Anda di halaman 1dari 135

18

p'et ]

(18{g0
)yWZ

{
r
ZgZ1Zc)

[x*
'

wZth

eY ~h

*0

G
3!
wZth

eY t Z

iyz
8

ua
166th

~h

wgxq

i
8
i
8
gsz6

040-4221485y w Z

Y 2011'
Z

wZth

eY

040-4466685,4466985 : y

Sg @

15
W >g
e

}p

h+ TT:gvZVrZ 196

138

74

22

138

75

22


eTcxCZvZ 197

138

76

22

}Y] 5gzZZyQ \vZ 198

139

77

22

140

78

22

h 6z ~{ZgvZ 200

140

78

22

3gyx*
Zgv\vZ

201

140

78

22

Zg vz gvZ 202

143

x ngzZ] iV ZzyZZ 199

18f ^

143

23

203

] 204

[xZzyZZ" 205

144

23

144

23

144

23

144

23

DZ Z> 2igzZ 208

144

23

ZzVxKZv{zgzZ 209

144

23

7#
5~Yk0
V- &

gzZV-KZ 210

145

23

ZEizZEYk0
Vg){zyZ

211

145

23

ZzgzZVZKZv{zgzZ 212

147

23

Dq~Vzi KZ 206

f
hV!
{"gzZ 207

D~g7Vzi KZ {zgz Z 213

16
W >g
e

}p

kzZ
v 214

147

1110

23

147

12

23

147

13

23

147

14

23

iZ%J
Ybzg} yp 217

149

15

23 Zz%g

iZ%yZy
ZG 218

149

16

23

VQ VzGy#
vZQ 219

149

17

23

149

18

23

Zg@
Q 0
._} iZ0
Zq
ZyW\vZ 221

149

19

23

Q]!
gzZV 0
kZQ 222

149

20

23

1 51

21

23

1 51

22

23

CwEZc ~gZVVgzZ7t 225

1 51

23

23

{E
Vx?m
Z b *
226

1 53

24

23 :VY
v
Z tVzgZubx 227

1 53

25

23

y7\Wb x 228

1 53

26

23

154

27

23

154

27

23

ZaC
y
ZvZ" 215

3g~x pq
Z 0

1 0
Q 216

5Zg] 6
zZ}gvZ 220

{E
|
gyi 223

x*

|zVzg Y\vZ 224

vZcx?m
Z b *
229

x?Zmb *
vZ 230

c
Zhq
Zq
Z~Vzg YC
~

231

17
W >g
e

}p

154

28

23 ,pvZg Z~\ WgzZ\W 232

15 6

29

23

g@
Q6
}i Zz
'

=vZc
, vZ 233

15 6

30

23

V*
vZ~ZzkZ 234

15 6

31

23

15 6

32

23

157

33

23

b~gvtgZux 237

157

34

23 yv
ZLZ?

Z gzZ 238

157

35

23

YVQ%? H ( )t 239

157

36

23

gz*
Zg7kZ
H{z ?T 240

158

37

23

241

158

38

23

158

39

23

158

40

23

fy6
GLZtV:y.6
!c

vZ 244

158

41

23

17Q[ZvZQ 245

1 60

42

23

1 60

43

23

1 60

44

23

Zat5\vZyZQ 235

5wgq
Z~7Q~yQQ 236

i * Zs~g Ig

;g|0
!
ycN
6
vZswgt {z 242

vZcvZ 243

N
ZaQ FkZvZQ 246

7W {gHKZ#
$
Q

247

c
PVgLZ#
QC
248

18
W >g
e

}p

f -x?Z@yzg;z.*
249

1 60

45

23

161

46

23

161

47

23

161

48

23

161

49

23

162

50

23

1 63

51

23

1 63

52

23

1 63

53

23

1 63

54

23

1 63

55

23

;g
yZ zZgzZwQ\vZ 259

164

56

23 g7{z@

~~V>7ZvZ 260

166

57

23

TgDgew[gLZv" 261

166

58

23

166

59

23

166

60

23

166

61

23

166

61

23

ugzZ-}(
~g!
gkZgzZy
250

x~g xjNyZZ6
yZVrZ 25 1

~VZE !

'
PV1VzyZ{z 252


[ x?m
Z .*
\vZ 253
c

KZ{-ZzyQgzZ}
*
vZ 254

x(gzZ3,qu 0
255
zgek Q [g
vZ 256

}}+VQ 257

, hg~7Z\ W ![8}Z 258

n
gyZZ6
]c
W[gLZvgzZ 262

D7q
B[gLZvgzZ 263
(~{ZgvZ)vgzZ 264
D~~V(v{z 265

Zz"(

~V>vz 266

19
W >g
e

}p

71{ c
i
mZyY\vZ 267

166

62

23

168

63

168

64

ZwqZVwqZg 268
7{z}Vwpg\vZZ
23 N OF
269

168

65

23

168

66

23

168

67

23

17 0

68

23

17 0

69

23

*
T7wg LZVrZ 274

17 0

70

23

0
( y7 )wg LZ{z 275

17 0

71

23

@
Y{n
@
~zc]ZpZ\h
Z 27 6

17 0

72

23

?_`
Z6
gVyQ\WH 277

172

73

23

172

74

23

172

75

23

172

76

23

172

77

23

174

78

23

174

79

23

23

Y:yZQ 270

D Hgzz] c
WvZ{zY

271

D H'!
{"gQ 272

D7g~xvZ {zH 27 3

e
Z@{Zg SyZgz\ W"gz Z 278

Z o Z
]y
WG 279
g uQ{z}
3g6
yZvZ
Z 280
/:v:z!
[ZvZ 281

Vk-QW[ZJ6
yZZ
p 28 2

, ?wgzZWyTvZz 283
c
;6
}iTvZzgzZ 28 4

20
W >g
e

}p

~g(Z Q $

] ZgygzZ]0

i 28 5

174

80

23

174

81

23

D'!
bgvt 28 6

174

82

23

?N YVQ%H {z 287

176

83

23

V* stg 288

176

84

23

176

85

23

176

86

23 ? y[gxlgzZVW]\W![8 291

176

87

23

176

88

23

176

88

23

176

89

23

178

90

23

L {z"5hk0
yQvZ 296

178

91

23 ] ZnZ:gzZ7zZvZ 297

178

92

23

Zz+ Y!
zC
C
\z:4vZ 298

179

9493

23

179

95

23

179

96

23

?!vn ZgzZ}it7 yQ 28 9
!vZ
t,{zd
k 290

[g
vZ,{zd
k 292

?
!

~B;\ W ! [8 293
Y}7{C~ vZ 294
y
vZt}{z[Z 295

3[ Z=
ZvZ} Z\W ![8 299

*
VQ: x=
H{z yQ 300
g 6
3\W[ Z{zvZG 301

,gzii ZZ'

\W ![8 302

21
W >g
e

}p

23 V@
W~{C~Vzy-~vZc
\W 303

179

9897

18 2

99

23

18 2

100

23

18 2

101

23

18 2

102

18 2

103

N Yg
yZYYgZ
306
O& ~yZX 307
23 V[xzV~g F
O& ~yZX 308
23
VqizzV F

18 2

104

23

18 4

105

23

18 4

106

23

18 4

107

23

18 4

108

23

18 4

109

23

18 6

110

23

18 6

111

23

18 6

112

23

18 6

113

23

18 6

114

23

D W: Zz CW]7QZ
304
x( W~* {z @ 305

g<VznyQv W 309

P{zgzZCY:S7
]c
W~g6
yQ H

310

vh$
vZc
,n{z 311

,7QwcizvZc
}{z 312

z:] !
0
Zg ?
vZ 313

]nvZ{z

Z~VzvZ 314
q
?DZh QtZVzvZ,Z?! z
}Z 315
~Z b
hZyQvZG 316

?gw~}i ?
vZ 317

gz y c
yq
Z}{z 318

?l }I
z ?
vZ 319
@
1yY

22
W >g
e

}p

H Zaw?vZ 1yt ?H

187

115

23

187

116

23

187

117

23

187

118

23

3ggzZ
]n[g}} Z\ W ! [8 323

24

324

18 9

320

{
!
Zzy
!
zvZ 321

f:[x
Zz]gzZ{zvZ 322

Gwi *
] ZZz~kZc\vZ 325

190

24

190

24

192

24

194

24

194

24

gzg^vZB/yc
Z 329

196

76

24

?}"
U
V:{ZgzZo6
~Vx 330

196

98

24

196

10

24

198

11

201

12

201

13

Z eVo 334
24 DyYZ0VJ
24
L zZE<Xn : {ZZzo 335

201

14

24

102

15

24

Zw]g6ZigzZ%Zi 326

b]g6ZigzZ%Zi 327

Zwo6
VgZ 0 328

i7KZ~~xZZ0

z{ 331

@
Ywi *
[ZC:gvZ6
?
Z 332

24 [Z6
VZzh
z~o6
i{ 333

@
wi *
[ZZ(
6
?C:ggzZavZ6
?
Z 336
]!
~(
tgB]!
o? 337

23
W >g
e

}p

202

16

24 7^Yn}g*
]!
t :VYF
t?! 338

202

17

24

*
: L]!
+Z{g!
z ? @

vZ 339

203

18

24 ZzZzDvZgzZ;g
y]c
W\vZ 340

204

19

24

[ZcV Zz;"~V 341

204

20

24

206

21

24

g:6
xy-!ZzyZZ}Z 343

206

22

ZLZvwp~? 344

24 N VQ:n: ZZ Y!

208

23

24

v~]y
Wz*ZEo6
VgZ 0 345

208

24

24

209

25

210

26

24 cVz%u0
'gu0
gzZcVgu0
*
%u0
* 348

212

27

24

V#
4Z~y}uz ]iYZ% 349

212

28

4Z :~ y
Z 350
24 ]i YZ Zzy%V#

214

29

24

7`w~4Z]i YZ%~Vzy !
W) 351

214

30

24

216

31

24

VTgzZVg 353

216

31

24 ,x Zh
zgzZ,:C
iKZ'g 354

216

31

24

]i YZC

izd
it X 355

: $?C:ggzZavZ
M
Z 342

,Zs ZV 0
B;yQy#
346

24 }!$Zg7Zg7y ZBs Zzh\vZykZ 347

VTgzZVz% 352

24
W >g
e

}p

zg:zz4b VzOgzZV 35 6

218

32

24

220

33

24

gg Z
'

0
KZ{z:
b ~T 357

222

34

24

XyBVc~]c
WZzyZ\vZ 358

223

35

24

gVigzZV W\z:4vZ 359

225

36

24

CY mZ
zC
~VzyZz% 360

225

37

24

szzg7fvZyQ]g j 361

225

38

24 @

tig["gzZavZV,Z 362

227

39

24

be
g L~}iwqZVz
363

227

40

24

229

41

24

D vZ}0

6
gzZ!
xyWz}i 365

229

42

24

!VigzZV Wc\vZ 366

230

43

24 x]g u
gzZzZlg!
w !367

232

44

24

cVZEg~kZLgm$

]ZggzZyvZ 368

232

45

24 H Za0
VzgZ0
YxZz6
}i\vZ 369

232

46

24

`6
{ZgS eT\vZ 370

233

47

24

*
YQxsZooyZZ 37 1

233

48

24 DnZZZwgnZgzZvZ{z 37 2

233

49

24

D~gZ
~hyQ
Z 373

Vg@
g}wqZyZc364

25
W >g
e

}p

233

50

24 ,wgeZgzZvZZ

Doo 37 4

235

51

24

DtyYzwQN WcZ
37 5

235

52

24

[ xZE
ZwgnZgzZvZ 376

237

53

24

DVZ95 c ;nY~{z 377

237

54

24 *
s)f[8 Z

zg?
Z! 378

239

55

24

~}i Vz( LZ\vZ 37 9

56

24

241

57

24

242

58

24

243

59

24 B]iYZ~]zZyZ{zN Y!
aLZZ
38 3

243

60

24

245

61

24

245

61

24

247

62

24

DY]iYZ \Wzg Z0
ZZF 387

249

63

24 Dg~:W}uz Zzg:,ZvZwg 388

249

64

24

vZ{z ~}igzZV W Y{ W 389

241

@
z
Z vZ wggzZz c
> 2i z H Z Z i 38 0
YH3g6?

,b
6
}iV
,:wt 381

V4Z y]i YZx~Xf ]zZ& 382


$
g @
Qzg0
Zy]gSh1 384

7`w~3Bg FgzZ} 6
* 385

]iYZ3*
3B p%~VzyX 386

26
W >g
e
251

25

}p

^] 391

251

25

wi *
yW
6
}x(LZT Zz
'

vZ 39 2

252

25

~\vZyWz}ix 393

252

25 7 qZ}
]{ {zvZ 394

252

25

]!
]{syW
tg 395

252

25

254

25

25

254

25

255

257

257

10

257

11

25 3gg[ZckZvZc
P#
T 403

257

12

25

257

13

25 ,g]Y(~VziZ
405

257

14

25 zgV zg :]q
Z ?`W
vZ 406

25 9

15

25

254

1^gzZHVz
yZ 396

YZVyW
tg 397

~g @
Q kZ [ t
\ W ! [8 398
}YVzi Zg}g y Wz}i

5:VY
B LZv
Z g

399

25

@
5~*}] !

zzw LZc 400

25

2~Ze'!
+Zg

401

25 g6

]!
4yQ[8LZ\vZ 402

[,iZzWh JgzZv W{z 404

?
EZ c
4v WN
\W 407

27
W >g
e

}p

A qC
~
._ZpZV 408

25 9

16

25

25 9

17

25

xp{z

25 9

18

25 7d
it u 0
vZc
}Z}
L 410

261

19

25

c
PV Z}
}g v[ Z !g }Z

261

20

c
H{Ze7Z?i7!
y ZqvZ#
409

411

VzgZi !
gzZ D 3 b\W Y m
Z ![8 412
<X~
25
*
nZZ6
\ WgZ E
n^e ki

143

y>Z >g

kZX g I] c
W{g VZq
ZgzZqgbkZ wi *
~)(l u 0
gt
E
&
4}Cg Z0
GzL Zc ZY g
H {q] V EG
ZZi W u 0
>g

Zz b{okZxs Z~ u 0
gkZX g ?x]y
WcV7Z
nZZ g X %Z Dq
Z b [ z [ 0

iQgzZ 3Q Y%
H

kZnZZkZyZ?QY {g !
zY+ CW7~] !
t

kZ {zH #z+

Z}q
Z0
kl]Z f {za
Hgz b

] qx?Z:Y m
ZP ~ u 0
gkZQX } ] ]7g 6

gVrZgzZ Hg (Ztzg
o*
ByZ V
y0

i
g Y~ -~
gf ] uZz yZ H
Z'
VZ c
i yZ gzZ,j

X \ W
'
z ] 7[ x/i yZ ,,j\ W ! [8

KZ\ W g W
c

f lzggzZq
Z g ~g IgkZ
] ~g Zg ~ y
Z , c
YQ, w/d

X Zlv s

w yZ ,:gz {KZV'\ W ! [8
c
[ Z k g!

f u 0
gkZX x *
~" kZLZ {z1By ] !
tyZ~
g
~
g
Y7 vZ gi {]| @
W bkZ~ pg
u

S7u 0
tWtvZgi {QyW
\ Wc

\W

144

gkZ c
g Z
V Z+s %Z % Vu 0
gt ] x] L L


g ZV Zz yZZ f ] ~y
We gt *g e gy
X[ x ?zx i Zz{>z qg

z q V Zz yZZ fV { 0
7Z i W u 0
gkZ

kZ9
o~ :WVgVzQz~0
Vw7
i q

~ e g mbkZ Mf x?Z:Y m
Z~ Vz b
u 0
gkZXVx *
"yZ -6VZ c
iW ~
g

X My*t~
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

X Zz
3ggz Zy!
$ qz x *
vZ

KZ (1)[xZzyZZ"

" gzZ ( 2) D q~ Vzi

>2igzZ(3)f
hV!
{
VxKZ v{zgzZ (4)D ZZ
KZ Z (5) Zz

~ yZ {z " V-&

c
V-
Tg zZ (6) 7 G #
5

145

izvzHgzZ{zyZ
KZ v {z gzZ (7) Zz
(8)ZzgzZVZ

y] { 0
yZ~ u 0
tWkZ
c

f Vzg Z0
ZZ[x~g ItW

gzZ Z ~g I] xyZ C ! xgZ yZZ ~0


6X
H
E
-!
{z qX CY {g W "] ~g 7yZZ
Z yZZ~

{z S a ]ww x ~g Zz "gz Z g: w vZ)~ wt

@W]|tw
Hpt q
c
uzg~ i ] w
E!
X Y3g- gz Zi ZzW Ht W - q
y$
D
]|:] Z ZN !
N Z D
vZgZ Z*

g f1Z
c

f bkZyZkZ~u 0
uX q *
g
:z

J
z kZs} LZ
zi \vZ c

~
g D
vZ g

g MbkZ~ u 0
ugzZq
g
ZX }:] Z Zs~uzJ
Z
Lgz

{>V g(kZ{ KZgzZ z: ] Z Z N !


N Z ~ i c

Z ]| ~

~kZ17i 7q ~i tVXD

1YZ Z n
i q %p
Z Yc
g Z
xi Z bzgi q7
Zz
g ZkZ~
gZ q X ;gxz i Zzgz Zi
#
Q kZ q
c

~
g e
ZzgvZgY Zg1Z]|

146


t ~uz Vzg Z0
ZZX Hf Z~L ZdX q {z YJ Q

X { k
gzZCpX ] 5z^wx wWw

^ i ] ] u L L MbkZ Z

g ZgzZq
Z~
gyZt

X} hgVzq{Z
"{zZ
YY ZA
xs Zy
Z nm

1kZ p > 2i6VD Z Z > 2i {z


c

tzZVzgZ0
ZZ

gzZ D Z Z
> 2iz{< V LZg Z0
Z
Z Y

1 H
Z% > 2i6V
Z Yc

zq
Z w LZ x ZZ (t
%Ny
Z ] Z ~E
Z YHu 0
] Z $
Y

X @
B Hgu 0
kmwc
guX n

KZZD X xZwVxKZ{z c

tzaVzg Z0
ZZ~g ItW

VTKZ
{zV-&

gzZ V- KZ v {z V-0
!
c
, -
X Zz C c
iv{z Zg]{z~0
!
~ T D

Z kZgzZ D7~V Z {z
c

bkZ,v0
VzgZ0
ZZ

Z p
gi Zg Zw ~]g ZD ~g7 ~g7

VzgZ0
ZZ X s ZgzZ b:
z Zg7 xi 5gz'

sVz {@{z q
ZX D Zg7 Vzz LZ {z
c

tz

xi *
Zg7t{)z Vz Vzt
1 {zq
Z n
*
Zg7kZ
0
X xi 5Z ZT n
nq
Z{z m `]L Lc

~
gX

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

147

D ~g7 Vzi KZ {z gz Z

kz
( 10) _g Zz v (9)

~ kZ {z F _g Zz , '

y
Z "gzZ ( 11)g

Q Q ( 12) H Za C

( 13 ) 3g~x pq
Z 0

1 0
Q c
Z ypW Q

Q c
K1
} kZ
V-A QXZa Vc
A K1kZ
Q 7
Yb zgQ c
z

vZ Zz
'
Z(: c
t~uz
(14) Zz 4

D6i C
{z
c

f ,gzZq
Z ~gItW

6V *
Z Z~
z kZi C
gzZ *
~0
kZ Z% i

t x ~g I] yZ yX D Vzi Vv0

c
] Z+

QgzZ YB] yZ D YWx ZyZgz Z mZt gzZvZ


i qzf ]yZ X b #]y
Wz * {zgx"
U
6yZ

[ Z W~0
i
Z ;g Yc
0
{g
Z6gZz~ T
H6i gz Z Z

148

s z ZyZ~g ItWXN Y Za lp~ kZs zZ !


