Anda di halaman 1dari 159

10

p'et ]
( 10{g 0
)yWZg

{
r
ZgZ1Zc)

[x*
'

wZth

eY ~h

*0

G
3!
wZth

eY t Z

iyz
8

ua
166th

~h

;Z

i
8
i
8
gsz6

040-4221485y w Z

Y 2009y

wZth

eY

040-4466685,4466985 : y

Sg @

4
p
( {g0
)}}p
z

W >g
e
10

W
e

>g

12

41

15

42

wgg$
yZy

17

43

wgxzavZ~g$
k

17

44

8 W{c
iyyQgzZ 3 g~g$

18

45

18

46

20

47

21

48

c
} g y-

22

49

f ~zcy-oo

24

50

24

51

g x Zg

11

25

52

25

53

27

54

27

55

F
Vzg Yq
$
4
vZg

29

56

f e V ZE {z

}p
sg rw

S"
U
~k
V ZzyZZ

}gz$7Q *
~:WV
f } z3gzZ ~i !
Zg

4
5
6
7
8

]g V;V
~g$
10
bVzgzcy
]Z g

2~~g"VzvZ
c

uhzzVE
*
y
wW

12
13
14
15
16

5
W >g
e

}p

Y~ Zwu g s {z~ k
yZy

29

57

29

58

31

59

31

60

33

61

33

62

33

63

xZ Z(
vZQyxgV 23

35

64

24

37

65

38

66

6gz q
Zf~

26

40

67

] 5k

27

40

68

@
[ Z
!
w @
: w'
Z 28

40

69

u 0
gz Zw'w

29

42

70

42

71

44

72

46

73

46

74

7I{z\vZ

fgez[ZgZzY$k
yZy

ggck
V

17
18
19
20

B *\W ,Uc *Wzg


Z 21

XyZ\ WvZ e b
`
Z 22
7s vZZyzVzg Z0
ZZ

6
g gZD
q
Zq
Z

S4Z~xs Z]
ZV- {m

V:y.67
c
Z ! [8

25

30
31

f V- gZ zgzZV-g^g ZB+ `
' 32

Yz*
:sg~:WV 33
f ] ZgzZcgZz+ `
' 34

6
W >g
e
47

75

49

}p

\ WZE]yZZ~ 35

ei 36

50

y Z ~g ZwgkZgzZvZ V 37

50

Zz Zg\vZ 38

52

~4cyZB/Wzg
Z 39

54

N S{z \ W ,:{zg
Z 40

55

41

55

57

58

59

60

61

zO 0
Vg VZz#
w

z hg3 Zg Z Ogw >izi gzZB/


Z 42

z} {C Zf{ Cu
Z 43

,:~gZ0
\W ,U~hg
Z 44

}g v wp{y!
iWzg

45

w$
n7~h]c
WvZ {z 46

10

f Wzg

47

61

11

}g vB/t
Z 48

63

12

zk
yZ ,6
xs ZgzZ,h t
Z 49

63

13

65

14

65

15

e *
g evZ OgV 50

}[ ZgV;V\vZ

51

}gzV\vZ 52

7
W >g
e
66

16

68

17

68

18

70

19

71

20

71

21

71

}p

oo Zz Zl
Y 5 3

7hW !
WVzKvZ 54
{~g !
W]
) 55

7'
M

Z'

#
}
xZwKg

56

~p
gzZ~qggs[gcyZ

58

22

yZ] Z cyZ

59

73

23

z:4z, F
6
yZZZZ\!
}gv
Z 60

74

24

zgOZ[ Z svZV[8{ c
i 62

75

25

78

26

78

27

= / e&vZ 65

80

28

uzg eW

66

81

29

83

30

85

31

1 Z}
[gz ZVZgV- g 0
hgvZ VrZ

69

86

32

ZgV; vZ+@Wz+ `
' 57

wgkZvZZ Z\ !
zZw }gv
Z 61

Z"
U
{yv*
ZF
S 6
]KZV ~k
63

wi *
6HgzZwg LZvZ 64

V Zz Py]y
Wgz ZvZ 67
% V- 68
g
vZ [V|gzZ PG
7e T e *
ugvZ {z 7 0

8
W >g
e

}p

&Be
Z@gzZh+wg LZvZ

86

33

71

89

34

90

35

92

36

92

36

94

37

95

38

95

39

97

40

101

41

103

42

f V-gp: ooc Y6

104

43

iZ0
Z[Z6
]iYZn Y:~utzoo

82

104

44

B7]iYZnY:~\WLgZ0
ZZF

83

106

45

106

46

108

47

YzDY-~B}gv{z
Z 86

108

48

;ookZ 87

109

49

f zt Zoo 88

[Zu*
gcVZE~0
e*
gzZ3wh* 72

Y0[ZcyZ ~0
e *
73
c

V{g !
wvZ 74
{E
Vg eZz#
w 75

x {Ze gwpzp~ VZz#


w 76

i Z0
Z { Ws V 77

:
[ Z
: c ~{ ZgvZ 78

{E
x
1Z*
gzZ~
g~g Ng
z]

z ByYzwL Zc +

79
80
81

D . Y:~ oo 84
%Nn ZI*
E
wE
~ oovZ 85

9
W >g
e

}p

111

50

Dlp6
gzZ6
>V 8 9

111

51

Y72~ZvZV

113

52

113

53

115

54

115

55

f2~[ Z~*:
wLZoo 94

117

56

95

117

57

119

58

119

59

121

60

123

61

125

62

125

63

127

64

127

65

127

66

129

67

gvZ7{zDop{z6
qT
YH: wJ*
ay

~{ZgvZoo

90
91
92

BwgkZgzZvZzz:wJ 93
D 39Dg e \ Woo

D &

e{ Cc XyYoo

96

r ooz6~
g 97
D Ylp6Yw Y A

98
sgr> 2i

99

D39Kc Vzg Z0
ZZ

101

] : {~y
~
goo 100
v W3#wgkZgz ZvZ 102

geF
Z]c
WW
~}g!
LZoo 103
Dt ZBwgkZgzZvZoo 104

6oo 105

f gZ}'

VgogzZ%o 106

10
W >g
e

}p

3g xZyZ 107

129

68

131

69

133

70

boogZ yZ 108
G
"gzoo 109
-E
45E
i Z0
Zq
Z>XG

134

71

110

136

72

137

73

139

74

141

]VggzZ%

*
1VggzZ%

111

oozg

112

DVZ9K~gZV!
oo 113

7675

] Z oo{zgzZ<

114

142

77

goJ
#
zYwqZ}'

oo 115

142

78

}YVugzZVzi ZgwvZ

116

144

79

146

80

147

81

147

82

149

83

1 50

84

152

85

1 53

86

[Zu*
gxZVZE i6
VzgZ0
ZZ 117

7e]goo 118

wVo *
Y{g~

{ c
iNzggzZ oo

YH7
~ oo

119
120
121

"7:{ i i oo 122

ZzZ
wV; oozW 123
TgW~ zoo 124

11
W >g
e
1 53

87

154

88

154

89

155

90

15 6

91

158

92

1 59

93

}p

~ $6VyZ 125

f +@WZE
~ 126

*
1yZ 127
GobN
f V ZEY:~ 6
Y - 128

]i YZ Y:~ Vzg FgzZV 129

yZgc Z
Zxz ~g Z 130

[ 6Y:zz~gp: 131

12

A ? yY ( ! Zz yZZ)

k
X X X X X X9Zz

VZv0
kZ " z q

wg )gz Z c wggzZ cvZz

gzZ VBgzZ c VzgZ "


Z
(
yZZ6
vZ ?
Z cVz
)gzZV

6} LZ 6q kZgzZ n
g

) z y T wi*
y
( 41)g 6
qC
vZgzZN.

+ Zg7 gzZ g: z J
u kZ yQ ~ltW kZ

Y]z ~ ;g Y c


g S ~g ItWkS [ZX Y cvZ s

X L L{ zWB; gTwg k
yZy

L L{zY% Z w {z g
c

f kZ~gItWkZ

E
gzZ Y 1 ZzVZv0


gS w ~g ItWX @
B 0

zu
Z zYH ay

6
~{zc\vz
Z XN Y~V-i {ge !
gz Z, ay

6wz IZ , ay

6]gzKZ\W{z c Z
]Zf "
# g

/*
A
]g%d
Z;zt;{z VzgZgR
"
#

@
q]gz{c
i~
IZ
ZXz{c
iVzuzxZ
I
Z vZgtzg

X s^w
)dX}{c
igzZkQ

13

yZZ
z ?
Z x Z ~{g!
w
c

~gItW

tZz ?
kZ~ w X *
6x RyS g

h VZz zkZkzZ}
7W ]yZZ{zB
{z ,4x S Z
LZQA ~w q ~ pg
uX H Z Z

[ Z~ ]y
WgzZ Z~ *
c
uzg gzZ: VY J c

6?w c
C } yZt V {VkzgX :

X Y0
!
3w {z:gzg7 kZ1
c
w'

wZkZ X 7f Vg e !

c

f z,v0
~g ItW

hV Zz q w Zg !
;gZz j ^L L~0

zZ}

gZ[ Z
E
4)' + @W{z
c

f V*
0
~ sg rX EG
~zf ( "
# )vZ wg

t|Y c
'
Z'
V7
7]gt g ~yZ
) d ? Z
G
~V 0
yZ ._h
$
ZKZ\ W q"
# gs O$ Zg7~ kZ

N
'

Z'

"
# g : xit q
4
>[Wg/ N

X N
~V 0
yZ ~gz Zs

d{z ?Z ~zf } $
u !
7 Z Z n90
G
Z~ V .gLyZ
Z M
dz
),Z
) Y
G
G
L
g
gL
X : 4Z ~ n~uz W q
Z e +Z G4) @
*
Z
c
h{z\ W (Z {z
3g "
# vZwgz ~q
4
[Wg/

gzZ CZ "
# \ W gzZB
[ NZe n LZ}g7

14

X D
Z ZpwzIZ LZ

T y g$
Z%y kZ y L L
c

f ^ mL L~g ItW

Zzg gzZ V gz ] 2gzZVx


g Z Zz!
zhy

?
'
i
Z "
# gg$
x-X Z"
U
Zzt
!
zhyt6Y

6g~C
~ ~p V qzk
\W
Oh!
Oh!
1 gzz = ) 313H gZD
q
ZX :g U
Wc V
G
L Ztx 313
X {7x "
# ggzZ ? xsZ G

c
W
z! xg$
{zZ
:t:
F
Q`tWkZ

m} x?Zmx WX 7 Z L kZY
Za s% Z
8
gCC:
Z @
Yc
g6h N w ;gwt~ Ve xJ
x?Z

X Z~ V- i w ~g$

qJt rZ e QgzZ CWv W


(y#Zb zg) X wi *
g ItWtN'!
6qkZ

vZq
Zz{ 0
kZq
c
CV-i g$
~ kZ

zq
Z N YG{ 0
{x*
vZX ,~ V- i {g e !
x *

"
# gz Zuz , swM e6V Zzy6] Zf KZ{z& "
# g
/X Vz
)zVZv0
gzZ Vxz a VBxz Zz Vzg Zg

g$
z6kZ ? wz4
V
~g$
gzZ n
gyZZ6vZ ?
Z
c

]g~(
{z ~ VvZ~(
) z y kZX y !
z hy
Oh!
Oh!
61Z Vz H $zMg g ZD
q
Z V )gz$`313X Zz

15

w [ZgZ yP
Z A ~i w
w>X c
5~ u {gz
X 7~ kZB7w {zN W
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
GE
#Zzgz {z gz Z 6}g ) R
?Z

lX X X X X X X X X Z Zf Z
? CggzZ 6}g)

DgH
zk
?
ZgzZ +
Y

tp@
Ys %Z~ ?~ 6{z

DkQ} Zg7 xvZ Zn kZ

uh ? {zuh @
ZH~
gzZg {0

i ? {z g {0

ig zZ

(42)Zz+YgzZZzG
vZG

w) S kZ~`tWkS f Vo) z Zz ~g$


yZy~g ItW

x Vzg Z0
ZZ s
z ] Vz
Vz
y ,

z c
Z

zkZ ;g Yc
c
Zzg$
V X t(xg gzZ t(

q[ Zg : g yZy 7y k
k0
} gv
G"
J} i Zzg : 0
gZ DY9V 0
5Gg(x}gv


Z 7
e Zk
t ; g Yc
C V X ]{ 0
yW *
Q

7
e Z kz[gX D: c W~ k
?C ~g @
/

16

~g v~ ] q, Z Ygx6? s]g @
c
Z

kZ{z g6Y Zz |[ ZX ? Zz Cxs Z


{z $
(Zx
3g xsZ
Zz h:gz O ?

sg
y W W} i nnj Vzg Z0
ZZ lg !
X
Zg V;VLgLgz "
# g
^Igz61Z

/}uzx /
~g$
[8vZg$
z ;gZzgItW

k0
* zL Ly
c
Cuk
f g$
z ~gItWkZ W

6
{g )kZyZyx V k0
]zL gL gz Z

i Wk
zz T Cg y1ZX 6}g )}uzggz Z

yukZ [C
!
V gzZ d

HZz Wl {zZ

}gzZ : ykZ0
16
V 6(g Z myt

ZzG
{zX avZt*
Y^ e~ g ZD
q
Z 313X : ykZ Y(

X Zz + Ygz Z

? {zuh ou oFnvm `mL


L
g Z~y
Wg ItW
{'N{g {0

i
M {g
Z Zz~g ItWkZX g {0

i ? {zg {0

gg$

yZy
c

ne L L
g ZgItWX {0

i%gzZ

X ? ~(

Z "
#

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

17

~[ Zp\ WvZZ
z c
([8} Z)
yZ\ W
ZgzZ ; g 3 ZhVz

: &

k
zZ
gZUF
X X X X X X X X X XvZ XG

? ( V } Z) @
3 Z{ c
i

pDs %Z ~ :W ?gzZ DYg ;


Vl{zG 3g p ? \vZ
z c
Z
gz Z ( 43) Zz + YxE

gzZ 3 Zg
z

Zg7xv
Z @
3 yZZ~gv
vZgzZ Z Hq
4
kZ }

(44)DYN
]5xs

~g ItWkZ gazx\vZ~g$
k
f ~l]c
W
G3Oxz akZ
Zh~V Z~(g g Yy G
X ,
)~hkZ gzZ,g ;:,jy c
3

Vzg Z0
ZZN [ Zpt "
# g3 ~h
)t ~ [Zp"
# g

KZxZ/ Ckz[ ZpX owVzgZ0


ZZ6T~p
~(g @
Wg] Z7F "
# g6g$
k


'
i

6 ~ Z bkZg {7gzZ q
Z {7t
c
3 Zh Z
X W} hg xZ/

18

ZgZD
q
q
Zq d

( 70),{z c

vZg&0ZvZ*

V kZ 61Z6TWP yg ZC
bkZ {7gz Z

V g ~rk
Z
ZbkZg{7gzZq
Z Yc
:|~

] Zg$
k
~gItWX - A jyZ T3 { c
i Z

X GA j}g v=g f[ Zp[8 ;g Yc

/X ;g Yc
c

[ Zp X C7s
D~gz$n~ kZ Ckz [ Zp

Z ~{g !
q
gz$[ ZpgzZ 1 X /6
kz

X [ Z6ggzZ g vZ6Vzg Z0
ZZt 3 g Z0
ZZ g X H7f
%Ngz$~ hV: VY { c
E
V"
U
w E
i gg ~gZl
^e gx"
U
/ n kZ *
W gV p [ Zp
X V[ xgzZ,
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
G
-G
4G

X X X X X X X X X Z f Z + ZZc
Zg v ` LZ
! Zz yZZ } Z
z cvZgzZgx"
U

+'
Z

kZgzZ vZ gz Z ( 45) [ x ? @

}uz q
Z~ : WgzZ wg

~g vgz Z Ygz$:gz z#
Z
vZ" zgz Z Y9 Q Z
( 46)BV Zz

19

[ Z X g gzZ f ! x V ~ g$
z~g ItW

vZwggzZvZ*
: Z~ :WgzZ xg: c
vZ ;g Yc

Vzg Z0
ZZ

Z ~ ] ) mX g B Zg v!x *
xi
Z "
#
X
!
!x ~g vkltg

~ CwQ&c !xV \vZ~gItWkZ

! x ~gv kZ*
f g c
Z}
C
! x~gv kZgx"
U
~gItWZQX Zc !xt*

Z "
# wgkZgz ZvZ
V 0
H: ?3 ZZ}

ZV
!
!x ~gvx Vzt c
Zgz Z
~0

zZ}
c
~k

qX { g:~: W? {9 Q

N iZgzZ N ! x k{g !
g ~g Ynz ]z : i ~gz

k
tL g:B; Z mZ~k
kZgz ZXz6
] Z f ZVi
X c ~uxsZ+ c gwgkZgzZvZs g ~g YB

g u'

6}uzq
Z yz3 ZZ}

Z ,k
gy

X ] Z( Z4c
g7 sZtN Y

U
"
Q Yrk
Z
1z: k

c

~gItWkZ

g~ Zc
}wZeg
gzZ_6
sZ g DgzZz{C
b
X @
gh!x/+4~g Z
vZwg
ZkZ c
Z}
c

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

20

VzyLZ *
Y: V yQ ?gz Z

c }z 3 VgzZ D
Z

yQ gzZ zg { Zg vZ gz Z

( 47)~vZx }g

X X X X X + Z@z

f
Z wgkZgzZvZ ZLf "
U
Vzg Z0
ZZ~g ItW

} z3V ~i !
Z yZ i$

g~g ItWkZX f v }

cy1Z~ u61ZlZ
f 1zg {Zg Z}
gz Z
B9Ex
7]gzk

Ve
/ y1Z q: Z61Z6E

g, c
V V~g$
` F
Q~ yZy c
[ Z gzf61Z
gzf-D
Z Vz yLZ {z
c

y~ u 0
tWkZgzzkZ

}g,yZ g ?*
:gzzb61Z? ; g Yc

X ' zg6
yZ {z Bc W*
&ZpxVc

&
g {z g

tWX Z Hx Z V2!
wggzZ Z}
Z H Vz-zq] yQ ? !zg Z0
ZZ
c} z3 e c gvZx C
X
:
ngz ;gZz`

X YX yZ] Z xsZu]z~g c
g7

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

21

yQ ~ { yQ y- Z
gz Z

V `W gzZ 3 i Z x}g

:
[ GZX X X X X X X X X X X X+i Z f Zz

~gz Z 7Zz W
6? ~
Wt t WHVz Z
V q Zgv

Z ?~ gz Z V 0
z Q

vZ~ 7? V8 {zV

( 48 ) Zz[ ZJvZgzZV@
ge

Oh!
Zy Z
l
c

f 4zgzZ#xs Zy-~gItWkZ

g W# yxg: )gz Zlg yS }gzzsg$

: (Z} Wl}g }g t VHkZ

P,OVgz ZVgB^ Zg y gz Z, w1ZzJ6Vz y}g : )


Vw!
LZ vt d

c
2~ .6gzZ c
h H}g ]!
kZ V

^ 0Zu+ZNwq]gkZgN Y?
cVzygz Z

g elg :))Vg Zu : )~gz Z


W VQ Z}BHq
Z~

~6x iZ q
Z c k
~g$
? HZ Zg t gz Z ( ,{z

gzZgzlg li kZ y-V q Zgv~: y.6?V c


Wc ~gv

B;kZ ~!y- Zg WVo) Vz


WyZy g$


| (
;g hgVY6ui *
[ Z gv V Y7_gq~B;x0_g q

22

N 7? V;gN {z~ gzZX ygzZ Y?[ Z


x Z' y- ?

X
vgzZA y-
ZzFQ yWtM

kZ
{Ze~^
ZVy- ;g Zzg ItW

vZ~ y-
c

~y
W`tWX c
,jggz Zc
W~ ^ 0Zu6
Z}
kZn kZ ; g
z!
gZ
ZkZy- Zz [ZJvZgzZV@
g e
g Z
Z ]t "
# g 7 + Z}
syZZX *
7"
# vZ wg Hf
s ] zg \ "
# wg}g \ k QgzZ ZVvZX @

V@
g eZ}
~L L y-D
vZ g { y]|X [ ZgZ
S Z}

%
ZgzZ yZZ spsX @
VY
*
@
Zg e Z}
{z 1^ k Qt

L @
{ZewZez L @
` Z Fc { ZeV
Z y- 7{Z

X @
U hw$
\zg

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

V XgzZ ooZ
(z c
) gz Z

gt ~g F ( ) ~ V

2~ d

+ yZVyZ

vZG16vZ TgzZ c

(49) Zz~(
gzZ

m
X X X X X X X X X X whf Z

C
gZu : )LZ kZ f Vi y-~g ItW

23

kZg~g ItWX f V!
oogzcy-~ u 0
tWkZX c

VzgZ0
ZZ~ u 0
tWkZ H6H kZ6 y-VrZ f z

ZV- Zz} ] P`
~ yZygzZ H6kz[g LZ VrZ f z

VrZZ

oo~Hg :
o~+ @Wg$

z qz gZD
q
Z Z
gzZ 313s Z HV
Oh!
~ VVyZ l
xz yz i y N Y 3g y

` gzZy Hgz61Z6hl
L 9xs Z L: oyZZ
Y~]{ Z({Zp gH}(q
Z t V N

X gty too ;g Yc
c
Zzxt g$
V g

:t wq]g [ Z N Y
{z
V goo

@
6
vZ y Zg c

{Vkz[gX:y

c
'!
gz Zug Vzg Z0
ZZX ZzgzZ
vZ ckZvZ
X ,6
vZgzZOg~fVi gzoo{zgY

3g gzZ Hz6] y zi LZ ~g$


k
oozg l

g o Z( 6vZ[ x H6kz [g LZ Vzg Z0


C
ZZ

+yZ `m L L{Lt oozg @


Wx~C
%C

z6vZ M[ Z k{ g !
g3kF
6V C
tc
gzf7Z
X [ x{zD

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

24

A ( kZ )
Z
Z ( #} Z)

yZ
z ] Vz

$ X X X X X X X X F
4x E
E
G
5E
z

gzZ ) gg VWgz ZVr


w$
kZt( 50)/[ Z Zz (
vZ gz Z 5W V; }g v
( 51) @
76
Vz

g gz Zc
W+Z~ ^ 0Zu
c

f r"g ~g ItW

]yZ~g ItWkZX {gg zgc


"g
v A
Z
c

~g$
;g Y c

X g zgc
" g
z kZ
c

~g$
gzZVg ,Z
z] "
U
g Vzg Z0
ZZ
X f"
U
[ Zcoozg
z], Z"
U
[ Zcg

d]yZ ?
Z , Z Zg g V
~g$
;g Y c

V
VWgzZVryZg} bg
yQgzZLZg -

[ Z * t7Z Bgz Z}h c


g Y}g 86
Xg D0

i/{'
gzgzZuk Q

gzZ Zz`tWkZ ]
t
Z (~ ]gzZ

e o] oq] _] ] ^`jm ^mL Lc

bkZklyW
]
u] X Ylplps[g LZ! E
g
0J4)!} Z n n]

25

bzg kZ DgzZ DwY


LZg M bkZ p

w zgg Zp
k0
bkZ pg
ugzZq
Z CYi Zz6
~ pg
ugz Zq
Z CYi Zz6bzg Dd

u *
kZgzZD

]gzp6yZ DWbkZLZgk0
bkZf ]

[g LZ {z Dt KZ LZg Z ZvZ p L L @

~gzZ b]c
ZzgyZX CYi Zz6bzg 8 V*
kz
X H

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

yQgz Z y
] yZ

] c
WvZ VM b V

lX X X X X X X X X y
wW[ Z

Vk
yZ vZ HB
Zz ]~(
vZ" 17Zzz
n kZt ( 52) Zz [ ZJgz Z
z kZ vZ Z

Z
J
7Zz spkZJ

vZ"gzZB$
:
qKZp{z

(53) Zz+ Y ZzG

: y.6 ] wg\ W ! [8 g Y ~ - "


# g~gItWkS

26

z VyZ
ZX wq V}uz kZgzZ y
; g wq g V

yZ g D]z u x?Zm. VkZgzZy


; gw q
X H V7x?Zm .,wqz B

Z O gw$

qKZx Z

c

q
Z~g ItW

g wi *
6yQxO w$

CZ C]z

z x *
yZgzZ ]z Y m
Z Vz V[8 i Z0
Z zg \ "
#

yZ Zg g$
yZyXN Y !
z {n;gwq VyZ
'
$
y

gzZ g \vZV2~X ZN Zw cizzGX i W ~ !

