Anda di halaman 1dari 145

19

p'et ]

( 19{g0
)yWZ

{
r
ZgZ1Zc)

[x*
'

wZth

eY ~h

*0

G
3!
wZth

eY t Z

iyz
8

ua
166th

th

eYkg~h

=q

i
8
i
8
gsz6

040-4221485y w Z

Y 2012ag

wZth

eY

040-4466685,4466985 : y

Sg @

4
p
( {g 0
)}}p
z

g
g

W >g
e
19

W
e

>g

35

21

25

35

22

25

N
z]V
g

35

23

25

fb]Zg f})~cwqZg

35

24

25

37

25

25

37

26

25

37

27

25

37

28

25

@
c
:
zVl}gz Z

37

29

25

Zz Zy
Zy-G

39

30

25

39

31

25

39

32

25

39

33

25

39

34

25

41

35

25 c
k

iz QP zg ;*
gz Z~[ .*
vZ

41

36

25

}p

wi*
:VY
c & g

: 1Vy#

YOw !
yWy#

ygs#
h'

y k Q

C~zc wgl}g

c
hgyW
g vZ c
,n~
g

Y m
ZvZ1 DC

nZZe"6
giwz4
yW
g

y~(
]!
ZV!
Q\vZ
Yc
s3.
Vzng

T]!
hJ
gx?Z@yzg;z.*

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
W >g
e

}p

{E
~ !

'
z n b

41

37

25

41

38

25

41

39

25

c
!

'
Vy
*
\vZ

43

40

25

q]V{{nl

43

41

25

43

42

25 Z
{ZgSyByYN[Z{z

22

45

43

25

45

44

25

F
Vzg Yv, Z
$

23

45

45

25

]gwgzZx\vZ*
t

45

46

25

47

47

25 XZa?]ZggzZy n}g\vZ

47

48

25

47

49

25

@
Wx
t0
lg ! 29

47

50

25

30

49

51

25

49

52

25

49

53

25

49

54

25

f [ZVgzZVz

DZhQtZ~
gl

f
q] Zp ^KZv

@
Yt @
`g

vZz Zz-} ~pV Z


Lg ~
!
yxgVlg !
\vZ

17
18
19
20
21

24
25
26
27
28

ZzZg e~C
LevZ
Z 31

z ^e[pgzZz:~zcVz
!} Z 32

ZH c
g ~g 3gzZ{k Qy
vZ 33
c

Za 0

1 0
y
ZvZ 34

6
W >g
e

}p

25

7VGhg\vZg

56

25 5 ZEZg egz ZZz]g t


+ W ! [8 36

51

57

25

7`
Z?6
VkZ~\ W ! [8

51

58

25

51

59

25

53

60

25 ?yygt c
gZ+ tvZg

53

61

25

53

62

25

55

63

25

~ b
6
}i {z}yg 43

55

64

25 gZ

]Zg~xgzZ{>g[g LZgzZ 44

55

65

25

DN v cizvZgz Z

45

55

66

25

55

67

25

}vZzD ay

~zg:xgzZ

47

57

68

25

57

69

25

57

70

25

57

70

25

58

71

25

49

55

51

g {0

i < 6
vZkZ\ W ! [8

Za~ VbyWz} i\vZ

0
egzZ`g~yWT {z]Zf vZ
c
}uzq
Zygz Z]Zg\vZ

35

37
38
39
40
41
42

(~'

ggzZIcizG 46
*
igzZOh*
}vZ

48

A [ Zk
y#
Z
Z>%*
i 49

G gzZyZZgz Z/VM1

} w$
~V>Vk
yZvZ

50
51

HqgsvZkZGx(gzZ/T 52

7
W >g
e

}p

7Z K }vZ z 5 3

58

72

25

58

73

25

D
7}0
Z6]c
WvZ {z 54

58

74

25 DN s:{IZvZ{zgzZ 55

60

75

25

A: {!
g0
Z
v

60

76

25

60

77

62

56

*
1{g~kZ 57

25 7{Zz6ZD7] vZ ?
Z!
[8 58

26

]]

59

63

26

( ]szw )

60

63

26

] c
W[ zgt

61

63

26

63

26


wi *

y W LevZ
Z 63

63

26 DnZZ{z CW5k0
yZZ
64

63

26

N YW, svZk0
Zd
k 65

65

26

65

26

65

26

66

10

26

66

11

26

D 7yZZ{z, H:t\ W ! [8

? Q}7nX~}iv
Z 7{zH

62

66

7 Zz yZZZ Q 67

Zz
3ggzZ
6
[g\W"

Yk0
x .

68
69

?7Dge {zH xy
70

8
W >g
e

}p

66

12

26 NP={zg e=[g}}Z . 7 1

66

13

26

67

14

26

67

15

26

VB}g v~" YVz ?c

vZ 74

68

16

26 =Z[ggzZ Yk0
y
75

68

17

26

}Lu
Z ZB}gvZc
n.*
76

68

18

26

68

19

26

68

20

26

70

21

26

f
wggz ZYyy
.*
80

70

23

26

81

70

24

26 [gVzqxyxgyZgzZViVW{z. 82

70

25

26

70

26

26

70

27

26

72

28

72

29

26 Yn{c
[ggzZ

Z ~y
87

72

30

26

nc B yzg ;*
.*
72

,:O{z g e=vZ c
n.*
73

0
& z .} Z y
77

HO WZg ?.}Z ( y
) 78

~YyRxtc

.*
79
? pH=Z[g y

?gg?H VLZ y
83
[g Z Z\!
}g vgzZZgv{zc

\ W 84
y7gzwgt!} Z y
85

26 [gVigzZV WvZ c

Q.*
86

?V W?Zzk0
}gv~{Zpc

\
W 88

9
W >g
e

}p

W? {zF ?
Z y
89

72

31

26

72

32

26

72

33

26

74

34

26

74

35

26

74

36

26

74

37

26

N Z

z YVz}uz c
{gtVE
95

74

38

26

74

39

26

] Vz
z YV

96
97

74

40

zY{z
Zy
98
26 ,~zc+ZW

75

41

26

?HxZ

Zy
Vz

z Y

99

75

42

26

75

43

26

n 3z YyQ.*

101

75

44

26

BZ eVgz ZV(gVz
z Y 102

77

45

26

Zeug ICZ~ x?Zm.*


103

77

46

26

~}>

z YxN {7ug I 104

77

47

26

W yZZ6
=Z[g VrZ 105

77

48

26

0J j Z

zZ{z Ze CZ .*

0Z-cV Zz 7

e Z{z B; CZ

z Y.Zz t y

90
91
92

} w o Le (wg)tgz Z 93

zYC
cgzZz7ZVE
94
aN Z

z Yx6
z{gHq

H}? y
100

[g ( x?Z@ )yzg ;z . 106

10
W >g
e

}p

b'

g Zy
6
yZZVz
z Y 107

78

49

26

78

49

26

78

50

26

"
U
V~ V y
109

78

51

26

110

80

52

26

80

53

26

80

54

26

80

55

80

VR&Vz
z Yy
108
yQ Vk
vZyQ

]] ZgVZgV .*

}g C
LZ~ Vz}uz y

111
112

)~h LZuZ
)t

113

26

Zz t y
114

56

26

o ZgzZa gz Z

115

80

57

26

80

58

26

80

59

26

81

60

26

81

61

26

81

62

26

81

63

26

81

64

26

83

65

26

c
w VZgz ZV!
QVE
vZ

116

c
w VDgzZV Z

117

H LZuZVE
Dzgy

119

B}gvZ7 Zc

x?m
Z .*

121

c
LZuZ
yZ 118

Z<
.[ ZNVE
120

c
g ~ c
g.*
\vZ 122

Wd

(kZ
gz Z 123

~] vZVxyQgzZ.*
124

11
W >g
e

}p

c
tVk QgzZy
125

83

66

26

83

67

26

83

68

26

84

69

26

84

70

26

84

71

26

84

72

26

84

73

26

85

74

26 DbZZ Z\!
LZc
[Z x 133

85

7675 26


gzvZkZ" 126

Zz
3ggzZ
vZ" 127

N C,
Z'

Z7Z! [8} Z 128

?D] ?Y7 xZ'

Z *
129

D] VG VrZ 130

?F
c
~g v"

tH c

\ W
? yvc
{z H

131
132

}"

tc

\ W 134

26

7qh'

ZvZ 135

78

26 e
Z@=zH Za =Tc

\W 136

86

79

26

@
gzZ@
=vZzc

\W 137

86

80

26

86

81

26

86

82

26

86

83

26

86

84

26

85

77

86

=vZzV@
g F~Z
138


{0

i=Qgz Z}Hbzg ~z 139

sV ~y#
zgzZ 140

5BV=vZ}
Z
Z'

Z*
141

g~g Y~V ZzW~f ZgzZ 142

12
W >g
e

}p

} ~VNg Zz
Zz=gzZ 142

89

85

26

89

86

26

89

87

26

89

88

26

zZ:} w:ykZ 145

89

89

26

Zq gvZk Q Z 146

89

90

26

89

91

26

89

92

26

D]?X{zVYyQgzZ 149

89

93

26

150

92

94

26

92

95

26

92

96

26

92

97

26

92

98

26

92

99

26

92

100

26 7Zzlg\a}g[Z}g

92

101

26

92

102

26

~VZe{zG}j( R)\!
} 143
gXq=y#
gzZ 144

Y~d

c gz Z 147

Yc
C
c iz cVZegz Z 148
M
~gvhgvZ{z[ZH

N Y Z

z Q~c izv{Zex {zQ

151

Yc
wZe~c iz HZg +Zgz Z 152

}D~ :W 153
~ Ze?nvZ 154

g Z
~z)[g ( G}Z )?Z
155

c
{ZeVs 156
157

z C:gz Z 158

DY0gZ0
ZZ6@
*
Y{g!
z~*l

15 9

13
W >g
e

}p

vZgz~kZ" 160

92

103

26

92

104

26

94

105

26

94

106

26

94

107

26

94

108

26

94

109

26

94

110

26

z
Z~gzZzg evZ? 167

94

111

26

v&Hgzc\Wx 168

94

112

26

94

113

26

k0
[g}[ yQ 170

96

114

26 7ZzgzVzgZ0
ZZY ZLY!
~c

b*
171

96

115

26

VZz ge6gZzZ[ ZV; 17 2

96

116

26

96

117

26

96

118

26

97

119

26

97

120

26

Zz
3gu"
vZG

161

d
Vg x b *
162

7DgevZ?H c

b *
1 63

VwggZ Zn}g v~" 164

z
Z~gz Zzg evZ? c

\ W 165

@
7`
Z6
VkZ~ c

x\W 166

7nVyQ=c

\W

169

Yc
g c
W: i !

Zb g 17 3
c
P=x~vZc
nvZ\W 17 4

}
yxgyZgzZ}vZ c
ngzZ 175


]V ZzxgzZ\ W\vZ 17 6

c
t\vZVy
*
!
gzZ 177

14
W >g
e

}p

gzZ]g~kZ" 178

97

121

26

97

122

26

98

123

26

98

124

26

98

125

26

98

1 26

26

98

127

26

99

128

26 Dyg c
6
grw(zC
Z ?H

18 5

99

129

26

186

99

130

26

99

131

26

100

132

26

100

133

26

100

134

26

100

135

26

YW:[Z6
?}ge=c

*
192

100

136

26 7t
:c
6Wx 193

101

137

26

g2 Vz(
}gt]Pt 194

101

138

26

Zz
3g
gz\vZ" 179

c
PVg x 18 0

?7DgevZ?H c

x *
18 1

Vwgg Z Za}g v~" 182

z
Z~gzZzgevZ? 183

@
7]`
Q 6
( V)?~c

gz Z 184

g~k
Z g=ZykoH

DJD?Z
gzZ!x}Z 187

z
Z~gzZzgevZ? 188

~g vTzgevZ? c

*
18 9

~g vVgzZVwvZ 190


~gvVZgzZ] !
vZ

191

Yc
7[ Z,:\Wx 195

15
W >g
e

}p

c
uh7ZvZnZc
P*
x 196

101

139

26

101

140

26

102

141

26

102

142

26

102

143

26

102

144

26

102

145

26

7`
Z?6
VkZ~c

*
202

102

146

26

203

102

147

26

102

148

26

103

149

26

103

150

26

104

151

26

104

1 52

26

104

1 53

26

W
Zz Y6
? 4 ! }Zx 210

104

1 54

26

211

105

1 55

26

105

1 56

26

Zz
3g
6
vZ" 197

c
PVgV 198

7DgevZ?H c

yQ*
199

VwggZZa}gv~ 200

z
Z~gzZzgevZ?c

*
201

?gyEZ~Vz *yZ ?H

~VZgzZV!
V 204

~VggLgzZ~VX

205

D ZF
ZpDylZF
Vzh N ? 206
z
Z~gz Zzg evZ ?c

*
207

z: ~zcV Zz"(
ugzZ 208
D 0

'
Y~}i 209

c
c_}7x*

c
3{7
zZ*
212

YW[Z:gz*
:Z'

zZkZc

\W 213

16
W >g
e

}p

DgzZ,^TkZVrZ Q 214

105

157

26

105

158

26

105

15 9

26

106

160

26

106

161

26

106

1 62

26

106

1 63

26

106

1 64

26

107

1 65

26

D~g7]Zp Wk0
Vz%?Hc

\W 222

107

1 66

26 hg?Vc
n}gvvZ 223

107

167

26

,wVNc
W:i!