Y H Z ZB

] c
W
( b # {g
Z t X i )~
Vq

Z Zt gzZp
gs u 0
!
zC

c

i ! x]y
Wz * ~g I
iZ%y
Z kZ f n]g\vZ~l] c
WyZ[ ZX
c

g6kZ { Zzgz = ;g Y c
Cf iZ%yZyZX Zg Z

X Y7g (Z3 ZgZuz

n L
L %X Gfgz]
Z~g ItWkZ

%VZv0
L
L % a L
L %Z W
L
L %u
Z z3

X Y bzg ~%,gzZ *
Jm

6V-A ~%z Vc
AL L

Hf w+ Zq
Z vZ g k0Z]|6fV%]yZ~ ?

g @
ypgg
Y7/g;ZYvZg[ 0/*
6
q
Z

\ W vZgk0Z *
~kZ }Y4vZ c
g l{
~
E
E
37} Zn >ZZ \ WL g
] yWvZZ GG
~/

g
@
Wt ~~ ] iZ%
Z N ] i

~ a kZ m: ] !
{z \ W/c

>ZZX ypg ,*
X 7Zw!
uT

^^] $ L
L c

f~i Z0
Z~i q
Zm{klyW
%~y
W
Z

tgzZ0 ] c
gzb Za gzZnm{q
Z QQy
W ^
6 b zg zz f ~ i Z0
Z Z kZ
g m b Zzg Z gz ~y
W

149

vZ
'
~(
c

~y
Wg ItWX
c

Sf nkZ qE
{ {z Zq
Z ] \vZ Zz 4

y
Z 6x
ZX Y 7{
c
y
Z vZ s{

] o]L Lc

x?Zm} vZ{6g 6
g~i W{z ZhZz

X 7 ~i WtV@
}0

6
n}g v~

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

g
V% yZ ? G Q

#
GQ(15)Zz%
" gzZ (16) Y c
VZ ( VzG ) y
5Zg ]6
zZ}gv

gzZ(17):"tKZgzZ

QZg@
Q 0
._{iZ0
ZyW
a*
!
QGgzZc
ZI~}iQ

Q (18) g b~g7 6

VzgZgzZVzgLn}gv0
kZ

yZgzZ V ~ yQ Z]!
HZa2(19)D3?~
gzZn%{z I
Q#g|
gq
Z

(20)cVZE3n

1 50

kZZf iZ%
Z~g ItW

~
g ZkZX Y VQ{0

iy#
QgzZ Zz %
?

VzG% Z t q
Z ,Z HkC ? iZ% F 0

i ~g v
gzZ Zb

V Zz x i Z [ [ Zg vgzZ Y c
VQ{0

i
%N
X Zw3V Zzx} E

] 5 Zg ] 6
zZ}g v
c

bkZf ] Z6V
Z

QX c

5 Zg n kZ {g
c Y WV
y Wta yW
}i c
p

6
} iV W 7 t
i V W
]c
gzt
i Za V W
Htpq
ZX: !
t
'

kZ @
Wn yWc

}i
Htpq
Z 7
Z 0
q
y W c

bkZf xh
'
~D}g
7

QV: ~g7] c
gz Z:N Ytv{ c
i Z: Zg @
Q ._i Z0
Zm{

Z c

p~^V c
g Vz1VZ Y: Ug c
ZI6}i 0
kZ

g 6
kZ c

f
~g7] c
gzKZv 0
{kZ V:/g !
}i c
Yn}g v*
qkZgz ZY `~}i {z ~R 0
VzgLn}g vtx ZgQX Vg " l~g ~g vYn
}gv c

f xq
Zh
'
D VQ]gzZD 3?X] !
VzgZ

ZZa 6g
|
gt
#g H Za |
g yi n

15 1

m%|
gt( ~1) yi {z c
Q6}i |
g
b

yig Z z [
kZ
c

n kZf #g c V Zz 3gz Z
0
i] Zt @
x fyi gZ gL &gi cg ZzZa
X c
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

gx ~ V- 0
a n } gv

yZ D |z yQ

~ yZ n }g vgz Z ~ V

? ~ yZ gzZ }Z
{ c
i

VgzZ6VwyZgz Z ( 21) D 3

" gz Z ( 22) D Y G g Z ?6
VrZ 5sx kZ b

kZz] vZx ~} Z
?H 7gzZ ] ~g vZ
( 23)7Dg e

c
ZI~} i Q x Z *
g @
Q 0
yW
c

f ] Z~g ItW

Q V }i xZ t H7(Z1 g 6 kZ x Z

]n}g v~Vzg Yf ] Zh
'
~
g ZkZD3kZ

1 52

~ g Y Zzg6]g~g @
Yc
|z VVzg Y

g0
Z
@
Yc
|z Zgz Z 0
'

{g e
X og " gzZ 7|z s c

Qgz Z 7W
Z 6~C|z1

Y
Z X{)zVc
ZVc
Aw!
Vzg Y CWx }g v
q
Zq
Zg Y

X Z+4cV
Zg
Vzg Yw'X ~x : V
Z

x ~g Z'
g !
yZgzZ D~g Z6yZ ?
Hf t {Z
xq
Z Vzg Y

y J
i Zggz=g fyZ CWx}g vVV c

f xZq
Zh
'
X f

V ~g DVZ}Z
nkZ XVc
gZxgz Z D YVp D

g Z
]vZ ~ [Z Z ] Zg " xyZ e !
Z ~

gzZq
Z c V
Zf ] Z yZX 7 y Zg vc ~gZ

]1}
~kZ 5x?Z:Y m
Zc ~4gz Z>e
Z@V
Zf x Z}(
\ W { c
i x?Z:Y m
Z
V\ W
c

f x?Zm b

xKZ \W { c
i x?Z:Y m
Zx/\ W_c e
Z@x
kZ7] u
Z z %kZ c

gzZ c
] q
Zuz Z}
q
Z
X zg e
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

1 53

VzgZu
x ( x?Zm) b

6? b ~g vt
vZ
ZgzZ Le *
q

wi *
V
Le '}x
~ Z Z \!
L Z] !
kZ

y7s t ( 24 ) 7
e J
] q
ZZ ? W

} Z ( x?Z m) b (25 ) z

P= t Y
~ ! [g }
( 26)g

c
x vZx \ W5 k

2
zasxyZx?Zmb \vZ

~gvb gg Zux ] zz] Zs !

g t Le Z (
6
?t ; g ]ttgz Z? Ywg tb

@
*
wg z vZ
Z VrZX Wkz6y
Z : kZ

[7 Z Z\ !
LZ L ' !
t ]tkZX & wgz

zg -6VG Z Z \ !
}g gzZ ( x?Zm) b

yZ YW]7ZZ
d 7Z y7ptt| =

Dn~ k{g !
x?Zmb 6i Z0
ZukZx Y lpxZg t

15 4

t~ k{g !
x?Zmb *
g P= vt c

~!vZ} Z
m ^f m ai ] ] ( ]^m m^] ] o i h | ^ L L

Z" hg: Zz~Vz


6
} i ! [g}} Z X ]^ ]q^ ]
X g$
zZyZgzZ,{ZeVz}{zZhg7Z
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

~g \ W kz syZ :
Z kz ~g gzZ t V\W

ggzZ W[ ZZ
QN

Vzg YC
\ W Y W~ l

gzZ B ~ Z h q
Z q
Z ~
yZ ZBg Z~ kZ I Z LZ

yZ gz Z [ 0 X
,: lg\\ W0V>
Q (27) N Y G t " {z

g Z6 \WgzZ \ WZ

T c vZ=x }N Y

(28) ~ ] V>

Z~t V\W~
c
gzZ
wJ x?Zmb *

1 55

X yWZ[ Z
Q 0
gZ
gzZ, g ._e
Z@gz Z

n {g !

@
Bg~{ gzZ3Zhq
Zq
Z~] *
Z
c
Qgz Z

~ yZ g
yZgzZ ~ x?Zm b [
h VXgz Z

tgzZ ]tV> kZ, Z Z]vZ~ gzZ ,: lg \


X Y}g ) a,

{g
ZZz~ kZ f ~ !
g gzZ] Vzg Z0
'
ZZ~x?Zmb Zz kZ

tZz kZ DF Zz x s Z}
gzZ @

wi *
[ ZgzZ @

6{gH
zQ eV7 \vZ ; g Zz
X Lg@
i WnkZ=g fx ZY m
Z{zgzZ h 3 Q a
yZgzZ

g { c
i
~ kZ HgzZ 5#~Zz kZ x?Zm b

w v}g t $
]ty
Z > y
Z b~g t HwEZ
y

Z zzkZ Zy~VCqZ$
7ZV
ZgzZg$
6-u

q5xt T :+

Zx?Zmx WVrZ Y

ZzkZx?Zmb X c
ZI~
c
Zg Z ]g
LZ 2Y Zx
]g Le
Z( k g ZM Zt {z HwEZg:Zuz g ~
X ` WBV3zg wq

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

1 56

Zz
'
= ! [g}} Z}\Wgz Z
4
" *
g @
Q 6} i

~Zz kZ" (29) Zz g @


Q

i WVzgzZV*
gz~g
Z yZ Q ( 30) Zz
q

: ( 31)G Za v igz Z
T) 5wg q
Z ~ 7Q~ yZ

Z kZ z] vZ ? (
? H 7gzZ ] ~gv

( 32) Dg e7

x Y6Z

c

f g Z6~gItW kZ

z D F

Q ~`tWkZ ~ ] V> T c Z}
kZ=

g @
Q6w2
'

!
= ! [g}}Z7t DFQ
'
ZX f "7

:

'
z~V Vz p ^^f L XL Zzg @
Q4
gz Z

vZgZZ*
e 7t
z DFQ(5C
gzZ
zD4Z~ y

X _7
tD Y p=~KZ

G
i WVzLZ gzZ V*
]g~g ~ x?Zmb 0~kZ"

wgq
Z ~ yQG Za v: igzZq
Z x?Zmb Q Zz

157

b ?7VYDg e ?7] %kZz] vZ x T 5


bhZwg kZxt x Q ;g Y c

f -wgTx?Zm
twq
Z {z x?ZmwgZz bhZgZyQ Y

X Z h :
'
iq
Z&Vx {z
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

VMgzZ Vz gZu
x
yZ VrZ c
P~q]y
W

c
wp~ 0

i * V
D 3 ? b~gvt

gzZ (33 ) @
3t kZ

?
Z LZ ?
Z

{z H ( 34) YZz VZ yv

gzZ Y% ?Z
@
{zt ?

VzGQ YVc
A gz Z
H{z ?T (35 ) Y

( 36) gz*
Zg7kZ

x- t :
#
q
ZuyZc
P{o]y
Wgz ZHg Z g

]zH c
gz Y m
Z7Z
z z w t :
Zuz

158

b~g t c
5'

VrZ
!
T~Zgh6yZ Zz Z

z6
] }uz
*
3kZb~g *
QkZb~g
]]tgzZDy}'
V~~
gv` WX :

( )kZ
Z V Zz+ LZ VzgZu
yZf
@W bcz

q
ZN VQyvu" N YbkZgzZBy ]t
~

]tat g ~T. {z ? YW}uz

%Z
Yt > b [z [ 3Z% {z Zz
XN YVzGQN YVc
AN YN Y
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

D% 0

i * s ~g

N Y 7VZ gzZ gzZ


;g|0
!
ycN
6
vZswgt(37)

(38) 7Zz yZZ6kZ gzZ

~! [g}}Z wg
(39) d
~ VrZY

LZt Cg
k

~h( vZ ) c

wgy
W (40) V y6G

:1h:
'

iq
ZyQ._

V:c
u
{zl7Q
(41)~gz c

1 59

kZ c
Zhx gz Z u x c
x hxKZ wg Z

D% 0

i * s ~g 79t x3Q#
6

N7yZZ6kZ ;g|0
!
ycN
6vZ wgtN Y7VZ

7X ]y
W * '_ 5 ] !
~ V~fyZ00

i
Z

*t yZgtq D7i q
Z w'z xZw !
z h^
Y*
^
Y {z6Y kZ

t ~0

zZ}
]y
WZwzZ b
x G*X 7Y Z4Zg Z ) Zg Z
X ]y
Wx- {zV}g72 wV0

i !
0

i kZ

!vZ} Z n~ k{g !
VrZ k- yZZxKZ wg {z Z

t Cg

k
~h! wg} Z Z k g !
X g P= vt
~

C
] *
[ Zt yZ ~g

~ht ZO Vy v

yZ svZ Z: {Z
6
k\ZkZ7Z[Z1D6
:yZZzz T

!i c
x?Zmsh :t1yQ m
'

iq
Z Zwi *
bkZ[ Z6
t vZ ~gz g vZ ~gz c V> Z k{ g !
X ]c

c yQ 5[ Z (Z6yZQgzZ yZ~ kZ ~ {%ic yZ


#

X
y
zx*
yZ [Zh :kZ @

6[Zy

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

160

X Za Q F yZ Q
: {gHKZ #
Q ( 42)
( 43) $
?
: $
| (W

Z
wg LZg@
Q
VrZ c
Wwg kZ k0
#
Q
gzZ c
P Q

yZ c
r !

'
yZ

( 44) 7yZZ~gz c V

KZyzg ; yQgz Z . Q

( 45) 5B?gzZVE

5x?Z:Y m
Z FsyZgzZ XZa Q F
c

~g ItWkZ

w)Z } f ,} c

6] f x?Z:Y m
Z klyW

7ZJ
yZ 3g { V
Z}i t Z% -VQ F
E!
t W - :WgH
z#
Q xV{z 3g
{zgz Z gH q
Z ]gz Z 0

i yZX M
7 W ]KZ {z

X$
7W

m #] q] ^q ]]L
L c

f bkZ6
(~uz klyW
yZZ

kZ6Y : yZZ
Hpt X @
Y H7y
{z Y W
z Z HgHZ

161

}vP QY7W kZ
c
H
z [ Zx

x xC
{zgzZ 5wgsx C
gzZ c

Za V~uz+V

kZgzZ . Q {g0v {zgz Z c


uh QgzZ ~ 7^63 Zg
X V*
{z5BbgzZVE
Zz KZyzg;

*
WV *
FZ V-Q
h
Y
,t vZg k0Z]|

~V]yZ *
6V *
5Zg {g!
*
o g *
Wyp 'V

CWE~ VE
xyZc

{g
Z klyW
sXV*
{ztX *

X
g Z yL L{g
ZsT
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

( 5) sV- g!
g kZgzZ y

u}(v {zgz Z H VrZ


z yZ N yZZ VrZ ( 46)
xyZq# ~g 6V W

Vz yZ VrZ ( 47 ) x ~g
!
gzZ c
'
P ( x?Z @yzg ; z .)

GgzZ ( 48 )
~ V Zz
v {z @

[ .

*% gzZ ( 49) N Y C c
Z@
e

V yZgzZ ( x?Zm} ) d

162

z Z q
Z 7ZgzZ c

]gKZ

V gzZ .
;g c
6x
( 50)~g Y`

N ChV-g ZjkZgzZy
{z Zx?Z @yzg ;z. k g !

~ [ Z h] kZ ~ ] yZZgzZ Vz , ] yZZ

b~g Vz Vg LZ Vz-gzZ Vu z VE

Y t pq
ZX 3 7Z Yt x ~g x yZgzZ

]g+ 7ZX $
}g t
n kZ : Q @
Zz] KZy

ZHkZgzZy
V,@
yZgzZN YKggz Zg Zu}g Vzt t~
X
~V Zz !

'
~lZ 0
P

6e
Z@vtn kZ ]Zg Z% kZ ~ [ ( x?Zm) . c

0Z c

Q [ Z bV u VrZ Z
1N YW

{C s}ig Z7Z c

]gKZV yZgz Zx?Zm}*%

U
"

]g bkZx?Zm}X ~g Y`~ kZgzZ .


