Anda di halaman 1dari 128

14

p'et ]
(14{g0
)yWZg

{
r
ZgZ1Zc)

[x*
'

wZth

eY ~h

*0

G
3!
wZth

eY t Z

iyz
8

ua
166th

h
gZX'

!
ZI

i
8
i
8
gsz6

040-4221485y w Z

Y 2010

wZth

eY

040-4466685,4466985 : y

Sg @

13
W >g
e

}p

Y~:y#
160

145

44

14

145

45

14

145

46

14 NYIhNy
Q u*
Z/i+
162

147

47

14

147

48

14

147

49

14

Yc
VziV 165

147

50

14

|J ev WVzngzZwg@
k]Q 166

147

51

14

149

52

14

xvZcVyW
168

15

MP ^ !!!!!!!!!!!!! ru 169

1 51

fB QZzgBV>

161

}7{zVg LZL\vZ 163


N Yw$
yWz}iy#
1 64

ZwwqZLZyQt 167

]c
W (klyW
)[ zgt 170

152

15

152

15

152

15

152

15

Cuh6
z{gHLZ 17 3

152

15

17 4

154

15

154

15

154

15

Dyl,zigW[ Zg

171

zg~]zHg ![8 17 2

Y7c
W{gH
zLZ

:Z-~
gg

c
c_WV
g

175
17 6

5Y~:7Z}wi*

Z
\vZ 177

14
W >g
e

}p

k QzgzZHwi *
yW
vZ 178

154

15

15 6

10

15

15 6

11

15

15 6

12

15

{ZeVbZ 18 1

15 6

13

15

N7yZZLvx 182

158

14

15

158

15

15

158

16

15

158

17

15

c
py-vC
yW\vZ 186

158

18

15 @
eZ
U
[YskZy-
Z 187

158

19

15

c
h Vzh N6
kZ;}ivZ 188

1 60

20

15

1 60

21

15

1 60

22

15

1 60

23

15

1 60

24

15

1 60

25

15

162

26

15

5Vg~VQvZ" 179

Ct ZBVg~{z 18 0

D: yZZQ@
Yc
w{i Zzg~V W
Z cg

183

~,~gtQ 184

c
3Zg WyWcV Zz \vZ 18 5

H Za uctx~}i\vZ 18 9
k0
\vZZ

qC
190

Zz'

lg !
V !
\vZ

191

HVjzggzZ@
{0

i vZ 192

Zz+ Y!l
VVZ\vZ 193
Zz

vZy#
194

Za 9y
ZvZ 195

15
W >g
e

}p

Za v W ZzN%] 196

162

27

15

1 63

28

15

1 63

29

15

1 63

30

15

1 63

31

15

164

32

15

164

33

15

165

34

15

165

35

15

165

36

15

165

37

15

165

38

15

165

39

15

z{e
Z t~~H{Ze=vZc
y- 208

165

40

15

n:{ZeV4y- 209

167

41

15

3 ZgJ
vZ~g Z
z
Z 210

167

42

15

211

167

43

15

167

44

15

VZEy
Z~c

V
\vZ 197

{>V
198
H{>N ZV
x 199

c
gZ{>( y-)+Z 200

?HVYgZ}>Y7+Z\vZ 201

VzY{>y
Z}g{(gzZ9~

202

c
w
Q\vZ 203

g 4'
vZ6
y-J
#
204

J
\vZy- 205

~}Q\vZ 206

(J
#
) J
y {gH] 207

,~zcy-v{Zes

5gzc
y- 212

,g

VziZzg]3v{Ze

213

16
W >g
e
167

45

15

167

46

15

167

47

15

167

48

15

169

49

15

169

50

15

169

51

15

169

52

15

169

53

15

169

54

15

171

55

15

171

56

15

171

57

15

171

58

15

171

59

15

171

60

15

17 3

61

15

17 3

62

15

}p

V~VkZzg e \vZ 214

f4ZBszsp ~
{z 215

}wgx VV\vZ 216

g{z:1 ~
V 217
Zz
3gZz\v
Z z C![8 218
JZ(
[ Z\v
Z g c
t 219

, C~{g !
V
Z'

Z7Z![8 220
xs Wk0

Z'

ZV
221

~pd
Dr
7,geV

222

? g
V[Jh1[Z~\
W 223
V:yQ *
\W ~pEtV
224

DyQ *
{e
Z gvZ
Z'

Z*
225

?W ? HwZ V

Z'

Z*
226
sxxc
[ Z VrZ 227
Y1XV Zzyo *
s 228
~V Zzg]gyQ1

229

yx?Zmo
230

nyT:V
x?Zmo 231

17
W >g
e

}p

W[ ZV
232

17 3

63

15

17 3

64

15

17 3

64

15

17 3

65

15

17 3

66

15

175

67

15

175

68

15

zxy}txo *
238

175

69

15

z:?f=gzZzgevZ 239
7zg H P *
V 240

175

70

15

175

71

15

175

72

15

175

73

15

175

74

15

175

75

15

V*
cIZ~ZzkZ" 245

177

76

15

qzV{{n[Z 246

177

77

15

177

78

15

hsvZ[Zt 233

YP]ZgV
o *
234

e
Z@ :&
V ZzY 235

Ywi *
[ Z6
V ZzD 236

Wyo *
N]gzpv 237

?*
ZI#
k0
LZ

?D7VY bV@?xo *
241

l~KZ ox 242

1Wmu +pq
Zx 243

'

6
yQ tQyQ 244

V*
cV ZzyZZ~kZ" 247
ZzM Z" 248

18
W >g
e
177

79

15

177

80

15

177

81

15

177

82

15

177

83

15

177

84

15

179

85

15

179

86

15

179

87

15

179

88

15

179

89

15

181

90

15

181

91

15

181

92

15

181

93

15

181

94

15

181

95

15

18 2

96

15

}p

!$
yQ[Z6
yQ 249

d
VgV!
v Zz 250
g D Z

zVE
vZ{z 25 1

ylZF
Vzh N VrZ 252

wi *

[ Z6
yQD 253
n: X7Qh N
'

i 254

, c

gii ZyZ\W ![8 255

Zz+ Y
gzZ {qC
\vZ 256

f wz4
Bg6
gm{gzZxyW
257
Ogqzi!
gc\W 258
VZzge ~,
\W ![8 259

wi *
[Z6
V ZE[ vZ 260
c
}} yW
VM 261

YY7~}g!
kZ
yZ!nvZ 262

wZ#
~}g !
kZg{z 263

,y ZZzkQ
c
\WT![8 264

ch
!$

VZzZhQtZZvZ![8 265
ByYx ZCZd
kW 266

19
W >g
e

}p

@
wWV!
g}Y\vZ![8 267

18 2

97

15

18 2

98

15

18 2

99

15

gD] [gLZJ
WVZx 269

16

v ] 270

18 4

gDygzZvZ\W ![8 268

z:~~kZ?WvZ! z
}Z 271

18 4

16

18 4

16

18 4

16

18 4

16

18 6

16

18 6

16

18 6

16

18 6

16

{E
Vzg YZz~g Z 278

18 6

16

3 Zg3ZgxZY m
ZcJ
vZ 279

18 9

10

16

Z
Zg"~T &lg !
yWvZ 280

18 9

11

16

@
QV]0
lg !
\vZ 281

18 9

12

16

18 9

13

16

191

14

16

&kz=gfs
Le6
T\vZ 272

H ZaBhyWz}iTvZz 27 3
c

ZaWy
Z \vZ 274
f Z
ZZEqVzg Y 275

izd
in}gv~Vzg Y 27 6

Dx VZ1Zgvg Y 277

,@
vZ Q
0
e`gy] Zg 28 2

N
Za ,q8
g g~}i\vZ 283
{E
V Z

V ZzY0
~g 28 4

20
W >g
e

}p

c
h Vzh N 6
}ivZ 28 5
n: 3XL}i @

191

15

16

191

16

16

DVzg *v 28 6

191

17

16

?B'

Z'

VGvZZzZa Z 287

191

18

16

193

19

16

193

20

16

193

21

16

193

22

16

193

23

16

195

24

16

195

25

16

195

26

16

197

27

16

197

28

16

197

29

16

199

30

16

>~]y
WcV ZE>~* 300

199

31

16

f Vz bb~
c 301

199

32

16

j:Le *
gVzvZ?
Z 288
}YVzq
{7gzZC
\vZ 28 9
7Zaq !
M
yZq 290
{ 'NZ}
L }gv 291

Z}
q
Zs] 292

7IVZzwrZzf[g 293
VyW
g 294

gJ(
1Vk
LZpg

295

c
[Z6
V Zzd

z(vZ 296

fZz?fgy#
297

72~Z'

Dyg
zD% 298

ciz: 1+- 299

D~
qC
zq
zD% 302

21
W >g
e
201

33

16

201

34

16

201

35

16

203

36

203

}p

c
WzzLZyQ[ Z6
V 303
1=
7Q Zh Qt ZyQ 304

,qzVZF
xZZ6
vZWzg

305

16

5wgc ZgxC
\vZ 306

37

16

7gcV{Ze

307

205

38

16

205

39

16

205

40

16

205

41

16

205

42

16

207

43

16

207

44

16

207

45

16

208

46

16

208

47

16

209

49 48

16

210

50

16

210

51

16

Yc
VQ7% 6
{okZg 308

LzByYgp 309
@
Y @

ENL Ls\vZ 310

: 1YZ~]y
Wz* cVZE]~{ZgvZ

311

`
ZZ(
~]y
Wcgz
Z 6
]) 312
5 wgVz'Ms\vZ 313
5B[gzZb ZzVgvZ 314

?7Dge[ ZvZ Zz/i 315


7b
M
]gZ}
{z 316

Zz
3gy!
$wrZzf[g 317

C{>vZqC
* 7gH

318

Dge vZs 319

Z}
q
Zs] 320

22
W >g
e

}p

?Dge{zvZ yWz}i H

211

52

16

321

211

53

16

212

54

16

f
q
? gzvZZ
323

212

55

16

yY
?QVQ{Z
g*kZ!}Z 324

212

56

16

214

57

16

214

58

16

214

59

16

214

60

16

214

60

16

216

61

16

216

62

16

216

63

16

218

64

16

218

65

16

218

66

16

218

67

16

220

68

16

D c
vZ
z ? 322

DgHzVGVzq~vZW 325

V
vZV
g 326

D Y{`6
V@V;LZq 327

gg {0

iB

fV@g 328
%N 329
g76
n
]y
WZz]~E

] wrZzf[g 330

}J
{gH
zV>\vZ 331

YI*
p&Dm
?+ZcvZg 332

c
+'
wqZyZcVZey- 333

*uggzZe
Z@klyW
c 334
0

i}i)g flg !
\vZ 335

@
|zC
'

gzZypwrZzf[g 336
tiggzZk~gZgzZgL

337

f x AZwrZzf[g 338

23
W >g
e

}p

gV~vZ 339

220

69

16

220

70

16

{E
VpqZ0

i
Z~* 340

222

71

16 @

ptig6
\vZ 341

223

72

16

N Vc
ckZ ~y
ZvZ 342

223

73

16

225

74

16

225

75

16

226

76

16

228

77

16

228

78

16

228

79

16

7D
{z
xvZ*
h Q~ZVz0

6 349

231

80

16

{E
]1x ZzY y
Z 350

231

81

16 yZZ(
Z}
?xZzY y
Z 351

233

82

16

*
sgzZs)f\W ![8 352

233

83

16

233

84

16

233

85

16

'
Z'
{g f q
ZT D] kZ ? H !g }Z 343
?7 tig
;gYzg BVcvZWzg 344
&
H 345
?M
'

Z'

tigYZgzZu) {g *
3!gN ZfgzZH 346
?M
'
Z'
{E
YZz kZc
W#
=
347

Za~VV ~gvZ 348

z!
+ TVzvZg Z 353

VQ {Zq
Z#
QC
\vZy#
354
-[ Z:gzZY~:V> 355

24
W >g
e
234

86

16

235

87

16

235

88

16

235

89

16

238

90

16

238

90

16

238

91

16

238

92

16

241

93

16

241

94

16

241

95

16

}p

, Zs V#
!
yZq 35 6

fx *
1,7~b
KZcvW 357

D Y{z Yc
J(
[ Z6
Vz
358

Yc
{Z6
VQx~
gy#
359

VzgZ g gzZ > s Z wrZzf [g 360


u|

IugzZ"Z'
361

zh :VgzZz Zg7VzzGvZ 362

wV]gzp~{g!
h Vzz GvZ 363
#
Qq
Z
LevZ
Z 364
G
M
:=g f ~:WV .gKZ 365

:~!$
7~hVzz\vZ 366

vZ gzZ Y {z k0
}g 367
243

96

16

244

97

16

244

98

16

244

99

16

244

100

16

g!
{z k0

i{ 0
\vZ]gz%( 368
"7
f ]zyW
369
76
gzZy- 370

6
V2z LZgzZWsy- 37 1

25
W >g
e

}p

f W u
Z z c] c
W 37 2

246

101

16

246

102

16

246

103

16

248

104

16

248

105

16

]c
WDzycN
376

248

106

16

gzZ[ZvZ+D

% 377

250

107

16

250

108

16

250

109

16

250

110

16

252

111

16

252

112

16

252

113

16

254

114

16

254

115

16

254

116

16

254

117

16

h +
Y[g st,
\W ! [8 373
Hwi*
B

t~{g !
yW
wz4
g 37 4

[ Zu *
g cV Zzg Z]c
WvZ 37 5

{Zezz F
6
]y
W0

i *g 378
N V gzZV\WVyZ\vZ 37 9
~ X=&6
ZzVQyv~]y
W( g )v 38 0
Zz
3gvZ6
+'

gzZ+@W+`
' 381

YH76
1eey#
382

gegzZuzz~]*
6
V Zz 38 3
1[ZyQzzPwggzZ 384
3tigw'gzZqvZ 385
{E
VzqxZw6
V 386

:yc6
vZ xZwzw'sKZVzq 387
[ZQ {Z
g~0

iyP * 388

26
W >g
e

}p

xZw6
gZw6
V-Vzq

256

118

16

389

256

119

16

j\vZ{k
Zz~d 390

257

120

16

{E
]x?ZmZ'

Z*
391

257

121

16

257

122

16

257

123

16

25 9

124

16

gZ

]*Z{V\vZ x?ZmZ'

Z*
392
}

~]y
WgzZYZ~* cyQ 393

~zc Z'

Z+sZI=gf~
g 394
c

u
y nV- 395

4gzZs[g LZ 7\ W ! [8 396
25 9

125

16

261

1 26

16

261

127

16

261

128

16

NB

]c
Z@~gz0h
!$
W 397

V:wgzZ6
ug\W ![8 398
BNgzZ\vZ" 399

n^e ki

15 1

Z >g

X qgbgzZ]c
W, 'kZ+Z>g
E
-!
V
Z {z v= @
W1 zg W v
Z L Lx *
>gklkZ
%N
VZ
t

Z L LV- !
WVX zg V} E

Z5~ Vz h N vt ~ ~ Zz q
Z yxgx
gz Z {gt x*
~j

X q
0
z Zx?Zm TVZ.{z~Vzh N 7Z Tgz

Xtz V t q
Z [~:t
t~ {g !
Z

D zg k0
yZ c

~
g Zwi *
[ Z Z}
6VyZ
6"
v

X YW6?{z c
W[ Z6
yQ: (Z}zg

: j:zg ?
Zzg

ZkZg
~
g%q

Z D
vZg/0ZvZ*

N
WgzZ Y c
N 0
{z c
~
g J0

N
W 0
V;z x Z/

g Dg
v ~ Zz kZ D
vZ g '

Y ]|X Y c
Vz Z

1C

zZ Hc_ x?Zmx z H:c_VE
gzZ] Z7c

X 1[ Z`

gzZu
7Z,^ TkZ VrZ

gzZ Vz Z}
szwyZ qz ]szwu 0
gt

yW
~h
x|t }Y vZ yZ7
g pt ig yxg~

yW
Zg( wg LZ ) yg ] ( Fu ]L
L CkZkl
E!
kZ
Z ZFQ6vZ wg x vZ u 0
yW
W -t bkZQX c
2
X Z:x 7Cx

1 52

zggz Z [ ]c
Wt Zg x Z

g
~ [ Z )g ( 1) yW

y {z l , zig W (
gzZ N 3 {z g 7Z ( 2) D

z g vZ 7ZgzZ , H

gzZ (3 )B yY {z


z
hkZ1H7uh
W:
z LZx ( 4) x

( 5) $
{g:gzZ $
| (

Vzg Z0
ZZgzZB~ [ Z+ WLZZ

c

f kZ g ~gItW

]z H7Z (~
) ! [8 ;g Y c

X D y l } ~ Z
]y
W *
" s" ] kZX z g ~
3

X ] Z g *
f {g[z[ *
: {Zz6

V\Wmw * ,yQ D #
$
,qg e c

~
g

~y ]| ?
X *
Jw *
zg:g )6Vk
LZ *
: ~g YW
kZ k0
!
,y Q D~ 0

i KZ c

\ W HwmvZ G
*9g

1 53

V Zz w [ \ W wvZgg f1Z *
X @
Y[ Zy

gz

* VM g
v}(}( ?c

]!
LZ ?H c

DyZ ,GyZ yk yZ uh
{z ] P H [ Zz w

y
z x *
`W1
z z w d

}g v N "
U

d
, yQ

X n~ !

'
y

Z 73

X] Z
g ZF~
g~ #
p
g,yQ DgzZt~ *

yZ Vzq z w Wh1 c

~
g e
ZzgvZ g {k

1Z *
C

vZgZ]|
gZ kZ M bkZ
g Zgz Zq
ZX ,y Q DgzZ * Lg

CY| (,q z ~ kZgzZ @


Y Jh1 x W0Z c

~
g De
Zzg

gZkZ c


g ZbkZ6
x gzZq
Z ~
gyZZX /DgzZw

V+Vz} ~
g DyvZg/0vZ *

X Zz g3 Zg c
C0

i
)gZ
0

i+Z~*

x
Z
z:g OZ x
Z
D
vZg/0vZ]|

~] z c
vZ~gz Z 4gHz ~g F KZ D
z:g OZ
0

iz ]KZ 0

i KZgzZj: (Z ~
q ~g F ?g sz^
"EEy
Z~ 0

iX y ]y
Wn LZ ]gzZ Y

YDl 5Zg! x zZ ' !