'
:

g kZ]6VzvZ
c

Zz~g ItWX [ ZVu


X ~ !

'
gzZ n~]*

!
"(
] ZgzZ

Xf
w$
7
qKZvJ
Z
m$
7] Z LZvZ
c

~g ItW

i ] T gxy

z lpvt~)(l
c

f Zg ~g$
yZy

klyW

{V; yZ~ ]gxq
Z "
# g Dg Z

D W7 C" :g] ZxyZ VrQ1Zwi *


~ ^~(
[
k Q
ZX i W
f g$
c
2~ 7Q kzZ}
g

\vZ z ]Z}
#
:
]'
z] g vZ

c
C~gItWX ]z Z}
~gz kZ [
Z}
gkZ x

tWkZX Z wq Vu 7m{B yZ {z Z [ Z V Zzg$

J
z kZVzKZ c

p
g !
xZ Zzx Z LZ \vZ~g I

27

hgwqZiZtp% $

qX f
7w$

qKZvJ
Z
s$
7
%N
, g D Wx yQxiZyQ1 $

p
Zl
X Bg (ZwqZ} E
; g r z
]g ;g x6yQ vZ WpvZ
#
}
` s ~i Zy g

Vi ZyQ LZgz Z Hg Z : ~g Z
]6 Z] ZZ
1g
'
~g !
zg
EE
X IgZ,Z E
~VZ'

L {1w$
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

(n) VU yQgzZy
wW

NP]c
W[g LZVrZ

y- X X X X X X X y
wW[ Z

gzZ c
uh :
Vk
yQyQ

G(54)
{zc
1ey
wW

{z q
4
vZ F
~ VzgY
$

(55) 7yZZgzZHVM

w$

qKZv{zJ
Z
*7KZ \vZ
g Z~g ItW

c
g Huh
z kZ7Z
c

f x kZgzZy
~g ItWkZX f
7

[gg
c

~u 0
tWkZ w$

qKZ~]*
VrZZ
c
1e~
`tWkZX c
{n7Z 2~ Vk
Hg Z ] Z7c
PVE

yZy#
F
Vzg Yz!
$
y
ZWzg ;g Zz

{z n^ ]^ L L
g Zg ItWX[ Z3g YgzZ [Z6

28

XXvtZ (c
N
g o xuz
; g Zz

g Y
"
F
Vzg Yg~gItWkZ X V gZ 3
$

~`tW kZ X 7
]y
W 7# [ 7 7
6
$
bF{z Z:
Vk
yZ7ZvZ `ee ] a^L L

~ u 0
tWkZX {g~g!
zg ])0

i ~g F [ Z
X ]ZwZwyZ,Z Z`
yZ c
uh7Z a ^a^L L

~ }: yZZ~ 0

igz Z c

g Y +F
7Z~y
$
W`tW

X 1zJ
u Y
3s0

i KZ VrZ7~glyZyZZ

~3gzZ F
Vzg Y (Z# x?Z:Y m
$
Z Zxt kZ

{zgZ-ZmT
)q
Zt D
vZg k0Z *
X
X:ZzyZZ{z~DvZgzZ~ $6
VyZ\vZgL e6

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

29

g !
{zgzZ H{@ \ W Xv {z
C
7Dg e {z gz Z h LZ

4E
5J"ZX X X X X X ]@ +Z
EG

~k
yZy yZ \ W
Z : ( 56)

] , Zw +Z 7Z N 0
xT\ W
Z ( 57 ) ,q
yZ'

Z'
'

Z'
yZ g e (

VdvZ " , N s
(58) @
7I

z kZ 3{g e LZg Y c

F
Vzg Yg ~g I]c
$
W

tWkZ X D z" kZ 3?Vzg ZD


kz [g LZt 1 D

h Vz G $
v {z
c

f ~(gzZ q
Z yZ~g I
X

{g HybkZ:
FQ`tWkZ y#Z bzgyi {
$
])(l "
# gZ
yZuz E
q
Z\ zg} ( ~
G

V7\ W.
\ W{z 1{@9
\ W W{g

gzZ c
h {@CZ c
W7g$
zZ
1,7b

?
Y7 Zz h {@ Zi Z ~g$
V \vZ Z

%N h
gzZ H{g!
zQ O t c
[Z ?VY
w~E

30

y
Z ~$
J
Vc
h 1V ~uQk
Z
16hy
ZgQ c 6V lgz Z l V LZ sZ 0gZu

gzZ ~$
kZ X c
W7 Zz t z~ T c
QV [}g7

VyZ$
vt! [8
c

"
# g
c

Zz~ u 0
tWkZd

u Qk
{@ Zuz Zh ~g$
{z{@ Zut7sp Z}
~

t zO ,q ] yZ , g +Z 7Z ~ k
[ Z Zh 6

~ VLZvt E !
] !
'
yZ 1{9
V

X
HOV Z yQgzZ} F
Q V{zgy
Wg66h
{C

VXZgZ +`
' tH x
V{g "
# g

{z c
VZtxZuz Z ] %ZZzWV- c
~ :W

,Tmz* q
Zt c

{@q
ZByZ 0z7V

~g$
z : {Zz6{z LZ(
yZ1X ~ x 0ZM0Z
{g!
z7xz LZ "
# gg$
X/i vc
y mg

xs Z VTyZHw0
{@kZg6 ] KZvt1H{@
gzZ
Zg s Z0 b61Z HZw ~g Z$
KZ VrZp : yv

X ] g~$
gzZ Vzg Z0
ZZY dZX Gz

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

31

E
" $L{zg:~ ykZg

G
E
B+G

4
h
$

E
E
.
y X X X X + Z z

gzZ ) ( 59) M
7b
( vZ) {z

c yZ

? (! Zz yZZ } Z

yZ g g } h gzZ ]

V7 LZgzZ V7 vZ ?B

V7 }uz {zyZgz Z Zg e

vZ ?gzZ } YvZ 7Z Y 7?
Zg7 Zg7kZz ay
~ {Zg

( 60) YH76?gzZYc
`
Z

1{z $
~gvg {z g Y~ -Vzg Z0
ZZ~g ItWkZ

tWkZX ;g Yc
~gVzg Z0
ZZ BQ: $ [ZgzZN W~

V {z {z
q
Z 0\z
&g ~g$
z t:
FQg I

[ x~ Y v {z {z
ZZ OV; V {z q
Z
W~1

1}g vt
VY[x~ Yv{z )6{z
kZV

N W~1y
W{z ${z,: ytg Zwi *
t e W~
}g vt ~ d
kX : b
: v Zz u V Z

XN Y0~{Qc
Vyc
N Y

gg Vzhg ~g ngTgg c k
;g Y c
V

32

Zg7 {z z ay
c k
?g~ ftgzZg Zy zi m

X ] zg dZ~g X Yc
} Zg7

1 xzg ?d
kc

"
# g ~ pg
uq
Z p

M bkZ
gZgzZ q
Z "
# gc ~g k
*
:

%0~~g k
7 ~{z} hgQgz Z~i Z0
Z
G
.*L c

"
~
Vz &vZ
'
G
# g QbkZe
Zzggz Zq
Z
X Zz i Z0
Z Zz ` +
{ Zz +
{ Y

V !
%
} h M bkZ
g ZgzZq
Z "
# g~~g kZ

p~gg X HHe
Zzg 60{ze
Zzg kZ SJ
#

0
#
} h+
hZ QbkZe
Zzgq
ZvZg {k

1Z*
C
~
5L} hy
VZnVzhZz Wx ~ X ~} V>k Q G

~g mVzg Z0
ZZ~g ItW ^u l^m^ ^vf l^m]L
L

~g / k
/ ~g k
M
Zi Z0
Z~g

yZ ]
L LX } ;g Yc
~g nZk
nT ~g k

f Vz h~g ItWX VViz[ W}g p Z]bZ
Vg

c W } hW{ c
i
c ] q:
z kZ
Hm{
~g
c

f kZ~g ItWX g +4y!


igzZyYzw

g Z j_j] ^ ` ]L L~g ItW} \vZw$
kZz ay

X n
~gk
gzZyZc ;gZz

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

33

\ W V b s *
Zgz Z

E
-8
B
mX X X X X E
yZz

, 6vZ gz Z V b s mZ

( 61) Zz + Y ZzG
{ zG

" ,{ Zg S \ W{z
Zgz Z
KZT zX \ WvZ

G @
\ W
) V gzZ

V k Q gzZ (62)

}i zgx \ W
Z Za Qyxg
yZ ay
Vzq

yQ vZ pM
: Za Q yxg

} (
{z" ~ Za Qyxg

(63 ) Zz~(
gzZ Zz

tWkZ
c

~g k
k
Wzg ~g ItW

kZ1,C
W6*\ W N Y{ W6
*Wzg
Z ;g Yc

~`

X e6\vZz\ WyZgz*

# g;g !
"
VM9
{g Zt :
F
Qg ItWkZ

]i YZVb s *g
Z
c

~g ItW ~ h gzZ *

vZ~nkZ g *c d

gzZ g *
w:t Yb s *

34

g
Z XyQ {z } YVz Zg S yQ \vZ ,z6\
yZZ Zz]gvZ ! [8} ZXh 7 Zg ve b

x vZt #g~: W{zv0yZ hZzB\ Wg Z

}g{z {7 "
# gt 0g yz\ WgzZ yYq
Z
{z Z
X ~]gzvZwVxN Z

* g~iu "
# g ^
Y *
*g ;g Zz`tW

Zg f b y Vb s * g ~gzt V;

] q
c
xq
ZV ~g ItWX , Za ! Zy
{ c
i~gz$

vZ~
qC
gzZ !x~Z ezgzZ6Z}
V
! xyZ ] ~ Zt , , x Zz t Z {z
c
VzgZ0
ZZX

X akZ ~(
\vZ Zzt Z
!

I xsZ wJ~ Za ~ yZ \vZ


g Z~z~y
W`tW

s }uz~ C ~!V Zzg Z Tg 2~VzVl[


I 'zZ
'
kZ yZZ6"
# vZwg Z
1: /_

yzzg }uzq
ZgzZ Za Qz~}uz Z w$
~ 3V

kZ~V 0]z + F
}uzq
$
Zxx\vZtX 0
xsZwJ @
:yj
:!$
{zJ
Z
Zg
Z J
u

yZX &] X~ Od
\ !
~ ~gZ z xs Z w$
* yZ
V "
# gvZg Z & *
sg~g$
k
d
1Z

35

d
] 5 vZ g1ZgzZ yZ6x k
~

D
vZg1Z *
7`g Z ~1 W~ gZ~\ W \ !
G
yZd
X ON ~@
YW~ g Z~ $N
Z ug Z {z
"
# vZwg !yZc

vZg1Z\ !
V g
Z~y
W ! Z !
!

X | (!
gkZBxsZ7Z{z 7
_

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


{z gz Z vZ \ W ( "
# ) }Z
( 64) q nZ\WVMg Z0
ZZ

>ZX X X X X X X #Zc

gZ~g ItWkZ z Z Y H6vZ f ~g ItW

xs Z : t:
F
Qg ItWkZX 7s vZ Zyz Vzg Z0
ZZ

"
# g
| ( u6V g xsZ vPZ ~ qz

g !
t\ Wc

xsZ=gf[ 0/c
61ZvZ} Z ~k g !

]
ZvF \ WX Wxs Z[ 0/yZ wJbkZ~k
G
E
@+G}
{X ` xs Z [
~ yZgzZh
i0GX ` W~ xs Z
( 7M

ENE
E61ZN~g g!xsZNxs Z y{ ~uztZ

}gv! HyZ ZVg )


6q
ZX g| (
WB] ~(
x Z .
zQq
Z Q~ }O7Z yZ q])
Z V1 Vzq

Vz~xtV c

WZ tzg *
X Vz ~0
ez ZgZD
q
Z Bgz ZVz

36

WZ tzg [ X c
ZC
{z x Ztt T"
} (~~: { 61Z

~3 Zg C] z
xV;z "
# g(s g ZgZgz Z g Z
; Y Z( VrZ V ;g Y O ( "
# ) ? ~g V !/ q
Z
yGgz Z~gvzw yLZ!/k Q 3g
gu 0
yW
~VxVz {i Zzg WyO Yg Zg ZX `

G LZg| 7H Y7 KZ c
Z[{i Zzg ~ i ZzW g]z
y !/ X c
iVz 6yZ N WZr
h

6] !
kZ ,Q 7 xs Z A
z O?[ Z g| 7yW

?Z X Z yW
6T {z c

gz Z Z ZQ WZ tzg
ggzZ H<
Jw WZ tzg k

kZ M
7gk Q~ u

% {i Zzg 6{ i Zzg ~B; gZ s g Zg Z ~


q Z ]z
vZg { *
X }yv c
W g Z~V/ ::Zzg /
Zpg

c
W { Zg ZiZ/
Zz w{i Zzg D
W~ xsZ yge z
%N
tzg /4 {i Zzg X , u gZ7Z c
W { Zg Z} E
Z x%
? { Zg Z H !/c

zi !
Vztzg / "
# g p" u 0
[8

gzi kZ /c
J 7p "
# gX V Zq c y!
! [8n

z kZgngz Z q`tWt sQ

E
5_N~gZi !
H {

n /]|[ Z g oVp6 xs Z / x ~ V

9 F LZ gz Z D] 6S VzqL g "

# ! vZ wg c
FNF Z}

37

X~ Z}
ng Q 7i ~~: {6g6 Z ` W ?,]
y t` WVz el
q
,{uz Z}
~7Z@
Hf ~

+x n : Z'
g tzg /X Z Zi 6gA ~~ V

(y#Zb zgyi { ) wi *
6
xs ZvZgtzg /`tWtD

/c[8LZ \vZ gC
Zz vZgtzg /*

st7Z
c yZ "
# g qst7Z c

[ NZ tzg
T !/c

"
# g0 yZ XVp V
6wJxsZ yZ

ZpvZgtzg /{6
c&Zp}g
7y-gg
?3 Zg

X Zwi *
6
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
6k
Vzg Z0
ZZ ( "
# * ) } Z

~ ?
Z < Z'

?
ZN YW
6z {zVZz
g ZD
q
Z {z ( V '
) q
Z ~
v {z Y N YW
6Vz

? vZ [Z (65 ) n
g 7

~gz$~ ? DQ ~f

Zzq
Z~?
Z:

+'

ZX X X X X nw#ZZc

38

N YW
6( g ) z {z V

Zz g ZD
q
Z ~ ?
Z gz Z

6( Vz
)g ZD
z vZ {z V

V ZEvZ gz Z N Y W

( 66)B

ZgzZ c
q
Vzg Z0
ZZxkZ f xZkZ\vZ~gItW

vZ *
V ;g Yc

~g ItWkZ[ ZX ~ Za ~ w}uz

Bg VzgZ0
ZZ N VQ {Z
[Z Z akZ ! [8}Z aZ (

] {~( ] t ~ VzvZX FLF ~i F@W{zNz


]D
vZg k0ZvZ*
X d

Z}
}

^e ~ # { c
ik
k LZ
c
t V Z Z

wi *
tWtZg
VZ

t6Vgz Z Za ]~V Z
QN Y

X ~f ?vZ

{Z
Z VzgZ0
ZZ ! [8 ; g Y c


gZ "
# g~l] c
WyZ

Zgz Z Vzg gzZ V y

Z Nzs Bg7Z N VZ

~ V g
ZX N Y^e~ yZy VgZD
q
Zg gz ZVq
Zy

- kZ c + vZ wggzZvZ ygz Z D Wc Ys7c k

N Y^e~ z V'

Z
: g k
z LZ[ Z

39

gk
k}{zgz6vZN Y^ e~ g ZD
z V'
g ZD

kZ*
g m/X
c
xZw
{ c
ik
z [Z x Zw

ZgzZzgq
q
Zzg gzZg ZD
&sy~MzX DG @

] Zg gzZ gZD
: e ZV ~ gzZ uk
zQ

X g[ xxzavZy1{ c
i

V xz avZ ~ kZ k
~ y*zy y 0
~ Y 1965

m{ KZ vZ6f C
1{ c
iZ { c
i { c
i p C
gq ;g

~
g Z kZX ,{ Wc k
VzgZ0
ZZ
c

~ i W`tWX Zi Z

CYW'g~g +ZV; gZ {Z 9 ~gZ Zzg u| V


X ~gz6
T "
# vZwggzZvZ *
g ` cxs Z X

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

40

~{ c kZ 7t c

gg^X X X X X #y

hZ ( Wzg )~} i V

w * n LZ ?} yp b

]y
Wn }gv\vZgzZ T e

Z( Zz vZgzZ @

{ ZgZ

w )
Z ( 67)

? @
: Z ( w'
(68 ) @
[ZZ(
zzkZ 1
w' {z 3w Z q

vZGg DgevZgzZ u 0
(69) y!
$u" Zz

~ltWkZ g g gzZ ~] c
k
W

} : ~ + x?Z :Y m
Z g Y
x Z Y
X ~xsZt*
w'w
t V-{

g$
k
c
Ct :
F
Qg ItWkZ Z bzg yi {

} (
} (~V- {yZ g

,gz Z }g
,~ {zkZY
Z & *
X Y Hu| H V-{yZ H{gt/ "
# g ~{
X Wx 6k
Q gtY c
hgwzt yZgnvZg

41

yZ l \ W vt gc
{gts kZ vZ g tzg / *

<Zzg0vZ!g;ZYgzZq
Z}Og Zg R
k Qq
ZC
Yc
O

|
g ~ T Y c
4Z ~ k,Z
yZ !gnvZ g

yZ "
# gX a: {0

i ~ yZ Y ~ v WkkZQgzZ V

!/wx3
6g bx?ZmZ'

Z ?1Z c

Qgz Z
{4Pm
z

J6g bx?Zm.?! b Zzg0vZJ6g bx?Zmb ?

hg *
zZ: e V- {gzZ ~ F
Zg& 1Z "
# gkZ
VL] Z| ( 7 0), ~ ?~ {zZ c

t BX c

uZ z ZOV MgzZVL~i ,}g 1tl kZ/


( y#Z bzg ) X Ly,._
g Z "
# g~ p

]i YZ VZ {Z
kZ7Q t ~ Vk~w

kZgz ZCWv W y W._Z2 @


Yc
g~yZy w }g:

g~z ~gg X CY w= #
t Zgw }g

N
+Z,q 0
= \vZ M bkZ
g Zq
Z "
#
1: w'c w Zz q g t q
Z ~ yQ N7

v}g t e
16Y kZ h
t~g$
X
c
w'c #
Q ~
~ ~g ~h
tgz$ p y wtN Yy
z
G
"6hgt~g ItWX $
45E
-E
^L L~y
W1 CkC>XG

X 3 Vc

g Z j

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

42

V- {yZ ( "
# ) } Z

lX X X X X #Zc

V}gvvZ
Z ~\ W

kZ {z
C
n

vZgzZ (t)
1 ? } { c
i
u"gzZ ZzvZ} j

\ Wt
ZgzZ ( 70 ) Zz
3g

vZ kZ{z , { Zg Z
~ yZ vZ `

+ Y vZgz Z c
g \ W6V

( 71) ZzgzZ Zz

X V f {Z
kZgzZ f h
t V- {g$
~gItW

# ggz ZN W yZZ {z
"
Z V Zz t f {Z
kZ~g ItWkZ

} Z ; g Y c

"
# gX {Z
{ c
i }tk Q 7Z , ~gZ z
gz Zg L e6xs ZgzZ g 6LZvt
Z, ~pV- {yZ[ Z ! [8
Z D{z VZ z yZ , 7 g g{z \ W
q

{ c
i kZ
1t yZgT x Zt~ *X ]y
Wx Z ZuzgzZ *x Z

XN Ys { k
}g * x Zt#

1tz Z1N ~ x Z ~z* D


vZg k *

43

X { c
i} V x c

x'
i vZ=gzZ xk0
} `W1

z "
# g g VzgZD
tgzZ c
Ww +d~g!
g "
# g6
q
Z

M
Y VZgT|0
!
~ w kZ c

k]|~
qzgz Z
, h gzZ, z" \ Wvt
Z ! [8} Z
c

"
# g

X Y

: \ W[8,g ~ \WgzZN Y
YlgzZB| 7
V

D c
Z}

E~ Z
T g Dz" Z}
vt ,

X DY
D 0
] 1N WyZZX

, ~$
Q
Z c
~ V ~g$
h
yZy7Z Og c

X,
6
yZV Q

7w k0
} ]gm k]|
zf
t V-{~g$

V Y%~ c
Cax ZU D W
V *
{zRc

gzZ p="
# g

k *
X 0 :
d

k]|]t{t gX *
ay

6V

L~i g$
yZy Hy l \Wy Z1 6g$
yZZ

X g D
fgzZZgg Zz%q]
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

44

VrQ gzZ yZZ v G

)
y $1X X X X X ZW+ZyZ

vZ V Ygz ZV LZgzZ ]
VM v {z gz Z H ~ {Zg
Zgz Z Z
( (+ `
')

gzZ z}uz q
Z~: Wv
}gv{z : ]gz Z yZZ v

] VrZ J
Z
V 7 z
? , ~ + ?{z
Z :

TxkZ Z xi *
yQ6
?gzZ {@ yxg }gvgzZ
(7 2) Zz [p\vZD

Z}
gz Z ? VyZ f Vg ~gItW

gItWkZX f V-g^gzZV- gZ z g Z~g ItWkZ >%


*
{gp={g])(l "
# gZ
t :
F
Q

+`
'ZzWl "
# gX ,xZ] }
[Z g Z0

g Z

~g Y_Z~ yZ6Y {g e ] { ZkZ H{g e ~g Z {ggz Z

@
Yg Z, ZG YkZ`
'~g ZgzZ @
Yg Z, ZG YkZ ~g Z `
'
X
ctkZ;g ~gYJ
l t

45

bkZ,g ItWkZ ( yi { ) w +g/gzZk0ZvZ*

~gzZ gZ
) ~uz +`
'
) I ) &Vzg Z0
ZZ

]s{g VrZgzZ yZZ Z


gZOX `
')
)
_g Zz }uzq
Z)Vz X H ~ {ZgvZ V YgzZV LZgzZ

yZp
Z_g Zz}uzq
Z {z c
~g ZT`
'T "
# *

n : q] X]1 yZZ~6l v :g u~ :W

tkZ ]o_Z[ ZY A: _Z`


'g Zg LZ7Z

x
`
')
ZX 7m `
') kZ`
' Y 1:

{@ ?X, x+ Z{z
ZV; zgzyZ 4 ?{zgzZ,k

~$

t z:~ g yZ `
')Q z:V7yZ ?