;g ~

Zig V; yZ vZ X'!
~} h ] z yZ\ !
%

bkZ
x?Z ?*%]|gzZ H {0

iVz%gzZ c
X V Zz m'
V0
Z
Y7 c
i]|Z
gzZ D WV" k0
yZNnq%%N
k0
vZt #] a L Lc
[ Z 7 ?W VVt! *%

163

} iukYZ
Z% kZ f ZI7Z6x gz Zg ZTX W

+ }it D
vZg {k

1Z]|X Z&
C

gz yZ }I6x kZ w ^t

X : 1~gz& yZ~Vz

B; yZ c
Z}
V N ] 7Z x?Zm}*

\ W y
t ~
vZ wg vt l X DY $ Zz m'
Sh

X XVh ]r] om m]^fL L

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

(gz Z 3 Vzq u 0
!g } Z

~ Dx ?"g D

t " ( 51 ) V Zz + Y [pkZ
[g Zg v~gzZ + q
Z + Zgv

LZ VQ (52 ) zg e V
gzZ 1}^^gZ+
C

k0
kZ @
lp6Z {z

yZ 7Z \ W ( ! [8}Z ) (5 3)

Y W
z yZ , hg~

w Dyv {z H ( 54)

( 55)gyZ zZgz Z

164

~ ~ V > yZ
( 56) g7t g

V w qZtZuz N 3w' Zt q
Z g Yb zVg

lp= wqZ( C w' ZZ


mZ }uz q
ZVV z

CYbq] )~ kZ z!
{ Zg Z x ( x ZwZZ
gz Z @

yZ N O w qZi Z N 3w ' { z
H[ t x?Z :Y m
Z Z

*
` 6kZ V Q ZZg x Z .
{ c
it c V #
Q

X x9x? Z:Y m
Z:gz

gzZ] :w' ZZ
4 Z (
3w'~wJ gzZ]

q w ~

%
gZ { z ~
g~ KkZ Lg 7t Z q=

gzZD ;B; c t vZQT g Wg gz Z D^EEv

x ZwgzZ @
g x Zwk]
@
x Zw*
3yZ1Dg [gc
[g c
(?
)X $
wJ V,Z QZ

DN N Zy.6
v : lg !
~: ix?Zm.*

C7wJ ~g
\ Wn x?Zm.x 7q J1

k g !

wJ g }} !vZc
Dn~ k g!
[
3w'~g ItWX xZwtig~VyZVz7wJ yZ5[ Z

6kZ kZ t Y ^
@

c
Vg x x (

165

~
*wg}g Z% Z
Ht pq
ZX YHB
X Y] Vgx\W nkZ[ B\ Wgz Z

{ c
i
gzZ 3w' 3 Vzq u 0
~gItW

~
gX }q gz Z LZ y
Z {z q w'
B; LZ x?Zm Z ]|vZgzZ c
37x 4 B; LZ
X D 3

zg eV[g Zg v~gzZ + q
Z+ Zgv"
c

~u 0
tWZ

t ,z , wqZgz ZN 3w' t Z6kZ x?Z:Y m


ZtptW

f x?Z :Y m
Z ~ ]Z
g Z yZ Vk
gzZ g 6

x yZ{h

x9 px?Z:Y m
'
Z:gz ;g Yc
V
Z
# + x?Z:Y m
# Z% q
g xsZ E
LG
Zx xs Z E
LG
Z+ X 7g

ZN gz Zxs Z q
Z\ !
Y m
Z o j ^i^`] u] ^e]L
L M
gZ ~

X Zj

} ^ ^gZ+ LZVQX x Zz wZ~

% Z% +

+ LZ V
Htpq
Z k0
kZ @
lp6Z {z

gzZ 1
C
E
~ Ze, hg~ {,7Z \W ! [8
c

~
g 1 Z
KZp
t, Y~c izg y
Z
HptYW]yZ , hg

t7

(Z ;g, V>yZ zZgzZw yZBtBN[ Z V\W


C

=Z ?t7Z vZ Dg{z7g~ yZX /xz ] *


Z v

166

X HnZZ ] z
Zz !
] Z VrZp,] z
Z{zX
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

Dgew[g LZv"

]c
W[g LZvgzZ (57)Tg

[g LZvgzZ (58) n
g yZZ6

v gzZ (59 ) D7q


B
{i sp{z ( ~ {Zg vZ)
BkZBV

v {z (60) Zz UsvZ {z
V>zgzZD~~V(

gzZ (61) Zz"(


~

o kZ 1 71 yY

r1s [k0
}ggzZ._
( 62) YH76
yZgzZ

bgz Z2~ ubv{z Zf ] qg ~gI] c


W

t nkZ] )V Bt6])V gz ZDi *


6i$
KZ
] :SyZgzZ ;g Y c

f Vzg Z0
ZZ~g ItWkZX ( vZ f ) gz h

kZgzZTg DgewvZvt ytq


ZyZy

167

[g LZ DgZ
~
Z kZC
0

i KZgzZ i * z " 0
Zu~ k{ g !
vZ n
g yZZ6] c
W[g yt ~uz X Tggz
*
z=LZ6

kZvZ DtZl
z ya Q @
C 7Zwg

B[g LZ{z yt~Vzg Z0


ZZX n
g ,@ 7

gzZ wA ~ {Zg vZ {z
yt a X D ZI7q

~y ]|0geX Dg e wvZgzZ lp
}'

? Dg e Z( Av,Z D
mvZ G
*9g

X ( ?
) Dg e7Z

Zz Us[g LZyq
Z{z wkZZz ~ {ZgvZ

'sV>gzZ DV> {z c

bkZf , v0
yZX

Dg Z
0

i~ Z
z z w
qt g D ~~ Y

yZ~V> Wu
Z z Tg^~ wkZg ZyZZ}[8tvZp
Sg ht 7Z B
gzsKZ
zC
7Q] vZ Y :W
X Y: @
~] }Y:y

zLZ] }

yZ
c
7(Z yZ
c

]VzgZ0
ZZ


]!
~uz . _
yZ] c
gx ] Z ~g tyZ{ c
i
6yQgzZ r1Bh[ {z wqZVz~ [ q
Zk0
}g
X YH7
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

168

u +pkZ ) l wyQ
wqZVwqZyZgzZ (

V }'
yQ t Z
yZ Z
J
V (63 ) Zz

kZ, [ ZV wp
7: ` W ( 64 ) N OF
7 {z
` W OF
z
Y : ~g v s~g

] c
W ~g Z
( z c
z { z) ( 65 )

z ?gzZ CY S7t }gv

c
Y^.
V-lZKZDgz

H Zu y*Z ?Q ( 66) D

(67)D

f Vzg $
Q V f ] 0
Vzg Z0
ZZ~g I]c
W kZ

kZf
w~'
~uz yZ lwyZ bkZf
wyZ

v{z bkZf ] ~ Z wqZwqZyZ b

kZ N~
[ ZVwp yZ Z
gzZ Zz x }'

7 zg~ ~ b
7S{z
NL
yZ g Z 8E
L Q OF
Z Z
N OF
z
s~g ` W " *
z Zz \ ` W Zg v Y c
[ Z 7Z6
q kZ

169

y L L
qV l"yZX Y7n~gv
E
E
: yZJ
VX Y [ze W~ T 0
} kZ { ,
{ ,
z uq
Z c ZeyZ |gzZ "z e w yZ~ T

Tg DwqZ}uzByZD7'6
kZ {z1 6

X Z[ Z6VwpyZ
c

~fV Zz Y} ~ [Z
c

n kZf njL 1
L V4Z Xwq$
wpd
Z c

~[ Z

[ Z}g c

D X CZ:vZ
z[ Z

X D Y'" v

V ~g$
z [Z {z Z% kZ D
vZ g k0Z *

6V Zzl 1[Z Z% kZ ]Z|Z 76


Vzg ZuyZ VzgZ

(~1)X g66
3Vc
A gZ%{zJ
VZ

] c
W
c

f
w~'
gzZq
Z WyQ~y
Wg ItW

T g ] : { gzZ a kZ s ~
g Y v V 0
c
wkZ xs Zx ] p
g~g YZg eV*Y (

Y (Z
vZgtzg /]| c

IrwY (gzZ Y (
G
" w'~V]w
45E
-E
X= z gzZ D
>XG
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

170

yQ c
H7g~xvZ VrZ H

\ !
yZ Wq +Z k0

VrZ c
( 68) W7k0
Z Z


kZ {z 7*
Twg LZ
ywg kZ t {z ( 69 )
c
W hk0
yZ {z ( 7(Z)

DI*
h Z ~ yZgzZ

~zc ] Zp yZ h
Z gzZ ( 70)
~ yZ gz ZigzZ y Wx @

yQ D Y uh
{z
KZ {z yZ k0

\ W H ( 71) Zz
\ W g]`
Z yQ

{zgzZ 4

`
Z[g
( 72) Zz tig4

vZVrZ c
W g Y

g Zzz :yZZWzg~gItWkZ

[kZ f
g (Z hhg!
Dg6[ ugIkZ{z
ZH7g~x

gvt
Z7ngn7 n~[ kZ t yZ
z s
b

171

Dg Z ]t\ WW tq
ZX DW yZZDz

c
c

Dg a kZ yZ ] s '} x CZwg vZ

KZwg Y {zW7k0
Z Z \ !
yZ CWq+ Z k0
y Q

yQ v g D7] Z7k0
VQ KZgz Z g D Wk0
V Q

X !

'
g Z 0
] &

kZ {z7*
Twg LZ VrZH
gzZzzq
Zg Zg

Y bhZ~
g{z ]tyZ~
gY ] !
t
%N z t0
t v}g tZ
X gz t Z} E
Zu }Z t \ W

:~
gWzg X gg Z ]t\ WVYQ 56} Zgz Z

~=y
Z tzz
g {z ;g YHg kZyzzgzZ +

Wy7gzZ W{ c
i Vx \ W Yt {z ] !
tyZ !Zy

Whk0
yZg
Hg kZyZY77b o, Z

(ZgzZ ZyZt gz Z 7*
qnZ yZ 1y D 7n kZyZZ6\ W
X yZhg+Z Z\ !
LZ{z}#
5x

uhX ~yZgzZyWz}i @
~zc yZ h
Z c

~g ItWZ

Z}
q
Z D Y !
y Wz }i @
'
q
gz Z vZ
Z ._{oW DY
<X @
T e u 7q
kZ q
Z {z Z E
Y Y H q
Zuz H

wn kZ *
ZpkZ yZ Y d
~
ggzZ] VG

!
*x gzZ 'Z] ZpyZ D Z}
'
FX 7 hqZuz

172

_z yQ\ W 7nkZ\ WWH


c

~tW~y
WX @
Y
X Zz ~izg4
{zgzZ ~izg[g \ W\Wt
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

{Zg S yZ gz \W " gz Z

v " gzZ (73) e


Z@
oZgz{z n
g 7 6]y
W

ZgzZ (74) Zz s

gzkZ yQgzZ,3g6
yZ

uKZ{z Q2~T,
N Y _( 0
Z ~
Q1[ Z7ZgzZ( 75)

{z : gzZ v : ~ {g!
[g LZ {z

Z
( 7 6) D/ Z

kZ, w{ i Zzg Zz[ ZJ6yZ

( 77)N Yk- !
{ z
z

! *[8} Z ; g Y c

f }q
Z ~
gc Wzg

]y
Wz * yZ T DC] x(Z7Zgz Z D se
Z@7Z \ W

e
Z@\ Wgz Z} h R6
KZtpN YVZy
~g yZgz ZY4

173

6]y
W ,wJ Vc
0
I \ W 7 ]y
Wx- {z gg Z

!
$6yZ aLZ
ZgzZ Zz s {Zg S {z 7yZZ
0
Z~ uKZ {z Q 2~T,gz {z yZgzZ ,

% Vz0
Z 7Z o g kZ ~ uKZ v {z N Y _(
7Z
Z
qt Z [ ZX 0
Z h{z $
7[ x

,7wJe
Z@ ]gvt [ Z Yc
3g6yQ c
Y c
2~ ])

X Z

:v: {zQ

[ Z7Z
c

7: Zz ]c
]Z ~'
KZ J

z kZ { z
c

~y
W`tW

- gzZ]{z
zkZ1Yc
w: {i Zzg [ Zu 6yQJ
Z
N W
X W:7Zgz ZN Yg D

t Z% kZ ugzZ Z% kZ
c

f [ ZT~gItW

[ Z ]y
W Z% [ ZkZ [ Z*
Y H{gz Z *
OyZ~ Vz gzZ Vl

}t QY7gz yZ[ Z ]y
WN Yugk
Z
1
c
N
~ * 7Z
ZgzZ Y 5: : Zz {g !
z 7Z1 Y c
~ * {g !
z 7Z
X6i Z0
ZZgzZN W:i !
O?
KZQY

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

174

gzZ y n }g v T z gz Z

D Z Z]?K Za wgz Z@W

6}i T zgzZ (78 )

(79) YVZsZ?gzZc
;

gzZ ]gzZ @
{0

i zgzZ

~g(ZZ s%Z y ] Zg
ZVrZ(80) B7?H

W v bT b
N Y%Z
H VrZ (81)

gz H N Y Vc
A gzZ gz Z
(8 2)N YVZ

wWy c

bkZf ]gwKZ {Vkz[g~g ItWkZ


g Z bkZ(~uzyZZ D Z Z] ?1 z Zz ?

] 5zb)0

igZ

]~ Vz} XX ] p^f nZZ


}
Z m oe] ] i m i L Lc

cw!x~
X JZ (
[ ZZg c
~]*
Z Vz{ c

igz Z~z]6
] Z

sc wZ ~ cT t ]g@]

kZ t ]C
c

\W
Y7 ~ {g !
]Zmxi q1Z ]|

175

t]y!
i`Q:(t] W}: xt]B; 9wEZ

| ( yZ V0
Z hgzZ } G
hv }: '!

VZsZ ?gy
WgzZ c
;6} i T ]Z f zg c
ygzZ Z]*
X Y

Z b) ] z ] c

bkZf ]xLZ~g ItWZ

L [zL qL x
L L @
w$
w$
]Zgy hZz

] yZX 7VY BQ c Wz x Zg W}gvVp~g t L


$
E
Bgu
gvZvt t eN]g
x?Z:Y m
Z gzz D Y E
] !
Z Z\ !
yZX D\ !
yZ z VrZ H1D
Z

VrZ Y c
VQ Q N YVc
A gz ZN Y Z

{z Ig
Vc
pH Z Z \ !
}g X ;g Y ~ {g !
]y
W

zg ~g I]c
WyZ X 7m | X~ V* t W: #

T [Z ] 2xyZyZ
Hf ] 2zx ;zZ~{g !
#
W
X }{0

i{g !
z+g 6
kZ {zc

x] '

!
] Zf

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

176

Z Z \ !
}g gzZ "
s t
H {z bkZ

tv \ W ( 83 ) V* V
!{z v ~ kZgz Z} i

}{z d
k ( 84) Y ?
Z

?Q H ! vZ
t
] v \W (8 5 ) D 7q
y[g xlgzZ [g V W

[g
vZ}{zd
k( 86)

( 87 ) Dg e 7?Q Hv \ W

~B; \ W

~ kZgz Z {C{zgz Z

( 88 ) Y?
Z ( C) Y}7{C

Q
? y
vZt}[ Z
( 89)} 7
~d

z Y

Y#
~u 0
tW ; g Yc

yO ?
Wzg ~gItWkZ

u 0
tWkZ] !
Z ? 3QQ N YVc
A N Y Z
nZZ6Q

~ kZ Z Z \ !
} g g WF
X Q Yt
c

: ZV!
0
zu"gzZ K YZ ] {V
t 7|

177

] D
~
g tnZZ Z(q
Z6l]Z f ~
gg X
Y %7X #
nZZt q
Z 7q u
Z z vZ s
gzZ c
g ZgzzZf #
c
c

Ct 7ZZ
79tQ

q
Z Z}
* ~(ZF
!
yZ] !
tgz Z ( vZ f ) y7~
g
G
gzZ}i 7Z[8
c

bkZ[ Z ] ZZ &N " yZ~8 4tW Y


y tng " ] !
Vo h N }ikZ? !t ~kZ

VYxzgQ
\ W vZ L L [Z yZ Cn
g/Zz
Z ?

Zz#
Q 7u
Z z gz Z vZ ]~g7 |q
ZtZ
f
7
gzZV WV~7 t yZ[8X VYnZZ6Q Y%gzZ

yZ[87VY Dg e k QQ vZX , [ Z y[g xl


I
\
{C e&gz Z {C e& y{zgz Z ]Z f 60 C

t

X Q~ vZ7wWgzZ}} { C [Z evZTX 7
Xn} ZwZ7wWgp{zT

~ Z}
kZgzZ vZ w
C
Z

QvZ, [ Z

7ZX xy *
VZ{0
iy#
c u 0
]Z f kZ 7q

Hz Y6? VQv \ W?2VY~Q t }g vZ

I
y P &6y46"
gzZQY %~g I] c
WyZX

gzZ y[g V W]t ? ~uz !,q kZgzZ }it

vZ}~[ ZyZ ~B;t~gzZ y[gxl


? H~{0

i{g !
z Q yZg 6]5yZ\ W

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

178

"gzZ hk0
yZ

zZ KZ vZ ( 90) L gz{z

] BkZ :gzZ 7
ZtKZqC

:gz

D YW
6}uz ~ yZgz Z
kZt u 0
s z Z yZ vZ

C
z!
{z( 91) Dy0
C
kZ u{zgzZ Zz + Y
(92)0

~ u 0
tWkZ
b &6QY%~ u 0
tW

gzZ: z Z\vZ~`tWZX L gz{z"gz Z hk0


y Z
vZ
c

g WyQ~u 0
tWkZ
b6
:q
kZ
mk

X g yQ g
Z}
x?Zm}]| V| V

X h
F
yZ g
Z}
x?Z

VX~ kZ 7] %kZ
c

t ~ u 0
tWkZ

Z}
Zuz yZ m Q { Z}
q
Z z Z}
~] {z h
F

Z}
._w}g v
Z
bkZh
F
yZ C
Z& {

gzZZ}
gz Z D YW
6LgzZ
ZtzLZ Z}
C
Dz

179

x 1 C~ !
t@
'
(Z
Z ?@
g Z h Z}
{z @
[

X Dyvt u 0
V!
+ ZvZ "
U
T g2$

w\ !
LZ g
C zZ cvZ
g Z kZ

xzg ZM ZV{
\ !
L Z d
i8
gzZ @
W
6\ !
c

zZ u 0
q
vZ {z
c

~z ~y
W`tWX c
wZe ~: {{
{zgz Z Zz + Y!
zC
C
{z u 0
[ u 0
~gz$ u 0

X 0kZ ukZ
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

{z =
Z ! [g } } Z \ W

H{zyQ T} 3 [ Z
V Zz = [g}} Z ( 93 )