Z!o}Zx 224

108

168

26 VgZ }'

kZ}gv~c

o *
225

108

169

26

] x kZo *
226

108

170

26

109

171

26

109

17 2

26

109

17 3

26 Zg@
Q[Z~]glg!
u *
6
yQ\vZ 230

109

17 4

26

17Q[ZvZ6
kZ 215

Zz
3g
\vZ" 216

c
PVgxo *
217

?7Dg evZ?H c

o *
218

Vwgg Z Zn }g v~ c

o *
219

z
Z ~gz Zzg ev Z?c

\ W 220

7`
Z?6
VkZ~c

o*
221

1XwzIZ6WgzZ\ W\vZ 227

~V ZzY{g(
ZZ 228
q

c
{nvZV
! 229


Z]g~kZG 231

17
W >g
e

}p

Zz
3g
\vZG 232

109

17 5

26

110

17 6

26

110

177

26

110

178

26

110

179

26

110

18 0

26

110

18 1

26

110

182

26

110

183

26

112

184

26 H ZaVUgzZTzg evZc

\W

112

185

26

112

186

26

112

187

26

112

188

26

112

18 9

26

113

190

113

191

c
PVgM ZIZ 233

7Dge[ Z?c

x- *
234
V}Zwgn}g v~c

\W 235

z~zc~gzZzgevZ ?c

\ W 236

7`
Z?6
VkZ~c

-*
237

SL*
Zg7\ *
x 238

N @
% yiz9gzZ 239

zg; Y~}igzZ 240

241

z Y6
\Wx 242

L~} LZ ?b~g? 243


z Z

6
ZyW F ?
Zx 244

}Y[p QvZZD ? c

\W 245

1=
[ ZyZzyx 6

*
kZ 246

26 ~ yQ Z 1 [ Z y ~g {z " 247
7ZzyZZ

26

Zz
3g
gz\vZ" 248

18
W >g
e

}p

[ wi *
=Z[gyW
" 249

114

192

26

114

193

26

wi *
}Zs*
T 250

114

194

26

Hwi*

6
\WZ 25 1

114

195

26

114

196

26

114

197

26

114 199X 198 26


114

200

26

116

201

26

116

202

26

116

203

26

116

204

26

116

205

26

116

206

26

116

207

26

116

208

26

116

209

26

118

210

26

~y!
i!s s klyW
252

~V1f yW
kZ 253

YLu
Z Zfk
Z 7y
mZtH

254

D: yZZ Q{ z@

wi *
6
QyW
kZvZ
Z 255

c

4Zg Z~VVz
vZbZ 256

N:yZZ BN:[ZJ
Z
g 257

7g7Q W[ Z7
e Z6
yQ 258
?Y~H}N[Z 259
?g[ZvZgH

2 60

g {Z
J
V F7QvZ
Z 261

YW[ Zz6
yQQ 262

X[ ZkZ{Z

c
7Q 263

5 ZEZge [ZVgvZnZ 264


H76
yQ\vZ" 265

7wi *
vklyW
kZ 266

19
W >g
e
118

211

26

118

212

26

118

213

26

118

214

26

118

215

26

118

216

26

120

217

26

120

218

26

120

220

26

121

222X 221 26

}p

n
g
kZ:gzZkZ{z: 267

xzG
x V
y- 268

[ ZZ
ZE] gzZ{zvZ 269
geVzg ZgR
LZ\ W![8}Z 270
wzi !
gcVzg zcLZgzZ 271

VgZ\W~
,
*
5 W{zQ 272

e*
z6
vZggzZ
{ c
i
gzZ 27 3
D}9\WZ
8 \WvZ 274
Zz+ YZzG

\vZ" 275

Dwi*
y-6
lZF
xZZL 27 6

DW'!
{z 277

121

223

26

121

224

26

121

225

26

121

226

26

D76
k Q v
280

123

227

26

G(gzZyZZYZyQZ 281

27

] 28 2

125
126

27

126

27

x V{Ze *
~zcVz
278

TgVZ

u~~ZzV
zC
{z 279

] c
W[zggzZklyW
t 283

~p e
Z@cV ZzyZZyQt 28 4

20
W >g
e

}p

126

27

D Z Z> 2igzZDi 28 5

126

27

pwqZQcVZEgZ]y
W\vZ 28 6

126

27

126

27

128

27

128

27 [gV}gy4vZWiZzWv WkQ 290

128

27

128

10

27

128

10

27

128

10

27

130

11

27

130

12

27

f } 7B;Zz.*
296

130

13

27 zYt QIWV*
vZk0
x 297

130

14

27

c
g ZyQ Yx 298

132

15

27

DygzZ Z *
\vZ 299

132

16

27 }IdYx?Zm Z*
x?m
Z y*
300

132

17

27

bHVz0

6
gzZV
ZVy*
301

g Zw~'

cXvzt 287

gzZY Z" yW
t\ W" ( [8}Z ) 288
;g Yc
2 sZzD

*
Yc v WcZKZx?m
Z . 28 9
Zz~(
VvZ~! .}ZWi ZzW

291

0; j Z c

% Ze.*
\vZ 292

^"y.6
\W 293

zge.} Zc
#

\vZ 294

y!
$Zz\vZ" 295

21
W >g
e

}p

[ HLZwNHy*
302

134

18

27

134

19

27

136

20

27

136

21

27

{ ZgZ %f Zwg6
~q)mZ 305

136

22

27

306

136

23

27

138

24

27

138

25

27

? } YqC
D7VY{>vZv{z 309

138

26

27 xlz7]ZvZ 310

139

27

27

5s }@@y*
311

139

29

27

139

30

27

141

31

27

141

32

27

{gt~[ ZVzgZun 315

141

33

27 ,\W1Zz
gzZx 316

141

34

27

CnD*{
!
317
Z

143

35

27

143

36

27

b Zx?Zmy*
]!
w 303
~q)@@~{z

Vz0

6 304
c
@@k

Z(
T ]gq
Z{Z'

uyQ 307
D{>`ghgvZv{zp 308

~VzgZuLZq:ZkZn 312

x*
vZ syt c
C 313
:- Yy c

xy*
314

5js5 Wc iWn 318

c
w =vZNjy*
319

22
W >g
e

}p

27

~ D: Zzj\W 320

38

27 eZWny*
321

144

39

27

VY >~Xq
Z 322

145

40

27 VY=
W~Zzp
gD[Q 23

147

40

27 a[g}ty*
c
W{zgzZ 324

147

41

27

147

42

27

147

43

27

148

44

27

149

44

27

149

44

27

149

45

27

5*
sVxvZ 331

149

46

*
332
27 ?_VY[Z OvZ?c

1 50

47

27

kpgzc}g vgzZ?}
Z x 333

1 51

48

27

1 51

49

27

1 51

50

27

152

51

27

143

37

143

zw$
^nZc

y*
325

6}!
tNn 326
3guzgyZZY7VG 237

16
zZZge0
4Z~Z
328
(Z l
:0
{zq 329

yZyZZ6
wgkZgzZvZn 330

D Za Y~kZ 334

1g/uh*
VrZ 335

c
x *
li yQ)gfD

v\vZ 336
c
!

'
z{n$
(yQyQvZ 337

23
W >g
e
1 53

52

27

1 53

53

27

1 53

54

27

1 53

55

27

154

56

27

155

57

27

155

58

27

15 6

59

27

158

}p


cDIZy{{nyQzYyQ 338


]gzZV ZzyZZ\vZ 339
i Z0
ZxKZo *
340

DWk0
Vz%hgVg?
~gvt 341

~} % o*
xtQ 342

1XVzg zcnZgzZo\vZ1 343


%N6
uh{zT'

]'

~E
yQ 344
1`vZ6
VzyQxs 345
20 f ^

346

? ] ZfyZz?lyZ * Cg 347

158

60

27

158

61

27

1 59

62

27

1 59

62

27

1 60

63

27

1 60

64

27

? tigyWz}i y 352

162

65

27

}Y7(ZvZ~VigzZ~ V W 353

162

66

27

1 63

67

27

?g Z
}i CZg f 348
?
y VzgZ
" 349

?gzZZvZH ? @
gz yV 350

? @
33 Zg~V c
ggzZ. y

351

IYgzZ0
ZD0]y
W g 354

Dg Z]6
Q {g!
zVzGg 355

35

g 7y Q ]5 v gz Z
n
wi *
7VY
6 VrZ
VrZ@
1N[g LZ c
G

u~(
gzZ Z(
LZ

y kZBV
{z y T( 21)

}gzZ 7~p c V
[ s Zz ^zg yxg }g l

~ w LZ VrZ gzZ ( 22) @

,ps yZ G x (

g !
q
} )~ c yZ gzZ
V Zz
y kZ ( 23 ), }gf

{[Zp{#
gzZ *
1+4
( 24)

g7y Q] 5~g y#


Hf q
Zg ~g ItW
J4:VYwi *
gzZ h'
~
/G

6v
Z tg yZ

[gpgzZBN[gp CY]!
~uz 7t
Z [ EvZklyW

vt c

{Vkz[gX D Yy wgFgzZ h'

kZ ~
C

V
t uyZ | (
u~gzLZgzZ- u} (

36

wg}g gc_ [g t gz yZ gc_

klyW
c &wg}g O ?
] ]_, Z c &

X Wb
Y }(} (
c T ? ~(z

}(} ( [ Y P " V- W }
7VY ~ 7 7V!
i ~

yZ ? z ] Z7g " ZzC


yZ c & wg}g

c_
' *
yZbyZ ? ?c & 0

ig

X,7tc
W~^
Z:N {z W~^-ZKZ

B V

z ] M
7N ]V
c

kz [g
7
~ wyZy#
@
[ sZz^zg yxg}g lN OF

6V>XW: xyZ wqZ {zgzZ,1~ c bVzg fV>

X :m Z~yZV"
U
g "z7Z

Vz h N )k0
X V,Z v y #
c

~
g

yZgzZ W: x yZ {z } Zh Q bVzgf V>yZ \vZ V V)


{ izgi {z c

Vvy{zvZ wg c
n Y c
wZe~ cizV

X f
wJ Ug {z CY7xZw6yZZ
1Vg Z

zV0
X {[Zp+ 4
cyZgz Z+ 4*
1y
Z c

f V~y
W

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

37

YO V !
y Wy Tgz Z
N Y wi *) V
gz Z
ygs#
h'
y k Q ( 25)

( 26) g Z J6Vz
y {zgzZ

L VZV; LZy kZ

3 ZgBwg ~ l gz Z
~ l ! k\Z ; ( 27) @
1g(Z

k Q ( 28 ) @
c
:
z V#
Wk0
}

Zz Zgy
Zy-gzZ c
{Ze

( 29)

Vwi *

yW ;g Yc

f ] q#
~g ItWkZ

yWgzZ * y W Qe
Zzg vZg k0ZvZ]|~kZ

yWuzQ{ c
i V
ZgzZ] } i ZV
yZ,F
Q
Zz

{ c
i V
ZVgzZV
* yW ZyZVwi *

kZgzZ

Hg Zu V
Q yWVZ g yW bkZQ

{zgzZ 7#
Z yg y k QgzZV wi *
lqQ Vwi *

kZX L VZV;LZ y kZ 7g Z6VgzZ J6


g y

38

kZ @
Wt ~ ] c
Zzg c ~
vZ wg t G3!!Z0 Z%

0X Hg Z Z \ WgzZ 6kZ n ~
g
{ zd
kN
wi *
gI] c
Wt\vZ1~
g6
wkZG3!! Z
L VZ LZV; LZz gzZ x *
6
wkZ KZ y#

V; LZg !
g!
~ k\ZkZ {zgz Z @
1g(Z3 Zg ~
vZwg ~ l gz Z
EN
l {zgzZ },ZQ {z N YC
QB; Y 3J
V G34<X gzZ L

k0
}
z k Q Qgz Z@
c
:
z ( 0Q ) V#~
Zgy
Zy-gzZ W hk0
} ~
g c
{Ze= W

3ZgvZ u 0
- {zC
Z% y-V Zz
X zg

gzZ ]y #
4z V2z +" gzZg ;gC
`tW

V2z n ~
g D
vZ g k0Z]|X :
#
Z0

N T (D WTW c
Z}
N T c

4v y~
) oZr
L Lc

~
g e
ZzgG1ZX {i @
c
]y
W

C
@
6
+
z LZy
Z
gZgzZq
Z ~
g~ KkZ : 4z

X ;g
z}g[p{z e

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

39

[g } } Z ( ~
) wg gz Z

1 uzyW
kZ( g )x ~

c C
b Z gzZ (30)

\ WgzZ ~ }
\ Wgz Z e
Z@\ W[g

t Vz
gzZ ( 31) c

H7wi *
VYi q
Z Zg7 yW

\ W kZ @Hwi *
bZ

9z9z Q gzZ,ow

k0
\ WtgzZ ( 32) H]z

{gz Z h'
kZ N wV

LZvgzZ ( 33),y
s 3.
Vzn
%N yZN Y
{zgzZ *

1ZE
(34)VZz
{ZgS

x~ !vZ}Z n ~
gy.6 i Z0
Z: Z0
tzgx

yZ1=g f +4 e
Z@c yQ[ tq c
i Z0
ZklyZ
[ { 0
kZ
gkZ~ V!
{gzZ] c
'
Z LZX D7zskZt O ?