Zb
z Zw$
z(C
gNx}g }gvz6] 5xyZ}g
yZ qt+`
'1C
VzgZ+`
'g ItWX,

yZZg Z {z qtsq
Z+`
' `
'"
# gB

xs Z HgzZ VQg " lg VrZ q t i Z Z q


Z+ `
'

g~g ItWkZX c
B "
# ggzZ H
Z'
])z T
r +`
'{

\ Wc
_gZz}uz q
Z~g Zz +`
' \ W f Zz ]Zg(Z "
#
X
0~0

zZ}
y tZc

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

46

_g Zz}uz q
Z~ :Wg gz Z

Z(gz Z ~ }i z: (Z ?
Z

*tigzX X X X X X X X X X Zz+Zz

]gzZ yZZ gzZ ( 73) Y


VMv {zgzZ H ~ {Zg vZgz Z

yZ g Z0
ZZF z gzZ ~ {C
( 74) ~izg] gzZ W Zz

}gv1V {Zp~ :Wg 1N ? ;g Y c

VzgZ0
ZZ

}uzq
Z~: W|~gzZW[
z}uzq
Z~
gzZs }gvgzZ 0
z}uz q
Z6[ Zx
Z z 1 s

~ g gzZ 1
z CZ g ?
Z z 6yZ x Z

{zgzZ N Y| (
6g Z(~}i gZ~ :W c
:V
{Zg Z hg)(l `
'gzZ yZZ v {z V; F:
nV
yZ ~ { C~ Vz yLZ+`
' VMg Z {zgzZ H ~ {ZgvZg(Z
X g C~izg] ~]y
Wz * 7ZZzyZZv{z

y 0
LZ
V gzZ q
Zgx ; gZzg ItW

~V gzZ c
B y*zy g 6'

M%Z k
y*zy
t
:
.6]% Z~ : WV ;gZz tgItW 3g

47

0 yZ kz [g gZ yZZ g Z z +`
'x g Zz ] !

z}uzq
Zg tg ItWX gZ0
ZZ Xt n] a ]L L

Y~}i :
z}uzq
Zy?
Z
c

~ i ]L L
z
X
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
lX X X X X X X X W+Zz

]gzZ yZZ~ v{zgz Z

~ ?{z H B}g vgz Z

d
{ c
i }uz q
Z Zzg gz Z

vZ " ~ [ vZ
( 7 5) }Y

X AzZ +`
' 3 ] 4P Z :vZ yZg x Z/

])(lvtX'z VMZX Zz]~uzZuz


!/{z
} Z ;g Y c

xZ/X W{g] V;zQS

gvZ}g vv{zH B}g vgzZ]B}g vv

X B}g v{z

~ _Z J
[ Z _gZz}uz q
ZgZg~ :W @
Y H*
t [ Z

yZgxZ/ ;gZzg ItW vZ~ kZ 9{z


c
Tz A

t ]zg ItWX Z]Yg1q


Z w!Z:vZ

48

t
g Z !L L~gItWX Q]Q yZZzg X ;gZz

B! )q c
gz] BZ:vZyZgxZ/ CZz] !

V}uz G 5Z Z i
{'
z B vZ IZ aZ

X YZ

=gf X
c

q
Z _Zy ~`tW ~y
WwZ gkZ

tWkZX @
6 {g e yxg +`
'zg Z
cg
e 6g ~gZ g _Z
c

t _Z ~ `

yW
{Vzg Zgm{~yZ @
Y1cVzg ZggzZ!
Z ^u]]L L

c
c {z _ Z`tW~y
WkZ
gH~Y
g kl
X C~g YV
Zgzb!
~g Zz+`
'zT

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

49

/g

Fu 0
gZgI] c
W129 qg!kZwi *
~ {g u 0
gt

/Vz yQgz Z 0 ]|~ {gkZ x *


kZ / x *
f e ] Z@gzZ ~g Z W~kZ x*
kZ] P'

g f
E
f
hoo~ {gkZ c
Zoo {gkZ x*
kZ @t g
X ) gZzz kZ

kZt Sq
Z {gkZ Hf V*
F{gkZ yi {

vZwg :gzZwi *
vZp:~ qz{gkZ 7 v
ZpL L~qz{g

w t k0Z e
Zz'
vZgZZ]|X c
kz A
"
#
g ~ > Z'
ggzZ y ZZZvZptzz :vZ p~ qz> Z'
g

q
Z/ggzZ wZ g y tzz q
Z
H gzZ y Z

~ qz{g
Y7 vZ g "y]|X 7vZ p:
wZ

gZ Z]|Xn:b7 gz Z c
7 "
# gc

7VYvZp

Z : n kZ y ZvZpgzZ ~ F
q
Qc VZyZg ~/gc

vZ

X : nkZ S7
:6
kZgzZ _7
vZp6
>gC
x?Zms tzz

bDx [x
c

f ] uZz yZgzZ] ZzP~/{g~g7kZ

wi *
~| 9 u 0
gt X ~ Z
zutz b ]Z@

z{gt ?
Z~| 9 Z ~ f {z
c

s
zf Tutz

qg ,v0
J
qz] !
Z ~/gX wi *
kZgzZ ut

50

gHZvZg Z & *
"
# gwZNwi *
~| 9 ] c
Wt

z \vZxZ Z*
6Z f yZkZ~ ] c
WyZX c

: Zzg

] c
WXJ
9 6qgN t ~ qZ {[
H: Zzg *Z

X ;g YH{ W6 Vzg Z0
ZZg~g utzVyZ Zwz 4

zkZ wi *
63Zz utz t J
y
Wp g 10qgzZ Z

6VyZZt 6V ZzY{gutz6
] woo~

1 4 F o6
LZ
c
s VyZ yZ

Xn:
~
!

+
ZX X X X X X!gzvZ> Z'

swgkZgzZvZ ~gZ
{zgzZ ( 1) {z Zgv XVyQ

yYgz Zg~ }ig e g:

" gz Z7Zz b
vZ ?

(2) Zz Zg vZ

;g Y c

~tWkZ
z}uz q
Z y ~g ItW

{g "
# g t :
FQgItWkZX Zg y

yv}uz q
Z:,7 ?z: ? H g g Z z [

ut "
# gZ
t Z kZX ,}uz q
Z: N
g ^gzZ c
qz *
&Zpgz Z V w!
V g p=

51

%NkZ11 /
~ {g !
/Zz YutQn: [ x {z~} Zg Z} E

V c
h g Zwi *
tN;,y.6gzZc
qz Z"z6
kg ~| 6 "
# g QbkZ e
Zzggz Zq
Z~ KZX z h ?
Z

}g gzZ}g vt q
Z~X
*6_ ZPc w
k
Z

gzZw
Z tZ1gg Z+
Y)Vz ,~: W

~"
#
g { g !
tX c
h {@gzZ g7 6LZ
zg
X c

{zVLZ "
# g7 WggzZ7q
Z

c
iu ? ! X cg yZ yZ ~g Z s wgvZ

zQz ~ }i J
{ ge ?z6 Z yZ c
h VrZgzZ H{@6}uz

V? Y$ Z}
?
:t kZ {g e

x 6e~ g @
k| 9 ZZ*
X j: $
kZ

Zuz }7e uw Z t yZ
y Z FgzZ, ]c
Wt ` s

Y7Z~
ty Z Z}7s Z^ ty Z

X 7Zg g {g e ty Za

kZ N YnZg *
# vZ wg T g Zz ' !
"
F~g ItWkZ

X @
YnZg*
vZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

52

$ X X X X X X X X XvZyZ f Zz
@Z[Z EE

s wg kZgzZ vZ yZg z Z

"y Z e~ V

?
Z W g Z wg kZgzZvZ
yY
Z ~4 ~g v/

Vz
gzZ M
7b
vZ ?

( 3)z ~p[ Zu *
g

`tW f y Z~ u 0
tWkZ f ~g Z W~g ItW
Z*
y ZtX yZ ~g Z Wx :
~$
kZ[ Z f ~$
~
`tW& y Zg etc

t ` sx g0
ZZ~ f k Z

]| ZQ
g~ [}g7c xkZ yZt X
c
f ~
DG
|
$ ZZ
g \ Wc
c

"
# gyZt X
c
Zy Z S~^c
X @
77t
61Z ]|~Zz kZ X c
Zz Z]|n kZ g Z
Z & S7~ #
Z yZi H Z Z ~ ] Z & et Z]|

X ? *
x Z

g Z yZwg kZzz yZ ~gZ g }g ~ T y Zt

/g i *"g vZ ~4]y
Wz* N YygzZB/g
ZX
z:/gzZ?
Z
c

g Bq]y
Wz * B

! [8 ; g Yc

"
# gXj7$ vZ?yY Y:4Z~xs Z

53

X z ~p[Zg x

eqJ 7 Z~ f , etg
HyZ ~gZg 6 Z e

Zz ] !
t kZX c

e Z klyW
1: 9et6g @
Z ~ f

! 7Q zZ {zgz Z N Y ~g Yx Z s Z6yQ G b g C

nZg*
vZwg T ;gZz tg ItWXN Y~gYwZV
Zgz
X @
YnZg *
vZN Y

Z6yZkZ Zm~g Z5X Zy-


q
c

n kZ Z e S

6y!
it D
gz Z @
Y Z e Zy-x-
Z !gx

qTD
vZgk0ZvZ]|X Ch{z CYx ]!

g D
vZ gvZ0]| q
4
vZ {z -YZ y

V !
{z y-x- Z
gz Zx- y aZ~ V x c

"
#
|

-G
B
oLZ ~z)~ Zh
tz0+igg
ukZ aZ e,
X CY~]nIZx y-x-Z
Hf~

({Z)

x y-x- Z
x ~xZY Z Z x Z

e "
# vZ wg y S aZ V x yZt gz Z CY ~]nI Z

X Z eYJ
wz~gz ZZ egJ
w~ Y 5X J 7
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

54

H{@ ? X ZVyQ

~ Zg7 {@ kZ VrZ Q

GG
.
3
4

E
G ZX X X X X X X X X ?<XW+ZZ

}gv: gz Z 7 B}gv

{@yZ yQ s
vZ" z Zg7 J
] kZ

(4)X @

{@{g !
zB "
# vZwg VMf WyZ~gItW

Qgz Z H{@ "


# g VM f {z
kZW~gItWkZ c
h
# gFq
"
Z:) Hyt:
wz4
`tWkZ yi{X c
S

tWt !
{@yZ
z~g Z y ZkZX c
Sb~g7 gzZ H{@

g Zzh
c
V X wi *
0{z
kS Wg I
E
{ ,t V; Y}g :gz Yy { g e sz Zz
V: H {Z V}g v: o: Zh {z: VrZ {z Zgv

!
{@}gv7n}g vy Ztz yZ V7yZ.

X Y~g7]

g eg Zzh @

IVs\vZ y
+4Y dZ
E
Vz
Vz yZ V yZX { F{ ,t gz Z ~ {
;g Zzg ItWkZX N Yg c k
c
BwJxs Z {z q
Z c

55

{zsgzZ+4 Z H *
S{@gzZ ~gzb~g Z z{zc

]Z w VXV 9] 5gzZ V ]Z T

t gzZ] + A] 5]Z ~gzX 79 @


Y{
S Zg7J
* V ~g ItWkZX V5Z Z

~ Zg7{@ {g
Z @

IvZ
H 6
kZ`tWX

s ~igz s wfz@
gzZ . ~ kZ bVx Bx o Z
X V: b
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] oE
Eh4
gg^X X X X X Z f
N Y g* Zz #
wZ
Q
g
7Zgz Z 0
V zOV

6(] vC
gz Z ~ }=
gzZ
i B /t
ZQ~ u @
yQ

z hg3 Zg yZ , Z Z > 2iB


( 5) gg^vZ"

Zg7 gzZ { g e c Vzg Z Zf Vz


z W~g I] c
W

f
yZ ]~gItWkZ[ ZX {B 9}g7 c V Zz
{ g e c {z
q
Z Y]WZ
;g Yc

V X ; g Yc

zO Zi W ? N Y ] WZ
X { 9 c {z
}uz

56

}{zz1,Zz~ *
V2ZgyZz{] *
kyZc
z{7Q

yZ, > 2i
r
'"7i N W yZZ/ {z
ZV; :
X Y]oyyZ bxu
Z V

>i -7i 7
/syZ gZz] !
t
g ZkZ

V c

?e
WkZ
H6>i +
vZ g Z & b

gzZJ 7T q
ZtX , > 2i7i ,/Z
YZhgA

X YH:O*
Yn

H: t
~
> 2ie {zigi

[ Z Zg ?gzZ {z [ Zz#

z w5 ZgyZ[ Z

;g Zz yZg ItWX gzg^, 7[Z#


7Z

Z V; X Z xs ZY dZX: VY u
u
Z z} Zg7 {z}

X ]i YZ bC

6yZV Q , h u
E
]
{ t @
Wg @
Qw3g Yp @
] L Li Wg ItW

~i Zg1Zx ZN Yg
#
wZ

L p6V @
W~ pg @
Q

]|~X {z Z% VyZ c
J
wz Z g 10 { ~f 10t q
4
` D
?v0Zg c
t X xZwwy : i x?ZmZ'
Z
` J
x "
# g D
Y [0Z y : e ] {

gzZ 3g ~gY6`~ VZz #


wg ] Y!ZjyZ 3g {

6 c kZ _ cwy~ V Zz #
w ?t
X [q ) Z
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

57

$ X X X X W I
l.ZuZyZz
y .G

f { C ?u
Z ( ! [8} Z)

Z QQx vZ {zz {C Q
(6)vyZ *
{z=S z (

{z

}uzgzZ{ g e{z
q
Zf W~gI] c
W

; g Yc

~g ItWkZX Ogz Z{7ZQ{ 9

Y V Y~} {CQ7Z,c_+ YIxs Z{z


Z
b sxs ZQ {z H [ZxgzZQ$BV {z

yQi Z0
Z: #\ W]! [8 ;g Yc

"
# gX N Y
e7W
M Vu{z[ Z
ZY VJ
t7Q e ghZz

X Yc
(Z ~uz c
zLZ7~gz*
O Q

wg u6Yg*
Z HwZ uq
ZvZgZ Z*

vZgZZ,O Q\ WQ }{ Zg S G
xgz ZgV; vZ

X ]z`tW~[ZkZ

7x`
^
Yxg~ {C kZ
{C }vZ ;gZzg ItW

, 7VY {C xLZ {Cg "


# gZ
{ C "
# g

xs Z=}c_ V

Z ; g Zz t g ItWkZX
kZ
Z
}x Z Zg7 c_kZ xi6y ?
Z

{z ~gz*
X 1Q)f}g kZWk0
}g n

58

I{ c
i ]gz Q7{@ZgBT!w
{z V; ~ yZ ~g

`WY H:ZzB Q `x CZ {z Z
Y ~: ]i YZ

X Y` Zmz]gzZ W6
Zmz ;g

gz VxgzZKyW
{z
Z
c
k
WXtgItW

b & S Y c
} 7Q e *
Wg
{ g e c S] 2
X N Y : Zz :b & Z Q
ZB

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


GG
.
4

E
G3 Z EB+GX X X X X X X X yrT
k0
wg kZ gzZ vZ c V

xZwK{z Zgv X{z1

6n }g v{z J
Z
Z k0

" g c yQ ? g

(7 ) @

Vzg 6vZ

n kZ Zq
Z + z f Z'
h ~l] c
W

{z[ Z U~kZgzZ c
h g
Z
g Z~g ItWkZX Y X
Z {@yxgg gzZVzg Z0
ZZ6iu *X ;g: z .
n }g v

~g Z 0
{@kZ x x ZZ.
e
. Z~ pxwzu{z

kZ 6? , h gzZ , z" kZg


Z
g Z~`tWkZX ~gz
g Zq
4
wggzZvZ yezW ;g Yc

V X ; g:xi*
Zg7

59

g 7) f }g v,Z D7k

~ h {z Y
E
k0
)(l ? ( {)z {,t) VXV; U~ h VrZ
?6LZ{zJ
Z
7~igzs kZJ
[ ZVrZgzZH

Vzg6
\vZgzZsZz Zg7{zgzZ *
Zg7g

{z x7xyt D~igz s y[ Z c
h g
Z @

t x
Vzg Z0
ZZ, z {z xi6V D Zg7 g
Zg

XN S H}z* c
h {z{z g c
S H{z [gLZy

@ Z Z( #
/ Z Mf #
/Z ~g ItW

vZ[g Zg c
VX M bkZf #
/Z~g ItW~uz

g Zz ~g 6gzZ @
wz 4V
6yZ {g66kZQ
X @

Vzg 6vZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


$
y ) GX X X X T
yZ Yg Z yQ

{z V
6?{z Z
t wq

G ?:gzZ, p ~g Zg ~gv
KZ s{z , k0
Vzz

kZwyZgzZDlp V !
i
v Z ~ yQ gzZ s
7 ~hVrZ ( 8 )

60

3ZgvZQc

]c
WvZ$

( 9)Dx}'

{zGzg

WyQ {z
c
Z:vZ yZgx Z/~g I]c
W

wqtVyZ
zz ~g ItWkZX h }z LZ ,

yZy? wqt yZ
Z,7e
g n6g~gvN 0

Z
X zwygzZzFQ~

gzZH 63VX[x y1Z6


q
Zt:
F
Q
g ZkZ
%N
k

s V } 9rg 3 ]F
yZ

V g
gzZ Hf VlV s LZ G y
ytY{g:y
zx*
V z(Z5gzZz h
G}@
l^m^e j]L Lwi *
u 0
tWtD+V Z Z\ !
} gv

Z0

i {izgP * VrZg"
U
tk
V g # ]
h
y

kZyZ klyW
X c
i Z0
ZVzx]y
WgzZ ~

X HI* VrZ @
I*
y
h

qhZg Zh
y

b wyyQ ?
c
k
s W$
VzgZ0
ZZ

?gzZ,:p ~gZgm}g vB0


16?{z

Z t
qyZ

D' !
x3
B}g v D~}gv{z Z
N Ysz^~ k

vZ6 t
q yZ @
Zt~ V yQ1 f

61

Vgz Zxs Zpvt h ZzZy] c
W
xs ZwJ7Z H D~0
vt
Z Dhg7~
%N V z"yZCY=
X x ZE

t V Zx}g ` W Y74y
;g Zzg ItW


c
V X Yg Z zy 0
o) .gzZ @

'

i
wgz Z}
\ !
V
Z ,: {Zz6g Z mg Zg ~ "
# wggzZvZ

vt
c

y]g ~gItWkZX 3: L] !
Z}s

t ~g ItW d

z(kZyZX + F
w1V{y!
$
i
? Zz F a%] L
L yZ gZ$
$
$
e
Zg
X m^:] !
Z~ Vzuz1 T e z,Zv

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


$X X X X X X yJk

g ~ h Dp 7
y .G
"(
uvgz Z{z: ~g Z

i gzZ B/vt
Z ( 10) Zz

~ + , Z Z > 2i gzZ B

]c
W ,gzZ }g v

( 11) B
gD cxkZDy

yezV vt
c

f pWzg ~g ItWkS

62

] }g gz ZD Yqz~ wZ]
z k
M7Z4 D7k Z

7s 6V Zz h si Z0
Zt g gz Z i Z0
Z

gzZ D Y0
M u nC
vt 7k0
~gZ "
Z
Q 7b u|B
6yLZ
gz Z Br+4 CZg ^ yZ]g z O Vzg Z0
ZZ

z L V,Z ; g Y c

V D D oVp6kZ

~i L@W? Yk
~g v yQ
Z~ wq]g+Z g:yQ

gzZ B/ Vk
vt
Z V; X z" VMV z i !
gzZ@

yZ ByY n
x Z yZN Ym > 2i i N Y4Z~ xs Z
{ z [ Z , s { k
}g
}g yZ B { Zg Z o 6V

X yx Z-cV ZzDX ByZZ}gv

] w+ ZV r g *
z" *
h ;g Zztg ItW

sc y ; g Zz t e *
y Z ye zgzZ e

}wJxs Z
;g Zz t ~gz' Z
x Z 7
| 7

6+ q
ZVzt[Z, n z g \ mZ kZ eV
> 2ii v c
Zz`tWkZD
vZgk0ZvZ*

yQp
ZV
~ {%iV {z ,:x s xs ZgzZV0
X V:VY [ Zy

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

63

IE
X X X X X 2ZZ 3&yZz

, h 9KZ t
Z

?,6( xs Z) +}gvgz Z

yZ " zk
VZ'

u
N Y u {zh

7g Z V

z7k
V yZ ? H (12)
VrZgzZ Ze h VKZ VM

1 { ZgZ z ( ~
) wg

H VrZY ZZk
%gz Z

{ c
i kZ vZq Dg e yZ ?

Zz yZZ ?
Zzg e kZ ? g Z,

(13)

,:/ f g yZ~l] c
WyZ f /g~g I] c
W

g ItWkZz yQ
c
0V,Z,~i ZgV!
is xs Z

vyZgzZ61Z0)M/0_gqy1Zg {Z'

ul t:
F
Q
X g 6]\ W HgkZ~)(l"
# g V

gzZxzggI] c
Wt HygzZ@W]|:
q
Z F
Qg ItWkZ

kZ e
ZzggzZq
ZvZgfv
]|~ yi {Nwi *
0g kg

Vyz wY Nwi *
0g d

#
{W]c
Wt Q b

64

%Ng ~gItWkZ
Y dZ G
#
h ] ~E

f 6x q
Z klyW
X s J] c
Z@s Z *
h {z @

X [ Z#
(6h ) ^ `] ]L
L c

bkZ

D i~ ( xs Z) + {z
c

bkZf
w~uz g
%N] c
# g*
"
~i Zg y!
i6
yW
*
96Z
s ZI ZE
s Zs
NZ ( Z`
/{ k
!
x:E
x yZq "
# vZ wg *
6u 0
0

wg c )!g q
Z Z6yZkZX OZw c g1 N Y $

X gc] 6
yZkZ_kZ ( OZw

bzg X Y HO Q Y gzZ x Z6 "


# g

q
ZIgz~V- ! `gZz xq
ZZyzg; ~y#Z
X}/

tZyzg ; -1Zx Z7I=

V k
g Zz h 9W$
~`tWkZ

wg D

%wJxsZ ~$
D7VYk
V, Z ? ; g Y

?! ZzyZZ VrZU~[ Z x
Z~g$
k
X Hg66
H "

#
X zgzg e Z}

]i YZ6+g Zzg~
c
gy
c

~g ItWkZ

`L L
c

~y
W`tWX ^
Y,yc dXs ZV;7

V ~xsZ ; gZzTX N Yu{z @?VYk


t `jm
X 7cxZgzZ]g zO c1g c b & Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

65

$
X X X XvZE
G

V; }gv7QvZz (g ) yQ

gzZ } Z7QgzZ } [ Z

VzgZ0
ZZ } gzZ }6yZ

V yQ gz Z ( 14 ) Vl

T @

wJ/\vZgzZ Y
(15) ZzzDvZgzZ Le

}Z
gYC}Z
Vzg Z0
ZZ~g ItWkS

N Y} i Z! xg Z0
ZZV?f {z[ Zg V; V VH

gt:
F
Q`tWkZX V}QwV yQX

vt xs Z/ sqv^
])(l "
#

kC~p~(q
Z~yZ Vz :Zzz LZZ
xs ZwJ

y.6Jt X b bVyZgzZ W: I 7Z

/i ggnHf VE.6VKZV; "


# u 0
ggzZ

lp c

t~ -7Z "
# gX C
!