{z \ W " ( 94) *
:
~
yQ Tg gz63 [ Z

ikZZ'
( 95) ;g YH{z
D '!
t Y Z <gz

\ W ( 96) Y bhZ yZ
Vzy-~ [g}} Z

( 97) V@
W~ {C~

180

~ {C ~ kZ~[g}}Zgz Z
( 98 )N Wk0
}{zV@
W

t ~g Z z " \ W ~ ~g Z z "~
g~ u 0
tWkZ

VyZ= Yc
g ~]y
Wc
*} 3[ Z{z=
Z!vZ} Z ,

Dg e wrZzf [g LZz!
x9\W ! [8
c
C *
:
~
t X } ~ q nZ \W#
Q \ W t ~` kZX g

g @
[g LZ {t yzf vZg c #
Q

:gz c ]Yg ~*
,Z c]Yg F
\ W *
g lZ/ ~
g

c
C#
Q t~ :
~[ ZV> x9~
g
XX Zxggz V> Y

t Y: ~ yZ Y^ V> c

klyW

~
gD YW
M(BVz'

kZ @
W[ ZxLZ

p
V> \ WvZ , t \ W Y c
[ ZV>Z
! [8

yQ T g 63[ ZyZwg LZ \vZ Ztpu 0


tWkZX g

yZZv~yZ DkZY c
y
[ Z yQ kZp ;g YH{z

c
3[ZyZ~
g
HptWyZZ zZyZc
N W

u 0
twq
Zg663gZ%{zugzZZ6
yZZ

!
gzZ g

,gzZ G O
,Z

c
3 yg$
k
[ Z g ~

18 1

Z
c
3yl [ Zg ~
g twq
Z v BZg
X 4Z~)(l y
: ~
ggzZ g

gtgzZ , YZ [Z Z'
\ W
c
t~
g~`tW

QBVg" kZ ~ 0

i ~g7 ~
g I ~g7 =g f ~

T 0Zu] Zg ] *
: $
c V Zz igz Z g ~ `
7g\ W~ nN b~}i Zh CZ k Q H g~ .
z Z

y Z= \ Wn kZ ~Le
} i c kZ ~
\WV
E
.@X0% ~
\ W ~y ZkZ6} q
Z} l k Q c
{ G
g ,
X ~7~,Z] uZzVzgZD
]

k QgzZ Vz y-
c

t ~
g~z ~y
W`tW

#] l^e ]L
L {C ]] yZ~
gX , {C q

vZ~ vm ] n^n] l]a ^f e^ f l^^j]

qyZgzZ VzV -gzZ Vz kZgzZ[ Z kZ


X V@
W~{ C) @
] \vZ

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

18 2

]k0
~ yZ Z

= ! [g }} Z H {z CW

{z~ * kZ~ @
(99) } :Zz

Vc
C
Whg~XVzx (

gzZ ;gt T ] !
Z st
q

y T {6q
J
Z 1 : yZ

YgZ
7
Q (100) Yc
VQyQ

g yxg yZ y kZ Y c

}uz q
Z {z:gzZg 7

~ yZX ( 101) wZ
&
V [ x z V ~g OF
O& V>XgzZ(102)
V F
\WLZ VM V v {z

g ~ c iz {z Ze ~ yv

g <Vzn yQ v W ( 103)
%~kZ{zgzZ
( 104)V~
q~NE

D W5c Hbzg @
W
z]
Z

c

~ltWkZ

* @
} :Zz= ! [g}}Z ! l HgzZ @
Y ZeKZ Q

183

[ Z1N W c
} hgx ZZ
{z Q
z kZ Vc
Whg Vx(~

[ ZLZ Z Zx} Y: Zz~ * {t[ ZX : {Z


zig WkZ
~ *
Y^ $
z ( LZC
CC zig Wt gzZ Y

X } 3Zz

g Z

z ]c

~
g De
Zzg `
0Zk

0Z
`

Yc
:Zz~ *QT e ?Hy7 kZ
4

gzZ Y k0
vZ[ Z = Vz H Y~ VgzZVkZ~ H{z
st7

(Z[ Z z N
C
~ *= oq] L
L H{zy7

Vzq z c
VpqzX pci'
{6q
ZyZ ] !
q
Z

i xgJ
#
]
!
Z ci'

Q yxg

U~ * {g !
z [ Z uyxg] ~zy
QgzZ] ~z* @
Y c i'

s ~0

z Z}
y ZpW~ *^ ci'

: {Z
Zp

X g "k\Z[ Z

I ] 5 vZ c

~
g e
ZzgvZ g #
0{ ]|

] 5kZ vZ @
I*
]5vZgz Z @
I] 5kZvZ @

ZgzZ N Y ]Vc
q
g Zg x Y YgZ
gzZ @

7I

mL Lc

bkZ6
(~uz klyW
yZkZX:wZ0}uz

\ !
V LZLZy
Zy#
ne jfu^ ne] ] n] ] m
X gg ~
g1Yv V~gz Z

18 4

t wq H VyZ c


g Z~[q
Z LZ ~
gyZkZ

]y
Wz *g Z 7

(Z } 7yZ0
C
{g~g Zg ~
g

vZg ~g}
G1Zu 0
utX Vz Zgv~V;z?Z
g
! o~
m _i h ^] L L MbkZ~ u 0
ugz Zq
g
ZyZX ~z%

XV[ xv{zy#
"
# of] ^ ^ ] of off ] ^n]

Z'
gzZ Z e~ yvLZ VMN Y~ 3{zgz Z ~gyiz wqZ

Xz~v W}nyZ 1~g ?

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

?gzZCY 7S7]c
W~g 6?H

}Z}{z (105 ) D c
P7Z
gzZ W
$
~g6 ! [g}g
! [g }g }Z (106 ) v {Ze

) Q
Z w ciz kZ

vZ(107)V (s
:]!
gzZ}0
Zg?

~ Vz }" (108 ) z

yZZ ! [g}g }Z Ht {z
q
Z

3g gzZ
3g6gzZ
]n~g
(109)YZ
~VZz

18 5

D P7Z ?QCY ]z] c


W~t }g v
g Z~g ItW

{ZegzZ W
$
~g 6 !vZ} Z}{z ;g Yc

wg [Z

, c ] KZ V 4Z ~ c iz {z Z
D
vZ g k0Z *

}{z L ]g
c iz}g H ! [g}g } Z }t L
Lg~kZ ? %^ ]L LA [Z }x x Zg ! [g}g} Z

[ Z}g c]d
y

! [g}g }Z gm q] o] ^] ^eL
L }{z
X,wJxZ}

,xiZ}w c iz ^v^ ^q]L v


L Z} Z}L

" ,Q
Z} w c iz ! [g}g } Z }L
tg X z: ] !
gzZg} 7}g \
?A [ Z k g !
XV
7gzgz Z,7iZ{zQkZgJ
XgD OF
wVzg ZD
gz
yZZ ! [g}g} Z t{z
q
Z~Vz }
c

~zZ kZ

X Zz3gYZ
~V Zz3g gzZ
3g6gzZ
]n~g
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

18 6

c
Zh Q t Z yZ ? ( !z
} Z)
~ > c
~ ( r kZ)

~" ( 110) D 6yZ ?gz Z

" gzZ ~ Zb
hZ yZ `W

?
vZ ( 111) [ x z

}{z (112) g w ~ } i

\ Wgz y c
yq
Z


vZ ( 113 ) Bb7 V Zz1

?l }I
z ?

(114) @
1yY

vZ
gZ ~ u 0
tWkZ [ Z
c
[ ZVYg
c
C ~g ItW
/Eug ? ~ VY Zb
~
g kZ 61Z v E
hZVzg Z0
ZZ \
E4
]|xZ/g;ZYtgzZ 1r CZ VrZ-GX3kZgzZDt Z/

vZ~,kZ D6i Z0
ZW;Z kZyZevZ g EG3;Xtgq[ w

c
~ c
Zh Qt Z yZ?
vZg !x]y
W7Z
X [ xzgzZ c
, kZ` W7Z~6yZ?gzZ w

EZ {z *Tn kZwZt}IH~* ? CYY7tg

?& H H{z Y c
Zs ZZ V !
i y Q B

187

{oyZ [Z kZ }Iz y c
y q
Z}{z Z
[ ZX g B{ W

Y7 XyZz1 {z Bb 7 V Zz1\ W}gX Y"


U


x Z% kZ c
g C
0
i ~g y Z Z c
Y

X D:g Zy` WgzZ@


1yY ?! l}I
z?
\v Z
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

w ? 1yt ? H

Y 7N
s ~g ?gzZ H Za

Zz y
!
z vZ ( 115 )

] Z kZ {
!

gzZ ( 116 ) [g *l{z7

@
] qgzZ {z vZ
kZ 7? k0
kZ T

" k0 [g [

\ Wgz Z ( 117 ) V 7[ x

3g gzZ
3ggz Z
]n[g}} Z
( 118 ) YZ
~V Zz

G
" 7Q {V kz [g ~g ItWkZ
-E
45E
LZ ? I Z*
g ?
>XG

1t?Z: {Z
wi *
-x?Z:xZY m
Zn: yT

188

7[ z [ Zg v 1t ? bVzg Yx 0

i Za ~g v

x z = ,@

}gv]X
c
ti ~]

s~g ? 3g ?*
Y:0

iKZgz Z1g"LZ ? e

l{z 7q%kZ ] Zf !
z vZ e *
Y N
7
? D7x w._=*
gz$KZ ? {
!
{z *

X 70

i ~gv c
wkZ1t

v,Z YqgzZ %vZ {z


c

f
wkZ Wzg

k0
vZ[ yZ7? k0
yZ (ZqD-6
Z}
)
~[g } ) zn bkZ \ W ! [8} Z X V 7[ xg G gzZ

~
g#
Q \W @c
g lZ~
g
3ggzZ ( } j#
Qg k

X CZg lZz/~Y Z M Z

gz Z , s H
H7f wBVz ~ u ] gz Z ]L L~g It W

g Y gz Z
C

{ y vC
]nY M {g
Z T ?, 3g6

( ~1 )
Z%[8

^] xm ZZ Y ZgzZ XX ] x] L LY ZZyg

X xz kZg gzZz ! x T

vZ
z~H(Y 2011m ) ` WFy>Z >gv:Z
X F] =gfgzZVzF
klyW
!
}

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

189

gg

y~ u 0
gkZqg ( 9) gzZ]c
W (64)Wa kZ u 0
gt

~u 0
gkZ
gw~

%wj yc 40

i
H{6wj

Zwu Zi~u 0
gkZ
c
y ,~(*ZzZ {6s Z
:
{k
gkZ x`
+ F
(Z*
$
i~zgklyW
X
c

D~gZ- g e y~u 0
gkZX M
*: M
s }uzq
Z
4Zg0
Z ]i YZ V Zz Z~ y M i Z0
Zg Z0

yZ

X c
}g Z
^
Y*
xsZgzZ4Zg0
Z]i YZ%Y7y.6

f ZzZz u *
q
Z!Z0vZ~ u 0
gkZ

m!
LZ V> g x *
ZZz 6] '

!
] Zf ~
g
~
vZ wg
Zg Z'
mXJ0
!
yc (Z6u 0
kZgzZ Hx bkZ

%N ]gli kZV7X ] Zz] Zf


~ u 0
gkZ c
x *
b~E

]c
W, ZZz kZX
ct XN
wi *
] c
W{z
( vZY
yZ )y

kZVgn kZ G f x Zc xZ ~ p gkZ

Z LZ x*
q
I Z vZ g tzg /]|X W] c
Z@ S >g

u 0
gkZX z g gVgKZ ] ^ ] L Lc

~y

sxZm{]gt ^a^ ^a ^] L
L p ZX

1 90

T
gZ~ {g!
*
i
~ x ZZz y ~ u 0
gX {g
Z
~ ] uZz]g z O~ * n+

Z Txq
Z *
i Zz

i W>gn kZ @
mx Zw kZgzZ]g:
9yZ Y

X eukZc "gzZx`
ZkZ~
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

Zz3ge
.y!
$u" qzx *
vZ
kZgzZ wi *
]gq
Zt

] c
Wzg~ kZgzZ Hn
x Z

% Zi ( 1)zwJ? @
~g @
Q

gzZzg } VzyZ]g6Zigz Z

: 3g~n+ vZ6yZ

yZZ6y ]y
Wgz Z6vZ ?
Z W

IZ Zw Vz yZce gzZ n
g

( 2)}{@x{z
q
ZyZZ

ZwkZ n kZ x`
+F
*
$
ia
c

f Zw *
i~g ItWkZ

<N Zw{z 76Zg c


Z ZwX,Z Z`
0
gJ

1 91

~ Z`
!
@
Y zuV ZwyZ~ b Z {0<X y p {0

c x`
Z-ZQgzZ} ZwgT6{)z wj 7] q

*
o6]gZ 0
*
~ga 0
zuX @
Y k

X x`
Z (
~
yZ*
i1J} (
Z`
Vv0
tX *
Ogz Z*
*
i
[ Z

kZ
nVY~xZl C c
i kZ6{m
KZ Wp

c v Z'
kZ klyW
X !
yY w x CZ {z ~C"
'
~~uzX Y: d

*
i ^] ]ei L
L c

bkZZz Z(
6
x }uz

|M7}[ Z kZzg klyW


~i Z0
ZT1 YZ'

*
i

~0
Z
n6t Z c
cg 6V VyZ 1 Z'
*
i

u '1?Z
Y~ v WwZ e %6~ ,Zt 7
4J&!
5G
s *
i Zi WVYVX H (Z Vv
E
Y
X @
YHk\Z6ZzgzZ
c
b

c *
iX] uZz] 5, Zx
^] ]ei L L klyW

Z H I~]g*
i V2xZwX @
Za yDg

gItWkZX c
g Z
x`
~
qC
Z xs Z7x`
B[ g Z ~q g

*
i
HnkZf ]g o]] n]]L L~% Zi f6Zi]g~
%N(Z
~ga X Y Zz6"gzZ !
" Z *
s]ggz ZE
%]g*
g ~ga ^] ^]L
L f gaDf

X
c

f %nkZ { c
i

1 92

~
)sZwt
Zw g } h]g6ZigzZ%Zi~gItW

ZwV *
i ~g Zw]g%{ ~
mc ]g% {

7Z Zw: (Z,:3g
z Zw{z
c

~ {g !
V Zz Zw
z
X ,c
, hg ZwgzZ YW3g

7^
Y *
kF
gz Z *
33g6V~ 5Z Z 9
Z ;g Zz kZ

kZ g"BZ}
~g 33g6V1 YZ gz
X
c
g Z
^
Y*
n

N v @
6Z Zw
z ZwV z~y
Wg ItW

Y0:
] P`
kZ *
Q Ze {66x`
x
z kZ g ZwxB
U
"
] nZ
1 7{6~Z`
{0<X YX kZ

6 ~gY6x Zw *
i ~ g Z
Zg VQ Y
X ;g Yc
gq~ kZ
)q
ZV
7e

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

]g c
]g6Zi s% Zi
Zi s]g6ZigzZ } b

6VgzZ } b uc
%
(3 )
c
xZwb kZ

6Zi DIb ]g+ Zv Zi9z Zt pg ItWkZ

193

c
G
^ KZ {z @
7I b y{( {z Zi q
7I *
b %g 6( 6 Zi G
^ ,Z @
I b
~i V( Zz 0
lgz6~{ Zi WkZ @
Yc
0
` ZzgV; }g ` WC

X C] b Zzp
gSh Zg6

g c
~kZ Ib 6Zi @
xz~y
W`tW

Y c
s *
i {g
Z Z f
Z
c
xZwb 6Zi t
E!
tX HW -t+
c
xZw6
*
i @
YZz { c
igz Z

*
i ]gq
Z %q
Z~ u 0
: ivZg & 1Z *
X
c
c
xZwtVz
c
b }uz q
Z yZQ }g }hVzgzZ H

V Q H ~ga V r !
,Zt ^
Yt b Zuz

X ^
Y*
y
h

x Zw~ga}h
y

kZ b ]ggz&g $
t p
x Zw b 6Zi6VzgZ0
ZZ

g/ CW7xi b kZ ^
Y c
b
Z 7^
Y /
l$
% bZX Z:w
x Z x Z1ZWZx Z#
QY

Z Z *
gzZ^kZ b ^ wZjZ b & ZkZg *
i
X ^
Y

&%]| t :
y k0
l W w I
FQ`tWkZ

6 ]Zgq
Z D w {g 7Z b: ~ O g @
]Zg D ~{
&% kZ ] ~ qYgz ]gkZ ] 5 ]g *
gzZ *
TI
t

1 94

g W~ t c
xZw*
ivZt c

I
&%]| c
sKZ

[ x T e *
T]| Zz V- {}g v! c

t ]i YZvZwgc
nQ c
Zz Zg ~
g { g !
X V{ggz Z
&%]| wi *
tWt D
I
g ItWtk

l{ ~
gV b

X c
tgz Zc
= ~
g6wi *
u 0

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

N o6VgZ 0
v {zgz Z

o ) : 7 {Zg e {z Q gz Z
gzZ zg }g ( 80 ) R ( V Zz
v zgzZ *
: wJZyZ c

yc v ~ yZ1( 4 )

B b & Z KZgzZ B/

( 5) gzg^vZ"

*
.
~ { s Z *
i g }g ZigzZ#
w *
i~g ItW

*Z 0
kZgzZ *
yc *
i6
,Z JZw Wg$
kZ x`

Z'

, Z @
g ~V+F
Zz ycX x`
$
+ F
*
$
g ZZ
7{Zg e~kZ {z
Z}7{Zg e c"
U
yckZ{z} ;g Yc

6kZ o ] YZz6V @
N Y }g R Q n:

1 95

X 7] !
*
x ZZ

kZ s
z kZ ~ ~1 *
o *
i Z% o~g ItW

:x ZZ *
i6
kZI kZ !
Zi W{z ; g Yc
x ZZ6
T b
}g RQt]: o` X
c

f V Zw&xZz o

tV] pni :wJZkZ~t t]: pN Y


] q LZgzZ B/x ZZkZ v{z V; Yc
g Z
Q
X gg^vZ" B b & S

c
s [ Z Zz Y c
#
/kZt s Z~kZ

1 Dz {Z~ ] l ]uZzx 7w=ZkZ~ ] 51Y

~xsZX *Z 0
] k*
T
c

*
VZg eV
!Z
~g Y
z kZu6Zz xZZX
gZX
o6Tsz EG

*
i ;gX Yu:gz J0
!
yc 6 kZ Y u}c_
*
iu}: c
}c_n kZ hvZ{ {z 7R+Z~ kZX u

X Y~g Y6"
U
x`

qKZgzZ}/w t{z

Ztx| ] e^i m]]Lz


L ~y
Wg ItW

s ugzZ YsQ Zw]y


WgzZ g 7 {zQ } b & Z

X Y1VQ {Z
V;z,~~1[h
'
6
XkZ7
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

1 96

gzZN o *
iV- KZvgz Z
V: { Z gz ZZyQ Ug k0
y Z

{ztZq
Z ~yZ

{z "t 3nvZ%g e

tg !
,v0
gzZ( 6) ~VDgz

~ VI{z
ZvZ6kZ

gz bkZ *
iu ]ggzZ( 7 )

3nvZ%ge {z $

~ VIgz0

z{ kQ"

vZ6kZtg!
,v0
gzZ(8)
gzZ(9)~VD(0

z{) {z
Zwi*
?) C: g kZgzZavZ6?
Z

/vZ GgzZ( @
Ywi *
[Z6
(10) ZzZzwJ

Ziu
Z z Zw *
i f x Z&~*
i~g ItW

tWkZX 0ukZgz Z *
x`
oKZ 0 b 6Zigz Z

ZgzZ6
}uzq
Z py ya~] 0*
i~g I
G
M

4)gm
KZC
Z
@
Yy G
{PVz ~Vx $

197

6 C
}tgzZ N
x ZZ k Q ]gt gz Z 6Zi {z x ZZ6~
'6kZ oK
G;X+G
Y Hc_C
kZ[ Z Y ~g Y} h R Zw
Y~~g Yu6]g7{Z kZ
Z}7{Zge6xZZ*
i {z

kZ~%g e bkZ {zYc


Zy~ ~VxVz e : {Z
Zgz Z

p ZtC

ZvZ6 Vm1^~
Zt%,v0
VC~x ZZ
*
io6kZ 1gZ
Z L LZ kZ
Z YH{ Q

0
~ p Z yZ ]g kZ B 39% 0
kZ
ZX ~g Yu

C
c
Y3g{J

z kZQ }g Z 39{z
Z N Y 9

9 0
Qc
~g Yu6kZ ~ ]gkZ }g Z
Z *
i x`
LZgzZ} &
xvZn ]y
WX $ Zw * VzgzZ
Zg7yB39
Z 3
y]ZgZ0 w t :
F
Zg ItWkZX N
ygz Z Cy~ yZ

gHn Zzt ~
g {g !
~)
q%)B~ KZ W

} h R Q0w ._y [ Z gzZN ZgZ{fgZz ~

= {z y Q ~g7 \vZ= w 1n 77 {Zg e '

