Z@[ ZNVz ]y
e
Wz* 220

: VYs +-Zzp
Zz 9Z

221

7c+D

% 222

z[ Zu *
g coo 223

i Z0
Zq
Z#xs Zoo 226

DvZoo 227
ooi ~g c
ggzZ : 228

:
zVz
hgV 229

G7E/Zz!Wdz*
d\vZ-z

178

{z ) V ~ b Vzuz 'g{z

-X X XX X XX X
GE
3{B+ Zz
)G

?VgX1( x Zw6?

B; ~ k
'g g ) Y 0

Z Hn
svZ6?t ( N W

w''g
6?{z yZ

zyZ n w LZ ?
( b ) yZ ? ~
q kZ
: Zz ~

? VgXQ Zz

$hyQ7Z c
VZ {Z
b

gH$ n
{gH vZ z Z Z
Zg6gT ?

+ Y [p\vZ 7`w

( 24)X Zz Zz

x Zwzz |zgzZ x Zwzz Zf ] yQ~g ItW


X
Hx Zwb zz gb BX f ] yZ~ n~

Z Z\ !
~ Z ~D7 ~ d
zZV@V
~ N V-
k^ ]L L ^
Y
!
{z] yZX g *,xZw
t'g

179

~k
q
s V &Zp{zg Zz Z

g Z ^m]
~HsZ&Zp+Z {Z'

uHsZX @
Y1 Vc

&
7QN Y{gzZV
X M
] Ib % yZ&ZpyZ

Y ^
Y m b % @
Y HnZZ6gx 6 kZ xsZ

6kZ X h{z
c
T
Z *ZzZ wZ xsZ Zz [ Z

xs ZwEZ kZG%f% o *
%f kZ c 3g Yw'X p"nZZ

1 ] ~ f g Y{z7X %f c 3T1 c
}gZ
^
Y*

Z ]gz % wJz [ XZ ]g H~ b X 7 nZZ L


q

k ^ ]L L~kZ,Z7#
5n6
yZ Vw'6
}uz

n n `^ L Lc

(~uzX ;gw' ~0

z Z}

g Z ^m]

~{yZ xs
Z g~f t~{g!
V- &

gzZV

gz k Qa
c

Zi W7Z Y 3g ~&

gzZx7Z H7xi
X M
? N ~&

x{z c

xs Z `Zzg Vc

&
gz Zx~
l ] \ W ? Zz6kZ Z ] gX M
Zi Wt6g

t ~g$
k
X c

Zi WV- {g~[]g @
gzZg Z0

6~r6
X c

Zi W

VrZ
Hc_ t yZZ
c
W7ZzxvZg k]|

D W6k
? Vw {z c

gzZ p=p] g 7w k0
}

]|6] !
Z *
lgz6V kZ V Y Zg ~ k
~ c
Cax Z

180

+Z ( ]) \ W wgvZ( ])\ WV Z~ ( vZg ) k

X : %ax ZgzZ}TC] !

!
{zgzZ @
{0

i ~0
Z c

~ {g !
V-{ m ]g6q
Z

u| V-0
!
gz ZVxsZX Zi W
~ @
lg\0V-{

kl{z c

f [Z Nz`
Zx6 Zi W 7[ Z T c
kg @(Z

X
g*
Z6{z~&

gzZx`W] x
gZz]!
t
g Z ^] kFv]L L~qzltW
6}uz ~ b ]gJ
Z
x Zw6Vzuz 'g Zz VzC

z $
C
{g k0
C
q
Z
zq
/ ]gq
Z ;g Zz kZ 7w'

BC
&z h7ZbVz% I &ZpY xw Zi WX $
7
G
" L L[ KZ ~6yZkZ X CWVZy
0G

g " 6w+ Z:hY kZ yZ


E

bA ^
Y*
6kZ yZgzc -6nZ Z` Zzi Z ]~ wZ

FZ
~gZ ~ "
U
a t ! Zy
~(gz Z

?~g Z)f a ? tn^7kZ?^VC

6~gZ)f Z
z t 7 "
U
Z
? ya kZ

7nq Vz%]gq
Z1$
nq%q
Z 'gX ? Y Ze
X nq q
Z {z$

kZgzZ W{g
Z Y" nZZt6kZ 7^
Y b ZzC

]g n kZ wZt ? Yq {Z
kZ y b

18 1

xsZg Z b ]gkZ
{g~ [Zg ZC
kZ ~ xsZg Z [Zg Z

Y b y ]gkZ [ Z
C
Zz [Zg ZB W~
X Yq{Z
kZ{z
c
}Y y ~0
!
Z
Z

Yc
~ V3&Zp c
Ctp
g yjzxZgWV-{xsZ

V-{gX CWVc
~i Z
uxs Z {@x V ~{kzg

~{V V- {g c
X kZV xs Z H6+

Zg \

X HkC~yjgzZx Zg WZ\ WLZ

0
: ._] q~0

zZ}

c
VyZ~y
W`tW
4G
5D Za ~ k Q
\vZyZ *
D?
c

7ZDlG

h'
XkZ : ~ ~0

z Z}
KZ ? *
Z Zz l
Xn: c
nq ZyZ~gv

HsZ6 kz Z k
Z
] g t :
FZgItWkZ

N Wk0
V &ZpyZgzZ v}g g eg 5skz Z

~ 7t : VrZgzZ ~ b VzC
LZ&Zpta Hw V-i

wi *
gItWt Z7~]
g { g !
Xt Z
x Zw{Z
yZ n kZ
~g}
G1Ze
ZzgkZ ~} ]i YZ VZ {Z
V- &

+ZV ~ T
X H Zbzgyi {c

yvZg

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

18 2

Vgy Zi W ~ ? gz Z

Gk$
gg^X XX X XX X XX X 3 Gz

V{z
g7
b

}gvvZgzZ} b V-0
!

~ :W ? Zz +Y { c
i yZZ

(V-0
!
) yQ ? }uz q
Z
gzZz b ]iYZVyZ

N ZO{zz ZZ$h7Z ._
V Zz W~ b


z Vz) :gzZ V:gZ$

p~b {z Z
gzZ V Zz

yZ ,[ gZ "QgzZN Y

tA ZwS W]g(~gZ. ) Zi W
ge ~g$
KZT c kQ ~?

vZgzZ 4 *
n }gvgzZ

(25)X Zz3gu"Zz

;g Yc

f VgyQ[ Z x Zwb X,VgyZ~l] c


W
V X ^
Y174 b V-&

^
Y174 b X

V-&

yQ 7
g
b ]g Zi W ~ ? ;g Y c

183

V-&

gZ0
ZZgz Z b {
~&

gwtV b
X ZzyZZgz$ygzZ ZzyZZg !y }Y4vZz:]b

mx W q
Z Zi W c
Vxyx
c

t ~gItWkZ

w 7yZ0
{ g }( #
Z q
Z zZ x?Z

ybkZg gz ZZ(klyW
X 7wz !p~uz 7
~(
{z sZ(
tz] q
4
vZ ^i] ] ] ] L
L
{z, Z Zuz 7Z $h{ yQ
c

t Zz

V-&

Z 0
t 4X zyZ g ] c
gz ]YZy
ZyZ c
, Z ZV LZ

yQ B
gZ%: *z V6gv {zgzZz: b V- &

g Z$
z b

}gv ~&


Z V; Y 0:
~ !
~g v[ NZ (Z
'

Zi WY ~ ZwS W Zw]g~g Z. Q x`
*
i W~ b
XVk Q } h

{ F~ *
i&
oc k Q b V- &

g~ f ] !
t

ZzvZ b j:
Zag !
g !
~ b V-&

gz Zz 4
X s V y!
$

]g Zi Wk0
T ~ ]i YZ Q b V- &

~`tWkZ

b ]g Zi W vZ g1Zx Z 7

b ]g Zi W D
Zmw
x ZX {z( b ~0
!
D

c
goZgzZ v ~ b ~0
!
X x Zwb ~0
!
D

18 4

] c
V } z Z ~0
!
)a}[ NZ Y~g6
Z

Y f1
c

^
Yb &Zp~|p
ZY: C
!
xsZ CZ

X N Y:sV&Zpt} c
{gtgo Z

gzZ { ZeV&Zpgz _ W~ {@x; g !


]!
t ~qgz

X D 0
7C
g Z0
ZZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


z x Z n }g v Le vZ
s

zy
ZX X XX X XX X XX XvZh
k

yZ ( Le gz Z) } y

g
? ` 6{Zg V

vZgzZ wJ/~g v Le {zgz Z

( 26)X Zz gz Z Zz + Y [p

{z gzZ
wJ/ ~g v Le vZ
{z D ~zc ] Zp v

gz {Zg S T e

- 1 ? Le vZ( 27 ) ,
( 28)X
H Za gz$y
Zgz Z}

6VZ76
?sVc
0
b ; g Yc

Vzg Z0
ZZ~gItWkZ

py
Za e wJgz '
*ZzZVc
0
{z~ {g !
b

18 5

X ;gi Z ]c
Z@ Qkz[gXgz$~6VZge
Z@ l

w'gz ZxZw
Z b BVgyZ ~
y ,Vgx Zw
IJ
Vzg YX @
Y {g 7 t
~ L $Z
Z Vzg YgzZ V
Z Y H: t

~ b BxZwz w' g D46ee V y


Z b

6?vZ ;g Y c

CW 0
~ z C Za ~g 6 C
'

T e *
Z
~

Ze U { Zg Sv {Ze{zgzZ Le *

g
~g6
ZgzZ ~gz*
Vgc Vz%~ 0

ia z: q nZ V,Z Z E<X

~} ]i YZ b ~&

:
b ]g Zi W
Z
!
Z

z wZ{0<c v ] )yZ7Z ; g Y c

{C
b V
Z
X 7%yZ17>~Vg ~ pg
uX
*Z

z ~(~ ZG YgzZ~ x Zwzw'VgklyW


s

'YVZ #
wz ~ {0< T Zi Z ] Z
g Z

<v p" + Yg%q nZ6<X Zgz Z~gz


ukZV|{zD }gr
gz Z DZ 0

[V
Z ( {C Z}
) <Y7VQ y
Z 1 < g
G4
< e ( X MyZt~ 13tW 3[ !
V 3G
)1 X kZ x?Zm

~<
z [ {Zg Z}
D
~ Z *
X qJ
k{ g !
6{0
3 Zg q
Z s J
Z}
D
vZ g Z Z*
X ~ y

Zi Z e
Z@p ZgzZ c
W3g6
~gz$} LZ\vZX Y q nZ ]g

18 6

Le {z c

g Z {C "xLZ6} LZ \vZ~] c
W&KgKgyZ

v{Ze
wJ/~g vgzZ `6
{ Zg S}} e
Z@} Zzx Z6?
X} -1? LevZ Le *
X vZT e *

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

Y*
^
w }uz q
Z ! Zz yZZ } Z

Z8X X XX X XX X X +c

g b!
kZ Z 3: i

h \ W LZ gzZ ]g ~q


3g 6?vZ " Ze: ~

6 gzZ C c
i gzZ( 29) Zz

c iz Q d
k } (Z
( 30)XBZe~v W

Y 3gmb yQ c

f~Vg\vZ~g ItW

i Z sg0
ZV LZ ; g Y c

[ Z ? ^
Y*
^
Ym ]g
w' w'~`tWkZX 7^
Y*
q w ii^
Y
V L Zgz ZN 3w', : {(w LZ 3x Zwv @

c

f 3

zg Vh^
Y*
w Vh^
YVzg Z0
ZZ,zg yZZg

w =g f kZ z]g ~q g~ : W ; g Y c

i^
Yq
Z ; gY
pFkZ ] ]ji L
L
g Z~gItWX w'n}g v{zq

187

Z`
,Z ?
Htz: p
Hpt z: O}uzq
Z M
YG

:(+ Z~lg !
zg YY Hpt YG O?~!$
Tz:

X :gZ h[ ZLZ 3w xZw


Hpt{yYKZV Y

x Zww Vh^
Y*
x Z

g Z ^f^eL LklyW

~] }uz
c

y Vh ^
Y*
~] g ItWkZ c
g Z
h

X
c

ZzVh^
Yf ]g

Zt
H4Z ~]g #
i 5 ~gz'
tZ]5~ ~1

Y1qw}uz gzt Z
Z
c

xZw*
3w Vh^
Y*

gZq
Z] g1 Zg f ZF~ l ^
Y sZ

nnf] n] ] q^j]L Lc

]g CxVc
Z]g

X BY ZgzZgzZx?Z:Y m
Z`
@
CgzZgZ Z ]`] nm]
kvi ] q^j] L
L
c

bSZZz`
@
~pg
ugz Zq
Z

X ~tly#
`
@
C ^n] m ]

L
L `g bSZ
g Zq
ZvZg }
0Zg~~16
yZkZ

6
yZZXgz(s u 0
)C
gzZ~gz'
B; f nf ne q]
Vz`
@
u 0

QbSZe
Zzgq
ZvZg0f *

Z
gzZ ,: Y g Z ,: ~igz s {z B1 : ^{z
, :nzH
Z
7BN
n
)fyQN C: Z'

Q ,h
y

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

188

Xg Vk
{L ?
Z
Vk
( {R)}g v
H I
( ] gzZ , s

( 31)X, 4Z

G
4E
C+yZ
3E
ZX X XX X XX X XX X { E

s Vk
{R}g v ga Vk
}(?
Z ;g Yc

~g ItWkZ
Vk
{R}gv Q / ?
[ g Z {L{ k

Z c
,

X @
B{ k
*
s ]wgkZgzZ {V\vZX,s

] !
~uz X {k
{RgzZ {k
{L L L ;g ^ Vz Vk
`tWkZ

Vk
{R kZ aLZ \vZ @
Y $ Vk
{L
Z

z M ~g
qZ DY 0 {g Vk
{Rx (X s
z
0{g Vk
u *
yW c
{nX @
Y0{g {k
Y
Z

/{k
{L {k
{R Z% Vk
yZX @
Y
{g Vk
xC
` sK

wqZkZ
~ g 2~ Vk
{L
Z D7s %

{t x| {g Vk
{RX07{g Vk
{RkZ
X g Vk
{L

6T{k
(Z c
~gHZw c
u {0<6T {z {k
{L

] P`
gzZ Y6{k
{R
ZWz36
T{k
(Zc
VgZzp Z
g e~`
ZzZ[ KZ Vv0Z ZVk
{LX @
Y0{L{ k
{z Y

189

X CZ
ZiJ

Z p ~g g Vk
q
{L ]Z
g Z Z] g

*
ZIq
tB vZX (1) &{k
}(
L L c

~ pg
u

bkZ~u 0

g Zgz Zq
ZX b Z Kc
1^X ( 3)
*
\ !
V X ( 2)

{k

kZvZ wg c
n *
ZIq
BvZ {k
Z(
L L M

z 7c

Qgnq
~ 3{z *
O6Y kZa c

{L

LZ t~ Vk
{L MbSZ
g ZgzZq
Z~z ~g g) ~g $
~
V; c

?} V1\!
V LZ Yt n} V1\ !
V

V p k Q (Z t} V1\ !
V kZ {z} V1 \ !
V

X , V1\ !


bkZ
zq
ZVk
{L]g~e
Zzgq
Zp~g g9

k
k
yZy *
3 *
3w d i ^
Y*
*
Oh*
*
u

{L
t *
w" pvZ
gzZ *

*
\ !
V *
xZZ6y{ Z 0
*
z YGz Y *
3nK{L{k
'gt ]Z
gZZX {k

[g -7:6
z LZi C" kZ T *
6 y
[ Z
g e
Zzgq
Z vZg ~g Fg f1ZX *
sp" Zwz[ Z*
k- g

ay

~ {Zg vZ Zuz -c

? vy !
gzZwq {n!gn ]
'
z!
{
!
a 2~ ~g$
z!
Jh1 Z y Z
X}6
B;x Zc} z3 VZv0
1^

1 90


~]
tY:~
gpZ ~pg
ugzZq
Z

zz Vzg Zgy
*
\ !
V !ZN Y:~
WP ~p

kZgzZ ]
Zz1 zg: Z'
wz I Z LZZz y ZZz
X 6
yZ
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

vZBTz: qkZ ?gz Z

G
-X XX X XX X XX X XX X 3E.G#- z
)G

~ 6 }gv

Vg z yZ c Vz%
kZ vZgzZz yZ c
I
hZ 0\C
vZ"zwZ a
( 32)X Zz + Yb

N 3: j^
Y*
w V{z
c
uzgkZV ~g I]c
W

\vZ Ztp ;g Yzg ZpwV~g ItWkZ

, : c qkZ}uz Zi Z ]
z zw V

c
w Z bT!vZ c
~} ]i YZ g~{0<V;
twttX
c
}g Z
x ZwVz ay

~ {Zg ~ Q ~} =

k Q1A : c
A Q{z et Wt p ?VY k0
kZ]

@
Y3V- V> L L D
]gX ~gFqzgq
Z g: k0

1 91

Vzt Tgxz g bZ { gzZq zgX ~v W


X xz`

~V
Zgz bT T e Vz% Zt
!
F
Qg ItWkZ

}g Se VggzZ k
Vg`
Z V ~g Mz k
z

wZ akZ \vZ
c

~y
W kZ N Y wZe6Vz%{k
W
] ^}uz
c
uzg kZ~`tWX :, wqZ LZ z

g
'

6
vZ : 0

iKZ] bkZLZN;f

tgz Z[H~k{g!
{t] s7sy
Z
z zwt
xtgp g vZ CZ wqZzn
Z 6gZ}gv
g (Z r
~
z K Z%
c

t ~`tWkZX Y
kZgzZ g _ vZ s ,Z ]g @
s %KZ

X } YbhZqC
{z akZv
Z
c
gzs

!gn~
g { g !
vZ g >x Z { Zt :
F
Z`tW

l k
z z yZ~_ZDq]Yg} (
D %

c
}uz q
Z6LZ !
c

wi *
u 0
tWt D% D: ]g

6x LZ% ]gx q
Zt ]g% d
HZz:zig W^
Y*
X g z!
(KZ'g] r

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

1 92

gH_gZz c F
C
gz Z

58Ez
LZX X XX X XX X E

z yQ 7Z ? [ Zg v

Xv {zgzZg Z "
Z
gzZ z Z
(33 )X {Z6
qC
vZ"z}

, Z[ Z ~ 6Vz
g Z~`tW

tWtWkZ c
D 0
z{ c
i ~V V_Z

] zZf [ Zz KZKZ]g%f *g V-

;g _g Zz17kZt z _Z @
Y z s~uz {z
X

LZ vZ g & 1Z *
d
t :
wi *
g ItWkZ

gzZ ~]gm yZ]| c


h
wJgzZ H7xs Zt yZ

KZ~ c

gzZ VZ n~ ] !
vZ g Z & *
_
H: wJxs Z

wi *
`tWt yyZ ZavZQ Vz: :Z q
ZyZ

X ,z _ZyQyZd
LZ ZG YKZ
c
Z & X

!B1Z\ !
gz Z ! g
!p\W yZ Z(vZ6vZg Z &

LZ } hg_g Zz c xC
c
c C
; g Y c

~`tWkZ X

} c
~ ?
ZgzZ V f
z F
Vzg Zg R

YH Zg7 {z YH:xz QgzZ Yc


zkZ {z
_g Zz w }

193

{@x
\vZ e 7(
n~kZX Z Z(

X mZt

~w X 0
ZwJ? skZ n ?
Z ;g

)fQ ay

7w Zg g c
t
:gt ZggV;
Z~Y U
gzQzQ5Z Zn

X 7!

ZZtz Q 1 ? T f {@~y
W`tW

: WZ 6_Z {@b!
kZ Y U
gz }uz
Z [ Z ~ xs Z

X 7Y Z`
Z {@kZ
w Yc
hyZVNg Zz

~ f
6Y 4z KZh
F
gq
Z qYgz~g ItWkZ
Yc
z w Q gz Z <Xg
1Yc
zQ ZG Y

c
ZI_g Zz \vZ z_g ZzZw ~
h
F
kZ_gZz {z
X
ct Z{@yZBXgzZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

1 94

vZ gZ)f gzZ ~zq6Vg%

6}uzq
Z~yZ\

ZL gX X X X X X X X wYZ

6yZ Vz% n kZ gzZ ~

y
,@
'g( G ay
w LZ

Zz {z 1 : Vz%

g e
*
VgXgzZ

6Vz_ yZ 7Q gzZ z7Z


( 6g d
@
) 7ZgzZ , hg Z

y
,@
~gv{z
ZX ,g ( )

" z: x ZZ s yZ N Y
(34) Z(
e
.vZ

~h
i
Z g06q
Z t:
F
Zg ItWkZ

0h
i-Zzt Z
X Zg 87Z g 0C
yZ
*
C
LZ
e~=]vZwg c
ngzZq~]
g{ g !
e KZ{z i

Z {z ~} ]i YZ h
!$
]gY c
!$
Zg 8C
kZ

wi *
u 0
tWt { ZgZgC
LZy{tZ
}g 0

z{ LZ b

tgzZ $
7!$
C
~c

gz Z| 7tWtgzZ1 : Zz]gX

t ~ e
Zzgq
ZX aZ kZ c

\vZ ;e ~ c

1 95

X e0"
U
gzZ~y{t

]t CWt tzz q
Z T f 6VgVz%~`tWkZ

\vZ Zz tzz ~uz 7 y{ cVz%s%x

Y]z { izgi wq% bkZ+X c


=gzZ+ Vz%

~ kZgzZ Z q
Z%zz ~ Cgzmy ~ &Zp

Z {z 6Vz%
]YZy
Z&Zp tzz a x Zz &Zp

eZ ]YZy
Zx]g Z n kZ%X ,x Z ] c
gwyx

0
z {Cy
,@
VzC
LZ Vc
(
g Z~tWkZ)fC

z ZkZgz Zw0

z{X C] kZ wn Z : y

N S~gZ)f B p ~g7 ~] 5yZ Hxi6Vz% \vZ C

X NV-gzZN {z c
Vz%

I C
gZ kZ ge
*
~
Z
c
t u
Z z ~gItWkZ

i !
]Z ~'

KZ {z Q xZgW: w y Ug Z7

h gzZ , hgxxs yZ g 5 6]Z KZ {z,: (Z


ZX YW

Q C7[ x ]gt
Z Y0
!
b & Z mZi Z0
Zt C
Y B

vZq6
yZ ?z3
6yQ,: l c 6
yZgz ZB g 6
ge
Z@
X zwZ z&Zp? @
s y!
$6
?\

kZ Z6yZ avZt e *
7- e *
76Z (kZ KZVz%

z Z . 3
6V- e
{ g Z
][g LZ 7Z ~,

1 96

Z VzC

LZ {z e VgX e
z| m
| (~ ] 5,Z u|

~\g- e g Z
0

i{~ {]
Z LZ LZ}h kZ ,: @
~ ~gZ

kZ yZ1f
p ~ kZ !fgz Z t'

Z'

VzC
&Zp

]gkZ7 V Zz YW~ \g- X 7] !