Z'

gzZ | (uV*.6
~ T wi *
`tWt]xy

z lp ?N Y T
t d
k Y
X
c
t/_
Vzg Z0
ZZ

?

gZ}Z
F x Z/ {V\vZ~gItWkZ

* X [ ZV; }gvgV Vx svZ z

66

yZ V Zt }gvg V [ Z 2~ ]y
W{z {z [ Z

E6yZ z yZ ?X Vt }g v ~{ !
]
'

vZ ] ]6yZZ [Z vZ *
%6 yQ V}Qw }gv
X ~uxsZ cV p6
] Zgg g

~y
WkZ`tW g g^vZ B/vt
c

~y
W`tW

B/vV7 t {Z
q
Z ~Z
Z ; gZz tz

v 6l C
xs Z N Yy{z=xs Z7ZgzZ
X xs Z/sv gzZ Zg

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


G-4h8
G
$

)
y X X X X X Z:yZ Ex Z
? y Zg v H ( ! Zz yZZ } Z)
ZvZq Y hg, Z

7Vc
V yZ ~ ?J

VrZgzZ H i VM

i Zg CZ Z wg kZgzZvZ

V
}g vvZ gz Z c
7g Z

(16)X
gbhZ

gz Zgg6 Vzg Z0
ZZ~g I] c
W

?f oo=g f ;g Y c

~ltWkZX V Zg =gf

67

f
f ooZgN Y Z V

gzZ Yc
hg Zi WbZ ? ;g Yc

7Z Zg *VZ
6yZgzZ
c

gzZwgvZgz Z, H7C
\vZJ
Zq YH: n

4v,Z ,: Y yZ ~
q B : g Z i Zgg yZ .

x YgzZ N C g , Y~ c
N Zl
Y gzZ g Z0
ZZ

}gv" ] q}gv *
: wt ! Zz yZZ oo{z , xZ

Xz H g H` H ? Y ]q

W ) ZgZ * ; g Zz gItW
c

"
# g Y Z4ZgZ ]y
ZL XL VQy#
1~kZ k]y
W * ] ^n]L L

{V ;g Yc

{g
Zt ;g Yc

{g
ZsZ
jfu
E
xZ %

$b @
ZhgyY @
Z -O Vo
X ;gZz g Z i Zggz Z
zWzg g ItWX Y
G
"V ZzKVZ
-E
45E
1yt ?
Z g Y
>XG
~g ItWkZ

79gtZg vY7c
i W}g v i WgzZ
| 7'
Vbx Z] }
cxs ZgzZ *

~ kZ p Y c Z

X *
o] LZBVzg Z0
ZZgzZwgvZ
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

68

!
W,KvZ ( 7hW
Z6V Y KZ ,

I
+ G
5;X+ZX X X X X X Wl. y

{z gzZ !
wqR X vt
'

,KvZ ( 17) g ~ v W

yZZ6#
gzZvZ D !
Wz

> 2igzZ n
g i gz Z D

d
Dge7 ZvZgzZ
( 18)V~V Zz e
Z@vt

c q Jn
c

f : V>Wzg ~`tWkZ

gItWkZX n 07:
]y#
nyZZ%XyZZ ~gz

ZZ*
k]|~yQg
v~g$
k
t:
FQ
#g W~g$
yZygzZ H: k0
~g Zg \ W k]|

V)~g 1 W}g \ W k]| e Wx\ W6


z"kZ
[ Z k]| V){z c

ZZ*
7@ \ W

*
37Z n D Wx V q D 0
V D#
}
~

yZZ6vZ V 7Z hy]
) wi *
`tWt 6kZ D

X oyZZcq J wqZX Z Z> 2ii *


]y
W

{z 'ggTy7 *
ys 'gF !
W VzK

69

x Z yf 1*
xOZ zg *
r Zl
~K *
w V " *
#
%*
l

z yt
) !
i 6
z ~gx Z
~ytyZf Z6
z

t w x Z
z x Zg Wc V- i
~ yt x Z c z
gzZ z Vzg Z0
ZZt7hg x t 4Zg0
Zy]5}g
X {Z
#
7Q
E
-N
c

g
6z uLZ {zJ
Z
,:6#
}
` s AE~

"
# g, #xs Z ] !
tM
7x t7Q3

V7Zsh ~ !
W]
) #
}
V qQOg ]zZ

t ~ zg `tWkZX , Z Z >i 3 y#
V0
i Vg Z0
ZZ

kZW
X Y1: {Pgcy]
) gZz] !
{Pc]
)V zy6] X YYc
7w xZw6KgzZ xZw
yW
X x Zwz ^
Y*
6g]gt D ZZ c ygqVzy ygz Z

gK g H I W~]
)gzZ c

gzW kl

V7~g Yx ZK6
kZYi | 7
i V;z V; 7K6
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

70

G-8E
= EZX X X X Z

xZwKgzZ *
0
V q ? H

vZ c
ZI'
Z'
kZ *
!
Wp

vZ kZgzZ c
yZZ6y ~y
Wgz Z6

gzZ 7'
Z'
q
4
vZ {z H ~ {Zg

( 19) 7e
Z@V>vZ

7'
M
Z'
VyZ#
}
xZwKg ;g Y c

~ltWkZ

&y{z Zztx|q
ZX H ~{ZgvZgzZ yZZ6
]y
Wx- gz ZvZ

{z y,Z 7xvZ - gzZ "


# g1 x #
}
~

X
~vZ- gzZ qzg
& lp4y

vZ= c

0Z]|6q
Z : t :
wz4
y
ltWkZ
E
-N
]|~ kZ 7q}uz stgz ZVg Z'
AEp~ ~ ]
Vx Z#
}
xixiVq~ ] ~(vZ= c

Vz ~ aZ (vZ 6 c

\ W ZZ]|~kZ
G
5L
H ~ "
# gV ;g~ "
# g S7i sV E
z u 0
[8vZg Z}
Hf #
}
V q#
}
~ Vz
G3O!
7yZZkgzZ]|J

zkZ wi *
~hyZgItWX Hf G
Z bzgX , 4#
}
xixigz Z !e ~]| yZZ

]|vZ g Z Z]| y e
Zzg q
Z wz4
y
~ p

71

~Vk0
} k]| N Y W{g]\ W c

]|gz Zh
F
yZ V Yxz ] }
yZ~ ?}x Zy } ] }

lW bkZe
Zzgq
ZX wi *
g ItWt~G @
ZZ
kZyZgzZgD ZrV-{D 0
` sD#
}
~

gItWt 4 W y4~ Vz C xz
X wi *
~hVzg Z0
ZZ

{zgz Z *
#
}
yZ *
0
Vq Zgv
c

l
~ltW

[
?{z g ~ g H ~ {Zg vZ yZZ 6]y
W6vZ v

6Vz ( {h

'
vZ ;g Zz g ItWX W ~ ~0

zZ}

~ hvZ g Z Z HnZZ kz Z}
p[ Z nZZ

X c
[ Z ]g

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


x`
ZX X X X X X z`
; zZW+Z

gzZ]VrZgzZyZZ v{z
vZ H~ {Zg vZ VY V LZ

[xvtgzZZgyZV;
g ~p7Q[yZ(20)

~X]!
yQgzZ~qggzZ

g ~ yQ (21) ?

(22)[ZNZ(
k0
nZvZG

72

~g ItWkZ aZ V}uz@WgzZgZ0
ZZ f ~l] c
W

1 CY0
xZ x Zg W'!
~g t*
0
V q#
}
x ZwK s
z S

^hgg !
y`
'C0
x ZgzZe
. ' {z gzZ]

'
Z'
Vzt y!
~{ Zg vZyYKZw CZ@W C ~gz z @

7
*

Z:vZyZgxZ/ Z% m]L LX !
zx@WgzZ`
'gzZM
7

kZ *
~ {Zg vZgzZX y!
gzZ w) z "

# *[8 VM
X 7x|Zuz {zZY gmgzZmZ Z%

] c
WyZ Zz`tWN Y n Z%@W`
'gZ0
ZZJ
#
+Z

&gzZ ]yZZ c

f ]Vzg Z yZZ {V\vZ~l


X
gzZyZgg f ] Z

wqZ
yZZ ;gZz Tc

f gzZ]yZZ~gItW

: {Z
#
7Zxi ZWzg w~

%kZgzZ
; gZz Z

g Z ]q^aL LXxz y
ZZL
z ~

%{z

x /g ZX g~ V6 VQ Z hgoW/g Z/`
'

# gQ c
"
ZI~ VzyLZ ~ {C /`
'Hxl "
# g !
z

VrZ qst /gZ c

{g e yxg/g ZgzZ`
'
X Hqs !
/gzZ "
# g

c
xs Z ; gVc
, v
Z- L L~g ItW

73

*
C
w0
gzZ?f 76>

!
7~o Z% kZ
#
kZ~g b Zi W b hgV7 +F
6l X g Z m gvZ
$

X @
G @

Vgc ] yZZ
c

f V-g yY /~ltW

\vZ6i Z0
ZkZyQQ c
B zg ZgVyZQgz Zg 2~

~qg
g ~p
c

f Xg " ] Z s
X x ?

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


GiE
4

E
G ZxZX X X X X X X ZW+ ZZc
LZ gzZ Z Z \!LZ ! Zz yZZ } Z
6yZZ{z
Z :
z V

yQ v ~ ?gzZ V F

( 23) v z N
z
}gv
Z \ W ( *[8} Z)

gzZ }g vgzZd
}gvgzZ Z Z \ !

}gvgzZg Zg}g vgzZVc


~gv

T]g ~gvgzZ w

{h
I }gvgzZ { L v

kZgzZ wg kZgzZvZ ] *
k
V [8{ c
i ~ {Zg

74

vZgzZ W CZvZ zg OZ ?

( 24) 7e
Z@Vy
*

zg zg \ yQ ;g Yc
g Zg~g ItWkZ

*
yK *
0
V q#
}
x ZwKg
g Z~ltW ; gY

X 7gZyZZ{z 7

s ZV; N W7x zg\ 4z g ; g Y c


gZ~ u 0
tWkZ

yQX 7] ~]g zg!


zg + Ag Zzgfgg0
Z
c
g
bkZ :
Z
F
QtWkZ yi {X y #


xi *
]V V; z p={g
] "
# g

m
aw!
yQ H{ Zg Z ] VZ
7kZ
xZw xg V;zzz
yZg Y} hg6}g EL ~g Zz"gzZ f yQg Z"
Z

{z
Z :
zVV7!
LZ wi *
tW uv {z6~g Zz"kZ
} Z \ !
}gv
Z ;g Y c

Zz Vzg Z0
ZZX F
6xs Z

Y Z bC
z w :
z 7Z ? ,.
yZZ

X
{z
z7Z

} Z \ !
}g v
Z , V x \ W ! [8} Z
c

"
# g

Tg !
zg Cg gzZ w }g vg Zg}gvVc
~g v D7 d

t
Z g {g z t~ X ;g {h
I ~g v D Y

75

zz yZVI { c
ivZ- gzZV ~g \ { c
i "
# wggzZvZ,q
X ZN Y
6
?g zg OZ[ZvZQ :x ZvZ

Z}
wgzZ}
h{ c
i
g Zg \ !
V ; gZzg ItW

yQ *
Z Z t VzgZgg V; X
c
} g Z
x Zw4z g ~ wgz

vZ g! Z
Y Z ~ pg
uX 7I{z ] 7 g,

xs Z {z CWk0
}V ~vZ wg c
n "
# g ~ C

zg,BV KZ V; c

"
# gVzg, kZ~ H CnZZ

zh
y
+ AB yZgz Z 4z%X
c
Igz Z 4z Wzg ]
Z "
q
# g C
vZ gi {gX ^
Y *
u||
z

(p~g g )X ~g ~z
{g KZk0
kZgzZZh
y

x6
g J Z{ q
Z ~

+
Z\ W\ W

%~+ ]Zz] Zf "


# g

j
C
]z[8gzZ W
6 x dZ
X}

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

~g v6V vZ "

+'

X X X X X X X XvZ;

ZFS 6] KZ ?Z
y
gz Z
gzZ W: x }g v( ] ) {z
?Q6?z !
Wz} i

( 25) ^D"

76

t[ x Z zZ
zz w
g Z zg \ "
# wggzZvZ~gI]c
W

zVzg Z0
ZZ~ u 0
tWkZ qzg wz Zzg \ wgvZ

]{z ZtHi *
6
zy

] KZ?6V; z ;g Yc
c
Zz

~ yQ,q x * g YG @
g ItWX e W:x}gv

Ug1 H6] V Z
~
z xl6
g \ wgzvZ
Xz6
vZgzZ wgvZi Zg Vx *
Ctw$
~t

x B/g ZD
kl "
# gt:
F
Qg ItWkZ

VXVz yZX TggzZyi Z \z k


gz6V p=6

g:gz, gz Z, g Hl "
# g

~8B+@Wg ZD
12gzZ 1
kCg~g yZXN Y| (
W

` W V g ZD
g e Z `VXVzyi ZX
wZ12

gWV yZ g ZD
4s g ZD
12 Z~g V [ xwq

r
] !
tX Hi Z0
Z Z}
Hz6H VrZ W:I "
#
X yi {

1 g~ k
C
~ ~i Z0
Z\ Vzg k
y]

# g1 9ZV 0
"
V
!
y { c
i LZgzZ z6vZ

gx"
U
yZ gzZq
Z~/g L eBV {g !
k LZ

C~ ) g_] f e] ^] h of ]^]L Lc
{ "
# g6

77

V ~ z i Zz WV c
k]| "
# g( V g
E.ZV

! Zz } Z c

CY J
J Wi ZzWk]| ? g Y V ?V
y] W^ /x ?V ? g WO Z ! Zz { {g} Z

X Zi Z V \vZk

g ZD
24 B; w V ~
zkZ f Zz kZ~ u 0
tWkZ

"
# g~ V- {yZX W~{ Z
ZgZD
b 7g V- .
z Z

/ VrZ N W)(lX V&gzZ {g !


k yZl]||z
'!
"
# g Hg Z /VyZ~ V Se NvZwg~
\ W~gn ggzZ ~y{t z Wg0
Z Z y c

/ {h
$

W"
# gC c
\ W~(~/ \WV |z
l WhgV;z 9V z Zi W z y z} l c

"
# g zg

g6kZ ) X Zi W{z Y D
g V&~g Cn

tZ
( Mkg +-Zz T c

x ZZ tVV Z |z KZ "
#
X yvX{z c

f xz, "
# ggz Zq~x KZ

Hi *
6] ? gY c
m{ vZ Zz
z VzgZ0
ZZ

g$
k
? x vZt
c

V X } i Z Hz6vZQ

X gD[ x ~0

zZ}
G @
~l ut6iu9
yz

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

78

wg LZ ~g @
Q KZ \vZQ

gzZ :A ? } g@
QH{zgzZ6

gg^X X X X X XPvZw4ZM

( 26 ) Zw ggzZ c
[ Zg

gzZ }/ e&vZkZQ

( 27) y!
$ZzvZ

~`tWkZ f 9 ZxV ~
z~g ItW kZ

X f [Z W Z}
D ^ egzZ"
U
yQ

c
c

f - ZZ Q~ kZ i Z0
Z {z1f ~u 0
tW

9 Qx}gvd ;g Yc

6gZzQf
Y {z Vzg Z0
ZZ

]|X 5 yj =g f [8Qgz Z ~g @
Q -6[8LZ \vZ

kZx ]gQ N Z

c
x u
Z Zg i ZzWvZgk

yQ1
q
Z c uh g )X
wi *

gZD
! c

yQg1: V ( >s k
~] [8V

X Za ] P`
~Vzg Z0
ZZI} [Z 6g ewyQ TH{@x
%N} ~`gzZkzZ
~E
] &gQ1=
[Zg Zt

X yq{gX = /g7ZQ 3g b

f FQ yj6V ~`tWX y!
$ ZzvZ c

~y
WtW

(/ ;g Zz X yEZ {z @
Z c
yjgzZ
c

79

{ W h] _i ] e ] L Lc

klyW
X c Zc
X} z

{z ,g*~
qT,g

V
0

ix /X M Zc
yEZ Y
] uZz gzZ Z F~
z kZX ~ Z c
~g ~g

Zg V; {]|~g$

z\!
kZq
Zy0X H +

V Z
~
z V!$

\!
Lg~AL Let

~7 "
# gd

Z
c
/Lg kZ }9Zx
X}g\{ c
iyYKZ=g[Zw$

* ~ i Z0
Z' WO
Z

q
Z
n|
g q
Z~c

yp "
# gZzxgz Zq
Z ^Z

vZ Zc

"
# g?X y[Z C( "
# )gzZ gZ~ kZ c
W
Y
gn qvZ gg b 0 {'
1Z6kZ LB; kZg Z It
;g
~[g Zgl{ {'
1Z c

"
# gX VzO S N
]i Y Z
X :kZ\ W

k

{~ ZVzgZD
O W, ~ k
kZ
y {g VZ c

{ ` "
p=6: Z8E\ WQ ; g ~g Y J
# g
wz IZ LZgzZ
Zpg .zg Zqzq
Z yi ZQ c

w Zg

4 yZwz IZyZ yvt c

"
# gHc_ 3Zz
X 4Z~xs Ztgt v Z!
w1xs
Z tu|kZD
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

80

kZ u 0
*
} (
u! ZzyZZ} Z

lX X X X X ZW+ ZZc

gzZN W: k0
x ZwK{zw

vZ d
k g e Y Z
Z
" e
Z } " !
$ KZ
( 28 ) ZzZzDvZ


g Z~`tWkZ f F
ZP6V-i 6VzgZ0
ZZ~g ItW

Zz w ft wi *

yEZ 6? z uzg e Wzg ?


Z
"vZ O:

(Zg? CYgz$
C
q ~g vD W: c e u
X Zz ZzD{z}

] vZg & 1Z]|| 9 Z


t:
F
Qg ItWkZ

s Z^:gz ZW:6e u{W c

yZ vZgZ Z*
~

c
uzg ? V [W y Z ! zZ
'

i kZ}
%NyZ kZ
U 6R~g !
zg D ]g y N d
kZ ?xZ ZE
Yg !
zg z% ?c
hg *
W
Z B
gm ~ !
Wzg

kZ Wzg X
g m l=g f Zgv! Y $
]g

"vZ V: y.6 Z wi *

gZt c -yZ y.6g Z0


ZZ6y Z
:6eWz w f {t?! Zzy Zz l{z } i Z a}
Yx Zz tig 7

(Z} YDZ- Zgv6g N W


C

81

X *
Jm
yZz6
Q 0
b
N W: ~]
) }n p Z
Wzg ;gZz`tWkZ

u~ ]i YZ W~KV| "
g
# g6q
Z76g K

7Zbk

Wzg
Z z h ~p~tK^ ~q
Z ~ p

V\g- X YZa ~g Z ~] 5]g+ Ac V V

Yg !
^
zg Wzg xs Z7n S
~g !
zg Y{]g
: Z%
~C
6VX N W:~]
)n kZ6gZ
vt c
g Z

4E
-E
7{N z y
~C
ckZY
KY W7~K{z E
~u` W4Z u
~x Hxw}g7tpI ZxZw
X u"{z:y.6
? kg z6
vZV ~`tWkZX
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

6y]y
WgzZvZ z VyQ

wggzZvZqTgzZ n
g7yZZ

yzX X X X X X y- +Z

+FgzZ Y7xZw Q HxZw

~[Xv{ztD7I
{z J
V g Dk
yQ ?

(29),tb
B;LZB
f

{z Y:y.6
W:6eWzg
gZVzg Z0
ZZ~g ItW

82

}"vZ Yd
? N W: {z~g !
zg D y ]g
]gkZ ,tb
?f {zJ
Vz g ; g Y c

~`tWkZX

Lq
Ztb
X 3 Zgq
Z "tgz Z ] c
gz~g ~g v
g @
Yc
`x T Cwzwt c
gx @
Y1 c
g

t ~}g77Qwz gkS tb
Q @
YHwze

!$
kZ }Of y
Z CYyYz w yZ DY

kZxs ZX Y N
B; }~ga yZ y
Z Y HO Q~
6yQ g Y G wz L~g g ` W,gZz nZZ 6tb

X g}v LgVyZB
q ZX 7nZZ

wJxsZ 'gz c yZn kZ Y17tb


+D

%gzZWV;

g X 7tb
6
` ZM!
*
Y Hwztb
g x !
V Oc
,

tb

tb

y
V Itb
a Zz : gzZ'g

V|yZY6
g.V gzZg t q
Z 'gz

gHp oyZxsZt]g~uz *6
: } h{g !
,utb
Zb zgyi {X Y1wz!6 qzw}

X C

7cLgzZ ] q
Z Zz T i W g ItW

79t I6gZZ 6
gq w V
k Q}: c
} !w
^
Y *
g k Q e: c
e,
X ZZ ^
Y

83

fm{ [ I Z~g ItWX }{zA4


^
Yk

f "
# g~gZ]Zg { c
iZwvt Tz yZ

{z HnZ Z6tb
kZW~g 0
ZX Hg Z1 ,J
q
gz Zug I
zg: xggg e {C
g: @
h Z:6gZ- c
C Z ~Z
VZ
H

V Z `W QQ Zg){z g tb
kZ :g a6V
X {q!
{z C,
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
E
y -X X X X XtZ
z
gzZ g
vZ k

V- gz Z
t y Z g
vZ [ V|

VyQg VrLZ'!
VM Dxw
Y
O } uh 7Q vZ H

( 30)g

wggzZ Z}
D 7yZZ6]y
WgzZvZ {z g ~g ItW


? yZ
g z~`tWkZX 7x ZwVzqxZw

y g
Z}
x?Zm}g gz Z
y g
Z}
x?Zmk
g Y
X

xh

gk0ZvZ*
HbkZ yi {:
FQ`tWkZ

84

gzZ W
)q
Z V- ~g !
g !
C
g "
# gg !
Z D vZ
q

}g \ W ] !
tt ] xsS \W ( "
# )} Z

skYZ
{g "
# gX ~ hg -7i s

Zg \W c
c
Zz kZ
wi *
Y~ ;e \ WX S7i

t~\ W
Z {vZ7Z 7g
Z}
x?Zmk

]|\ WgzZc
hg
X wi *
`tWt~h
F
yZD WyZZ eD:xz

d
kZ Zz zZ {z n
gtt ~ {g !
Z}
gz Z
gZ

7d
kZ}vZx?Z @}gzZk

] Z|Vz {o{Zeg

Z}
V
Z}

{oyZ g ^6x WZ6{z


Vzt

X g{Ze| 7gZz]ZgX g YVt} !