TnvZkZgnc

VZg e w ~
gX
u~ T }
wi *
vZ V C~x LZ~ 5B h\ W

w ~
ggzZ q ]c
Wt x?Zms ~g YWtV Y $

X c
ZygzZc
~VxVz~ ug I

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

198

( 6i ) V X "
kZ ? {z
q
Z ~ ?{z o

}gv( gy
W ) {z :n LZ
{ k
{z c
C
~ {z
kZ 4n

~ yZ TgzZ c
kZ

c kZ 1z Z(
~ okZ

( 11) [ ZZ(

@
: ~g Yyy t
Z
c

y ys ~g ItW

@
g Z
Z Lg~)/~g Lgl{gzZ 8 ~
q+
*
~ KZ%

6y c
3 Zg] k
Z Zx vZt7 {Zg e @
3}h R

6] ~
g f x ZZ} ( q
Z~ u 0
tWkZ CY s u

@
Y H `g UVX `g ,~z ~g gZzt X
Hy f
^ : Zzg6{!z Z
~
gC
vZgi {]|

Z
B ~
g~ O x *
Z ~i Z0
Z
=g &
c YB~

] Zg] ZgV;zd

{g c

p3Zz ~
ggz Z
Z

~
g ;Z:Zz gz Zg f c ~
qY ,~~g3Zz~{
6.
z Z{z Z[: Zzg6}k

e: ZzZ
1
=g ; : Zz c l

~e: k Zx Z}
:
-}V~} z~
gzZ
1g

199

XN WVc l N 0
7= {zZ
1) {k

e z

V Y Z ~
J
gzZ Tg {z ~gZ )f 0 yZ$

gzZ WyZ$4| hzZg e~C


vZgi {>ZxZX D
{n~? W~ q] n] ^] # ^]L L i Zz WgzZ 1yT= VrZ
ooX A WH
zPz-gZ=gzZc
.
zZq
4
}1,
J e

gx ZZtZg c
~
yc6c
0

'
ytZ
!Z0vZg Zu

{Z
kZ"
# of] ^ ^ ] of] ] ke ^L Lc

~
g 6
yZ D
Z7g Y^N Y"
U
{g $
vZgi
= g F {g ~ C
vZ gi {X C: g$
~

s ~
g~ 1 ~ C= ] !
Z1: li kZ vZ
q

c~
q ,V yZ C
!
B bxZ ~ ]Zg q
Z C
: xz
bxZ :Zzrg ~
qY ,Z
: ` Zzg Y sZ
~Vzy

Y7 ~ g
yQ b
uh bL L7
e ZgzZ ,7
{z {Z~g e V 0

y H kZ 7 N ! bxZ ~g$
{z g $
c b\ W

Zz C
vZg {X c
Zz Zg xZZQgz Z ? H 0
~$
'

V; + -Zz}= n ~p=~
g
Zgz Z~~g F~

{-Zz KZ ~ ~} ]i YZ ~
g Y ~} ]i YZ Y

C
~ Z
D c
'!
+Z vV: y.6c
,j V ~ c
Zz

Zz) Z]| ~
gX Sg C'!
+ Z V gzZ ~g \

200

n Z}
kZ= VrZ Y7Zz {k

'
]|c
g Z
)Z ~'

)Q]|

K~
gQ
7~( vZg ) ~ 5 wg\ W T

LZ~nvZ]n ] oa] o k ^ #]L Lc

} 96
gzZ p=~
X 7Dt yZ=gzZ }Y7%~I Z

{z
Z Vq~gngz Z } 9vZg ~g Z f 06kZ

g Y Zyxg`g
~

gzZ kz Z d

,O kzZF

m- VHz~[ Z c

~
g
ngzZ H ZQV7z
Vz
X nq f L L\ !
x?Z

~vZ 4 6_~ C
vZ gi {

\ W {z C
g U
Wkz6\ W zZ ~
g
] P'

C
\ W Nwi *
] c
Wkt
z kZ ~
] P'
~vZ ~p c

VY Z yc gzZ^X ~
] P'
~ Tz Z Z]vZ ! {-Zz ~
]gzh
F
'
h
[ Z ZZz kZ klyW
X ZQ Y

7Z 1 x ZZ kZyZ0
{\ WgzZ Z & SgzZV x7

x6kZ H? Z n}gvt zw: Z


c
yEZ

{J
#
11yZPC
xZZ6vZ gi { `
Z
s
z W
kZgzZ g u 0
yW
] *Z 0
vZgi

~ xZZ kZ T
c

6x!ZtWX `g { xsZ ]
Z }

X o!Z0vZt [Zxu *
gJZ 1z{ c
i

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

201

gzZ Vz%okZ ?Z

y( 0 VJZ Vg
Z t : VYt gz Z H: VY
kZ ( Zz o) ( 12) yc
{Z{zZ
::VY{ Zg e6
o

L q
4
vZ z 7

: avZ~ ]y
Wgz Z *6?
Z ( 13)

T ? C : g kZ gzZ @

zz kZ H el
o

( 14) ([ ZZ (

{Vkz[g~ j]] L LD
?
)0g ItWkZ

! ZzyZZX ~:VYh
F
yckZ F
?
iuVzg Z0
ZZ

V xn] Z0 ` Zzi Zx?Zmg ^Zzt e b Ug


vZy4 F
kZVo ? t yZZ}gv7bV-

J6vZgi t Z6kZ sZIX ycZ( t


X
{zo

yQ klyW
e y(~}g !
VJZVzg Z0
ZZ6G
^kZ

{Z yZn: VY7{Zg e F ~ x ZZ {z
Z
? L

202

X L q
4
vZ zvtgzZ ? ZzL yZZ
:7

gkZ:gz H72~[ ZUg kZ xzavZtc

~g ItW

[8\vZ VyZ g VZ: ~ ]Z ~$


~]y
Wz * gz ZQ uv WzZ}
6x ZZkZy Z Hy.6~

i!L
6yZy &# n #] L L @
[ ZJ

{ H VrZ x { z~
=/vZ7Z ZbkZavZ

*
i6y { Z 0
wz Z Z
x[ Z~ ] Z f KZ {z c
xZZ6vZ g
Ym
~
Z*
o6yZ ~ ] Z0 ` Zz i Z { zQ ~(po

X
!
1
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

gD V !
iKZot?Z

Tg ]!
{z VrLZgzZ

g B]!
kZ ?gzZ :D

]!
{z q
4
vZq

+Z : VY F
]!
{z ? (15)

! vZ }Z 7^
Y n }g *
]!
vZ (16) yc t u0

] !
+Z {g!
z ? @


( 17)?
Z*
: L

20 3

gzZ ;g
y] c
Wn }g vvZgz Z

( 18 ) Zz ZzDvZ

"Q6xZZxs Zy= klyW


4E
-E
5G
W] !
?
>XG

~(] !
tq
4
vZp nt ? g ;W%G ?c

xwwgxkZgzZ %xwg LZ \vZ n ~


gt
idkZ7I \vZ *
g z" t VQ *
x ZZ6xH

?
c
%xwgT ]z?BvZx ZZt YHy.6wg[8
gzZ gYG @
'
h
`tW
f {g!
z j ] LLXg]Q

Vo t yZZ}g v:nxn[8 gYN @


'
h

*
: ]!
+Z {g!
z @
vZ ycZ( tvZy4 F
t

X ZzZzDvZgzZ ;gx ZZzwwvZgZ0


ZZ
Z

\ Wy Z 0
}v P ~ {g!
vZ gi {

gC c

y p\ W&t Sq
Z~ ]:S\ W ? Zz

Wk0
~
g k

~~}gq
Z} Zs b ~

( p~F)zzi\Wtgz Z

~g Z. ~
g{z \W t Sq
Z~ \W

Z t Z ~\ Wwz ~
q
vZ wg t Sxq
Z c

7b
E
37{z q
e wZ GE
Zty~{v\ W~
g S
G

204

E
G -G
x\W S~(q
~ D
0.]|XGB&>XG
Z t

vZo6
x?Zm- ~?
7 z{ c
ii
x?Zm} xZZ6*%]|
]P'
] a Lgq
Z \
klyW
\vZx ZZ6vZgi Y V Z]|] P'
Z

XN
wi *
] c
Wk

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

VzgZ0
ZZ DI v {z "

~ ]y
Wz * c yZ " ~

} Y ( | )vZgzZ [ Zu *
g
avZ
ZgzZ ( 19) Y 7?gzZ

$: ? ) C: 6?g kZgz Z

ggzZ y!
$vZ"gzZ (M

( 20)


#
rz
] 5 {z n Z'
~gItW
o8Fw~] 5{ v,Z
Y zx r z
V, ZgzZ f
-F

,Z r z
" c
z D !
t Z Dg @
'
g @

Y7? } YvZ|kZgzZ [ZJ~ V Vz ]y


Wz * c V

X g y!
$\vZX M
$: ?C:6
?g kZavZ
Zgz Z

205

: g}nkZ wzZ c
xm{t Z-ZgZ klyW

*
iu6kZ~x B]kZ @
B]o]
Z 0

" nkZ6V;z: ]oVgzZ Y c


:
^zg ]kZ~gY

X Yc
:
1 zgVz

ukZNN:Zizg ]gz% Sg C, bkZ~Zx `W

Za y~QgzZ kC ~VzyZ}'

D YVJ

~]gkZs]i YZnVz+ ZklyW


n ZX
:

lZ 0
u " kZ B~kZB]o{z ~

yW

Z Vz+ Z : ZwgzZ: ]oV gz Z Y Wt V ZzG


]o ,+ Z~g ItWkZX c
g Z
=g f ;gZ~ V kl

[ Z ]y
W f [Z u *
g ~ Vz ]y
Wz * 6V Zz g

~gYZwo
W [ Z *1Y7{@x~ * T #

;J~ V ;g "
U
tgItWX Z~ VgzZ ~
tkat @

[ Z6
wdZw [ZZ
*

X Zw6XwdZw

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

206

gzZg:6
xy- ! ZzyZZ}Z

" {z - y-

?
Z} "gzZZ'

LZ

~?C:gkZgzZavZ6
@
: sgzZ u0
L!

su 0
!
kZ LeTp

Zz + YgzZ ZzG
[pvZgzZ
nvwqlpgzZ {h

~?gzZ (21)
'

Z}
gzZVVzgZg R
{zN VQ:
: (ZZ )VZz ]~ {Zg

gzZ , s vt egzZ,
vZ D7I ? H ,g
g

( 22) ggz Z g^vZ}j

V
+ F
Ze g Ye
$
Z@v ZeVzg Z0
ZZ~g ItWkZ

#
y- ! Zz yZZ
c


Z y-J
ZgzZ +F
~
h

w Z e ~
} Ze @
Y 7se
Z@ YZV Zz + LZ {z

Z(
gzZgq
Z { ZekZ @
b s " $ Z'

{z
%NC
kZ zgz 8
g 6x kZgz Z @
7~ \zgz 8
giZx } E
ti

207

& Zz {Zegz Z @
Yz Z V WZ'
kZ @
g

i ~
: CWZe
Z@ :6kZ[ZX x % Ej8N0
X Lg @
zs" Z'

C
Qy-X 4 YZZ ~0

zZ}

z( -{z axvZt
c

~z~y
Wg ItW

g F @
akZ Z
j$ VzkZ ?7] !
t'}gv:gz X
Y
[g LZ e X D Ygz
gzm DYJQ} LD Y
gH
nq] _n] ^e ]L Lz
Zpg v xkZ Z kz

X X y-vVLe {CvZ~L LX {g
Z ~

Zg y- @
x Y ]Z f ~({C gZ Z(gT

k{g !
g wrZzf [g] Zf ~(
{ C kZ Z (

kZgz Z
~ Y7 kZ~vZ e xg Dn i * z " ~

'!
~g ~g v{z z/gzZz
Zpg m ?Z
gzZ Xu *

X }
~gv{z } Y] 5}g }g v

6
vZgi t:
F
Q`tWkZ ] ] i^m L L

ZyZvZg Z & *

X U
Z0b~ V Zz x ZZ

Z & 77~nx ZZ 6>Zx ZX U


Z0 bZ
D

wi *
~ {g!
]g 0
>ZxZ \vZ )JvZ g

kZ ,7Z bc {W{z VQ nvZ g Z & *

& *
\vZ~gItWkZ ngzZ c
xZZ6 {C
^Z Y m
Z

208

nwr
{h

zss g] bvZg Z
'

gzZ ,s vt e }7Z `
'R
{z e VZ7
X g Zz
s vZ} jvZD7I?H,g

\ W \vZD Zz bcFvZg Z & *


~gItWkZ

\vZvZg Z & { c
i pa c

NgzZr

Iz ~V{zZ
@
p
zZNr
D] { c
i

\ Wv Zz bkZ 5vZg Z &gx


X xs Zl$IW
M

b \ W ~ ] xg
g ;g Zzt g ItW

t~ ]g t
]nvZg Z& s{Vkz[g c

s
X
F
xZ/X t Zxg k{z

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

ZzyZZ" Z u 0
v "

gzZ * 6yZ D o6Vg

c yZgzZ ~ ]y
W

s yZ y T( 23) [ Z Z (

V 0
yZgzZB; yZgzZ3!
iyZ
g D H~ * {z , Z

s Z gzZ hvZ y kZ( 24)

20 9

B yY {zgzZ }!$
Zg7 Zg7 yZB

Zz gzZ h'
vZ"
( 25 ) Zz

Zf ZwV Zz xZZ6vZgi {~g ItW kZ

WZg*
6V Zzyc6V { vZgi {>ZxZ~u 0
tWkZ
~]y
WgzZ *6
yQD yc6&Zpg Z0
ZZZ 0
v,Z ;g Yc

w nkZ L~ VX &Zp{z Z% ] # [ Zu *
ggz Z
X yZ!
] 5LZ:
0
KZgz ZZ7Za

ggzZ Z}
~ ]y
Wz *6Zz xZZ6&Zpkl+ Z @

gZ

Mf ZwV, Z ~ pg
uq
Z pz ~g g X [ Zu *
BZ}
t ] {z Vzq Zz uh] c

~
g
dznZZ 3:)f LZO {k
" z Y ZI:q

#
o6&ZpgZ0
ZZyZZ 0
u k
yZy 3w

V>w *
yc6]gZ 0
MbkZyZ~ pg
ugzZq
Z

L L ~z% bkZvZgfv
]|~Zdpg
utX !

'

"
# of] ^ ^ ] ^ `m v]
G
" bkZV Zz xZZnkZ
-E
45E
, ge y k Qvt g Y>XG
Z
[l
KZ ` W, Z6wqZyZs yZV 0
yZB; yZ3!
iyZ

210

kZ7(Z ]y
W1f
wZe {66Vk
LZf
X CZ !
i

vZ e *
x7Z g Z,{zT Y c
}!$
Zg7 Zg7 G LZ7Q y

X Zz

Zs yZ V 0
yQ B; yZ 3!
i yQ f ~g ItWkZ

yZ, $6VryZ `a]] o j n]L


L ~gItW~uz1,

7wEZg (Z LZy!
i KZ {zV- _~ yZX 7ng~ Vz

yZy!
i yZ 7(Z D~ *,]!
EKe

~ y!
i
zq
Z Y pt X }s ZZ ]!
hs pgzZ { Zg Z
f V Zw&V Zz x ZZ~g ItWX } y ] !
E QQ Y

, Zs yZV 0
B;3!
iyZ Zwq
Z]y
Wz*
c

X Zw~tZw~g7~g7 Zw~uztZg

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

u 0
*
gzZ c Vz% u 0
*
'gu 0
*

'gZ 0
gzZ c Vgu 0
*
%

% Z 0gzZ c Vz% Z 0
VyZ Z E
O.(t c VgZ 0
vZ c yZ D (u 0
*
) { z
( 26) ~izg Zz] gzZ

211

DZa Z%zg \ ;g Yc

~{g !
] gzZ 4z~`tWkZ

V D Y7,ZgU
W #c
Z%t mm{~: WVz

vi Z DkCs
ZgB Vz'
v}'
mZ 9
o
%N DIVg Z
V; z @
Y Q Ug Y~hZ WZE

Jn kZ ]t Y~ ~'
W Y Z ,Z @

Y V W(Yn~ CkZ DY0


g ZklyW
yZkZ @
kCs
Zg

{ 0
'g{ 0
c Vg%gzZ c Vz% 'g

Zz xZZ6vZgi {X c Vg{ 0
%{ 0
gz Z c Vz%

? Ym]gu 0
*
B} {. Zg e OtV>

C
C
zq ~
gZ
@
: 0
~$
'
yZ(Zt Dg{g f
Z

vZgi {ltWth
i0Z V +Z Z ~
g

vZ wggz Z ]g kZ %o!Z0vZ wi *
~
0

X vZgi ]|{z]gzu 0
\ WgzZ qz u 0
I4 E
5BZ~~uz'!
'g~'

Z% ] 5G
E
~'

Z% l^%nf]~q
Z
~ F
M 0Z q F
~dk

0Z x Z
`

X '!
hZ Z%l^fn_] gzZ'!
~'

Z% l^%nf]

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

212

}uz Z VzyLZ ! Zz yZZ } Z

: ]i Y Z J
Z
: 4Z ~ Vzy

n}g vt:xs6V Zz ygzZ

gzZ( 27)zq? @
4

4Z~ yZ 0
:~ VzyyZ ?
Z
?
ZgzZY~}]iYZ :

t Y ^ Y ^ Y

D ?gzZ { 0
n}g v
(28) Zz+ Y[p ZvZ

ywZq
Z {i Z] i Z~g ItWkZ klyW

Zz, Z

gZ kZ : 4Z ~ y]i YZ%]i YZ Y]5

Vzy}g vvZ ^ ine qL Lc

klyW
;g W6
g
y
ZZ
Y{g !
A
s
Zgz yjtgzZ c
y s
Zgz yjn }g v

nx Zg Wgz Zx ~ Zi W. _]gzKZ~yLZ%Z}uz

x Zw*
1gzZ 1tgzZ y Ze ~ ~ Zi WkZ
Y Ze: ~ ~ Zi W t, Zz 4Z ~ y ]i YZ

2zgkZ ZzyW]i YZ t~4Z y]i YZ

y c
W]i YZ @'

kZ }w ]gzkZ ] !
kZ xZgW }

213

%NZz
} wN
QOY }7zs]gzkZ }kCZE
kZy-gzZ} 76Vgx)7
e Z t! Zy

Z~4Z ]i YZ%
q

X }{Ze Zz4ZgzZ VQ {Z

;gx (Z Zz y Y t! Zy

Z~ 4Z ]i YZ%
q

Zz y Y Wt Y {g: i Zgxt [Zx i Zg x tgzZLe: *


C
] 1V:4Z y%]i YZ {z cVz%g Z0
ZZtC
@
7I

y
kc
Zx Q]|N Y ]i YZ N Y y ;g w

yZ YgzZ'YyvZgi { Z'gg e C
\W
( M0Z)X 'Y0
ZQ]i YZZ
']i YZ

x ZX Y ]i YZ *
YV;Vgx xh
]i YZ~gItW

V KZ~ ~
vZwg c
n q
Z e
Zzgq
Zg (0ZY

d~
q'
{-Zz It HV;c

V Y ]i YZ k0

]i YZp

Z Sg ~ Z~ yk
Z{6%
z ~ y{z Y

X }!
V3 c
WV 0
?
4Z q: Z V;z @
7Z
Zz

q :Z b: D WC
!
LZ
vZ C
zzi &0vZ
:I yZ B:~
q+Z {z @
*
{ i Zzg c
?
WV 0
{z D W

xs

ZxsQgz Z]i YZ 4Z
c
Vz~g ItWX
gtzg / ]i YZQxs Z @
xiy% ]i YZQgz Z

? Y4Z/H xs m] n ]L
L D H,ZvZ

214

X
4 Y^ Y^ Zzy
Z
c

~y
WtW

kZ *
y~
z,Zg~f t ' !
P 0 h
]i YZ

Vz] !

z ]i YZ *
]!
D6y 79t
z sz^

7(Z Z @
7{Zz6t Sg py CY tt Zz y] z Z
X }]!
kZ Zzy hkZ e

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

4Z ~ Vz y,Z ?7`w6?

vZgzZ 3gy Zgv~X7!