^
rz
g!
zg LZ @

kZgz Z r
%6
] ZpVX Lg k(
~ kzmw%G{ Zz6
x Zwz w'^
Y*
~ u 0
tWX } !
" }g kZgzZ Y W
'
z ] @
"

~y
WX B yY d
kt N 3 , hgg \ W
c

~
g

LZ ~
z ~ !
V Zz gH
'
z ~ !
g
'
c

15 4

X Y?
: Y| (
W:
z{gH
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

yW
6T {z }Z VrZ gz Z

Z z

F ?
Z ( 6) : Z-gz
Hwi *

D 7VY V
k0
}g

wi *
B hsV
( 7)

V wi *
{z Z
)
Q gz Z D

" (8 ) Y ~ : 7Z (

"gzZ Hwi *
yW

( 9)Zz kZ

F ~ LZ ?
Z: Z- D ]t? V- ~
glg

\ W ; g !
, & ~g v Wk0
}g D W7VY
k0
}g

& \ Wa ,& ~g v }g @
Q
L
L [g LZ ` c_
: hYkZg skz [gX 7F ~ LZ\ WZ E<Xc
W7
c

D: yZZ ?QgzZ @
Y c
g @
Z
._ Zp~g v
Z
c
[ Z c_
zgV LZ yZZ gzZzzg? @
H7(Z x Zg t@
Yc
!

'

W
t 5Y ~ 7/Q N Y W
Z
X

lzg
Iy7~
gg X 7~ h yZ *
W
Y ,: ~i !

1 55

r n] ] p]L Lx KZ~{g !
x?Zm. y

X r
r lg ( vZf ): Z- {z
5s~gv&

x Z
D Y
z kZ
bkZc_ - V

Z6\ W
q
z kz wz4
n kZ y7~
gg @
Y 1 n
gzZ, hg ]t\ W
\W n kZ c
Z-
qkZC

~gyZ ~
gB~
@,q ~g Zu B
z z w

\ W : Z- n kZ c
X ~ F
T
rz ] )~ g gzZ c
ZV7
cg\W :Z- n kZ c
Tgh#c ~0

zZ}
hy Zx
z y ] Zg

X Z- gkZg gz ZDf
cVzg Z0
ZZgzZ3

kZ[ Z V!
{gzZx ZZ6klyW
gzZVi s xs ZWzg

kZ gzZ Zg @
Q yW
M
7h yW
zxs Zze ?
c

b
7p 7pz wp~ kZ qst klyW
X Zz

ZzY ZZ M~ C
* }g0
MkZ7$
] c
Wszwp Z
4J&!
5G
gzZ X zg z6 $
~ Vz
z E
@'
kZ 7 ~
4J& !
5G
X t
V1 F~V E
4J&!
5G
q E
~ * ~g7 qVzhzV V- klyW

kZa LgL g g kZ kg Zz]


)V~ * ~g7 7q
Z

S7 wi *
S7klyW
1 W Wx q
I
@
C
V!
- i
g~zK CY+ CY[Zy

C7+ 0\

1 56

X 7+S7

c6
b)d~g !
gy HyZzNq
Z ?
x Z6
x Z

kZ Y y gzZ Z WM xdkZy

~ q
Z
c
g ZyY7y c
Wywq
ZQ
`gzZc
g Z

p~ H gzZ_xsZ<
~ Y :Zz V ~
VyZ 1~6]FgzZ > Zgc yJZ ~V

lp V|16] FgzZ ]gzpgZ ,Z 1B; V;

7c
9t t V H (Z ByW
~Qah
y

pyW
1$ZzkZ ~X c
g Z h
y

i6
V!~ VrZ
X
y~nkZ kZvZp7p~ kZ [
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

~ VZ Z \W "

;z

wg k0
yZ gzZ ( 10) wg

Z (11 ) D t Z {z 1 @
W7

4Z Ze~ V V b
N 7yZZ6kZ {z (12) D

(13 ) _g
lzgtVUgzZ

: y.6 V g \ W*[8 ;g Y c

~
g~g ItWkZ

157

wg \ W *
Z6 7* i Z0
Zit g g t V

Z'

x?Z:Y m
ZVyZ` #
~Vz
LgLgv~V

Hx ZZwg:gzZ*
Z}
:Ht ZByQ c
Wk0
yZwg Z
Hu|
G
ut yZN W yZZ z 3 {7t
Z g D] ]_&N "nZ

g yZ bZ , wZe Qwt~ VyZ 0:


[ Z
: yZZ Lzz V KZv
t! *[8}Z , wZ eVc
i !
t Z ~ V

c yZi Z0
ZtyQgz Z g
jgbZg {Z g@
N
Hg(Zi Z0
Z Vp 7Z ? !g {z
}Z !
v {zgzZ 0:
'
[ Z
X nb7QglZg v

N7yZZ {z D4Z~ VyZ


c

~y
Wg ItW
E
-!
c
Za ~ V}g vZ Z
g #
LgwDZ6W kZ
E!
D4Z yW
~ VyZ Y 1 W - t kZ Z E
<X Hx`
Zg

KZ vt pc
K r z w ~ e
Z@ yW
c
ZyW

E!
D Za ~ VyZYH W - t
Z D7wJe
Z@klyW
:

E
-!
g Zg c
Za ~ V yZ n kZ H { Zg Z VrZ t W
*
6L Z2 Z xs Z B*
hg+ Z]
Z !
WLZ Zz ] ; z
t ~gz
Z wgc yZZ[yo~ VyZ Y

k0
yZ Bg n kZ
Z Vg Y VZ

Z ~
g
-7
Vz: Rg
Z ZzgkZtX ]Z7;g :ZzZ

z

158

]Z7A,Zt*
:Zz `g"ze*
xs VzgY*
W^VgRI0
e

(vZf )XgDgZgzZgz YZt1:RgZ2Z


e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
G-E
E
X 5B z
w{ i Zzg ~ yWc yZ
Zgz Z

{zQ ( 14) Tg _m
6kZ {zgzZ,

~,~g

(15)
c
!
x+Z
'

gzZ `'
~yW "gzZ

c
3Zg WyWc V Zz

pvy-C
yWgzZ(16)
kZ|~ga {z1(17) c

kZ>zgq
Z~]g
o6
kZgzZc
;}i gzZ(18)
C
~ kZ gzZ h h N

( 19) ~ ._}i Z0
Z

QgzZ w{i Zzg sy Wc yZ


Z ; gYc

yO?
g

~
ttgzZ D:yZZv~tA
DY| m
gzZ f
N {z
y7g
yZt c
z Y (~
)gzZ
c
{ iz Y gzZ

1 59

yW !7t g ? Y
z Y: Z- q
Z HX
z YQgzZ
`g}g@
0
e Zi Z
i bgzZ HxgZ0

yZ
(

7wWy-vXV WgzZW
MgZz Cgzp

Z $
7Za Y~ kZ {gf ]RC
c
gHxtbTn

XCY~#
%kZ(?v W )
U
[ @
YWy-

VY Vg V]{! Q h h N o6kZ c
w } i gzZ
I
KZ V W~g I] c
W kZ c
Q ._ } i Z0
Z 0\C
gzZ H]gzp

X ; g Yc

w+ Z }i VWyZ
c

w+ Z6+
Zuz

bzg Zm W) Zhc y-t f UI}g *~g ItW

}g* ~
vZwg H Y7 ~C
-x Z H~ Z

vZ
~gz Wp= ~
g1
U
[ V; c

? 3I

gvZg k0ZvZ*
X
1x v yZ
H6
~/~
g6q
Z H 9& y e
Zzg q
Z ~

HvU I{g *I xsZ c

c
g V \ W N
I{g*
p=

}% WZ (
c
7X q}( RI{g * vn? B
X DY9cv ?t7m% kZ7

zZ kZgzZ y- v g Y gz . q
Z Z

g Z kZ

m{q
Zv [ Z kZ Y e V} e ? p C
~]

X
c
3 Zg yZM
Y7Wu
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

160

E
58E
z

u n}g v~ kZgz Z

7tig ?Xc yQgzZ H Za


Z

qC
k0
}g gzZ (20)

._ i Z0
Z m{ sQ gzZ

1 V!
gzZ (21) Dwi*
yW QCNZZz VZ

0
kZ?gzZc
0
{z '

lg!
GgzZ(22):Zz{f

gzZDHbzggzZD{0

i
"gzZ(23)!

gzZ? YVyZ

(24)?Y()yZ
}
yZ[g\W"gzZ

(25)ZzDgzZZz{z"gzZ

N QVc
gZGh N6kZ c
w} i f Z] Z~g I]c
W

H Za y g Z
0

i n }g v ; g Yc

f gzZq
Z ~kZ
I
} (
0\C
Zz tig~ | M
} 7tig ?c yZgz Z
I
c
H ~D}g Dg @
Q._} i Z0
Z 0\C
gzZ }7}Z

161

? ] +Zg " Y Z z d
X H Y

Z c
VZV !
VM 5V Z g} tig7Z7 Y

x t C'
C 0
~ V !
Z C`V !
Z C w !
yZ~ b c

g L LX C 0
y Z CVZ
'

Z c

X x
~QZf V Z

kZ ? zg6}i 0
kZQ lg !
0
+ 4c
c
0
Q

~g7 ~}g x]0

i c

gz Z CYka 0
}i:gz VZ {Z

:%vZ,} ]e Z
Og {0

i, e A& Zg6t
I
\
Z Vz_gZz 0 C
gzZ Y : Y} 0

i
X 7C
!
D}g Zzc
V Y
X)f}g
I
\
Z 0 C
q
]g ; gZz
g Z o L L~g ItW

]) Y { c
i
Z Y 0

i y t
Z c
Q ._gZl
c7ZQgzZV[ Zy

,vN Y| (uy V?

x Y0
c Vz0

6Vz0

g Vzg Z0
Y V
Z~g I] c
WX A : (
\I
; g0
Vg VX
X ;g 0
._]gzKZ~ wqC
0 C
C

X
c

x xg;6}i ~g7 0
g

sp~ ^w !
C
N` N Z6zZQ
Za ] Zg g ~g

Vzg YV
Z~C
}i 0
gtbkZ, *
V~

M bkZg0
ZZz g~ klyW
f n]gkZ \vZX @
Y

162

g @
Z c
Dg @
Z? Q
? 0
{z ?H ei p] ^] jm]L L

LZVzVzg ZD
xt azx Z(
]gxx 0
]?Zz

X g0
Z

G
+y
gz Z} G4h! YVgz Z
c

~y
WltW
E!
G
v{z Z% } G
4h!D7 W -?
x Z6
V @
G pF

gZ~ pg
u D} 9~ wzZ~i DU~ n

[Z N H~ } 9~ wZ gz Z~ yZ f Z YxV
Z

]|X , ~i Z0
Z
xt :(c
gzZ N Y kZ vx
DY~}>{z Z
v,Z~ #
Q kZ D
vZg

X CY]n
yQ W

g
wVzg ZD
}Y
qC
V
Z {z pt `tWkZ

g 6{0

i 7Z )] ZgfyZ%VwVzg ZD
c

X ZzD{z Zz~(
{z[ [
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
GE
9y
Z " gz Z
E
57;z
gzZ Zg {( ( 26) H Za

Zav WN%]kZ
[g \WZ
< c
gzZ (27) H

}g{(~ c

163

Z
( 28)VZz Zaq
Z
~ kZgzZVwJe~ ^
ZZ~
~{>ckZ
?Vz7
YbzgKZ

{>N ZV
x:(29)*
Y

VZz {> +Z1(30) H

( 31) c
gZB

tWkZ
y#

\vZ f ]y
WV
Z~ u 0
tW

sZa KZy
ZugzZ-~g ItW ;g Yc

f i W+

Z~ u 0
Q Z y
*
Z}
6D1.
#
gzZ zZ
zz w {z` W g Yz
}i x?ZmLZg X by
ZAZ LZ {z e

lg !
nF6kZQ zz Z8
g ZV
Z VZ VZ

~^
Z kZQ;g AJ
sq
ZQNZa ]Z Zy
Z T
G"N
X
c

f ~gItWkZZa kZ x?Zmx W Y bzgQ


Je 5F
9~!
}Z c

c ~i Z
u
Z \vZZ
z c

z kZ[8

X *
Ymg {>ckZ
?Vz7
Yb zg~ kZgzZV Z
VZz y
Z

X VY bzg KZ~ kZ ~ Z
g Zz
Z
g Z kz L L


c
w

% bzg ]Ybzg ] VN ZVzgzZ bzg


$
E
Bgu
g ZZ:BV Zz{>+Z1 E
gzZ *
V
x{>

164

G
~gz Z
c
x W gzz kZ ?H7VY {> $N
Y7 Z
c

c gzfz- +Z
~0

zZ}
X v W
X Hx?Zmx W q~]

Za kZ ; g Zzt
fZa y
Z~ i WgItW

g Z
!
t V Y i Z0
Zt klyW
~ ]gz ^ZgzZ z
Z

t y
Z F
W WQgz Z g ^ZZ y
Z VM ;g}

X 7mZg |T V Yyzg Zet

` @
6ugzZ Y bzg~ kZQ Zz19x W Zz Z

gZ

{>~VQW : {>] *
{>x?Zmx WV

3g
{>%Z ;g c vZs~yc
Zx?Z:Y m
Zx {>] ^
Y
~g H{> \ !
V x?Zm- Hx?Zmx W V
;g ^
Y

Q cx?Zmx W{>t
Z
c
}g Z
^
Y*
{>~{0<

X \vZ {>gzZV# ~x?Zmx WQ cvZ


Z
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

Z HN ! +Z }Z ( vZ) c

( 32) c
7B V Zz {>
7Zz {> kZ ~ kZ

{( 9 TV

( 33) H Za }g } v

+Z c
w

165

gzZ( 34) { g 0
Zg Y

( 35) J
#
6 "

= ! [g } } Z kZ
J
~ yZ " c

( 36) }

z (37) ~ X

![g}}ZkZ(38)J
y

cyZgz~ c
{Ze=a

gzZ Vz lp~}i (V}'

)
Z (39 ) Vz {Ze
yZgz~

(40)4VzyQ}

xWBV
._~0

zZ}
kZ f uy-~gI]c
W

zzZ
HVY (Zk
Z f zzgzzy-~gItWkZH: {>x?m
Z

gzZi!
pkZx*
y-+ZXv W=gzZH ZaZc
Ch7

v
)V
Y
c
Q6
gZ{>+Z @
Wgk

!vZc
+Z
*
H 6J
#
gzZ gZpz?fg$
g z%

7~ d

}}4}%Z Vzz%Vz}~ Hz%=


{g!
}J
#
=Xga~g c
ggzZHZamg0
ZLZVMN W

x?m
Z xW Qe
Zzgq
ZvZggxZ]|X NYZk

166

Z !x WZ6

]~{z ~Dy-!vZc
n
z]KZ

gItWX 7nkZDgzZ
u+
Z B r+Z*
Y
{g!
z
Xn^:6
Vzi 0
(vZd

z(y-
c

He
ZzgvZg~g}
G1Z H
gZq
Z~
g6
xkZ?
xZ

@
{ Ze~g~zgyZJ
Z
nwz ~=!vZ} Z y_ }t J
Z
nwz ] KZ= 5[ Z k{g !
X Vg
6Vy
Z tp:y-6
Vz( Vg@
s ~g

Zjzx WX:/zz TV:G


z6tKZ{z @
7(Z6V
X /6V@
KZx Z/wJ /

L
Z n7{Zey-7Z f VmZ r
~gItW
E
4}C&B b& Z/Ug{zt
MbkZ6
(~uz~klyW
f EG
:~g c
gmZ~k
Z z~
qkZ]kZ m] n ]L
L

ge3gzZt
p
Z}c gvZsgzZs] tmZ

wqZVzg Z0
ZZ \vZ mZ t 7o mZ *
]
X ~(F

gzZ c
Zg e 3c

vZg 0Z]|& M
gZ ~
g~ {g!
ZmZ

gzZ 6mZBvZ {z Zg *~
qkZ c

\W He
Zzg

vZ Z%~wqkZ {z @
Z Z > 2igzZ @
i gzZ@
7q
~] kZ

z=gn VrZ e
ZzgvZg0f ]| Zg6kZ

167

X
ZvZBm Zc

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

( 41) 3 Zg J J
c

X X X ZBw

yZ Z7Z6Vz }G

(42) , ~zc ~ VZe

3( {z
yZ " gzZ

{iZzgC
}iZzg ] kZ (43)
z Z H ~ Ve
Z yZ c

VkZzgevZ"gzZ (44)

( Y yQ )V~ VZgzZ

Bssp"~yZ?(45)

g ~ V yZ (46) Y 4Z

Z {zgzZ B w
q
yZ V

V d }uz

:gzZ1 :6
V;zyZ(47)

( 48)N YV;z{z

E&

C
4
}
E
c

[ ZY7y-6
Vz4}
c

f G g Z+Z
o3 Zg 3 Zg s~x ZZz [ Z ~g Z
z
Z ;g Y

168

{C
b ~g Zz" z V
ptc
@
Ys] gz Z J
VzgZD
gzZ ;g+Z ] -t ~i !
Zgzz 3 Zg Z H

Zl
z ya bV
z 474~ ] kZ {z1 ;g V

wZez'7Z6
Vz}
c

+Z}g (Z ~qi *~k{ g !


V
,Z {Ze q nZ~T
0
] {z c
Zz} T Y

Xz ZHcVZeyZ~{i ZzgC
} i Zzg] T 3:1
E
&
4}CX1X V Zz + }wqt
c

+Z~ e
WZ
: {Ze EG

V~VZV!
gz ZVk}g{z txyZV6 x{z n
svZ7ZgzZVcGY 1zZ] tXV{ !
~

W~pg
uX Y4Z~VkBZs ? A x Z

t ~uz g {0
it q
Z N Y Vc
pF
z D 4Z ~

VlV Y: Lg t ~gqgzZ
gH
X N Y yjzggzZN Y gzz

kZ t$6V"g 7Za n~}g!