{z 7
glzg

7Z] lZ~ VpZX x } gzZVZg (


g wq

k ] l t :~ ! f~g X g^ Vz ~ Vx

!f V F= M
m
gzZE 6%]gzz X { c
i
g$
g {zgzZ c
w Vz y V- VzC
g " ;g t Z Y W~
b & Z T ge z
Z7 ]gt wzZV; }g g 3, ^

X CY~

yZ V y
,@
VzC
{z c

bkZf V- hZ~`tWkZ

]gC
%C
X V ,@
V] vZ wggzZ VzvZ V zZ z'

Wz ]

] V; dZz aZ { c
i } Vz%x ] >Z] 'Z 7aZ


C
Z ] !
C
7g6~
qC
~ X 7aZ VzC
/LZ

<s %{z7xi 6
]gs ]wgkZgzZvZ Q

t~
*
{ ^] n o ] ^ L L~kZX ] !
g Z

ZC
Tg~{]Z< X Y3gt wZ7
Z

VMgzZ~ Z}0

6c ~ Zz
Z c

bkZ ] g ~

yZ ~ (g z X Dg lZ~ V}0

g ~ V W
~ c
g

197

Ylp d Q ?Z
{z~+ 4L L MbSZ
g Zq
Z ]g
X } wgzZL Z{zT
y?Z
gzZ}
Z{zz

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


E
G
-E8
yxg( ~ Vx) Vz yZ
Z
ZX X X X X X X X yZz

s%q
Z g e }

zgH s]g Zuzgz Z

, { Zg Z b & Z Vz {z
Z

t Zyxg( ~Vx)VzyQvZ
Zz + Y vZ " X } Za

( 35)X Zzp
ggz Z

t]g b & Z zkC ~


Z Vg
Z
c

~`tW
g Z WZg *
gzZQ e ^: x b & Z +Z
Z b & Z u ~ : W

g g Q m: kZ]g3 ZZ}

Z Z_ c

Zw zg kZ1: ni WZ g kZ6y$

t uT ~ } ]i YZ

yZ 3Z Z}

Z D 7(Z vi Z c

7I ] vZ wg wEZ
s%q
Z
c

c1zg YkZ e:in ] `

4] qaLZvZ , b & ZkZgzZ s]g Zuz

VIZkZ Zz Z *~

c
Zzt

g Z ^u L L}

198

~Vx Zz Z *tVI Z {z6gd6g6f 6g M


Z {z

] L L klyW
%ZX ?, H , Y V; z {z
c

7f kZ N Y k0
zaLZyxgyZ\vZ,{ ZgZrb!
{z
Zc
C
^u] ]mm
yZvZV{Zp
V+
(ZzZ *t
Z}
* x
!
4E{3E
tY*gzZ

7Z~Vx
ZV;XgzJ
Z *sEG
XV0
C
yZ~Vx[Z g{zz ?,}g(Z(Z

YH6yZ
Z
c

x Y 0

i {~`] c
Wz yZ

]nf ^n ^ ] ] L L~y
W`tWkZD Y} wy

X lvZ z (Z ?
Z Z *
~
c

GVVz
X *
{$
Z ]5gzZ *
qV;kZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

199

B kZ gz Z z ] vZ gz Z

gzZznB\!
V gzZ : q

X X X X X X X XvZzZz

gZ "
Z
gzZ VgzZ VBgzZ VzgZg

)gzZ>gzZz7bZgzZz7

" (z YZ)B V LZ gzZ

( 36) @
7I-gzf\vZ

k( )VgzZDkpv
c
a7Z vZgzZ

c Vz
gzZ D kZ
( 37)X 3gg [ ZZz
f

i Z }uz q
Z ~ : W7Q gz Z g J]% Z ~ VxgItW
Zz
c

f VgFgz] %ZyZgzZ kg g ]

] vZ ~ qztW ; g Y c

f u| \!
V ~ u 0
tWkZ

t vZ6} Zz T f ZI: q
B kZgz Z

kZgzZ
g ZvZt ~zftWc
~gzgzZ Zg5Z Z
4G
&
gzZ Vz 7
R
gzZ V VB V G3E
u| +-Zz~z Z
gzZ] 5i Z @

'
YZ VgzZVz
)gzZ >[ xZgzZVz7gz

-\vZ
c

gz Z
c
uzg <X
c
p
g wj YZ i Z0
Z Y Z

200

XV2~[ Z Zz
f v, Z@

7IV Zz (F
<z

Zgzg mZt Zz T
c

f mZ t vZt

~gf] Z ktc
y mZt Ug f gzZ]
~g Zz "t kZ Bgz Z z { CZ f ]56g

*
~g Z
gzZ 7^
Y c % \vZ *
(ZgzZX @
B] *
W7

gzZ ]vZwg vZ
ZgzZ vZs] 7]
Z
] gq nZgzZ vZ s] X
ZX vg )

Z Y : Z ~gz~] ofi^ L

L
g ZklyW

t H {>x?Zmx W V
7] {z 7{o: Z~ {>

X 7^
Y{>~xsZ1W7]

5Z Z mZ t Zz~ f gzZ: Z~ qzg ItW

] X k Z ] kZ sp \vZ~ wT n z~ p9
+-Zz t ~ f u| +-Zz Ug f ~0

zZ}

6
}kZg" ] *
Z] Z\vZ6}Vc

X +-Zz:
zkZc W~ *+-Zz] *
Z{ c
i

o] ] L
L c


g ZbSZ6(~uzyZ ZkZ klyW

L
L @

g Z6
x gzZq
ZklyW
X \!
V LZgzZz Z Z]Z m]

f *
M6
] FyZt~g
qZ ^^u] m]^e ] ] fi

B\vZtq
Z~XN
z]gD
vZg0

201

\ !
V
z ~uz Y c
~ v W c
Y c
Op
Z ZI: q

] g Y - hgwz IZ LZ ? , t {zp
Z z: ~ Zi Ww c

*

Xg" bckZ V;z QN @


u| +-Zz V ~ ]Z
gZ
~/gz ZtigkZ e c

]g pg
uq
Z~ pz ~gg

X } Z ZhVzgZg LZ}g, e Q
'

g \vZD
]g
pg
ugzZq
ZZm~F
x Z

~ pg
ugzZq
ZX ~ WZg*
\!
WZg *
\vZgz Z ~ g \ !
z] + -Zz LZZ
^ y
,@
\!
V D
]g He
Zzg &
bSZ e
ZzggzZ q
Z x ZX M[ ZN w= e ~C
Q 8

tWX @
Y c
2~ ] z ]W b b~ * y
*
\ !
V y
4G
&
s W )Y !
x c

] gX V G3E
~g I
klyW
X g,gzZ [ Z N~Vzg Zg M[ Z N

}i 5gzZ ~0
!
x
) z7) z7~5Z Z t

vZgzf-{zD Zz6~5Z Zt vgzZ c

Zzh
c

]gX e
ZzgvZg&0vZ*
X @

7I gzf-, Z
(Z "
# ^ ^ ] f fu ^% f o u] r] mL L

X '
Z'

: ZZg~wTnY7~

( p >) ^] v] _e f]L LD
]g?H

k0ZvZ*
#
k~g ItWX x *
K?f VgzZ g h

202

X zgzfvt wi *
~ h{ggItWt D
vZg

]g e
ZzgvZg {k

1Z *
C
D ]Zgt
Iy~] Zg
ne ] ne nf] r] gm # ] gm o]L Lc

gz vZz d

vZM "
# ^^ ] r]
]g Hy ~F
x Z& ~ pg
ugzZ q
Z X gz

~' z o] f] o ^jri ^j L LD

Z$
gz ZkL L7

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


-X X X X X X X X X +Zz
)G
w LZ c 3 V v {z gz Z

:D yZZ6vZ:gzZD ay

T {z gz Z 6y ]y
W

gzZ( 38) Z'

{z
ygzZ D yZZ6vZ
Z yZ yv H

vZ gzZ 6y #

bhZ 7ZvZgz Z D ay

tig

( 39)X }Y

7c
Z k Q ~pkZgvZx #
VyZ~g ItWkZ

@
YH ~g c
gZ D7yZZ6]y
W6vZ Dc 3V

20 3

kZ S7c} z3 i T c

\ W ]g ~ D
kzZ0 Z

kZ c
c} z3 T HukZ3gc} z3 {izg T Hu
( p >) Hu

Z u60
Z { c
i= 0}g vc

] g vZ gD0

kZ~ e
Zzg x ZyZX Zz3 c
g c

? H{z]vZwgc
n

V Zz c
g \vZ [ ZN wqZZ
y#
X MZ

k0
yZNgz Z D(~ * ?c 3 Yk0
VyZ

X Z b
gzZ[ Z NwqZ}g vn}gv

vZvt
Z ;g Yc

V'~u 0
tW Zzqz `n ] ^L L

g (ZVyZ yWx
tW H6yZ , ay

w
gzZ g0VYgZ 3y
*
vtQ77~

D W yZZ6vZt
Z? `w H V yZ ? g VYu LZ n]y
W

yZ \vZ {Z
{Z
c yZ D] Z~ {ZgvZ DW yZZ6y#

N W yZZBg (Zm Z
ZgzZ
g ~g c
g yZ }YwqC

omZ c [ ZN M 7[ Z Ng c
g ; g Zz
gZ kZ }Y Z

X 7x ~g c
g M7[ ZN ~g c
g

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

204

ZgzZ @
7'

Z'
{g fvZ"

k0
LZ gzZ k
Q n
( 40)X @

x`
Z

X X X X X X X XvZyZ
-E
)G

[Z !

'
V)g gz Zg c
g Z
g ZgzZ
#
~g c
g~`tW
6kZ !

'
V)kZ }: wt6 !
z {nV>yZ ;g Y
'

kZ @
: Zz 3 @
:X H (Z LZk Q 7

(Z C c
C
i
{gf
Z 7'

Z'
{g f6? ; g Y c
VX M`
Z C: !
k
'

n q
Z ngzZ { c
i{ k

7(ZgzZ A `
Z gkZ n'

Z'

X }
s { k
gzZ } J(\vZnq
ZkZ Yc
!

'

D
] g e
Zzg q
ZvZ g/0vZ~ p ~F

Y7 kZ N Y w VCqZ$
kZt q
Z y #

V
Zz Y Y7 Q }vZ c
{z 7c
}{ k
t CY

Q ._gZ} VrZvZ c
7}n{z 7C c
i6
}{k
}g t7g=!vZ c
{zg0Vk
yZNY

L Lt6
T Yc
q
Z k0
}g nq
Z ~
\vZX

kZ Y k{g!
Q f v ] `] ] ] ] ] `]

Z Vz ~g Z !vZ c
q
{t ZyizkZ VzVk

xkZgzZ ~g ?V>6yizO ZyizY


g pHyizp6

205

X Yc
s

VzgZD
{ k
xkZbkZg ^`^m u i ] L
L g ItWkZ

} kZx t gz Z
~g 6
x*
gz Z Z}
6c 6kZ1 iz
V M bkZ u 0
ugzZq
g
Zg Z akZ Z avZ 7

?~ {zvZ c
, n Y~~( Yc

k6n{ tpkZYc
k
nV7nZg *
LVgZg

xxgzZ aakZt}
`
Z k
Q\vZ
ghk

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

#
ZC
Z

z kZ

uX X X X X X z

( u 0
[8 )} ZgzZN{Zq
Z
( 41)N { Z6
yQ\ W


*
( ])wggz Z
v

'
Z'
} i6yQ l, {z y kZ
vZgz Z ( N Y {z ) Y ~

( 42)X: ]!

Ym
Z Zgt
g Z~`tWkZ }76\vZ
g Z~gItW
Vzg" ] ggItWt A : e
D Zx?Z:
6q
ZD
&0ZvZ*
X ! pq
Z Vpgz Z q
Z

206

6g ItWkZ Z
qzY
{g ~ c
u 0
yW
= ] g

W V\Wug I ]g ~
z kZ c

'= ] g
`WWzg ( ]) ! [8} Z ;g Yc

]gc
( Z b zg ) g

KZx?Z:Y m
Z Z
? , Ht yZz #
ge ~g

,g Z V`
LZWzg xVQyZ, Z~ {g!
V Z K Z
VrZX F }gvZ } Z~ hx?Z:Y m
ZyQ #
Z ~gv

Zt,nZZg 6kZG:wJg 1 x ZVZ KZ


#

!vZ} Z }n#
Z ]g?t ZA%7
z}g ] (~)

:Y m
Z c

] g g} Zt y!
i ] *wg LZ

Z
Z]gQ :gzZu{z x ZZ}
VZKZ KZ x?Z

:Y m
Z yQiq
Zt , & Z #
Q KZ] gX Y c
~
X Z~ hx?Z

0G]|, Z6wZj Z#
Z KZ]g
Ht pq
Z kZ

x
z 6] g H ?
) & ~G @
kZ wvZ g"

g
#
!
Z T{n kZgzZZC
\ W CY 7#
Z Z

XV{Z
y

N
: 7+ $

G #
Z KZ c ZKZx?Z:Y m
Z ]Z|

Y ZkZ x Z(\vZt6#
Z]gXN
7#
Z]g

g X $ [ Z3 @
Yc
~l, Wzg 6

207

Z ]gX : (Z1, Vk
#
LZ \vZ
V\W , Z*
Cg g 7Nt} Z

; gZz
g Z ] L ~
L g ItWX Yc
C{@x

+F
@~ VpxyZZgz Z
*
] vZ wg ]g+F
Vgx
$
X zGu 0
] Zf ]g! p

zZy Zg'

zd

zZy GC

g T
c

f Vz
*
]ggz Z~g ItW

X
!

*
]ggzZ[ Zzz

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

d
i ~
q! ZzyZZ}Z
:gzZg H ?yYt? Y:

Zg^Z,X X X X X X X X +c

?
) ?t1~
q"

~ ?c
~^ c
gF?
ZgzZ<

? c
W ~
q ,

0
: 0
?Q "
g Vg

gzZVznLZ ? u 0
?

.vZ " z C6V; LZ


e

( 43) ZzZzs

208

[ Zz ~q0{Zx?Z:Y m
Z?
c

V ~g ItW

Xgs u 0
zw i Sz\
g wqZL Z~* ;g Yc

w'[Z~: iTD
ZZ*
:t:
F
Z`tWkZ

~ x Z 3 xZ/y s0 yZ *
%q
Z~gz k Q

= V

z [fi `gz [
Z 3w

6] Vzg egz ZS7


yz
Zc
{g~i 8 [ Za c
Z96#
Z

"7i ~
q~T wi *
`tWt
w$
p T
^g L L
X
c
uzg

x Zw[Z]c
W{Z
{gkZQ
` Zzg [ZJ
u kZ

0ZvZ *
e
Zzg q
ZX
c
xZw[Z~ xs Z XN wi *
~

K8 [ Zv xZw[Z QbkZ vZg k

X wi *
`tWt0yZD YW~~t

~ kZ
c

D Yy.6y@
Yc
q
wEZ[ Z
Z

kZ wi *
w[ZQ7:i ~
#
q
c

Qyv
l ?7~
q+Zi ; g Yc
2[ Z ~q~ k{g!
~ u 0
tW

6T c

c
uzg "7i ~
q]g qf z=lt

X 7
i V
g kZjZ
Y} hgi {z

? Y:~
q+Z k0
i ?
c
V Zz yZZ~ltWkZ

20 9

<J
V7
: i ~"

qgzZg H ?K?J
V~
G
c
gFn
gg ?
Z "
<~_
Z i
L Bt ; g^ T
Zz
s Z( \vZ ]i YZ VzgVz yZ ~^
q

X Zzgz Z

^Bg C
vZgi {ZtZz wi *

/: 0
6
V
ugzz g ; lZg

^Ig ;Z6
Zx ~
-Zz} 70
zz ( vZg ) e
D 1Z]|

70
V zg(+Z Hy.6 ?=gzZ Wk0
} ( vZg )1Z

iQ~= 1Z]| g
x Zg Wgu6V Zi} ]g
z kZ

\vZ ~
qZ W: ~ xZg W]g :~ g DT
X c

wi *

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


7 s V yZ \ W H

wZe {z
c
z [

Zv!
X X X X X X X X X Z F
Z

S ? T e tgzZ g
}gvvZ gzZ (44) Y x {Zg

ZgvvZgz Z }YbhZV7

( 45 ) g gz Z

210

wi *
~ hVP}uzkZgzZ! Z0vZog{gg ItWt

yi {ggz xsZ {z Dy VZ'


xs Zgz Z X Z oo
E
I
-47
LZ
n
gm zt G0 gz Zh
i0g gz Ze
Zzgq
Z
yZ] gg DW{"gzZL: { Dq~ {g!
] gt

V c
;g Y c

] g ~FZ~ h VyZtWt X D
6~$

[ kZ VrZgzZ ~ > Zg :V {Ze$


yQ ? [
kZ {zgzZ Dg(Z~$
yZZ Ze~ne
Z@{z c
VQ: {Z

LZ ? $
Yy Q He
Z@ V, Z Ygz xs Z?Tg~

X } Y4vZ Y7V7

yZ 7 Z<
Vi V7 gY ~ -Vzg Z0
ZZ~y
W`tW

X i g g q Zg vvZV:y.6]

DNe
Z@ M kg t Mkg g Z Vz'
~g ItW

X g{ Ze1 _7
] Zg vZm{t76
i Z+zi ZzD

X+gz Z M V1zD

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

211

yZ] vZ ~ V-

gz Z V

G
5X X X X X X +Z
G

( \ W ) gzZ
*
gzZ
E
h3!
iKZgz ZV :\ WJ/4]N
Zg D~ +

Z gzZ {z
Zgz Z

N
6gzZ [] !
~g \ Wgz Z

\vZp
ggzZ4c yQt

y Q
6yZzz yQ

( 46)XNyZZv ~

Dh
y
Ze~$
e
Z@{z
c

f Z'

Z [IZ~g ItW
q

p Dp~ ]Zg ;g Y c

f
w h
~uz yZ [ Z
KZgzZ D{ZeVh yQ c
)
w$
]c
W bVz

X D
{ Zg 9V!
~

c
X \WZ
:Notzg yZ]g Dp~ v,Z

tDg Z w1ggy
\ W tX/

g Z y \ W}vZ gzZ
w 1H

Zpg ~g g

n
g ZZx|kZ~w1<e
g~g g ^]L LtC
N Y

212

wdisyZt!vZf (; Zzl
Zg ) ^n] L Lhy!
i
g 7/Zz V}g 7ZZ
p
Xn
g7YZ { Zg Z~

\W gt z mZ vt
Z 7 {z " gzZ Zz

Z YZ H N

x6gzZ[]!
~g \ Wtgz Z,
Z 1y

vZ6yZ M
7g Z +Z {z1Dw=~]
g {g !
(Z

O(
*
gzZ ) ^n ^L L{z YZ Hg
t
n ]L LOgzZ~g Z
gzZ ^] ^L L <Xt
^]L LO ^] L gLz Z <Xk\ WtspT ] L Ls
VrZ1 4c yQ p Zt
ZX N
6~4 ~g pT

7Z \vZ6V!
tyZ g '!
{" {z 7] !
j + Z
X} h1N7yZZ {z[ Zc
gzgKZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

213

& yZZ6[ kZ ! [ I Z} Z

BX X X X X X X X X +c

&k Q ([t) Hwi*

? ( ]Zg ) k0
}gv C

*Vzn kZ yZZ

6yQ c
,+
Y"yZQ,

y bT ,

Lg Zg7 x vZgzZ 6V Zz
( 47)X

%NKZ ?p
] w~E
Z ;g Y c
W6
Zg ZggzZ yZZ ~g ItWkZ

V ~g yZ $
:
/ @
` 0 3:

X 7g Z0
ZZ?Za nkZgz Z[}g g0
Z}gv ;g YHy

gz Z c
Vg*
]g%q
Z t :
F
Z`tWkZ

c
~gzZ V wg C vZ ~ Y ?wJxsZ zg e vZ ! {z
} Z

0h
i0Z c
g0Zs Z0Z~yQ v h'