40

~
*[8LZ {V\vZ 7zskl[ Tg sz^

x?Z:Y m
Zv lzgk

t ! *[8}}Z ~ -~ i Z0
Z}
gzZD Z vxC
gt Z<
X Tg~]zZ

X g D6
yZY m
Z

t kz[g g ~ ; \ W{z \W[g \ WV: y.6\W

F6~
g sg V yjz,j Zg Z( c ~
u 0
[8
gZ

VrZ Zwi *
: VY%q
ZyW
6y
Z tnZ Zq
Z~yZ G] ZZ

X [ KZyZyW
@
C*
F
Z ZhZ hyW

t q
ZX H~ g @
Z ZhZhu 0
yW
n:i Zg kZg

v
Z ~g Z)f k ZgzZyEZzyjc ~
g~FQkz9z9z

[g LZz ~
gg !
g!
t g: @
n~ x kZ

t Ydf bhZZz FQ tgb skz

Z t CW~(~6
yZ Vwi *
x R W W

*[8kz[g t C: W~CYwi *
zq

/[

X Tg ~qx?Zms *g Z ~

\ W 3g n kZ *
g @
Z W W c

[Z nZZ kZ klyW

{z6\ W~
*[8} ZX J7IIQ n Z Y c
o w

X,h
i{gzZZ[ Z kZ1, 7nZZ

s3v, Z
c

f V Zz nZZ~y
W`tW

41

%N: 1yZgz ZN Y ; N Y ` .
X V {Ze{ c
i
gzZ ZE

b.
gvZwg c
n q
Z D
vZ g Z]|

X g 6
`.
7Z{z c
`.
Vzc7Z] Zf Tc

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

yZgz Z ~ [ . " gz Z

( 35) c
k

izyzg; yZ {Z_
YsVyZ Vz ? :

Q d
] c
W~g VM

gzZ (36) c
uh 6gyZ

d
Vg Z
b x

cV7Z gzZ c
tyZ

g c V> gzZ c
]y

gzZ gzZ ( 37) 3gg [ Z u *


yxg yZgzZ V Zz N.gzZV

cq
ZC
gz Z ( 38) c V

z {nq
ZC
Q
y BV

( 39) c
!

'

yzg ;yZ Bgz Z f ]Zg[ x?Zm.~g ItWkZ

42

sV{z
c
VzgzZ
c

g k

iz yZx?Zm
X c
P] c
W~g VrZ3ThxgzZN Y

Vg bV xkZ
Hf xx?Zmb ~g ItWZ

\ Wc
PVg @

klyW
1x?Zmb sc
P b x c
P

6Y Z ~x x?Zmb ~ zV VrZgzZ Wwg


x?Zmb z VKZ yZ c
PV Zz W~ xc

X *
PV1}g *
Px?Zmb Z E<X
x

y
c VgzZ c
tx c
Px?Zm b }g x a

x bZc

gzZ 3gg [Zu *


g#
cV> gzZ c
]
X c
Swi *
[ Z6
Vxg yZgz Zc
!

'
gz Zc
[ ZV ZzN.gz ZV

T x {zt T
0Z wZ Z Z+~ {g!
Z [Z

x t
tHz Y
VgT x {zc
O LZ
46"
gzZSgk0
N. {zxt
tC] |
g {z
VM v {zt X
5sx kZx?Zm- C

q
ZC
QgzZXyBVq
ZC
c

Q c
wZe~ N.Og

X c
!

'

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

43

Vz6T ` W6 Qt gz Z
7kZ VrZ H _ lg !

{0

i {g !
z % {z
v z ( 40) n
Z
g 7 y Z

D Zh Z t Z \ W \ W
vZT {z H gz Z
t " ( 41) 5 wg

yZ
Z VzqLZ
{z Z
gz Z Tg : x "
U
6-6

B yYd
kB [ Z
( 42) Z
{ c
i{ Zg Sy

? ;g Yc

l I Z~`tWkZ f [Z6Vz x~g ItW

? Lg *
Y *
W 3 Zg x
Tg D^O QO Z n]gv
~ !
:
yZ
'
c
!
b7Z7VgZz[
'
kZgzZxz

| ( O7~ V-g Z$
KZgzZ c
Z] Vg LZ VrZ t{z H

6
yQ
c
!
Vz !
'
WyZ W: i !
VZ'

z!
1 zgVg LZ

N kZ Dq ]N Vz !
yZ ? t e '
'

k Z1D b & Z KZgz ZDzsg lZz/?gzZ DY ,


w}gv

44

G LZgzZQ Y {g!
z % 7ge #
tzz T e: Za

3gt ?g
0

ikZ KZ ?7k Z [ [

b & Z k Z $
ZgzZ ~q~ k{g !
VZ M
VZ {Z
gT 0

i
; g Y c

ug $
7b & Z%{o~
Z#
z

qz *
Zh Q t Z \ W N Z
[8 t # wg yZ

X 5 wgvZ& {ztHgz Z

f vZwggzZ ~
D
Zzq
Z #
{z]|

VrZ }g
Ds Z~
g c
wZeg0
Z}g kZ

bgzZ 1=
\ W
~0

zZ}
x Z 7Zug ~
g H {g
ZQ
C c
i6kZ ?k\Z c

vZg Z & *
gzZ I' !
b
XvZ[g Z HD

yZ V Z}
LZgzZ Tg: x"
U
6+ Z]
Z !
WLZ
Z gzZ

Tg`{ ~
g ? ItyZ tTg:66
]
Z
Y^ 7Z B [ Z {z Z
d

~y
Wg ItWX
X y

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

45

KZ T kZ \ W H

kZ \ W H 1 q CZ ] Zp

Dyt\ Wc
(43 )M
e

Bc
F
vZ ~ yZ
yZ b V-0
a s t
\ W H ( 44) {Ze { c
i

kZ@ 7( ]g) [g LZ
ZIkZLe {z
Zc
;tb

y
6
zZkZ`g Z

KZ W WkZ Q ( 45) c

( 46) 1s

gzZ D Zh Q t Z N~
g f i Z0
Ztq
Zg ~`tW

[8 ;g Y c

~
g~gItWkZ g Z
o~ {oLZLZ

g Z
~~g Z
0

i ~g KZgz Zf
@WKZN hv

ce
Z@ V,Z \ W[8 g]
Z Q 3g y Z}

LZg Y }g
yQ bVzg Y{z V:y.6
vt
Z ! [8} Z D Z Zt] Vzk Q: Z}
LZ: vt gzZ
X V:y.6
\ W gL e6
LZ

46

vZd ; g
f n]gKZ \vZ
g Z e o] i ]L L

t
Z 3 Vc
!
$gzZx~ ] V
Z T c
;t b

gzZ @
:x t [zz q`g
Z @
: z 0

i
Z D: ]g] Z

@
: [zL`g
ZC !
] ] ~g7 H 0
'

i
ZSg ]Zg

;t qC
@
q`gZ
C !
]
'

kZ, {i Z0
Z

%yZ ?+ZV YgzZ\ 4Ct{z @


`g @
Z

XM
^7g !
zg kZgz Z0

i
Z

[8 ;g Yc
C

{g
Z t 0

i ~gv,Z t

gzZ k( @
h9 Q qe
Z@[ W1 g h }}(

X YZi Z !xhZgy
W km

F
V-0
$
a g { Ze yZ
c

bV-0
a g ~g ItW

Zw3gz Z[ g Yc
[ Z7Z:gz ZY1[ : V0
a

~g Z x|1 F
i Zz Wg,Z B7] !
1 F
i Zz W 0
a

gz Z n
g 7u Zg Z
gz g Y tzz q
Z Z'
V0
a
kZ !

gz g X n
g 7 N Z !

gz
Q_7
vZg YF
Vzg YnkZg X F
$
Vzg Yn
$
X 7]g+Z~gD{>

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

47

k]] Zgn}g vT zgz Z

ly gzZ s
Zg
!
gz Z

z gzZ ( 47 ) c

z \ h c

~p g KZ V Z

{ 0
yWgzZ &c

i !
W) @
( 48 )Dg @
Q 0

t KZ 0
t gzZ , j
gzZ ( 49) D V
ZgzZ Vzg Y
@
Tg b
!
yxgVlg !

g Z V Z : ,zg{z

( 50)FgZ

]*
{zt1c

{zvZ ;g
g Z xxLZ6Vz LZ ZVkz[g ~ u 0
tWkZ

] Zg , Z
,
J e k] c
k]] Zg n }g v T ] Zf

~ ~u

nkZc
CY~ wZe6] ~g7 g e {66
gCg

k]n kZ] Zg c

!
yjc} ] Zg ,Z {z @

!
yjc

s
Zg] Zg
c

bkZf x}uz {6c V Zz x ] Zg

] ZgQgzZ CYW yEZ] Zg CW~zg yjtZc


:

*Z$
c XD Z Z ]z Z~ t
Z c

!
c X

48

u Y Lg x : }uz
C
~ 0

i
ZQ X @
: yj @
I
Y

x y c] Z yZ
ZCW7@
c
{zgzZ @
x Zz Zz
X c

gH
zq
Z\vZX @
:[ xL@
Y1

] Y1t c
c
:
Iy c

f gzZq
ZQgzZ

,Z .
z ] Zg c xq
Z zg y ] ~g Z gz Z
~pg}g vvZ{z c

bSZf xgzZq
Zc
y c ` xgzZu Y

vZ c

f xgzZq
ZQDkCs
Zg Dlp ? X @
` N Z Zz
u 0
}uzgz Zu 0
p {zg @
g @
Z 0
qu 0
yWn }g v\

0
WX @
u 0

gz Z u 0
p St ~ 0
W}

=gfVzh N 0
Q~ ^ zZ L~ ^s'
L ~ ^lg !
L

@
Y}i& 0
4 6}i~^VZgzZ @
6}i ~g

CWg zr !
[ Z
z!u} i 0

i}i {% 0
kZ xLZ
bFQ gzZ D[ZV ZV
Z T 0

@
W~ ^VZ.* g c
g !*
~0
0
t ,qv H
E!
~Llg!

Ht W - q
Z % $
lg !
D~]*
vQ
X ~kL6
VX
L~] L
E!
D Y`E '
lg !
} { c
i lg !
}
HW -t

w CY[Zzg \ T g'
Z qzg , Z
X @
YWg~ +
qzgD Yzg

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

49

Zz Zg eq
Z~C
T e
Z

[pgz Z z: ~zc Vz
( 51 )
{z \vZ gz Z ( 52 )z ^e

gzZ q
Z c
5V c
g z T

Z yxg yZ gz Z ~g 3 J Zuz
q

z {z gzZ (5 3) ~ ^zg o

gzZ c

Za 0

1 0
y
Z T

\ WgzZ c
Zz wZOgz Z Zz yZ0
{ Q

vZ {zgzZ (5 4) Zz ]~([g

7Z: 7 VG yZ {z

[g LZ
gzZyv: M

( 55) @
g y- ~

H7(Z1 Zz g e~ C
T e
Z
c

~gItW

Z)IgzZVn}}q
Z y
Z } ) I~g7 Se ]g
Zq
Z Zg +

Z~g7Z
$

z Zwq]gtgzZ Yq
Z{ i
Z Z

g
C
] Zg"
U
Zgq
Zq
Z0

i~ ;kZgzZq
Z ~ ; c]4{z

[ W Sg7]gzVZl
~ [ W C zg P r Zl
~ y

T
q[ W 57VYk

2
~C
c
i *" VZl
x W]t

50

g B}gfC
cJ
#
zgtgzZ J
] zg

X z ^ eyZgz Zz: ~zc g


c

YH Zg fg e g bkZ=L ~ ~1

g Z Yc
!
] c
: Z
b yZBy!
i yQ6g
X YH {2gzZ YH

z kZ ; g Y c

f n]ggz Zq
Z {Vkz[g~g ItWZ

Vz1 g N Z c
g Vz Zuz ~g 3
'
iq
Z c
5V c
g

V c
gVz yZ@
Y7~{0
Zz

gz ZM7} z
0
g^(KZKZ

1
0
(q
ZX D7N Z {z ~ Za zg + Z ]g~
0
~gb
zgt ]gyZ{ c
i kZ ~g 3 0
T B

X Lg @
7Zz
0
V c
g yZ1 @
Y~V c
g{

r$
g: @
Y` VV ~g 0
eZ @
Y~xzgdZ

Bc
g

}i ] Zf y{z ,{ i Z0
Z wkZ ]g @
kCt
~B Zf :