~ wgz Z
7 L xZ g kZgzZ 7s" b
XN Y

T Y c
0
D 4Z V D
vZ g k0ZvZ *

g7n Zn~wMgzZN Yg nx V

~y Q= D
\WX
g ZtvZgZZ*
~G @
kZ

169

X Y c

z D4Z ~
g VX V V7Zigz Z

N Y:L {x Zg WkZgzZ : L tigZg (


)t}g ZyZZ

L L ~0

zZ}

g Z ,: ZpL W< V;z pvt gzZ
Xe 7*
W:Zz{z Zz X X X fm
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

&
X X X ~ W E

~z C Vz }

( z Ct ) ( 49) V Zz3ggzZ Zz
( 50 ) u *
g [Z Z

V ( x?Zm) Z'
Z 7Zgz Z
k0
\ W{ z Z
( 51) C
Z'

Z)xs6\ W VrZ W

gge ? ( x?Zm

\W V ( 52) ( bZ )

d
Dr
q
Z\W #
, ge

\ W( 53)W~p

W ~p
Z
z kZ= ?

( 54) ~ptt [W0


J (
=

yZ[ Z
g Z Y} i Z Vzf Y~
~gItW

170

Zi Z wKZ kZ g g^vZa g Y
zz Y ] Z
G
"Vg Z$
45E
-E
J[ Z Zc V ~
>XG
B] Z

gVg^~z CVz} g Z w~
~ L L u *
g

, C]!
Z
V x?ZmZ'
Z7Z[8 ;g Yc

~
gX V

]i YZ W
z" ~^V
taxsgzZ4Z6\ W{z
3g
Z}
c
w yZp, g *
3n: yTx?ZmZ'

Z W

7VY D3t yZZz y


gzZ \W c
J (:B; 1N 3

? Hzz3: ?7nZg*
\ W Y7

s 7VY D3 Zg
VZ
xt 6\ W i Zy x?ZmZ'
Z*

\ W,:n\ Wc

N .6x?Zm2
c
x?Zm
aZzDq
Z\ W,: qi L L
z W:7

W J 7 k{g !
{z ~ ] z\ W
z W ~p

kZ]g t
t=?H c

~[ZgzZlpu"~pt\ WZzD{z

w{g!
q
Z c
_w 120/\ W
z kZ [V0
J(= Z
g 7
z

*
~pt Zg
x?ZmZ'
Z~3 Zg g Y [ Zox
t)

[gZ
7- [g {C Z}
*
x?ZmZ'

Z *
x?Zmt GZ
(? @
7k- g

agx?ZmZ'
Z g Z g zg^ \vZ~g ItW

x?Zmo
t f [ Zu *
g c Vu zZ~9J (
Zi Z

171

T
c

f VzgzZg~g ItWX Wc n

ne ^m]L LY3gpVz [ZkZgz Z]n\v


Z x*
kZyZZ

*
:8gkZ6
!
gg yxgVzggzZg eyZZ ^q] ]
w]nzg[g
qg egkZ:gzZ Y sp w e
X
yZZt}g egz Z}yQgkZY
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

~pE\W ( V )

X X X

(55 ) V : yZ *
\ W
g [g LZ ( x?ZmZ'
Z)

( 56 ) D v {ZesyQ *

x HZgvQ(x?m
Z Z'

Z)c

sxx VrZ(57) ?

VZz y os (58)

& ]gkZ1(59) N X

( 60) ~VZzg{z1yY

ttg ~p~9J(= ?!
y
x?ZmZ'
Z~gItW

! 2} Z V
6kZ g U
W z Z _ w 120/~ ]gt

\ W V: k- \ W1 x *
zZ~/~y
W t ( x?Zm)

172

V
g
gzZg~9J(
qkZ Z\WgzZ\W ~ ~pE

2vZ \ W D {Ze g vZ k- V: k- \W ! Z'


Z

g z vg )
CZ7Z~
qstx?ZmZ'
ZX
^^ L
L c
gZ
V5VzyZ klyW
g ~Z'

{z|: ~:Z'

Z ^ ^nu ^ ^n] ^m`m na]e]

{z vg )

CZx?ZmZ'

ZVyXZz6
{ZgS y

{z ~ hs ZI klyW
X x?ZmZ'

Zma'

X y(x?ZmZ'
Z)

W~ i Z0
ZkZyt ]g w gz Z]tgLZ x?ZmZ'

7 c ]g t
t*
WyZ gg~i Zg+ WLZ Z

V ox V ? HZ W}g v!
c

gzZ

p
~gg Z0
ZZBX wWwWx?ZmoZ s
x?Zmo *
Z
~ V Zzg {z 1yY &]gkZ1g

t x ~ ; 9gzZ
sxKZ&
&
t g YxKZ

X ez q
ZkZ'

Z
A: &

cg@
0yZg q0ox*
\ W Zi Rx?ZmZ'

Zx?Zmo *

X g_V#Zb zgc,Zzg zc Z'

Z+x?Zmo
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

173

o (61) yo
Z
Q

Y YG

\W (V
)(62)bZ?G

t~TW[ZkZk0

k0
\WgzZ(63)Dv

" gzZ W [ Z h'

g
] Zg \ W ( 64) F gz

gzZ V:Zzg V Zz yLZ


~ \WgzZ
y Q\ W
V ; z
\ WgzZA:&

gzZ ( 65 )
c
\WV N Y
T c
{ W kZo

yZ V g vt
a
z

( 66) Y~^

mo *
~g ItWkZ f WV
gzZx?ZmZ'

Z *
~g ItW

IV;z
z Wk0
x?ZmZ'

Z
t f WV
gzZx?Z

y7Q x?Zmo *
Wk0
x?Zmo]|~xz ~ Zz
X DY7TDxbZ?c

gz Z
E!
kZ
t Z zgp
gy= x~ t W - q
Z yz
L L

174

] Z yZVy.6x KZ~ c

Dx/~V@e
.
z

V
X Dt~T W ( [Z) {z V
7hZ
Bh svZ M
h 7 ZgtV: y.6 Vw{x \ W

x w 25 ,:~g \ WX gB s g] !
W

[ Z
W{z D7Z\ W[ ZTf(~ u 17WZ V\ W

yZ\WN Y] V
zz: {IZ LZ, (Z\ W

W ~ ?gzZ Zg\ W Yw
Zg~ Z\ W{z
CZ CY ggN! Z% kZ}: wN !
N Z
:H'NX N Y~ ^,a
V])"
wi *
[ Z c

D Y kZjz l k QgzZ Y ~g c 6kZN[ Z YYA


D
vZgk0Z]|X
c
\ WVN YV; z
\ WgzZg

Xx
o Z%kZ
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

175

( 67 ) W Dpvgz Z

=ZI ZY Yz

= ? y} vt o
?f=gzZzg evZ (68)z: {q
\W H VyZ( 69)z:
o (7 0) 7zg ZIV

b yZ V
x~t

} Z) ( 7 1)Zz ?
Z

~ KZ {zgzZn0

i \ W( ~

`g6yZ Z
( 72 ) g l

m
'

iq
ZyZ ; g

z6
zZc
tQVyZkZ(73)1

Z"(74)'

6
yZgzZn

(75)V*
cIZ~Zzk

oWk0
wWx?Zmo
t Vc
pd
x?ZmZ'

Z *

E!
Hg Z6?

HW -tv W*
?c

~ VbZ7Z x?Zm
o *
X CL$
V]gzpogzZ W~ V]gzp
t

}tc

x?Zmo *
X N Y0::
~g Z$
x}Hg Z x?Zm

6 C" yZ ?gz Z CY ] yz: {q= zgevZ y

176

X CC"y!
C"ygzZ

Vz
)v{zz c
:yVz
) 3guzg\ W VyZ

x ~t]6?
Z c

x?Zmo]| Dx Z'

VZ
\ !
cx c

V
KZV@xKZ \ WX b yZV

X @
-Zz~%

gl~ 0

i KZ {z VZn0
i ~
* ~gItW
E!
vl ! [8
Ht W - q
Zglc Zg]KZox

z!
] Z7g 7WZ V ~
g l ~ uz
E
-!
0

i [8LZ \vZ g Zz ] !
t~ W Vz X D7wJe
Z@
vZ gk0Z]|X *zWu" ~
g~ ]gkZ VZn

Fg0
Z] Zz ]Z f ~
g37n0

i Z\ W D

X 73~gz Z ] , Z

g " ~
g1c

Vc
]tKZ KZ=g f ] Z7 x?Z:Y m
Z

l IZ63Zz Zwg X ? ~( u 0
0

i KZ \ W{z ] Z7

D 0
C= C! Zzl} Z ^e^ ] ^^ o i q a a] ^m L Lc

~ [

{ c
0
C\ W !}Z ^^ ^q e v ^m L L
N
c

+G}
W
M t Z \ WNxs Z
~ &Zp vZ g Z G
@E

~
g CZz] !
YHg6ZzXg q0h
i]|NZ

c"}
]|Y KZ xZx
0Xg q0h
i {7
'

i l,

177

~
g Wltc Z Zi Wh
i RyZgz Z-Zzh
i]|1h
y

e *
Zi W{z
Z V @
h
i ~ c

\WB t, Zi Wh
i

gzZ c
g Z \ WT e *
YBRgzZ\ !
LZ ?
Y7gzZ
c
h
i7nZZ
Xgq0h
i]|X oeR \!
} Yhg7~
g~

gzZ 0

iw !
+ Z0

i ~
g1Ixg~~ ~ Zi W
X : wgz
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

(76) Zz63 ZgV{z"gzZ

}LX X z

c V Zz yZZ ~ kZ " gzZ

ZzM Z " gzZ (77)

tgzZ 1!$
yZ ( 78)

gzZ (79) 6Vg


x VVz

Vg V Zzg v~ Zz G

V*
KZyZ gzZ (80) d

(81)g D Z
zg yQ {z ,

Z D ylZF
Vzh N {zgzZ

Z 7Z D : ( 82) g
q

{z gzZ ( 83 ) 1 m
'

i
(84)e:XyZ{zgD

178

u 0
tWkZ[ Z f nf [ Z6
x x?Zmo *
~g I] c
W
DYD Wv~ !

'
kZ Zz V{zf q z Zz[Z~

Dg
z Zz Y WZz ^v ~g !
zg X D7q ]1

q g Z0
ZZ ~ !
o X f
'
71 Df ]uZz yZ
] !
n Z~ !
kZvZz : q] D
'

X D Ygz {yZZD YVJ


ZzyZZ

V Zz V- h yZM Z[ Z 7]!
gz ~ !
x x?Zm- *
'

c
x?Zm- J eb6V Hf V Zz% Huz

gzZ -Vz {z"gzZ !


{zgzZ c
'
[ Z6yZ Dgz1
E
-!
Ht W q
Z Vz Zz Zz ~0

zZ}
y gz Z } (x?Z @o

q
Zx?ZmogzZx?Zm- VVz Z%Vz

Vzt Zz 63 Zg d

V Vzt + x *
~uz M Z x *
X I !

'
Z[ Z +~uz M Zq
ZX 77~V

ykDh Ni*
6
~iV Zzv !

'
gzZc
PVgV Zzv

V*
F~g~Th
zZk
Z c

{7x?Zm*
D

V|z ZgZZC
t
q
Zh
z
Z t
q
ZX

N]c
Wxt ^ q
ZkZ

zZ
t@

t Dyk3"Vzh N Z(
yZ ~i ykVz:
g

179

|(
uxZ
Zty
s!
c v Z[Zc
c}Z
LZyk
Xn:$Z[ZgzZ"
U
g"x !

'
gzZ17Zmq
Z

Zz~]
gZ~
gf ~ Zz kZ
c

f v~Zz~gItWkZ

]|tc

\W}I~v~Zz~
gD
vZ0'

Y]|

~
g vZg/0vZ]|X c

uhvZ& x
6
?:gz*
g

:Qjzg:
Z*
g
Dzgzg

xkZ?Z
c

0Z[Z

VrZZg

kZ /D
e
ZzggzZq
Z/0vZ*
wi*
[Zz

Xzs&
Z0
gzZzVzZN
WZJ0

tc

~
gJ0

N
W0
V

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o


GE
gzZ}igzZVWH Za7gzZ
E
57 z
"gzZBh1 yxgyZ
yZ\W([8}Z) ZzW#

\WG(85),c

giiZ
Zz +Y
gzZ { [g
]c
W]\W"gzZ(86)
(87)xyW
gzZCYS7
g!
g!
X
s ( VyZ) : VZWKZ
]4ZyZ c
T
cVZzyZZgzZV:6
yZ\WgzZ
\WgzZ(88)Ogqzi!
gLZ
(89)VZzgeZz~}

180

Z1q
z W ~ ~g x{z f x
~gItW kZ

v z s m: X ~g ~q
z ~gyZ 7Z c
WZ[ ZZ
6
*
x KZ\ W ! [8
c

~ltWkZX hZz Z]t a

cxs Z
z yZ c
{Z
xs Z N W yZZvtN
: skZ
X$
7
zxZwz^
Y*
yZ

xZ/ c
WB; w ]g %q
Z t:
F
Qg I] c
WyZ

x Z/@
Wx+ @
w ,Zk0
}g l ZZa w A] ZC
Z}
N wi *
gI]c
Wt ? VYyZ]t {fZ ~
g]t

e X: w yZ 7Q N ?~ !
V [ Wzg
'

: +L Yhv{z
Z c
Bh yxgyZgzZyWz }i

!
7Zg zm n: D ?v W: @
'
1e 0
: @
W[ ZVz7Z: D
X g6
+ Y m
Z QZ~]X C

Y1[ Wzg Zz W#
! [8
c

~
g

Hxt6\ W C
gzZ {[g \ WBx g

g bhZ\ W
Ygz Z ] '

% ~B gtq
Z V#L LX ~ V#\ W
x Qx*
gz Zq
ZBgX V#x*
Bg "
U
pg
uX ]

V# g gx *
Z~ V*
q
kZ yWZx Q [2 Z
X ~{g%q
Z~)(l%q
Z wi *
%z >gt tzzq
Z

18 1

tzzq
Z W
g ZD
,%C
"
U
bkZ]gkZ

Z *

AZyWZzV #~gItWkZ CYS7g !


g!
~ i

V- V#u 0
yW
}g7 V#B x*
u 0
yW
}g7 t =

g {g
ZskZ~
xyW
Bg] B2kZ

0G1ZX ~kZ}g xs ZwZ *yW


Zg7 wq
ZB
O V C]gx
*yW
~ c

~
g D
W!
#~ e
Zzgq
Z
c
= yW
{zt gzZ V #t =Z [gv:ZL L c

X Z%'gD] V
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
4
Z

KZ H wi *
[ Z6yZ 6
VM (90 ) Zz [

y ) ( 91) c
} }yW

yQ n [g } ( y :

{z (92 ),wZgz

, yZ Zz \ W ( 93 ) g

Vgz Z
c
\ W T
Zh Z t Z \ W ( 94) < nZZ

vZ ( 95) ch
!$
V Zz

g Z
q gz Z B

18 2

GgzZ ( 96)B yY {z d

\ W V!
yZ Y [p

[g LZ \W (97 ) @
w

{>gz Z < y kZB


[g LZgzZ ( 98) g ~ V Zz

x k0
\W g D]
( 99) YWV Z

V: y.6 V!
xsZy= \ W ! *[8} Z ; g Yc

~
g

vX XgZz] Zg g z V# xzaLZ\ W
E
-!
Vs xsZ VyZ
HW t c
}} gZz] Zg VM

s gV Zz WO Z c
H{z
g {z

E
-!
{z
Fg W tV: d

xs
Z N V*N '!
E!
V1KZ VrZ W - tc

c
C
z Y : Z-~
g
X ZcV'y ZcVzZc
} }

yZn[g} ! [8} ZC[ Z6V Zz t Z N ! [8} Z

| (
uulg a ! *} ZB[ qq
Zq
Z Vp

O gzZ Zz
c
\W N
V\ W[ ZN
: ]%\W[ Z

Zz Y Za syZOg:yQ yZZ yQ
nZZ WN

183

VM g Zh Qt Z \ W vth 7 \ W{z ,: w ])

t Z \ WgzZ N Y Vx Z LZ vt 1 q ZuzBvZ

C1\ W Vi yZ Y ! *[8} ZX cV Zz

c
<[g LZ~C
0

i KZ\W ` tkZ[Z[8 @
B\ W

gzZ g D O]6] Z \vZ c


g _7 AZvZ y4hzvZ y4 L
Lt

\ Wxt gzZ g D O] LZ \ W gB V +]
z +$

E!
g e
Zzg p1Z ~ W - ] L L g DJ
wz LZ
Vg @
] [g LZ~V V Zz{>~
c
= c

(V Zx)X YWk0
}
YL
kZ Y ~ ]) y.6 V7 { Z

gZ kZ

tg ItWX }
gz1 kZ \vZ7} c
Z}
t ` qzg

f g c V Zz t ZB}[8 ;g Zz
0Z m
0
Zz ~
g f Z
Z,j\ W~ x
]g7Z 77~ #{z

t X _g q {406z _ 0Z E.Z

wg c
n/,k6i !
5#}
c

~g ItWX c
uh

6gi0kZ YY7 0v
Z Z!ZL Lc

YY7 yZvZ
!ZBmZ ~pg
u _7
oo6
g!
i G
5L H ?
Y*
^
gzZ xgvZt Z
c

mZ n Y~
7vZ Z
X BmZ{z } uzgV

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

18 4

Z >g

oFu ]L
L tWt~u 0
gkZqg!gzZ] c
WKVZq
Z >gkZ

gg Igt
~
3gZu 0
x *
Z L LZ v] o] e
X wi *
~x c
Z~y
W0

iV

Zz
3ge
.y!
$Z (
qzx *
vZ

~kZ ? (! z
} Z ) WvZ

gzZ u 0
Vzq yZvZ z:

G
W Z

( 1) g Z
q
kZ {z X

LZ LZB kzs z

V @

wi *
e6
T6
Vz
?7] Z} Zg e

VigzZ V W kZ (2)zge

{zX F
!
z yQ {z H Za h'

y
Z Z (3) D ZIq
kZ
( 4) 6Z{zH Za W

!} Z Dc_t W7[Z nD gzzgzZlg

18 5

z: ~
c

~l]c
WyZ ?W
{z wi *
[ Z6 \ W

u 0
~gz$C
vZ {z W[ Z s[gT
W{z' T
Z \vZ
szXD ZIq
kZ? !
z
yQ
]KZvZ {z
Zg e kZV @

wi *
e6T ~ VzLZ LZBkz

kz @
g @
ZBbzgV
zge?7] Z}
u 0
i s klkz Z j] Z L9z , Z ] bzg bTB

X Za ] ~V
Z

g (ZkZtc

?VY6D7d E.Z]ttnZZq
Z g

W} e&vZ7g (Z Zg vc[NZ}g@
Q e6T ] !

e *
g e
*
kZ Z}
q
Z {z 7[S gz Z %vZ @
gZV
? ?gzZ ZzgkZt f b+
Zuz kZ f V Wz }i

~kZ ;g^ i Z0
Z @g: {g xt7{ge%Gg Z
Z T

{gyZ Ag {g xkZy
Z
Z ~g g n: 7!Zy
n

n^] u] ] ^fiL
L
"gzZ @
Y

YHg6Za y
Z
t? ~uz q
ZuzkZ

0Z ] ;g NVVd ] kZ1 {q
Z 0

g6Z KZy
Zt1 g0
Z LZ&&g " ;g} xZu*
g

{q
Zy
Z @
Q6]!
]!
@
d

kz[g LZ: @
7
g (Z
Z~ * xg~ Vz0
Z *
0
lgz6~ V
td
z

18 6

x yZ
t *
W~ *6 ~g7 ] q
ZQ Y b zg~ kZ6 *

} 6
] !
] !
1@
y
,@
@
Z Z]Vz[g LZ W~ *t e
!}Z ~B; ~A {1 q
ZgzZ c
W~
g g !
0!Z y q
ZX @

wi *
g ItWt Yt Y H{0

iQZ H0 ~A kZ\ W
X
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

yZ H Za Vzg Yn }gv kZgzZ

X X X xZz

gzZ Z
Z}uz gzZ k]x
~

~ yZ gzZ (5) D3
? 7Z
?Z

iz d
i n }gv
?Z
gzZ Dyx
Zl
7Q

1}gvgYtgzZ(6)DYZl

1nV7?VJ
VzyZDVZ

y!
$[gZgv"B

n}gvnkZ(7) Zz
3ggzZ
~gZ6yZ ?G Za gzZ}h

gzZ
i~ yZ n }gvgzZz

{Zg
gzZ (8 ) Y7? @

Za

{z
ZgzZ Sd{Zg gzZ J
vZ
(9)@
6
Z@
e
?Le(vZ)

187

~Z[Z
c

f Za y
Z6
g? +
Zuz~gI] c
W

] T ! c}Z
y
Z ;g Y c

f Za Vzg Y

~u~ VVzg Y yZ g Y n }g v T ] Zz ]Z f z
X~.

zZ Z% x R L 6
L V k]}g vc X

Vzg Y yZ D W~ {% - Z g Y w'{z yZ w3yZ @


wEZ

VX
g Yt c}Z

Z g Y Y Z ;g ZD
~A
7

g Z0

D YC
!
c Zl
Z
7Z~g !
zg y
i

#
}
~g vC
g Yt i Z0
Z { yZ D W: Zz yx
Z

D] }
~g vg Yt c Y y ~}uz q
Z g} xZ

XM
Y 7y ?6
V

y!
$6?vZ Zz
xtgzZ x Z(Zta ; g Y c
V

7u Zg v ,@
}gvg Yg!o} ( Z g
nq
Z Vzg Y 3g6}i b vZ x OZ u ZgpVzg Y yZQ D

Z ; g Y c

f Vzg Y n~uz f ~ .
z Z

x +4 ~g Z f } h D W77~ ] }

X gz Z

DX @
Za ,q +Z +Zn }g v
c

bkZf xh
'

W^E c J
i Zggz ;g Y c

f Vzg YyZ 7

188

WB2g z J Zhg Yt c
xg Z0

gc
G
s Za xZgW
ZgV* W55c y
Z~ *
y
.$ L LX DZ
LL gZaZ0
v WX gZa,qg"}i {g
Z

]ZfkZ,Z,vZc+

Z
c
C
nf] #] o
{ZC

xkZX DCY m
Z 95Zgz5x?Z:Ym
ZcJ
]Zz

XZZ"gzZZe{z*
Y^:6
yZ}g5ZgFy-cU

' * @
Y (Z
Z @
i Z yZZ } e
Z@ LevZ
Z

qe
Z@6{ Zg SQ:
y#
I: Z

X YZi Z ] Z6VhyZX
ZY m
Z

*
} yzZw3yZtq
Z G yZ
ZFVzg Y~gItW

qu Zgp
yQ {Z
Z CwEZ c v ~u V 3
Zg v x ~g Zn }g vg Y :
w) z g Y {Z
a *

ZzWJ
#
i ^ mL L~y
W`tWX D Y VQy

X
c

f VpV- g Z
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

189

0
yWn }gv T z

~Z

|
g ZgzZ
?& c

wi*
(10)DZl
7?~XD[
Z

gzZ @
Q ` 0kZ }g v{z

G V nC
gzZgZgzZgLgzZ yi

(11) cV Zzzg
~kZ

y gzZ ]Zg n }g vH kZgzZ


kZ}g*gzZ0
e gzZ `ggzZ

c V Zz =~ kZ " ,@
n }gv kZ gzZ (12) V*

" Za ,q8
g g~}i

V Zz q
~ kZ

(13) c

kZX }7*
zgn,} e
Z@e ~gItW
Z } 7
x zgg=c e
Z@ ;g Yc

~ u 0
tW

Zg @
Q 0
yW c

f n]gKZ \vZ~gItWX A `
Z6
n }g v 0
ZQ hZz 0

i ~g v xkZ D u k\ ? T

t
Vc
VVgD Wx}g v D Qkv|
gVc
gZ

1 90

}gv 0
kZX uZgpc Vzg Y}g v,qt c {Z
}g v

V Zz zg6n]gkZ ~g X Z VnC
gzZgZgL yi n
X
c

0
e `gy ]Zg c yZ b e Ot VZz z =

zaW
cVzW~]gkZ~gXG,@
LZ}g*
Z}
0

i KZ {z ;g Y c
V
Zf]yZX M
]g~g
yZ\vZX ,g6
kZvZzz=N 3ZgJ
Z}
,zc W
X
cVZzzg~kZXc7ZVL18
ggg}ic

Zz Za 6}igzZ |
g Z% T o~ qzgItW

yZ ;g Y c

g !
g !
~gI]c
WyZX D Zl
Vzg Y ? fW k v

Z}
zg~ yZvZIZX ~gz *
g=c VZ {Z
]g]

] g " `gVzg @
egzZ 0 yZ bzg* IZ 0 { W
0

X X b kZgzZz\vZ~f ] ZyZX Bq

@
g Z Vzg " vZ~ Y W] Zgygz Zf0
e `g

g " yZX ? q
ZuzvZ *
Y *
W !
] Zg y 0
e `g

Wp}g~ ]gkZ} Z Z][g LZ {z e}6YVz


c VZ {Z
] Z Zz ] ZxyZ }q W Z}
g : ~
X ]gzg=
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

1 91

E\
s Z? ~Z

? @c
,@
g T zgz Z

~ kZ ?gzZ 3
{i @
kZ
~ kZ ?gzZ ?X s g- i
Co 0
V

Z Z]? @
gzZzlavZ ? @

c
h VzhN 6}i kZgzZ (14)z

kZgzZ Y: ( sq
Z) }i @
( 15 )j^? @
5ZggzZ,1

Vzg *vgz ZN V*
gz Z

Za Vzq Z {z (16) D
: Za kZ {z H @

( 17 ) D7q? Hn

:g e *
gVzvZ ?
Zgz Z
. Zz gzvZ" j
e
( 18) Zz
3g

]~ kZgzZ wEZVzyZ~ ] c
WyZ f Z ] Z~g I] c
W

gn }gv T [Z z c

bkZf n]gKZ f

M 0
kZ
{i @
TatD 3 ( T )
{i @
? kZ c

1 92

? Hgz Z7xt M{i @


0

kZQgzZ Zz
e
.

Dq} yY%]ZC
Z CnF kZ ? c

t {Z
Zuz g

~VE0
}e
.dx Zg tc

QDwEZg-igc&ZpKZ

nxtX Dqtig=g f]g bSZgzZ D^~V] Zgy

T e&c
gn }gvX Y0}g Z

]kZ ?G ] Z

*vZT Y7Za ^z g nn }g vggz Z DVZ}Z


kZ
c
h Vzh N ~ } i c

xtn }g v kZ Zi Z ] Z yZ

X}:
w}i

tc ZbtgzZ
g ZyW
b
w}ib{

Vz^# $
0] !
7o
w}i *
Vzh N 6
} iYc

` ,1n }g v [g ZX uu
Z z } }i {z
q
Z {z
z
Xf
x c [
Z ViKZ Vz1T eO]
~

}g v kz[g Z g 7x } i ; g ZzgItW

* ~g7 D: ,1 c
g
Z j^j 0
Z@? b 5 Zg ctQ
e

] *
c Q6}iQgzZ Z c

pt x kZt Hz e ~ [ c

^] Zg B 0
x LZ=g f] *
yZ,: t~ Q v

f] ZX D YyW5 Zg^s=g fX c
y
Vzg *c

YgzZ'

Z'

kZHz] g " T] Zf {zH g Yz

] zz] q
ZuzZ}
q
Zzhg!
yZqX 7 H T

193

gzZ Zz s vZ YtgzZj:g e *
gVzvZ ?
Z
X y!
$
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

?gz Z D ? }YvZgz Z

vZz

vZ) v {z gzZ ( 19) DC

7Za q {z D]
M
{%{z( 20) G Za p{zgz Z

VZ
Y 7{z gz Z 7{0

i
q
Z {z[S Zgv (21) N Y

yZZ 6]y
Wv ]

Zz g Z wyQ D 7
yZvZ G (22) Zz {zgz Z

{zXgzZ D {z }YVzq

IV Zz {zGDC

( 23) @
7

G
W~ u 0
tWkZ
GG3{y

xz O9\vZ~gItW
0~
g Wzg ;g Yc

f {%VzqL

~gv } Y] 5}gC
gzZv}g vvZ ; g Y HG 7Q D'!

1 94

}gvgzZ DYx *
"}g }g vgz Z i[8LZ6Vi

yZ{%{z G Za p {zM
7 Za {z Dg qL

XN Y
VQ{z7t7Z70

i~

l { q
Z qByY bhZWzg

xzgwyZ 7yZZ6]y
Wxz ZcvtpX

(qyZ \vZX gzz 0


~
g:
zkZ
X @

7IVz-,Z{zgzZ }YbhZ

V V
#
V Zz g ] oz ] ~g ItW
#] m L LX 7 puZu n Z% Zz g Y 1z ZY m
Z
GE
"Ngz Zx0 Rt Z]
" {z ? Zz
g Z Y Z)] ZZL LX 7

Y 1z ZY m
C
Z
B&
?
x ZX : F
{z: 7y
zx *
0

i~X +g EyY
X M
N:M
{z: b zg:~VG
E
-!
vZg k0Z]| "
Z%V H W ~i 0yZx Z
E!
vZ1Z) D W - w
+-Zx Zn "
Z%V

D
vZg/0v Z]| "
Z% vZyz V D

]c
WX DV 6
{z CF
Q0Vz
]c
W t+F
`g Zp
$

T*g z{ LZ H ;g Yc
Cf VzgzZVzh N V c
g Vzg~

kZVG? Z}
VG~ kZM
7 e *
g , ?Z

kZ M
7 "
B7 Z ux z=?D .

1 95

X l z{g .

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
[g}gv @
Y yQZ
gzZ

Z fz

t(7 ) Hwi*
H

kZ) @
(24)]{V

LZ {z y #
(
!
q

VyZgzZN VZ16gVk

KZ {z N VZ 1
1~gtgzZg D{Ze

{z Dd

z ( (25) g VZ

d
\vZ}g

yQ v
6yZ: ~gh 3Z Vza
]g q

W[ Z6yZgzZ 6

z Z ~ 7

( 26) :yzw7Z V

EE
gU : t :
FZ`tWkZ
yW
Y7 ! _g q0 $

V* ' [ Kz [ tc
[ Z kZ ?tH Z~ {g !
u 0
X Nwi *
~h
F
kZl] c
WtX c
= V*+ Z ~kZ

u1Wx Z Zz6
ZklyW

bg " c KZ \vZ

1 96

V [ t
c
[ Z ? H6
ZyW

Y7 Z
V

#
n kZVc
g Z$

t VyZ Yp{z V*+ Z V*


%NggzZ g{ ZeN VZ 1 VyZgzZ N VQ1 CZ
&1t ZE
klyW
X F:
[ Zh
c yZy#
&t yZ g Z

X ggzZ Zz6
D1.

ZKZ

nkZV: y.6 Vi Wzg yZ\ W ! [8


c

~
g

yZs x?Z:Y m
Z B yZi *
Z6yZ/i d

z(
yZtZ c
h 3Z a
V-g kV'
xyZ\vZ1V[ x"
V: lp6Vi KZ vt
7Z ! [8X {n{zgzZ ,7

6yZ>

X xZyZ,Z : 7ZgzZ !

'
{zV !

'
W
y

r z
kZ *
y.6
g rz

ZklyW
gzZ el
]t~
g

tWX x *
~V1LZ {z1X V*VyW
c gz$

n,ZX yZ H{ ZegzZN VZ 1CZ#


vt
c

~g I

A `
ZyZ c
`6
{ ZgnVXgzZA `
ZnKZV(X
A Z ZwyZ#
D2~ Z'
v x kZgzZ @
x Z'

Zzx ( Z b
kZ @
x( , ZV[ Z Y 2{zgz Z
X A`
Z ZzqznkZgzZ

kZ ~] e
Z@Tc

~
g D
vZg {k

1Z*
C

Tgz Z: ~`
ZyZgzZ A `
Z`
ZV Zz q nZ kZ

197

Vk
yZgzZV {k
{k
V Zz q nZ6
zZ kZ ~ ] Ze
E
x WYHOS)TD
d
vZg&0vZ*
X : ~

X H XZiO T{z yp kZ6


e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

gzZ } Zy#
7Q {zQ

)gZx-M

Xq
} {z V

`W}Zz DgzZ D?0


yZ) (27) 6
gZ'

gzZ Z~g

Hzg yZ
Z
( t
q

g6
VYKZ{z
zkZD

D"
U
gZ
{z
zkZD
"D7Z'

gzZ

?[Z (28) D ? }Y [pvZ

Y 4Z ~ Vzi Zzg ciz

:1Z'
VZz g~ kZ
(29)

~ ]y
W yQ ~ ]c
WyZ f V1Z ~E Wz g ~l] c
W
Y
Q1g} L~ V1ZZ~ *gg~3 {z f V1Z

198

V Zg {z y#

g Z~ u 0
tWkZX guz-: b sh

kZ yZ g ? q
}{z V
kz[g N Y~ 3

{z gg Zz6g [ Z ` WX }Q !
gzZyDIZN
q
D%{z YZ Hg L e6gzzLZg D6V Y KZJ
x D%v

gzN !

]Z
g}h Z1D YWi !
gzZ f
| 7 x
%N~ * z hg ? DVY 6, ~
7x ZE
z 5Q
E!
%N{z D ptc
~!
Y W -t: ZE
D
wqZ X}g vvZ}
H7x Z'
L
g C
1 H

Vzi Zzg 3C
}: x ~gZiz {W ~
z 5~gv[ Z D }Y

X: 1+-tgzZ Y4Z}i Zzg LZ LZ ~

D
vZ g &0vZ *
X ] Z
g Z ~ Z'

74Z ~
{z '

Z'
: Z Zg~ w T c

~
g

< k]C
z q Z_s YZ 'YHV g Z h
L LX

Zzg~F
e
x Zg
ukZ WbkZ#
~pg
ugz Zq
Z7
Y c
VZ~ ^V4wV Zz y #
c

~
g H

kZYc
7
; s: {{c iz7Z}=

fgz ZZg sC
7Z
( vZNZ )X Yc
3
gzZyp
7Zv W sC
n6
z Z~z

Z
q
qyxg#
gzZ] gZz]!
Zz~y
q
WgItW

+!
] VX x*
e bzggzZ] @
xu

199

JQ ( vZf )
x|[ Zz[ZN~!

'
gzZ+]
Z79 ~ !

'
X @
Y{g7!
x|xsgJIZ~g!
'

gzZ+]]
{k

e~ci'

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

H [g }gv
V Zz ge gzZ

X X X z

kZ VM> VrZ Zg@


Q
Gg zZ > c yZ >~ *

yYZHgzZ 4
y

~Xr!
c (30)Vzg6
gzZ ~gY,1nyZV4Z

Vzg6\vZ Ae V;z

qkZ

7Z(31) , (Z

gzZDC
zqD]~

t Y4Z~
xs6
? t
(32)D ?,kZ

~
~g I] c
WyZ
c

f Z ~ 3g ~gI] c
W

e }LZ v~ V e t :
F
QgI] c
WyZ f Y
E_N
Z{z Zg
gZ *

h
it g N C W{zgzZ G45 ] ~
g 6
gzZ D'!
~ {g!
~
gVzZz WgzZ v LZ6V2Zg

200

gzZ XxZ/ D:6


V!
yZvZz W1gY:Zz
X Nwi *
] c
WtA
D V Y: Zzgz ZDq] 90~
g

3 A ] 5] !
,Z s Z ( ~C Z'
_
YZ~ *


Z Dp v ,Z D# ~
gg

[g}g v
Y7 yQZ
@
f ]t
g \ W{z @
Y Y7 0g

~]y
WcyZ YZ~* VX ~g@
Q > ?Zg @
Q H6?