{zV

Z Y7wg vZ\ W VrZ~[ Z] ]gX

]1@
{z}Z ;g Y c

wi *
`tWt 6q kZ yQ D W gzyZZ Y

6[ kZ ?[ Z W yZZ6kZgz Z B] Zg [ W svZ

VggzZV1 ~g vyW
[ tgzZ~g@
Q6][8LZ W yZZ

214

g"
U
LZg Z [kZ? Cy Z
ZyQ C"
U
C
<X ;g Y *
kZ Z E
x?Z:Y m
Z x ` W

] g ;g Y *

tgzZ,szugzZ, *Vzn}gv WyZZ


z

~ i x?Zm Z [ Z6, [ Z (Z6?c


Y $ kZ Zg ~(

c
uh7ZQ g {z
56V Zz g DTy

X YYN
: YYzg:VhkZ g \vZyYt

~i !
Zs ]vZwg Y Wi !

g Y ~g ItW

pt X N Y z'

W" zg"}n }g v Y[ Zt6kZ7hZ

Yxz
&G
1V 6(KZy}g v@W~g v Y

X ~]y
Wc
~*zt s %Z~kZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

215

kZ 7{ k
kZ vZ "

{k
kZ gzZ Y HuB

4E
5!X X X X X X X X XvZyZ
E
5G

TgzZ j e cTk Q

}( kZ G HuBvZ

yZ \ W H (48) J0
!
yc {k

Dy 0
KZ 7V

{zgzZ} i 0
eTvZ
(49)N YG 7'

Z'

6g

D ZZ ^6vZ b

(50){k
tc
f yZ

DwEZ] i *
c]g{z f V ~`tW

uz '!
+Z yZ 7] !
] wt yZ ;g Yc

[ ZX D>%
7?% yZZ6] gX 7.
M
x`
+F
x`
tgzZ

J
k{g !
6W] gz yZZ6x?Z:Y m
ZgzZ V1p
Z

Y J
] Zf kz[g^6T {ZC

q
Z[ Z 5 Zgx
X 6
{ZgZgzZ *
yZZ6]]Z f {z Y

]] m] p^f ^m L Lc

~[]g Zt:
F
Z`tWkZ

vZ:yZ *
g vZ 16
V YKZVM!z{z}Z `] o

216

.
u H ( ])vZ wg c
n q
Z6kZ } j{ k
}g \

~: i LZ VMv {z Qe
Zzgt X Z wi *
t {k

xs Z ! gn~ ]
gg!
g VrZ W yZZQgzZ XV
D c
t \ WgzZ g D ZIq
BZ}
~gz kZ LZ 1 W

46"
X D ZI7q
BvZ v{z X X X ] m m]L L
h^i m]L Lwi *
u 0
tWt ~g HOV

tQ: wqZ Y( ~
)vZwg c
nQ ^v^

X u
s Vk
{z kZ 7u zvZ ] ^ m L LZwi *
( yi {)

zg u ' q
y
Z X
~ ] c
~ ] Zf {V \vZ

\vZ {z
{ot 0 q
~ : Z {z u W

VYu u*
q
~] ut Yx %agzZ

gzZ u ]z?k Q *
q
B] Zf vZ ? x`
.
*
{zq7 *
i g \vZ}kZ x`
.
*
]z

4Z~xsZgzZ / %u

ZX i g z z
X gzg^ vZ

] ^e] v L
L {z
#
~i 0
~u 0
tWZ

vZX
c
uzg ZubKZgzZ
c
gZ
yZ , e d
Z}

Vk
{zq u 0
Vk
q
4
vZ {z t Z% "0
!
^6

217

X [8k Q :gzZ7d
vZ: u 0

zzq
ZX { z T7^
Y u
Z bpKZ g ItWkZ

] o i L LX ~
#gzZ @
gzz:
Z pt

fi L LY7o} i ] i ] L L^:
Z6}i ^u

LZQ7x Ztzz~uzY7zZ Vz h N gzZ ^fr]

]g C
vZg!Z
5
i]|X 7YZ *
Ckl
%L Ln ~ ? Hx*
Vk
pT x*
\ W
z kZa { OE
Zgv

u 0
y DvZ t:u 0
klLZ ] ]i L Lc

\ Wu 0
V 0
n tzzq
ZX 3g5
ix*
Z \ WQ

D[z ~} Y7(Zq u 0
Vk
{t Y

e] ^] h of] ^] L Lc

]gX
g ^
Yh~ V;

su 0
u 0
[7n~kZVh'

~ g_] f

u 0
[gzZ Zu b KZ}uz X x9 ] Zzf xuZ:Y m
Z
X 7^
Y

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

218

7V yZ \W H
GE
"N {z
gzZ
c
z [ W

E
.G$X X X X X X X X X X F
Z
ZG

Vz
gzZ D yZZ 6y/ VZzyZZvt 0

6X v{z ( 51) 6
{Zg 9{ c
i
}vZ6
TgzZ vZ

H ( 52) X 0
: g kZ

C
@
(Z
Z ?z yZ~ #

( 53 ) :~hq
ZVzuzt

GE
"Nvt g Y ~? i$

Z yZ[ Z
c

u ~`tW

4 V WttyZ0Vzg Z0
ZZgzZ y-gzZ 46

* V- {g ] g Zt :
FZ`tWkZ

(Z gg Z +
Y){g ~ ]g6V

kZ ~g ? W~uZ k
1gg Z +
Y){z 1

Zg I z c
qz *
Q s V WgzZ : { Zz6 {@
-8gzZsZ0
gz Z ~ (F
6V W)(l {gB Z0Z OG
X Yc
!

'
V bkZX,g0
ZzC
!
6
V ?

yQ ?[ r
( ])gzZ[IZ ? s Z0 y1Z

219

Z Y0 qV gz Zz}Z

?7gZ Zg vgzgzZq
4
yZ z{>VG}g # V gzZBl W Zz ?
0QByZ {z c
l
{>VG V ZgI Vz

7Z6V ,f~{z
Vz W l
s Z

y1Z Ht f ~s Vz
Vz , !

'
h?nvZ X ( ])vZwgc
6h p ] Zg Ct ZgI

X wi *
`tWt6
tzgkZ c
hgt Z]
Z !
WLZ6

{z
c
z [ :V8$
yZ \ W ! [8} Z
c

]ggzZ

7 s yZZ6y-gzZ G }>VG VrZQ Y[

gzZ 6e
Z@ ZggzZ i Z V u t c lpV

kZvZ6Tgz Z vZ6Xv ( ]) ! [8} ZX {Zey


6hy- t ~yZz#
Z}
HX 7g

X Q: ~hq
ZV; yZ@
(Z
Z ?7ygzZ

g ~ ~igz s {@ G]ggzZli vkZ

Z ~QgzZ !h
Zx \vZy
W 3g { {gJ
y FgzZ ;m
6{g

xkZc
W7~| 5 ZztXgpygzZ
){i Z g T
g ~ xsZ $t ,: OZ6Vzzg M $V

M%Z Zg7 * g Y ,St Z


V yZ q
Z}g}g
I$N
&IWZk
.J2E

iz Zgz Z E
g
avZ1 [Zs xsZ~] G

220

vZY
yZZ}xs ZgzZ}){i Zty Z
GE
38E Z%y-gzZ "
38E~g ItW
]gzZ
T f ]gzZ GE
-8 Z%
GE
38E
s Z0 Z% ] gzZ B Z0Z OG

Htpq
Z
38E

Hy-gz Zp]gzZ
H ] Zy

{)z: Iz Yp GE
GE
38E
X x*
VGz ]gzZ

HptX
{gf vt@
(Z
Zz~#
cyZ H
c

~y
W`tW

X k
:
Zg Z}
gzZf vZ6
~g ItWX :'

Z'

6
{[ g ZX V1qZ$
gzZ {zyZ 6

6
ZzL$
% 6Zz ZgzZ3
6[ vZgz Z f 6Vq
Z F~pg
ugzZq
ZX 6ga

~ ] vZ& Zz w'{x ZwvZ c


Zz Pk

c
Zz C c
i
%N6y{x) Zz ?f Q

6Vg+Z ] gX Zz% Ze~E
+Z \vZ k ]Vg
$
6Vz%, ZgzZ =k ]Vz%

X XgzZgpV<

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

221

vZ D6qkZ Vt c
"
aLZ7Q

+
X X X X X X X yz hB G
xZ

gzZ[ Z'

Z wW

yZ (5 4) H xo7Z gz Z

gzZ yZZ6kZv ~

c yZgzZ Z h yQ V

X " (55) ciz


yQ Hg Z ] c
W ~g V

yZ Z
, wZ e~ v Wd
k

Z N Y <
V B3
, w$
V 3 ~uz V 3

vZ" g [Z{z @
( 56)X Zz~(

f
Z*
s Z0BZ0Z v 7
~`tW

;g Y c

f
wq
Z yZ[ ZX c
]o#xs ZlW VrZ

bkZf gz k{g !
X 2~ V- g Fgz Zk

x?Z:Y m
Z @
;]t~ V yZ D: xz$
vt
Z ; gY

X xz
!
Z *
KZ1 z Z

222

'!
t ~ ] Z ZyZ wi *
~ [ Z] ZZ Y" F`tWt

p" nZ Ztq 7Z gzZ]t {


!
gX
zu
{
!
Y m
Z}g t x?Zmyx?Zm Z x?Zm- *

X 7nZ Z6yZ

Fx?Z @ Z y]|q? VY Vc
\ WDnZZt L

~gzc zt ~ V~fyZ? VY6] g 7nZ Z6yZVc

vZ q {z yzz
wyZ~gItWkZ *-Z ug@
{z

]gX xogzZ[Z'

ZwWX Zi ZVY ] Z\ W \

g V: y.6 V!] Zz VyZ\ W( ]) ! [8 g Y ~ -

vg " N VZ {Z
X `g 7~gzt g
N yZZ

}i hZ VZ {Z
} i ~g lg!
7~gzt M
VQ 7{Z
0
Z
$N~ }i ~ngzZ ~ g CVZ {Z
g Z3 Wzg wq E

{z 6LZgzZ W~C
s\ W VMV:y.6\W,

X {zWw VM

6] Zz ] Zf ] g ` t Lg xzq ` g ItW

gZ L
L f ] Z6
Z'

ZwWX Y7 gz

X Q avZ7V@KZz[ ]t @
C

BZe~v W]t+

c

f Zw]t+
~y
W`tW

: kCggzZ N Y VB3yZZ

y bkZ [ Z

223

vZ g [ Z {z @

, w$
~ V 35Q7Z ,
X Y7uzg Q} e Zz

] g e X T #
~g F ~g ItW

gZ~pg
ugz Zq
Zz:gzZ~: W? ]^vi ]^fi L Lc

V> "
# ^ ^ ] g_v] ^] ^i ^ l^v] ^m v] ]L
L

kZt e wZzi t CY3~v W @


Y3bkZ

]bZ ~ Y= k0
kZ tt
ZV; VYk0

g ~pg
ugzZq
Z7tVzqg vZVz ay

6VVz Z Z

+ ~g F{zgzZ {z {z Z7^n%q
Z~ ?bVc

]
X xZwVz + c
6
* ( p >)X Zz !

'

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


E
5X X X X X X +Zz
G
x( VrZgzZ yZZvgz Z
, 4Z ~ Vkd
k7Z G

yQ {z gzZ c
g n X
~ Vkc yZ g ~

~ u
yZ gz Z Vc
{ 0
( 57)X,4Z

vZ H VrZ g Y
d
h
F
{ok Q~gItWkZ

224

zgZ h

c

X 7X [ Zn }g [8k Q

{ 0
c yQgz Z V~ ] !
y#
v,Z G x (Qgz Z yZZ

f
6Y gzZyZZ7
6Y yZ0
{X Vc

~g Y ,1{)z|znX V ] !
Fq
Z Zx

~g}
G1Z~Vg{ 0
Xg c k0
yZ] !
z ] Z {zgz Z
u 0
*
gz Z V u 0
i Z'
z w1 'g{z c

] g wvZ g

X Zzgt{z Zz
gZ n L LVu 0
W

tT |
g (Zq
Z~
D
]gvZg {k

1Z *
C

( ~1 ) He
Zzg z ~g gpg
ukZ n:~wgZq
Z
X : bZit l Z%tkZD
Z0g

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

XP Z vZ"

( )tgzZz4yZ
Z

zB s Z z ~ V ?

hZ HvZ"
( 58 )X Zz G
vZ"

ZX X X X X X X X X XvZyZ

7gZ6

x(gzZ yZZg Z Y
~g ItW

u 0
tWkZ[ Z g Z
~'
gzZyZZ zZ Y m
ZLZ {zh
F

225

X g YC, wqZ~

~gz~(~g Z 0
mZ t c yZZ1
~vZ t ] Z x

z h z Z
z4PZ yZV

g Zx Zz ~`tWkZ
X zs Z

4Z ~)(l y
: KZ] gZ
t :
F
Z`tWkZ

X |m
6pgzZ c
{i Zzg ~ VrZ0ygZ'
J~V yZ

5Z Z*
ch
!e yc u 0
VGp~ ] g
!e yQvZgg Zg c
g Zy Hc_!e y VrZ
gzZ~4 ]g! e Z]| #
]vZwg6
l ` Wy c

gzZ

= !e ~ !gn k]|kZVG p~]g

Y~ Q Z T!e wi *
u 0
tWt=st,

ZZZ
Z kZt W}y c

gzZ ~ Z]|!et ]g

~ w} (\W ! Z 0 y : Zz0y]|!et
0y | 7u 0
tWt ZZ[ W !egz ZVYx3
[ Z

~ LZ !et
z]KZ VrZ W xsZ Ug {z Z W
Z (Z6
X gJ
#
x- gzZ ^n] m o] ^i ^ L LX g W~ z ZyZJ
`W

~g Z i Zg c
Dc
w Z nC
; g Yc
~ltWkZ

P Z vZY
Z
gzZ V 0
B; }g J
IZ yZV Z nC
]
V ~ zZ KZ N X Vk
Og sz^~ Z
ZY
Z LZ e

X *
Z Z V Z *
Z Zt yZ!
ZY ZZ\ !

226


g Z6] klyW
{ztWkZ05Z Zc
Z

wggzZvZ ! Zz yZZ}Z
c

bkZyZkZ~ 27tWwZ {g ;g Y

~ p{Z {g ( x`
*
(Z ) Y?gz Zz~ V ZKZ:gzZz:
] jnL }
L Z ZZ kZ{z eZ j^] i] p] n L L bkZ

gzZV Zz Z ZPZ~( 8) y>Z{gX [gkZ}g evZgz Z e

X Mf V Zz~0

Zm~g g x Z
c


gZ6ZFZ Z Z Z~g
qZ

~ PZ Z
c

]g H e
Zzg vZ g {k

1Z *
C

ZzgvZgy!
e
N]|& ~ pg
ugzZq
ZzgOZ #
N Y
vZg#
0{ X 7yZZkZ:g Z Z D
]g H

Z ZZX V J
~ z JVzqb = ?c

] g
0/X ;:B; LZgzZg, z VxzE]!
z Zg7z

} izg7i e *
W: ~ } izg i D
vZg [
X 7g Z + {z7g Z Zpg

gnt *
s Zz w {z ;g Y c

Zuz ~g ItWkZ

D
vZg Z Z*
Q bkZg
qZ Z yZkZ ~gz

}uz J
Z
,7)lz k0
}Z
c

]g=

~ D
{1Z ]| bkZ~
g ZgzZq
Zz: c:

vZgG1Z*
X *
:yxgVz~
q D
t]g

227

gzZ w x Z {{z[8

vZy#
c

]g
X x Z {z{h
I*
{ c
i

vZZxZ~~g7X
wZ,giPZx~ltWkZ

s ZkZzZ Z9VZ
c

wZu
Z z,@
kZ
!

t ]!
a 0
VvZ }}Zz T
*
Zx6V
Z
]!
t ~

X ,sZzhe
gi q
ZW)lZ
n
x

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


wggzZz
Z vZ ! Zz yZZ} Z

%Z r
~ ? gzZ z
Z
Y s %Z Zg v~ q
Z Q

gzZvZ ?
Zz N
swggzZvZ Q

gzZ 4tn
gyZZ6y#

( 59)X YZ
kZ

z@
X X X X X X X X +Z c

LZ V
xLZ ;g Yc

[ Z
c
s Zz wV ~ltW
yZ wgk QgzZ vZy!
$
x{ c
i
}g vz~g Z
V
X z
ZyZvhIZvgzZ Y xY fyZz
Z

wQZg&
6z0-{]| t :
wi *
g ItWkZ

g u c
Z
0g q~ V3yZ H 6xq
Z Dy `

228

q
Z ~yQ v LZv}gt ; gWcHs Z `
n Z= V
y~ H k Q u c
0g q]|] 5

6z 0-{]| X
Z
` { {z y Zn }g vc

u c
0gq]|

1 ~{V 1g
Z
Z \ W { q
Z s { Zg
} yZ} kZ ~ n-{ ]| \ W BkZuc
0g q]|

X g

h yZ\ WV~Z
V~Z c

~ 6z 0-{ ]|

H7~]
gg !
g)lZg tgzZ q{gvg )
Vz?s %Z kZ7
g
6z0-{]|&k Qgz Z3gg Z
'
y Zu c
0g q]g

lplp ]
gg !
g ~ hLZ uc
0gq]|X
c
hg H

]gmxZ yZgzZ uc
0g q]|6z0-{]| X z
ZwggzZvZ ZzyZ
Z wi *
u 0
tWt6
kZHZg7ZgzZ

vZ ; g {ot 6g Zz g ItWX ' p p


Z

pg
u pt
Z]vZwg Y*
u 0
yW
t
Z

<
[ X
c

yb Vzg e<~g ItWkZ Y *o] L
L <
Z% ] ] n ]L
L [ Z% ] n]L LkgzZq ) Z

Le
Z Y fY56
Te
ZY f: iC
q )Z Z% ]

~<
z[ XT k Z% o o j^i ^L L$
756
Ze

kkZ6m bkZ {z zg swgzvZ Q ?n :

229

X z6
k+$Y fc
z

c

Z Y Z% ZY #{z
Z ]vZwggzZvZ~g ItW

Y #%Z x9{zY *
{z , ]vZwg Zl
z ya
Z ]g
q )ZgzZ g
u u 0
tWkZ ._ g
uz yW
{z oz
Z Y Z% Z

X Zzh
F
+

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

yZZ{zX:7Z?H

?6
kZgzZZF
Qs~gv6
kZ

ZgzX X X X X X X X X X X X X F
Z

N {Z'

uy- TeQ ZF
Q
y-gzZ3:

Q tyZgzZ
C

7ZZ
gzZ(60)} 7
Z Let

vZwggzZ[~g@
Zv
Z Y

?od? Ws (])

( 61)DYQh

gzZ o *
bkZwz 4
y
`tWkZ Z b zgLyi {
o f
Zz] kZg ~
Zyxg~q
Z
y k\Z ~N Z sZ0g ZukZ7

X
` V; ]gB~ {qo @
g Z LZ

230

It= o c
} ~ h~] *
Vz ]g
H7)lgz Z W~j {g!
Vz OD Zz( ) & 1Zt7

Z: t6kZ o c
~ h~] *
vZg Z &

Zz Zg ~ W~ zgg!
g Vzt DZz tzg /tg gz Z

tzg /X c
W k0
\ WgzZ ;gy 7( )1ZgzZ] gt c

Oog ZgzZ y\ W ,ZV;Y n ,ZZzY7 o

kZ V; } kZ: Zg6
Z & gzZ]vZwg c

gz Z c

/]g e
D ( ) tzg/gzZ q~ {g !
]gg Zgo

\ W kZ (]) !g Dntzg / c

c
gZzgzZ c
( ) tzg
kZ Le }uz \ W *
7 ( ) & 1Zgz Z

!
gz Z h/( ])vZ wg c
ngzZ qs Ug k0
}
Ztzg\W y Qtzg?!/c

]gX Zz t
yxg

w evZ g k0ZvZ]| ?q !Z 0Z FZzt ~ Z bzg

Z ? % VrZ H s tzg/ VNg Zzo


q
tzg /]|
C
*
o kZ~ u 0
tWkZ \vZ HOy

0 X @
Y ] y-~ s up~ ] c

~'

]vZwg ; g Zz t *
Y sy- *
Y)lss Z

; g^ t X Y ox tY7x y *
nZZ
X YHn g BkZ}#]g

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

231

V;LZyZZ
wqH
z kZ
tQ W6yZzz G

X X X X X X X X X X Z fZz

D VZ 9 vZ k0 \ W v
kZgzZ n Zg N W

vt( 62): u
Z z %

~ V yQ } Y vZ
< yZgz Z < nZZ yQ\ W

VyQ }] !
?+Z yQgz Z
( 63 )X YW
Z~

K D
p67
c

i Z0
Z: Zg kq
Zoo~ u 0
tWkZ
]
g {g!
[gZ m
Z
Dsz@
w LZgzZ DVZ9

gZgz Z
Zg zz e
Ds tzg /q~

t Z ~lB ~ Le {z : [ Zy
+
I] z@

H~ VyQ }YvZ c

Dh
F
yZ \[g Y Za ]g
{g
Z J5zZ L
L ;g Yc
C
]L L Wy
Xgz]gyYyZZ w vt, Z

()WZ tzg Wq
Z*
yZ:
V<$
Z6oo(]) ! u 0
[8}Z

VZ VZ 9Kt [ Z
| (gz x ( ) tzg / x *
t
$
Zg V;

232

yZ\ W ! u 0
[8} ZX H~VyZ } Y4vZT e *
t\ W

Xi Z0
Z W
Z N
] !
+Z7ZgzZN
70
i] !
:

6yZ ( ])LZ \vZ Zzg G


t g ItWkZ
K @
xg ItWkZX ;g Yc

ce
Z@zb & Z yZgzZ ;g}

t ]gX YX ~gz T ooit 7x *


39

: c

o M kg + V kZ}]!
hZ yZ\ W *

]L
L M
gZ~{g0
Agz[Z N Zz Y]!
h Q

X A `
Z Zz N : c
N g e\W '

Z'

6
yZ `n

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


-8gX X X X X X X X X og Z z
)G
5n kZswgC
gz Z

gzZ Y
Z kZ vZ
\ Wt? V YKZvZ

]n vZ Q D Y Wk0

DglZ c yZ wggzZ D

3gu" Zz wJ/vZgzt

( 64)X D 0
Zz

gT ;g Yc
7 svZwg
Z ;g Y c
~g ItWkZ

+ q
Zuz\vZ
Z
yZV QyZ p=gzY m
Z

233

?
Z ; g Y c

+
X ;g X
Z C
bZ ;gX

wg gz Z YW [Z {i Zzg /
*
I V@

X, s B8
n}gv

\ W C Zz { c
igzZ e
Zzg 0 G *
Z
Z ] g

~ \ WgnZq~]
gg !
g ~g Z q
Z D

Zg V~Vg
Bx?Z:Y m
Zy#
\ W M`
Z
wgkZgz ZvZ L L W t s c
7[ Z ]gZ H

x ZvZ6XVBVyZ{z}
Z

O c
/c y.6]g oo Zt :
F
Zg ItWkZ
%N yZ~ {g!
} ZgZ} E
] g }Z s W~ ~tg !
g +
~'
vt

W } Zg Z}'
v c

]gq g Zz + `
'X c
n*
W

c yZ B/ w m{z e 7Z 7[ x~ Z'
KZ {z
` Q: Qt c

{g!
z ]g ]gm:gz Z`Q: vt, ]n

bkZV W 12 \ WYZ9YZ9V#} Z c

]gA

\ W D/ [Z Zz Z 'Y VrZ [ Z

X wi *
ltWt e 3Z

#
C
Q yZwg gT~ * [8} Z ;g Yc

]g

!
g
Zx?Z:Y m
Z a #yZgzZ}
Z yZ {z xi 6

yZ (])vZ wggzZ 4 gzZ Vq wxq


Z Bx`
{z
Z

234

X, s 7Z , glZ c

~q~]
g {g !
* ;gZz ^qL L
U~ ~q +
g Zzg]gZ E
<X
gz^
Y*
W +

\ W+
N Wk0
gC
N Wk0
g ;g Y c
V7

X g !
g !
C
g

4
-G
6ug IG] u 0
HyZz q
Z Zmg1Z
g~ E

^m n ]L Ln~]
g {g!
k QZq{Cq
Zq

^q `] ]] `] L
L J 7

gZt\vZ~gngz Z ]

\ W~ {g !
[ggzZV 6Vk
LZV
q~gzZ
X 7
ztkZQV@

] ^] `fn h^_

] hj] o k n ^m
E
"
45E
pr gzZ}ipX4
~ EG
} i Z
] Zf {z} Z

X gZ

] r] n ^] ^`n

^ k] f ]] o

gz Z ]zI ,~kZ g
x Zg W\W~T y!
6

GkZyY~
X xz

-G
4
= \ WgzZ ]g c
i ]g~[ Zp W=
` !ZZ {z E
4
-G
X ~
]nkZ \vZ ~pgzZ Yk0
E
kZ c

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

235

vt n[g} ( [8} Z)

\ WN qJ
C
VM
7

Q
C
yxgyQ ~Zk Q

,: kC; kZg0
Z LZ
t yY z w gzZ c
\W
( 65)X B

jX X X X X X X X X X ,
gz #

nyZkZ~g ItWkZ
c
g Z
Z
Zzzxi
Z]g~`tW
LZ N J
Z
M
7gZ yZZ

{z n[g} ;g Y c
C

yB

!
i *
gZ
z .] g ~
s
zQgzZ B:tq~n % Z
X *
7kCPn~wQgzZ ' VZw 7

\ W QbkZe
Zzg i0{z]|~{g !
wz4
y
`tWkZ

BBEVz yZ
Za s %Zq
Zyxg~g Zq
Zgz Zi]|-Zz
gzZ Zz6zZ E vZ gi ]|X D Y G [
Z *
q
Z

i]|N iQ V ~ 0
~gZn ~gZ

]|]g
H7~
g {g !
)ltX ZE ~~g !

~g ZQ ( vZg )i h0
c
}~hi

giagzZ )~g Zs ~gZgzZ ~hi]|t

]g] !
kZ~g ZX
H~ e
yZ nkZ ZiY]

236

w]g~}g Z
ocyZZ~Twi *
`tWtgzZ Z)

X Y*
VZ

]gQ ~gz ]t *
:t]g Zz`tWkZ

6 G]g (7ht n kZ x9gzZ wgFvZ

kZ~gI] ~C
#
] g7(ZtgzZ}nZZ
vZgtzg /
g*Zzt kZX\W{0<J

X /0kZ:]g c
OZz+ :g

c
s] g ~ ]gs %Z ;g Zzt `tWkZ

h[6 ( ])[8 c


gZ bSZyZZ klyW
Y

TN
bkZ\ W @
] ]] ^e ^] ne vj L
L Hwi *
B
t Z >+Z [gvZ ] g~)l ZE<X 3 \ WvZ b
x }uzUkZ]gklyW
X c
2 c
[8LZ

]vZwg ]`j^ ^` ^ ] ^i] ^ L L c


g ZbSZ6
X YugkZ,
I TgzZ Q,

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

237

O\ WLZ xit 6yZ


Z

yZ6kZ Y Vzy LZ c
z

G
G
!

)G4h X X X X X X X X *
Zz

7ZgzZ Dv ~
c yZ D6kZt
Z

@
o c "
U
gzZ @
4
k0
LZ 7Z
z kZ gzZ (66)

S7Zgzgz Z ( 67) `
Zx

(68)X D `6{Zg

4 vZq~]
gg !
g {z
Z
c
V~g ItW
;g Yc

6
xkZ[ Z
wJ/yZ \vZ,g lZ cyZ]ggz Z
?DbkZ/XkZ
Z Hy W/n}g v x Zgtzg

~ ?
ZZ(n}g v*
(Z zO}uzq
Z ? Y-hgg !
yL Z
X D{z @
(Z

]| ]g wi *
`tWt Z
D
vZ gD0Z ]|

~ kZvt c

{g
Z sevZgxx Z0ZvZ< Zzg0vZ1Z
G
G
5
;g Y c

]g f
vt@
Yc
uF
zgzZyY L 7Z
Z

hgy7Z
Z @
g

g Z *
q~{ g !
~oo ! [8} Z

D6V vZvt
ZX @
g
VZ

tg6yZ O}uz Z

238

S7Z Dxm{6yZ 66yZZtgz Z Vc


4 * z + c yZ
X DY~
y
WgzZ Q{Zg

vZ i mYZ:vZyZgx Z/Zx n ] L L
g ZklyW

6
]g t {o r yZ *
Y^e6wgkZgz Z
Z}
C
MB VgZy#
gz Z @
oyZZ *

wg~VhLZVyZ~`tWkZX @
gz { ]g c
i kz
c

]gX D7(Zg Z yZZ oovt DQO QO S hg]vZ

Z ) { c
i Vzh N oyZZ~ V X v,Z ~ #
Z ~
gzZ LZ
n Z}
~ @
wi *
t
Z Qe
Zzgt vZg Z &
X @
y!

IZ LZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


$ z
-X X X X X X X X X X G
}
Z wgkZgzZvZgz Z
)G
vZ6X VBVyZ {z

gzZ Y Z Y m
Z c

x Z

t( 69){ Htgz Z G
vZ gzZ a s vZ
(7 0) Zz+ Y

ZkZ[ Z

fZ
Z ~z*
ZvZwggz ZvZ~`tW

239

Ggz ZY ZY m
Zy#
}gZ

Z f ,x~]y
W

4 {zgz Z avZxt gzZB Z(Bt yQgz Z VB


X Zz+ Y

] vZ wgc
ng Z ]c
Zzg F~ {g !
wz 4
y
`tWkZ

]g c
i V~ ] \ WZ
~
Lg tg Zh
\ W

Y ZY m
Zy#
} gZ

Z wi *
`tWt

XVBG

]|y q
Z HfZz vZgy!
N *
0wz4
kZ yi {

zz .6
gzZ[ ZCZ]gq~
gg !
gwqy.6vZgy!
N
cq
Z c
\ Ws7~g FgzZ ] vZ wg c
Dn
c
g

x\ W
~
ZV ]!
]y
W Y7
Z'
Z]
\ W

] 5~V6xdZ!
z\ W V~zg- }~

X wi *
u 0
tWtA

kZ Hf bkZg \ gzZ g !~g Z q


Z~ {g !
tWZ L
x Z

x !
z }\ W ?n
Z'

Z]
\ Wy#
gn!

Y m
Zy#
vg Z

Z Zwi *
~- }~V6
*
B]g?BY m
Z}gt X VBGgzZ Y Z
*
B
B() 1ZgZu *
B Y m
Z}g

240

bzg r
yZkZ
~ gZ0
ZZ x?Z:Y m
Z

1Z Z%B ]g Z% nnfL LX c

bSZ Z

X xZ/x Z% GgzZ evZgZy/]| Z% Y ZgzZB

~ ]tZg Vzg et 1VC c


] Z] Yg Vzg et s\vZ

^nf ^m ^ ]L Lc

Df x?ZmZ'

Z klyW
X M

L L
c

bkZf x?Zm} nv^] ^nf L L


c

bSZf x?Zm

ng0
ZLZ] Ygx yZ x x{zx ]tX nv^] `

Y Z xZ/g;ZY Z% ybkZq
Z x Z+
X y(x Z% Ggz ZuQY Z Z%

9g e c
g Z
] Yg Z] Yg Vzg e yZ Z Zg x Z

~ ] yZ V; ,n ] Yg yZ {z ~ (F
t V gzZ N

Iz ZY {zgtY7 gzZ4z]
x (Zq
Z ]t
X YB x?Z:Y m
Z(17

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

241

Q y KZ ! ZzyZZ} Z
~ ^V7z
Z Z s

X X X X X X X X X +ZZc
-E
)G

{z
{z ~ ?"( 71)N Z c
d

ZQ }@
gz
Zx ZvZ {z YV

ZgzZ( 7 2) :ByZ~ k

~
Y ( w ) avZ
}gvc
bkZgz ( {z
{z)

l : 4z yxg {z
kZgz Z

q!x ~(@
ByZ ~
( 73 )X

zz
Z kZ ?
c

Z ]wgkZgzZvZ~g I] c
W

tWkZ ! x ~(
tgzZBGY ZY m
Zy#

:Vzg gc ; gYc
c B~l
Ygz W6B
) q
Z c
~Vo) Z?cJ
gV; g
$Xv,Zg0
Z LZ}gvgzZg $ d

z( e

ZgeVgzZ T g p oo {z ]gzh
g
gzZ Dlp6~g v{zt
qookZDlp
g

242

B; w gz Z Y Z% z V
Z:
ZavZ

:
~ )t :
VY {z @
k\Zh
7ZQ YW
X Y:w 7

$ Vzi !
we,Z ;gYc

VzgZ0
ZZ 6
yvLZookZ

7
e Zt}g ;gYc
V XxsZi !
vtg
t pZp
goci7X z :gz$ci7 KZg~g,:

g~xsZ7

]!
C
t7 ]i YZci7 sxs
Z Y: .
gFgzZgz$tYc
[ZgzWgtX ZZc
{z ^
Yk
bVz

egz{zA Q e: c
e{zYZgwq,
a
X }A Z
Qz ]kZ

q

d
C

C
(C
C
V u L L
g ZklyW

X c

g:g nC
c gp li

Zz kZB
) ~(c
d~ Vo) KgKg ~g

60
Z~]gY! Z YB
) Y: c ;g

>r
&
c

bSZ~pg
ukZklyW
yv
({)
gZD
g eH+4gzZ g e3 Y+4gzZg e+4
Hy
X 7] WkZ1 t @
kC ] L L

X
c

t6
Y Z Dg~V L ZooaD
?
xZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

243

]y
W e *
VyZ~ {Zg vZ

gzZ ` |
z
0

i * n

c
O{zQ } k
~ {Zg vZ

xd
k Z YW
c
Y

(7 4)X,`
Z

E
X X X X X X X X L
-E
)G
G
G3

u 0
tWkZ[ Z, yQgg c {z V ~`tW

Zgz Z c g vZs wy ;g Yc

y bzg ~

~ ]g+Z 7])X w ~o Z
Z
X ~uxsZgz Z gvZbzg Ybzg

g {z*
Y~yZy {g
Z i^nL L~gItW

~g c
}g *
3 ` {z `
Z } x~ yZyW +

VPiV%}%VPi c}x Z] }
~}y Zuz


y1A `
Z Z~ Vg~gyZ}v~V {
Xg

,Z Dh
y

] ]y
W
0

i * vtc

f V Zz ~ {Zg vZ

}7Z Zz `
ZZ
X,`
Zx7Zg
c
N YLv

v z ,~ {Zg vZ Zz {g
Z t X Y 7g }g n~

vz~yZykZ!
gzZ ~i !

VYX ~
n]y
W0

i * VM

244

Z z'
Wz] KZV; Zpw` [g LZ Z0

iKZ N W

X 7.
yZykZv

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

7 ~ {Zg vZ ?
H
t a gzZ 'g%gz$q D

ZX X X X X X X X X Cz

kZ[g}g}Zg

gzZ ZzgT w

} i g sKZ n}g
(75) gZgsKZgzZ

c ZhgV~)(lgzZ~ {Zg vZ ?
H! ZzyZZ} Z

g8
N a 'g%gz${z
qtVzgzmd
yZ D7
KZ n }g gzZ
v ;gT w kZ !vZ} Z

I~ ] qyZ ?QX ] kZ
g Zz s

~ yZyc z ^Z wqy.6gzZ gkZ {z}g vZ


g

X z ZZVLZgz Zz F
Q

c gvZ Y0i !
VY~i @W~ yZy ;g Yc
CV ~g ItW

#
}

ZB vZ-:ww z F
Z cxzFZ
f #
}
V VgVz%gz$V g
'
h
'
t /_

245

e *
Y kZ: ~ Zi W+~T ;g Zz t u 0
tWkZX

c X + og } wvZ g 8
N zg zg vt
c
kZ ~g^ x ; gZz t `tWX ; g Y c

Y]
X Zq
Z+ )

: 7Z Vz
~gzZ n:])(lzz ~gz$KZv

0 {-Zz yZ k0Z~ V {i yZ 3g 2~] ) T


rgzZ c
Y

Z'

zz ZZ KZ vt evZ g 0 w+1Z 6z 06z x 0

ZZpgz \vZ V ZzyZZg3 ~(6


xsZgzZg D

V;z vX IwJ' !
Vzt} g ( 2)gzZ w ( 1)

zyZyZZ0[ ]gZ)(lJ
Vc
gzgz Z

f V ~y
W`tWX ] yZ}VM c
g Z

X Zz]gzkZgzZi` T

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

D~ {Zg vZ {z Zz yZZ

D ~ { Zg y-{z
gz Z

z Vzg y- ? ZzyZZ} Z
( 76)X gz$(y-"

zX X X X X X X X X W+Z

7 7 Z ;g Y c

t
ZgzZ
~g ItWkZ

246

6V2Zg -
@
~{ Zg vZ c ZZV' c gvZ {z
X gz$(y-zV2zy-? ; gYc
V ZzyZZX @
^

gzZ g vZ y t
Z( ~ k
g gzZ V

y- g z ? ;g Y c
,jVX e
" k

yZy} x *
Z D
- ZZ~g X g Zz}g v }gv

v} h }g g
?fg gzZ w 0
bg -~g$

X W
6V

c
ZxZi%7cJ
#
c ~gItW

Zzg Xi^m L L( vZf ) H ckZce


Vz m
Z

vZg { y1Z *
X X ]{~g
qZ bc ~ {Zg vZ ]o
q
ZX aZ~wqZx yZZ6vZgzZ ~ {Zg vZ c

]gD

Y {g Vk
}]t V Y Zg ~ { Zg vZ~] vZwg c
n
+
[ Z N Zz ?~
qkZ YG O~ {Zg vZ ?
ZV; c

y x Zpg
ukZX:Zz
Zz | (
WZz
X H

~ {Zg vZ Hy x Z Z e
ZzgvZg {k

1Z *
C

i gzZ}izg {zgzZ}]z] Zgg {izgy bkZwVZz

X: O

7~gz1g z$ *
C
D
y-
c

~y
Wg ItWkZ

247

;gD
y-c WTt
z c kZgz$]-~k

~ VyZ
Zc gvZk
ykZto~uzy{{z

Xx *
D
y-7~gzY0
:

h ? q h 3: )
z ;g Y c
,jVzg Z0
ZZ~g ItW

N Y 7,h Zg ~ ] P hyZ }g vX B}gv


X gz$(y e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
4E
5G
G
X X X X X X X X X X X X F
Z
7s V yZ \ W H
( g k
Z)

6yZZ
Qz Z Z> 2igzZzi
V
Z{z
q
Z ~yZ
c
n

@
g e vZ bT g e bSZ

} Z VrZgzZ { c
i kZc

c
VYn
6 vZ
* \W C ~ gzZ: VY

g e vZ gzZ Zh y

Z6?gzZ 4 ]y
q
Wc V Zz
( 77) YH7'

Z'

248

gz$ y- .
Zg v
c

Vzg Z0
ZZ~`tW
x vZ t#
zg e kZ ;g Y Hgz ~ VVzgZ0
ZZ[ Z

tWt HL&Zt :
FZ`tWkZ xkZ6Vz gz Z

ZZl CZvt p={g]gZ


C
X ~ F
Q~ hoou 0
b b
n
Z
Q _ ]i YZ c

~)(l }iu y t e
Zzg q
Z ~ wz4
y
kZ x Z+
E
( evZgs0yZ y !0)ZZ0Z Zl mz0) Vzg Z0
ZZ

q~
gg!
g I| (u;Z
VQ slg
Zc

]gB!$
gzZ, yQ, ]i YZ ]vZwg c
n

Z wi *
Z
Qz > 2i7,i zZ B7]i YZ svZ=
G"
3E
?
)X
wi *
tkC?
Z<
V ~ }EG
kfj L LD
X Tg[ @
"c]y
W{z 47y!
i /] ^j] ^n

" kZg wq]gtkg


Z'
{ : ~)(lg c

g Z~l }iu ( vZf ) ;gzigZxs Z [ Z


'

i nZZ Y

y Z &WZtzg W~xsZvg;ZYV1: ]i YZVZ

`g Z
zkZ xs Z ~l yZ g g;ZY, ZevZg%Z"
X g Zh gZ
Z gZt Z ktV;7

]i YZ : V yZ \ W! [8 ; g Y c

] g~tWkZ

249

Zgz ZkC~gz$8 c
W
z W~g$
yZyZ
1 T e

gzZ ,,j7Z ( ]) u 0
[8}ZX ~: VYJ
]
n
VY

]y
W Y H: '

Z'
{g f n6?#
gz Z !
]y
Wgz Z * N C
x Zt @
C > 2i"7i X 4{ c
i} * n }gv

6 Z Vy'
6~0

zZ}

Z Vc
,t~kZX

~g Z ~ yYQ : ~ w ~ {ZgvZ /_
!
~g VY

b & Z > 2i i gzZ b & Z o Zz t ~ u 0


tWkZ
<X
f Vz]y
Wgz Z*~y
Wu 0
tW b & Zo b & Z Z E

]y
W Zz ? * D]y
W 7D *
c

X Zzg?

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

250

?{Zp 0
]}V?