'
7Z

{z F
yQ
$
c

x Wg z ~g ItWkZ

y d
Z}
x?Z @}zk

t D] yZ{ Z}
VzqLZ

7Z b Y f6vZ0Z x?Zm}Z
V|X D]

VV- X [8p0Z gzZ 1g (Z3 Zg u


Z zw$
p 0Z H[ Z

] Zg gzZ H !
kYZ
'
h Z
S(bkZ x?Zmk

]|~

Z]Zg._
Z
Z c
KZk

]|
zkZ }g

k
] !
kZX ._] Zg Zx?Zmk

]g{z 5

+1 7vZ0Z ,Z c
qz IvZ0ZgzZ c
{h
z
x?Zm
5G4J&!
C& ~
k

OE
]vZX HA
%ui Z *
Z6 E

85

X m: Zzg RCc
~p~ klyW
1Q Fs xs Z
4J&!
5G
yZkZg0
Z yWZDL L[ KZ ~X YYH7 {i Z0
Z V=p~ E
:ZvzX 6

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


G
VZgV-g 0
LZhgvZ VrZ
C+Z
ybqX X X X X X X X Y x Zz EE
7Qq ()*%0Z [gzZ 1 Z}

,] Z}
q
Zs
c
t
yQ {z 7] ZkZ
( 31) u 0
Vr LZ

x?Zmk


zz ugz ~`tW

gItWkZX : Z
tyQ *
g
Z}
x?Zm} V| g
Z}

X zg Z}
V Zg LZY fLZ IYgkZ vt
c

h
'
~
> Zg q zg [g V Zg LZ vt ! [8 ;g Y c

"
# g
7qZkZ q
Zuz Z}
s]
c
7Z~gZ

X u 0
uyQ \vZ

~ }
V; ~
g~%q
Z D
?q0~]|

gtt 0V7 V- g 0
n
LZ gz c

Qgz Zzg @
Q"
kZ ~ c

t x Zw{zqTgzZ f
y w't w'{zTs Z}

86

LZX Zz *
s Z}
' ~ vZX f
y xZw

wggz ZvZ +Z
ZgzZ vZsgz Zs] 1 $

ZVz (
n o ] ^ L L7^
Y
Z {z:gz:s wZy

LZvZwg c
n?q0~X 7
Zt~
*
{ ^]
X 'gzZ bg (Z xZwzw'7Zc

"
# g 7[gVZg

vZgfv
]|~ F
Vz(L Z~ g
uz yW

H p + [g V- g 0
VZg LZ V|
Y7 \ W Zz [ Z

x Zw& w' ,w'& n


g {ot 0 yZ {z c

[ Z \ W
X {otyZX x Zw, <X

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


I
y l. ZX X X X X yzh
k

VYKZgv
Z T et{z

+ % G g LZvZgzZ , u

z ( 32 )}g*g Z *
g p
Z7Zz
h+gzZ e
Z@ wg LZ T

6+C
kZ @5B
( 33)g Z *
Vp
Z}

%NyQgzZq
vZT e {z
Hf Vz Zg S } E
Zg~g ItWkZ

"
# g Z%vZgX G pFvZg6V, u VYKZg

87

Z% kS xs Z Z%vZg klyW
Z% vZg gI] Zf

T egx po~ }gyZ g I]Z7 "


# g

g Dg 'gF gklkZX , &z "


# g

{"z6 Dg(Zt]gq
ZIl ;g !
Yc
L "
#
G
N
LZ
z Yt ;{Z Zt Yc
ug ' !
&" s \ W
ay

z~ #\Wg (Z t]gq

ZS ;g| (
=g fz Y

g Ztkz[g1~hg:#]Yc
S( t]gq
Z

VNvZ Z! [8} Z X^] m ]L L;g @

"
# g Z

Y: c
ur Zl
tVY

X gX
C

gzZ W: {f ~ ?
[ Wgz zg kZz!
h
CZVgxyZ

T Z
C
] Zf {z {Vkz[g g )N x *
'gxKZg

g ~gItWkZX 3g X VzNV7gzZ [8LZ b

"
# wg LZ \vZ 7I tp
Z
Zg7 gkZ LZvZ
c
C
gkZup
ZYW
6Ve
{z 5
Zh+gzZe
Z@
X g R gzZ ~F

'
F

tb
Czz ~ u 0
tWkZ f h
tb
g~g ItW kZ

S~0

zZ}
{Zp$
xsZ "
# vZ wgt Y 1 VY

"
# g Z%vZg c
C~y
WL] Zm~g Z5X D

88

H Zz
f
ggzZ e
Z@B] Z f "
# g~gItWX g I] Zf

] Zf \ W7 Zcq
?
Z
ggz Ze
Z@ Z
] Zf \ W

X @
7Za wZYe
Z@

Lc C
y C
C
kZ
c

h+xsZ+~g ItW

g1igZ]Zg X ;g+ kZ avZX 7~pL


yS : ~g Z]z klyW
gT1

+t p VzhzklyW
1X 73q ~* V1

yW
r
X _ YZ
Ziq
Z, [ klkZ ? Zz
X _?Vzg ZD
J

zkZ6
]

g Zl]| H
g Z "
# g~G @
xs Z6x Z ~1

4Zxs Z~T g: !
yk 6}i zg c

"
# g D

<
zyW
V LV 6x
Z Y:

~VURx s Z{z g+ Zuz g0


ZxsZ
Z; g[ xQh+

6yZkZ }yZ xsZ x g f ~


c
g s Z g

X g_ t V~xs ZL L[ ~

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

89

( [ IZ )G! Zz yZZ} Z

D 3 h*
w V ~g 0
Y f <
Zg

$X X X X X ZW+ ZZc
@Z[ ZE
E

zg {Zg vZ ( V )gz Z
D ~0
egzZ v gz Z

g 7Q D7ay
~ {Zg vZ gz Z

( 34), ~p[ Zu *

Zzi$
yZ~ltWkZf o$
~gz~g ItW

{o
Z { C Z}
(
g {o 5 Zg Z zgJ
Z}
gz Z
Z

x [gVZgV> LZ g z
gZ g " [Zy

X {otc

!
yQ D3 Vh^
Y*
w V g z ~gItWkS

iq
Z t w$
x Z
z z w iq
Z t Fj
ZgyZ DWG
&t6VgzZ D"
U
6x qzg !
z LZ
c6
VZgyZZzhgz Z9|c
iq
e
ZtX Zg Z}

X Y#
}
Vz(
gzZ ~g 0
Y fy
Z ~gz

yZ1 DxvklC
<
Zgg z ;g Yc

V
%Nq
w$

X gf
VhxZww VzoLZt] ~E
Z

%NyZ
{Zg vZ Q1 Tg D Z ~0
e *
t q
Z~ ] Z ~E

90

XV2~[ Zu *
g v,ZD7ay

g w { c
i ]gzKZ D
w+ Z`tWkZvZgg f1Z *

Z Z> Wi Tw {zC
t <
/g/1Yc
ay

~{ Zg vZ
7^
Y

X 74Z~zkZ {zY~
E!
Y: 3gw { c
i ]gz ~ qz qzxs Z
Ht W - q
Z

z > 2i w ] !
gzZ ~y
W
c~ Y c
ay
~ {Zg vZ

?n 5Z Z {/z e :gz w Z

z Zt Y 5Z Z ]

Zz~gItWX 7`wg DYG Z Zt gzZw { c


i ]gz

~gzh
7x VzgZ0
ZZ *
(ZgzZ x Zw *
Z w Vh^
Y*
t *
Y| (bkZ~w ~g ItWX YX Zw Vh
YXkZ CY07[ Zu *
ggzZ n+ Zw: 5Z ZvZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


G-E
4
+A+G
ZzX X X X X X X ? W x3 ( ~0
e *
t) Y Hx
y T
yZ kZ N YZQ~v W
4&
-G
F
4H
yZ U yZ V*%

7Q ) G

n LZ ?&{zt( Yc
C
D ?/ Zwk Q [Z 3g

( 35)

91

kZ ~g ItWkZ c

f [ Z u *
g c Wzg ~g ItW

D7Z Z hkZgzZD Z~0


e *
{z g Y
,[ Z
Y
Z&c YZX YZ 7Z kZx
~v W3y#
w
&6
M VE%
yZs Z e E
{zNMg Z hd
N YZ V*%

c

UyZ n kZ DZz6
f
w$
UNgZ, N YZ U
4F
&
4H-G
f
"Nb G
yZ Zz YZZN YZ

}g ? Zwx`
kZt Yt s\[gBZwkZ

X M`
ZxkZQ: Zwt` W D ay

6
Vzg Z,S
Z 3g +w

vZg {k

1Z*
C
& Z

g Z {z "
# gc,gItWkZ

#
@
7Z Z hkZ {z1 ~0
e *
k0
T c

"
# g He
Zzg

N Y}Q{z Z
N Y r Z6"gzZU %
kZx

Q y
X X [ ZkZ\vZX Y1x

~v W3Q

~ Z Z >i w T c

"
# g Mt~ pg
uq
Z p Z1Z

kZ
$w > 2i T 74Z~XXiL L{zY

!x
'
ay

6(hZ w w' ; g Zz`tWX 7x`


g

*
Z Z]vZ} 6Yw X yY !
z ay

6( w w'
Z

w @
#
Y3gw > 2i] ZY H Z Z hkZ ~gz1 e

hYX kYc
X
igkZw X Y0:yYw!
zy

92

yW
Zz : Z Z h w X Y H ay

6W ) Y ZL Y !
Y 5Z Z

{0

iQw kZ @
y{z H ] ^ ] gvm]L
L ~
Z e~p ZyZkl

"
# g sB! Z0vZX YZe~ v W~ 3{zy
W g

c
Dn( vZg ) tzg /X ( YH: Z Z h T)
h~0
e *
c

] y!
i Zz f c

, w Q
h ~0
e *
("
# )vZ wg
X ~ Zz~]y
WgzZw Zz

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


GG
I
.
4

E
vZq
4
vZ ZV"
G3 Z X X X X X X X AXgZ>yZ
gzZV Wy T {g!
~[

( ) g e ~ yZ c

Za } i

VyZ+ Jt Zz #
w

WgzZz:6
k
V YKZ~
G yYgzZ D ?{zz

( 36) @

Vzg6vZ

jyGgY fyZ
yFWzg ~`tW
{Zg vZ D h x Z Dp~V1 W f
'g D Zw

D7w kZ` ] w f
x k~ ay

w ~
X 7c
9it w

93

~ V0
e
c

f ] gz Zq
Z Wzg ~g ItWkZ

kZ yZX { {wL {g !
wL Tg DVp

X Hf ,yi {]

D._w ~x}g LZ[ t :


FQ`tWkZ

@
6Z ~ fgzZ @
qz xw ~ n
g7w Fv !
gz Z

w Fgz Z
V 355w ~X @
6c @
qz ~gw F

e Lzz Z70
w ~ @
Y7t
y k wC
n kZX V 365

@
Wt
~g !
zgyZ C kC~g Z ~ kZ[I ZX ~
L~ ~u

w{z@
YZg7 { q
ZZ
gzZ t
y k wC
~ V~{z7Z

V wi *
g ItWt ~h
F
yZX V(13) {V12O
yZk

~pb qz {g !
w~q
4
vZ ; gYc

X x`
+F
*
$
C c
i~

~ yZ Zz ] (Z ~ f Z ~f wZ Z
g )g e~ V{g !
yZ

Vy
Z g c
] !
tz:6
LZ{k
~yZ?X [ ZN k
F~ngzZx`
J{k

xs Z qzX U ~g 6~ g wtgzZ 7{k


*
g ~
wZ"
# g
c{z Wg ItWkZI*
~ Vge yZ~
sZ ;gZzg ItWX c

{` H
~qz{~fgz Z

Zz t gItWX C ~g7 7Z]] z t :} izg e


'
!
X wzZizg !

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

Vz
Z kZ *
y
V

w'wq
Z{z @
Y H{Ze

94

+
ZxZX X X X X X X X X X #Z*
Z

w}uz Zgz Z h
g Z

G x Zw vZ @
h
g Z
xZw

TQ B ~g7 Z V

yZ B w' kZ H x Zw vZ
%N
gzZ i Z c yQ x } E
( 37) 7e
Z@Vz
vZ

%NkZ Wzg ~g ItW


(
~ ZVv {z

f
w~E

~uz yZ~g ItWkZX { ( 13) {LO{ ( 12) {g!


L D

wzZ gxX yZ *
~p~ V ;g Yc

Zz
wq
Z

#x T e *
9V- i Z *
KZv {z~ bkZ f
Z ~fZ
g

nx Hg e w V 1x ZZ kZ x#L Z

zx?ZmZ'
Z*
kZyQ x Zg *
gHVyQ1N Y

~ f wZ{ &!
Zq
Z pZ
gX W!Zy

~kZgH
z] Z
ZX c yZxg X ^g w]
z k
yZ &tgzZ t Z ~f

T 1 e }uz w}uz 1 eq
Zwq
Z f
Vp~ V
!
VrZ h
F
WzgyZX k
~kZ ;eT 1x H;e
T 1x`
t~ {g!
V, ZH w'x ZwgzZx Zww' sKZ

95

~pt~ V0
eX g D>%V`
gzZ c
xZw; e&c
w' ;e

N Y !
]Z { !
'
+i } izge

wkZ yZ VY

~] x s Z ~pyZ7X~p~ V~y + ~ m
Z

yZ,Z g Z Z
x Zs Z { k
,Z ~pVs Z @
77t

~ Vs Z , Z YY7$

zi ~p] zZx Z

x J

z kZ x?ZmZ'
Z ~pt Wzg X $
Y 7~p

w~VrZc CZfyZ ~ptg c


x Zwxs Z& C !

'
VACZ f KZ ;g Y c
kg V c
J(
q
Z
L L~ V{g !

{z @
{Ze bkZV
Zy-igt,: w$
zg~~0

zZ}
x Z c

U { Zg S jVzq Zz yv @
b V[Z NVk

X `6
{ Zg SgzZ X V'
y-\vZX
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
vZ Z

H! Zz yZZ} Z

k
X X X X X X X W+Zc
} i ? @
Yc
~ {Zg

~!$
]y
W ? H D Y
0

i * 1I 0
i *
Z ( 38) Zh ~!$

]y
W

g vZ d7~ { Zg vZ ?

x~uz( ~g vgz Z } [ Z u *

j 7yvkZ ?gzZ W

(39)g 6
qC
vZgz Z

96

WzgyZ~ltWkZf [Wzg~g ItW


k

{g :Zz l "
# gZ
t :
F
Z`tW ;g Y c

# g ;g~g 6ut~ Z~(HzgB\W p=


"

i Zg6xkZX YH Yzgz Z, uzg7Vzg ;e


) 0

gz{ {gut c

yZ {zkZ13g~

li kZ { c
i
~( Z c
ZV gz$ oox

~ {zZ : ZzgBHg ZD
: e
"
# gX Zg
VZ

^t6
/:

X c
7 w J WvZ g tzg / c
} w Zg CZ vZ g Z &

c
Vz@Wg ZD
k vZg "y 7zZq
Z s0yZ
Vg ~ !
{ vZ g k]|X G 7y .

zZV5ZgZD
k

vZg00gzZZZ*
c ZgzZ {g7]Zg- i

bkZVz}~ {z kZX
W:Zz 3 Zg1Z
! Z0vZX Zhg

( vZg )i ]| Zuz
c
( vZg ) & 1Z *
Z}Z(X

n}:B
!
{g {zkZvX ( vZg )[ x *
Z} `g

Zh0
~*q
ZZC
{7{z "
# g~ {zZ wi *
`tWt~hyZ

zg Z: ~g J6
{z Ze ugI[ "
# g
: Zzg c6w E
5BEZ G
%z}gZ{ c
ig e6z0-{ "
# gX I:Zz
5BEZ G%z6z0-{ OX c
tb
6kZ"
# gX Wg
yZxw E

97

qWZ6kZg}y
~ ut"
# g c
Zi W QgH
X g eq
Z Q\ WH7~jC"
# g

g Y J yZ ; g Y c
,j V ~g ItWkZ

?Z Zg HuyZy
?
3g {z ] H g$
?z,j

: F
*~ ]y
W? gVYN[ ZX
Z'
])~VlF
X g 6
C
{z
~g vvZz

tWXh : wgvZ:yvvZ ~g ItW


GobN
[ ZJ - ?
Z ; g Yc

Zz/ ;g Zz*
Z
Zz g I
X Yc
gHx~uz(~gvgz Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

vZ" 7wg ?
Z

m
X X X XvZ{h{zZ

" yZ WzgZ
kZ

~ z {z ~ wq kZ c
z

{zZ
~gVz {zZ
}uz

? g
r
LZ ( vZ wg)

vZ:B}gvZ"z:
,Z yZgzZ
wi*
86yZ
+

gzZ7?VzH

98

!
z+vZgzZc
]!
g
(40)Zz~(
ZzvZgzZ

: c H: y6
]y
WgzZ 1I] * ?
Z
g Z~gItW

% ZkZ~ltWkZXj: h kZ ?gzZ
xsZ } [ Z{z
X z: c
z?} F
wqxs Z ;g Yc
]o

Zyc
]V gZ
h
t:
FZg ItWkZ

\WgZu *
g0Z1 - vZg Z& *
X -]6]

vZ g Z & *
]B} ?1Z c

"
# gQ c
W :Zz
) y[0ZHg i Zg
]"
# gX lp

y-~ {gtkZ Y V; z xsZ -C


!
]t e *
H[ Z

61Z V c
W {gt Y Z ~ gzZ Z
~ ^ ~h1 q
Z

VXx;- Z,L D"


# )o
Z Wzz\C

W ( 2)z (2) zX HI m
?kZ +ZN YZg6h
ypgzZ:

\ WX ~n "
# g li kZ g x?Zms } 96}P

: Zg Yt Y46
_}?c

(vZg )ZZ*
"
#
$
Z EG4hGgzZ 6q
q
Z"
# gX Z
Zq
Z Zz {h
gn:N"
# g{zgzZ ~76
uV
{z~ N syZ| 7
g ItW

: ZzgsgNX 1B& 1Zgz Z Vy( vZg ) & 1Z "


#

99

Hx ] 0Zg Nq
Z6h N kZ%q
Z n kZ g N L L h N kZ
X
g x *
Z

LDWL1Z VJ
g Ng BvZ g & 1Z"
# g

n"
# g V6
g gpg6{z D

c Zg}g Wg0
Z:g Y~ fVg Zg Yg0
Z~ ( "
# ) !vZwg c

g6V Zi1Z W\W 1 g0


Z"
# gQ c
gV 0
6kZ X c Zgq
ZK

c
U:V 0
1e%F ,
c Zg G `Z gzZ 3gu"
#
6g Z {n "
# gWx

vZ g Z &X Y W: t
~g}

V 0
3 V 0
c

e%F ,
gHn ? H !1Z c

X
W
Z C
i c
ug I["
# g

] gzZ Zwz HW
ZC
i QQ c
W
z wzvZg Z& *

!
Oh
g q
Z b~g7 6h N kZ DDlg Zzg

&"
# g~g kZ k

Y6
g 70ZX N g0
Z
E
.@X0Z xvZg Z& *
X g}y
Dx
3x
{ G

Hf {7Nq
Z6xkZ yi {X D{ W Vi lg gz Z

"
# g h
k\ !gn"
# gk\ JvZg Z &

0
{}QCe
.V;z Z & W8 0
~kZg Y c

5V \vZ * W
t !1Z c

"
# gX \ V; z *
\vZ g Zz ] :S vZg Z & *
g ItWkZ

100

X & 1Z=g f kZ
"
# g

tWkZX
c

U
~g BgvZ g &1Z ~g ItWkZ

& Zz
g Z fu^ ZL ;g"
U
*
! Z &~g I

%\ W !D7 !d
!p !\ !
qst Z
W"
# g { vZ g & 1Z Z
X 7st }uz


:sp L Lc

7t: vi L Lc

"
# gDN !
N Z

q Y Dg }uz sp{z ~g 6

q {z Wg =
X yx
"
# u 0
wg7g e CZ1Z6
VZx yx
{z~g6
w

#] ]L L
c

BVz1Zzg]+Z[gvZ~gItWS

L Lc

\ W
W ! .xW` VE
Z
6x?Zm. ^
m.
B}g vZ L
L 1ZD
[81B}[g Z o oe ]
x *
CZfvZ Hf BvZ [81 Hf B[g x?Z

1Z Hvq
ZB1Z ~ F
Q -6"
# gZ
x *
C[g

~ ~ 7~ g @
s Z ]z bcvZ g &1ZX B

:Zvz ,6q]~ V*
Y L L[ KZgItWZ

1Z "
# g @
C*
B"
# g~ ] vZ g Z & *

g Z &~ V &g Ng DY:B:gz OZ6~g VYgz ZyZZ


1Z V Zz wL Z~ {g [_
bkZ~
ggZ ZvZ

Y^ V @
H6gt g e KZ vZg Z & 1ZQ wgt

1 01

z~ {g!
vZg Z & ]6VyZX Vx~ {zW

u *
hg
t ~g VY1 ~g !
zg `
@
Z & D

X B "
# g~
q

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


G
)1c
d~ {ZgvZ
y .X$ X X X X X X X pzZzZ
V YgzZ V LZz gzZ (
q
?
Z 4n}g vt~ {Zg vZ

( 41) Y

gItWkZ
Hf \ WgzZ
c

f ] "
# g~g ItW

LZ dc gzZ^Zh# c + ? ; g Yc
V ~

[8z~ {Zg vZ yYz w T e ~i Z


uKZ ? [8

Zz~{ ZgvZz: {Zz6] )dc ;g Yc

/X z

g7

Z Yq
~ yz w gzm Y7Y c

kZ Yx~VgVz Y
Z Yg ~Vz@W
~
X Yi ZgkZ?
Z [Z NZ(*
n}g v] X~(

W1
e
*
xxZ0ZvZ Z W
ZgkZ kZ6Z:vZyZgxZ/

zg Y~ "
# gQq~
g {g !
gzZ n Xg

Tg u" gkZ c Y~ vZ g ~g Z [- Z1Z *


X gzm

1 02

9
~ D
\ W q ./0yZ$]|X D7WLZ Tg:~

h1 ?!
!
~
~ h1 q
Z~ {zq
Z
!g;ZYgzZq
ZVgVYxz ] X ~gzZ *
: {z1 Yugz$

q
~ Q\ W1_L Wq
ZXvZg G
E4Oh!0G *
yZV YWx ~ ;(
Z+@Wi Z e7 ~
ZD
gzZ F

@
Zz ^$ ^^ZL
g ZkZklyW
X Vz y

kZvZ} 7
c yZy/_
~g VYgz Zxo } ZgZ k^LZ@WZ

X @

wJ~g VYkZ = Z @

#
J
gz Z J
` W qz ] +4q
Z ZzgItW

Z
tp ^$ ^^L L6
tv Zz c g

Mn:uzg~g6~g vz cg k
yZy~
qT?Yy Z

~ ]gT Yq
~
gHc
gF yZ c
h1 d
c

4 c
C
ZzZ
X Y
Le 7w i Le w M

X zq~
q

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

1 03

@
: xg^gzZ @
d

y
Z

6yQ p D Y B }gvgz

y1|X X X X X X X
y

9vZd
kgzZ
gz3Zg
}gvgzn
g

ZN 3

vZgzZ g!
V YKZ
'
B

(42)L{z" }Y

7 w1 6V !
i yZZ X f VZz yZZgz$~ltWkZ

. L b bc Y ~ ut z V yZ
) oot

N VQ9K L t
c

~ {g !
V,Z :
gzZ

X gw1^g !