0
} z

g ] Zf y{z B
g Z 0
} z
Vzf0
{n

{gf ]c ] c
T vZ{z W7
6
0
{c
g
X @
{gf

Z% 0
} z

h Z% 0
{
Hy t x|q
Z u 0
tWkZ

z!
V- 0
Zg" Y7~zq6hB]~g7 KZ!
!

gZyZgzZ q
Z n]gKZ~ u 0
tWZX g D r Zl
h

51

{q
Z0
X c
Zz wZOZzyZ0
{ QQgzZ c
y
Z {q
Z0
c

{kZQ Y y wkZ\vZa c
y
Z ]gzp!
z
G
L
gL
gG
X zVg{z ~uz %s7 q
Z

D-6VGyZgz Z Dg Z kz [g ]Z f Zz ]gZg ]

yQ y- n kZ
qt g M
yv: M
} 7Z :
X ;g{Ze7ZgzZ g

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

gzZ Zz ]gt
s\ W gz Z
~ \ W (5 6) 5 Zz Zg e

t1 7]`
Q ?6
VkZ

g(Z 3 Zg s [g LZ e

{0

i <6kZ\ WgzZ (57)}

kZgzZ W7]L6kZgzZ
Vz LZ {z gzZ < B

T (58) cp
gVk

yxgyZgzZVigzZV W

6
l{zQH Za ~Vb Vzq

0 kZ \W yg z Z
{
( 59) Bb7Zzp
g

52

w\ Wt q
Z
c

f l] xz ~
g~g ItW
$
BgE
z ] D Y E
ug kz[g LZ f
b & Z ]q LZ v

~p Y$ c izx
gvZyZ\ WD Y~ ] c
g

D g e Zg ]y
W[ Z3WZg *
vZV\Wt~uzX

~gvV xZ9
Vz e
Z@ x
z ~ t yZ\W ! [8
~ [ Z VC ~g vV {g Zz ! z V @

Z'
] ) s
yZ ~ 7
]`
Q b ?~!$
V}gyZ V N

Zuz Z}
gzZ h VG YW6{ Zg h? , V@~g

q nZi}c
Y ay

wCZ~{ ZgvZ
ZX Y~] q

X Y{z e >

g [ xe
.c Vk

V7 ~
*[8~gItWZ

wEZgkZ~ H ] c Vg
Z yZ ] g [8 ; g Y c

zkZX 7gZz ]L6kZgzZ {0


i , z6[g LZ\ Wt {z <

Vk
Vz LZ ]Z f zgzZ g Dy 0
BkZBB

Vz yZ } igzZ V W T ? y!
Vk
Vz X !
yg {z y
kZZ
{6
l{zQc

Za ~ Vb yxg

+ YX Y Y7 Zz + Yc + YV8ggz ZV
kZg7 wqZz
Z
] Zf ~
vZwgQc
Y f c
}Zsc
kz[gp Z%Zz

53

] Zf sZzxdZ4
{Vkz[gg0
Z ] ~g7 kZX
+ Y~
*[8g J
]kZ1*
YZ}
x?Z:Y m
Z ~

g [pgzZ Z}
]Z ft i Z0
Z dZ
zZ
Z

X o ^ f] ]^L Lc

bkZ klyW
i Z0
ZkZ

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

g yg @
Y 7Z Z
gz Z
H ? yyg z {>
?0T,{> Q

{z ( 60) ]{ c
i gzZ
~ yW T Zz
'
~(] Zf

Z - 0
egzZ `g~ kZgz Z `'

ZygzZ] Zg T zgz Z ( 61)


q

ckZgzZ c
Zz W}uz
( 62)}wJ{z Le

yWz }i kZ f ] ZVkz[g~g I] c
W

f uq
Z g ~gItWkZ y
kZ Z
{6l{zQ c

Za

@
Y {>7Z Z
~ {g !
yg ] '
!
]Z f Zz ] gkZ

u syZt {>?0T ? yyg y7

54

Y%) Zyg tgzZ 7 yg O ?


gz Z

X [ Z Z%yZkZgzZ7

wgZ
6iu * 7 x *
kZ\vZg ~qY: i

7g z yg W c
ZZ yZvZ p~ qz{@ ~
vZ
X Hm

x*
ygg ~tWkZX K`#] ^e\ W Y

T ] Zf Zz
'
{z c

f n]gKZ \vZ~ u 0
tWZ

]|X }g *} (}( Z% V'


Hzg0
egz Z `ggzZ `'
~ yW

yZ,ZyuZi gN`'

{g !
t Z% yZD
vZg k0Z
T ] Zf
'

!
{z c

bkZf ]gwgzZq
ZQ]j ~]
k [+

X gZ

]gzZ}q e ckZX c
ZzWW] Zgy
E
}uz q
Z ] Zg y t {z Zz W}uz q
Z pE7
E!
E
{(]Zg c
zgyZ s
w$
}uzq
Zy ]Zg w$
W - q
ZE7c

z] ] Zg Y Z Z]Zg {gy Y Z Zy {g] ] Zg

kZ~ klyW
f V Zz ] ] Zg Qg
qZz] c
Zzgg " ~bc
] Zg r`m ^ n] n ]^ L LX f ]V(yZ Mb

sz^~g lZz/
z~HgzZ jm a ^v^e L LD c

{k

1Z *
C
& M bkZ u 0
uq
g
Zf z ] ] ZgX D
L
L @

\vZ~z] Zg He
Zzg ~
gvZ g

tJ
Vz Q ~gzZ f VzwJ kZ ~gzZ}

Sg CN Z
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

55

W6}i {z} yg

{zDcIY yZZ
gzZ

v {z gz Z (63 ) xs'

g Z
] Zg~x gzZ {>g[g LZ

} Z v {zgzZ ( 64 )

[Z c iz [g}g

Zz 6 [ Z ciz " }
( ~'
g gzZ I{z G( 65)

{z: D ay

v {zgzZ (66)
yZgzZDk: D ay

w
(67 ) @
6
~zg: xay

tq
Z ; g
y] Vz( LZ ZV\vZ~g I] c
WyZ

sz ] m{}t yg oW6}i} yg
y

0i Z0
ZkZX 7gzz yEZz yjzx Zg W6} i Zz

: Z@
Z~}i ^u ] o i L

L MZzgzZq
Z ZVkz[g

$
zZ Vz h N y
~: Yo}i kZ : gzz^

V F
W
g JyZgzZ X VI Yt Z

yt q
Z

X D Yg

xs: DW7~

56

g [g g Z
] Zg~x gzZ {>g[g {z
t gzZq
Z

{zt Z]kZ tq
Z ~0

z Z}
] Z Tg _7i ] Zg c

X f
| 7
] g { c
i z c
zi c g[g

{Zpgz {Zpz CZ ] ZgkZ D


~
g vZg{ y]|

i Y ( T c

~
g D
vZgyA0y]|gg e

~g7 {z S7
)!
i Tgz Z '

Z'
x ]Zg S Wt Z Z
) !
X x ] Zg

U[Z ciz [g}g }Z t}{z


ytgzZq
Z

z!
] vt(~'
ggzZ Ic iz Zz6 [ Z kZ}

X } U[ Z c iz vZ D t~{>~x gzZDg evZ

hvZgzZ]c y

w : D ay

v{z
ytgzZq
Z

k]yZ tZ]`tWkZZ:vZyZgxZ/X g yZ )zg Z Z

[g Ygz u Z *
3 $
~un {x @
Z
7~0
6
YZ3 YZ xs Z:gz6Y z@it/]
KZZz n L Lc

ybkZyZkZklyW
X
~ kZ {z c
vZ e Q tig6TgzZ e *
ay

X} ay

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

57

qgzZ B vZ v {z gz Z

7O, Z gzZ D7]

c
x Zw vZOh*
TD

x ,Z gzZ D *
i {z : gzZ
( 68 ) 0
ZwVk
LZ{z }

Y c
[Z k
kZ y #

( 69) gB
f~ kZgz Z

i ZxgzZ c
yZZgzZ / T1

vZ Vk
X v {zt G

Zz vZgzZ } w$
V>

( 70) Zz
3gu"

xZg W6} i c

f Vz ( LZ \vZ~gI] c
W

w DN [g LZ Dg Z
~ ] 'Zg D W7~V

TgayZ tXf ] yZ~gI] c


WyZ[ Z c y

X D7] %vZ u{z D p T~'


~ yZ
g *
i {z T] ~'
~ Oh*
{z T~'
~uz

tzf*
iD ~g ]g z O Y.
] Z 7Zvugz Z

] ~'
7Z\vZ: g p Z}
gzZ] x` Zzg " Y:

58

V Zz ] w~'
yZ c

gz Z Tg a ]~'
yZ Z c

Z}
kZ {zV; g
f ~c izgz Z[ ZZC
z~ #

lg !
azx6kZ g g^vZ G xi ZgzZ / w FgzZ }g e

XN Y S{k
kZgz Z

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

vZ kZ Gx (gz Z / T
h qg H qg s

gzZ 7 Z K v{zgzZ ( 71)

Dg
k0
q Z

( 72) DYg
ig z!
} (
] c
W [g yZ 7Z Z
v {z gz Z
gzZ 0
Z 6yZ CY

v {zgzZ ( 73 ) D7
7}

[g }g } Z Tg D n

s zZ gzZ V- ~g
gzZ
uQ V\W

( 74) x Z cVzg6

59

~ u 0
tWZ H Z Z h qg svZ VrZ G x iZ VX

7q
~ V<!
gzZ ^vt
c

f xgz Zq
Z Z
tWX x{k
gzZ^xkZ z u !
gzZ^Z(
X D

X Dm

V<+Z}w=v
Z t g I

D
@W]|,W Z%kZD
vZgk0Z]|

a *
gz Z " Z% kZ 0/ O Z% kZ
X Z%

] hZ yZ Z%
[ Z kZ D
x Z

{zY6>{" t Zg
yZLZ

c

f xgz Zq
Z~

yZ: D Yg

Z YZ'
x kZ D Yg

BZgz Z
g&0ZvZX D2~gzZ BdZz aZLZ: D$V
%NvZ
] !
t~ {g !
~
g - 7}IV; z}g

Z ~E
X
]z g ItWtgzZ*&0Zc

\ W

vZ6yZZ
y
tVzw= c

bkZ
g Z gz Zq
Z Z

V}gz Z0
Z6] c
WyZ {z CY c
]y
W7Z c
CY S7] c
W

tWX D6yZgzZ Dg~ yQ by


Zz D7z b

*
: 6x ZgzZ n ~(*
zB xZ6Z ] c
W g I
X ~

}0
Zt : x: VrZ c
, Z

60

D vZ c `Zzi Zgz Z zZ KZ {z
gzZq
Z yZ

s} w=vZ {g
Z skZ } uQV\W~g 7ZvZ

X D cwqZ b & ZV-gzZ z Z D7


6
b & Z LZ

~4b & ZnV} x ZVg6


v
Z t ~y
WZ
7Z zD}g , HY ZM Z ~g ~z + vgzZg D CZg Y Z

(Z a LZ D

wj]| q [ ZN T
X ,q{Z
}g v s* *
qx

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

yZ: { !
~!$
X v
xsgz Z V;zgzZ A
!

kZgzZ (7 5 ) Y HwL Z yZ

gzZ *
1{ g ~
kZ ?
Z \ W( 76 ) { x

{Zz6H ~g v[g } z: ]
*
Pt c
qz *
P ?