ZLX X X X X X X X X Z@ +Z

YZyZ
ZgzZ~Vo
yZ
ZgzZsvZtt

\Wt t( [8}Z )Z'

svZqC
<X\W s
B]!
t
HVyZ

{zYZ? (#}Z) (78)7


~gv{zZ'

?gzZsvZ

}Z) \W gzZ zz ] Zf

5 wg c +

Z ~g ( [8

( 79)X {ZvZgzZ

.6z ~C
kZ .6 Zyv{ V ~uQk
~ Vls Z

k\ZC
Itg C: .6t7Z D Y:u ZgzZ Zg y
Z g 6
~Twi *
u 0
tWt~h
F
VyZX lp wt6.6V 1

v Z C: .6t D Y:uQ y t ?
h
F
V yZ

7q
$
ZW gH
z ] gwtZg vD:L
X :VY {C ~V]P *
a{z n 7$}vg

g ! u 0
[8}Z 5Y V] }V X $
7wN
]D
n

25 1

vZt w pyjzx Zg W

Z _ VJ
ukZ O?
z
x}q [s~{z g
ZgzZ s

X
0Z Zt3gxZ
1yT
rt[
'

s\vZ z z gC
z
~h
F
yZ\ W ( ]) ! [8

'
Vz w=kZ~Vz\vZp
Z @
Z

X @
4VE
*
~g v~T
rz] ) skZgz Z C

*
Wwq ] t*
Y:~ g e] ;g Yc
,j~gItW

y
Z ;g Yc

~y
Wg ItWX W~8
g] {z 4

{z kZ}] gy
Z @
avZ @
7hkZ{z B

g " ?vZQ C svZ = ] Y7

X YYHq ] Z z7Q

kZ Czz ~{z BZ'


:
NzkZg ItW

:% - [ Zc kZt CW~ *
X D}'
LZy
Z
0 {g Vk
kZ T
rc gzZ { c
i } kZ [ Z ]y
Wgz Z @

^L
L MbkZ
gZ ]g~pg
uX CY0:
] ~]y
W

7+Z !XX "


# ^ ^ ] ^`e ] ] gni fn
X MbkZ
g Z Zuz6yZZ @
{g Vk
kZ{z1y

kZ {z CW7 } c

]g D
~Z .1Z ]|

^ ^]L L( ~1)
s Vk
gzZ CVk

252

wgq
Z\ W
g Zx
g]g
gZ
X \ WwgkZ Z
~*+

Z{zwg c+

Z~g77

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


$
kZ"
Z wg T
ZMX X X X X X X X X X X G

" TgzZ
Z vZ
{z( 80) 57 yZ\ W
gzZ
Z
Z \ W

~ yZ D Y - JZ \W{z
Hs ] !
kZ] Zg {z
q
Z
{z qkZvZgzZ [{z
< nZZ yZ \W ] Zg

i g vZ gzZ < 6vZ gz Z

D7VYg~ yW
{ z ( 81)

@
c
W k0
)vZyW
t
Zgz Z

( 82)X D 0
s %Z~kZt

]\ W TgzZ
Z vZ k Q
Z ]vZ wg T

\ W ! [8
Z ]vZwggzZ
*
vZ k Q
*
b x n
\ W , :7Z\ W 7yZz6yZ\WV: y.6

253

g"\ W760
Zk6i !
n6\ W ,{zkZc
\ W{z
h

n
g0
qz #
VyZ~ Z

g Z ^ mL L

] g~ V, Z 7N Z wgz Z y!
iX D y!
i

t ooX Vz vZ ,z6vZgzZ ,nZZ yQ g Y ~ e


Z@

ooX D}gt !
*
D Y : Zz D
Z \W D

z6kZ V: y.6\ W~ } -] g C 1 ] g6g ZkZ


V!
SyQ V ; gkg V Zz x + g ItWkZX ,

Y Z'
x} Zg Z k^ V: y.6 ] ZZ syZ ,: { Zz6
X g @
i ZKZ i g g {z,z6
vZN YDx

u 0
yW
sn kZ ; g Y c
zggzZD
~ *yW
~`tW

Cq_ rgz Zw zg Q C7q]!


{z "7
E
-G
~ kZ
>XG
Z}g~
_klyW
y
ZC
Cc_g ItWtX
Za \vZ,zgvx
Zwb)g " }zg

yW
7~kZ xzg6klyW
ey
ZC
X 4]y
W

Z g dkZ ~gz1 q h
q
ZC
~=pg
ugz Zkl

/Zz~nkZt @
Yt~n*X
g
&zg{z

1?H J 77 ZJ 7?} Hy7 ~ ?H }


g7

gzZ 0gZh
C
~ ~
Z% b) kZ .yW
k\Z
V7Zsh ` Z 5Zb)gz Zw+ Z } klyW
X Ze?

X Vgz{ xE

25 4

D] %Z~ kZ @
:x vZu 0
yW

Z
c

~y
W`tW

: 7]zz n~z c
~
zs
b c
~x Zwz w'~ kZ1

s% Zn~x ZgzZZ
:gzZ s % Z~ : s % Z~V/

ZxklyW
wq]gtgzZ u 0
]zz nC
klyW
n
i Zgq
Zwz4klyW
: ~s :~klyW
X ? Zz

X Z:Za s %Zn1;gJ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

sp c
Z k0
yZ Z
gz Z

EG
G55"X X XX X XX X XX Z%ZY YZ f Zz

kZt
Zgz Z ;kZ CW

sDIZ LZ c
wg

kZgzZz t ~ yZ

avZ6?
ZgzZ J

?Z VP C: g kZgz Z
vZ\ W( 83 ) f
~zc y] Zf \ Ws\ W < wy~ {Zg

V \ WgzZ Y H

Vz
\vZ d
kgzZ , (F
J vZgzZ } uzggzi

(8 4)X h
gz Z

255

~ kZ @
:x vZ[t
Z
c

f
ZklyW
~`tW
X x vZ[ t ? 7s %Z n~kZ1D]% Z

V;z D
: Zzg6k
f +@WZ
] g Zt :
FZg ItWkZ

0
qzgzZt LZ F
oo ' W~
g {g !
,z

i Zg mt T D J
Vx ,too T gq~
gg!
g6Y

wi *
`tWt
:
yv*
l Vzi Zg myZ] z Z Dl

yx c
wg LZ~ kZ
Z DnkZ W] !
g e c
Z k0
yZ Z

D: ~~;Vzvt
Zf
yY| yQ {z D qgs% Z

X 7c
Zz;tf
yY{z D4] Z|DIZgz Z

Vzi Zgv k
o ;g Y c

f V
zg0
Z oo~`tWkZ

g t
Z Cs nVzyZq DQ D C 5'

g V t
Z { yvc V C ~
@
: avZ6
?
Z ; gYc

VX 74c ` s Z ,jgz Z~8

~zc y- XX?@
: wz4u 0
yW
6? D W:][8}g ~ ?gz Z

0gz Z & *
Tg 6QvV; DY {Ze

X evZg {)z{0

t ! Z \ W N Z<
DY ~ ( g$
) v
Z ( ]) ! u 0
[8} Z

M
g Zt ] g~G @
k
X @
Y Hn
6\Ws kZ ,

25 6

X Y Z]
y
~{Zp Vzg~nvZ ]i oju `i^ ] L
L

W~ k
yZy} uzgk
tg \vZ e,g kZ/V;
X Zz
J\vZ: 7Z

{W Hy Z y1Z6u Z z c
W7bkZZz k
~ g$

,] g O
g] !
t ] gX ~ g$
k
V gz Z ~g

B Z%z y7 W~ yZyg X p=6B/

tWkZ M0Z Zz { c
it1 gzZ g ItWkZX - {g :Zz

]gBvZ g tzg /
] !
t~ {g !
wz4
y
g I

{Z Z ]!
t Hy ZgzZ c

g Z \ W ~ } t :V- KZ

` t kZX h
F
;~Twi *
u 0
tWt ;
X 7x YZ*
6
] !

{z ] !
C
t~ N
y
Z c

~ pg
uq
Z ]g

L
L MbkZ pg
ugzZq
ZyZX X }y%] !

T}y] !
+Z W ne^] u] h ] pm a &mve 'u

X N
~VI{z Kt } Y{z 0

]|wZZ~kZ?yv{z
g Z ] o]L L~g ItW

Y Z%Z Z% yZ D
~]| Y Y f%Z zZq
4
Z:{ y
zZX Y f Y gzZ Z%x Z% Vz D
m }8E1Z , xgz Z

Y z Y f x zY Z%Z Zz {z
Vzt Zzp%Z

257

gDgWDo ^ZbvtX ;g^gzZ ; g6V

% 0
N. *
x|9kZ VJ
]!
po ^ZX
X x Y zY f*
w+ Z kZ)J
`tWX o ^Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


EI$
4G!X X X X X X X X iG
G
5G
kZ}lg\~]!
hZ gzZ

%N gzZ A z kZ
~ ]!
~E
1 ~ kZ 6kZ}lg\

( 85)X Zzp
g]g6
qC
vZgzZ

~x (\ W ;g Y c

[ Zz g Vzg Z0
ZZ
g Z~`tW

{Z
(F
g Z yZZ
hZq
Z (F
t [Z N Z (~ (F
V2~[ Z{z,7ogz ZN 0
[ ZN{z,yzgzZN VZ
[ ZN6T
G
L L(F
t
}Z
(F
~g ItW
},Z lg\J(Zg lg \Zs {k
~{ g !
vZ
7^
Ylg\g0
Z Zzug c
tX CB G
lg\xi Zlg\
ga Y~
Z)lN YL :B;ga Y:u Zi

X 7
~kZ]gt}s

kZ Wz Z({]Z kZ G
t *
~ k {g!
c y y
%N,Z Az `
Zw kZ c Zz lg\ ~E
Z Zzlg \ lg \

258

~x }'
c
i Z L L D
bkZ p
Zgx ZX 6kZ1
6x ZkZgzZ}s] Zg (Z}g7LZ6k
Z *
Yq
bZB

CZ~~4~b & Z~ YZB Ttp


q
'

Z'
LZ
%Nw ] KZ TgzZ q
~] 5} E
'

Z'

BkZ {z Hs
z w

ZX g Zz '

Z'

~ {k
kZ{z Z
~ rz
Vk
gzZ Hs
Y*
^
ZAz~[ Z NkZ }lg \6i^

Y cx ^
YgzZ h^
Y

Zz lg \g c
t X Az [Z }lg\i^
Y*
c x

: !xlg\ x *
c
[ xlg \kZ7hZz kZ[ Zc
[Z N

*
z6n Q [Z : !x ~'
lg \ bZ Q [Z N
X { k
*
z6{k
,Z [Z N

] o _e j o ^] L
L M
g Zt]g~KkZ

q
Z~OyT ] u nn ne hj
g \vZ t 6%
kZ Y H7 bkZ y #
{z

gZt ]g0lg\hZ {k
yz ZZ6{k

ZZzX xz

vZ n] o ]^ f o ] ^ L LX ? Zz ! x ~4g \

~ yLZ {{zJ
Z
Lg~}LZJ

zkZ \
Xg

Hlg \ ]qj ]] L
L M bkZ~g
ugzZq
Zp~g gyZ

Zzg~
q yX Agz[ ZNZ: c
wJlg \tX A [Z Nz

259

@
c yZ
L
L @
W~ pg
uX
*
c


~g7~
qn}vZ H

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


G
-458
? }xs~ Z
gz Z
E
5G4h8X X X X X X X X X GZ f Zz

"z N
{zc
~[ Z 4 kZ

( 86) Zzh
[ 6
qC
vZ

ZAz~x(kZ Q } {gtY Z
Z f~g ItW

? xs
Z ; g Yc

[ Z A Zw Q~ Z'
kZ }lg\ ~'

g!
g q
ZX zvZ G
*9gz x?Ziz ? ix?Z {z
Zxs| (~ [ Z
M '

zvZ G
*9gzvZwg c
hx?Z L L]Vt k QgzZ Zq~]
g

h
z L Ls~[ Z}gn kZX hzL Lc

~[ Z ]\ W
X : Zhgn} c

]\ W
}uz q
Z [ zM'

z vZgz x?Z iz ? vZ G
*9gz ix?Z
Z

~i Z0
Z4e
.kZyQ xs Zg {0

iZ}
v
Zu L 6
L ] 5
0

is~vZu x?Ziz ~[ Z ZuzgzZix?Z? c

gzZ s6Vz LZ {V\vZX Vz * z + ~ ix?Z1

m m] ^q ]]L
L
c

]g

g Z] *
Zxs
<X7Z\ WVqvg ZyZZk0
}Z
n ] l^m^e

260

N
g QixsgzZ{zq~
gg !
g x ZZ(
g6
Q i
xs L L

Z~
o_] m] ^f o L L'xs c]g

? XX if ^e n L
L }
jf n L Lzg Z

[ Z gzZ {@ Vzi Z0
Z*i Z0
Zxsg0
Zxs ZX H ?xs6
qHxs Y? ] ^ pi]L LX Hw0Zx Z! 0Z

Xgy ? HtZzxs o k] mL L
G
f \vZ ~ kZ C Vc
e
K
'
i q
Z ~ G
0GB+sZ

+4c kZ g Z LZ y x*
kZ x ?Z L L

/0vZ Zz~ i Z0
Z {e
. Z

g Z]gZxs~ V
HaZ
~wqZxs Z Hc
g]g q
Z vZg

ZX T: c
q
TkZ ?{ Zpzx xsgzZ *
3V c

\W

{z d

{ c
i
q
4
vZ c

] g M bkZ~ pg
ugz Z
X H) Z1Z]| Z1ZgzZ ~F
Z}Y ZZ~xs

zZ(L Lc

]g M bkZ
gZ q
ZvZg {k

1Z *
C
~ Zd

] g D
vZg&0vZ*
X }
k~xs W{z
x xs~ :W?n kZX Zg@
Z6}i \vZT ~ V*
vZ x s L L
X z

Zz
Z Mx ~ >+Z[g { g !
Q Hxs~ { Z

g0
ZxsZX
4 V Zz , [ Z v,Z Q ,: [ Z

261

~ H c

]gX kg + 4 ] i Z b!
g\ i xs

z xs}uzq
Z c

Q?Y Za g \ ~: W z?6TV Cq+ Z

Zz{ \ Zz Y6~g Z L
L M
gZt]g~xs[ ZgzZxs
7Z ,g

6{ c
i v} h xspV eZz xsp

V ZzyL ZYy WZ
Mt~u 0
up~ F
g
X }xs

qC
vZX
g Z~y
W6
y*[ Z zxs
'
~y kZ e Ixs

X 4Z ]5XgzZ[Zzxst sZgz Zy
Z~X Zzh
[


y#
{z 7qZvZ
c

6x !Zg ItWkZ

X $
E]!
| (
vZgzZ ~ vZt7~T

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

?{z 7Z}
ZT {zvZ

~ WT } y#

] !
E| (vZgzZ7

( 87)X $

X uX X X X X X X!ZvZ

yZ g C
u

Z}
;g Y c

~gItW

*
q
Zuz vZ Y kZ :gz Z Y77t
~ Z}
kzZ}

y q

Z {z t ]g kZQ Y Y 7Zh bT |+Z q


Z

7v $q Z]gkZ } 3kZq
ZC
V
Z

262

~ {g!
Zy q
Z
g y
Wg @
egzZ e bT~ * Y

X NCZq
ZC
Q7Z}
ZT *
q

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


4]X X X X X X X X X X X C
5E
G
~g v~ {g !
oo
H

ooyZ vZqI Zg z

? H c
J0

zZ :
g Z yZ
vZ~ T `6e
Z@ Q T e

vZ ~ TgzZ ~ Za Ze

`6e
Z@ c kZ ?~ Za Ze

(88 )Xj0
7i

yP gB/gz Z W{g v Zt :
FZg ItWkZ

z [W?6V; z N Y- sg$
yZy ]i YZn~
gg!
g
- {gvt6 Y]i YZ O {Z
T Z

tZ
g gzZ V)(lIy V; zQ Vpg$

W W

g Z0
ZZ {z / qzc%Z~{g !
yZ~xZ/ {g

e *
7 n~ {g!
yZ Vzz Zz [ Ws {z

Z` g !

Ag [Z ovt7/

{V\vZ
wi *
t0yZ6kZX D YVYhgDt

263

~g Z$
:
gzZ i$
KZ v {z n
g VYY Zg WZ?~ {g !
VyZ c

c
J0

zZ7Z \vZ
!
i$
yZ N
O Q WO]

[ Z?
H ;g Yc

V X b Z
J0

z Z.
u p L L

{z yzz t LZ - ~6g6Z {zq ByVyZ

? c
wZ e~ ZevZ ze
Z@V,Z n
g { Zg Zt?H 7
X 0
:3 Zg ~{g !
yZ

{ZeyZ s xsZ 7Z ~G@

) kZ /

Xb

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


EG
ZzX X X X X X X X X yz&zz
byZ ?T ew {z

yZ ? ZE<X Y '

Z'

? Y
{Zg vZ]{z :
z

, Z
zg {z
ZQ c ~

yQgz Z z O 0
V 7ZgzZ zyZ

( 8 9)Xg :
z: ~

{Zg+ {z Z

z kZ4z yQ V; ;g Y zg 4z WzgVzg Z0
ZZ

klyW
~ {g !
: 4z Wzg , gzZ , 7~
]ji ] m]^`m^m L
L bkZ
g Zt6
(q
ZX] Z
g Z6]

264

~gItWX :
zV7 LZgz Z} ZzyZZ} Z ^n] p

o7B p~ 4zkZc]{zV; :
zVo
gZ

%mZgz Z yZZ}]Q}wJxs Z w m {z
c

X 7x

Z
Zz ]6V l W{g]l Z
]g

hgwz IZ LZx Z/OX


xi*
]{g c "
U
xs Z

t [ Z
)(l Z
g DVc
xs Z LZgzZg Dq {g

+ g WVc
] !
t ]Zz kZX
0xsZg Z)(l [Z
c

x Z {0<t 7q%Z ~ >i e c


{ izg i e

%g0
Z
~=zY ZM Z yQ ? - {g]{z ]Z f e

4=6X]kZ D ~ yZZ DW7~ =] Z7X W: c


W

X N YVYhg V ~l {z%z r~ 7

He
Zzg@Wq0ZvZ& Qe
ZzggzZq
Z~ F
Z`tWkZ

]g gzZ D

%Q g0 yC
gzZ W{g)(l v

u 0
tWtX
Zg s %Z~ V 0yZ W:Q -)(l :

X
c

f Vz
&nZ~`tWkZwi *

X # g {z,:]~: ixsZo] :{z

X I ngz ZO :{z
Zuz

X {z
T ZwZ :{z
Z

265

c
hg)(l H xZ/ *
uF
z c+ pz]

pt *
hg Vk
pZuz ( cl ]t) ]sS

] ej] _i oju r`] _i L XL ~pg


u cJ
#

~y
WtWX !
z/J

Z
g!

J
z kZ] "
# ^ ^
X
c

I4zg

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


4]X X X X X X X X +Z Z
5E
G
TN YVJ
xkZ {zkZ Z

}gv{z c
{@yxg}g vgzZ

B}g vN W~wqkZk0

xKZ {z c
V` Ww yZ

6?yZ gz Le vZ
Z gzZ ,

?
Z D ?{z :
gzZ ,: ?gz Z N Y {g)

vZ N x *k0
} gv

s yZ n }gv
( 90)X 3g7i

Y D

%oo6Y KZ {z
c

f V ~`tW

yZ! V ; g Yc

[ Z gy7Z6Y yZz !

266

4zJ

z kZ yQ B
T egzZT g~ ?{z wqt
yZ ] Zz yZZt ,: ]sp yZZgzZ m Z {zJ
Z
:

tWkZX zO 0
V7Z ? B h ]{z
Z ? yZZz mZ
X M
$ ?vt X
c

f VgyQ~g I

7Z ?[ Z N Y V~ { C yZt [ {@ Zg v g Xt ]g /
X`{@?x T`{ Ck0
x+Z {z7

~ yZ kZgz Z gg ZY){z}{@ ?x
t ]g~uz /

} Z7Q {zgzZ DY Vk0


x kZ+ D

%t
Z 0
Z Zz W

X M
$
~g v

X B * ?gzZ B{@ gg ZY) ?p+D

%tt ]g~ /

~ VgyZ +D

%t ]ggzZq
Z 7]i YZ OyZ ~ VgyZ
XN YON Y0
V{z,:

$ +D

%'g~g t 0 Vg~g yZ xZ+

wJxs Zm{z ]gq


ZsvD

%[ Z_c[ Z

yZgzZ H s kZgz Z[ Z ]g 7]g * D

%
X
:g (Z]g *

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

267

T et 0
xgzZ q
Z ?d
k

KZgz Zg Z B}g v

G
4E
5!X X X X X X X yz E
E
5G
C-d

yQ Z
gzZg~ Z x
~kZ{z Y v W x
gzZ V: Z ?{z
Z : , 7

LZ k
gzZ C: x *

0
V yZgz ZyZ ? Xzg:B;

6X v {zt zO

( 91)X c
g(Z

~ {gD
vZgk0ZvZ*
bkZwz4
y
gItWkZ
E
yX V Z
nkZtzg ZFgzZg Z-Zy EF

67Z yZZ Zg v6Vzq X bV\Wgz ZD

bgz Z,
y X V2z Vzm
LZvtZ
gz Zn
gyZZ

B}g vB}gvv u *
Z(e yZ ~gzZ ( yZ
wi *
`tWtX Y~Wgz Z B
(KZikZvtbDyZX g

? u !
6Z {z nF}g v ; g Yc
CV ~ T
E
Xg Z-Zy E Zn~uz n
g ~g YwqZZ
sxKZgz Zg~Z s~g vTg~kZ{zt
q

268

Z'
Y~ xKZQgzZ t| 76g~C
v {z

6Z7Zx yZ
Z n
gtxKZgzZ D#xs ZX D :

:gzZ 3g H V Vr
Z DYw{zgzZ D YWt

t h ~$
kZ {z :gzZ DkCZ'

6 h ~$
KZ {z
X n
g

: Zvt
ZtZg 0V,
Z ; g Yc

N Y }V ]i YZ s~gQ ,: Za ]g *{Wgz Z

gzZ ~g 6? Zh LZ VrZ7~0
6?zg 7Z

k
gzZ D7] !
~I Z {z
Z [ ZX
W~ V$g

7 C c
i6
?gz Z 7x *ngzZD7{g )

X zO 0
V7Z?