N 0
egzZg ~kZ :1Y Z
c gzZ YZ

q yZ D] ~

qkZ 7Z
gzZ Zb
,ZvZgzZ
gzZ @
C
zq @
s w yZ D u 0
*gzZ CC
zq
E!
X @

xsZ}

W - tc
xs7Z

V c yZ ]t yZ
z s
ZggzZ pgt c

V
lptgzZ D~g Y ~ k{g !
kZ

c kZ~G { xZg Wc kZ b
G Y 4Z ~

~G| ( ] Z Zz] Zx @
YH7tig
CY~w9

} yY pp~ $
LugIkZ V
C ]g c
i~
vZ wg

yZX @
wqZ(}gVp~g ` W
gzZ

VrZ~ c
[8T W { (
g c
wz f ]~ ] c
W

xs6
vZ z} Z WL Zg Zz ~
{p*{z `W~g Z
0

i
V} 9cwL Z
c kZ @g @

xs ?vZ

201

X V ggzwYggz Z
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
E
E
"I
k0
y
Z kZ1DgOZ {z H
yz3G
( [Z)[g\Wc
N YW

vZgzZ H V yZ bZ

V Y KZ p{z V; H: 6yZ

yZ 7Q : (33 ) D6
%N
6T kZ 1=
7Q gzZ V ~E

Z VgzZ ( 34) D Zh Zt Z

kZ} Z \ !
}g gzZ LevZ

ZkZ:gzZ7:{z
VUyZ(ZDZIxZwq

gzZ {zkZ)fVg H H

(35)?,Zss{z

[ Z{z f g~g ItWkZ f WV


]~gI]c
W

g \ W ! *[8
g Z ~
gX D Zp FQ V

}a
Q 1N xZ VULZ g yZb Zz wZ}g t Z mZ c

gzZ ZkZ[Z 7 Vw~'

Qn{@x VrZ] }g }

202

6x T D (Z yZX W[ ZW
f k0
yZ Dg OZ H

V YKZ p VrZ 5, T gZ CZ yZ {z H7vZ6yZ c


W[ Z

Zz Z *
6pKZ t yv}uz Vg ZT H6
G LZ7QX 'g~g t~g yZX Zz 6
X D Zh Zt Z6
WT1=
[ ZkZ7ZgzZBZw

VgzZg D
Z'
x?Z:Y m
ZIf(uV VxO ?
g

{z D: 46"
Le:vZ
Z Hg Z ~$
kZ g g DO9
CZ

x Zw sKZ : D (Z } Z \ !
}g : gzZ uzg
g vZ
46"
uz yZ t ~ ? kZ gX D ZI

Zz Z
g Ax ZvZ Vg uyZt( vZ f )

gzZ uzg 46"


LevZ 1 Zg ?gz$kZ x *
t b

}gv7 ~gv] !
{"t c

klyW
X :
u

x s Zz=!
z h{z
c
sty
Z (Z} Z \ !
X @
Y{g Ht
~Vzg YgzZy
Z@
YHg6Z
Z}q nS h

}wEZ~
Z vZg (Z kZ {z
Z 5}g (Zy
Z \vZ

u }g#
~kZ [ Z }wEZ~
*
gzZ [Z N

t1@
g Z
ZwW
Z
ZKZg6
Le \vZ
Z
X
c
}g (Zy
Z nkZ :
g bg6

wZ: hYt?: VYg6 @


:Ii Zg vZ
Z It g [ Z

20 3

y-Zz?VY ZwQ HwEZg (Z kZ wZtbZ

8 [ Z c
Z Zuz @
ay
9^ q
Z ay

9 zgk kVz LZ
[ Z VY \ W {z } ZwZz ay
-Zz [ Z

wEZ] Zg(Zy#
, ZX uZu It a kZX Dg

X Zb
Zz 9 ZwZz
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

wg~ #
QC
5"gz Z

;z

~ yQ y-gz Z z] vZ

Ze6gzZ ~ 3 { Zg vZ

VIdQ^~}i ~xi

mwe
Z@yZ ?
Z (36) Zx Z H

7e
Z@ { Ze vZ " z

(37) 7g cyZgz Z

;g Y c

~l]c
WyZ f Zx Zx?Z:Y m
Z~gI] c
W
~ .6gzZ BxL Z\ W,: mwgkZ\ W6yZZg [8

X 7g ~]y
Wz * V, ZgzZ}7e
Z@Vp \ WvZV2

+ 46"
VrZ
c
[Z ~$
kZg ~g I] c
WyZ

*
46"
xt
Z zg :g {z: W- Dt Z]
Z !
W}g + *
Z6

204

%N
}g kZ 5wg~ xC

c

[ Z kZ uzg vZ @
ZE
1y x?Z:Y m
Z VrZ W6{ Zgv c
v y- x
a ? 3g {z xiZe6X v{z c
g Z VrZ uv

Z}
} {zC
] L LX Z x Z VZeyZX dQ^~ }igz Z
X ]{z, gzvZ u
"
y-X }gz

%NV# @
~E
YZz7QZ
! = Vx?Z:Y m
Z

Y m
Zv i Z e
Z@ z\vZV,Z D Y{g )kZ

~gl V,Z f
@WN P zg h DZ h Z t Z V
\vZ& C ._g Zz wqZyQ ZegzZe
Z@t CY ~Ze

PVg}g ?
c

V Zz Px?Z:Y m
Z X c

[sKZ
agzZx z = w$
~ ] Zg b] PyZd xZ V Zz
g (ZZegzZn LZWzg X Y: !

'
bVz Z \!
L Z?}

c yZ[ Z Za Zec yZ Z
[ Z c
Za Zezc yZ \vZ 1

Za q Z c kZ \vZ @
g (ZTn LZ {X }7Za e
Z@
. _DLZ \vZgz Z c
Za Ze~ yZ ._g (ZyZ \vZ
X ~gz*
Zz kZ~ \vZgzZ _"
U
Ze6y
Z ~}
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

205

N VZ 9vZ VrZ ~(

ZZz

@
Y% VQ 7({g!
z ) QvZ

p {zkZt}{0

igzV;