'
LZt } YvZXN

c !
zg Zgz Z

g 6Zzg yY z w {zq
Z6 utz

KZ1n:

!
~gz$ KKZ gz$yZq
Z c
7LZ

{z
}kZg ItWt X Zg

g Z *^ Mt 6X oo{z
Z : y!
i
w Cy Zt
Z{z

oo*[8 ;g Yc

"
# gwi *
~h
]\

^ Mc yZ1DY
Y W

vZvtN YW{g: Zzg h !xZ


\ W g} 30
t *[8X gzB\ W:gz g6 gFgzm} VZ VZ9

V X g !
V Y KZ g h 7 \ W VZ9Kv
'

1 04

X L uZuvt3: VyZ ;g Yc

A jt ZZ V ] )~V ; g Zzg ItW

gzZ yEZ mZX 7{ ZZ 1 ^*


Y 1z~ VyQ

+@WQ1
:B {z
q
Z oo g +4 qnZ "
# gg \

6k Q B q :Z `gkZ Z
{
!
zg ZtTgZD
M ZVzi mY

QgzZ}IV;z izgPB/i m YL Z"


# gc
W: ~ gzZ ~g
X gx *
1FgzZN VQ9KooWp=:Zz

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


GG
.
4

E
5vZA
X X X X X X X X X E
G3 !
z7Q \ W
s \ WvZ
VY ]i YZ :
~ ut

\W ( : ]i YZ\ W
Z ) ~}

yF ~ 7g @
Yx

v ( 43 ) f
yYVI\ WgzZ

Zzp
g yZZ6y]y
Wgz Z6vZ

BV YKZgzZV L Z{z

B 7g \ WL~

( 44) Zz+ Y[pvZgzZ

t"
# g ]i YZ Y: ~ ut z L oo

105

} ]i YZ7Z7ggzZg

gz,LZ g L t Y
?~} VY]i YZ7Z\ W
s \ WvZ[8Z
g Z k{g !
~

~ k] L }
L s \ WvZ X ] ^ZL~gItW

[8 ] ^L LUzg \ ~i Z0
Z [ Zt?~ VY]i YZ

Z "
# [8LZ kz[g i Z0
Zt X Y: i Z0
Z WZi Z0
Z [ Z6g Z

x9 "
# g C{k
W:z t ; g ZzyZzg \

6\z Zs 76{ k
V C\zZs g c
t?t
X 7o]tz

p "(L L ZwEZ~ VsFt 7 s sp,

\ WvZ L L c
[Zt wDZ kZ Zm ~i Zg +-Zx ZX Z wEZ ~

@
Y Hf ~ qz x& *z W~ V1
s

tV
s \WvZ L L H0kZ {z Zg \ i d

t
s NvZ L L
c

tzz Z( vZ f ) Ziu{k
"
# g

Ht pkZ g Y ~ T Z 7iu{ k
"
# g t
c
L L ,Zt D
V1ZX ~ ]i YZVY 7Z \ Wg s\ WvZ

~ ]i YZVY7Z k] L L}] NvZ} b & Z~vZ uZ

X gt "
# g @
c

X ]^Z
L c

vZ~}]i YZ\ WZ
gzZ,: c
, ]i YZoo g (Z"
# g

gzZD:
~ {zzzt LZvtQ : ]i YZ\ W
Z c

1 06

X gt {zDYVc
bhZ
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

z ]i YZ Y : ~ \ W

6y]y
WgzZ6vZ D

+ZX X X X X X X 7
f *
Z

u~ V yQ gzZ n
g 7yZZ

Tg yZ~ uLZ {z :

D{ Zg Z
c {z
ZgzZ ( 45)

vZp D ~g ay

^c kZ
%N7Z vZ I*
E
c
w E
yZ

BV Zz
c
yZgz Z

( 46)g

. c Y: ~ ; g Y Hf
q kZ oo~g ItWkZ
E!
ooX V oo?
c

GV D7g W - " D
X #xsZ *

"
# g D
vZg k0ZvZ t :
F
ZgItWkZ

oo{g1: Zzg6
zgzZ ~ ~g c

yZ ut{z

t: q
ZX Fgz Z: ~g Cn: e ZX
X wi *
u 0
tWt~ {g !
V,Z ~g6 Zzg n kZ 7~g M^

107

\ W]i YZ Y:~ ] Zz , Z}uz c


utz ! [8 ;g Yc

"
# g
_76g~C
s6y]y
W: n
g yZZ6vZ : _ z

Dtc
7c
C+ t7 Tg 2~] 2z~ {g!
xs Z

c
V ~g7{z 7 D'!
("
# )gtc
7c
[ ZN6 kZ7

7 VrZ ~g g Za [ Z7Q uzt X 7


n kZ} Zg ZyZ :
~ [ Zy

} Zg ZyZ qz
GbN
wZt~ Za -o ~ VyZ H7I*
Y yQ \vZn 0:

: VrZa nZZ H6yZ 7 Le *


Y yZvZ Z
n 7Za

&Zp h1a ~ {gc


7Z H: I*
Y yZ vZ 1/Y

X Y{g? {gvg F

X T
c

~gFoo~g F] 2z~ {g!


xsZ~g ItW

X D7"
U
wqZ,Z]z{ izgi Y ~g Ft{C Z}
~gz*
Y
:
WZg *
vZ *
: ~ggz ZgvZ *
~g kZ6
]gz ] + 4
%N hZViZ
YX VzE
e
Z@~y
W`tW
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

108

E!
yXW X X X X X X X 5 y

Y ~ ? {z
B }g v{z
Z

ZZ c % Ze ~ ?gzZ D ;

Zz G
'!
yQ ~ ?gzZ D;

}YbhZV>vZgzZ

;VrZ"( 47)
F c \W VrZ gzZ

gzZ WvZJ
V,D

(48)ZzI*
()kZ

; g Y c

[R : I *
Y~ ut{z yZ\vZ
g Z~ u 0
tW

{z; Yz YV;z VrZ: nkZIq yZ~ utz

gZ~ u 0
tWkZX ~} ]i YZ Y:B&Zp"
# gX *
7
X : *
% Y YV; zVrZ YZb: ]i YZ[8

DY-
Z 4 *
Y:~ {zoo ! ZzyZZ}Z ;g Y c

VzgZ0
ZZ

~ V}g v Vzg DZge ` D: {z Y yv


~ ? { yv D . Zc : k
D% Ze

}YbhZV> \vZX F
c J
yZ'!
~g v kY

[8 { kggz ]t
g ZkZX *
Y:B}gvyZ

X + }]i YZ7Z

10 9

] Z Y ; ~uZ z V yZ ;g Y c

x vZ t Tg D,D
s \Wvt ! *[8}Z X c
rz

DI*
`z xsZ vt Z `zxsZgzZ c
i Z ] q:V
&M} ZgS [ Zy
~ cyZ n kZ E

yZ1x Y Z*
+

X @
F
6
VgZzgZ V XXl^n^e ^] ^] L L: *
Y

g gvZx}g "
# g ;gZztg ItWkZ

{z %~ @

kz [gX ~: ]i YZ Y~ {zoo "


#

t q
Z~ Y: yQ N;: Y VV;z @
N Y:

QX M
W
M VZ ZKyQ ,Zy~V
E!
Y:B gz hgzZ W - " }g {zg c Y:Boo
X wVq
Z {k
i Z F
{k
$
gL LgyZ c

n }g v*
Y:B}gvoo1
c

tVzgZ0
ZZ~g ItW

6k

o!Z0vZ~uZ k
D!Zy
YV; zt ;g
X
k
yZyV&LZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

-!
:E
+
!
X X X X X X X X X wh X z

g= HV- ~ yQgz Z

{z Y { WaZ e: ~gzZ

Vz
3" gzZ } 7 ~
( 49) }=

110

kS ~ utz D V f gzZ t Zoo~g ItWkZ

# gZ
"
bSZyi {:
F
Z`tWkZX
Hf t Z}'

? Zg H0 ~g c

0Z]
ogq
Z: Zzg c utz

~ CW]g@}Z
V
gwVg~vZwg c
ggkZ
N 'gyZgzZ zg}g t n
z Ej8r

g { Zg Z k
xT Y7
N :B= < !
$g V Y : ~ ~ } g e= C w)

X ~ FQu 0
tWt0o0ZkZ%~c

gN Y} hgD

t ]gZ: q

ZkZt D
vZgk0Z *

z 0Z]
t 7p Z y Z c
: Zuz kZ ko I kZ

cg~*
Y:~ *
: "
# gZ:q
~yZg o
X
t *
Zh Z t Z + '!
~gt 7py Z It 1 ^

xq
Z0Z]
Vg Z~g yZoo
g Z X]_ j] o]ZZ
Y

L
,Z ;gC
t kZ V!
~g kZX
x*
gz Z
$
~ VKf
X }=
c iz7Zy#
x *
v}g
$

[ g Z {zT x`
xq
Z*
U yZ6kZn:too

T}=
7Z3
c

f [ Zg~ p Z ~y
Wg ItWX g

VCqZ$
KZ t
Y~ 3
gzZ ;gZz

kZXgp v W{>Y
Z r w kZ7}=
Q31Y~ 3

111

@
CWi Z0
Ztk QX'!
"gt "
# g 0Z]
og
X CY ~g Z0
ZZgzZ "' !
~g kZ7{z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


G
%N7Z > N
5{$yZ
gzZ @~E
Z
y>ZX X X X X X E

Z

D o Vp gzZ 1
g x CZ
\ W ( 50) 3
vZ kZ Z $
V7

*
q Zg z ~n}g
( 51) ez6
vZVgzZ

gzZ T e 7*

~ {z f V.V oo~g ItW

{z
c

y
w~uz yQ~`tWkZX D b b

q] k
~Z KZ VrZ Dw ~WKZV V.yZ
X

vZgvZ0'
Y]| t Z bzg r
:
F
Qg ItW

Vzg ZuyQgz Zoo p=6utz "


# gZ
e
Zzg

p~(ookZL~3 Zg ]
"
# g~ Zh Qt
k
~ ut e
/x gzZ "
# ggz Z t ` Z
~o

112

Z)7Z6
kZsg Z0
ZZ
hgyZygz Z
[%HsZ :
X Nwi *
l] c
Wtg )oo?: VY1V

g]\ W
qtoozg [8 ; gYc

t"
# g
(
D YVtA
'

gz ZD oVp 1 1D Y ENE

X g[xY~g H7nZg *
g V gzZ D
Y:

1 X @
77t
Y: Y}g v,
V8$
yZ\W ! [8

1 z4n}g C
]ggz Z 6
pbn}g z

*z g i g ZzZg \[gX
z'
6VhZs
Zg c

X e *
z6ZVzg0
ZZ @

x6
VzLZ

k0Z *
oop61 g Z0
ZZ ;g ZzgItW

gzZ V ~g$
k
Z% >L L D
vZ g

V oog x~u 0
C
tWkZ, z Z%V ~uQk

X Dlp{zgC
1p

sgzZs c ` ~o 3 ZZ}
~ xsZg c
t

; g Zz t gItWX A rz
g kZ ~ + c Z Y g

Z:vZyZgxZ/X oo7x VzgZ0


ZZ *
*
X yY V

utX q gz Z~i !
VY e
.~ utzB "
# g

~ Vtx Zg W~y ;gg *


3 WyvZg]|6

~g ZUg \ W p=utgnVrZ?V ( "


# )g c

113

KZV 3*
3%~r !
~gz ZV~\g Ytc

gzZ 1utc

aZglpu"g p=: Zzg 7} F


Z ~g Z
X gW:Zz

6
zz w g Z * Mkg z6 Q6
vZVzgZ0
ZZ~y
WgItW

ZY gg Z0
ZZ Dlp6
Vx ~C
KZgZ * 6Z}
LZg Z0
ZZ Dz

X
:
] Xzs
Zg *
yp CZ*
uCZc ZY gZ DVZi *
6

@
C
c
*

{ W/ *
g c ut "
# gg0
Z`tW

% ~gz~g D
{ Zg ZBcg Z0
ZZ
6
B; Wg zz6vZh
g(ZlZ D

x 7]i YZxs Z

X 7t*
Qgz Z*
:x xgOB;

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


GiE
4

E
z ~g ? \ W ( [8 )
G X X X X X X I

g OZ q
Z ~( ] c
)V- 4

DgOZ 0}g vgzZ D

}g c
s KZ vZ
gzZzg OZ?}h
[ ZV;
( 52) Zz g OZB}gv
p~ { Zg vZ ?\ W( [8 )

wJ
C
? ~g6 c
z ay

( 53)v?Y YH7

114

61 Vzg Z0
ZZ {z ;g Y c
[ Z pq
Z yZoo~g ItWkZ

p ?6
qT,7Z\ W! [8 ; g Yc

X gV ZYZD op

lpKZLV;z Y~ y g vZ n }g {z D o
X B

: Y~ utz 0]
ogt:
FQ`tWkZ

6V; z w CZ1V Y7~ k


] !
gzZq
Z kZ~ KkZ [ f T c

{z ~g6 c
z ay

pw ~ {z ? wi *
`tWt X V c ay

d
kZc
Wy0]
Z
4vZg
0Z]
X YH7

wJ
C

N Ywi *
]c
W~}g !
}~[ Zzg ko~ Y~ utN! !
!
!
!
d d
Nwi *
`] c
WtQX Zg d
LZ k Q x *
X
$

' d
~JQ \ !
N WF
Q ]c
W~}g !
} ~g7 ]!
~
X ;g"
U
{ c
i ("
# )n} F
F8N[ Z

z ~}g ?,
ooyZ \ W ! [8 ;g Y c

"
# *[8

}gvt ] ~g ] !
~uz )n }g vt q
Z Dg OZ V!

Zg ~$
Z] L hZ n }g '!
Vzt g c
1 Cpn
M 0<
0gl!xz ]
0:
tig w'n}g W^
Z
Wxyp

6? Dg OZ 0}g v z xsZ ~ Vg

X Y}g V;}g c
wi *
[ Z

115

I
kZ kZ Lg
z'

60\ Zz WC
svZ Zz`tW

c
YL c

YZVpqVz klyW
X @
% qzg

w CZ gTo
c

t X :

'
zc kZqVz Y

74"
# vZwg ot 7wJ{z} ay

6{Zg +
ppc

Zz t
ogzZ~gItWX @

} ~ *`
Z YZ ~ *
X @
lvVc
i : o

\ W Qe
Zzg vZgi {gX 7z ~ ]y
W @
Y c

;g @
u| Vzg Zg~ qYgz y]
0ZvZwg c
n "
# g
vZ :t L kZ , 7x t Q c

"
# g , x t kZ

X bjV ~y[

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


3!
:E
zz kZ sK ay

yQ
yz
zX X X X X X X X X z
wgkZgz ZvZ{z
H7wJ
gzZc"7i gzZ DB

p *
~ {Zg vZgzZ DW :

zZ w yZ ( 54 ) D ay

yZyZ Le vZ Z:

[ Z ~ 0

i * yZ :
w

{z~ wq kZ 3Y yZgzZ}
( 55 )VZz

116

;g Y c

~`tWkZ 7wJ]Zz ] oo
gZ~g ItW

yZ vZ wg: vZ : vt t :
: wJ] Z yZ

yQ
c

t~gItWkZ2 zz ~
: wJ]Zz]

{zV"
U
7Z zZwyZ :gzZ7{Z
7Q ] Zz]

XF:
~ !
cyZ
'

$
Z D Yi
tzzq
Z Z *
oo~g ItW

t c} z3V ]ZyZ y _7i {z , 3 V

~yZ {z e tz f ~"7
i X $
1]] Zv
z # xsZt N Y: t6] Z yZ ;g Y c

Vzg Z0
ZZX 7

]
c

Zz~gItW cyZ w yZ zZyZ


, ] Zz ]oozg yZZonqJX 7{Z
D

~ e
Z@cV [ Z[Z~]y
WX @
Yc
} ~*7Z
GobN
z G, c ]
) kZy oo -7i $
g !
zg zZ w oo, Z Zi yEZN Y tzfgzZyj
I
7gz Z}
g !
zg l z Z w
Z yY w!
z {z } Z}
0\ l
bkZs
z * Zmzg *

yiz0

i
z~izgl

XtD
4F
7 C
y$
Z}
i Z * GiG

(yZvZD7Z}
zZlg!
zg
Z *C
ZzZ}
:F
)

117

ZG Yzw r
z!
#xs Zoozg
c

Zz~gItW
%Nt z
~E
Zw:t{b{
c
C:
~ !

'
yZwyZ

c
C
:
~ !

'
yZwyZ @
Yc
VY
zzw gkZ7Q C

KZ ~ p
z z w Wzg [Z g"
z z w : yZZ

$
Zg6
tgzZN Y%~
q{zgzZ : zs b& Z

[ Z yY w!
z {z} S[8 c
gzZ Z c
w} t ~ Z%*
X
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
E+G
A+G
y .EX X X Xv!
y C z
gz{z"D39vZ{zgzZ

{zp7 ~ ?{zq ~ ?

( z: u|J yQ ? ) Dge

c
Y ( {C 7Z (56)

skZ (4Z c
{
( 57)N YQDZh V(g

D ay

6g}z 3 {z f ]Zzoo~gItW

oo ; g Y c

~`tWkZ X 76Y zg\ xs ZgzZ g vZ


kZ{z Y{ C(~uz }7Q
Z ~g6yZ tg {gB}gv

X V VQ VQ9KvtN YQs

118

L DwEZ"wnFcp
g lpo ; g Y c

D VQ9cp
gZgLN Ylpy {P~ {Zg vZ

?t nkZVc
g ,m
?,D
~g tyZ7

(Zq~ ?
C
X YH: u| WByZ}Dg e

7Qp
Z Yx:{Y{ C XyY
}7Z
Z
c

a Vi oo
c

V XN Y- t; t6V; z
X 7g Z z}g vBgTxs ZL i !
txg

e
Z@v yQV gzZ
c

f [oo~g ItWkZ
K v{z D7{Zz6{g f ~ VQ nK6]!
] !
y}g
F
6VQyvY%gZ yZZX gz kZ oo *
VZ9
7Z
7 ?{z a^L L0yZklyW
X @
VQ7nK
L L
c

t~y
W`tW~ {g !
ooX c
w V$Vzg Z0
ZZ
oo p :gz yZZ t6VyZDg e ?{z XXm
X X X V: VY p {z
6t z] ZZW V
vZ#go
@
YW~{Cgzg\ "
# ggZyZZ

#
sZ1 # xsZ
qt ooX @
YV~ gzZ[Z
DtV VZ VZ9Kv;"t Q7{C(~uz}{z
- A {C 7Z
Z g (Z6Y ~g6KZt*
:gZ6V!
VZz yZZ

X 7t~VyZgzZ x*
+ "
# ggzpwyZZN Y

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

119

-!
&:XE
3EZgX X X X X X uE,G
z
y E

~]v ~ yZgz Z
Y c
7Z
Z D6\ W

Y c
: 7Z
Zgz Z DY lp

HgzZ ) ( 58) D Y nZg*


z kZ

7Z kZ DYlp{z
Z( @
Y Z

vZgz Z c
wgkZgzZvZ
aLZ wg kZgzZvZ X

g s vZ

( 59) Zz

yLZgzZD VZ9K{z f kZoo~g ItW


NgzZq
gzZ z6"
# g ;g Yc

f x:E
ZyZ~u 0
tWkZD
X `g {xsZ7ZwtyQX r yQ ~i !
x ZZ

g
w
"
# g t:
F
Q`tWkZ

\ Wc
V Z6
Zi Z xZ { c
ic

xcV ZzyZZ~l

6 kZ"
# gX , eTe A e& h\ W
$ Zzf&q
ZD

g,s Z~\W !vZwg c


1{z { G
Z

Q vZ gtzg/6~i Zg y!
i kZ kZ }y Vz7s Z~
xZZ kZ~ e
ZzggzZq
Z ~: ]i YZ OQ "
# gX e ]i YZ O

120

x ZZ6"
# g{z Zz Z(]ot {ZeooX c
Wp ZZ1Zx *
Zz
lp Yc
. _ ZpyZ 7Z
Z
s Zz w\ W~

X nZg *
:gz

wgk QgzZvZ gz Z DYZg6"


# gvt YZ H

X YZ (Zt
ZX { c
i c
Zhw {zZg6

6kZ e
Z
Zzgq
Z vZg&0ZvZ]|Z bzg

kZ7ZgvZ6
x?Zm.c

gzZ)"
# gc
xZZ oo

X H6kZVrZ
c
*{ c
i

VryZ1gzZ H c CZ oo ZzgItW

V Zzx ZZ6"
# g \vZX e:t y
Z ] p Z,Z

yZZ 7yZZtX nZg*


A:VZg6gA w xsZgzZo
tgzZ yZZt ;g V;g *
Zg6
kZ{ c
i c
ZhA: c
At

X vZt g}g}g{o

Z D x ZZ ~ ]goo ~ qzgItW

y\ WLZ {z n kZ bz kZoo VZz ] Z% ]

~ ] r Lg 7nZ Z V Z%*
Z% ]
Z DC

X "
U
<
gzZ ^
YbV)

gzZ Zg6
wgkZgzZvZ {z
Z Zz~gItW

ZzT@
C
YZN
aLZwg kZgzZvZ vZ

121

] spZ}
* 7t
Z Z ~pwggzZvZ~ x(

X !
z
zg ] cZY gs1zg 6
[ ZNzg
+

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

lX X X X X ] ZZ

wz > 2i gz Z W )gzZ PL > 2i

sxsZV XgzZ vZz

Z Zi WVgzZ*
Zg

gzZ~ gz n
VnzH~
svZt +
)gzZ~ {Zg vZ

Zz D vZgzZ 9
q
Z
(60) Zz

D7"
# g> 2i V LZ/g Z w t:
FQ`tWkZ


"
# gw }g i ZZt gzZ V; kl yZ wt

ooX GwJ] Zz
c
B; g]ot/
nZZ kZyZ f
c Vzm
LZV Zz yLZ "
# g> 2itHnZZt6kZ

0
X hVzMyQ >i]ZVx~
s
zX wi *
u 0
tWt6
>i hVyZgz Z: k0
X hVyZgzZ [w k

yZgzZ M
wz {Z9g >i k Q V"p
Zt D J
xwz

c Z Zi WVK
k > 2itgzZ*
b sxs Z hV

122

ay

~ { Zg vZ $
Y~ c gz n
V Zz YnzH $
Y swM
~^1Vg Z w ~y v
)D
@W~i ~ kZ $
Y

vZ sg r}g t $
Y sc gz Y ZyZ V ` Zzz

d
Z v ~ t
c

bkZ ]gx X G s

l{z g "~x kZvZ, ay

w 6
V'
c

VzZ

Z(q
Zw Zzt~ ay

~ {Zg vZw Z}
Zz
~ w g
w Zz t g O~ Vzq]gz g:

Z}
ay

~ {Zg vZ w g b s"
# wggzZ Z}
w g CW

1 Cg*VZ

6 ] *
ay
w Cgz$ * k([

X Cu DY} i Zzgwggz ZZ}


@
Y~ kZ{Z

} @
lp Z}
#
}
kZ w vZt ] ^n ]ZL

ay

~ ]5y*GV{]
) > 2i @
ay

6tkZ {z gzZ
G ysg r>i~g ItWkZX M
7 PL~]gkZn7

"
# g H
gZq
Z ?
X $
Y s >i VV

?


g Z sg rJ W kZp H74 \vZ]

, z Z% n
kZ YHwEZ Z
D

LZ t*
VQ1 tNlpy
16
V(

px 6g~i W~ ]c
Zzg yZ t c
} kZQ 0
n

X 7 Z%n
ZwEZ~

123

n
svZ
t Zz
g Z ] mL L~y
Wg ItW

l svZg t 7h nZ Z6g & kZ > 2i


X Zz
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

D 1 ( "
# ) oogz Z

-!
:E
@Z[ ZX X X X X yzf- +Z X z

\ W V {z gz Z
E
c > ~g v{z
C
{z G/4]N] !