W

? gzZ DC
? }Y \
KZ{z \W(29)D

VTKZgzZ Og
\vZ YZ c yZit ,

( 30)D{z6
VyZgZ

Y W
zC
V g Y ~ ]i YZ Y 6] ,Z ~g ItW

{0<~
g Z n L L{)zZuT
: {y C]i YZ

Vk
7 zg Vk
sxsZ c

v Vk
Vzg Z0
ZZ

*
i7iu{ k
3 Zg YVk
Z
@
5Zg Zg fx
t Z 8lp w ~ Vgz ZV[ Z *
Z Z1z L L
c

c1zg3 Zg

215

X Dd

*
i 5 Zg}g t , xZw,q ~g
Zp'
z ~
X }g
]eiL L
%N
Vzg Z0
ZZ c
uzg xs Z6VZg+ Z D J
Z'

5 Zg} E
qN 9 sXB Vzq yQ{Og KZ{z
c

`q vmL LX
c
g Z
xZw9 +
~'
s]gx)~ kZ
yQ'g^
Y*
Zg7 Zpt Z%, VT

*
qN] lxkZgzZ Zg]xZwz^
Y*
X OgpVTKZ

f ZVz yZ {0< *
i~y
Wgz Z 9 :

]
X
c
xZw

~ Vzy-c

~
g e
ZzgvZ g&0ZvZ

(ZkZ$
kZ~ }KZ z!
2 w C
iq
Z

vZgvZ0k

~ pX }kC~ w LZ {z ]T Vz yZZ
`
KZc

*
H Y7
6
x7
eZ { ZgZ
Z ~
vZwg c
n e
Zzg

( M0Z)X kZ

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

216

KZ {z VggZ0
ZZ \Wgz Z
VT KZ gz Z Og n V
1,:C
i KZgzZ ,
V
LZVz LZgzZC
p

LZ si KZ gzZ Og Z e 6

LZ c
6Z Z \ !
LZ c
,C
6VzC

c
6V L Z c
6Z Z \!
VzC

c
6VLZ c
6VVzC
LZ

&ZpKZ c
6V LZ c
6VLZ

X6VzLZ c
6V {KZ c
6
6VyZ c
: ] Vg

gzZ V : i6V!
Zz x Vg

yZ T: bkZ V 0
LZ

{zTYC

i {z V 0

vZ
? ! }Z B
g

(31) Y[ x ? @
z/s

VTKZgzZOgnVKZ{z
c
Vzg Z0
ZZ kZ

N VQ:sVz%x){z ;g Y c
c &Zp~g ItWkZ ,

217

LZ ;g Y c
kg g 0
gzZ~`tWkZX , VTKZgz Z
ZzUsVk

Og { W VZ]g 0
VgzZV
X ~zg{ Zg"{ {i Zzg Z(

c
+
~'
9 tB:x)Og VKZ ;gYc
&Zp

gzZxZ y q
Z ? g
uxZ {6kZX xZw'gVz +
~'
%

x?Zmg
*
t Wx0ZvZ7
eZqV;~
gvZg:
X 7
*
?c

~
g
*
{zvZwgc
nxZz{6
c

TV; , :C

iz LZ ,VKZgzZ Zuz

c
Og,
J eVlLZ Vz L Z ] !
Z : {ge %GC
z
XC

i,g : bkZV 0
6}i

7qNg Z
it X
c
f VyZ~z Zg ItW

LZ d
Vz0

z{ LZ c
d
LZ \ !
VzC
LZ \ !
LZ C
t v {z

:ZpVg, Zc
V*ZVc
!
0
KZ 'g<
KZ'
X 7{ W6
Vzq ZzxVgJ
Z a {zV

g V 0
gzi6
}i {z
c
g Z
^
Y*
% ZkZVg~gItW

p ]gx)i ZzWg- i7^


Yc]gC
g4 yZ @
qgsvZ ! Zz yZZ} Z
c

~y
WtWX 4Z ~ Z
C
!

0
Zus: Q {g !
c + Zx Z Y Z% !
~ V Vz ? @
z

}/ kZ xi6kZ@

z~{gx Z
ZX Yz

218

X }: {Wgz Zf]nx *
6

x kZ Z,:C
6
i KZ {z
c
&Zp~g ItW

c
{n ] zZ X ]gz + A V c
{n N YC
Y
Z ~

c
{n Vz%7"
U
t u 0
tW17{k
s ]g+Z CYV
X Og- { zVz% ^
Y]gz 9 V

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

}gvgzZ b " z c
b gz Z

{z
Z ~ VzOgzZV
aLZ 7ZvZ (z: ) V

Zz N\vZgzZ }"

( 32) ZzDgz Z

tWkZ @
y wZ c X " gz Zp
g s u 0
{ xsZ

;g Y c

X hc
{ c
~gZ.{z:0

z{ X ; g Y c
0VgyQ~g I
Vy.6g~p
g1] !
LZ~0
_

i KZ {zz b Vg+Z

X $
VQx
zg6 ] !
{z7{~
_
&Zp+ Z

Y c
Tgg
zC
c {Zey-gzZ zyZVgVz%
'M
GZ &Wc
C
ZX ,: @
c
~Vz%c
&Zp+Zy ;g

yZ c b VgVz%, Z:b T @
Y HwEZ c ]gz%kZ

219

VH {g
Z t ~
gZ , xOZ b yZ {z ;g Y c
Y 1zZ
X
'

~kZ,=gfY 1zZ LZO lp b LZ

@
, Z Z9
CZgzZ B p ~ ~ VzyLZ 7Zb &Zp+Z

Iz og z'
V6&KZgzZ {gByjz Z~ VzyLZ {z

M bkZx *
V Z
gZq
Z ~
g~z ~g g ~kZX Wx

u 0
kZ~
Y}~
gz{z
g
~? {z

V Z}Z L L

Xg {izg {z e Q
g:
~
gzZ X{ k
gzZ}

" aLZ7ZvZV:y.6 4
Z ;g Yc

~y
Wg ItW

: ~
:
"
v @
Y (Z ]zZ Zz N~({z }

b Q wr
y Zuz T e Vz Zz gzZX n
g

6vZ {z X tig ; g e *
Yb ;gg YZ( e 7(Z ,xZ

z6

kZ
gZ q
Z vZ g Z & *
X }gzLz "
e {z ,z

kZz
ZkZ ? c
b \vZ M bkZ~
X } Zg7 Q{z c

{z "

)f LZ V W& \vZ M bkZyZt ~ pg


ugzZq
Z

A
k{ z u
Z z *Z 0
nT Zz b {zq
Z g~x

tWX Zz ~ { Zg vZ {z Z
g { Zg Z ;
kgi c Zi WLZ

b c + ~]g t
V Md
yZ~ ] m ] L L~g I
c + {z Z
~pV, Z g W} h Wbz 1 T e *

220

&0ZvZ]|~ =tWkZX } ] 7ZvZ T e *


b
X }"vZM?
Z @

v
Z b T e *
"?D
vZg

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

KZ{z n
g7
b v

aLZ 7ZvZ OggZ


'
0
V}gvgzZ } "

}gv
ZzA
kyZe *
A
k

vZ 7ZgzZ ~4yZ ~ D

gzZ c
kZ z w
yZ e xg Z 0
ZVc

!
0
~gv

{Z
0

i ? @
z:g66~g$

yZvZ }g67Z gzZ z

( 33) gu" Zz

{z:
b k0
yZ
Z ;g Y c
Vzg Z0
ZZ~gItWkZ

N Y [ Z,Z c yQgzZ} " aLZ7ZvZ Ogg Z


'
0
KZ
~g$
gzZ} b {z c kZ
b ~ T b {z

Z z A

kyZ e *
A
k V}g v
c

~tWkZ 2 a

x c
k Qz w vZ7Z ?gz Z~4yZ~D}gv

221

G
$N}}= gZ H x
Z ]gq
Z *
Zi W

X A
kxkZgzZ ;
kt Zi W

~g$
yZ Se xgZ 0
ZVc

!
0
~g v
c

t~`tWkZ

V- 0
!
yZ \vZ}g67Z
ZgzZ VQ {Z
0

i * ? @
z:g66
X Zz
3gu"gz Z Zz

~0
!
~g Zq
Z D
vZg'

Y]|t:
F
QgItWkZ

tWkZ X ~ F
Q u 0
tWt 6kZ @
g66 *
i= Z k Q

*
i ~0
!
Z !Z 0ZvZ D
q
vZ g k0Z ]|~ {g !
F
Q

kZ z7*
i [Z ?H kZ ! Z0Z HxZw *
i xsZ Z
C

FZkZ ~C
-~ F
Qu 0
tWt6
kZX Vz7Z'

t[ Z~nvZ7

y!Z0ZvZ~{t
{q
Z
~g$
k
HygzZZzq
Z:

Z'

{z y~0
!
{z Le *
i kZ~{{z ~0
!
Z vZgzZ Lg~
q
~{kZ ~0
!
{zyQ QY @
g66*
igzZ @
g Q !Z0vZ zg

u 0
tWt 6kZ }t a kZ ~{ Z! Z0vZgzZ Ynq

[ yZhgVzgZ~ qYgz ; g^ `tW wi *


%NV- 0
X D : DZzx} E
!
D>%] w~'

gKgg Zw
{k
kZ v @
Y c
Z}6g
gzZ @
Y 3g V;z 7Z yk ZJ
V

x[ X Y: Z'
x }n *
igzZ r z
g!
zg kZgzZ V b s
g xZwZ(
t Zz gH{
!
CZ Z `g

z kzZ ! Z0vZq
z

222

C: *
i
Z @
g=g fX gVc

&
yZ b ~8FL Z kZ
X
#
Vg$
,Z~gItWkZX Zw Z

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

] c
WZz s~g v " gz Z

Xy BVVyQgz ZXwi *

c gzZ `g
?
( 34) wi *

kZ]Z
g Z{z gzZ
wi *
x Zv VZ'
~gI] c
W kZ

VzgZ0
ZZ e7~x Ztt $
7] P`
tAgzZ Zzg
VZ'
gzZ : q e
Z@ ?D] Z
g ZA ZzgkZ ;g Y c

X ~hg: c b & Z~gv s]gg]CZZg vtn: $

f g I] &klyW
ZVkz[g~`tWkZ

Y7tAgzZ ZzgkZx Zz] c


W[ u 0
kZ
t

gZt~uz7|: H (Z
ZX e7~x ZyZ

Zz~tz yBVV ?~[ kZ

6[ t
t ~X AgzZ Zz ~ [ kZ ,Z x Z

Zz VZ {Z
kZ1 c V
Z x [ tp
Z c Vzg

X
c

fSn kZg6
s

223

gkZ g VigzZ V WvZ


r Zl
~ T bt , ZwV

Z k {z ~ k q
q
Z r Zl
{z
Zz
'
rZl
{z# }g *zg

{z @
Y H zg % yi
kZ d
k! f: : ( |
g )

: v W Q { Zp ` Q u p %
e & vZ g !
g {z g
V vZ gzZ e
Z@ J
g Q

vZgzZ @
C

yBVc

(35 ) Zz+ Y[pq

b I g Z Z%zYigz Z ug IBg Z% > ~g ItW

g gV lpt Vy
~
\ Wgz Zg ~
g ]t Z%
]ty Z ] uZz {z~
gX C
]ty Zy
fg


1Z [
7~ Zz \ W ]tyZ Zz

iZ sx?ZmgB yQ ~
ggzZ W~ pxwc

[plg!
c
Wyw !
_ : y
zx *
w !
6y W
zkZgz ZH{g
Z

H{g
Z
1ZsZzZIVc
Zz

224

] oF^jn] ^$

`qe ^] ojm ne]

CY iZ w !
}nTZz w) z {z ' Vc
Zz
z Z
X k*
Vg{gzZ u
Z WVB{z

c
[fz t 7~{ ykq
Z [8t Zz~
zL L

+-ZwX "
U
] c
Zzg 9 ] uZz nkZ { i Zzg g
4Z b h1ZgzZ~
3E
H ~ V1 KZ Y f}uzgzZ~ > E

BkZzYi kZ> wVt bkZ~uzX


h
i0ZgzZ ~y mS Z%gI oX yW
ggzZ yZZg b I

CYqzg r Zl
bT u 0
yW
Z% b I wVyW
t
kZ Z% > Z%zYi CYqzg yW
, Z

tW g xZ Vc
gz ZZz
X kzkZ Z%g Iogz Z

k0ZX gkZ~ ]Z f klKZ\ Wgz Z g ~


g Z% %~ u 0

u 0
tWkZX CZg DW~ ]t\ WA
@
:wi *
u 0
yW
6
\ WD

g!
g{z g: v WQ {Zp ` Qup%kZd
k
c

M0Z ~1[gh
'
~g ItWkZ )X e
Z@J
gLZ e&
( X g_

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

225

kZ~ yQgz Z YGVzyX


c
vZ Y G f x *

( 36) D kZx
z ~ yZ

fvZ|
z
zh
y

gzZ]gX%{z
7 Z Z >2igzZ"7igzZ

gzZw~TDgeykZ{zC

vZ @
(37) N Y <
Q @W

LZgzZ} Zb
V+4yZyZ

TvZgzZ
{c
i 7Z a
( 38) @

tig["e

kZ ; gYc

~g ItWkZ Zf e
Z@gzZg\vZ~g ItW

X @
Y1x *
kZ @
f vZx
z V] *
kz] {z(Ye
Z@zg

gX 7g
u{e
Zzg vZgZ *
c o] !
Z ?

ggzZ} ekZ Le gvZ c

u 0
yW
e Q Le/gz Z}/} eQ Le
vZ {z} VzK e Q Le u 0
yW
gz Z}
gyZgzZ
'
!
{z g
'
~ kZgz Z c
WyZvZ y

( ?
)X ~ vZ{z
'

!
Zz

226

vZgk0Z]| *
WyZ Z% ]i YZ VzK

I ] !
gzZ x~ VzK \vZ~ D

( M0Z)X

klyW
*
VzK Z% F
L LD
vZg@Wz)M

yZ Z%]
)gD
~y ]| knf] ]] na]e] m ] L L

D
vZ g ~g}
G1Z ]|X *
s u 0
n
7Z W
{X y~
c kZ \vZ n K T c

~
g

i KZ ,K~ Vz yLZ c

~
g C
vZgi
y
VzK
Htp]
)gs u 0
VyZgzZzm

X z Zz
z

06z c
]gzpK ~~y ~tKvZg "y]|

H ay

w { c
i{ k
& Wx
o~KYw~: i L Z o

n
z c

~
gg Zz] c
Zzgzg
qZ ~ bc]
)

X yc e|0
!
xZwZ 6kZ[ ZNkZ sKci

7Z D Ys]
)~}0
Z] Zg ~ g
up

] *
k {z @
Zz ] ~g ItWX ~pgy#

x ZyZ4Z~kZ {z{kg Z czz c


yW

wYg

zz]zi #nx ~ ] ^`n m L LYH

VzyyZi Vg c Vz%Zg ~q ]
) @
Zz
g Z

227

vZfgzZ W~]
) *
f Vz(vZ
wYg aZ~

~g !
zg xZ/ t f ]g CW7} h Wsz^~uz

sz^~ ] {z
c

~ {g!
Zz !
W]
) CgF
{ c
in
zgkZtgzZ Lg6
yZsp[ #
D7sp"z!