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

269

}uz {z7^
Ytc gz Z

gd)Z }O

Z!
ZX X X X X X X >y z

c
O ty TgzZ ( 6

xi*
Zi Wy
yq
Z6kZ

t 1 Y Z Z e
VNg ZzkZgzZ
xkZ w>{z
ZQ , s {z

( w>) {z gzZ ~gv

Zi W y
yq
Z s y

x kZ w>{z
Zgz Z xi *

yZ {@ ZgvB T

yq
Z gzZ Y Z Z e
VNg Zz

0
: x Y H Zi Wy

svZtg} izg{ z {z

~(Zz D vZ gzZ / kZ
( 92)X Zz

] _g qgz Z61Zg0l Zt :
F
Zg ItWkZ

- {gg e g Q q~ ~t{g !
y~)(l

:Nl~J
Z
_g qgz Z61Z k QX g \ yQ{-Zz l

270

_gqgz Z61ZX lQ Y V~t: V: V 3: V

VrZ 1llgzZ V{gVgzZ 1h


i !Z0_g qgzZq
ZB LZ

gzZg 3g bkZ kZ n 7$%}{z C


qV l

lzg(Z+e ~ Zi W+N DgzZ X yYV

WC
!
{gl_g qgz Z61ZZ
X }7^BgzZ y ] !
yZ

V X )(l~ ^~{gzZ Zg Zhq


Zq
Z q
ZC
~ ZwJl VrZ

kZ : gz Z Vz7s N Dhg7xs Z ?J
Z
ld
LZ
g (ZC
g6y
W wZe~\ bZ O V Zr

l p={g
] ]gZ
y
W g~ ] ) 1

V{gyh
i0_g qq~]t{g!
gz Z V{g 0

_gq lVc
O Q d

Y DK_gqlyq
Z

tWt6kZ c
nZzZg gzZq~
gg !
g HVYO ?[y
X wi *
`

t]g c

f Vg&Y O {V\vZ~`tWkZ

x !wg t ]g~uz Y Zg V; y Wyx

y W
x g ft]g~ YZg SSV;y Wy
<XX Y Zg V; W
OU{z 7y
t y Z
g Z Z E
O V; Y L
U{z Zz Z pX }

ypVNg Zz w>BgzZ} Zi W~&

c
xq
Z {g gL
{z }

271

,s yp_g Zzw>
Z} V5Zg ZD
q
Z :t
Z} Z Z.
zZq
Z

y{z !w
x kZ1w>
ZM
s {z&g (ZyZt

VNgZze
7e
~ kZ *
Zi WxsZb
kZ
Zg V;

w>
ZX D7_g Zzg7 _g Zzw>kZ Q

kZL
e
tZ b
kZ
Zg V;y c
f

{g Yg
w{@s
Z B~ : W{z&} Z ZVNg ZzkZ

} izg{ z nkZ n :x
Z} Zi W~&

c
xq
Z6g

KZ wi *
s[g/gn }g vx Zt X *
Z Ze
Z1g

X gzZ lvZ
gE

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


GG$
!
-E
)G
ZX X X X X X X X X X 5Gz
kZ }O1yYygzZ

vZ6
kZgzZg{z~T3!$

vZgzZ }6
kZvZgzZ

(93) 3ggx[ZckZ

`tWkZ
c

f O1 yY[ Z f Y O~`tW
!
4G
y~ {g Vzt/0x gzZ/0Z G
Zt :
FZ
G
4!x Z
kZG
c
O ~Dg FxV
4G
4G
!q
!` O
B G
Z]g ~gzZq~
g {g !
G

272

G!
4

G
kZ @
zZj L

Z D
]g 5V; g
G
4!.
t 4 Y Z ZG
zZq
Z e
x n ^: L

Z Y 1m

e
%Z7 L
gzZ 1wJVrZ g ]gx
G!
G
!
4

4
G
G
~z]vZwggz Z X Zj .
zZ VrZO g c
G!
4

G
e
gz Z c
O~z kZgzZ WZ'
~ w : Zz s{g

O~z~
@
}pgzZ
vs)(lgzZ
D

% .
z Z
sVG~[ ZX
YZ!$
CZ= wzg e
LZgzZ c

gItWt6Zz kZ Z)] g~ ]
g {g !
t Z
V @
qg

OVt c

0 VP ] g Z )(l Z
wi *
G
G3!
4!t~yQN Y
X
c
OgzZ 5Z
g0
Z~s GtOG
( yi {)

g Z]g Zzf x`
x OL L~ltWkZ

{k
" ^n] ] ] ] ] j L L @

g Z Q? Zz
wJ/L
q
4
!3X +F
+*q
h
4
vZO
4hX3Zp7
X wJ/ w V; GE
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

273

c ~ { Zg vZ ?Z
! Zz yZZ} Z

xs ?gzZz 1 bhZ Y

ZX X X X X X X +c

~z* ?7y :t kZ

k0
vZ Dy 0

i
bZ ? kZ ?
bhZ ? c

yZ6?vZQ

}gv\vZ " z 1
(94)X Zzp
gV

Zz~ u]gX] uZzP~{g!


wi *
g ItWkZ

{z d

u ` t Z
`~ ] !c0
c 6x

} Zt1`y{z t{z : *
kZ%q
Z1 v v

k Q V;zHsZZ
| m
6
Kah N wZg CZ: gzZHt

nDrkZ%t Hs Z Ht pkZ% Hr

zt 7Z h
i0)Z ~ ` s Z V y~ ` sZgzZ} F
Q
w gz Z c
OQ )Q]| ;g| 7c X w gz ZyYKZ {t Zg*

gH7~]
gg !
gZz Zg )Qgz Z {gt Z
16
}gn) Q ]| c
O Q~ w ?c

gzZ ) ]

) Q ]| z H kZ ?) Q c

]g ,
]nY n

274

w!
k Q Vc
t c

gzZ
]nY n yZ ] g k

y
WX Z g

( yi {) wi *
`tWt6
ZzkZX z Zi Wxq
Zgz Zz: ZzV

Zz 1 dc ~ {Zg vZ ?Z
;g Yc

VzgZ0
ZZ

c X w tz c
:tzz CY0
7#
6kZgzZ xs

} w Z{z w V;vZ#
Z<
tw
Z ;g| 7
XN Yy}g v

}gve~0
e z yZk

ZxzgZ
;g W: i vZgWZtzg

1 Zi Z ggz Zc

a6
? \vZ ,Z?V~V
%7h }C
yLZ
ZX !
V}gvvZz

X}g :o6
kZ

k0vZ*
& Qe
Zzggz Zq
Z~ wz4
y
`tWkZ

xs/kZ 5
) x Z/ Wq
Z F H vZg

t VrZ lt xZ/1Vy~ g Z ] !
kZ6gi

kZgz Z c
O}kZ /O ; gg Z y! X w CZ {

6isZ wi *
`tWt6kZ q~]
gg !
g w

w kZ y\ WL Zzz d

kZ:t % Hxs
HZgzZ~F
e
ZzgkZX z:q

H vZg k0ZvZ]|& Qe
ZzggzZq
Z~G @
yZZ

+@W Z0 Zl]|~ 5 kZ c

: Zzg3 q
Z +@W] g

y{z c
gzZJ 7 kZ w k0
kZ
{g q
Z v gN

275

c
OQ \W ; g| 7c X w CZ {t Zl]|

: Zz vtZ
c
OZz"7 H ! Zl q
Z ~ +q

g
c
n-Zz Zl]|
H7~]
gg!
gZzt{g

} gv v
Z Z!Z L
L Z
?z [ Z H ?y#
Zl c

gz Z c
Zl ]
^ k ] n] oF] ]i L L~ F
Qu 0
tWtg Zh
~
X :
Z xs

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


-8gX X X X X X X X ~
)G
gzZg Z0
ZZZzg ( )g
w gzZyYKZ~ {ZgvZ

yY w LZ 7'

Z'
Zz
6V Zz
vZVz@WZz

vZ
gzZ ~ ~ Zg

vZ gz Z H {z ]y
W4

~ x`
Z6V Zz
Vz@W

gzZ ] Yg svZ ( 95)

u" Zz vZgzZ ggzZ

( 96)X Zz
3g

z: O% gz Z

g Zx Z~ {g!
~`tW

276

yY(])[8}ZX ; g Yc

f kZgzZ ~gItWkZ[ Z

Z( HZz: aZ( vZ *
~ {Zg vZ : hg }! zi !
X:VY Zh$
kZ {zp
ZW kZwqZz :VY$

:~ :
~gzm~g FKZ
ZV; M
V7Vg+@Wv@W)

Z e
q
ZzgvZg'

Y ]|~ pX A `
Z +@WQ e Y

n% ,Z v ~ {g c

\WB] g~
vZgZ]| ~g gx ZX B}g vTg~{g{z 1uzg

V {g {gvgzm c

]g e
Zzg bkZ

k0
gzmk
Z W kZwq Z Z
~ {z1 B}g {z

X X,jk0
kS 1+
s

~ {z /6g$
z :t :
F
Zg ItWkZ

Z wi *
q
u 0
tWt0Vo) Vz yZg~{gn:q

Z0wh 0]|1q
/x ~utz bkZ~ e
Zzg

tWtX Q Zwi *
[ ~6Xn:q
evZg ~0{g Z%

{ c
i 7Qzg1 ~ hVg)
VyZp
Z wi *
~ hyZg I
X ~

tWt=]gwi *
u 0
tWtZ
D
vZg"
U
0h
i]|

x Z0ZvZ]|X ; g~ g Z] g6yZg ~yZg \ WZg I


qZX @

Ygz~ ~ C] ~gn !
*
x

277

yZg ~ Zsp= ~ggkZpyZg \ WgzZ wi *


kz6]g~
X Y^I

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

~
q kZ
v {z "

6V Y KZ {z D]

Zg^X X X X X X + ZyZ

q ?

Zz
gzZ gz$6}i {z ~
?:Wz}ivZH (
)

:1Xv{ztf
]~kZ
%N {zgzZ ciz
{z1(97) *
1ZE
VgzZVg Vz%Vgz$ ( Zz)

gzZ n
g 7
6D
~
vZ v {zt(98)V Y:3Zg

vZgzZ
g
g yQ d
k
(99) Zze
.gzZZzs

],Z9
Z xs Z bT ! Zz yZZ ;g Y c

Vzg Z0
ZZ
X n
:^z g6
Z Zx Zs ZV*
Y`V;z

0xsZg ZlgzZ Z )(l Z


n
*
]6V )(l~Y ZZ

278

xs Z Yc
C t :

]s{gl b]t

V :
t Yc
hgz{ +gzZ + 7Z z ~
o{g
c
gxs Zt n
6V
Z]g-

X Yc

c
gLgz Z

z!
gzZ 1| 7 VXc
D7]D
v


Z
}g gzZ W.
V c
W]7Z~
q+Zgz Z:]
t 6 c
6xsZ ~
q? y7 yQ DW% yYyZ

n:6x Zxs Z n kZ Tg Ug6~ }i 1y


- ~ o sZ ? ?: c Z
}i vZ H :g6 ? s1 ^ ? }

c z w yY KZ ? D6x Z sZ ~ Zi W Y V; z DY

g6V; ciz :1 V Zz gzZ Vzi ,Z ;g Y c

X : ]

Y y Z0Vzgzm,Z :x{Zg] :^yk0


$
Xvgzm
D
vZ g k0ZvZ *
X g g^Z({z }
s 7ZvZ

X
~Vzg6Vzgzm,ZZxZ {-Zz~

e
Zzgt vZgk0Z]| Zdt:
F
Z`tWkZ

VrZ
]s{g ]gZ
1 y~)(l v

~e
Zzgq
Z wi *
g ItWt0yZ :]~g !
y yYw LZ

0Z mZ1Zei0_g q 0~ yZy~)(lv bkZ


4$
V ~g$
k
gz Z xs ZY
]]g
E
0E

27 9

X wi *
~hyZu 0
tWt }g V;V gzZ} ~
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
-8gX X X X X X X X X X`
~}i {z}]~{ ZgvZgz Z
)G
z
yLZgzZ 0
zgz Z(
Z @
]s wg kZgz ZvZ

kZ" YW]kZQ

vZgzZ 6( x)f)vZ`
Z
( 100)X Zz
3ge
.Zz

~g ]~`tWkZ[ZX [6V Zz: ]g ~gItW

1 c g vZ ]p
Z ;g Y c

gzZ g Y C Z
Z ~z *gzZ gY

X 7~[ ZNY{Z
~z*~]

] c g vZ y ~ ? #
zg ez ] ;g Y c

," aLZ Q A Wz tig Zgz Z0


(~} ivZ {z}

gzZ`
ZkZ1W] Q ~3 ZggzZe V:61LZ]
Z
7w2KZp
Z

~+`
'
`
'{z 1)f LZ vZ[Z N

X g Z(
vZ e 0

I4
LZ -G
{;0Z q+ Z]Z
Zt
!
FZ`tWkZ

gzZz 6.
zZ= V [J h1~ 7]g^zg ]= V

280

VjI7)(l~6
][ Zz4vZgzZz7
G
; s{g.
z Z

]|X c
: Zzg s {ggz Z c
6.
zZ H (Z V6g ZZh
yZ
G
E
-3"
B; Vc
!
CZ \ W xg U
W] 6G x 6w2 q+
xg{ Z ]vZwgB;tvZc
ngzZ c
VZB;Vc
ZQgzZB; ZvZ c
gzZ c
VZ

X wi *
g ItWt6
kZ] tV@
]wg}6
]~

( yi {)

S] )(l x Zx
0Z-{ Q bkZ e
ZzggzZ q
Z6yZZ
wi *
u 0
tWt 0yZ ] gz Z 1 ke ,
7Q~3 Zg :Zzg s
X
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
G
4E
5!X X X X X X X X X X #-E
E
5G
Z f Zz
7`w z^~ } i ?Z
gz Z
g et
Z q~ i ?

}gvg " ,6?g

( 101)X A

~ g c ~ {Zg vZ
c
]yZZ I Z~gI] c
W

I Z X g Y
b)^~`tWkZX m^~ Vz gzZ ]

!
Z ZzZ
gge7{k
~ kZ z^cx ?
Z ;g Y c

xs Z

yv~ ]g"7Di g zkC{t ?


Z7}g7 F
z Z~

28 1

IX yZ }g vg ~f~ n
i n kZN
q~^X N YG Z Z ( 2)z Z
gg e qi ~^ 56kZs Z

x Z{ y~y zZpk0ZvZ/]| s Z Z
Zz-7
E
4L LX btZ Xt
x Z Zgt 7~gz *
qx|t b iG
>ZxZ Z
ZzqV;s Z aZq{zp
Z Zmw

gz bZ ^i Q n
gz i C
C
vZ gi {
X ~ J (
gzi zgzZg

qi { k
c
n^{z^n{z f ^x ~gItWkZ

{ ZgZ57
Z 7q ~ i gzZ @
^ +
~ga { CZ}

{ Zg Z IyB 15(
Z
)t 7qi Dhgy y

q7q~ VgzZ Zg ~ f ] !
t X 7~g7 i g}t 6V; z

Z q~ n
Z
7 _7<
Zv ~Z
gg e s
X 7|T Y ZZ[q
Zt

<q e 7(Z `w H Y | 7i ~g7 Bv

g e sg
Z
gZ~g ItWX 7{ k
[ Z N 6T

q~lg \ Zx LZ ] gX Y S7qi : sp~^1 q

? DVYqQ ~ Z /]| Z0xX S7

? svZtc

]gHwZ]g ~Z=
X zwJk Q

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

282

( V ) \WZ
( x( ) } Z gz Z

i ~ k

q\WgzZVyxg

3Z f Zz
X X X X X X X X GE

Z V V } 9 c
q

vt gzZ 7i B \ W
)

{>{z Z
gz Zg Vzg LZ
V gz Z N Y - B

W{z S77i T
) ~uz

7i ( g ~uz )B\W
Oh!
t
g BZ LZ {zgzZ
yzi gzZZ LZ ?
Z T e

gzZ,g 6?{z Y

~gFc
lg!
?
Z7`w~ kZ

(~gz)gzZzgg @
QgLZzz
c Vz
vZ"g n y
( 102) 3gg [ ZZz
f

z i n
gg e qi Zz n
gg e~
q^~`tW
"7i gzZW~i ~ ]gi q~`tWkZ Y | 7g
7 i QW 7i ~]gsp

283

z i gzZ
W
z i ~
qk

Z (]) ! [8 ;g Yc

]gX

~9c i h\W
)q
Z, ) z V- i \ W g

tg ~9~
Z
) ~uzgzZ
) ~i tgzZY

\ Wgz
)t{>Zuz ZgzZ| 7gq
ZB\W
) ~i t

J
.
[ R
) ~uzgzZN Y- .
~i tQ7

gz Vn
g e c
gq
Zi gzZ Y ~9~ i h\W{z
~gv7Z { c
i { [ Zg ~
qZ vt17\ W

{z Ysz^~ i ? ;e g
^ ~ i
wz kZ

V- i [ Z c
x *
D
yZ \vZ1N yv7
e Z

wg ~ ~g6kZ gF ~ ?c
1 lg!
~
qkZ
Z
\vZg p ? e *
BQ y1 ]i YZ

~ * gzZg p yQ Le {z 3gg [ Z
f cg

X }[ ZJ7Q=gfV
~]y
W V;}gv

yZ Y S7x Z f g kZ Vo) Vz ~`tWkZ

Vo) Vz Z
x Z ~ C pg
u,kZ
c

:f g ~uz

_ g Vz x ZgzZ g q
Z q
Z Vo) yZ J 7g q
Z q
Z
<X V
~y
WKZ {z Bx Z~g
) [ZgzZ }xsx Z Z E
x Z g ~uz T
) ~uzQ }xs Z Z ]P
%g

] P
6tgz Z tt }xs] P
~ gKZ {z S7

28 4

X Y~g7i Vo)Vz bZ xi
p=~ qZ] Zf {z]gZbkZZz F
Qg ItWkZ

6
yZ~
qi l Hk\Z WJ 7i ]gZ
z i
)i k

~hZ7] !
Vzg /g {n7Zgz Z

ii ~Twi *
u 0
tWt)i Yc
7
e Z(Z7
X
c
C

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


G-4}EG

X X X X X X X X X X G Z f Zz
~ x
q Z Z i ?Z
:

?Z
Qzf vZ .
UgzZ
yZZi " 7i Y~Z

(103) n
~{gH
z6V Zz

Zzg ;:~

Vz
gzZ
1 yZ 1 ?
vZ ?gz Z 1 6

g 7{z y Z k Q n
n
g y Z

( 104) Zz ZzDvZgz Z

vZi ~ u 0
tWkZ Z Zi ~k
yZyVzgZ0
ZZ~g ItW
~gvzf vZ^ Z Zspi ?Z

c

VzgZ0
ZZ ;g Yc
f

285

f vZ~] q,Z
qgzZ k
c
DQc
}9
q
:

| 7i !-i Y 1 bkZx|t c
~gvftz

vZ yjV c
vZ
'

]~g v~Zz c
vZ~

ptsfvZ @
Q/_

Z gzZ C Za ~ w c
J 7 ] ~ Z
Y Z}uz \vZ c
g c
yg c
vZvZ 79

Ym
Z vZf f ] z ] Zf \vZ vZf ]zu 0
yW
Y
X vZf *
f x?Z:

yQVzi g~ f ] !
t z J 7,i !
Y k
Z

f
| 7~
z q
ZY ([f)v ~gz Z(-7~V!z

f "7ZY ([f)~]c
ZzgXX s `tWkZ6gZz
Vz @
x
J 7~
zwzZ)gzZ~
zy
W ~g Z% kZ

Y (gzZ~
z~y
WkZ[f~^~
g7(ZqIS7Z

X ~ LZLZ
z1gkCBq
ZC
tJ 7
~
z

i Wq
ZX 7

zW
zZ
C
z kZ n
i

X
]
z {z 7{ [ Z {z~i kZ
]

?{z @
z7Zz
z: :~

6
c
Vzg Z0
ZZ

kZ 1 7Z1 1 ~ k
uZ Y :6
1g 7g ,yZ {z x\vZgzZ'

Z'

{zgzZ ?~1

\vZyY
VY ?
7g Z
L 3g V; 0~i

286

X Zz ZzD
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
Z *
Z
B hs \ W "
G3B&X X X X X X X X 4
V \ W @
wi *[

vZ ,._qkZyxg

VZz \WgzZ 3\W

\WgzZ(105)F:Zzs
vZ " ,]n vZ

\WgzZ(106) Zz
3ge
.Zz

V$LZ ,: sVyQ

vZ " Zz C

gc
$
@
7Ik Q

DxLZV
Zvt(107)
yZ {zq M
7vZgzZ
] !+Z] Zg {z Z
@
B

gzZ 7I vZ D {gt0
( 108) VxyZvZ

~`tWkZ z z
~ { Zg vZ g~`tW

287

gzZ YWV;}g v)lygz Z


LZ
1
p
Z ; gY

Zs Z C{zz~ h
gzZze
s ? C
~)lkZ

Xn hZzhgz Zn {g g z

%N ot wi *
] Z ~E
~ htZ0Yq
Z`tWt

H~gaZ L W yy0{ yz7


LZ kZ%q
ZX ~ ~ga

VQnt H6kZV Zzy 3g6

gZ y0h
i ~q
Zgz Z

gzZ VvJ
y~ gzZ
@
N

W Z t ZX 7~ga kZ
G
5 (
Zz ~ Z V
g ZgYt c
CZz Zg ~ 1W'
G
JVzg ZgY~
g {g !
)lt 3g Zg kZ Y