V!
gz Z n
g yZZ6vZ

V Zz yZZ ~ ?gzZ D&

1vZ wg vgzZ g c

( 61) [Zu*
g cyZD

~$
gzZq
Z yZ ~g ItWkZ f V oo~ ] c
W

# ggzZm{ooPyq
"
Z :t:
F
Qu 0
tWkZ
Hf

IVJ
g'!
t
Z q
Z ~ yQg DV ]
s
%NZg
7 y6
Vwz Z: {Zz6 q
ZYZzko ZE
BVQn7{Zz6IV'!
t b
Z C'!
~g

X Y] !
gzZBynV {z7]!
+Z
GE
*
5G4&og {g QbkZ e
ZzggzZq
Z~ yi {~ KZ

124

Z Qyq

Z @
Y~g7@
Coo' !
ggzZ Lgx~g
G4E
&7~Q #g kY V
5G
wkZ~
] !
V {zN Y y {z Vzg Z VZn~ 7{ Zz6

X q
Z VZzgVzx|wi *
`tWtA
X D7

C1"
# g ]woo CZz] !
m{q
ZgItW

7"
# vZwg] wyZ Zz 1: c
y~ >yZ

{Z
XZ6LZ T . g yZ {z D
7
~g [8
Z

D C[ Zu *
g7Z n] h] ` Z
L g Ip Z~y
WltWX D VZ
N+F
[ Zu *
g Zz (Zzz T x:E
{ # "
$
# g

gbTg Dl'!
+ Z~V1]Zgyx
z v{z ~
gX Hvx Z CZ {z~zg`tWkZYnkZgz ZA ]!
s

n kZ xgl{ \ Wf
] !
q
ZC
gzZ V {z Itoo~ {g !

6Y x{z ,z x 0
Zu{z n kZ t " |yZ \ W7
X D7h
F
~g v6
}gv

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

125

E+G
AZ~~ZX X X X X Cv!
y C

D3nvZt }gv

{ c
i hwggzZvZgz ZBZg
H ( 62)g Z0
ZZ {z
Z DZg Q

}#wggzZvZ : D7Z

~ kZ v W3c kZ G
( 63 ) Zgz
f ~(
tg

VZ VZ 9K ; g Y c

f i$
gzZ q
Z oo~gItWkZ

V ~ngzZ] Z $
KZ {z bkZ D Vzg Z0
ZZ
X D

kq
Z~ yZ >oo6q
Z : t :
F
Q`tWkS

F ( "
# )
ZkZtkZ6kZX Lg77~V h
0

sp k Q yZ ~g Zq
Z t Z6V;z F
Q
$
g !
gZzZg t yZ kZQ F
Zzv ?gzZF ( "
$
# )nvZ

VZn{z (Z ?Y7gzZ c
ooyZ "
# gX c
7~
g

% ]| N
e
D\W T0Z% yZ t 7]!
+ Z

`tWtX N
L } CF aLZ!vZ} ZD ~kZ{ g !
X
^yQgzZ
"
U
*
C%]| Twi *

^s "
# vZwgoo! ZzyZZ
c

V ~gItWkZ

126

Zgwggz ZvZ e 7Z YZg? f


39K Y s1
wggzZvZ7 Yt H mZ {zD7Zg VK{zD

*
39K ZxX
f ~( g~ [ ZgzZ 5Zz #

gzZ + VZ w"
# vZ wggzZvZ yZZ 7yZZt gz Z ] oo
X x*

tWX g wgzvZ e

%xs Z Z yZZ Zz t g ItW

uZz;~ X m ZL zm{ X m ] u] ]Lz


L tg I
T7(Z1 ^am ] L L CW;6VZ E<X ( z )wgzvZf

gItW~uzx|kZX g Z}
gg q
Z gwgzvZ

k Q
Z vZwgT ] ^] ] _m ZZ gZz

Y1Zg"
# vZwg i+4Zg\vZX
ZvZ

~ XX ] ffvm ofi^Z
L MbkZx|~gItWq
Z~uz klyW

X
zvZz q nZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

127

}F
Q >g+Z6
yQDge o

?} C( '!
) VyZ

G
=-oX$ X X X X yZzg E
CE+G
y EXG

T Zz% vZ"t Z z
yQ
Z([8}Z) (64)g e

g4- }g7

kZgzZBvZ H \W

B wg kZ gzZB ]c
W

? : (65) DtZ
~ ?
ZyZZ (Z)`

[Z}uzgzZ,s{z

Z
q

(66) zxZY,

N Y ~ [ Z [Zy
]y
WyZ f ~ {g !
oo~g ItW

f YC
k o"C
w [ Zy
* yZ
g Z~ u 0
tWkZ

] c
WyZX g !
0
'

i yZgy.6C
7Z x ,Zt_ c iz

s "
# g~
)q
Zoo6q
Z t:
F
Ql

n ~
g'!
~gt x?Zm} Zs *
X Xg /i gz ZXVu
{z e 7Z /i s }g V c

gzZ c
["
# g,

VQ ~ yQ1 g
g Z"
# gv {z Vz c yQ~ B/

128

^ ] 7 ^m LLn x*
q
Zq
ZV WyQ"
# gQ7

V}g >kZooZ
oYZ9V#oYZ9V#

c
s gzZ ]gm ooyZ[ ZX ~ Z{g !
{g
x*

z[ Z1Hg OZ Z(c s g [g c

"
# gX Y
X
c
wooyQ O Y- V?

63Zz utz QbkZ e


Zzg ~uz q
Z~ wz4
y
gItWkZ

g q!q
Z"
# gX,, g

go{g !
Z V;z"
# gc
U V;z 7Q vZ gg q]|z U V;z 7Z

gn TV Zz yZ ?H Y7 g q "
# g g*B

gk0Z]|V} YJ
x *
yZ~ c

"
# g e7yT~ Z0
Z
=rZ G
*9gg1 C "
# g}g7 x *
oo, \vZ D
vZ
( ~1)X c

7C
6
V7Z\ W

O7Z7c

VzO7Q~ ("
# ) !g DnvZ gg q]|

+ V { "z6kZ OVLZ ("


# )Yg6

gzZq
Z~Z yi {Nwi *
] c
Wt6kZz#
(Z} 7
WZ~x
xzgz kg ( "
# ) u oo6utz e
Zz

gzZ c
VyZ "
# g gz$vt o} (o {z gN [Zp
X Nwi *
] c
Wt gt6gn g'!
+Z ? Y7
Vi ooyZ\ W ( "
# ) ! [8} Z g Y ~ -"
# g~l]c
WyZ
}wt yZ } F
Q >g6y
Z Lg _tC
7ZV:y.6

129

G
"7Z\ WX
-E
45E
t }C
Vi ~g vvZt Z?,
6g>XG

VWkZvZ ,
\ WX gt 6
g, n
s
)q
Z ~?
Z
y?D wgkZ
,[ Zgz{z

}uz l{:
~ t ZB}g v{z,

~{g !
yW
+ yZZyX Q7 c gzZ ;gsz^~ V

X
pvZ] 5#Y ZZzt Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

}uz q
Z
'gogzZ%o

X X X [ ZX X X X X X yZ

ngzZ Z'
/x

n
g V; LZ gzZ zg

c
hg7ZvZc
>vZ VrZ
\vZ( 67) oo"

g gzZ Vgogz Z Vz% o

{zgzZ g ~ T c
g e 3
(68) cyZ

gzZ y{z T e *
CV VQ9Ko
g Z~gItW

}uz q
Z ox ;g Yc

~g ItWkZX { ZpV
~ V
Z
Z}g* {z p p }o7gZ zV

130

'go,Zs V %o,V AL

"gz ZL } }g 1 {ZpV ,}vtp


Z

KZv}gt Wc
$
V| c
V V- {z
q
Zoox

V 3g t VrZ . # xs ZX q
Z~ # xsZ o

7Z kzZ}
gzZ` wZ}
tz ZZ!
!
hzg Y Zz Z'

~ ciz 7ZvZ7# xsZ o$


i$
V yZ vt c
hg

6yZ vZ6VCqZ$
7Z VyZg R ~ v W3t gz Z Ze

kZ KZgZ0
ZZ* ]gq
Ztg~[ ZvtgzZ Ze

g Z}uz q
Z V }V q
Z7 kl

Zs V q
q
Z
,Z)s ZI6
V-V/
c
B y*zy Vz
* ~g7 k
y z u 0
LZ
D Y
p
Z N Z~ # V V }V V ooyZ
q

q
Z
t ug z X D Y
~ Vo) Vzi 6g}z 3

X x oob rz
Z'
)zg Vi Z

hg7ZkzZ}
D YwZ}
v ; gZztgItW

x`
+ F
*
$
>Z}
;gZzg ItWX }i Zzgg KZ6yZX

Z ] Z DY xz g vt Qt s ]g Zw T

ggzZVV7 ~[ Zoozg X DYb wx*


yZ
z

} i Z"
# *[8LZgzZxsZ+X
pt u\vZ
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

131

?VyZ ?( ! o} Z)

?gz Z Zz ] { c
i ?{z

G
E

5
yzuZX X X X X X X +

VrQ Zz zZgz Zg Z w { c
i

? c
VZ {Z
{ LZ

? 1 q {Z
{ LZ

?gzZ H q {Z
V
{z 6 sz^~ V w

V yZ w'~ V w

zgz Z ~ ]y
WgzZ * wqZ
(69) Zz VQyvv

~g ItWkZ
c

f VoZzg {g ~gI]c
W

gY ~ -zgc
;g Y c

f oo u 0
: i x?Z:Y m
Z

Z
ZIv z",ZV: y.6 V- i Z6
Vg Zoo\ W ! [8

? ;g Yc

ooX z" V1LZ L Z VrZ g ~ V


/Go8E
Z {zgzZ ?~ V y.6 *Y m
q
Z boo
VrZW~ Z
Z_yZ0
{ z Z o p ?{z t
t V ; X
N VZ'
} ZX H !
~ V:E
'
Vz ~ Z}
gzZ c
~ *6zi !
zi L Z

: ~ # Y m
Z ]ww {k
H b7Z ? ! o

132

: 6q
Z x Z Zg v 6q
Zg Zq
ZwqZ}gvZ
~hg
E
4GoX n V~ ]y
{ c
i ?
c

[ {g E
LG
W: e V{Z
~ *

kZ~ ]t X
~g v 3g W Y m
Z og!
%N~ x?Zm.q
3g b~E
ZvZ
z Y VzgZD
y
X 7w
Xj:[ x~ "
# wgV Zy
W?! oo} Z

KZ
$
1 MVz
z Vz\vZ ; g Zzg ItW

~gZ$
gX
VZ {Z
yQ z yZZ LZ !
7Z i
'

~ ]y
Wz * wqZyZ ~gZ z z m Z DY !
wqZ yZ
'

X D[x

oo "
# g e
ZzgvZ g {k

1Z *
C
~g ItWkZ

~.
{ ~ yQ
Z_g(Z~ ?zg (Z jz ?c

g
ukZ
Z c

vZg {k

1Zg
C
ukZXz (Z ?

f m^L
L 7`tWtklyW
T e &

QQt] Zg
] Zg ` Wc

t vZgk0ZvZ*

g*v ? 7XyZ z Zg v
c

ooX /xgz Z
] c
Z@x?Z:Y m
ZX W: kZg
yZ7Z1W ? p C

z wq Zg v { ngz Z !
0
'

igzZ ~ ] Zp~z* c
VZ: {Z

X (zxZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

133

W:VU LZ k0
yZ H

gzZ x Z'

ZgzZ Vz gzZ x b

G
E$
#:XG

G
.
Z
y X X X X c

yZ I~
Q V gz Z Zz +

vZbzgwgyZk0

KZ p {z @
6yZ : y

( 70) 6
V Y

$q
ZWzg
ty
qggzZoo~gI] c
W

g zooyZI !
V)~g yZ f Y Zwg yZN (
'
yZkZ klyW

{=rZ G
*9g~yZ ; g7wi *
[ ZbyQ6
ZwVyZ7y
vZ `n k] `en # ] ^ ^ L
L c

ybkZ
X ~yZ\ Z}

"g z oo~gItWkZ
-E
4E
5G
?H VYsp"gkZ ? g Y>XG

x
c
1e [Z0
b x g] uZzyQ7 [ ZVU
mZ'

Z ]| !
igzZ i ZzWu *
'
q
ZVx
c
uh S0
W

!
v W !
'
W~ + -x c
!
[ Zz!xx?Z
'

~ !
VU vt X I~
'
Q V yZ b 7x7Q [Z ox

?f c
g Z VrZwg L Z \vZ k0

yZ D 7VYg6n
yZ ,#vZ wg oozgt
Z H6V Y KZp VrZ

134

X e *
q$N
qV ;g Yc
kg~g ItWX ~ !

'
gl

vZI Z #Vg LZ ~ !
VyZ ;g Zzg ItW
'

b 0
oozg X k
:

'
gzZ F
!xyZ C n#

V{{ nyZSg CW,yZ k0


V Zz [
c
C nV
X 6y!
iVx] uZz nVyZ~g Z z[
V1

7Z 7C c
i s~g {z Z VyZ
c

~y
W`tW

yZx?Z:Y m
Z Zz C 3 Zg 97Q D6V Y KZ s

gk Q VrZ1gf zg cyZz x?Z:Y m


Z~ Vz0
ZzWk0
Zz 5 Zg !
z h6yQx?Z:Y m
Z !

'
~ V
pgz Z c
VQ: {Z

X !

'
gz ZBg (ZZgpVrZD

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

g }uz q
Z 'ggz Z%g Z0
ZZ

m
X X X X X X X X X y>Zz

zg Z'

>

gzZ vZ > 2i D i

v D
Z wg

"
3g6yZvZ d

( 71) Zz
vZ

oYZz @
c

f ~ ]c
WyZZf oo~] c
W

135

yZ ]Z oo{z
c
C Vzg Z0
ZZgzZ ) Z Z gz Z
%NVz'
X YZVgZgzZ ZE

g ZV<VE
}uz q
Z {z
t
c

f ] Vzg Z0
ZZ~g ItWkZ

hZ}uz q
Z {z
~uz X ~ #
gzZ ~ * g


a zg}uzq
ZZ'


t~ V!

bkZf ,v0
D Z Z ~0
B !
i

D
ZwggzZvZ
t~y
WgzZD Z Z > 2ivg Z- ~

~ * wz4V8g kZgz Z
g6yZvZ~5Z Z ]yZ

Zz
\vZX ~
gzZ
z Dg

o Z>
~
z D%
X} i Z e A e * g {z Y7uzg ] c
Q

kZg }uzq
Z]g%g Z0
ZZ e ^n] `eL L
g Zg ItW

Vzt T
z yZZ Y Za ]gg~ yZ L
Z @
Zz t
zJ
* sWzg XN Y]zy
s !
~kZw

Z0
{] b!
ooX CWg ~Vz ]y
Wz* Vzg Z0
ZZ

` W D F
6mS g zZ ~g^ ] D F
6nZZ gz Z g
X
!
i$
~g ~*Zzg}g

z Vx Z VV;z
c

f ]Vzg Z0
ZZ ~g ItWV

~y
Wg ItWX kg V + kl{z xsZ M kg

Z
cIgz ZN @
~ `unL LD
~i Zgx Z ] `un L
L
gZ

136

X } i Z gm{ KZgz Z
aGvZ6
V Zz~0
] yZ
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

VggzZ Vz%gZ yZZ \vZ

AZg-ZX X X X X X X X >ZvZz

n X c

{z VkyQ

Zz g {z ~ T ,1

V;g { 0
~VkEZgzZ f
~(
g vZgzZ c

{z

( 72) ! x ~(gzZ

wqZ}gyZ f
fgzZ Zg~ ]y
Woozg ~g ItW

wqZyZ f ]y
W4VzgZ0
ZZ~ u 0
tWkZ f !

'

ZX c
q

f ] Yg &c Vg%g Z0
ZZ \vZ f Z] Z6yZ~

X V ~g Y ,1|z 0
n X g ~ ] !
,Z {z t zg
X 7+LV] *
k;g dZ c yZ c


g Z bkZzg}uz

!xxgzZ Z (

zgtgzZ Zg6yQvZ c


g ZbkZzg}
y] )vZwg c
HwZ "

# g D
vZg {k

1Z *
C

yC
V]c
cuy,~ T Cq
Zq
Z~
c


gZ H

{#C
gzZgjq
Z6_C
_,6C
,~ {#C
V%i!} #,~

( yi {)XV3n]6
yZp,C
yZp,,~

137

gItW @

7~igz s {z LZvZgzZ f {zvZ~`tW

X V] Yg Z Vzg Z0
ZZ Z
c

f ]4z ] YgV~

: +c
: V c yZ ] Zt gzZ N Y }i Z

g \vZx Z Z(
~] Z Zz] Zg " }g
c ] Z

X
Z}

Zg ~
D
#
0 { ]| Df ] Yg

vZ ?Z
X zg !
z
kz
gz Z, Ay Wz} i~VgzC

q
c

f y
cx ~gItWX zwZkz
zwZ

Z yx*
zg dZq
Z
,z f
y Q Y}c

X mcY ZY m
Zzgt*~

tgzZ qgvZ Q
c

f zg !
z
c ~y
W

X ! x~(

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


..ZX X X X X X #ZZc
G
gzZ z ooz g ! * } Z
%Ngz Z c iz *
ZE
1yZz 6yQ
( 73 ) ( *
1)

] Z]y
WcVzg Z0
ZZgzZV Zw]y
WWzg ~l] c
W

Xg 2~[ Z~* {z k
oozg ~ltWkZ f

138

yZX t Yc b t Y Zg ZY Hx p

c
kg v Y H { WV VZ'
yQ X t Y c
VZ s
X tY

7{6oozg Zg ! [8
g Z"
# g~g ItWkZ

7Z ooz:3
n yQzVgZyZVxA
N YWi !
#m!
KZgzZN Y4~KxsZ{z @
X b] xsZ

"
# gxZ
c

c
of]L L "
# g~gItW

i Z
z Dg [8}
c
C t mZ m{\ W HC

~kZ ; g Yc
g ~g ItWX zg ] !
Z@]gzp
yZ ?6g[ Z , ?g
Z Z% kZ v

yv 0
Z
{z k
kZ} : c
}
!w 7(Zz

e {z g ,
X ZZ c
bVzg }
X e: c

# #xsZ @
x 3ZwVz oozg ~y
WltW

F
h
VyQ~g ItWX q
Z Vz Zwn kZ q
Zg Z Vz yZ~

Z}
D6yZZyQgzZD z6xZ/ g W6
gZz

:vZ yZg xZ/ C k


? yZ @
ZZ ~ V-klyQ {C
X ? Zz !
zg ZyZtH oozg "

# g Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

139

E+G
C
z zX X X X Xv!