( 77 ) g g ;}gv

; g Yc

f ~4]y
WgzZ Zb
yQ[ Z
f ] yZ

~Z 1Z X c H V~ V { !
m{ ~
{z

61

z gzZC
!
z zg0
Z X V ,Z ~
c

~
g e
Zzg

x3
xLZ c

c VtvZwg c
n@
Wg0
Zz

7z
Z
z kZ] ZggzZ *
3VgzZ}xsyC
gzZg u 0
gz Z
( ~1)X Vgv

qi Z Zt V;z 7Z
c

f ~uz
cyZ yZ

[ZNzY Zb
yZgzZwqZz]ZSJ
V,xsgzZ, ugIyZ
?
ZyZ!*[8
c
Zge [ZWzgQ~u 0
W~y
e
WX f

}gv*
Ptc
qz *
P ?7{Zz6~gv[g}z: ] kZ
E
-!
vZs~gv
ZC:w~gvgv
Z
HW tX gg;

}]vZ {zt y
ZY @
: *
] kZgzZ *
g

~{zkZZH7Za cxgzZXgzZy
Z ~ M
gZ~ u0
tW~uz

g +
~y
WX 7gy
Z]% Zx q
Z t ,]

gzZd
t[Z7wz~gvq
4
vZ[Z c
PVzq
? [

X,hg2~[ZEZ3t`0g;}gv
v] #

yW
gzZ wJt FyZ >g ] vZ

] y#
n }xkltgz Z=}g 0
!
kl
X"
U
y

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

62

Y ZZ >g

( K*z ) 227gz Z qg {g
p gkZ wi *
~)(lu 0
gt

V@ Zz Yx
z~ {g !
xs Z ~
g~ u 0
gkZX g I] c
W
V@\ W
c

f x Z] }
i *z"~k{g!
X f

1 ~g Z *
6 Z ~
g T
@
Z~O ?
Wzg z!
g]=yZtc
x CZ \ W V: y.6\ W ! [8 ~ -~
g Z 7
VyZgzZ f x?Z:Y m
Zg;ZYF~g IgkZg7wJ

f ] }
x?ZmZ'
Z
c

f y
gzZx?Zm . f ]q
[ Zx gzZ] x?Zm
c

yi Z0
ZyZgz Zx?Zmb
X Mf x?Zm-gzZx?Zmo f

yW

g f [[ Z klyW
~y
Wu 0
g

X : gZ 3LZgz Z kZ -*
g Z u 0

] c
WZZ VgVz yZ CY0
Zz9
o~Y ZZ>ggz ZyZ >g

T Zz
'
{z
g Z ~ yZ >g @
Y c
0
f klyW
~
[ zgt bkZ i W Y ZZ >ggzZ c

wi *
6x (LZyZ

g
H +
B
zs
bklyW
~u 0
{gkZ] c
W
G!
gzZvZgg (0 ]|~ u 0
{gkZ M
76gwVkZ
kZz6
u 0
yW
c

~
gX Q]c
Zzg evZg 0Z]|

kZgz Zz:g Z q kZzY ZM Z kZ zg Z


xZwx Zw kZgzZ Y w'w'

63

X'g{z Z% ZI~ ZgzZ=c

gzZz N
svZ]?
g
X 3~qzX'g{z Z% ZjI~ZZ=gzZ @
W ~qz
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

y!
$Zz3ge
. qz x*
vZ

] c
W [ zgt (1)

yY~kZ\ WZ

( W} Z) ( 2)

( 3) 7 Zz yZZ {z ,h

+Z yW6yZ T e
Z

u3
yZ T wi *
yg k0
yZ Z
(4) g

kZt CW5 s

( 5) D Y 0 Zz nZZ
kZ k0
yZ d

c
P VrZ

D Zh Q t Z {z TN Y W,q
(6)

64

g
kZ x *
]gt x *
ZV*
q
\vZ tY f

yxgwgkZgzZvZszwt D
{z 3 {h
I w ~1~

Hpt[ [ zg

f klyW
~g ItWZ i Zg

ib) [ klZX Zz zgC


[ klt
[ ug I{z Hzg|gzZ c
VQVz6} 76| [ kZG

x
z ~
gX
c
VZ {6 zC
gz Z
c
f F
z C
~T
f(g 1e
Z@v [ Z]y
WV H Z Z h h~] Zg y
yZ\ WZ

! [8}Z Z k{g !
y.6 kZ yZ ~
g

~
g~ u 0
tW B wZe~
hLZy.6 : yZZ
X , : 2~ .6
LZgzZ, hg*
k\Z6
:yZZg \ W

T, g @
Q
yW6
yZ e
Z ! [8 g Y~ -~
g

g Z6g7Zgz ZN Yxs Z/ s

tgzZ g u3
yZt

hQgzZ{ ^
Y!
z h~ zg z=KZy
ZT e 1Sg: R

X 0
Zw -6
{ZgZ'

ZgzZn0gZ,`

Zx @

^ L Lc


g Z6
gZz6x}uzyZkZ klyW

yZZ

v}i zgx Le[g \ W
Z ^nq ` ]
X s kZgzZ\vZyZZ~nkZ1D W

65

syg k0
yZL L
c

bkZf gzZO?
g ~ u 0
tWZ

7Zd
k d
h VrZf
kZ {z1CW7{ i @

h% f(ug D Ht Z{zBT Y^ %ZkZ


Vf(#hgzZ
J
k(*
PtQd
kZBs
ZQHg Z
X ZwgZ S
LZ7ZgzZ~ !
gy
'
s !
L
6Zh ZtZh

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

7s} i VrZ H

bC
~ kZ ]X

~ kZ G ( 7) Q }7
Z yZgzZ (
Z ]g)

" gzZ ( 8) N 7yZZ v3ggzZ
6
[g \ W

( 9) Zz

T ? ~(q
Zwz4klyW
c &]tz
g ~
g

KZ\ W Z gz ZO ?
g z!
kZ17nZZq=

[ ZkZ wgvZ\ W Y N 3
c & ]t
~I |?
Z V*
]g 7s}i ?H
c

Dq ? og " ~ Vzq yZ Ye
Z@ d ,q

66

Za ~ }i Z%Y ZgzW p * `zi L LX D7g6~0

zZ}
x Z kZ1
EE
i |
g {z gLC
Zz { c
i|zgzZ `
C+L L[ Q} V{ c
q{Z
g ZzZa nC
}i tpq
Z * `ziX `
*
L L
z Z

X {Z
: ~C
*kZ{yvc

C
}i c
yW T e [ Z Z%
?
Z

: y nKZx z =? g 6kZvZ } Sy
zx *
Zg v} !

'
X gvZ8
Vk
LZ ?
Z

~
xl6gm
X gQ f m
+Z L L~g ItW

3g6Vz LZz !
kZ C
gzZ
g 6 Zwg {z t

g KZ vZpY c
wi *
[ Z6yZ ug ZtpX @

X yZZ e*
yZZ @
c
y
[ ZkZ

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

. [g\ WZ
( < c
gz Z)

( 10) Y k0
x \ W ~ Z0

( 11) 7Dg e {z H xy

{z g e = [g }} Z .

;g w ZgzZ ( 12) NP=

g^7 Zzg y!
i ~gzZ

yZgz Z( 13 )} kz syzg ;

67

O={z {= xZZq
Z6
? 7(Z

c
C

(14) ,

" Y V*
~g Vz

( 15 )ZzG
]!
B}gv
C

zg[8 ;g Yc

y Zz x?Z @yzg ; z .c yEZz - ~


g

{Zp$
nZ x?Z :Y m
Z \ W V: y.6 V

uW

Z !

'
'
YgzZ c
B x?Z:Y m
Z vZ1~ Z { N
V7

m .c - xsZX n 71\ W
* g t\ W

y
Ysx x?Zm.[g}Z
z c

f x?Z

n kZ
c

xx?Zm.X Dge7 ~0

zZ}
v {z YV;

{C " LZuZ xkZn kZ *


qy
hgwrZzf Z}
xkZ
X c
y OVL u
Z ZakZ ~ ~gz'
1{ c
ix Ze~])

= y
x t 4g e = vZ } n~ k {g!
x?Zm[

x Zu]t9
kZQgzZV@
kCP~B~7uyZP

]gz~( Zzg y!
i c 5Z Z V9
kZ ]gzh
Vzz c
GE
3N~ y!
Q kz sx?Zmyzg; c~ x kZ}
i ~X

xZZ kZ {= x`
q
Z)f } yZ } Y vZ c
Dn
g q
Zg vyzg; g
Zpg ~g v.c

kz[gX,O=

68

~gv Y V*
~g Vz ?n h 7 Zgvy
N Y"
c

X ZzG
]!

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

Q gz Z Y k0
y
Vz
) ( 16) =Z [g

Lu
Z Z B}g ( N

H . y
(17)}

gzZ ^ 70
V; LZ N

(18)}gZ
wF/KZ k0
}g

Vz]*
?gzZG G x{z gzZ

x {z ~ .(19) ~
( 20) Zz*
~Z
H
z kZ

Y V*
~g Vz x?Z @yzg ; .~`tW

gzZ
c
:Zzg6f x az x]KZVVz B}gv

~g N gz Z s Z}
QgzZ Y k0
y
Vz

!
WLZ 7Z @
} Zi W KZgz Z} B}g LZuZ x
t ] !
h^et y
x?Z @yzg; z .X N Y]z

yZx B}g Lu
Z Z t ] !
~uz wg s[g

69

,g

gZ *
.y
e
' !
Vztx?Zm .X +4 I] !
ht

B ZL u
Z Z @

Z'
{z[ggzZ @
Zz[gLZp {z

@
0
z
"x KZ ByZLZuZ X
] }
LZuZ{z

X @
{nxo LZm$
~~ !
~ !
'
Wo LZ

k
~ gzZ 0
~ &7z H ! . [ Zx?Zm.

? Hx {z ?gz Z s
1g ~ ; g C{Zg5q
Z ` WgzZ ;gJ

X~Vz]*
?gzZ H

wq
J
Z c ]!
hy
x ?Z @yzg ; z . D
~i Zg x Z

y
y q
Zy!
gy
WB:]i YZ Y~y
g !
g7Qg6
} i Zzg

,] !
Q y
wg vZ {z @
wt Z9q
ZC
!

KZgz Z 1yTx?Zm . y
c
hx gz Z g0
Z Vz6]i YZ y

m .._ e
Zzgq
Z ; gJ
k

~ 0
~ N N Zr?

x?Zm .X ~ Vz]*
?. y
g wMV; y
x?Z

t Z%y
kZ H Hx (Z . c
[ Z xZZ kZy

t : =Z
H
zkZ ~x t c

\ W c
O
q
Zx~
G
" Q ~ Y% g
45E
-E
ZL u
q
Z Z{z Zg 6g>XG
q
Z s
\ W !W Ok0
}: : OkZ { Zg Z Z ;g C c
i6

X 79bg Z
~Vz]*
=Zc

}[ Zy

0
= Zy
h
F
'

i ] *
Z y
x?Zm .

70

xkZ} @
Zz %fVLu
Z Z 3g xLZuZ 7y Z
3g x VyZc
V ~lgz6~
yZ lgz6~
X x~ Zzlgz6
~7yZ6
Z~]gkZ

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

}gv~ Z kC{ ?= Z

= [g}
` k0

gz Z ( 21) c
~ Vg= gz Z c

;g yZ t 6
y
( 22) 3g xL u
Z Z

. ( 23) p H =Z [g

yZ gzZ Vi gzZ V W {z
?
Z [g Vzq x yxg

LZ y
(24)Zzp
g

( 25) g g?H V Zz

Z Z \ !
}gvgzZ Zg v{z .

( } Z) y
( 26) [g

5s~g v wgt Zg v"

(27) y7gz

71

y
c
[ Z kZgz Zc
[Z xZZ~]*
y
x?Zm.

:= Z
H
zkZx t ~c

\ W Zg sH Hx (Z

Y%t g q
Z} :xt=gz Z7wi *
kz6
z kZ
.kZ ;g6LZuZ s{z Zg
c 2[ Z Q ~

~
` k0
}gv~ Z kC{ ?= Z
c

x?Zm

x?Zm .
` s+hg^~Q T e *
O= ~g !
g}gv

? y Z 6 Zg v:gzZ ~]*
~: c
Ct s
z kZ

? c
/ O}zz kZ ? Z Ux |$
B}

m . c
~ Vg=gzZ c

= [g}1|$
B}

m .Z
3g xLZuZ ;g yZt 6 H c

x?Z
X [g VzqxyxgyZgzZViV W{zc

x?Z

VigzZV W{z c

x?Zm. Hp=Z[g y

g?H V6 qgzZ V- g ZjLZ y


[g Vzq xyxg

}gvgzZ [g Vigz ZV W{z x?Zm. ( ; g H .)g

V-g ZjLZ y
~[ Z] Z
g ZyZx?Zm. [g Z Z \ !

kZ ~X y7gz
5s~gv wgt Zg v" !} Z
gzZ wZ Z Z}
Vi V W{z kZgzZ h7 |=Z [g
7{6|\[g x?Zm . ? y7kZt gz Z[ Z

72

Hzg
Z ZwzKzkZs@Zz b \ WO k
Q~XkZ H
X YyT=Z[gy
ZY
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

yQgzZ [fz t{z ( Q) .