~ QgzZ W'
y kZ ~ga Hc_ Zw~ gzZ e

YgzZ c

: m{ ] *

] g c
x ZZ6( y)Y

kZ _W'
k Q ~ga [ Ix~ : b`
n6VZ
VZkZgzZ ~ d
VkZgzZY~XNwi *
] c
Wt6Zz

UB; YgzZ
~ h~t ]
g {g!
X &

1Hi ZZ kZ g
g
`lv gzZ
D

%tYZg

)(l7] Z ~'
KZYX c
:B Z {0
Zg ]g !
ga

kZ
iY TZ

q
ZgZ- yZgz kZ ~gayo 0` s
q
Z~
gBLZ VrZ 5Yq
ZtQX c
w V;z Z V Zzl
i Zg

X c
uhg gZ V Zz
1 ~gaV Zz kZ] Zg 1

288

z \ W Zz
~ V\ W
c

]g~g I]c
WyZ

:e
V Zz q Vzga
c
\ W svZ N

7ZgzZ , ]nY c yZ ~gZYp


Z y v t ,

vZ , C 7Z y!
$ Zz \vZ ,:
w+Z {z,
N @
c {W

gz Ze

p
Z N
h\ W ] [8X @

I*
V\

xYgzZ e
~n kZ6h1
~ x1YXs
X
c
ZI

{z 6h
~
Z sZ @
C {Zg C s Z z wxsZ
GJ
^{z d
V G34& YY 3g N
[ x

\ WgzZ @
C{ Zg]g\vZ~ VhgzZ] 5 ZztltWkZX

ggz Z @
3vZ {z @
6hC
\ Wgz Z D
6{Zg CkZ

X D
]

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

289

V yZ VM v {z ?V;

#
1 Z ~ * s

GE
E
45GE
5!X X X X X X X X #- Z;

yZ y c
} Z vZ yy

}x Z'
gzZ ( 109)

]nvZQ}6
yYKZ c
y!
$e
.Zz vZ {z

kZ @
{k
gzZ ( 110) 0
Zz + Y vZgzZ 6Zw!
z
c
gzZ ( 111) Zz ~(
6{k
" o kZ Q } {k

AgzZ J0
!
yc kZ"

(112)X H[gZ{k

nL sY? g Y
x tZ0Y~ Z

g Z kZ

i * sg c
1g0 qkZ~ 0

i *gzZ De
kZ~

g ~ 0
i gz Z KgkZ ? 0

i ~zy
Q 0

iqi'
7

z ay

6V { 0
i ZV70

i KZ ?? z Z ~ V70

i ]y
WgzZ c i'

7y~ e
Z~ {g !
[gQ 7)lt Z
~ {g !
vZy#

~{ g !
]vZwg j7~{g !
vZe
VkZgzZY?Z

290

yQV Zze
Y i g yyQy#
?DVYe
yZ

zxtZ0Y ;g Yc

~
gZ m L L g Y6
i$

\vZ w m h
x Z'
Z
1 x`
e
g

Vz%~ y q
Z V: VY { k
kZX 0
gzg^vZ {z 8

z" } '

Z'
Vzh N c
V~ ^] Zgf {L c
V {R{k
{z VzgZD
c
V
w~/ Z(/ w mYVk
yZ~gZiz{WkZ~g Z

BW#
Z0

V\W ~gYglZ6y!
i : {k
{WgzZ q
wgZt}}

( xj%wDZ )

n ` ay
C

X ,
C

X 7/t: 4Vp Z//6


y!
is%/w

~kZX H{ k
T
g x~ ^$] gm L
L g ItWZ

iu c
w t{ k

Z T
c

f {k
1yY

; gZzltWX D Ys {k
,Z7
~ kZ {zY

@
7s %/{L{ k
g c
t}76] Zf kZ{ k
{zZ (
c
N
g}{k

X 6
Z 7u}uz w!
z { k
@
Ys V>{k
{RX

gzZDx`
p ; gYc

f Vzg} n_ gm L L

6}uz x ZZp{ k
Z(c
N
g Z% { k
V )f}uzQ

g Z,Z
c
6~ x ZZ Y~ga X *
g }uz , Z *

291

X c
g Z
{k
gzZ c

ycZ(klyW

Zuz /{ k
{z
f Vn&~g I] c
WVyZ

}Z
6}uz { k
ZZQgzZ{ k
{z {z
Z}:/gzZ}{ k
{z

X
p Vk
\vZ( v!
f oZ )

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


X X X X X X X XvZaz
-E
)G
kZgzZavZ6
\ W
Z( x(wg} Z)
\ W
)q
Z yZ C: g
LZ s{zgzZ gp {Ze
7yv\ W g{Ze

gzZ [ 6\ W \vZgzZ
Vzq xyZ\ WgzZ wi *

Y7( )\ WX c

(113)X axvZ6
\ WgzZ

{z@
:axvZ6\ W
Z c

f xx6
]x(wg LZ {V\vZ
1` { Zg Z Z \W{z` e
tZ0Y v

(Z VrZ ?n wZe6{ZgN yQ Zx kZZ


ZavZ6

gzZ a6] g s \vZ n h 7 Z Hyv CZw

2 {z\ Wgz Z ~ \ W ~g @
Z[6\ W
bkZ,] c

292

X aZ(
tgzZ Y:\W
c

*yW
Z%vZac
xg D Wkz Z% ggzZ ]t Z%a

gzZ *
p Z u 0
yW
Z% ac
u 0
u Z% ggzZ
g

g Z% ggzZ ]t Z% ac
*

igzg u
Z Zu 0
yW
Z% g

gzZ *

xEVc
0
" ] g Z% ac
*

] z ] Z7 ]
I
%Z Y ] 70\]tX >#
/ Z\ W Z% g

q
Z n~
]t]g1 M Zz ~Y]tY m
Z
e
. *
i Z g]t] g 9
okZX {z 7
} Z KZze
Yt Z% ^ k`L XL i Z0
Z@

g kZgz ZavZ1T e *
Zz \ Wc ~ gzZ ZhgY

avZ6\W
Z ! [8
c


g Z]gX x *
{zgzZ ~ \ W

xE\ W \vZ1 [{ ZgZ {z


q
Z } \ Wvt@
:
E
E
&
X W:~yZgzZ1xkZ\ W ;gi Z G
0B

xz aSX c

f ] Z F6u 0
[8LZ \vZ~ u 0
tWkZ

\ WgzZ *
W:~V *

i6xE *
i Z *
g@
Z [ 6\ W *

Za\ W *

] ^L ~
L y
Wu 0
tWX Z
:yv

kZDkZvZ~ X^nu ^n ] ^ L
L {g
Zsg~
xz avZ6\ W B] Z f ] g avZ,ZB] Zf

L LY \ WZ
X gVc
y#
g@
J
#
g

293

{6
x\WX wJ< lg\ i ]L LYc
e o_i
Z hL 6
L oZ>
*
Z
Z]gC
C
Vg~

vZ ] z bcg " {)z {)z { i Zzg


6W\ W *
i Z6W
nj *

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


X X X X X X X X X XM
-E
)G
> ~ Vzgt {7 Z yZ
c
}k Q Z7
Z *~ V c
} n

}xtc g\vZgzZ

(114), x`
ZQd
k

]y
W~X ;g Y c

{Z
" wVzi ZgvgzZVzgtb!
,Z~g ItWkZ

Zt $
q
q ~ VugzZ Vzgt,Z V; X:g6x ZgzZ a
X , {gt Z *~ V c
, n c
, (F ] Z z }uz
x {zC
~ pszc
L L~ kZ ~ p> szcL L

nC
szH!
%Z {h
I*
~< x {zC

gz Z YYZ~<

szH!
%Z
t*
C{Zg Sb n
Vzq*
ZZ x
(F
gz Z

X
~

(Z ~ H c

]g X ]Z
g Z F]g~ Z *

294

n Z:vZyZgxZ/X aZi { izgzg TV C:x

gz kZ Y g yxg Vz c

] \W ( ])vZ wg c
N

o nf] l] ^L Lc

~pg
ugzZq
Z *
YgzZ *
Z *~: W

uZ
bSZs
zkZQ q Zz &

Z~ :WV ^v]
V] ZV)
c

~y
W`tWX &

+y
Z @

&
7

H c q g \vZ B mZyZ Z
x
z kZ b & Z ~
X Y

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


.!X X X X X X Y .z
ZG
kZ (])wg}#gzZ
{Zg gzZZze
Z@ckZ

, QQ -6
{Zg~uz {z
, wZe ~ 3QgzZ ZQO]
{z
(115)X(~(
tgzZ

y
ZC
Z%kZ1
D

%| 7 wi *
~htZ0Yg ItWtp
Z
] Z :
[ Zc X#]g n kZ ;g Zz x~p Z

]g17i 6 Zz7e6 Wd
}D YI
z vg0
Z
X xiC
6
ZC
q

#]vZwgt
c

y*
x`
xVzqz`tWkZ

295

kZ *
g (Z3 Zg s yZhgkZV 5y
6xT
g Z Zuz

xi*
6
kZ Yt Z0#
Z6xT ?#
Zq ) Z ;gZz

#
Z q )Z HwZZmw
x Z]| {k
x#kZgzZ

Fu 0
yW
c x u 0
yW
~ c

\ W H? u

kZ} VrZ 7t Y fg ItWt Z


W~ f e
Wy
W J 7g !
X ?t6
?q )Z Ht

3 Zg Zuz ?
3 Zg. V gzZ}#]g Zt
%N{zgzZ c iz cV,Z}g(Z
X(~E
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

7 ( x`
) kZ \vZ "

ZX X X X X X X X X X X XvZyZ

c T jV {k
{z

kZgzZ Y c
ZIq
B kZ
( )B vZ gz Z Le
gz ~ ZegzZ Z {Ze{z} ZIq

( 116)X

'gg&u CC *
{k
xk Q ~ #
ug ItWt

X HyY f!Zj?

xut}t[Z|
gXy
ZZ\v
Z tzgu /

296

%\vZ6
gx{zY3g NZt0tzg Zuz u /
X Yx

X c
gtgzZ *
q
~] tzg Zu /

s {Vkz[gt7x`
kZ
c

xu L L6(~uz

g Q *
q
gzZ ~
!
kZ #
kZ 7.
]z ?

kZ w~0

zZ}
T
@
uu
ZV; o+
X wJ/

Jh1 q
Z D
vZ g&0ZvZ *
Zt :
wz4
g ItWkZ

1; gg
~ Vk
/~]vZwg c
nZq~g !
g!
C
g] g W

7~86vZ1G {k
~ c
ZI7q
kZ c
yZZ6vZ~ Z

/[ Z~ V Y$
vZ~ Zg*: ztL~ w}G t

]nkZ~Twi *
g ItWt6kZVg)6
Vk
LZgz ZV@

( y#Z bzgyi {) ~ ]gt

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

297

Vg s Z vZ ( ut)

y- ust gzZ D]

4E
5!X X X X X X X yh
E
5G
yZ

6kZ vZ (117 ) D]

} ~ (y- ) gzZ
gzZ( 118) VzgHgz~Vz
~gzZ Vz{ Ze7Zgz~ n=
] Zp (K) ~ V yZ gz
{z Vz gzyZ ~ gzZ V Ze

yQ ~gzZ BZeo yVw

Vg vZ {z Vz gz

O vZ Tgz Z ,sp
6g Zz {z 1
z CZ y-

( 119)X
2~yv

VrZ D qVgs{z D-6VzuzhgZ}


W

] {z VGX*
gzZs ( ~ ]o] g "
6V*
Vg
-6kZ =g- iQ 6x *
%"

ZX /
{z D

-6
tZ
D-6
y-~-6VGyZZgWzg tD
{g !
y-gzZ D ~gY7 y-gzZ @
d

VG yZ y- D

298

(Z y
Zy-gzZ vZ6
kZ y
*
zu[g{zgzZ Z{0
Zg ~0

zZ}

~ V
Z~ ~ k{ g !
~i Z0
Z: Z-
zDz% kZ + F

$
yZ Vz{Ze~Z
7Z N Y Z Vz }{zgzZ V Zz CZ

T Vz V}'
gzZy~yZ s{k
T V Ze k~ ]
\vZ{z TVzt7ZgzZ, ZoV Vzg Y6x*
VG{z

wp~t*
Zzngz*
Z
Vzg Y6
, Zh Vg

1x kZ s kZ c
c xTq T ]g Zz { c
i pt pz

6
{Zg] zVg}Zey-{zs ]Y Ax{zC
Y
h
'g~g t*
`6
{Zg+
GgsuF
mZt *
`
X Zz~yvA6
gZz{z
z CZy-hgvZgzZ

{o Cq
Z[IZ~kZ
c

f o yVzg Y~gItWkZ

QoykZgXa 0
"

Z
zZ3gtVrZ {g
Zs

kZ DYa kW.
zZbZX BxZw
x kZ hg6
x*

XgY
Zhg6
x*
"
t y

t*
oyhg6
x*
"
oy

L @
,y Q {z
c

kZ y-~g ItWkZ

{o [[ gzZQ% @
U {Zg h 3 r !
! @
`6Vzz
kz Z}
gz ZY{g,@
kZ{ CkZ @
s

X Y?
gz

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

299

yZgz Z @
}z yZ y- {z

yZ y- gzZ mZ e Nzig W~ V

s {z @
}z

gzZ c iz: 1X v{zt(120)

( 121)XN 0
7(
kZ {z

&
}G3B X X X X X X X X

@
, yQ {z
c

f gzZ }zy-~g ItWkZ

[ z[ gz ZQ% @
U {Zgh 3 r !
! @
`6VzzL

tpq
ZZ eNzigWK~VyZ `n m L LX @
s}o

A`
Z Z(~]y
W twq
Zg @
Z@
~g lZz/
D
vZ g k0Z *
X } @c yZV ig WyZ {z t wq
Z

ty-gzZ:: c iz:
: } Za zig Wt~ VV
N 0
7(
kZ{zgz Z c iz *
1V,ZX gzZ^}z

@Wgz Z Y [ Zpvt p f ]wyZ y-X

,Z
Z kZ ,: !
E KZgz Z q nZ kZ: y-
'
X w
T} wZe~[ Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

300

x( VrZgzZ yZZ v gzZ


,4Z~VkyZd
k7QG

ZzX X X X X X X +Zz

~yZ {zgzZc
gnX
C{c
i vZgzZ g

VzigW~gv: ({z vZ) (122) w

6]Zp[ IZ: s 6

~ Zw kZQ }x Z'

: n LZ ~ vZ {zgzZ Y

( 123)g : 0

6 gz Z 6yZZg Z kZ > g z r !

; g Y Vzg Z0
ZZ

z7(Z 6Y wqZgzZyZZ {z {z ?
CZ wqZ
7v W d
vZ H X C t Z
gzZ:

]g ~ !
:6xg z ;g Y c
'
CV
X: :~ngzZVwq
Z ~gzB

4
6
+ x?Zm gGc
x?Zm.B:t s
z gz

Wzg 7|X]
t7[ ZgzZ ! x'
] ZyZZwi$
yZV g XN 0
7g q CZ~ #

yZZe

% gZz]!
t K
F
] ]L LX YZi Z

301

Z(*
Vi ZB yZZ V; X 7:gz x yZZ q

\vZgz Z }
7Z~]y
W{z {z kzZ}
Vzg Z0
ZZ ~gz
X YyZz]!
E{ c
i

}g vx?Zm.}g V :Zt:
FZ`tWkZ

}gvkYZ
Zg yW
}gv] Zg aZgz Z W
M{z Hw+ Z nZ V|X Mwq Z E
<X ~

?{V1
dZzaZu 0
wg}g c
[ ZVz
Vz yZ V

X aZ kYZ
~Zg gz Z

?
7F
6]Zp[ IZgzZ ~gv wi *
`tWt 6kZ

Ct Z
gzZ: z7(Z 6Y wqZgzZyZZ {z {z
g z ; g Yc
CV 7v W d
vZ H
Vwq
Z ~gzBY ~
g~ !
:6x
'

0
7 C ZvZgz ZY~ Zw Q }}'

: :~ ngz Z

Yy ~ N!$
Z'
Z
hV 6F
ZtWkZX
q~]
g {g !
wZvZ g Z & X C Z'

?

u 0
zz
Z'
;~z*y}g gzZ ?!1Z c

]g
( yi {)

X Y *s

V) l^n] fm l^v] ]L
L @

klyW
DYQ{ k
V>

\vZ @
Yu 0
@
T
@
y DY $
{k
/ CYVk

X }
s aLZV ZzyZZ
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

302

]g c
% G x i Z T gz Z

4Z ~
v z {z

G
$
G3B&X X X X X X X X ) z

( 124) : 6yZ {gfgzZV


kZ p 4 ygz Z

yZ {zgzZ c
q cvZ {n CZ T
q nZ Z'
Z I kZgzZ Zz

} h !
{z~ wqkZ
C

z vZ (x?Zm)Z'

ZgzZ

V W cvZgzZ ( 125) 1
\vZgzZ ~} igz Z ~
C

( 126)X 6
q

x i Z ~g ItWkZ Y ~ ZwQ }x }'


~g ItW

tZb
kZ }xi Z ]gc
% y
Z Y~ Zb
Q }

Zb
pZ (
kZ x 7bZb
kZgzZ
y#

Zz + YZ { c
i kZa zgX 7'
Z'
L
7(Z6gA

Z'

g zc xs Z Z'

Z +
g {oVi Z wqZT ygz Z
c

z CZx?ZmZ'
Z\v
Z w= V;}g Z'

ZIggz
X Zg\ vZ,@
+}g \ k Q Z E<Xc
Zg \

30 3

Z'

Z~`tWkZ
b svZgzZ Zh sC
T {z L L

gkZ[8~wT @
Y16
[8kZ 2
L L
c

2x?Zm
X g: Rgz ZYy

V*!
g" ~{ZgvZ \ WZ 2 k{g!

x?ZmZ'

Z *

d
H^ Mc + Z e~v W V Zz ] Vzg@
e ~
0

m Z~ qg f ~f) ~ Zz H ay
$g" ~ {Zg vZw LZ g c %f

mLZ kz[g1t yZT


rz] )~gtZhg{-ZzyZgz Zx?Z
X Z2 k{g!
X c
7gz$

/6q
Z u 0
uq
g
Ze
Zzg vZ g k0Z~ p~F

c
2x?ZmZ'
Z vZ
rf Vx?Z:Y m
Z~ qZ
g4
x?Zmx W kZx?Zm G c
x?Zm .

vZ %x W" ['!
~ c

gzZ p=]gyZgz Z c
vZ %

}Z}y#
7gz Z V~ !vZ.vZ2Z'
Z
{i Zzg

7 V Zz

7 ~ V;
AzZ7V4ZB}gz Z
n}vZ7V
( p~F)

X 7VZz] { c
i
~ +y
W

8x Z]u 0

[8LZ \vZ
] !
xq
Z Z b zgr

Q!yWz} i
c

~y
W`tWX c
Z'
ZI{z
mZ'

Z k
Z YW:t~f}X 6
C
{z7{Zz6 Q

304

X i *"{zvZf 7(Z7 ]gz QkZ c


2x?Z
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
G$
GE
-X X X X X X X X X X 7
z
Dx~ {g !
Vg \ W
)G
34hG
0VgvZ \ W

VYdyZ6? xZ {zgzZ

7Z ?h{z X g Y70

yQ ?gzZ
Hn
c yZ 7

Vgz$gzZn
gg b

VBtgzZ ( )0
x ( ?gzZg 6sZB

(127) De ZvZ"D

q Zg v ;g Yc

[ Z f z{\vZ~gItW

VdgzZ Vg{ v \ W! [8} Z


c

z q nZ y kZ

Vd :t ;g}vZ0yZ
Ht yZy7~ {g !
0ZvZ]|X DY 3pvgzZ @
Yc
7_ Zh yQ ~ {g!

X Q7V- gzZVLgkZ_Z~qY: i e
Zzg

\ W] vZwgc
n]g a0Zs]| ~ y#Z bzg

305

g D c
Vz% !
s gzZe _Z

gzZVgtzg {zV1X ~FQu 0


tWtA
c
,Z[g}= c

gzZ Zl
zya 5 svZ ; g Yc
~kZVd
vZ gi {X z: :~ 5Z Z yZ G gHt yZ
w r
c
]gzp`
Z D bkZBVd{z e
Zzg
c_t kZ CY: ~
kZQ7]gzp{z
ZgzZ f
b p

c
} ~ b } %KZ QQ g Z w : ]gzp: {z
Z: Zz

W ~Vzqx yZ~ Z
y

g ZkZX
wzp z$hkZgzZ@
Y
z V yZgzZ zu| YZBV d ?
Z
c

~

l{z} Zb
xyZ \vZp}:!$
]*
ZyZ}gv{zp
Z
X g +
g H ?

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

Z
zg c
C c
iC
LZ]g
Z

7`w6Vz yZ }sp
\I
gzZ 0 4 *gzZ B *~ : W

zyZ ?
ZgzZ
3g k~ V Y

G}gvvZ"g 6gz Z
(128 )X!
bhZ

ZX X X X X X X > Z%ZyZz

306

D YZ L: L~ Vzy e
Z@Zz~Vzwyg ItWt

CY 0 0

i ~ Vx Y c
0
: 16y Z
Z ,q +Zt

~ Vx @

wZ (ZklyW
X J
]g z O} w yt ] z Z
~ Vx6g~g(Z)
Zg X VzV9yt gz Z}g
Z 0

c
9 J(
~Y @
~ 5Z Zt
!
TN Y[ Zy

ikZ klyW
Lggz kZC
:
Cg$
kZ c
~g FEZ

X Yt : c
Y3g~>

] lu]L
L
c
k Z bkZsr~`tWkZ

agzZ !
0
'

ikZt :Q ]g t kxmw x]

c_ t }uz c
} hg$h~
Z
g tC
gzZ V y.6

LZ]g
C
Z
c

~ ]g+Z $
W !
r Yg Z'

B *6_ Zm{~ :WVz7{ k


Z { } Z

Vx {g
Z~ ^`ne ^vm ]L LBw{Zgxg hg]]_ LZ LZ

yZ @
}: ZZ 4tBr6]g~ : WVz ~
X q:J
}]5vi Zgv

gzZ,{C
b dZ ,j{z g YzVz%~y
Wu 0
tW

tWkZ X g Dg e vZ ~ 5Z Z t kZgz Z , u| ~ I*
KZ

+4~C40

i
c
kg *~] i Z0
{Vzwy~g I

307

: *6+ Yw'xZwV: s {0< V_


Z +Z c * i

~1& Zz Z

gZ {z ]g~kZX : Z <

Y r bC
^
yxgV L L He
ZzgvZ0M=g fq
xg 6_ ZKZV
c
ZIx Zww' c
w'x Zw~ T *kZS

X
c
gZ
xZww'=g fX_ ZyQ Z e

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


G
G
$
k
3

X X X X X Z G z
w Zg7Zg7 yxgV- KZ

?gz Z
C

T w6kZ ?{ Zp M
7

nZZ!
kZ:g ~
y~yxg{zz hgbkZk
Z z:

Dge ( vZ) gzZ *?