7ZvZ
c

~z~y
W`tWX Z 7Z svZ w e
Z@

e& ~ Z

kZ: 70
y \vZ } Zb
+4yZ

X D

e
Z@zgJ
J
V}
eA

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

L~}ig ZwqZVz
gz Z
y 0
gz \ Te
g

(d

kZ{zZ
@

@
0

d
LZvZ {zgzZ @
0
7kZ
vZgzZ [ [ Zg7 kZ

( wqZyZ) c
(39) zh
[
`X Vg@
g}

w!
6
zZkZ |Je`!
{c
Z
i}0
ZkZ

cTgzZn:NkZB;CZ

(40)7gckZ:gvZ

228

g ~`tWkZ
ywVwqZV~g ItW kZ

+ g0 t :
F
Q u 0
tWkZ g Y
y wVwqZ

I ~
{xsZ

{z
{~
gZ
g (Z+
Gg~

- kh Y hg\ !
V a w!
g !
yc 0
Z}
CY0
Gg~ g
+
Xn
gy QYZ}
gzZY

"Gg L L #+
0E
Gg xsZ
!
] 5~ ]gkZa xsZ G
'
G

yg
zPz ~gz*
S] 5B] cJ
Z}
D

L gz
) g [ Zu Z 3 b 0
g L~
e

DytgX @
70
V;z (d

{z Z
gzZ Cx0
g
e
yZwqZyZq~]y
WpN 7ZV;vZwqZyZ

XF:
[Z} 7

g} wqZyZ c


gZ wV ~uz wqZg~g ItWZ

7CB; B; | J e `!
`X Vg @
kZ c
O g @
ggzZ O g @
] Zg O g @
V !
Z% kZ { c
i V-g @
ggzZ wqZg Z% Vg @

Htpq
ZX O g @
{ c
i Z%
}0
Z
Z% `!
`gzZ [ g Z% Z
X 8
i VyZ Z% V !
gzZY6Vg

B; B; ~ Vz0
Z 0
}g D
vZ g k0Z ]|

229

vZ c T
c

~y
WX Y7u Zg Z yZZg w LZ
,Z 7

kZD=}Z=~ T YzC c
Z@7gc kZ :g
e
* W Y 7 %ZY {Z
"%=
vg",ZD"
U
[ x~n]y
W1 D Y" ~V

X D "
U
x *
~n]y
WD YC
~V*

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

gzZZz VWx 7 H

GZzgQ/gzZZzVi

gzZiKZq
ZC
DvZ

gzZ (41 ) Zz +Y [pvZgzZ D

gzZ !VigzZV Wc vZ
7 H (42) R s vZ
h !
yZQ @
`V !
v
Z

8 Q /yZQ

gzZ C lg!
yxgyZ

Vzh N s yW vZ

e 6T{z @

wi *
z Z

eTgzZ '
VzZyZ

230

V\W d


(43 ) Y

\ W] !
t y
Zx Z% kZ1 ~
* [ ~g ItW

vZ ( }0

6
)Zz h Q/ gzZZz Vigz ZZz yWx x
\v
C
Z C
6kZtC
] D gzZi KZq
ZC
D

cxTTqC
* \vZ D
Zmy]|X u 0

E
I&
~lBiX c


Z Z @
7s u kZ Z 6kZ'
Z'
{z c

Za

kZ T z{ LZ {z 3ggz Zg0
Zq q
ZC
\vZ D

$N~
Xgw'{z~T~ 2nm{tC
7E

1 sz^~vZt~g M{g
ZZz
g Z i L L

X D] igzZ ] @
mgz Z V
Z gzZiV
Zi
qC
p
F a $ o o_]L Lc


g ZbkZ(~uzyZZklyW

K-e ) f LZg~
Z vZ
zC
e
Z@{z ~ e
Z@ QQ H Za

W} (} (
~ e
Z@+ZkZ 00

i] c
gzKZ kZQ g~g7

q ZKZgzZ D cOg LZg YZ D YW~]


E
yZh$ c
.
Z
m
Vg X D,D
tt~
C X kZ @
Y Hg bkZ kY k v Y 7bZ

NnVHX @
7[ Zy

xJ
Cs @'

kZ&Zp

231

Z( } ( [ Z (Zi Z0
Z y} #kZ Cg {# Zz V UJW{z k
CkaVYC
i
Z C#
6yZ *
[Y 7bZ

~ y kZ D Wu n VW @
Y c
g [ Q

Y1{^
Y.
,
X @
Y 1{ ^
Yk ~T x ~R
g
{!
{^
YY~)X c { Zuz c3
{#q
Z{ Z Zz YW

X }g Z
0

i KZ {z
c
C t~g] [ Z g{z Y 1
1ZX M ]c
Zzg Z*
k Z 1J
u g0
Z] *
Z] @
m ]Z )

g *
~
zg y2~ t Z
~
gX ? Zz -7Vz~B; 6
h N 6h N BvZ g/z1Z ~
gX "
U
g
u *
'!

Q]c
Zzg +ZX LgzZ & 6 YI D
~
g
X $
H~"7
vZ "
U
1Z

Q @
Y W WV !
{z @

7]ogzZq
Z n]gKZ\vZ

Vzh N @
g @
Qs'
y Wgz Z
lg !
kZ @
/Q @
hyZ

V\W d

@
yv Le&Q 3 b

X}
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

232

~kZ" Lg m$
] ZggzZyvZ
vZgzZ (44) cV Zzg

Vzg Z0
Y xZz 6}i \

.
yQ H Za 0

6VN
z ~ yZgzZ
vZ 6VN
ge ~ yZgzZ
g 6
qC
vZ" @

Zae

ZzyZz"(45)

6
{ZgS eTvZgzZXwi*
]c
W
(46) `

vZ c

y ~ i Z0
ZgzZq
Zf n]gKZ kz[g~g ItWkZ

kZ x
L uL] ZgygzZy] Zg Lg m$
] ZggzZy

X g vZ X V*
6 kZgz ZzvZ~ ~p

0
VzgZ0
Yx Zz6
}i c

f~i Z0
ZgzZq
Zn]gKZ~u 0
tWZ
7W]*
Zc

Za WVzg Y ZW Z%kZc

Za

? Zj]|
Za 0
gzZ x?Zmx WX 74Z ~kZ
gzZ]

7
Y s x?Zm} N Za N !
x?Zmx W *
x?Z
}0

6gz Z y
Z6VN
z ngZ] ZgzZ ,

g .
g Y

233

X 0
a6VN
g e

QgzZ ]gxkZt g 6
C
{zgzZ @

Za e \vZ

6 { q
Z ,g @
Q ]c
W Zz y Zz c

QgzZ 7 Zz b

n~kZvZ @
{ Zg Zn f Zze
Z@z~] c
W C

X
Za Z'

vZ~kZ @
{ ZgZ Z'
gz Z Za ] !

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

yZZ6wggzZvZ v {z gz Z

~ yZQ
Z gzZ
yZZ gzZ
" {z
q
Z

gzZvZ7ZZ
gzZ( 47) 7Zz
@
CY ~ ] s wg kZ
zkZ ,

yxgyZ{z

@
Zz nZZ &
q
Z ~ yZ

{z ~ hyZ
ZgzZ ( 48 )

DW - D ~g Z
\W

~gFt ~ VyZ H ( 49)

kZgzZvZ Dg e {z c
~{z c

{z ( vZ f ),6yZ wg

(50)Zzp

234

~
Z ~ q
Z oq
Z *
t :
FQg ItWkZ

Y16Z, {zk0
~
vZwg qi tg
]tg~th, g] !
t~w~ @
x
}Z~
gg x X bVhhgzZZc
\ W17b

*
? ?gzZ Zz
Z\ W] !
t gzZ H c
V/ Z t

gxZ] !
t : 4 ~#Z x?Zmg o

DZz s Z07g7 n^: lg \nV;

c sg7Q Z
vlkZgzZ Nwi *
gI] c
Wt
z kZ

uZu~yZZv{zgz Z7m xsZ yZB{z N W: {zgzZ Yc

v,Z VZz W~J


#
c
V~: igv, Z L

X : m y Q y} z3 y}z 3

xs ZyZB{zN W: {zgzZ Yc
swgk QgzZvZ7QZ

c
V~: igv,ZX L u u
Z ~ yZZv {zgzZ 7m

} z3 y } z3 v, Z V Zz W~ J
#

wg k Qgz ZvZ 7Q Z

: m y Q y

CY Z

zg
)t
z kZ }yxgyZ {z @
Yc
s

X Dtgz ZD W-~ hyZ


Z

6yZ wg kZgzZvZ Dvt c


~gF ~ V yZ
c

235

D hz sg yZ~ Z
pt | }

X g Z h vt g Z 3YyvCZ~ Z

{z
7{zgzZ
c
c k0
qy
Z x t D
dZ!Z0
X
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

kZgzZvZ @
Yc
VZ
gzZ

IyZ ,yxgyZwg
gzZ
Z gzZ e
gzZ (51 ) Zz 0
b# v z

D
Z wg kZ gzZ vZ v

kZ gzZ Tg Dg e vZ gzZ

[ xvzTg
*
( 52)Zz

gzZ Z}
7Q Z

f
Z z " Vzg Z0
ZZ ~`tWkZ

s %Z %gzZ *z c % {z [ z Z}
{z @
Y c
s

X Zz0
b #vz
c

~y
WX
ZgzZ1

Z wgzvZ v

~ i Z0
Z}uz q
ZyZZ~`tWZ

[ x z Tg
*
kZgzZ Tg Dg e vZgzZ D

236

g Zgz Z+`
' \vZ c

~tWkZ vZgk0Z *
Zz

A
}g
g Z *
6 z Z}

Z ~
Z

e I (ZV ~tWkZ 7tc

~Nx ZX
ZgzZ
#
5 ~ vZ \ W !g;Z YvZ g #
0 { ]|

V @
C~ c

V
z] z KZ \W D: { Zz6#
5 Zz
xi t6?X xi 6?*

Z kZgzZ
Z c

HZ
} gv

Z}
~ ]gZ s
*
Z g B wy!
i

X *
~0
vZ[ H
*
Z}
{z
Z
*

B
) sgz Z ~
ZvZsxsZD
Y Zg-Z1Z]|

'

X c V x gzZwgkZ \vZs ZpgzZ ~ghZz


/6q
ZX CZi G y ~tWkZ z s ~q gzZ ! x

vZgtzg/
ygzZJ 7
iZzWCq
Z}9~Ktzg

_7e
W+Zq
Z~{q
Z ~ kZ Hb sxsZ ] !
N c

tW{zY7\WX ~g1igZ]Zg~ ,qx{z~T

~
gc

vZg/]|]!
kZ|7
gItWCkZ

(?
)VWz{c
igzZpZXV
c
]Y~c

wgkZ~VgzZ @

ZvZ~Z
=CkZQ

X [xv@
geZ}
V!gzZ@

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

237

\ WN VQ95 vZVrZgz Z

gz{z , 7Z
Z ~g v VZ : 9 ? \ W

V}g vvZ" x
Z vZ \ W(5 3) Zzp

g
?
Z z
Z wg gzZ z

6yZ z)f wg Z

zg

6? z)f}g vgzZ
Hxi

z
Zwg ?
ZgzZ
Hxi
s )f wg gzZ Y0
Z@
e

( 54) b s s x Z

c t~
gvt ;g Yc

f tq
Zoo~g ItWkZ

CZ , \ W
Z6V\Wun }g C
\ W !g VZ VZ 9K

gZzJ
V 0
uz\ Wg c Y~k
hgg !
yZg
VZ 9 , 7Z @

*[8LZ wrZz f [gX q~

: ? W
z k
Z
x Vc
g Z z ~g v7]gz
wg Z
zg?
Z wggzZz
ZvZ,\Wx ~i

z
Z
Z
Hxi6? z) f}g vgzZ
Hxi 6
yZ Z)f

238

X , hxs s {z Z)fwg 0
Z@
e
tpzc
7g ZVoo ; gZzgItWkZ

Zgvz m Z
Z ^gzZ ~g '!
~g v
G
M
g
.
X @
#V ~gv
4$0<
Hf W ~
g~ u 0
tWkZ \vZD
vZgE
0E
z

Z LZ \vZ zLZuZ ? Zx?ZmY G


q
5^I]| q
ZLZuZ

} "VzM{z Le *
!uV
Z *
!
WV{z Zz D
% Z

: t Z$
: $
Qq
Z~ V| 7yZ } yVZzl

kZV k

2
zakZ~ ZgzZ{z Zz g~Vzg Zi !

k Qx (C
'G
y} Vzg @WS0
Z:
kZ t y!
i
kZ ;kZ Pk]kZ Vzi Z
u *C
Vzg Z
<kZ h ] kZ *
g

g z, kZ z t W

w Vz ;e
Z@Ze=gfkZ Zx *
kZ ]kZw

N Zv }uzq
Zzz kZ sp~ ~L Yw$

x #
Q kZ V 4 V Vuv #
Q kZX N Y

D k0
vZwgvZ j c VgzZ aZ VQ

X, 7g Zgz ZNyZZ6
y Z { z

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

239

H {z V yZ ~ ? vZgz Z
wqZ ( VrZgzZ yZZ
~ }i gz yZ {z G

V yQ bT

+ kZ yQgzgz Z

I c yZ kZT } o

w$
~ Z
q spyZgzZ c

gzZ D] ~ v {z }

XgzZ D 7q
B}

v z ~]*
kZ V

( 55)

~)(l J
wk]ty Z ~
g t:
F
Qg ItWkZ

n ~
g Lg { V.WV5]{gQg

~
g {gB yEZ W
z (Z LvZ wg c
X Nwi *
g I] c
Wt6
kZ Zz W
z(Zd
k

kZ {z \vZ ~g I] c
WyZ D
vZ g k0Z *

\vZ~l] c
WyZ c

~ gZz ]Zg W~zt#


Q

zY #}i#
Q\Wt{z c

{z Vzq& ~
*wg LZ

240

t{z ZYH
xs Z+ {h
Iv
Z t{zZuz Yc
yZx

Zg7{zt \vZ Og: sp V7Y ~


z ]ZV

X Z^o Zg7 gz Z[Z >k

Zg7gzZ+d l ~ug I~
b
g c

gzZktg\Z^{
gzZ C
{
gzZ c

wztb
s ZZ x
gzZ VX
wz~
gQ *zW\Wgz Z c
Z@~
g {)z yqy;

~u 0
: ivZgWZtzgQ; ] q:~g Ig Zz Z+ ZgY #
kZZ{ z~gz ZzZkg gzZ^o Zg7bZ
Zg7x
o

Z tJ
mGgzZ 0
Z[f ;h
'
{]Z ] q:s Z~

~pg
u9QgzZX ~: i\ W
yZy

zt Zgz ZJ
u ~

yZ #
#
Q ~ 3 [gz tg x }i ~g7 = c

~
vZ wg

M0Z[,h
'
6yZkZX 3= J
Vx
X YYH{ . Z

i~ {z
7Y ?
gz]t ~
gltWt

Z ? 9z h+ Zg Y #gItWt 2 ~g7 ?Z
D
?q0~]|X Z7Zg7 }{zt klyW
Q Y*
:gz{ Zg

ge
D:p3 Zgq
Ze
D ~
g q
Z

^ {y{ Zz ^q
Zd ?/~g v
Z c

~ [Z ~

z V Z

?7sp ZvZ QgzZ}s Z~gzZ W

y" q
Z~ 3 Zg c
t ~
gZ
D
Qx Z ]|X

241

>v W% } &kZ [6kZ ~


gbq

m} Z szz kZX ^% ~gz Z xzg% ~uz


c
3 =

VV; zgzZV*6VyZg+ }y bkZ x?Z

X Hr/6
~pkZ,0
<~

Zyz Vzg Z0
ZZ
c

> 2i"7i ~z~y


Wu 0
tW

*
:w

0g D ZI7q
C
B}D] ~{z

wt7C
!

~g g
Hpt Zz b
~}i {z
X7~[ ZyZYH:
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

vZ wggzZz c
> 2igzZz H Z Zi
t(5 6) Y H 3g 6? @
z
Z
b
~ }i g < : w

tgzZ ciz: 1yQgzZZz

Vzy ! Zz yZZ } Z ( 57 ) :1 Z'

gzZ x }g v
z D 4Z ~
]i YZ%& 7 Z Z

Pz ?Z
gzZ i , 1

Y (i gzZ Dg@
Q } LZ

yZ
z }6&n }g vt

242

7`w6
yZ:6
?:{z]zZ

V- Lg*
Y*
WZgvk0
}uzq
Z

y ss xZ LZ n }gvvZ

(58) l\vZgzZ @

y Z

c

q
Z g Z
~ i Z0
Zi Z0

i~gItWkZ

C
6 V~ i Z0
Z,Z Zz y ez]i YZ 4Z

n kZ~ ~ Zi WgzZ ; g Yc
h
]i YZ n kZ,:I
X , qz*
: Z W~
w7
e ZkZ Zz y

Lg *
Y*
W~y yZ
c
Ix Z}
ygzZV ]i YZkZ

~g Ie
Wn kZ
:
.61t Y ~Z
~0
t 6yZ
Z
& G y ~ e
Wx Z}
gzZ a
Z ~ s
z ~ x Z}
gzZ V

@
~{6~] zZyZV4Z ]i YZ {zV4Z~ ] z Z

XM
4Z ]i YZ xZ}
gzZa {z] zZyZX CY
n kZ]i YZW]i YZ x Z}
gzZV
H Zz
gZ yZ OL L
c

vZg k0Z]|X Lg *
Y*
W ] k0
}uz q
Zg v

gzZ ~g Zq
Z t:
FZu 0
tWkZX @
I,gz Z Zz ,\vZ

4Z~ yyZ%n ]i YZ yQvgzZ Hg *


3c ~
u 0
~ kZ

0
z { kZgzZ]gq
Z ] !
~'
XtvZwg c
nvZgY Z ]|

243

6kZ @
Y4Z~ y%n ]i YZx { yZgzZ D hzZ Zq
Z

6
g ItWX Hy~tWkZ y0L
:
kZ wi *
u 0
Wt
e

!
*
;g Yc
h
]i YZ V !
*
YwZ

,Z, V Lg{z ]gz% !


Zg #t [Z kZ 7

Y w]^ Z

g Z~g Ig
u , c
W:g0
Zi7 %~
z

X 0
YwkgzZz"7
i Q
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

N Y V r ua }g vZ
gz Z

v {z , H ]i YZ {z

Zf X D]i YZ
n }g vx Z LZ \vZ , Z
l\vZgzZ @

y ww

Zz
y Sh1 gz Z ( 59 )

{k
6
yQ:zig W b &Zp

,g} !
LZ {z7
yZgz Z V: Zz C

i KZ

gzZ Zz G
vZ 4 kZ
(60) Zz+ Y

244

Yc

~ltWkZ CZ YWyV!
*
~g ItW

;g Yc

iY WyQ~Vzy N YyZ a !
*
{ zZ
;g

{z @

ywwx Z LZ \vZX , c
Yc
W ]i YZ t6YyZ

X Zz ZzD

_ V9J (
:zig W b
c

f &ZpSh1yQ~u 0
tWZ

t 17`w ,: wEZg e Zz "hzZ6zZ LZ {z gY ~ ]i YZ 7Z


tV; :
igzZZg WKZ7yQ :wEZg e Z

zkZ]i YZ

t&Zpt }Y {z lgzZ vZ YZ kZ&ZpSh1


` x y Z%&ZpSh1 +Z Z% ZZX gg @
ZVzg e KZ

LZ {z7{k
6Vg+ Z
c

X :a Y*
WN Yb

X Ogg @
Z} [ s

VA w!
uyZ
Z _k- b &ZpSh1{z D
Y

1~ y{z D
vZg k0Z]|Bgg @
Z z CZ7`w6yZ

{0g 4 &Zp $
g @
Zg e Zz"hzZ6
zZ hz
Z zgzZ
E
x Z n \ W c

Y G
5{Z xZ \ W ? Zz
g Z {z vZ gi

_Z d
i 0
V1 !
~ V `gVz`gV !
\ W>Z
w' ^
Y
tc&Zp c

\ W?C
H~ Vzq
g!
gz Z
Zz"hzZ6zZ c ]g D
y0L
A:x)g 4 kZ}g vp

245

X , 3V1!
V g ; kZ T7^
Y
yg @
Qg e
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

`w6} 6:gzZ 7`w6


*
6?p:gzZ `w6g F:gz Z

LZ c
3 Vzy LZ ? `w

V KZ c
3 Vz y Z Z \ !

c
VzyVLZ c
Vzy

R LZ c
Vzy V KZ
(
Vzy
Vzy V G3FY KZ c

V { KZ c
Vzy V LZ c

Ve X VzyyZc
Vzy
y
z LZ c
~}gv

?7{k
6?~ kZ
VzyyZ ?Z
Q 3 Z Z c
3

vZ xs6V LZ 4Z ~
svZ 0
gz Z
'

z hZ

n }gv b Z vZ wi *

( 61)j? @
@

y tW

246

Vz6gzZ V0
Z VW 0
Z Vzg F V t :
F
Q`tWkZ

9gz Z 7g 6
b~g7 Z 6 Y7N
z D 3 J0
Z `w~ 3B

{zzz Z Y73 bhZzz ~gz$ ~g FKZ Wg F Y73i

Vz6Vzg FV0
Z ?
Zwi *
g ItWtK`w~ 3BVgzm

X 7`w~kZ 3*
3B

0'

Y]| y] ~
g~3BV Wgzm

q
~!\ B LZkZB; gzmq
Z ~
g D
vZgvZ

]|& ~pg
ugzZq
ZX 3 OZgzZ6vZ| 7
vZpc

gzZ 1
VZkZ{z k0
T{z c
W!% D8
g { (q
Z D
y

C
vZgi {>Zx ZX 1 B LZ Z ~
vZ wg
E
5Ve KZ
}V G
zD YBgzZ B] X^B~
gy

:
D3 Zz h
Vet 1*
13 ]gz 3 t gzZ

tWt \vZA
} ZyZ {zgzZ ~ 7]i YZl ykr

X
wi *
`

(
yV {V LZV G3FYV RVV\ !
V ~gItW

7`w6? y
z LZc
~}g vVe X VzyyQ c

y
z D 4Z ~ y
c

~z ~y
W`tWX Z Z c
3?