?
Z [g Vzq
yxg

( .} Z) y
( 28)n
g=

gz~ c
qZ} ?
Z
.( 29) Vz
~ V-{

? zg k0
}g v~ {Zp

F ?
Z y
( 30 ) V W
CZ .: (31) W q {z
gzZ ( 32)
0J j Z
z Z {z c
wZe

7
e Z {z B; CZ VrZ

(33 )
0Z-cV Zz

? H=Z[g Ct. HwZtyZgzc x?Zm. y

kZ [g kZ yxgyZgzZ [g }igz ZV W{zc


[ Z \ W

[g Z Z\ !
}gvgz ZZg v {z[g c
[ Z u
Z z x?Zm.[ Z

Jt x?Zm.X : Z-t V- gZjgzZ c


W~uy
6[ Z}uz kZ

73

y

1 ] !
Z x?Zm .y
?g zZ

b

y[|Z CZ 7J~ [ZkZ x?Zm.J

`gy
H [g [fz t{za n
g=?
Z c
[ Z ZgzZ 3g ~gY

H Y~[zz q0
egzZ `gy
H Y wz[z [f
7Z}
y
Q7GgzZ7? Y~p~YW]Zgy y

y
x?Zm. ge
Z@Zzq
Z~IkZy
gzZx?Zm.

z c 3g x3
i Z0
Z .
\ W 7{LJ~ [Z J

!x~ i Z0
Zt e *
g (Z i Z0
Zt VZz { o
~ .gzZ c
WFQ6V e}:[ Z i Z0
Z: ]x?Zm.Z
y

ZwJg{ kZ Yx?Zm. Hn kZf { V{

:~ N.kZ J Ot wZe~ N.0


Z}x
QV W ?zg ~{Zp c

x?Zm.~[ ZkZ 3:

CZx?Zm.O? ? H 3 q{z C
Z. y
g Zh Z6

B; ~ KZ c
3 {7u
Z zy
\ WgzZ
0J j Zq
Zq
k Ze6} i

gzZg { kZVgzZ zg bV `g wZe


Z

X
bQZe~{g !
z

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

74

Zz
k0
LZ y
( Nt)

z YC
t Zz V- g !
g
z Y o LZ Let( 34)

Zg H~g v C[ Z} w=g f

kZgzZ Z1
( 35)

~C
C
gz Z z }

, }g C
c
z Y

N Z

zYC
xk0
}{z (36)
x6
z {gHq
Z (O) (37) }

BVgzZ(38) aN Z

z Y

(39)N Z c ?
c

{z
Z D ~zc Vz

z Y Z

(40)N YW
( 6
yzg;z.)

]Z7yZgz ZC
Z
. B;gzZ
J j Z ] Z7zx?Zm.

g C
VrZ e *
H[ Z CY7 Vy
c
#~ wj
{zOY~ u =g fyZgz ZN Z

z Y Vzx{z ,

Z%
zgzZ
Z x- Z%
z X aN Z6
z { gHq
Z
z Y
y Vc kZX MyZ~xqg{g
z
e

75

bhZ

zN xt @
iz.x-
HgH
Zx-

x?Zm ., q nZ yZ [ x
z Y
VgzZn Y
] !
t y
x vZt BN hgzZ VN Z { c
i { c
i v T e

twq]gX . _ Zpx?Zm.Zgt y
{ c
i q Z
kZ \ WX
0 J j Z Z ( {z x?Zm . VX

X w{oZ}
y
gzZc
ghV}7

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

y
VrZ W
z Y Z

( 41) A x Z H W

} ?~ ]gkZ V; y

. (42) Y H m{
Vzq yZ ? yZ ( x?Zm)

VrZ ( 43) Zz ?
y
gzZ BZe V KZgzZV(g KZ
( 44)
Gn]

N Z6{gH
zg zZ 1 Vz

z Y }(} ( o }g7 y
Q

t y
Vz
z Y [ @
"c cxkZv y V

} ?~]gkZ V; y
A x Z N Y[ x
ZcZ (

76

kZ4 T e c

Vz

z Y x?Zm .X Y Hm{

~ VY]i YZ \ W z Y Z
e *
W7~f wZt 6

x?Zm.{z s 6kZ *
yZZ yZgz ZN W yZZ {z T ex?Zm.
X Bs ZZh 3gzZ,

}gv= % {g
Z t ~ ]i YZ z YVz

z Y

wZeCZx?Zm .
Z7Z z Y}gvq
4
} 7g e x

Vz

z Yx?Zm.:gzZ: @
gzZ D Yvge v @
hz0; j Z {zgz Z

} (
gzZ ~ N VV(ggzZ U~ 3 x CZ Vz

z Y[ ZX @
C
6
. t Vz

z YX N W
n]y
gzgz Zt Nz

XV
c
Vg"k0
}g gzZ _q
Zsk0

0,
ZztH' 3 Chz~ ^VzV(gVtVz

z Y

V\WV ^] n] ]vL L
c

bkZ~ps ZZgg hz

m. oi ^`] av n] nm L
L MbkZyZt~gX c
g

k
x] s q
Zz Y gW Chz V V(g yZ Z kCx?Z

{C z Y "
U
g
uz yW
*
z Y @
g =g fwqZ
( DZ!gzvZz )X kg {C'gVz ~y
WklyW
X
c
kg `

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

77

c
wZe CZ ( x?Zm) .:
( 45)
V-i !
{HyQ {z 7
e Z

~ }>
z Y x
z Q

yZZ6=Z[g VrZ ( 46)

[g yzg; z . ( 47) W

a ]i YZ ? y
( 48)

Z(Zgvz G W yZZ6kZ%
c
2z Y T
z Y

Yxd
k

.'hz bVzVV(gVzgZD
Vz

z Y
qz [ Z

; gVgyZgzZ Z Zb ; j Z kltc
wZe CZ x?Zm
Zzxt Vz

z YZ

{i] Zg7 g} 3 bVz

Cx?Zm c
gh 7Z {7xg;Z Y ^g yQ
W yZZ6=Z[g c
y Z 5'
VrZgzZ Zz bhZ6yZ|

X [g yzg ;z.

yZ yZZs yZx'

Y y
:]!
yZtVz

z Y

]y
Wz#
{C
bY| m
8
g Z {zy Z yZZtq0Z]q
Zt c

6=Z[g *
y Zt Vz
z YX {@x Vz]y
W W7Z

78

=Z[gsgzZ D:f Y m
ZVz yZ
Z [g yzg ;z . W yZZ

f yzg ; z .V ~ =Z[g Yy
@
y Z yZZ6
Vy
[ ZX [g yzg ; z. b[gkZ [6y

Zg v Ggy kZ%n ]i YZ ? c
xZZ6Vz

z Yc m

kZ } 7
{i $
wkZ [ Z c
2z Y T
z YZ (

3gzZ H7 {C
b 9 hLZ ? b s .~g
y
B~ : W~gv

.? c
x ZZ y
t 6Vz
z Y

X ~`tWZf T~ Zwh
Vz
z Y

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

#Vzc gzZ V; }gvgz~

?gz~gzZV Ze^ +
Y

VrZ ( 49) Vz \
6
Zz Us[g LZ 7{ Zz6
Zpt ~g " ( 50)

Y} jVk
}g [g Zg
(5 1)Zz yZZ

yZZ ? ]i YZ ~ Vz
z Yy
f~`tW

yZZ] !
ty
Vz \
6 gzZ YZwkZ d

79

vZ Zp~g Zz Us[g LZ7{Zz6 Vz

z YZz

'

i Vz
z Y Zz yZZ
}s Vk
}g

~(` tgkZ~ vZ {z [ Z ^ sp"


LZ VrZ *
q g vZ yZ m: U 7Z ~(

t T e { k
kZ xgzZ c
` z Y~ Hf Vk

{
!
N {7t x?Zm . Zz Z}
y
0
i ~g : ] !

Vz

z Y,Q7 yZZ % }5'

gzZ,y ZyZZs

X +4 b] !
ht yZx {7x?Zm . ht
E
-!
6x?Zm .~gz kZt W Zz yZZ

It Vz
z Y
X ZzyZZ

t yZZ
~V Zz yZZ~ yZykZ Y pt
E!
E!
. YW - t~V ZzyZZ
~Vz
z Y YW : { Zz6V y
VrZtZz yZZ
~#
Qx?Zm
X c
L J m
6
7Z ._y ZLZ y
hD

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

80

\Wkz ( x?Zm ) . gzZ


N Yw] ZgVZgVz}

Q ( 52 ) Y H
\WY

c
~VzV Zz y

( Lu
Z Z )
)t " (53)
{z " gzZ ( 54 ) ~ Z

" gzZ (55) Zz ~

(56) o Z yZv

VZgzZ ] !
yZ ( VE
) yZ

{gzZ V Z

yZgzZ (57) c
w
gzZ Z bkZZzt (58) VD

( 59) c
_gZzyZLZuZ

VzgZD
gzZ
; j Z
'

i x?Zm . V W ^}g7

HP VVzz yzg; z. xtgzZ 1N


V

~ k{g!
v XN yZZyZgzZVz

z Y e X ~ gz Z
$
E
Bgu

1g y
bgzZg Dg e gzZ y
1D Y E

] Z7F x?Zm . x kZ g 6
e Q KZ v ~^J
k

O g

W \ W n x?Zm . L u
Z Z : yZZ 1A

81

[g g

u by
Z
z W\WgzZg~

Y- V]ZgVZgVz}
kzx?Zm. {Vkz
X, Zg v

LZuZ sx-dLZuZ ~ zg ~0

z Z}
kZx?Zm.

] ZgVZgx?Zm. ag- i VE
c
~d
KZ

GN Zvc 7ZgzZ y
- LZuZ

y
{ c
i} kZH
gz Z g ZD
,b ZLZuZ Y

X eo Z~yZ1~ Z{zp
Z

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

VE
D zg y

Vz Z
Q ( 60 ) H L u
Z Z

[ Z 1N }uz q
Z Vo)

. ( 61 ) } G .
[g ZB}7

( 62 )
{Zg ~ G
6g CZ \W kz s .
zC
kZ
O gq
k , g

VzuzgzZ ( 63)
b h N } (
( 64) Wd

(kZ

82

}uz q
Z V o) V z Z

H L Zu Z D O

Z ` g Z`
{
!
g Z @
g Vt y .6L Zu Z
} (gz Z
{ B ]ty
K Zx? Zm .X } .

y
z x *
.6 7?
Z Z 7WZ Hg Z`
y
6\ W t

[g ZB} c

{ z 7
C
(Z D
x X 7
X V Q~

1BvZg Z & ] Zg ] c
W7~
gq
Z (Z

~
g DkC{ gzZ W vZ g Z &
X B}g vZ: !1Z ^ #] ] viL L

!gyZL Lc

x x?Zm.N YD:i ZZg f ~y


gzZ@y

B}gvZ ^ #] ]L Lc

~
gB}[g Z"

] Z f D
f vZ ~
g
1ggzZDf [gx?Zm.

B}gvZ D
~
gB}[g Z D
x?Zm .X

]L Lc

gzZ c
5BLZ Z& ~
g c
57BLZx x?Zm.

B~
u 0
wg LZ Z
ZkZ S#
Q ~
gt ^ #]
X i Z
u Z

Zg Z
zg ~g CZ c

. Hf .6 LZuZZ

tIIbVz h N , 0

bh NzC
0
gz Z
Og

83

kZ {7b 3 bh N s ZZ 0
{7x?Zm .
( 12) {g !
0
{7t : 3 ZgVE
T WS0
Wh
q
Z
z
{7t 9 }uz q
Z VO QO Z Vzg Z- 0
QgzZ *
Y0, gZ-

V2 Zg ~0
c tVE
*
d

VZuZVE

X {7 ZBggL u
Z Z xg !

J
zkZ

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

] Vx yQgzZ .

c
t Vzuz Q ( 65) ~
yZgzZ
gz~ kZ " (66)

( 67 ) : Zz yZZ Z ~

[g \W" gz Z
( 68) Zz
3g

yEZ} (LZuZ 05 Zg {g!


Zg 6g x?Zm .Z

LZuZ \vZ bkZ 3 Zgtc


1ggzZ-6V2ZgyZB
{7q
Z t ]Z7 x?Zm . c
}g )B s gzZ Z

{z 4 4Z~ggzZA 5ZgtVrZ [Wd

HkZgzZy

gzZI,g Z- 0
c
qz w
g Wg0
Z}g }g

X t}g}g t

84

yZZ Z~ VE
yZ
c

~gItW
~(~Zz kZ
c

7Z 3] Z7lg \W[8 ~ -~
g~ kZ 7Zz

g \ W : yZZ {z1Hq
Z] Zg y c VyZ ~ xs Z

x?Zm.7] !
5c
W7B\Wnt V: y.6nkZ

kZ V: y.6\ W 7yZZ Z y
x13 ]Z7 x
#g y
W H{C
b O ?
y
x ]kg clg ~Zz

#wg}g e l
t~g}g }g {z
!
X Y !

'
:gzz b & ZKZgzZ

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$


J47Z'
( 69) /G

Zt yQgz Z

x kZgz Z\ !
LZ VrZ Z

VrZ ( 70) ? D] ?