Z gzZ g

ZgzZ (129) g g^vZ"g

zKZvZNY Z Z~gzZ0

z{

vZgzZ}i*"}uzq
ZC

(130)XZz~(
Zzz

~ V- ? ;g Y c

VzC
~s Zz w V- ~`tWkZ

gzZg y~ Zg7 s ~ q
Z z: (Z n
g 7
,Z s Z Zg7 Zg7
Ag" C
: ]gy~ yxg {zt
qkZ zi Z0
Z~uz

308

VzC
X gz ~ Zi WKZ {zzz : t :gz Zxz w ~ {z

Z Z ~ V xVz
Z
g g^vZL XL g 6 4 * ;g Y c

bzg Zz Zz WzvZ }i *" aLZVz yZvZ N Y

6
^D
s ZgkZ~] Z0` Zzi ZKZ]g tWkZy#Z
{0.ZxZ6gCgX DYB7Z
x*
TD
~i Z0
Z
*
Y
~g (Z)tgzZ YY7s w&{ c
iy~ \vZgi

~} V@
~'

Z'
~kZnZvZc
Dn~k{g !

wi*

tnV gzZG@
]g(y~ ) *

: WZg*
6kZ
VVc
z T @

gZ~}g !
Zz : s Zz wyxgV-X

X Z

Uq
Zk
Z W~wqkZy#
{z}:wyxgyZgzZ
(p~F
)

n:]grV:] q~Vx
Z
c

~y
WtW

"%]g
=g f4 }" ]g%vZ N Y Z Z {zQ

X Zz ZzzvZX } z
0

z{4}

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

308

~i Z0
Z
*
Y 6^ D
s ZgkZ ~ ] Z0 ` Zzi Z KZ] g
gCgX DYB7Z
x*
TD

\vZgi {0.Zx Z6
n~k{g !
~g (Z)tgzZ YY7s w&{ c
iy~

: WZg *
6
kZ ~} V@
~'

Z'

~ kZn ZvZc
D

yxgV-X
wi *
t n V gzZG @
]g( y~ )

wyxgyZgzZVVc
z T @

gZ~}g !
Zz:s Zz w
(p~F
)

X Z

Uq
Zk
Z W~wqkZy#
{z}:

n:]grV:] q~Vx
Z
c

~y
WtW

"%]g
=g f4 }" ]g%vZ N Y Z Z {zQ

X Zz ZzzvZX } z
0

z{4}

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


( ~y
Wbt)

309

gzZV W ~ !vZgz Z

zX X X ] W.gZ vz

VyZ GgzZ ~Vi

?gzZ ~ [ ? c

vZ7?
ZgzZgDgev
Z

~ VigzZ V W !
(131)Z H zzgzZ i *" vZgzZ

gzZV W ~ !vZgzZ
e
vZgzZ ~Vi
( 132)X Zz

c
VyZ gzZ vZ z { yWz }i
c

t ~gItWkZ

~ ovZ" z
Zgz Z zgevZgzZ N wi *
6X
\vZg e vZ
HpgzZ i *" \vZ ~ VigzZ V W

Yk(
g egT :
+4 v Vk
sp vZX Y& x

{k
kZ
spZ}
{ Z
~ pg
uN Y D { k

g e \ !
V a TY ,ZtX |
g ~ u DQbkZ
%
N a V!{zg e&} e {z 7
Z}
{ }g V6x ZE
f%&~]c
WyZ ` +4tv Vk
Y Vk
sp

kZ Z%t
%X ~VigzZ~V W nvZ Z

310

zg Z kZ ?

Z Y1 Z%t(~uz 7qVkZ Wz]g

g Dg e kZ ?
Z Y1p
c

f6x}7{Zz6~gvZ

gzZg @
Wx ~ T
rz ] )
~gv{z zg (Z
Z kZgzZ g 6
X g @
x
} } a
Z}gv

kZvZ 7n kZ {z
c
v gzZ g e Z}
~`tW

h kZ }g Z kZ* ~g7
Z:gz n}Z
}g vp{z ]gz

X @

gz {z
~ b Z @
W p~ $
7

~]*
c
g Z~ {0< @
[k {z ]N
~ h

X @
Vz[gy
ZVwVz yZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

gzZ} +
? e {z
Z} Z
g 6kZvZgz Z W V}uz

ZX X X X X X X X X Y .yZ

vZ e [ ZN * ( 133)

vZgzZ [ ZN ]y
WgzZ * k0

( 134)X Zz ZzG

] gzZ]g ~g ItWkZ
c

f S q! vZ~ ] c
W*

]g{z g Z 6l WX }g eTg eT g Z
c

g Z]gKZ6
VyZ DZh] \ W D

311

?Yh 7 xs Zgzz u~gv ;g Y c

+ 0

z* zxiZ ;g| (g2$


h !
3g ,Z v
'
} S g {zH: (Z?
ZzgZ]y
W

`
Z~ Vz ]y
Wz *gzZ #
`
Z ~e s~`tWZ

yQ ]y
Wce Z
g { ZgZ w s~LZ p

w s@WX Z

Vz ]y
Wz * k0
]+Z [gvZg

~4 Vz ]y
WgzZ * klyW
X f `
Z ]y
W e Z }

]y
WgzZ*vZ} Z u ] o u ^n] o ^i] ^eL Lc

`
E
4GoX
~ B]gQ : b E
> Vz
LG
{z c

t~{g !
yZ Cnqw s
tgzZ Dq

Zz ZzG
{ z Z

]y
Wz * k0
kZV
]y
WB*
X

{z YH: VYc_ Vz]y


W kZ ?Vz ]y
Wz * k0
k Q

X z~]y
WZz e *gzZ [ ZN Zz]y
W ZZ *

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

312

6s Z! Zz yZZ } Z

0 Zz Z a vZgzZg

$X X X X X X X X X X +Z G
( Zc
Uy .G

c
s }g v Z t {Zp Y

VzgZ "
Z
c\ !V }gv

y ZvZ d
c
Z (&
~)l)
~zc Zp ? ZE<XX { Zp { c
i
?
Z z: Z
zg s Z
}g vvZ HnZZ c
(
~ Z

(135)X
gV}g

6g~g ItWkZX s Zz w V- KZVzC


~g I] c
W

0zgzZV0
s Zzw}x
c
e
hgzZs Zzw
: VY s LZyZ] {zX ,: @
~ ] g Z
VZ: VYsV gzZT
rz])7Z ] 9~h

hIs yZtpq
ZX} 7 ] Zz: VYs +-Zz, 7

VkZ ] kZ tpq
Z] s +-Zz} Z Z h{z

X } hg: e
hV b6
\ !

s zZtX qe

%s Zz w~ ]5x ; g Zz e
WkZ

T c

f ] ~}g !
d
gzZZX ] P`
Z~ h f

313

d
:gzZ} hg: ] s kZzz ]g Z Zt p

`z gzZW~ * x?Z:Y m
ZzuF
] s kZzz "

XZg!
!
w1hs Zz w~ *akZ wz 4

6x}uzq
ZyZ ~ e
Z@ ZEV ~ u 0
tWkZ

^e ^] n ]n] h^j] n ^] L
L MbkZklyW

v}g@
Zzi ZF
gzZ[ ByZ } V *
Zzwg LZ ( h
u)

v{z ! lX + s Z + Zxs Z Zz u 0
tWkZX g

,g6] q ZaZx gzZ] c


Z@ yZ xs Z {z D]Z Z6xs Z
{z H (Z ?
Zz: Z
zg w~zc ]Zp ?
c

~y
WtW

] g%q
Z HbkZ x Z k

0Zwz4
`
y
`tWkZ

{zc
W3g6d
] Z|x Z7)l d
q
ZgzZZq
Z~g !
g !
C
g
X Zwi *
tA
7Y6
Zd
N
ZCd

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

314

gzZ6vZ yZZ( o) ! Zz yZZ} Z

4]X X X X X X X X X ZZ+Z G
( Zc
5E
G

vZgzZ wi *
6[ kZ

n Z gz Z V1 mZ V
kZ gz Z

{z @
g Z y ]y
WgzZ Vg

Z gz hgzZ Z 2 ~ Ze

Q yZZ v "( 136)

QgzZ
Q yZZQ

:gz Z 7

7ZvZ | (~
C
(137) `6{Zg S7Z

gZ~`tWkZX h
x s Zz wyxgV~g ItW
Zg v{zz
Z x ZkZX ;g Yc
s Zzw~}g !
\vZ

F}xs Z
b gx"
U
6yZZ LZ ZzyZZ{X ti Zg

X ;g Yc
g"
U
gzZ] P`
X @
7*
g

iZ%

]g 0QgzZ Z d
z gzZ xs0vZ]|6q
Z

gzZ ] Zg [ x?Zm .gzZ yW


[ \ W ngzZ q~ { g !

tc


g Z]gX 76VggzZV1 !
D yZZ6x?Zmm]|

tWtXjA
yZZ6Vg}g 6V1 ~g ?tyZZ7yZZ

$ ]] m] ] L
L g ItW ZeuZuZg ZkZ
Zwi *
g I

315

yZZ6
x?Zm. Z%{z X Z%vy XX]] $ ]

g Z x?Zm}]|Q 0/Q
-6} Q

oo Z% kZ X | (gzZ~g Z ]x ZgQ

V QgzZB}g v 7ZgzZ Bg Q yC

g !
g !
+D

% Z% kZ X B}g v 7ZgzZ B

b skZ ~g U Z
} {ogz$, Z D

%g !
g !
y Z Z

,ZX b skZ Q W~txs Zc


Wxs Z

X 73 Zg] yZgzZ

Zet7U g*gaV

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


G3.9E
X X X X X oZz
g n yZ ~pVo
hgV ( 138) [ Zu *

Vz
{z HXD
zVz

] " D l] k 0
( 139)XavZ~g~g

VyZ [ Z 3ggzZ yZZ VM f VyZ ~ u 0


tW

6{nW
Z {z ]g t
X [ Zu *
g 7Z } ]g t
7Z s
z

} Z ag Z
c

]g t
u +p6x kZC

] ]y
>
W [ZJ~G]7Z, ~p7Z (]) ! [8

316

~g Zpz
f VayZ 4~g t *
33
yp g
3*
g
o Z

K ~g Yx Z 6yZ gBV oo ~* Z7 yZ t

k Z[ZkZgzZ[ Zu *
gV, ZVBg ]y
W1

g~ w kZ 7k Z ] bg 1 [ Z Vg

V; g vt H 7
1 2zz Vk
p
Z yZZ

Zg6
YV gzZ A ] Yy
Z Bgz ZDl]
} ZX }
f e &} ] e& vZ ] e *
x7Z

y#
T e ?
Z:~ VEyZC:g [ Y c
t ! o
Xggz yZ~* ` W e ggzg

CzztBgzZznV Zz g Wzg ~g ItWkZ

] ~Y yZ B{z n
g VYw Wzg {z ~

L Lc

f bSZyZkZ6(~uz klyW
X cvZ] ~g ~g q

gzZ cwgkZgzZ cvZs] n > ]


Vz ] ] nf]^e j] L LD
vZgtzg/*
X cV

X ?fkZvZ Le*
q] )gf

~ Z?c

~ T q
Z3
gx
vZgWZtzg *

] =g f }uz {z xsZ ?
Z B] zz xsZ gz$gzZ

y.6ygzZ B] g L~gz
Z }?f vZ e *
q

xs ZygzZ ] x?Zm}Z
y
s !
7s kZt

XVZgWzg X 7ZQN Yo6

317

vZ?Z
[g@
Z~[6
?"gzZ

X X X X X X X X X w4
z
X G3.9E

yZgzZ @
YHg Zy
Z VW

:BVyZ CY ZhZ
: sz^~ ]!
gzZ {z J
Z

ovZ " 7Z ?:gzV

(140)X} Z~3Vz
gzZV

~yZv yZ[ Z
c
Zg e x Zf g ~`tW
e u
8

yY8
e ,
eyZ {z f
:

X @
!

'
y ZZ

c { ZeV D96]!
] !
D Zh Qt ZxsZ g W~6l

o ]m oju ` ^L LZwi *
~0

zZ}
Y:B;

~uz {z {g ) yZg Zh Zt ZgsZ {zd ?Z


n &mu

V ZgIg V; z W{g/]X N Y ~V !

~ V ; yZ
~ yZooD Z h Z t Z sZ Z H q zi Z0
Z z

T gY c
`tW ZzFZ~)(l7Z
n L LX D 5V;
i
L LnkZ y\ WLZooa~

Bg ~
g] z] Z7]g W
] c
W Z% F
Z] c
WX [

~e
WkZ D PyZ V Z%] Z7 Dg Z yZ Z%6W
] c
WX

318


g Z bSZ6(~uz kly W
y ZkZX: ~ g ; g Y c

:~ VEV> Y^ n^] ] pF] e ]iL L

~ Zw, Zq
Z \W `g bkZ Zzq
Z vZgtzg /~dX

ZzggzZq
e
Z6
yZ ZM0ZX q~VZ1Z3g { izg T
[ ZV:6yZp,,Z e Z
gyZZ6
]y
Wgz ZvZ
X kg g $ VgZ$
'!
~g tXgz

+ Z F

+ ZF

X } Z'
N~'

gzZ} (N(

$i fv]L L( v!
f oZ )
{Ze~~'
g
x?Zmb g; ZY

X: VY ~h CW
Z

t yZX 7`w Y~ C
tC
y Z W

<
Zg ~ q
ZvZ g tzg / *
X {z s !
g
gZ kZ

wi *
~ h]g @
HF] c
WyZ >{z D Y~ kg] Zg
X c
uzg
V; z]gN

Zg6
tpT ; g} 3 Z
g Z `% ]] ]L L~u 0
tW

? Y ZZ c
g Z ] c
W~ T g}I~ + Z ?
Z *

X
1t6
g ZZgz ZkZ
ZX yZq
~kZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

319

svZ
Z Dg OZ v {z

4]X X X X X +Z
5E
G

}g v H} Y
yZ z Vz

ZgzZ:B
gzZ : 1 6? H}

~
#
?vZ c
X V

V z
vZgzZ } y
( 141)X }: {Zg 6V

_ VJ
ukZ #xsZgz ZVyZWg oo Z% +Z L L
{z C Y V s vZ
Z Dg OZ 0}gvt

~0
Vzi ~qK:B}gv HgzZDY0
z}gv

ZgzZT ezw ?{z'!

tq~p~] 5K
Y~DyzV
$
Zg
~C
g

i Zg yZ c
Xg V 7}? W~yZyQ

zz~ k
[Zgg }g vbkZg D J
?'!
Vz
y#
vZX ~ciz otgzZN Y~
#

e Ag zoo YptkZgzZu7{ZgV6
V

X :SLxsZlyZgzZ}76
Vg\vZBgzi
i Z c SV ~ Y 2006 V yZ
(u +pgzZ u *
g G

320

xs Z1 Z 6VF{)z ya t Zy
jZX 6V
I$N
X ; g{ c
i
~M%ZxsZ y E
gM%Z ;g| (y W

s{z 7yZZ+ yZ
c

Zz0
~C
z oo~`tWkZ

` WiZ

X sZ yZ Y sT V;Zp
z

Z O]
O Z ?gTghZzgzev !
#
C
{z @
Yc
0
~ V

X e V, ZV X 7d
iy Wzgit
~ kZze
h ZZ
2z {Y #

z syZZz+

Htpq
ZkZ7
L6Vg ~y
W`tWX yvc
{Z

X [xxsZ~zgb

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

vZ g } oo "

ZzZw7ZvZgzZ (~yLZ)

}9~i{zZ
gzZ (yZ)

D}9B D
gzZ(a~g c
g)a3V

yZZz (142)1D7f vZ

:OZ: gwzeZZe yxg


a kZ}{ZevZ& gzZO Z

(143)X0
:3Zge
Z@

321

Dg (Z6 {z f d

gzZ kZ oo~g ItW

d
x ~`tWkZX ; yzkZg { E
e
Z V
g ZLZ {z ~gk-7i yZg a y f gzZ ~gk
w H{Z
_7
gzZ D`g { V 7:i 2~ p

{zi X n X7 ciz7Z Zz37w i tgzZ xz yZZg


{z ;gN[8LZ| 7i ,Z ]i ^ L
L V tzf

v ZgQ D }9 4P ~ i t Y} oo
X DY

-7i : ~qaz u e ~ i Zz g ItWZ

~( Qoo :}o
Z ~gz T oo
g^vZ 7#
5.
~g6{z : g
Z x`
Z(gzZ :

gItWZX ~gz T #
5.
:g
Z g

:Zz | YYc
Z vZooL
L fg0
Z

B]vZwggz ZT e b]vZwg {zX }Y X\zug nvZ

] wZ] wg LZ ~ Zw 7Z vZBvZ ,zn

f ] Z &oo~ u 0
tWZX ?f {zgz Z
l i Zg yZ c

i6

vZ -7i n} z3 -7i : ~gzV X


c

qg ]z 1 ]Zr~ i t p f vZX *
f

322

LO S LgD[ &
E
{z
t] aoo hg]@z

yZZ:gzZ Du6
gZz bW :7"
U
7yj7ZO Q

X [ &
yxgzxsZ {zg Z zxsZ bVzg Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


( Zc
ZX X X +Z G
Vz
Z V ! Zz yZZ } Z

Z cvZ s LZ ? H :
q
z

" ( 144)T e *
u Zz

V~-
c iz o

nyZ ( #} Z)gzZ
C
( 145)X 0
:g

Vz
o :
zWzg gz ? ;g
g Z V Zz yZZ

? Zz s LZ ?H
c

Q YbVo?:gz D
z

c iz {z c

f 1ooQ YZ[ Z? T T e *

D
=tWkZvZg&0vZ]|XV~-

( y#ZY) 7{i Zzg TV~]1@


Z o
q
E
.iZ *BZ 3] 4Fc iz
t :Z 36
] 4xyZLtz; c G
*
~~y
WoogzZgt n kZ]g] 4yZ @
Yc

yZ] yZ 4z g Zz`tWX {g
Zsh
[ Z

323

7Z {z ?6LZ Za 4zg VrZ ? [ Zn


X

g7ZgzZ yZZg Z Z
~ {g Zt
!
FZ Z

gZ kZ

4z [ Z!gn~]
g {g !
~ yZ
c
uzg 4z
G @
]gA
g 4z VzgZ0
ZZ +`
' c

g
z Z6}g Og

X wi *
`tWt~

Zg oaV~-
3{z
c

f Zwoo

3]4xA 7Z ZwZ`
X ZzZh ZtZxsZ gk

X 0
7gyZgzZ( v!
f oZ)N 3{zgzZ}

6
yZ3
ypV

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


/ VX( ooyZ) 1

Z vZ VrZ gz Z ( {z gz Z

-X X X X X X X X +ZZ
)G

1{ nvZ+ LZgzZ 1

vZ d
kgzZ B V {z

vZ (146)
`
Z xV
Z Z]?
Z } H} [ Z

Z b
]vZgzZ W yZZgzZ z

( 147)X Zz+ YZz

324

V ]zZ zg0
Z ]vZ wg ]z Z}
h
Z`
ooa
] !
X , _ ZFc sp] qyZ h
Z`
td

z(~i !

toc/qJN W^ VZ'
KZ {z R p/X ,/zzt

wqZ LZ {z t ]!
~uz X } : {WgzZ qgzZ/ Vk

*[gvZ7kZ,4g wqZgz Z/
]!
~ B b & Z
Z% ZvZ, Z vZ c


gZgzZq
Z:gz Zc
Zz3

Xn:^gQ Zzo yZZzyW


c
Z + c
Z ]vZwg

t g (Z]gkZVBv {zBs Z Zi Z0
ZkZ

(ZvZgzZ B 7Z ~]y
WgzZB~ * v
z]?
Z
c

~y
W`tWX F
!
yzz}g v }`
Zx

] f] ZzD Zz Zb
]vZ W yZZgz Z
z]?
Z m i L
L @

g Z ~(vZ*
]

~ {g!
]1 } n ZZz ]Z x Vz { c
i ~
X }g Z

] ] p^f nL LzZyZZq
Hxl6yZZ]~ u 0
tWkZ

gzZ W yZZ ?
Z V- ]g Z c
[ ZtwDZkZ~i Zg+-Zx Z

f yZZ]n kZ Y :
yZZ] t z Z Z]
X
c

325

Z
{~: iyZwgyZxq
Z e *
]gzoo {g
Zt


Zgz Z Zz Z b
]vZ3 VZw ZNyZZ6kZ {zZ E<X
X g {zg^{z }Y~gz$z"}kZ{ze: Z Z]

H Q z qugk Q mZz" Y$ ZegzZ YW6


Zg { Zg ?
Z

X }2~[Z ~ 7

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


:ZvzX Z~H
1Y 2006cJ ` W{g 0
VZv0
v:Z

vZAZgZ1Z
wZth

eY