{g !
z {z ) (38 ) 7 Y v Z

]!
{z6yZ} Zz @
( }{0

hZg @
D Hs%Z~ T

Zg ( 39) L z B yY b
kZ ) D{ Zg Z Z
c

{z YL L ( Za

{Zg vZ VX (40) CY
G b6yZ kZ ]~

, *
14~ * gz7Z

yYt l `
Z Z( ~ ]y
Wgz Z

gzZ H6] ) VM ( 41 ) f

( 42)Dz6[g LZ

] c
WyS ,: mw6 yZZg \ W
g Z ~
g~g ItW

~~~ 7ZyZZ! [8 ;g Yc
C
]q^a m]L L~
X ]hgg!
y~q nZ

206

lg Z yZZ c
*u" V lg : t :
FZg I] c
WyZ

QgSJ
{ J W~ 1 Z Z
Z (8 0) R/t -S]

g et W{g]Svt {g
]~
* Z

VZ9J~(

f ug~g ItWX Nwi *


g I] c
W
kZ vttC
gzZl W
+'
% 7X Q%
!
tt
h
F
yZ \vZX 7]]N Z6X

nkZ( Zzgz#
X 7 t v Z1 VQ {z h{z vZ

*
VyZ'x?Z:Y m
ZQ: (Z
ZA ZwkZ gzZ Y~ Zb

A: Z b
(A : ZwkZ :T(Zq
Z*

Z'
T
r
E!
^{z YC
6V Zz s %Z q z #
X W - " x Zgt

X 7#
s1

z"Z]hgg !
y~ b sWzg ~* v{z

]y
WgzZ * `
Z Z(+ 4~ ]y
WQgzZ ,, YZ ~ * 7Z
~g ItWX g Dz6[g LZgzZ H6] ) VM cyZ ?x

}g c

[ Z 7

3Z Y% h
C
F
wkZWzg
Y Z ENL L CY Ug D{ Zg Z Z
7 *
(Z n
X CY @
{ Zg Z ENL L7

yZ }g \ g\vZvt ;g^ +`
'g ItW
0w+1Z ]|gq]| []| EG3;Xt]| w ]|~/}

207

\vZQ , N ZwJgzZ 3g7Z l WX DW


zuevZ g

vZzz ]Z:vZyZgxZ/X yjgzZ c

{g 7Z

{z
c

f l]z VzgZ0
ZZ~gItWX rz
xsZ \

Z:vZyZgxZ/Dz6
[gLZ~
qC
gzZD6
])

F]!Zj!0Z ?
xZX e g-i C
]klt~ qnZ
E
Xc+ 0E
0gzZgvZsgzZsf ]kZ~gItW1y9
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

Vz% s \ W gz Z

Dkz sX c
wg

( [ IZ )f IZ Y7v ?
Z

gzZb ZzVgyZ( 43)b7

\W gzZ 5B V1

Hwi *
n kZ ( yW
)f s
yZ , C s
z V \ W

z gv @
gzZ
H wi *
s

D/i v ( 44 ) ,

7ZvZ sp" ]!
kZ {z H

VW[Z6
yQ c
} v~}i
(45) : yz z 7Z W

208

Z}
b
{zgzZ DQ 7Q c

~ sp
q 7Z c
( 46) M
7

3ggzZy!
$[g Zg v"}

( 47) Zz

Z yZ u Wzg 1wg~xC


gZ~gI] c
W
{z wg zgzZ @
KZ yZ': g ;g Yc

~] c
WyZX :
~ &Zpwg {z: yQ {z: VQ: {Z
yQ
: X :

vZ
] !
ZBg Z#
g %wg {z VZ: {Z

F
h
kZX &
@
'wg
Z I yZ Y 7wgy
Z \

Vz%gzZ 5 V
Z 5 wgJ
[Z t~g vt g Y

y
Z ~ kZ
Z 5 wgy{ : 5wg y
Z) : 5
TN C{z b 7 <
Zg C
gZ] Zg Zz D Y7wg

] Z7gzZbx?Z:Y m
Z}g {zgzZ%
{zW~ V
Z Wwgg

Bu 0
yW
N[8 W ] Z7 {z
c

~
gW

{Z
kZ +

Z ~g7 gzZ g {7(Zt gz Z { 7Z( H


X ByYklyW
gzZBzg Zz * Hxt6
\ W gCVZ

7ZvZ sp" kZvt g[ g Z Z'


Wzg H

V LZ - : 7Z bkZ [Z6yZ c
} v ~ }i

20 9

!
v {zgzZ '
'
v W ~ }i '

`N ~ !

'
E!
GG
yZgzZV gw$
z~Vz_LZ {z
HW - t EO$n: i
qsp7ZvZ " kZ {z HX : ${zQgz Z Y[ Z6

X ggzZ y!
$6
VzLZvZ,/gz Z{z} ~

(ZV:-{g~]zH~E {z
HGWzg ~gItW

Z[ ZV g{g yjzZ{zZ
c
N Ytgz ZY} i6
yZ Y
s
DL L~g ItWX e *
7gzZ {Zz6" Z[ Z7Z

wi *
[ Z6yZgzZ N Y {i spgzZ VC
] [ Z 7Z Y (Z
X Y
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

q vZ 7t VrZ H

zk

z Z

D {>vZt kZ Za
{z
zkZgzZ CN !
gzZN Z
gzZ ( 48) D ~b
g vZ

Vi ,q gzZ ~ V W,q
vZ

gzZ Zz6}i ~
{z (49) D7gzZD{>

Dg e [ Z [g LZ 6
z Z LZ

c
7Z XDxz {zgz Z

210

] z c

vZgzZ ( 50) @
Y
] q
Z s{z :

(51)zg e

KZ \vZ~l]c
WyZ
c
Zg elg V1ZZ~g I] c
W kZ

X C{>~g Zz"Y ZV Wz} iv


Z c

g Z

"YZ Ct C
CN !
N Z D{>vZtC

I
0\C
t Z% {>C
`g {kZ {z 7t X

gzZ @
{>vZtZ! x W0Z}ZD
vZg~y ]|X C
Z
%Nt@
Dm
g{>gvZy ] {>q
ZX ZE
7{>vZ

y
,@
Z C
] ~ pZ {>6xkZ ~b

Z q
Z

c
cyZ\vZ g^xZ `g}g @
egZ
0

X mg{>gvZC
] ._ZV*Zzg VzgV c
g

C
mg {>gvZ
gzZZz6}i
c

~gItW

0 V
~g ItWX y
,@
c
]*
Z dZ c
Z {z ,@
vZ
@
Zz TD7
*
Z}
D7{z
c

x W *
7Z D7
*
vZX u 0
Vk
gz Z tgZ

6x}uzq
Z klyW
V
zUg
c
}>x?Zm
X } Zz] vZ {z ^f a eL
L c


gZ bkZ

211

uzg e k Q ] vZs :qz


c

~g ItW

Z}

u] V Z}
z Z}
q
Zs
c
gi !

Z ^i # ] ] ` ^`n ^ L

L M bkZ6x}uzf q
Z

*X YZz Zuz e Z}
q
Z Yx N Y Z}
z~y W}i

Vz yZxq
Z6
q
ZV q
Z CYZz |BN6] 5

Zgc
q
g `g}g@
e g^6jq
0
ZwZq
Z] ~g7 Y

X ;g ` q
Z] q
ZZ}
@
Cti Z0
Zt g^6

E!
E!
Z}
t W - M
g e&7t W - kZ V Z}
z~g ItW

c

~y
W`tWXV { c
i M
7z Z
7 q
Z
I
Czs h B
gi !
Z'
zg
*
0\+Zq
Zg ezg e

X CVc
Z}
gzZ CC
~gz$
Z
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
] Z .gZ!z
gzZ V W ~ $L Qgz Z
H xi
Z QgzZ ~ } i

( 52) Dg e Vz) Z vZ

svZ {z k0
}g v
BZ
Q

?{zZ
Q(53)Dc
Q

{z
q
Z ~ ? gz

212

(54)
q
B [g LZ

,~]*
Vz ~ ~g {z @

y Y d
k?Q VZ {Z
g ?:

~ Vzq ~ ~g {z gz Z ( 55 )
Y {zX DgHz yZ

Y Y7 ?nvZ 7

( 56)DY Z Z

~ ] c
WyZ D O
Zgz Z Dge vZ
f ~g I] c
W
bg "q
{uz ZV\vZzg evZ ?
gZ Vz

Q ,@
Z QY Z Vi V Wx ? ~(q
Z t{z

Y0
7(~uz +Zt {{ z ~]gkZ6
]
{z !Z Z
t7{z V @
Y6
i X $

QZ
g~wZ vZg e zge#
)vZ ; gYc

Z Z~]X N Y spg e nx Yg e

?VYg e)Q y

s QVYg e) svZ
yZx] Znx 6
?

c
Z}
{zggZ
0

i~ `xza M
W7~g ] Z6
?

])KZ]Z f Z sZQ Y~ Z
V; @
W7

213

~ ? w 3g6?
Z

~ b
~g v{z Z
Bi
zZw 1D Y$ 46"
vX @
Y2~uz QQ{z
q
Z

-gzZ CY ?
{zyZ CY
gkZ * ZGY

ut VG VrQ 46"
nq
Z t D Ygz [g ] w

,7ZX gz hgzZ *
Y
gzZ zZ
z z w VrS q
tig }g t q
Z ]c
yQ X BVZ {Z
g *

0V- i !
Z Z yZ 7ZnvZ 7 Y {z DgHz VG

tx|q
ZkZ
H I g evZ)~i Wg ItWX YY7

f
~ 1D7t Vz

V2z c
!
ZZ Z LZx}'

X ;g Yzg ]w+ Z

D Y 2~ u CY VQ ?Z

c

~g ItW

T [ Z ~]*
& xvZ*
]z~]*
Vz~g

z]
Z @

g Z ]+ 4 J (6LZZ ] Z X vZ

t
*
Z}
6YgzgzZ *
g vZ6
c

~gItWX Vz J (
%NkZg Z0
X e ] ~E
ZZ g] ~'

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

214

V
) D V
nvZ {zgz Z

B+G
z
y E

{z&nLZgzZ u 0
kZvZ (

yQ Z
gzZ ( d
) ( 57 ) DI
kZ CY~]g t
e ~
{i gzZ ( k\Z) @
Y { (

zz ]g t
kZ {z ( 58 ) Lg

f {z Lg V

{z}gg {0

i c
g ZB
%Ng
yZZ6]y
Wv ( 59)ZE
%N{zn
vZgzZ Zz] ~E
g7

Zz} (zgzZ ]

( 60) Zz~(

Yc

f Z'
gzZq
ZyZ~] c
WyZ f V7o$
l W~g I] c
W
t}'
kZyZDIVn LZgzZ V
Z}
V
{z ;g
kZ u 0
kZvZX V
{zgzZ z Zc Z}
{z g Y
#

yZZae
Z
qtKZyZ1 V
c Z}
m m L Ly

Bn LZ~pe gzZ DYy.6gz Z @


Yb ( {n

gzZ ,gg {0

i c
Og Z D Y W'!
b b~e kZ

215

X ,._` ZzgZ Z\!


LZ

U
"
c Z}
Z Bxn LZ {zT BgZa V@vt

'gV V
n kZ YX V
kZ
gz Z D

X D|
, ZC VzVz%

l^f] ]L
L #
bkZ tkZyZ6xgzZq
Z~klyW

zZa a t

qWX d
n}gvgzZV
cv
Z f]

1kZ D{i gz Zy.6


Ce Dlp @
Tggz y{z

q
Z D
vZg[ 0/*
X gg {0

iy
W , D,m?

J W~: iqYLZ ~gn Zq~g!


g~
g0

c
C

7 xgn Zi Wxq
Z seC
c

Hgg {0

iV@
~gnZq~
gg !
g c
WgzZq
ZX z %f .
zZq
Z se
gze KZ~ c
(Z kZzg y je ~ ~ KZ~ qY: i

] !
~g {zkZgO=!
!
zg ` Ze~N.}q
Z Q
~
qYgz wJxs Z c

~
g y.6 CYW c
= Z

X SkZgl /
Z G {k
~xs ZD Y{k

V ' V
Z}
V
ut
c

YZ L L ~y
WgItW

]gDgzZ dZL gLzZ


~ YZ'g
+Z
p *
gg {0

i
X
~dZ'g
+Z *

*
ti Zg*
x3g
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

216

( Ug )
!
yZ VvZ
Z

vZ~
Z- z

{z p Lg : g Z0
Y 6} i

:J

z {gHq
Z 7Z

q
Z @
Y W
z {gH yZ Z

+Z cvZgz Z (61) M
7 W

I *
n LZ {z X D m?
9^3!
i yZgz Z D
c iz cyZ" >cyZ

( 62)N Y~ kZ {z v W

VZ F \ W nvZ
yZ y- :wg s

z yZ z` W c
+'
wqZ
( 63 ) [Zu *
g cyZgz Z

yZX CY ~ Zw7Z T f o$
g ~g I] c
W

gzZ N Y T
Z
@
7Z {z f g z yg \vZ ~ ] c
W
E
7V .yZvZ
Z ; g Y c

7Wq
Z Y
zq

Z1D Y{z}g M7Z[Z :g Z0


Y6}i zg @
7Z
X ~}7ZJ

217

y
Z Zz VZ {Z
yZ DY uhn kZ] *
ZZzg6}i

[8} ZX :Wq
ZgzZ YW[ Z6
z g: !

V
"
U
zZ c \vZvt D VZ {Z
egzZ3
~g ! *

y ] c
}'
yZ u 0
zZvZ {zq D '!
V

C
gzZwg \ W! [87 ` W{:ztg X L {z~
%N7Z y-c yZ1c
t~ VyZgzZ c
3 YZZ
} E
c
x

}'
yZ 7ZgzZ
z yZy- z `W gg ~ wZe ] !
X [ Zu *
g~CZZ

VY Zwo$
kZ7Z \vZ wDZ f o$
g~`tW

T
@
g * ~ u 0
tWkZ[ Z kZ 7

~Z\vZ
ZD{k
vX YZz6
yQ bxz3g ZggzZN Y

*{zY !
* ~gtYy
'
zx*
0

i }2~[Z

g`W{z7WZw YW
zgH{zZ
V;Xg
XN YcizN 0
Zw{z ^
tA
7Zy#

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

218

n kZ1[6\W ~g @
Q7gz Z

X X X 4Z z

] !
{z c yZ , y w\ W

[ t gzZ D s% Z ~ T
yZZ cx kZ ggzZ e
Z@

0
y W \vZgzZ ( 64)g Z

" 0

i}i k QQ Zg @
Q
c x +Z
F
~ kZ

V-0
a n }gv" gzZ (65)

~ VyZ ]~

D|z{yxg'

gzZyp

( 66) BZf lpc VZzkZ ? ( D ) gZgzZgL

kZGDqtig YZgzZk

(67 ) cxq=
~

: ~~`tWkZ
V>Le \v
Z f ~g ItW
Yc

~
gX c

{ Zg Z e
Z@gz ZgKZ~ e kZ
zz

x xs Z c V\W ~g @
Q n kZ [ t 6\ W ! *[8} Z ;g

gQ + Vzi Z0
Z= v {z @
,
y 6gZz wZ ~

219

gzZ e
Z@u u
Z N YW~ gZ} w- yz zgzZBQ
XVgz { yZZ
zN VQvz {Z
e
Z@zgkZ1 g

{z ] }i {%gzZ @
g @
Z0
yWv
Z c

f n]gKZ\vZ

\vZX F
g cx +Z1
~ kZ CY0gZ1z 0
} i
klyW
lg !
Z L9zy CY !
W}i Y]gkZ
X DYg zr !
w { 'NkZ wi *
6
?~]g

~ V0
g ed c

f xxgzZ q
Z c d

LZV

|z VV0
a 7]g~g ? ]gn}gv

7y
zx *
^z 5lW1CWyxgypgzZ'

,1|ztgzZX D
@
xyZt |z ~ Z yp~ Z '

~ kZX
$N'
zx *
8
gypgz Z E

|z1 @
W Z|zX NyZZgz Z-v


@
|z @
Za tig @n }g v y{z ! aX 7y

x ZkZ}g e X
c

f {Z
] @
mVZ{Z
]*
Z

Z c d
q

LZVX Ygz { yZZ


z gz Zzq ] xz
gzZDqkb? VzgZVzgLa c

bkZf x Z}
X cx W1

'

i~xkZ}g f
tigY Z

D Yg {i @
z F
Vt CY ,q Z gZgzZgL

{Z
V]yZ
Z Dg ZKZ V]yZ vX @
Y c
VZ {Z

~0

z Z}
Z *
kZt7~0

zZ}
Vt @
gzW @
VZ

220

X ; gwEZ
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
{z Hx AZ [g}gz Z
X X X W9zZz

y~VWgzZVggzZ~Vzh N
Qka kg V]nC
Q (68)
6V2Zg yW [g LZ

zg~ kZG c V

vZgzZ (69) .6c VZz

?gzZ } ]z zQ H Za

{z @
@
Y c
N
s/{g *

vZG }Y: Dw

(7 0) Zz]ggzZ ZzDe
.

yZ ,1|z V X f V0
a } (yQ ~g I] c
W

~
gX C gzZ 4a kg V] f g YL g~ ] c
W
gzZ g G
i yxg ypgzZ'
V Vzg Y *[8 ; g Y c

, 5xxq
Z}uz}g [8Z f kZ
|zB 0
z =g Zz Za 1 @
W~ f g |zX D Za
X C
!

221

6Vp
Vg V " Vzh N c

x AZg Y L gkZ kz[g

Wh Q i Zggz ka kg i Zggz ~ Vz#d


z yZQgzZ y LZ

1 @
6q
Zp
ZB Zf {'
e Q: 1(W~

]gKZ QX @
Z Kg8
g ~( @
t
~ g
X g V- g F~kZn
'
E.
x AZ W - E
kzV gzZx|kz V;z ZwEZkzsx?Z:Y m
Z

Y S &=gf q
Z t s]gt c
W~ VsFkz

t Dg L Z}0

6X @
Y Vx Y 1z Z gz ZvZI Z @
Y
dZgzZaZ kZkz BxAZZ @
Yc
2i CY~ 7Z
N @ [Zp ~ c

d
x?ZmZ'

Z *
X Ckz [ Zp
Zz [Z kZX k {z Z\ W Y !
Z c
[ Z d
V ; g %f

X Zgz Z kz[ Zp

c
2i yQ g Z ]g] g~ f

kg kZ~ ]gd
z kZQ c
Ci Z0
Z : ZzgzZ e a kg i Zggz
9 kZX c
gzZ} #V gzZ {# X D}# F~G
0F
2i Z0
Z p
g

C kZ CW kg Zz

Z xyZ Zg t gzZ}#
~ Zw Zz kg Zz
DW}7unVW @
Yc
g QgzZ

x+ZX 5VYkg ~C
i~ kyZ Zz Za c V
Z kZ @
Y

t x{z Ze~:{}uz x{z k

kg QZwVH

222

]g] *
'!

~gtXg z

:lg!
: $
yvS0
W:y ]g

KZV
Z zs]g] yZyZ cV Zz=D1
ypQ Za kZ Hv{z
c
$g6|

nQ CY
qt @
Yc
N
s9 J(
Q Z Z

wig Z~
gX Zz]g ZzDvZ" @
Y"+ YC7
X XZwig Z\vZX _ {CZ

:~ !vZ}Z D
~
g e
ZzgvZg 0Z]|
%N~gz ZV @
E
~ {C ~Z wig Z~gz ZV @
W~ {C ~ E
W~ {C ~

X V@
W~{C~k~gz ZV@
W
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

~6~?vZgz Z
CZ {z ~ ~ tigX
yZ 7 Zz VyZ tig
'
Z'
~ tig {z @
~ !

( 71),g ZvZ{z HN Y

Vc
n }g v ~ ? vZ gz Z
V- ~gvn }gvgzZ N
d

Vzq { 0
gzZ D7 gzZ
gzZ D yZZ 6!
{z H c
tig

X X XvZz

223

{zgzZ ( 72) DzVzvZ

D] Vzq yZ ZvZ

~ VigzZ V Wc yZ

q : gz Z 7 tig

( 7 3) n
g

@
Y` ZVzq {z~T f 0

i Zz9J(
y
Z~g ItW
zZ ~c}LZvZ~
qkZ f xy Z6}~ u 0
tWkZ
]g}g {z qZ0

i ~g v! ;g Y c

V
ZX g

X 7g (Z 6
y Z ~

~ tig xz aLZ6 Zg Z0

i ~g v

yZ Zz D @

tigi,Z {zV{" =| 7yZ g}

X D W} 96Vzi ZzgV7yZ c tig wDIZ} (} ( DY {g

ZgZ w Z(
r
CWbkZ ] !
] Z| m
| ( }uz q
Z

0
xz wEZ y.6~g FDVzVw

{Z
Vz ~ vZ qgz'
d
q
Z CY 0 c kZ

} i Z
zz w vt @
W6gZzi Z0
Zt 6}uzq
ZX ;g VZ

z KZ7Z6g~g^ Y ZLH ? g N

tigVzM VLZ H

tg Z- : VY { c
i LZ :
=z Dx {tp
Z ? g g Zz~

224

eZX }} e e& ~g (Z]g


f ] B7

@
s6
Vz
)V'VzM
zt eX ~ n Q
zt{z
X @
Z ZhY ZLY !
kZgz Z

~?cs
Zgyj}g v
c

f ~uz6
V
Zx Ztig

}gvlgz6VZy{x Zg Wn}gv , Vc
~g v
z x Zg W Zg vD7 }gvd
}gvQ z ~ g Z
0

i}gv

VGhggz *,Z Zi Z tig { 0


kZgz ZX

!
yj
VzDg Z VzvZgzZn
g6
!
? Zg v wq H ?D ~w
~ -6VGhgvZv
1, Z Z][g LZ
zC
{z e

X n
g
:M
} tig7Z:

gz'
d
@
{g Z

Z
c
C
f V Vzg Zw ~gItW

gzZ.
kZtkZ I
vZa ! Y.
kZ kZ

X ZIq
[gVGgzZaZz]

v
Z x ]gt d
Z ] Yg Z~ g !
zg l

g Z w ] x t : M d
` Zc x DZ }g

Z XY c
q
C t
d
zZ~ * c
{t V W V

V'
Z'

4 YZC
{t
%]KZ~ {xctg~i Z0
Z
V7| 7yZ d
Z
t y c

V- ~'
Z'
kg kZ xs Z
E
t V G3r+ ZgY # CCg @
s ZZ z d
Zw ~ y

225

X ] Zz) Hx ZZy gzZ7

z ZD7d
V- ~g v
c

f ] Z~z~y
WgItW

lgz6a T f V- sV1 CVz\ !


V

wq ~VV ~g v

!
Z 4 { c
i V~ #
}

X CC
Vg ItW

w' c
tig Vzq u 0

c

bkZf xZ }

tig gzZ [Z
!
1 x Zw t ig xvZ tigqgzZ u 0
X ]
!
w'
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

Gz: y BVcvZ (! Y} Z)

vZ( 74) Y7?gzZ }Y\vZ

{ q
Z
y wVq
Z \
g 7

6q gzZ u
& { {z q
Z ( ~ kZ)

kZ {zgzZ c
tig YZgz Z c
tig

ay
6g6 Z gzZ 6g{7 ~
Zz]g)v:Z'
Z'

tH @

Y 7|kZ v Z (
wV gz Z q
Z \ vZ gzZ (7 5)

X X X X Z1#

226

q
Z ~ yZ Wz
y

{z gz Z
g 7

&Z {z }V 1 6WLZ

'
Z'
H @
W7:ZzB YZ

{zgzZ s Z {z Y

(7 6) y'
6
{ZgS

D ZIq
VG~ vZ {z f
gzZ ^*
g ~g I]c
W

KZ ;g Yzg!
Z g Y
ywVV=~g I] c
WyZX

]LZ \vZ{z zQ D : BVc] z] Zf \vZ._z=


E
-!
\vZ W tc
7 Y ?gzZ } YbhZ ] 5tgz Z }Y
E!
z } YvZ W - tyzz}g v
{z g BV ? }Y

kZ " ~] z] Z f KZ \vZa } Y|] z q


Wzg xX z: BVkZ

?!}Z
C
c

n kZ7 ewV

u 0
] c
!
x yZvZ g]c
cvZ ._ f LZ LZ
& {zq
ZY7 {zq
Z ~ wVVz~gItWX

{z ~
g ? M
'
Z'

t H @
ay

6Zv{zgzZ H tig sKZ

Zg tgzZ ] g " s\vZ y


Z
? Yu
Z z ~ yZ Hg

227

Za H
ywVV26!
gzZV26h~gItW

kZ {zH7@
Wk0
B~4{zgzZ16
LZgz Z7g 6
z ~y
Wg I] c
WyZX s Zz hgzZ 6h ? Y'

Z'

q
ZVz
wVxgz ZW~wV
c

} BV
?D ZI'
Z'

Z}
VG?!X M
7'

Z'

~ :W1

6{Zg S @
x s Zz w y
Zq
Z
c

~ wV~uz

q7

?M
C
'
Z'
y
ZVztH =: D: s kZ{zZuz
ZI'
Z'
tgz Z {
KZ ? 7'

Z'
1 y
Z q
Z Vz
$
vZg k0Z]| W G
0Z Z'
ZX Wi !
Vzo}'
y ZgzZx =? g
x yZgz ZvZ g yA0 y]|g ItW~y
Wt De
Zzg

ay

~ { Zg vZvZ gy *
@
I*
xs Z
x wi *
0

gz Z6hvZgy]|X
Z n kZ H7h{za zg

X n

1 6V Zz + LZgzZ M
: w1 {z "
Z% f~`tWkZ

y Z% Zz ngz Z 0! Z Z% b
gz Zf te
Zzgq
Z
E
X y !0y]|gzZyA0
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

228

c vZD(Vigz ZV W

vz

kZ c
W*
=
Zz #
gzZ

( 77 ) g 6C
vZG

VV ~g v \vZ
}gv kZgz Z Y: ?H Za

w gzZ @W ~g vgzZ y }g vn

yZ H (78 ) z Z Z]vZ ? @

vZ A 7}0

6~ c V

ZvZ 7Zgz Z ,@
x

~ kZ " Yuzg 7

( 7 9)] *
cV Zz yZZ

~g ItWkZ
c

f ]gz kz [ggzZ r" VG~g I] c


W
VizyW ]'

!
] Z f {z\vZ gY7? Dz]g\vZ
e& V ; $
7xE%CkZ {zkZ } Y[2
xE{z7f ( gZz g
qZz ]c
W6xE} e A e
X 7@
C
+
G
4E
CG
p@
C7(\vZ Y .g-E
:zL
L s
z~g ItW

f bkZ n]g~z}uzg ItWX Vg L Z e&

229

~ '
g ] 7X VV ~ #

c

Xg 6C
\vZGX Yg Zz~kZc
W %{z Y
=

gzZ } !
] =
'
W ? 6]g \vZg ItWt

V vZ
?gzZ q
Z ]gKZ~g ItWZX Y Zz #

? T
=\vZQ :D
zkZ c

Za V
ygzZ @WX }g Z

]kZ ? c
w , @W y *
T*
YVzq
X A xEg "gzZ qG
xEg " } i ZzgDn }gv
X - DZz5Zgg XzagzZG r zw czga6xEyZQ

yZZ klyW
X @
Z~z aD T (Zq
Z]

oe] ] i m i L
L c


g ZbkZ6
(~uz]

Qz7]6
Z] Z
Z Vz C c
i~] Z~z]?
Z m
X J~(

yZgzZ c
G
vZ G
X ,i ZzW+Z y
Zt]V

gzZ g
uz yW
X @
nZg *
Z}
G
X : ,i ZzW+ZgzZ @
Zg {z

wg~ TV'!
s xs Z~Xa VE+ ZgzZ p ~ VE

( vZf )W6
] Zzy
\ WV] Z Z6k*
~
vZ

pg
uklyW
^
Y9 XA ,q z yZt]V\W

~]*
V\WX ]gc
i }n +-Zz]g c
i pvZ
]g c
i

v
Z t] r gz Zwf HI {0< 9 XAY Z+
Z t

230

x Z ] }
xs Z }zg~ yZ b 6l] z ] Zf \

s } rz
g Xz as +t~]*
zf X}gXz a6
b)
X p~V<

vZ7 vt H
bkZ? q
Z6n]gKZ] Z
g ZyZ

y @
ZIyZgzi Zz67Z !7t @
Zh Q @
ZIbVz0

6~ c\

yizyZD h Q~ c Di Zz6
{z ~ ] Vz0

6
yZ

? y@
ZI~ c7Za1N Y

n{zt

}g@
e ,x , Z {z $
0
: t ~ yZ h
F
VG V

]g KZ vZt M
7x ,Z {z v Zz -6 `g

X c V ZzyZZs1]g] *
~] uZzyZX ;g Zh ZVz0

6
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

231

yj}g vVzy}gv vZgzZ

Vzg Z0
Ya }gvgzZ c
a

G
&C%vZz

^ ?( +) b y Vzl

kC y #
ZgzZ yZgz

Vza}gv ZgzZX D

V !
V-gzZVzZgzZs

gHq
Z ,q wEZgzZ y Z

vZgzZ ( 80) , J

z
Vzq yZa x Zg W}gv

~ Vzh N a }g v ZgzZ

k]a}g vZgz ZN {C
gz Z DX

x ~ k
k]6 W, Z

Zg7 6? VzKZ {z b Zgz Z


( 81)X YgZ
? @

vZ f ~ cyZgz Zh Q~ cVz0

6~gItW

3 *
ZFZ6}igzZ c
2i6Vg h Q~ c7Z
ykya}g v~VzViOg6}iZ}
Z D

232

a^g }g v kz[gZDg Z*0

iyjzx Zg W?~X;g

y Z T e V DQ VZ ?&b + V 3Vzg Y

V !
Vzg Y7Z Z}
ZQ DVZ {Z
V 3Vzg Y DVZ {Z

MVzZ V !
X D VZ {Z

V- G8E

D A V !
7ZaCgzp ygz Z D *^} V !

: w Z g 7 g
wz yzi Zgt d ~ }itV;

y q
Z Z * ~g tX Zz %pZz y g y t $
X *
YhgZQX a
zgHq
Z
izd
i Zg
tgz Z *
hg

kZ c

f bkZ~ i Z0
Z}uz n]gKZ {Vkz[g

{C ~ZVzh N {z7yok0
X
Za oa}gv

VD~(~(|
g X ,x Zg WnVg {z 7+k0
XB
yjgkZ~ gzZ D{Z
V X DJ
gzgz

WD X 7 \ stQ Z~
c
\ JC
!

V-ugzZ}Q~ V
{ xZgWa}gvg ~Vzh N X D X ] W

X z
ZvZ?] Zg "a}gvx
~

yZX ,k Z ]y
Wx Zg W v f x Zg W *~g ItW

} HzsKZ
f VzKZ6Vz LZ vZ~g I] c
W
yW
X } g Z
]}z
Z ~ Dq {Z
] Z

~gvy Zg t c
C
f Vzy +a Zg*0

i
Z kl

233

bzg ~g v Z}
kZX N { xZg Wa}gvvZ&X W K

{uzq
q
ZZ}
] Z wz4~0

zZ}
x RzY m
Zc
yayj
X zy skZ y Vjzg ~g v
t'

9 zg V1g Z6 y
Z yj{z c

, Vzy klyW

7 c
Z}
~ yZ
Z ] 5I }gv, Zg " : yjgz Z N Yb

X g"yIt7
Z{0<7V ]y
W7g \ ~
g
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
5Zh y
4E
5.Z EE
EG
\ W ) ,( + h ) {z
Z
s
z )f \ W( V: y.6
Vz vZ (82) *
(*
7)

yZgzZ DgZ kZ Q T
y#
gzZ ( 83)
Z~

VyZA
N VZ{Zq
Z #
ZC

:gzZ H VM7]iYZ

gzZ(84) Y Hc_ / yZ
Z

-[ZyZ:B[Zv
X 7Z : gzZ Y H

BVrLZuZ
gzZ(85)
q
}gt[g}g}Z}

234

{z Dg hgN
q

g w1 ^ G ? , [ Z 7Z
( 8 6)X

Zg ~ ]y
W yZ ~ ] c
WyZ f
z y
g ~g I] c
W

t Z \ Wg t
Z[8} Z ;g Yc

~
gX
c

f .6
x CZ \ W[8V : y.6\ W D 7!
s h6C
Z c

t
!
zhiZgz Zc
Z Z hCZgz Zb x Zs
zX c

Z Z]1 BbhZvZvt7yv\W B \ W[Zt


SyZy x C
]*
yZ g ~gzZ g

Y c
Z: : ]i YZ g Z% 1 ZkZQXN{ Z~

1
c

c
bC
g}xgz{WZ:YHc_/yZ:

Wx/:gzZ: /{z`Wc
!

'
wZe~]c
0

iKZVrZ
Zga"
U
k
"KZgzWy#
X 7 Zw Zb
y

c
]VGyZ vZhH{ZeVrZN 6Vzq!
LZgzi
{z
7Z X 1q

Z pVrZ,h
F
Z{zgzZ}

X, h
gZ
N
Wzg "
{zgzZX ,-6~g hg] ~

y #
C
g Y
y
q ]y
Wx- g~g I] c
WyZ

x?Z:Y m
Z {ZtgzZ Zs g t pX,7{Zq
Z #
Z

235

^q ]] nZZ c


gZ bkZ6(~uzyZkZ klyW
XV

~gItWX,7{Zq
Z #
ZC
Z

zkZ wqH Xn`e ]

7Z , Zs yZ {ZZ
7]i YZ Y~ * {g !
z 7Z
c

}gX f ? kVGgz ZWzg ~gItWX X 7]i YZ %1

X gw1^
t}"
H{Ze VGyZ
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
J5!- vZ ZZz
E
vZ D
Z {z y kZgz Z

_0
!
yc{zgzZN Y

g
( 87 ) g D Y yZ
{z

5 Zg vZ gzZ H V X
[ ZgzZ 6[ Z yZ zg V

gzZ( 88) D Y{z , J (

~ 7Z s #
ZC
y T
(~
)vZ wg} Zgz ZN {Z

gzZ ,7 {Z6
yZ\ W

T wi *
[ +Z6\ W

[ {z gz Z y zg q C
~

gzZ g e
Z@ a V
(8 9)X ~p

236

6yZkZ}0LZ {z f V!
yZ Wzg ~g I] c
W

,g(ZU u
Z z [Z [ x *
/wt yZ N Y $ [ Zt xZZ6yZh

y #
WzgX x *
/wZuzt 1 ,7 ~ b
gvZ

"y
W Y {g:3 Zg Z
Vx *
1 N Fav LZ

!
}g yZgz Z 3 xsZgzZN Y
D{>~ { g !
vZ ~g Zz
~b
yZgz ZN 0
} ~Vzi[ ZLZgzZN Y !
] c
'

yZ,wi *
[ Z6[ Z6V yZ gzZ V "
U
x *
"w}g
[ ZnFvtX D{ZeV {Zep J Vzuz [ Z

}0
Z J[Z V Vz [ Z k\ u [Z v W V 2~
X [ Z

[ ZkZgzZ VT
@
` W c

Zz
fgzZ Zg yZ klyW

[ 1M
}[ Z% @
Yc

] a &f mZZ$

k0
yZ~ *V yZ {z N {Zq
Z\7Z
z [ z

gz Zg Dg Z yZ vt gzZ D hx 7ZgzZ W ~0

zZ}
x Z

g{V vZ , g ZZY m
Z$

tg Du{g~gzz

~
g #
Zgz Z Z~hx?Z:Y m
ZyZ #
Z ~

N{Z\ W[86Y m
ZxyZ~y
W
t u 0
yW
u 0
y!
i
6
kZ
'

i+ Z Z~y
WtgzZV{Z}(
G
0;XZ
Z~
g

237

x Zq
ZC
6~
* 7R Zl
zya6
ge
D: nZZ:

bSZf x Z}uzV{ Zxy#


\W
c

f bSZ

Cy] 59!
zh* +
wi *
[ ?gzZ Zz+Z6
\ W

X ]g t
V gzZ g e
Z@[ t[8} Z
JI
* Vb){z @
Zz -dC
klyW
g ItWkZ

Zzg ItWX
VZ{Z
._wKZC
[ kZc i'

c
V

klyW
6V x 0

i ~g y Zz zg a q C
kl yW

mT{zC
]Zc
VC(c
V ] 5}g s
z

vZg k0Z *
X s 6 ZZ C
*
VZ {Z
yZ1 0

i
vZ]|V@
0
~vZ[ Z~ Yg.
zZ} D

~y~u 0
yW
,q~ggzZxE}g a}g D
vZg&0
1 xEx ~ klyW
wvZgyZZ*
~M0Z
X K Zf V
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

238

g gzZ > s Z vZ "

wZ!
%c
vZyZ

" Z'
u| Vzg Z

vZ zg ugz Z V}'

q ? @
@

?Z
z Zg7 vZgzZ ( 90)z

VKZgzZ 1 kZ

{ZvZ6
zZ LZ ?qzh :

g ? } YvZ" 1

T Y: b]gkZgzZ ( 91)

{g0
gzZZe h ]LZ

d
}uz ZVKZ ?c
{g 0
}uz {z
q
Z @
D =gf

vZ Y Zz VZ {Z
{ c
i
#
gzZ @
i Ws V

~XV!
yZ }

Zz y

(92)XDs %Z ?

! @

Zc6 {Q ~
gV vZ~g ItWkZ

CZ
z ]gzVzg Zggz Zx s Zz w CZ0

i [8}

239

{h
I*
1g " Z'
C
V ~ u 0
tWkZ kz[gX g
3ggz Z@e
.LZ*gzZjqx t * ? @
Yug x

zw~
g |1 el
wV
!
F*~Vp
Zj
X Y:: :[ Z s Z

hkZg Z,X YHs ZYX D WUF~fs Zzw

*
Zc6x Zxs Z]X"
U
6hYg(Z ~zg: x~ xC
Y c

bs D
Z(yZX Zz s Zz w

y Z *
g

g 6C c
i yZ b { c
i h kZ y Z
y Z ;gN[g { *
Z ZgkZ] X y Zzg \ V

X Zz
4G
&
yZY !
Z ZZ ~gz Z\ !

V D YWt ~V G3E

E
{zC
X e1 C)"x {zC

c
v hIB L
L
~ kZb h
wX e{z ]~ +

Z Tx {zC
e{z +

Z x

X YH:s <x 'gFv


X e#s Zz

~] Z
*
:q
Z wgzZy!
i
~] Z
~]*
Vz vZ

u
c
1g ]z
~ ] Z
s < x {z

'g~g +Z ~
c 1
e ~ga {g) s Z ~gz h Z*
gz
Xjq zgvZ ]Z $
+Z
~]z

t {z
z}g7 }z K vZ ;g Y c
~g ItW

240

Yc
SZX [g V;
7[g Zg v~H oFe ^ ee k]ZZ

S}z K vZ I Z { E
Z Y xz Y f N Y S}z K wg

h
'
a"
U
6yZZX c
vZ SVzz
yZN Y

#mZ c
vZ6LZ ? h yZh
5 9

T Y: b]gkZ ? ~ wV]gkZa1g x }'


kZ
: Za ]gt Q h
BvZ c
{g 0
{g 0
ZQ @
] ^N ~(
@
i WvZg c
tgzZz h ZJ0
!
Z}
a{Z
{z
z
X }Zz g ? y#
gz Z

"
Z
IZgzZy Zwt{z
c
Vzq &X~ltWkZ

{t pwX gzZx Z'

gzZx e
C
c
uzg Vzq &gz Zu|

wX } F
hvZ6] ZpKZt {zwyxg Z}
gzZ LZ
mZ ~XX Vzq x+ZZwB LZ { t pZuz

mZ}s ZyxgtxgzZL
Z tpZwX
hqzg c
K
~nZZ ZnZp~g^u|Btt|

CZ&
zZ
wtbZ:1 wkZ}:
X}._h%y~s N Wk0
kZn

YZg0
Z LZ] tpq
Z kZ yZZuzw

t pyZ~ pg
ugq
Z}u| YZ }uz tpq
Z

:zgt
Z ;gN[g LZ| 7
, Zi ]i ^ ZZ
H

241

X ;gNZ Z}
kZ~gzZQ

klyW
6x}uz Vzg Zg {z
c
~tWkZ Z

kZz Z ZhyZVzgZg u oe] p l]L


L c

ybkZkZ
E

zg x}'


C
zg " hIB K y x Z &W

e~
p
ZV5<IZ6^
Y*
T x{zC

X
zg

X
HyZ'

gzZmZy Zx }'

Ze1
4gz Z
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
-
BG
E
vZY
yZz
p #
Z q
ZLevZ
Z
Le & @
{Ze Le & {z

Yi7 gz?gz Z e
Z@

~ :WVKZgzZ (93) D

_ V 0
} :=g f d

?/ Zw ?gzZ}: l
a}g vgzZ zg {Zg vZV
VzvZgzZ( 94) [ Zu *
g
"gz Z:$
7~h

4a }g vz k0
vZ
( 95)X Y?
Z

242

vZ
Z ;g Y c

~tWkZ f q
~ V5Z x ~g I]c
W

iq
Z~ mZg ZLZ ? ~p
g Z Z1
)q
ZXLe
N Z p" gz Z S
t gzZ YV~ Vz) ?ce *
7(Zz Za

p{z Lev Z
Z !xtg Z Z'
LZ !x~ kZ:gz Z7 Z
+ Zp:akZ *
q
(ZgzZ `~<
q
Z\q
ZJ
y
W wz Z

{zgzZ Le g~ ZeyZV$

kz[g {z s kZ3

t
Z'
gz ZYZV Zz~ ekZ i Z e
Z@ LeT

C V}'
Xc
ViZ X
Z YWt t
V}'
gzZi Z Y x

gy C:]Zg ~CC: (X i q
Z }'

gzZi Z^

g ZL Z{C
gzZ i q
Z c iz
6 s %Z Zy#
X Cx

X {$
Z

z gzZq
ZBY z ; g Yc

kgVzg Z0
ZZ~gItW

: WnKZ y~
q g w { c
i VKZ gY

?gz ZV D OZ6V~gvv (Z :}: ~i Z0


Z 4 ~ ]5
Z
na
zgp
Z :
~VngzZ VZ {Z
^
Y*
yZ
] *
vh n2~.6gzZ
f Zgg y
W1Y[ x}

hg~
ZgzZ YQ ?"
U
6xs Z t yv~

.6tx*
~ V tyvq
$
Z :
~ !
~g v
'

243

t! Zy
~(q
Z, qz *
Zzg d

?v}uz
X yvxsZg ZkZ}gvYx*
~V)?
$

hV ? 2~
fgzZ Zg yvt h V

t Zg v2~[ Z}(u *
g y#
yvtzg { Zg
:VzvZ~ * ?Z

~y
WgItWX } Zgg Z

ztzh :vZ6
V!
*H? ~gzg~g Z 0

Z jyT
Y1h {Z
Z(Y Zh : 67 ~h Y1: pt g

^n] ^j L
L c

q OL L V Z

* klyW
X {CZ}
vZf

c
] !
t6
gXDl 4za}g vgvZ n

Tz ~y
W`tW { yZZ~ 3na g

X x ZwJ]g w+ Zt kZ ;g Yc
&:] c
W
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
"
3G
w ) Y {z k0
}gv
EE
z ]g) k0
vZ gzZ(
z

gzVyZgzZg !
{z (]'

iZ yZgzZ H VM , Zb

gzZ(96) D,`
Z V

{ 0
Z]gc
%}x(
ViZ yZgzZ , 0

244

yW
?Z
gzZ (97 ) , gz`
Z

"( 98){ C y-v"7