D ] VG
Z'
Z (7 1) TgW c 7Z

7Z ?Z
F
c
~g v{zH

yvgzZ {z c
( 72) Dg

(7)VrZ(73)D
D bZ Z Z \ !
LZ

YZ ( x?Z m) Z'
Z c
0

85

g D ] ? C t

"(76) ZZ \!
}gvgzZ ?( 75)

h'
) } (
) {z

( 77)=Z[gZ(7q

~ u 0
gkZ Z'
w6# + :lg ~
g

V1] uZznkZV:y.6\ W[8 -[8


f y
z .

mZ'
Z ]|Y m
Z]
9xgzZ q
Z Zz y
z . W7B

\ W} 7VQ Z7*
o ] ) xKZ 7
Z ; g YHyZzx?Z

D] ? x KZgzZgi W\ !
VrZZ
< yZz x?ZmZ'
Z
gi W Ra cg@
x*
\ !
\ W gi W R x?ZmZ'

Z Z% \ !
V

X ( Lg @
Wt :Z\!
6
R ~! )
\ !
akZ
F
\ W

lgz6gzZ R %z q: L L
\ !
gi W ,bkZ~ ~1

L e 6
] 7ZgzZ7VG c
[ Zx?ZmZ'
Zx

H F
c
~g v{z C c

~h
F
VG x?ZmZ'
Z ]|
M
7yv M
7 c
~g v{z Z

Z%\ W D yv
: {zh ?
'

i kZx?ZmZ'

ZH{Z
] VzyY", ZQ
mZ'

ZQ c
0
D bZZ Z \!
LZ ntsgz Zg [ Zn

}" Z Z \ !
}gvgzZ ? g D] ? Ct YZ c

x?Z

86

Vi Z0
Z x?ZmZ'

Z *
X =Z[gsgzZsqX 7q

i Z0
Z e X 7g n [ ZwZ Zg

[g }{zg 0VGe ?c

\ WZ[

X 7qh'

Z=Z

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

e
Z@ z H Za = T

( 79) @
gz Z @
= zgzZ ( 78)

= z V @
g F ~ Z

Q gzZ } Hb zg ~ z ( 80)

= TgzZ ( 81)
{0
i =

y #
V ~{z yQ

=[g}} Z (8 2) }
s
5B V ( = gzZ

V Zz W~ gz Z (8 3) }
( 84)g~g Yf Z~

q }"
c

x?Zm2[
g Z~gItW

T {z=Z[g =h
'
] !
S ~ u 0
tWkZ =Z[gs

\ W = z V YgF @
@
=gzZ e
Z@= zgzZ H Za =

87

Z
] Zf ] c
C gzZ Hf ] yZ wrZzf [g

Za
~ Z ] yZ 7 ] "
!
yZq}gv
t c
~ ] ~gt b *
*
b e
Z@] ~g !
c

Z@gzZ
e
Wf Vzx *~f Za Y1bkZx|

@
YWf Vzg" ~f
3
Wf Vzx +~

Vz B
*
3
Wf
Wf `*
Z
X n 3
Wf

t ~ VG @

{z V @
Yg F ~ Z
c

t ~f]

}
~gz$ } yvg Fc
} {z7]

Y ~g Fmw~E X X} = / ~g F {k

] KZ{z Y ~gF svZ)Z


X
p Q/_
~i *"

X X ~gFZ {@x

~vZz c

f xkZ x?ZmZ'

Z Df Z]
7IZ] {z Z E
<X M
7x,Z "
}g v ] Q {z } Hbzg

~C
tX }
s V y#
yZ= c

bkZf gz Zq
Z
Z'

Z p { k
x?Z:Y m
Z:gz Z%N ZzkC6g

t q
ZX : wC
Z%'!
&{z fV x?Zm

t] !
~uz : t Ht "
} (
yZ c

6{7 Zh pVG \ W

^~C
tVgF~c

\ W 6
~C
!
! Z'

Z VZ

88

Vz0

g {
!
Z
] !
~ Vg F
!
Ze ~gv~ Z% :

~ Z%\ W~C
t ~c

? yy{tB} Y7
^nf ^m ^ ] L
L @

klyW
: N ' !
Vt s Z

: tg ' !
Vt Y1V- c
y Z t x?ZmZ'
Z
X 7{ k

tgzZ ZzKgzZ Z%Zzt tg

] zD=vZ} Z 0QB; c f Z]

Vj6
& Zb &Zt~VjS iZ0
ZiZ Zi Z

x?Zm2 xm{ vZB Vz( X } 5 Vz(=vZ

T
V*
{gzZj{h
I,Z=vZD gzZq
ZQg
\WO, H c
{gzZf=gzZ,~zcJ
#
v}uz

LZgzZn
gZ Z'

ZIJ
lWgzZ g z g(ZqJ
'

i
X 6 Z'

ZI6
gOt#
QD[skZ

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

89

} ~VNg Zz
Zz=gz Z
} j\ !
( ) }gzZ (8 5)

gzZ ( 8 6 ) ~ VZe {z "

N YG {0

i {g !
z v
y T

w : y T ( 87) *
: {q=

k Q Z ( 88 ) zZ:gz Z }

( 89) Zq gvZ

Y ~ d

c gz Z

c
C
c iz c VZegzZ ( 90)

V Y yQgz Z( 91) Y

hgvZ( 92) D] ?X{z


!$
Zgv{z c
M
~gv{z H

( 93 )M

f gzZq
Z ~g ItWkZ f V x?ZmZ'

Zg I] c
W

jgi W\!
( )}gzZ_gZz
Zz} VyZ=vZ

X ~V{Ze{z}

*
c
w
x?ZmZ'
Z~ kZ

V c
wZkzZ
~
ggzZ <
x?Zm2

90

gzZx\vZ79tX g vZ' e 7
I

} j\ !
}vZ gz Z q
Z7
g U]
xz a} (

Xg f W R Z% \ !

cg f W R
LZ x?ZmZ'

Z g
, ~g ItW

{z{z Z
6 OZkZ H{z yZZ x?ZmZ'

Z kZ
Z'

Z
Hf bkZ~/gyZZ g Z kZx?ZmZ'

Z
Q

] !
t6x?ZmZ'

ZZ
zz{zkZs*
cg f Wx?Zm
X g Z kZ\ W vZ {z

K {0

i {g !
z v y TvZ c
n gzZ q
Z~ k {g !
x?Zm2

} LZ y #
axt \vZ *
: {qy kZ= N Y
X X ~q

\ W e
Zzgg
uq
Z vZg k0ZvZ*
~pz ~g g

g= D
vZ
] !
H~ y\ W ~
g!vZ
Hc
g


QvZ Yq
4
[g LZ { ~ ?Z
c

yZ}~ * ~
\vZ H ~ V; }n{z Hx V#V#
kZ[ V>kZQV@
s V yZ~` WgzZ c
:C
V

( ~1)XVZgx uWzg ] kZtY~}~B; N Z

y kZ *
X Zg y#
~ k{g !
x?Zm2[

n q{z s zZ: Wxw : y kZ


HybkZ

91


Z, :x zZwkZ{zVzg Z0
ZZtpq

zZ } {Z
w y}: {Z
H ay

6{Zg nw CZ
p
Z ciz c

~
g ~pg
u} {Z
{zH] Z
g M bkZyZ ~ pg
~
ugzZq
Z } gL

X CWx kZ,q& @
Y%{Z
c

zZ C c kZ zZ( @
Y c
VZ TD{z :tgY

] a!
*
&T~ V ~pg
ugzZq
Z0kZ } {Z

{z Z% X }
4Z~
kZzzg6VyZvZN Y

XZX VZ'

Vk
u w
$- p D
c

Fi8Fw Z (vZ g ~ Z *

Wx w {z#
D
$- {z ke,
& w Z e
X Ze GZ}
sp

{L {R {z s Y ~ d

c Vzg6c

~gItWZ

X V{z Y VZe Y ~C
3cVZeg X Vk

X V{z[ Z M
}!$
Zg vc
M
~g v{zH D] ?

X, ~g v{z y Zgv0

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

92

Z
zQ ~ ciz v {Zex{zQ
H Zg +Z gz Z (94) N Y
( 96)} D ~ : W (95)

Z
( 97 ) ~ Ze?nvZ
g Z
~z) [g (G} Z) ?

c
{Ze Vs ( 98 )
7Zz lg\ a}g (99)

l ( 101)
z C:gzZ ( 100)
g Z0
ZZ6 @
*
Y {g!
z~ *

gz~ kZ" (102) D Y0

: Zz yZZ Z ~ yZgzZ
[g \W" ( 103)

( 104) Zz
3gu"

-6
X "
{z Z% ^L LYc
Z

~c izzQWzg

7e
yZ"
ByYZz] @
YZ eVG D

VM
) ~g kZgzZ+ZQN XH7Zg YZ

~ cizp
qyZ~ c izXN YZ

~ c iz c
gz6-6VGWzg
g )6g Z LZ ~ Ze?nvZ} D }uz q
Z t

93

g Z
'
Z'

Z}
} VG}:x7Z ~g ) ` W1V

H zZkZy- Z% VyZH{ WV6


] VG}gz Z

g YVzgZ0
ZZBWzg Z
2~x`
Z Z Z \!
yQ c
X g :
z Zg : } k\Z
z kZ g
Ym
Z

Yc
N
~* 7ZQ[ Zl}tg Wx#
4z Vzg Z0
ZZ

:gz cg Z]gzZk\Z ItyZ,x i Z V}'


{z

(Z {W @
/ vZzgzg @
Y y~ Z
{~ x

klyW
yZkZ qzx zQ
$ 1}7
@
qg s[g By
ZZ
L L c

y bk Z~%Z >g

~ kZc

f n] ]m ^^ oL LX @
Yw{z
$Z
@

X:ZzyZZ Z ~yZ

gzZ} +} [ Z+
e
vZ c

~y
Wu 0
tW

{z
/
Z /*
7~~ [ Z {z g
X s gzZ

wJ

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

94

( 105) d
Vg x b

?H yZ b F yZ Z

}gv~ " (106) Dg e 7


vZ ?( 107 )Vwgg Z Zn
?~gzZ ( 108)z
Z~gzZzg e

`
Z Z @
7]`
Q 6VkZ

vZ (109 ) 6=Z [g s
H x( 110 )z
Z ~gzZzg e
\Wq N W yZZ 6\ W

b (111) V {0
?q nZ
mH= + YV yZ
[g }s [ yZ ( 112)

( 113 ) @
g
Z)f

b wgq
Z s c
P x d
VgvZ x x?Zm b

;g Zz wZt
g Z kZ c
PVg c

klyW
1x?Zm

vZ wg X q
Zx VgxakZ *
PV1}g *
Pq
Z
bkZt n zg Z'
C
wg X q
Z
wgq
ZC
a kZgt wZp Z}
Z
Zc
g KZ wg

95

yZ Z
g Z yW
}g g Z tWq
Z klyW
X g Z Xg Z

x?Zmb VVwggZ Za}g v~7Dg e ? yZ b


7 Z% V
p gzZyZ0
{X
c

yZ

~gv Q bT @
kC}gvb ;g Y c
k Z Zp7Z
X Ze~gv Q b Q p ! x

J
?,z ~
kz6vZVwgg Z Z~D
\W

KZ ~ Z
H{g
Zt
}ZLZ \ W 7n ~

~ Z Z}
7(

~ V Z VV;g w}Z~?0

i ~g7

n ?6VKZ kZ ~
gzZ ] !
Z x \ WQ V Y
q

z 6] }

KZ Y f 6
=Z[gvZ `
Z ZX ;g7]`
Q
{z gzZ
,Z r
kg +
Z t $Y fg/179
Yz ] }
KZ {z q]gz
Z YZ
7z

XD Zg Z
CZ
Z Z& *

Q c

ou \ Wt Y7 ~
qkZ\ W b Z`
0 {D1Z

HgHnz \ W6g.gzZ c
W~/XtQ ?Vz ] zZg
VLZ~

6x?Zmb x X 7`w~ Tz
zZgz ] }

gz'
d
vnS
Zz + }gN b HnZZgzZq
Z

g X ; g x?Z:Y m
Z9z Zi Z0
ZtVgzZ Z (Zg ByZ

V & Z~ {g !
yZ c

\ W v S

g zc}6nZ Z kZ

96

]KZ VrZt Zg v 4Z~ xs ZgzZ wJ] ~ VrZ

Xg
Z)f[g}[ yZ7c kZ= HI+ n

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

Y ZLY !
~ c

(x?Zm ) b

V; ( 114) 7Zz gz Vzg Z0


ZZ
VZz ge6gZz Z[ Z

c
W: i !

Z b g gzfyQ ( 115)

\ W ( 116 ) Y c
g
= x ~ ! [g}} Z n

yZ gzZ } ( 117 ) c
P

Vzg Z0
ZZ= gz Z}
yxg

(118)} ]X B}

~ 7Zz gz L ZVzg Z0
ZZd
~ c

x x?Zmb

v S
Zz + } t x ~
u 0
wg}g VZz g e Zz

KZY !
yZ[8 ^ni L LZ~
u 0
wg} Z7ZMd

X *
:gzV

`e m m] _iL
L HybkZyZkZklyW
(~uz

~
gX , :gz LZ7ZD c
[g LZx
zv o] ]^e

97

Y !
~p
gzZ ,Z ~y
W c
W~ V'xs Z c

c
W: i !