7 VrZ D 3 n vZ
~xs ZgzZ ]!
VrZq
c
0
: Hp VrQgzZ
W

kZgz ZvZ 7QnZg*


6kZ {zgz Z

{z
Z c
" aLZ wg
VrZ
ZgzZ 4t c yZ B/
~ ]y
Wz * vZ 7Z 1nZZ

~ }i c yZgzZ } [ Z u *
g
(7 4) 7g z
z

/ Vk
LZ7Z~g ItWkZ
c
6oo~l] c
W

3n1 f i$
f
gz Zq
Z yZ~ u 0
tWkZ ;g Yc

1 ] !
t 7Z
c

f x gzZq
ZyZ~`tWkZX 7(Z
z `tWX c
VY " wg kZgzZvZVzg Z yZZ

0yZ"
# g {g v utz : t :
FZ

st"
#
Z kog6

g ZkZgX 7YZxZ yZ D

%NxZ yZ
0% 6kZ F
yQ vQ ZE
$
~
gg!
gZzt X F
\ WgzZ F gnvZ ~gZ
$
7(Z ~
3n{z Y7 k O7E"
# gX ,Z,Z k

140

KgzZ &F vZ c
d
~ k{ g !
% ]|6g ZkZ
/~ F%g k O7EQ wi *
`tWt }W +qX
wi *
( y#Z bzg )X tV@

yi {& QbkZe
Zzggz Zq
Z~ wz 4
y
`tWkZ

V?fZz] V{g o! Z0vZ6q


Z Hy
kZ Z% V?f gzZ 1F CZ k Q Z% V Zz ] , w {g

{ ZgZ OkZ W~wvZgtzg /*


6kZ kZ! Z0vZX ng Z0
ZZ
3nK kZ g ch
kZ WZtzg ` ! Z0vZZ
1

`tWt VZnK~ { g !
g ! Z0vZgz Z 7] !
+Z ~

X HVrZq7] !
tVrZf
39K wi *

Z oo t:
q
FZ ^m ^e Lz
L }uzg ItW

n:(Z{z1g7 Zg {zN Jg * ~gZuvZ V ~{z


~u {{z1c

/L\ We: Zg7 1Hp VrZ Zwi *


zt

c
"yZ wgkZgzZvZ 1 t7ZX n:{ Zg Zu 0
*
LZ {z

V
} y~ V6t Z
y Z VyZX Zi Z aLZgz Z

; gMz w 4
q yZ W~"
# wg "
\ Wgz ZB/{z
Z
c

~gItWX c
> yZ1D Z Zt] e

X ZwJ#
3g}bZ VrZ
Z $
~4 B8

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

141

H vZ VM {z ~ yQ

gz } aLZ
Z

-!
:E
ycX X X X X XvZ@ X z

N Y Vi ZgzZ,] Z
aLZ 7Z vZ Z
gzZ (7 5 )
<gzZ<VrZc

(7 6)

H Zz] ~'

gzZq
Zoo~ kZ c
Wf ] Z $
oo~ ]c
W

0 HbkZ:
FQ`tWkZyi {y#Zb zgX

F
K ) c
4Z G
%Zv Lg ~Kogq! Z
i
7r Z Z (~ %
zz Vz>X Lgz
zC
n kZ (
Y k QX 7i YZtz c
Y:K~ c

"
# g @
Y`% f

X {zV ~ Z Yy~ q
ZsZVd
~t~g6~
w } hT c

"
# gV YZ~ N
gn g| 7i

~N= c

"
# gX : Z Zt]T 4 w { c
i kZ {z Z Zt]
g !
g!
c kZ h N B} Ve
Z V ;g 0

Z~i Zq Js t O
q
zvZ} Z~
gn
@
Wc-s[ Z
kw Zg CZtY: ~ y J(Zw kZ ~

gk0
Wz cwz > 2i"
# g
W
z > 2iX

142

Q kZ Qt *
W63Zz Y L t gzZ J m
~gZ6 | 7) *

X k\Z6 c

"
# gW:Zzx Z}
Vz X Vz a~ c
C

"
# gV; g >i6g koQ wi *
`tWtQ

Z e6
uc% Z e {66
ko kZ6
kZ c
uzgh
> 2i ~vZ= c

Q : wJ \W c
> 2i k0
Z & *
wzg

\ W c
w ~gz"yQ ~ U WZtzg c
> 2i~zg
X VwJ V y~ c
tzg z & gzZ"
# vZ wg Z
~

w 6{Zg vZ n kZ wi *
~ h kZg ItWt
%t ~ y
tzg z &
c
Z { i Zzg"
# gX
~g Z
Ww Z
1H{ Zg Z

X @
0
7{C}Z{0
Zg gc
Z ZevZgyz

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

-G
:XE
[ZxX X X X X
kZ ~ V yZ vZ k Z

( vZ) {z y T c
w Z e t J
y

vZ VrZVYV 7g
n kZgzZ Hs kZ H {z

t7Z H (77 ) s1^{z

gzZVzi Zg w yZvZ7x

" gzZ } Y Vu yZ
E
34x
G
( 78) Zz+ Y{ c
iV E

143

w ~igzs {z kZ f Vk
og~g ItW

X c
g Z > 2izZ Hg(Zi Z0
Z J V Zz wz > 2i kZ6Yg Z

> 2iZ
CJZwV}'

,Z f ZwkZ~ u 0
tWkZ

6
u6gk o kZ c
g Zh
"
# ggzZ Zq~
g {g !

H7 mZxt kZ
: > 2i
c


gZ~g ItWX Ze

Y[ZgzZJ

zD% H (Zt ~ VX ~ Zw] wkZ \vZ

: ]Z~{ Zg vZ 6 YgZ w ~igz s {z LZ VrZg J

} Y bhZVzi Zg VyZ \vZ 7 7Z H


c

X g s1 ^gz Z

: mZ
: wJ > 2i "
# *[8X ZzbhZ VuyZgzZ

X @
7wJ( Z(
} (
mZ%

}n{z G
5L H~* YY7Ly#
~pg
u

~c izt, Z~vZc
}nzwZ e~c iz ZZLZ%Z

Z 3gtt 7m~ g" n kZ~g {z ~ ?V Y

{z 7mZ~wZ ,ZV B~i ; g {0

i}L
%

kZ ]| ({ c
igzZ ~gFt g0
ZyZzz: mS 7wJ
X : ykZ Y~g F

~igzs {z kZ Vc
Zz zz o~g ItW
NZ(
\vZ *
: ~igz s {zX x:E
g~igzs {z T

144

7~igzs {zvZ X^n] m ] ] L


L Zq
Z ~]
kZ
!
Z t g0
ZkZ *
Yw "
# g ` t X
X c

: wJ>i

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


&+Z
Vzg Z0
ZZZz ] p
@Z[ZX X X X X X yzE,G

KZk0
TyQgz Z

DZ h Q t Z yQ {z7gzZ Z

} Zw Zh Q t Z yZ 7QvZ
( 79) [ Zu *
g cyQgz Z

"
# gO ?
ogq
Z
c

f oo~gI] c
W

vt f $
gzZq
Zoo~`tWkZ Zf Z'
% 1^t

/~g ItWkZX Tg Dq /D7'!


s g
X
c

f i Zgy!
is

{P/"
# gcutz:t:
F
Qg ItWkZ

y Zg vZ g Z & X 1z| m
| (~ kZ !C
ay

6 @
7z J Ww }g [ 0/]| c
qJ
J c
7y

} hky .
zZ& c
y V- i g ZD
k vZg"y]| c

s0 yZ]|X ` Mze y c

"
# gX 7

145

@
qJ z q
ZX7,gLz ~0 ]|G 7gg ZD
ge
Aq q
gngz Z ,g E
Z ~gZF1Z]|X g e h q q
ZgzZ

Zg2

g \ gz Z Z x Z/ V c
W q
ZA q z ~gz'

Zz3 ~g c
gt 0V Zz { c
i?y!
i soo1G7
Zz (Z6kZ ]gz H q
Z kZ 0 F1Z ]|

V Zz 7 Zg 2

~ utzoo!

$
wi *
u 0
tWt~ hoo

~gz'
/MgzZg Zz3 Zz
z ~gDkZ0
]gz H kZ 0 yZ c
7~
g {g!
z J WgzZ
XV?f ~]y
W Y~ Zw~*oo

Bzvgz Z Y c
6 Z] Zz ; g Zzg ItW

t V / "
# vZ wg X *
w6}z 3 Z 7`w

7w Zg }g vZg Z & X Zi Z V 7Zg7( Zz3 ) c


g
zgzZ ,] Z 4c Vx d
i7Z{ 7Qtc

x oo6/ ;g Zz t ] wooX Bg c V
X D76
/vg Z0
ZZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

146

e: c
e yZ ( [8} Z)

7ZvZ e yZ g !
C
, ?
Z

4G^ZX X X X X X :XN
Z
EG

kZgzZvZ {z n kZ 7

7e
Z@VdvZgzZ
wg

(8 0)

i Zgy!
i 6
/vt
y
wgz Zq
Z oo~`tWkZ

: t :
Z
FZ`tWkZ
oV,Z~ u 0
tWkZ D

q~
gg !
g v {z ~ FQu 0
tWt~ hoo Zz 6
/
gzZ q~
gg!
g v{z ~ F
QtWt~h/ t ngz Z

0yZ "
# g T e
s / t n
X
wi *
te *

\ !
kZ Z
4q
Z o! Z0vZ Q bkZe
ZzggzZq
Z

,
c\ !
}gn"
# gkZ ~]! Z0vZ

%,
Z, : c
, \W
wi *
t
c kZ "
# g

k{g!
X H wgkZgzZvZVr
Z
7s 7ZvZ ,

yZ.
*
vtDD~i Zg y!
ivt[8
c

g
H: s 7Z , %,\W
ZX '

Z'
c yZ, : c
, \Wc

tzz 7] !
\ W c
7qJ~ \ W7tzz: s Y

147

q
Zg \ "
# g~ u 0
tWkZX
wggzZvZvt

Z}
s /} s },7s n kZ7Z ! [8

q Z : ] ! Z0vZ ~i Zg +-Zx Z~ pL

pu Z} ]7ZvZwgvZtHgzZ @
pg}9~

Yvc

WZtzg p,Z kZ6Q


t kZ6
V 7i %t #
5 Z +q wggzZ Z}

C
t Z
= h$
kZ8
Z g Y ~3 Zg
K

X wi *
gItWt7c
, n}{z7{ Zz6

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


ECE+

&
G

4
h

y E X X X X X y Z`y
Zz Y {g vZ wg ~ k

{z HI*
Z VrZgzZ lp

~ {Zg vZ V YgzZ V LZ
\ Wd: ~
VrZgzZ ,

J{ c
i kZv W3c

gzZ {z e 7Z (8 1){z
Z
D{z ZwVyZt{ c
iNzg

( 82)

148

wgz Zq
Z yZ~g ItWkZ Zf i$
oo~gI]c
W

D
vZ g k0ZvZ *
: t :
FZg ItWkS ;g Y c


Jc

B V :Zzg c utzZ
"
# g

M^ h

g X {ggzZ c
: ~gF oo

. oo{zX Nwi *
] c
Wt ,
Z'

%t7
Zg0
Z}g
, yZ\ W[8
c

"
# gX {g{zlpt {g
D:
w+Z f
t {z
Z EZ gzZ J{ c
i }
kZ v W c iz

g; ZYq
Z~V Zzg utz ~ y#Z b zgX { c
iNzg t
47E
-G
~ r !
LZy q
Zt g*yP /gz Z"
# gX *I
1Z ]|!
~q
Z~ ykC
x Z}
ykz ?+ZV 0
V Y Z ~QW

Vg V~gzZV~e
g r
g7s ZtgzZ} 7zgN] Zt
)*
g ZyZtA Y"
# ggzZ: Zzgut ggzZ Zhg
~t

X lp "
# g T

{Z
x {g~#"
# g1 lp~(xg~ {g

X~gzZ
Z"
# gZ

z Zx V;z Q'

{g 7q
oot*
lp6li kZgzZ xg gzZ *
:
B"
# g
X X Vw+ZvZ

{g{zt: {gg{z #
kZoo~g ItW

149

Zh{z
c

~y
Wg ItWX
J Y: zg Vzgz R

7Z~0
i ~$

Z Zz Wgz Z,g Z*~ pt {izgg e 0

i *t{ c
iNzg

X { c
iNzggzZ {z d

~p%Zt *
zg *
zg

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


E4}ZX X X X X X XvZ 8E
gy
VoyZ\ WvZ
Z (! *[8} Z)
G
t gzZ : Zz s {z

]i YZ c Y ~ \ W
} L ?[ Z }7Z ,

{Z_}LgzZj Y 7B

6g % ? j7

V Zz Y{g[ Z Zg
( 83 )gB

wJ] Y~ utz VrZ Zf $


oo~g ItW

ZpY ~ p[ Z oo ;g Y c

~g ItWkZ g gzZ H:
c

7Z , ZpY~ p[ Zoo ; g Y c

7Z ,

utz ~gItWkZXgBV Zz g[ Zg?Y

: ut } \ Woo utz ~ "


# g6
,] !
+Z { z Z
[8 ,7gzZ N YB\ W[ ZnY

1 50

7[ Z : ?7]i YZ
~ , uzg 7Z\ W

ut\ Wtq
ZI~ ,z "
# *[8~gItWkZX g ? T e

c t CZ c} z3 ot ~uzN Y V{g :Zz s z

\ W }t ooZ
! [8X gB \W~ ] Zz{Wg

yQt {g% M
7
~ B}g ?{W, Zz7Z

~gz\ W g[g[
gX gz ! gg Z[Z6
X Z}

tp n^L
L gBV Zzg?
c

~y
Wg ItW

# wg} ?t gItWXgB+
"
H
X Yc
g Z YB~lZ 0
kZ[ Z7wJ]

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


G
ydX X X X ZZ}$z
gzZ7:i 6
~yQgz Z
V yZ " *
}96G kZ:

[{zgzZ Hg Z wg kZgzZvZ
( 8 4)%~

uzg q
~ 7Z ! [8 f ~ {g !
oo~`tW
G4$
i 6V 3G
yZ
g Z~ u 0
tWkZ
f yZ~
g Z kZ"
# gX ,

X ZgzZyZ~kZ7:{ i

15 1

g Zu ` Z
F og!Z 0vZ:t :
FQgItWkZ
KZ= ngzZ c
"
# g kZ
g Ft @
7~ #"
# g

p=: Zz"
# gX N J 7\ W{i i ~gzZV Yc
~kZ~ , 1
, 1 KZ= g !Z0vZN 1t ~ 1KZ

1"
# g 1gzZ Zq ! vZ g
kZ
%t 9z Sg
E
1C
zqKZ \ W h$
{zgn [ BZ0/*
6kZ ~
g ZD
q
Z
'
kZ y Z= } : {Z
Q1t ! /c

\ W ?~ VY
c J 7
{ i i kZ6
YgkZ "
# gQXBwJxs Zoo
o tgnQtzg/ } 96
"
# gZ
p=
zg J 7i oo [g}= J
Z c

D J 7VYi kZ\ W
} Y~
Z77Z Q ,]nY \Wg !
,
Z c

t7
i kZ "
# gX @
{ c
i YkZ { c
ig !
,
X z1gzZ ZdkZG"
# g
3g~GZ
~ J 7
c

uzg J 7{i i ooN gxxxkZ"


# g

gz k]|1KZ !Z0vZt q
Z~ 1

X Y{g:yZ kZ6
k]| c
}!$
RLZx?Zm

oNt Z \W t ~ z 1 J 7i "
# g

vZg
kZt~ 1X ZT
@
{g ZD
q
Z OV4
X:{{fg{z! i !
VY4

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

1 52

zZw V7 ( Zz"7yW
} Z)

G
:X

B
5 E$z
yz
X X X X X X X X X ZZ E

vZ 7 Z kZZ e: ~ N

[ Z~ * :
Z 7Z Le

3YyZ~
qZgzZ}

( 85 ) N Y

zZw V;ooWzg [ Zz"7


yW
C
~u 0
tWkZ

z wt VY
zz wgkZQZ}
vt} :yZ\W ZzZ

c yZ zZw yZ7Zt { ZgZ \vZ Z[ Z 7g c yZ


z

yZ,q g%c Zy w TY^ 7ZN Y0yYw!


z
X F:

h

V: yZ6
~g Z- ~Zg {z ;g Yc
kgVzg Z0
ZZ~gItW

ItN ZGYw
;g Zzt hZ ]
"

Z}
1 }( p Zz!y
1Z 61Z ^
Y*
Zg Z}
6yZ
X

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

1 53

GE$
X X X X
4ZZ f Zz
y AXG

CY ~g @
Q ]g 6yQ Z
gz Z

B wg kZ gzZ yZZ 6vZ


, Zr

yZ z ( )

V Zz
_ ]i YZ

6g {z ( 86 ) , hgB

{z ~ $6V yZgzZ Zg

(87 )7B

LZ
zg z Z yZ w yZoo ; g Y c

~g ItWkZ

g{z Yq
~ z Za mZg0
ZyZZ Dwi *
x Z, Z

B+@WD
BVg6zgzmLZgzZD a
yZ F
gB Vgc
oo Zz Y {g D 7Zg6Y

XM
7t
~}'

i Z{z[ Z ~ $t 6
V

TtW]gV CY ~g @
Q ]g6yZZ

g Z~gItW

yZZ6
vZ
c
7Z
gZ~g ItWX @
Yc
>ge
WL

c yZZ6vZ yZZ6vZ wg Ztp yZZ6vZ Z}


o

vZwg~gItWX Y*
wg vZ VZ w"
# wgkZ ~gz

Bg1 ] 6gLZ Zz T
c
B "
#
X ] +F
@*

15 4

ZgvZyZZ Z
~ $6VyZ
c

~y
WgItW

W0x'

Z"
# *[8 c
VZ: {Z
VrZ c
W Z{k
LZ

c
VZ: {Z
VrZyZ1I[Z
z!ui{z'
6
VX~ a
Q
VJ
ukZw yZ DDzs
X=&tN gzZ ;g7ykZ yZZ
X :
O ?

*
yZ~ 6VyZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

yZZ B yZ gzZ wg p

AZX X X X X X wZ:

B V Y gzZ V LZ V Zz
gzZ VYZ
c 7Z gzZ H

vZ (88 ) Zz [ x z

n X 3g g Vkc yZ

Zz g ~ yZ {z ,1

( 89) ! x~(
tgz Z

. cu Zy ] Wzg ~g I] c
W

gzZ
Zb
yZgzZ f ] ~ u 0
tWkZX c iz ZwyZD
E
C& } 7: W
4}
gBggZ0
ZZ EG
Z 6 Vi oo
c

g Z0
ZZ 4B\W, :\ W Y{goo[8 ;g Yc


gZ
E
&
4}C,
] q:~ * 7Z V > +4 * + c Vzi mY EG
Z /i mY

1 55

E&

C
4
}
E
; g[ ~G
G LZ \vZByZgvZ~ #

] Zt7L V;z g,1nX ~


c

f bkZVzg Z0
ZZ Ct !x ~(yZt c yZ
X Bg{z

,@
kZ] Z}g }uzgzZ x~( q
ZB "
# g

~{ ZgvZyYzw LZVrZ
Zz bSZVzg Z0
ZZ
oo~gItW: ] c yZ y#

c
t, ] }
yZ H

VzKZ,q f ~i mYz #
/ ZVzg Z0
ZZ~ kZ f ~i !
: i$

Zz hf yZZ mZ t h !
CY T

X ;gVc
yZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


@Z[ ZX X X X X yzg E
ZY Yz
@
Wv C Zz : gz Z
g v {z gzZ Y ~ ]iYZ 7Z

d
gzZ1^wggzZvZVM
( 90) [Zu*
gVz

zgzZ {g6
Y kos: gf VyQ~g ItW
GbN
-o 1: o f VNyQ~g ItWkZX :B~ ut

bkZ e
Zzgq
Z : Q] c
Zzg F~ wz 4
g ItWkZ :B6Y

1 56

qvPFkZgzZ 0% c
Yutz "
# gZ

gzZB ^ZzFVzy}g { N Y utgngz Z

?= \vZ c

"
# gX xz ~qzz kZ,uhV}g

kZ e
Zzg q
Z~ y#Z bzg wi *
`tWt 0 VyQ}i *"

qc {z
q
Z #
~ Vz
z oo6
utz Qb
tWt 0 Vz
Vz yZ Z:q ;g ~ VzyLZ {z
u
Z z gzZ Z

{z
{z Zuz ]i YZ Y{ggz Z#
}
qgzmZz {z
q
Z wi *
u 0
y6g!
i
~w w1^t gc "
U
y
X 7 Wk0
gg~Vz yvt

~gZc
gzZmyZZ ~qg !
g!
C
g"
# g ;g Zz`tW

gvZ0'
Y]|X [ Z
!
ZZ" ko ]
!

ooP~} ]i YZ Y:~ +]
"
# vZ wg D
vZ

L t1yYt1~} ]i YZ \ W ]i YZ .gzZ qgz Z

X wi *
u 0
tWt gg

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


6yQ:gz Z7`w6
Vzg FgzZV

gX X X X X X Z:

wggzZvZ:
ay

x ZZ c V Zz n { Zp
( 91) y!
$ZzvZgzZ7{ Zg

157

f +gzmF ~`tWkZ f ooZz L ~g ItW

FZ`tWkZX [ 6 Y {g:gzZ n
6yQ: gzm

yY ~ X, F
Q ]c
W ~ > Z'
g D
"
U
0h
i ]| t :

~
gg !
g
*
Z ; g kz A
q
~
z kZ [ J6V Zz X
X wi *
u 0
tWtA
Vgzm~ H0}gngzZ Zq

gItWkZ
*
wi *
~ hxxZ0vZtWt u ?]|

X ~ ]i YZ :
~ ] Zz Vn&~
^y k0
kZ d
{z Z !% {z Zuz
g 7]g6Q

vZvt7e6Y{g {gV,Z ~gz^y c Y q7


X 7{k
~Y:6
Z
Z,Z,
ZVw!
+ @WV{Zpwggz Z
$ L L @
\vZ <X^z Z ^vZ G

klyW
V
~ +gzmvt
c"
# vZwggzZvZZ

~y
Wg ItWX 71 { c
i
kZ

kZgz Z k Q pt cvZ 7`w~ Y {g V 4

g kZ pt c wggzZ Y u 0
C
Q NZ6]
]z s yZ ptc V }
ZvZwg wF
G
" 7Z iu @
45E
-E
g 9yZ pt x ZX }>XG
yZ
Z}:
X } ZpyZ}

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

158

GEE
" X X X X X X +ZZz
y 3G

\ W `w 6V yZ : gz Z

~g Zc 7Q\ W @
Wk0
}n }g vc

\ W ,

:Zz ~ wq kZ {z 7~gZ k0
W kZ V\WyZgzZ

ay

~ k0
yZ g
( 92)7 c

{z

gzZq
Z~ u 0
tWkZ f Vn& ZzY:~ ~`tW

q VrZgzZ : y c k0
X {z vt n Y:~ f
X 7{ k
N
:
~ 6yZn:[ x1

# ggzZPy ZgzZ ~Z .1Z ]| t :


"
F
Z`tWkZ

Vz: ~g Z?~ c

"
# g ~g Zc ^gzZ q~g !
g !
C
g
zZk0
.
"
# g~:Zz Dzg] Z|t7 ~g Zk0
}

6Vo) &~`tW wi *
`tWt , Vc
gZ7Z n
c
W

qyZ utz 7{k


6VyZ , Z 7{k
6:q~

7 ~g Z
Z c

z kZ "
# g N
~g Zgngz Z
c ay
~g Zc^7Z )Jt 7ZX : ZzD WD zgvt

1 59

[ Z i Z0
Z: Zb"
# gwi *
`tWt6
qkZyZ e: y

X Yc
[ Z3
b

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


$ X X X X E
5kZx*
Z
\ W 6V yZ ' xZZ
y .G
{zgzZ g Z- {zq _ ]i YZ
yQ vZ Zg6Y {g
N V
(93) Y7 {z:~ X=&6

6yQzz kZ :
~ utz f V}'
yQ~ u 0
tW

utz ( 70),kZgzZ! Z0ZvZt:


F
Zg ItWkZ [

~g ItWkZ lp6kZgzZ w CZ Y{gkZgzZ {g~


Y6^ gF gz$7.
gzm{z {gxzn kZ v

gzZ DY{g V V.Z 7Z [ X 7

6VyZn
g7y
[ Z ~ X=&N6VyZ \vZ ZtkZ I*
7Z *
YB+@W
%N"x Zvt
X 77Z@} E

YB gZ-
,Z r
6VyZ

~gItW

q) z!

VrZ~i :gzZ ~ F
Y{gQ1M

X 7x ZZ6yZn Y: ~ zz g LZ v gzZ HI bVg xg

160

? WhgV,Z~?c

"
# g D
vZ g Z]|

{ z( "
# ) !vZwgc
n/B}gv{z ~~ ZzT?H ay
H^

M
Y7zz g {z c

\ Wg ~ {z B}g
X
!
pgzZ! xyZ
g Zt0+gzm "
# g

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

X ZY 2009ag 27 .pwzZg 28 ` W{g 0


VZ !v:Z