0Z ix?Z 4Z ~ yLZ ?Z
D
vZ g { y]|xsV Zz

247

X V; V VrZ xs Y yLZ {z Z
ht6
HwZ `

3 *
3xsV Zz y 4Z~ Vzy ?Z
D
vZgvZ0'

Y *

LZy- k7vZp6 3gzZ HxsD4Z~ yZ


7vZ p

gzZ4Z ~ yZ
*
3:gz Z : 1: n }g v~ ykZ H VF
4x?Z :V;z
vZ Zz E
5G
ZM'

zvZ G
*9gzix?Z VyV; z
p
F `] fi] o ] L
L V)
ZGZ
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

wgkZgzZ6vZ z {zg Z0
ZZF

B \ W{z Z
gzZ D yZZ6

\ W{z D c x Z

v {zG DY7-%]i YZ
v z D]i YZ \ W

D yZZ6wg kZgzZ6vZ

]i YZcx LZ\ W{zZ

gzZe\ W&} ]iYZ 4


< ]n \vZ n yZ
(62) gg^vZ"

6{g[bDgz Zl
y1ZZ
t:
F
Q`tWkZ

248

uZgp ] ~u c
t

g Z{g ~
gZgzW

~ zx Z/g yY~
g :xu Zgpc 3 gz$x OZ
J^gzZ c
qz
Z0 W Wgz Zn:
Z'

zto1 sz^

6ui *
,Z7{tVzgZ yZZ wi *
g ItWt{e
X , q]i YZU:Zz L c
'\Gq]i YZ%

t ZZ , Vcx ~
gZ

~gItWkZ

~
g h]gzN Y:%]i YZ\ WQgzZN Y v

c
} ]i YZ : ]gzgzZ `wm{
g Z ~
ggzZ ,q ]i YZ

: Q1DY q c v *
#
$
oo~ KkZX ,

~1 H Y%Z {z N c Y%Z ~
g ~u 0
tWX D Y i Z0
Z
m{ gzZ 3Y ~gz *
V ~
vZ wg c Tx {z Z% Y% Z ~

H Z% Y% Z x t~ [Z x
Z z N
c x

y-~
vZwg + X i c
- i i
z 0

\ W @
Y Z9t Le *
Y Kcx LZ D g}[6

]|X } ]i YZ T e& ~ yQ \ WQ Z9c ]i YZt f


yYN

X }}]i YZ {g
ZB;x Z~[-D
vZg@W

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

249

Z ~ :W ?zg :,ZvZ wg
q

}Y bhZ \vZ Dg }uz


DY h W}uz q
Z

*
ge 7Z D ~igz sv

YW: u*
g 7Z e
~}igzZVW Y { W(63)

hZ{z6
qT?gzZ vZ{z

N
skZy TgzZ }Yb

{ WgZyZ7Z {zgzZN Y
(64) }Y[pqC
vZgzZ}

g ; g Y c
~

p
g{px ZZz [ Z ~
g~ u 0
tWkZ

g (Z c}uzq
Z~ :W? ;g Yzg g(Zi Z0
Z (Z
z D] !

" ; g Yzg i ZzW ~{ g !


~
g ;g Y zg gD
G
] ~
g *
~
gX ; g Y zg g(Z i Z0
Z p" &N
: x*
CZfggzZvZ G
*9g c
vZ c
vZ wgc
l

Hc
p kZ\ W
Z Yc
:g Zx *
c
~
g ( ~
)c
Y Y f c
^
kZ
Z
Hu"
Hpu" p
nqs vZwg c
c
V6W{g~
g

250

X *
z7*
~kZ ] of] v ^m L L

gNvZwg
Hpt :x*
~iZ0
Z:x~
g

*
Y6
vZwg17n
*
Y6
}gv,:k6
LZ

Xn
*
Y6
\Wz ~qUg Y:@
6
gc
n

kZ {z D~igz s vZ wg v
c

~y
Wg ItW

2~ .v YV[ Zu *
g 7Zc
W7Z
f ] !
~kZX 79IvZ c
vZwgc
gzZ [ Zs Ic

zsKZ~
gY X c
z D ~

g e d
L L nq } Z s
Hf 7`w
c
c

]`ri L
L f bkZ(~uzx|Zz Z

g ZkZ ] of] v^m

]gzgp[ Zz]!
~
gZ
f e `r ]^e

Vn
gp=~ y\WZ
D H~ :Wvz:' !
i ZzWzZ{ c
i

kZ yZt ~ p]Zv gX zg OZ WC
!
\ W :} i ZzWC
!

x?Zmg 6g l
]rv] ] ^m m] ]L L Mb

~ kZ ( ~
)vZ c
vZ wg c
zg V*
C : x *
C Z f \ W

X x ZZ ~
g- ]

yW
} Z}
FgZ>g ]\vZ

}WX X X ] XF
zz !
kl

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

25 1

yZ >g

gzZyZ >gkZ g I]c


WT
gzZqgb ~ kZwi *
~l u 0
gt
\vZ f y*kZ6x!ZgZ >g bkZ9
ob!
~g g
L
L My* ~i WyZ>ggz Z VigzZV Wx

z\vZ~Y ZZu 0
gkZ Vu 0
gtq
4
g/ ] l]]
Vx ~
{ ~
g
c

yy

klyW
X yY z
X
c
g Z
y Z c

Y {g!
z%~u 0
gkZ
bC]t\W
%N ~ ]g t
W
c
Zg e c iz VzE

V
c

f Q

q
Zuz\vZ A:%Z7Zy#

c
C~ {g!

z\ W
c
gx"
U
~ ~
gX
b6

X kg g 6

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$


y!
$Zz
3ge
. qzx *
vZ

6} x(LZ T Zz
'
{z

V x {z @c

wi *
yW

T]Z f {z (1)V Zz Zg e c

252

kZ ix gzZ yWx ~

~kZ:gzZ 7 zZ
H Za qC
kZ q
kZ

gzZ (2) 3g6}i Z0


Z {gHq
ZkZQ
q nqgzZZvZV
:gzZ G Za p{z M
7Za

:gzZ yvn LZ{z


:gzZ ]: ]{z
ggzZ(3 )YG{0

i%
] !
]{s yW
t
6kZgzZ 1 { (wg ) kZ T

yZ kZ V }uz
( 4) 1^gzZ H Vz

vZg k0Z *
X ] p
'

'
ug n

'

zkZ
Z svZ
'
zC
t p`tWkZ D

: ~z ,g gzZ zgtgzZ : 3 w) z ] kZ @
: Wz yZp,
wz4yW
6m{ LZ kZ c


g Z bkZU xq
Z
'
z' W

kZ CY Y Z e
V { +F
)Z k Qgz Z @
Zz!
z h c

253

gZ =rL L
G
z'
V }g x Z u +p\vZ=gf

=J
V c] ~g7
gz]t\ W ~
g ; gZz


g Z bkZ ~
gyZZ #]t ~
gJ
V;z @
Yg

~zZX V
5 wgc] ~g ~ ^ ] o] k] L L

V Wc T {z c

wi *
6m{ LZQ T ? yZz g@
Z y

I
0\~(KgC
7q
kZ~ o u 0
z Z {zgzZ #
Vigz Z

g} Z
C
J
t~( tKg 3ggH{i Z0
Z qC
gz Z z
I
g 0\6kZ c
7ggkZ} iX c
} i Z0
Z}g7
C
kZ

~T c
w( 0
: Q c
Jb Q: Y[ze {zY
Zgz Z C7*
y
Z~ kZ @
Y 7 lp(C
0
Vzg ZD

yZkZ_ T [ q
Z Z x Z6yZkZ X CY V(C
%

X v
Z] G
*C Z L Lx*
[ kZ YYc
VZ{Z
6

'
Z'
V; Vz Zi Z w) z gkZ}w6LZ y
Z

Z @

3 w) z g *
'

Z'
V\WVz *
V7 V 0
Vz *

+ Zykz gzZ sz
C
3 N
gu
Z z @
Z(
B; q
Z3 ZZ}

n]g 3 [ Zy

Y Hw$
C
zg'

Z'
w!
~kZ
HgH

D q, Zn LZhg\vZ IYgW
c

f kZ
LZ {zX Za H
G Za p {z nC

: n
g
g :HVzuz n
g7
yv

25 4

f nZZgz Zq
Zg ~ u 0
tWZX {0

i%:gzZ {0

i
VgzZ~[ kZ ( vZ f ) [ p yW
{z
c

t
c

[ Z nZ Z kZ ^
'

i yZ t ZZ ( ~
)C

kZ V WVi wrZz f [g p] Zz ] Zf Zz wi *
[

tWq
Z c
]g # kZ p[ t
Z H [

:gz 7x y
Z [ t ?t n : wV Wb
v z [
Xf
Zv}uz

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

YZ V t g

x
z tQ 1 Z7Q kZ


\ W ( 5) DY | 7

yWz }i ~g @
Q kZ [ t

{z " } Y Vzi Zg }g

gzZ ( 6) Zz
3g Zz

@
3 *
3
Hwg kZ g

Z: VY (Z @
Q ~Vzg Zi !

kZ {zgzZ @
Y Zg @
Q
skZ

: Z

6kZ c
( 7) @
ZgeVB

T @
r ! kZ c@
Y Zg @
Q

255

c
J
V V>gzZ @
c
3

z Y6T D,Z ~zc ?

(8 )
H

] uZz ] { 7Z Hwi *
t t nZ Zq
Z6klyW
sg

7-7r Qpa /LZt V*V

c
[Z kZX VQTg F
x
zV] yZn kZ Y

KZ?
?
Z!
i ZgC
yWz}i x zlkZ 7V*t

s N ~gv} w}i Zzggn}gv{z wJhgzZz hgO


X g g^{zN Y~

~ kZ H * ~g c
[ [Z u 0
yW
\vZ

yYz w ~ #gq e: (Z 1 e
Wq
Z i Z c
]g
X Tgg

DQ
D 3 bV
Zx t t nZZ Zuz sg

6yZ i Z @
: t
Z Di *"
3 bV
Dwg
Z
: wgt3 C:l7Z @
r !
c
@
F
Q: Z

svZ

0
zu"tg c
z Y 6kZ @
xX c
W
BkZ:
t

yZX Ve hv zgkZg :gzZ 7W


MW'!

^%] ] e n ]L
L
c
}~`tWkZ [ Z] ZZ

25 6

ttT D' !
tt~ y
\ Wvtd nf n_jm

6} i ~
g k\Z X 7]gY { ZgyZ [ Zgz Z { Zev

{ 6l *
g

VzuV k z y k [8{ z l c
nZ Zgz Z c
W
kz Z}
~
]gz H B
@
t yZ

kZ u 0
[8{ z l @
: Z
k0
y Z nZ Zt y Z DQ ~
Le~
Z ^f o ^fr ] l ^ k L L D
~
g f
N
gZ
X D Y^B}0*
h N
wg kZ W]g~g Zq
Z C
vZgi {0.ZxZ

gzZ p=~
g Z ZyzZ~ T c
_ q
Z kZ @g e q
Z6_

vZz:Zzt c

5_ ]g~g Zgn? Ht c

c
g

t
g Zt ~
glX ` h N ~0
egzZ B}vZ Le~
Zn

VV Z

} i ~g = ] ] xni^ kn_]L LD
~
\ W@

N [8 n
gt t Z}
lZz "
~
gX ~}

{ZeV{ Zep ]y
~v{z[8X $] n_ ] ^]L
L c
M
tz f evZgw g yGzg EG3;Xt7Z c [8y
lg
X @
Zg

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

257

BV tc \ W VrZ \ W
[ Z 2~ Ze{z :g {

'

{z ( 9) D W76e
Z@ b{z
yZ ) c \ W e
Z Zz
] !
,Z 4 ] !
(
\ Wgz Z V ~g Y ,1n X

VrZ (10) c
#

c
P#
TgzZ c
P

( 11) gg v W c kZ

kZ {zAgzyQv W{zZ
gz Z

,i ZzW h J gzZ

Vzi 7Q Z
gz Z ( 12) [
V;z {z Y ~(

]q
Z ?` W( 13),g ]

( 14)zg V zg:

2~ Ze{z g {' !
t VrZ c\ W ! [8

c
[ Z kZ @
r !
k0
kZ g N W76e
Z@b{z [ Z

] PgzZV g ,1nX} ] !
4 kZ c\ W evZ
Z

258

tWX gg v Wc yZ gzZ c
P#
VrZ' !
t }

g-{]|@W cizf~kZAv W ciz7ZZ


c

~gI

\!
)LZ$
KZ Tc

~
gD
e
Zzg!q
ZvZ

@W3vZwgc
n*
1yxgV\WVz3{zH[s

XAgzyZv WZ
@

vZ7?c

\W

g D
e
ZzgvZg {k

1Z ]|& f ~ pg
C
ugz Zq
Z

A XV@Wz kZ C
!
y
KZ cizy#
c

n&4} {zgzZ 1{z Ty!


iq
Z {z XVyz

Z @
] gz Z BvZ Zuz 0
gzZ- q
Z G
X @
, k

c
Y s ciz q
Z D
vZ g k0ZvZ]|
I4
7Nk v OF
7bkZ c iz Y
~kZ -G/0D @OF

+kZ Y

spi Zz WkZC

C
g h J bkZ3
XV g1

V;z Y~( ciz~Vzig Z

~gItW

Y~ c iz 4'

i bkZyZD
Z0]|,g ]{z
V zg :]q
Z ?` W Y7Z @
Y c
7
^~g Z- VbT

X zg
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

259

c
4v W t \ W

H Vzg 6{z T

EZ
yZgzZ , wqZyZ
t

{z ~ k Q c yZ (15) x Z 0
C

i
~kZ, Zp{z T

{z)f[g\ Wg

vZ y T ( 16) xi *
Zg7 T

V Z}
!
yZ gz Z } Z 7Q

!
) yZvZ 7 ZvZ

VzyZ}H i7( Vzq

x {Zg Sp{z c
H{Ze ?

u 0
vZ }{z (17 )

Z} : d
i ]!
t

gzZ 7Z p N
z)

VrZJ
V c
xZg W Z]
Z !
WyZ

(18){n{zgzZc
> c
~

y.6 [ Zciz {z Y Ze ~ c iz VziWzg

{z T
EZ c
4 c izt C Y Y7 yZ
ZwG V

260

wqZyZ
t
c

bkZZ
Z,jVX
H Vzg6

{zt vZgz Z g ~ kZgz Z eTA


C
{ z 7Z~ kZgz Z,
} Z 7 t Vzq!
gz Z 7Z v Z y Tgz Z Zg7 wq

gz Z Z}
7Q ?H { ZeVz } ? H!
Zq} Z

! vZ } Z }q!
C
}g }g v
z kZ ! W} Z z] ~g
Vy Z N s] KZV M
] P`
t u 0

{ zgz Z :
ZeyZ *

Zz
z yZ 7Z 7tzz Ze

X !
gz Z c
'
~

vZgg x Ze {zA
C
~
V
c

~g ItW

H yW
C
nZZ6yZA 7~
[ ZQ ~ [Z

!
W7 c
C
kZ{zgzZ Yw[ Z{z e&A

X 7 Za ~VV~
Zp

e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$

261

P Vzq}g v( !g }Z )

[Z LZ ?:[ Z ? c

TgzZ Y ~gv:gzZ M

N [ZZ(
Q H ~?

7wg \W gzZ (19 )

VzgZi!
gzZD c
3*
3
{z1

Z gzZ D ZQ ` ~
q

gzZz?H c
iWc}uz

(20);gN
[g\W

?: [ Z ? c
P Vzq}g v ; g Y c

VXD
vZg@W]|X Y ~g v: n[ Z LZ

m m
VX, P7Zx?Zm}*
] gzZ *
Z}
x?Zm}

] V
VX, P7Zx?Zmk
] gzZ *
g
Z}
x?Z
X, P7Q

FQtWkZ D 3 *
3
{zwg Z
gZ Zz~`tW

VzgZi !
gzZ @
3 *
3 wg t t0~
vZwg W t :

wg \ W c

t~gyZ \vZ ~

DQ ~ VzgZi !
gzZ D3 *
3wg ? V: iyZ

262

D~T @
s
c l =g fgzZ]g ~ Vzg Zi !
x?Z:x ZY m
ZX

DnD~gz'
s
D ` xZ:vZyZgxZ/7
vZgz Z c
37*
34gzZaZ B; L Z c

~
g :

X D3 B;LZx?Zm Z

{z 4 kZ {z Vc
6#KZ ~?
Zc

~
g

vZ c

~
g vZg'

Y]|X }: c
}kZ {z}wZ

x 3

@
c
@
|
z
c
@
y
h

q @

3g6kZ
~ Vzg Zi !
D 3 *
3g e
.nZZt Wzg c

~ u 0
tW

?VY6~
vZwg7nZZ6
yZDtx?Z:Y m
Z

IZ i Wc}uzq
ZIZgz ZIZ
c

~z~y
W`tW

vZX i W}uz q
Z~ IZ IZgzZ~] IZ

~ Tgz Z c
kZ ~ 6TgzZ ~ 6 \

X c
]kZ
e e^v] oF$ $ v ^n fn fu oF oF^ i #] o$