g 6vZgzZ V Zz yZZ kZ
p

7Z kZ (99) 7 6V Zz

LZ {z gzZ n
g 4z kZ 6
( 100)X DuB[g


g Z~ u 0
tWkZz vZ
z f ~gI] c
W

i ~g v ; gY c

V
Z~g ItWY Hx a~pvZt

vZ !
zgz Z N Y +g !
zg X]g ;g
z w

g mZx kZakZg mZ Z%V k0


vZ] ~g , z k0
] Z Vzq vZ X ]]y
Wx- [ Z N yZgzZ wqZ Vz
K
Z'
T
r VX
?lVzZ
*hg

Vgc
Vz% , Zb
ViZ yZ 7Z H6] )+Zgz Z
Z( H {zC
7wJ yZZ%gZ0
ZZ {z ~gzt }xi Z
X:VY

i ZyZ, Zb
47ZgzZ @
Y] &, 0

i @ Z

n~*X ~]y
WA ~ * 7Z, ViZyZ D V

G, V( yZ bZ, ?+Z yjz yEZw yj~ ] t

245

Q gZR
Z

%GyT \W gZh
~
gX Y c
~

}xs
Vaz]X /g!
]'

z]gh

y #
'

]g6VzgZ0
ZZWzgV~1z W
;g~xZZ

XN 0
Zw cizgxz G
0;XZ]ZgzZ,gN]'

18
{C y- vz H]zu 0
yW
?Z
;g Y c
C VzgZ0
ZZ

c
YWgzg0
Z}n: U {Zg Sgz Zn wZe:z ny- @
z

6[g LZ ~ xC
LZ {zcen: Za w Zz3 c
g6i Z kZ LZ

y-6yZ D6[g LZgzZ n


g yZZ6[g vgzZ}z

D ZIq
Zgz Z n
g 4z kZ @
6V 7Z y- Y 7

@
C*
gz yW
V y-
c

ZzyW
~u 0
tWX
y- ;g "
U
t `tWkZ Zw
'
ia y-~ yW

] Zf ~(

C }({ C @
Z(gT Z(y
Z
~V
Z Z(y- T g {C ]+Z[g

6 vZB {C ~0

z Z}
+ZX yZWzg

+ F
y
$
Z y- 3 Zg +4 0
] y-6]Z f mZ yZZ
] uL
L ;g W@
B z ZgzZX Hx?Zmx W*
i W# kZ

Xg +4avkZ n] o] #]^e
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

246

e
W ~uz e
Wq
Z Z
gz Z

$
Z f Zz

} Y4 vZgzZ sp

s \ W g @

wi *
{z

yZ t | D{ w LZ

\ W ( 101) n
g 7DZ ~
Y[g\ W k;Z bzgkZ
+
yZZ @
H wi *
B h

V tgzZ g x "
U
V Zz
t gzZ ( 102) ]gt
gzZ e
Z@ a

2 Wq
ZkZ {z Y
[s 2T{z @
Y

Zz yW
t gzZ Q{z D

(103)X y!
i!

e
WZ
D
vZgk0Z *
t :
FQg ItWkZ

i Z0
Z kZg 1D6kZgzZ DkCpy @
wi *
u
Z z c

Z k]| k
q

0Z ]|X DnZ Z b bgz Z D '


`
6wz 4
W ~
gD p= k0
g ;l ~
g e
Zzg

{z H g; kZ~
* vZf c
x ZZ l W gz

247

gN wi *
] c
Wt ~h
F
lg ( vZ f )X x Z}
ZgzZ D

DnZ Z~ 5gzZ c]c


Wlg ! *[8} Z ;g Yc

V ._ %kZ }Y bhZ~pkZvZq
Zt

DWzg'!
{" +Z : hY nZ ZtyZ Zxy ~4

: 7 YxkZ IY v Z D'!
+ Z1 yY v

L6spu Zgpa ]o ~4 Z ~ptq D+ Y


] q Vz kz[g 7nZZ 6% $
Zz Z e 7nZ Z

x?Z:Y m
Z7*t 2 Z ;QgzZ? nZZ w$
y ._

x?ZmZ'
Z*
Qx?Zmb *
x?Zmx W *
;g @
(Z~ V70

i
,Z ;gt ~g1i gZ ] Zg ;g(ZBx?Z:Y m
ZZz W~Q

X ;g @
] c
W X~klyW

{zgzZ ;g @
=g fx?Zmswz4klyW
Ct7Z! [8

] c
W~ ~px ZgzZ ~gz$: n:~ FZkZ g DFZBh
W*

wi *
u
Z z q
Z'gF g"~q

q q
Zwz4
g !
P q
Z *

BVZa] !
q
Z *
g @
Z W

X 67nZZ6V=p~g yZWzg *
ZPa"
U

T Zg @
Z syW
c

bkZ[ Z nZZ kZ klyW

} L }z s ]gz Ze
~
g77n~ g @
Z
h s [g } *
yW
s X p"nZZ6
yZ { c
i

248

" c

klyW
~paV gzZe
Z@gzZVzg Z0
ZZ
] @
2V#g'g yW
YbhZWkZ g

6g{z @
J 7g{zD[tsT6
#yZ
z s

b ~ z D g| 7gl] c
Wtq QIY

gWzgt] !
Zg Y}: e} :[ Z yZm
_

X ZzIL| 7yRL

z YLn: S
6] !
gZN
( vZ f )

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

yZ Z6VW vZ v "

y- +ZyZ

yZgzZ7e
Z@7ZvZ D7
yc N
(104) [Z u *
g a

7yZZ6VWvZ D z

T( 105) L v z gz Z D
kZ Z H yZZ6vZ

w kZ gz Z Y Hg66T
A vz {zp tByZZ

vZ6yZ ,B w

( 106)X [ZZ(
ayZgz Z

249

y!
igzZ DklyW
{z f
wkZ g ~g ItW

vZ v ;g Yc


gZ f V Zw Z6]g ZkZ Z [ Z Di Zg

t } i Z [
LZ :gzZ } 7=L7ZvZ D 7yZZ6] c
W

~ yLZ v {zp
ZX [ Zu *
g ~ ]y
WgzZ A ~ * kZ7Z Zg

]y
WgzZL ~* {zV2~[ Zu *
g#
V:VY$
g

XN 0
Zw^~

vZX
yZZv
c

f { ZegzZq
Z~g ItW

Z}
6V, Z c
g Z c
yW
d
c
*
:vZwg c
c
g Z

t6 Zge'

Y V; V 2~ [ Z} ({zgz Z
u b w1t kZ~%,Z t xsZz yZZw kZ1c
<X
t3 Z !
\ WZ
wi *
~ hvZggq]|`tWt ^
YJ

X
gzgZ,`
ZxgvZ@
YZg gzZ H:tgzZ Lg N
et
ZV;X

} (
~]y
W $ Ob
ZvD

%Zzg ZxsZ

% T Zbu!Z0vZD

%~xs Z$7 [ Zu *
g

._ ~
g Z D

%~ * e C:zz {z1Ih7 {z

ZgzZuc
]|- ZzvZ gg q]|L
~xs ZX
c
O Z

!Z0vZo
~xs Z KL~3 Zg]t {- Zz g q Z
]|& 1Z ]|X H C
xs Z Z
Z ]
~ )(l

250


X e\vZg g q]|)
]|u
c
]|w
]|EG3;Xt]|[
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

6]y
W0

i * VrZakZ

2!
f

Z@ Vz
e
vZ " gzZ ~ F

VXv{z ( 107 ) 7

v gzZ ~ $6V\WgzZ V gz Z

]y
W v "( 108 )

" Q( 109) Zz VZ yv~


VMaVyZ[g \ W

] 2~ VU i W

yZ [g \ W" HgzZ H Q
(110) Zz
3gVU i W

7s xs Za kZ vZE D

% gY
s
z ~g ItW

xs Z7

]!
C
+Z c
WIt@{ c
i xsZ~ +}uz 7Z

woz wgzZ ~E *
D

% yZ 7

~ +<
C
*t@{ c
i
+!
7Z 7{ZgSgvZ" ~]g+Z *
q

v
:
] Z Yz @
; Y~ } i { (Z woz w ~E
V\Wgz Zc
)6Z6
V X~ $
vZ6
VX

25 1

Vzg Ygz hgzZg~* v ~ 6 0


Z6

< a kz[g ] 0

i + wkz[g LZgzZ F

t Zm
Z ~xsZ+ sVpt +x *
J
[g=g fgz

CZfgzZ sZz hgxs Za kZ Y VJ


[g LZ=gf gz <

V~E
OZw D

% xs Z
!
Z Le *
}g7 ] Z

/D

%V; @
Y Zhg7{0

i!
xs Z , Z @
Yc
g7{0

iu!

6gD{z Z hgxsZ + VMv {z"n W6


#
Zg {Zg {zY ~

x`
Vz - ~+LZc
1g (Z+ * VrZV~}g y

g DZX ]; zFxg~}g y#
+D

%yZ'

Z'

Zg Zg~ ]y
W1Y 4 {izgP* ZgZ *~ z0

i {izgP
X y.6
N 3,g VZ Zhgg !
ya+ VM{z
u
Z z@'

yZ

vtX fg "gT ayZ ' s[g y#


V,ZvZ c
J
ZY g H6T
ryZ VZ H ] VM
X Zz
3g Zz
s
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

252

W C sKZyYC
y T

C@
x-

!$

Zg7Zg7. _kZyYC
gz Z

wVgzZ( 111) 76yZgzZ Y c

Z q
Z vZ
y
kZ sC
t bC
Zz
VzvZ {z CW ]~izg

g egzZu ZvZ ~]*


D ~ $
x kZ c
k]
~ 7Z k0 yZ gzZ( 112)

7Z : c
P Z VrZ c
Wwg

( 113)X {z 1 [ Z

kZ !
Z!
[g ; gYc

+D

%ZzQ xs ZgzZWzg

KZg Z0
YC
y
ZzXC
7Zz 3g Zz%vZ y Tz c
y

gk
,c
av3gX W@

ZIca>yY

V~ ]]Yg F
KZ 5Y fvZ IZV D&

eg a LZ

Zg7Zg7KLZC
y kZXVV;Zpawh
'
~0

zZ}
[
%zY m
Z
-n :X YH7n6
({zV;{ c
i6
: E
CG
yZYc
!$

%N}J(
Xg^ g *{z}
s{k
VzE
V)V

253

~g7 xZ vZg6? ! Zzl } Z [ V Zzl ~ u 0


tWZ

gVp{z~KgkZ c
Vq
Z)(l~g v~]

yEZ ~ Z VZeVzgatt Sq
Z7~~(
~(
VZWsmZ : {
!
} ( }( ]!
Zega

X
c
Zz% Vz0

6Z?f
w
ZA

7] P`

`ggp4~g FgzZSq
h
Z

gzZSq
Z~klkZ} yv7~u1

*1pg !
zg :: D~gz'
: ZzgkZ
X X
ZzV" @
W`tig

V x?ZmZ'
Z]|9g; ZYvZ] Zz ] Zt6kZ

gV Zzgc
~
3 ]qq
QwVzg ZD

}[ Z6x !vZ} Z p Z !
i}g , V1 H
x b G3k] ] )z T
rQ} b x?Zm- 6yZ
[g b } i Zzg g\ Za =rZ G
*9g g 1 ~
4)Z
klyW
X b }i Zzg tig lg!
ggz Zxz aLZ EG

t 1 [ Z7Z c
P Z VrZ c
Wwg k0
kZ c

bkZyZkZ

X g ZLZyZ 7Ztt[ Z
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

25 4

G
E
vZ ig

tig q w' b vZ
s ?
Z z Z Z] vZgzZ 3

t s6?(114) D] Z

k
gzZypZcgzZg Z%xZw,q

vZ)
z%f6g YTgzZ

u{zYg6 :
Zgx*

iz u:gzZX Z : Zz

3gu"gzZ ZzvZ" Zz

Vzq XgzZ( 115) Zz

yZ r1 ^3!
i ~g v0

xZwtgzZ w't:t~}g !
" 0
!
yc ^6vZ ? @

[ x{z _0
!
ycN
6vZv

yZgzZ {Z
Zh( 116) V 7

( 117) [ Zu *
ga

V Zz 1~ ?M [gVf { 0
+Z~g I]c
W

wEZ ?Vz ~l] c


WyZ [Z X ~]*
kZQwEZ ?

X ] 3w'ga xZwz Z Z~0

zZ}
]3w' ;gYc
Ci

255

vZ {z zwEZ tigqu 0
! Zz g6 ~xsZ/ ;g Yc
C V

mZ'
Z*
l IZ ? x vZt
*
mZz Z Z]kZ c


g p~ kZ ~
g#
@
[ Z; g Mtigqw' x?Z
XgZ
] m{kZ?
Zz Z Z]VzvZ?[ Z

kZgz Z ;gx Zw
k

;gxZwyp ; gx Zwg Z%6?vZg c


t

wEZx *
gzZ {z x *
vZ
z D %f T ;gx Zw
g Y

f #
wVzq yZs~g ItWkZp
ZX y
Z c
x*
"
{z
H

{z
Zg .
g Y{z
c

f Vzqx ZwgzZ6
x }uz1

{zZ%

lpg Y{zc
xZw{z
Zg .(z Zg Y{zc
xZw

kZ Zg }0

g &g Y{zc
xZw{z
Zg ,
Zq&g Y{z c
xZw
X xZwwEZ

g66gZ ~kZ]i YZwEZxZw~zZ`tW

]i YZ,Z }g663x ZwgzZ} g Z c


;g%

kZx Zw
Z7]i YZ 3 }'
X yYgz Z 3

g^vZ HwEZa X yY}: ]z 3: { c


i {z c
3~
q

u Zz6gJZ kZ s]i YZt g c


QX g y!
$
KZ!} Z
c

~
g Z ]iL
L
Hg6 sg Z pc

7]o T Cy y!
i ~g vs;zQ : '!
+ Z %
I
6vZ v{z PZ6] Zf vZtzQ:x Zww' 0\?%g u

25 6

yZ~ ]y
W1 g M7ZyP*V7[ xL_0
!
^

X [ Zu *
ga
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

xZwVzq yZ 6V- sgzZ

z J+ZZz

gzZ`y\WH

6
VYKZp{zpH76
yZ
V [g WG(118) D

gzZ /kZQH{k
/Zz*

kZ [g \W"Kx(

(119)Zz
3gu"Zzgz

[ Z x Zw1 3z wEZ ?w'


c

~g I] c
W

x Zw kZ ? xZwp6
\ WLZ,q V- ~V!z ; gY
Y yvgz Z~n]*
Zp ; g Y ; gYc

X { k
x`
*

g Y
6yZ ~ bx Zw6yZ6gZwg YgzZ Dx Zw6

bxz VzyZ7QX ~
y ~ ->g , Xb
xZw

1@

76 vZgzZ H7 t1 gzZ yv{g Z(p


Z

#x?Z:Y m
Zg "yZ g D6LZp6Y Z*
^*
KZ

6 6 sKZ ~ ]Z #2 Z wrZzf Z}
Zz

257

6Y uKZ
{ Zg %KZhg{Zg x?Z:Y m
Z *
Za b)

KZ *
u yZ I~0

zZ}
2 Z
xZwVzq w'
E
,
xZw,q w'6
yZ vZ6Y V .g ",Z *
qnZ ] Zp
!l
qC
Vzg Y yZ c

xZwg Y Zzl } (c

xZw
Ty

p X 6V :6~g :6 : 7x Zw6,qt[ Zbx Zw

c
{ W Vzq yZ ! [8
c

~
g ~0
6LZ l

KZVX! *[8}Z
c

~y
Wg ItWX ~xZ {g
%N6Y
vZ b & Z KZgz Z /Vk
yZQax} E
Z *

X y!
$ Zz
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
Zq
#
Z(~ ]Zf KZ) Z'

Z "
G%ZyZ'

ZyZ
g Z !
gZ

ZvZ
mZ (120)X : ~ WgzZZz
7Z vZgZ

]Vz
(121) ~h
e
Z@ {Zg SyZgzZ 1
{zgzZ
YZ~ * 7Z gzZ
V ~ V ( ~ ]y
W
I\Wkz b5 W Q(122)
Z !
,~zc Z'

Z
(123)X:~W{zgzZ

258

Z'

Z *
~l]c
WyZ f VE
*
gzZ V- ~g I] c
W

D[sx?ZmZ'

Z*
LZ ~ f ] z bcx?Zm

'!
0x?ZmZ'

Z]| g t :
FQ] c
WyZ
X Nwi *
] c
Wt~h
F
yZ

x Z 7Zg Z }
Zz Z'

Z ? ;g Y c

l W

yZ ? k\Z c
VZ {Z
? x l V 7Z D
Z

KZx?ZmZ'

ZqDg ~W7Z e Z D] Z
Z ~g7 p{z6Y kZ~ yZ V YZ +
#

Z ~g7 ~ ] z ] Zf

\ W twq
Z 2vZt! p~(~Vpx?ZmZ'

Z*

~ ] g " H el
u 0
x *
kz[gg D } 9~ z!
g Z

]6VzvZ:~WX Ktx Z+C


J
#
tq
Z

X c
0
Y m
Z1Z \W q
Zt1
7ZvZ

h "

i Zy} ( \W t q
Z~ Vp5 W

]y
W
~ *\ W 5+ Ws ypvZ
X 5+ Ws

5stx?ZmZ'

Z*
5 \ WVg ~ G~

Zz~
gyC
v:Z, qnZ Z'

ZI\ W
c
~
g

YZC
i 0
C
q ~ k{ g !
q nZ Z'

ZI

( v:Z)X gzZ'

q
C

259

#
ZL
L Z Vpx y
Z{z
c

#
Z L L x?Zm2~g ItW

^L
L c

bkZf ZgzZ#
Zx?Zm2]|klyW
@
Y


^j^L LVZz x Z +

Z~g7N~ XX^^] ^ ^q o]

X g Z

Z{z
h
F
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
G4hZ%yZ
+ZZE

Hxi 6V yZ s y
"gzZ Hs %Z~kZ VM
yZy#
yxgyZ[g\W

s %Z {z ~ X}
Vzq

s [g LZ \ W( 124) D

gzZ N B 4 gzZ

N
?6yZBiZ
Zz + Y7Z[g \W"
Z@ {zgzZ x 3 Zg kZ
e

( 125)X } Y[pV Zz 0

vZ6Y X K ,Z V-
c

~g I] c
W

aV-X gY

g Z{z yZ[Z ~
x Zw6yZ, q w'

Q Hs %Z x?Zm ~ zg y kZ
c
u
y

260

AaJ
Vhgg!
zg nC
~y}gkZ c
ytkz[gZ
h

( w" 9
x-gzZ H:
Z'
kZ Vu I*
*
3 *

6yZ9
x- c
c
xZwgDy kZgzZ s [g6yZ H Z V

u
9
x-
z ZgzZ 6x?ZmZ'

Z*
t Bt[ Z
c

X ;g W`x Zwg D y Z

9
x- D~zc x?ZmZ'
Z*
?DnZZ6V

t t |, xZZ - gz Z ,y kZce V zxZ Z


x?ZmZ'

Z *

c
- y Sa0#
Z p" nZZ

m*
ugIy - ax?ZmY m
Zx
c
- y Sa

] !
yZ OHg ZZyx Z1c

y -axKZ x?Z
qz~i Z0
Zg~ ~+ V
c
V SgzZ y
h
x Zw!l
~ I~ J (
V`Zwi *
svZ6yZK] %Z
a}uzg Yt
g D
Z kZq
c
x ZwgD c
g ~

X
c
x Zw6
C
[ Z1@
w'

s %Z~T
#
yxgyZ[g Z ![8
c

~`tW

s Z'
ZI ! [8
c


g Z ~
g~z~y
W`tW D

%iZ g D B b oBW~g \ BiV\ W

c \ W~ i Z0
Z {" g D sh f Vz [g~i Z0
Z

V: nZg*
6O ?
Z g [ Z
{C
b t ZxLZ \ W ,

261

Ze
Z@zg1tWtC
X !
w1 hY$
gzyS y
W

g7g ItWkZ~ i Z0
Z LZY f` W : Z

dx] xs Z

X V Zze
Z@ }YbhZ VZe[g Z[8
c

~y
WtWce
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o
G-E
G
4G
-E
4G

Jd yZz
b Zw Z z ZwyZ ?
Zgz Z

" z ?
Z gzZ 1

YZ a V Zz

vZs\WgzZ (126)

: 6uyZ \ WgzZ =
w Vi yZ :gzZ V

V Zz g e vZ " ( 127)V

x (B V yZgzZ B
( 128 )X Zz

? ;gYc
V
z0
h

!$
W~l]c
WyZ

F
Z`tWkZX *
: { c
i
?Z VrZ*
: {c
i6
W
{]|G ue ZhVznY Zylg~uQk
t:

,~!$
{ c

\ W )J
q {]|~
gc
*
e
!$
1 VrZgT Zwz4] c
WyZX N YK O

262

wA c
z ?
Z ! } Z
c

VrZ z Zw Z 7Z

] ~ * YZ aVz'
~ ]y
WgzZ * gzZt zs

Vb Z6u|VyN~ *t
Hs vtgz ZA xZ~]y
W

xbs y
!$
g bs gz Z <
!$

aJ
#
t1 ~
g[ X t Z Vzt
X q Z'Z

t Zx/

z ZwZ
c

xsZ{t f ~ t Zg~g ItW

g
Z g Y
SQ ;g Y zg Zw { c
i ~ kZ

~tW~y
W7gyZkZ ZznZZ6xsZX ]!
~(Y1
I
i Z0
Zt \ W ~g m{\ W1 m{ ~g 0\C
5 W ! *[8} Z

yZ c

gz Z
zg yx

6~
g :%@a0#
Z
V: w w" ? V: w \ W d
#

z(

g ~gYtzg: sX g (Zn Z" Z$


J

X :%xas ZItBx gz ZA j\ W
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i # ] o

Minat Terkait