Z ! b , qzVR m}:[ Z ] Z
g Zx?Zmb x Z

x~vZ} Z ~ ~ k{ g !
x?Zm b [ ZX Y c
g N
} 2~ [ Z7Z }
~y
Wyxg yZgz Z}[ Z c
P=
X XVg Z0
ZZ}gzZ=

x?Zmb ~} $
Hg Z%q
Z x
72
X t

Vx t VV- 6yQ yZZ x \ W t ,j]t]


V 0
Z`I
Z 6,j~
* N Yy!
;gJ

i Zg

Vzh N N Y {nt , c yZ !g @
n
;g yp i
zZ yZ Y c
W70 z~ * ~ D
=rZ G
*9g q

X N WyZZv
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

~BkZgzZkZ

V !
Q ( 119) ~ ] ~


~ kZ" ( 120) c
t

7 Zz yZZ v Z ~ yQ gz Z

gz[g Z" (121)

( 122) Zz
3g

98

~ XV\ WgzZ\ W
i Z q Js x?Zmb

y
3gzZ} h}h] *
ZnC
V
Z t 1 X

$Zz + \W sV
Z X
z kZx?Zm b ~
x x?Zm b t ]!
gzq
Z~x?Zmb Zz kZ uh+

sig Zz : yZZ6\ Wytzz :yZZgz ZX wig ZVzgZ0


ZZ
z Zz ] Z
xX $ yQ vgZ ] zg S
gz Z
X g 6gz Z s{ c
i
zZz] V; vZgz Z m
V; vZ

kZ{z sig_Zv f 3ggzZu 0


vZ~y
W`tW

e
Z@7Zidq
4
kZ Zz
3g{zgz ZD 0
7e
Z@ s
X
i Z

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

yQ Z
( 123) c
PVg x

7Dg e ?H x yZ
g Z Za }gv~ " ( 124)

~gzZ zg e vZ ? (125) V wg

6( V) ?~ gz Z( 126) z
Z
s `
Z Z @
7]`
Q

(zZC
? H (127) 6=Z [g

99

?gz Z ( 128 )gyg c


z6
? g yk o6yQ kZ

D ?Z
gzZ( 129) g

vZ ? ( 130) D J
( 131)z
Z~gz Zzg e

]| X
c

f x?Zmx?Zm b d
Vg

7Z x?Zmx yZZ
X x?Zm ]|VgzZ x x?Zm

E ~ ?mZ c
~ V wg }Z Zg v~ 7Dg e Z}
?

6 Zz% 0
V }g `
Z Z 7]`
Z VkZ ?~ V ;g] !
X z
Z~gzZzgevZ

;g~ kZgzZ D yk6(zZC


{z
c

f x {Z
" q
Z x

0x wkZyZc

w Z klyW
nkZ @
:x Z
z6

Zz YW} 96
kZ `'
6
zZ ]g q{zD
0ZG

} 96
x akZ c
C
*
ZyQD akZ] Zgqtc
f
N

z @
Wf ~i !
F
~ Vz x X g(Z3 Zg Y

[ NZ V, Zcsz^KZyZ @

YWx {Z
" {C
~
c
vZyZ x{zC
~gz +~]c
+Z ~gz X

X g~~5Z ZZ
Tx{zC
}

100

?gga kZ ?yk}(} (
t c

0x ~ykZ

x kZyZ 1g CZz *
YVy
s !
* e:tg

D
vZgZ]| x *
]g q]gz X #
c y

w~

yC
r
~e
ZzggzZq
ZX 7~4~ kZ Z
Zi ]gz ]g q{z

X cy

i Z0
Z: e
. D

6{z Z

c

f
w gz Zq
Z x

c
x x kZ

:
W1 [ :pL Z: pyZDg(Z

Y *
^
iz{ c
iu1 ^
Y] 5t Y 1!$
c
YZg c e
Z@

8~Vwy

w: y
zx*
g

gz,y.6v
wkZyZX 7
X z
Z ~zgevZc

x?ZmX}g
~

gzmZ

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

]Zf kZ ( c

c
g x?Zm)

Vzq yZ ~gv Tzge

~gvvZkZ(132) Y?X

]!(133)VVw

6?V @
ge ~ (134) VZgzZ

VrZ (135) YW[Zy}(


c
,\W '

Z'
a }g

( 136) V:~V Zz

1 01

g2 Vz(}g t ]Pt
7[Z ( ,:\ W ) ( 137)

kZ c
P\ W VrZ( 138 ) Yc

~ kZ" c
uh 7Z a

Zz yZZv Z~ yZ

6
[g \W " (139) :

( 140) Zz
3g

~( p K x yZgzZ p=x?Zm b x?Zm

{ c
i LZgzZggZ
0

igzz:.
kZ~gz LZgzZ gz
^ ] ]^L Lc

bkZklyW
wkZyQX B7g!
? yg !{ c
i VrZ

k0
}g x?Zm xkZ Q] !
tyZ~ s ZZ {g

x \ W , hg~zc Z \ !
LZgzZ ,] vZs c
WakZ

6=Z[gvZ`
Z Z 7]`
Q ?~ Vwg}Z Zg v~zgevZ c

] !
d
Zi Z Vzg Y V0
a N vZx } Z c

\W

x V ;gge [Zy} (6?~ ;gi Z0


Z Zg v
ZG `gz Z

Z Z \ !
}g V- CWC4- '!
tX '

Z'
a}g : c

2~ [ Z7{Zz6n ]5z t Z yZ ,Z WD

1 02

q
Z~ kZ c
uh7Z gzZ c
Px?Zm xg y
WX 7Zz
x kZX ggzZ
[g Z t | 7 Zz + v Z ~ yZ1

lp g Y ]vtWS0
Wgzi7
eZ QbkZ,
h

'

iyt ;g J
VZg] gz ZyJ W Z[ Z{z1lg !
[Z

~ ]ZgV~(~(yZX ;g J
~ !
yZ ; g J
'

z kZ ytgz Z

z! H !
x
'
'

i "Z ]gx Iw$

Vzg Z$

ggzZ
{zc

~y
Wg ItWX Huh
X ,/{z

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

Z
(141) d
VgV

H yZ ( )yZ
Za}gv~ (142)7Dge ?
<X(143) V wggZ
gzZ zge vZ ? ZE

?6xkZ~ (144)z
Z~
=Z [g `
Z Z 7`
Z

Z~VzqV?H (145))f

gzZ~ V!(146)gTgB

gLgzZ ~ VX
( 147 ) ~ VZ

( 148) x3
pX~Vg

1 03

lZ F
Vzh N D ZF
Z p ?gz Z
gzZ zg e vZ ? ( 149) D y

( 150)z
Z~

bSZyZkZ klyW
Vx {z
c
`zx T x

g b x] Z xkZ ^ e ^ qL
L c


gZ

0zgzi 46Iy]*
k~ Vzg Vzh N ]*
k!
z @
WP M 0

i
m X 3 R X x ~ V F{)z qnZ V ~ Y Z

Vg c

\vZ d
]| VrZ Vx *
Fx x?Z

x s Z d
Vg x *
d
wg q
Z a kZ d

X yZZ6vZ {z @
uq
ZVg

x VwggZ Z Zg v~c

gzZ ~] h7Zx?ZmZ

X z
Z~zg evZ c

\ W 7kZD yZZ?6
q T

x?Zm c
kg
Z KZgzZ ge Z}
x?ZmgzZx?Zm b

H c

x \W)fvZ`
ZZ 7`
Z VkZ ?~c

~ V 4gz ZVX
yZ VZgzZ V!
g Tg~ Z V Vzq * ?

zg evZ D 'g qt~ yZh N ?c

\ W }kgpX
gz yZ~ b Zz

zzZ ]g '~(~ ZF
7ZX z
Z~gz Z

X ]J
gz
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

1 04

z: ~zc V Zz "( u

Tg D 0
Y~ }i ( 151)
'

VrQ (152) D7 b & Zgz Z

X ~VyZ ?( )

# ~g (153 )
Hz Y6
C~ LZ
Z y
Z q
Z
(154) 3 { 7

}i z:
Z V Zz izu ? xKZ x?Zm Z

z Y6
X VyZs?~[ Z x D7b & ZD ; Y~
g ] !
tgz Z ? YtQ ~g ? xQgzZ Z H

ttyZD V
DF ~ LZ ?
Z x?Z:Y m
Z
>v ~ Y
Vv V ~ Yx x?Z:Y m
ZX Y 7
X Z}uz q
Z {z $
Y 7 > yQX Dgz

X z q nZyZ?7kZv ~ Y,ZD J e6V ` ZMd

@
#] !
~g
C
c
z Y6 6 x

i Z0
Z kZ} @
nZ Z 6}g 7I N { Zg zg VG

T 3 {7 3 wg vZ\ W T e \ W
Z g *
~g
$
e 7? c "
U
]tKZX YW
Z~gv

X ~`tWZf T c

x?Zm]|~[ ZyZ

105

yq
Z
zZt ( x?Zm)

y {gHq
Z gz Z
0
kZ
kZ ?( 155)
( 0
)}gv
[ Zy}(
:gz *
: Z'

B
kZ VrZ Q ( 156)
( 157) D {z :, ^T

gz~ kZ" 1 [ ZyZ

yZZvZ~yZgz Z

[g \ W" (158 ):Zz


( 159) Zz
3g

y" kZ Hc_t \ W V-V e


Zzg vZ g k0Z ]|

y wg ^t V\W~g gzZnq{ k
zZ8
g cu

zZt c

\ W W
zZ y" gzZ wJ ~ k{g !
\ WB

}gvgzZy
Zxy}uzgz Z [ 0
Zt y q
Z V- [ Z
\vZ

X [Zy} (
:gz*
:1
zZX 0
7

Z *
q
g Z, ^ T
zZgzZ H: VrZ6]c
Z@yZ x?Zm

~z}uz y" *
q]Zuz gzZ
~ a
y" q
Z ~ 3 Zg

k~ H
zZ Zg kZ~g

k0
q]
zZtZ

1 06

g Zz6
z !
B VrZ ~7

zZ, ^TgzZ H6kZg ZQ

y.6\ W_ %f
zZ Wk0
yZ x?Zm ]| c
%f kZ

X zg OZ [ ZvZ?[ Z Hw0
#
wvZ ?c

gzZ

x x?Zm Z
D
e
Zzg ~
gvZ g '

Y ]|

vgT~[fz tgzZ Wh :
'
iq
Z
[ Z6yZ
*
? y{z ~
vZ wg c
n ~
g1 X vZq
Z uh
X wg1Z c

uh Zz Px?Zm
\vZ
c

~y
W`tW

t ZQgz Z@
7wi *
[Zt Z%{z Zz
3gvZc

gzZ

Z: {Z
qkZ1x *
6
G LZx e c Z
/
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

Vg x ( x?Z m) o
yQ y Q Z
( 1 60 ) d

" ( 161) 7Dg e ? H o x


V wgg Z Z n }g v~

z
Z ~gzZzg evZ ? ( 162 )

6( + V) kZ ? ~gz Z ( 163 )
[g s `
Z Z 7]`
Z

( 164) 6
=Z

107

k0
Vz% ~ V Zz y ? H

}gv[g}gvgzZ (165)D W

kZ Za q~ V- ~g vn
zi u v ? hg

Z ! o} Z VrZ ( 166)Zz
v V yZ c
W: i !
( 167 ) V~g

V @
xi Z0
Z q
Z
~ Vi Z0
Z x?Z:Y m
ZgzZg Z V

Vx?Z:xZY m
Z [Z c
Zg e 7Q x?Z:Y m
Zgz Z d
V1

x Z}
} Z ~ ] 5 * Z
Hf g Z Z LZ 7Z D

7]`
Q6V yQ {z c
CV x?Z:Y m
ZX V7}Z ~
+ x Z}
[Z @
Y m
Z<
tY1:zcx+ T_

+ztQ ^
Y ^`n n^] L LY f Q Dwzz
X
z 7Cc
2

[g}g v~V- ~gvgzZ DYk0


Vz% ?H xx?Zmo

Zg7] ZpKZ?XZzg

u? hgZ H Za

i$
xx?ZmoX ]{'gq 3g[ NZ Vz%c

tZg vH fi j] u^] i^i] L Lc

bkZ6x}uz klyW

108

XDx et VV Zz W
wq

,Z ? ^q ] i^j $ *]L L M bkZf Z'

xkZg0
Z]zg

c
W: i !
V!
yZ
Z o VrZ D] I Vz%

X Yc
g$
o N V~g VyZ

{g
Zt
g Z q]] e ^ i L L
g ZklyW

X xZw~KZ~) ;gZz

]gKZ c

~
g e
ZzgvZ g {k

1Z ]|
C

ZzgvZ g"
e
U
0`
]| @

7g6kZvZ @
q ) ~z

~+
Y Vg? @
7Y
' !
hvZ c

%& ~
g

*
O @
gDc
[ Z ~i !
F
t~] Z ~noxX z:wp
X XsZI ]Z $
\vZ*
O<1g

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

g$
ox?Zmo x Z
)
kZ}gv~ c

\ W ( ~
( 168) Vg Z ( Z )}n

yZwzIZ}gz ZZ= [g}

g y
W ( 169)} ] V- gZ$

1 X wz IZ
kZgz ZQ
{g (q
Z Z ( 170)

10 9

{0
!Q ( 171) ~ V Zz Y

lg !
6yZgzZ (17 2) c
{ nV
EN{n ~({z '

Zg e yZ lg!
~ kZ G ( 17 3) ~ F
Q 6V Zz Y

7Zz + Z~ yZ1
q
Z

'

i[g Zt|gzZ ( 174)

( 175) ggz Z

Q y!
i s }g T N o x?Zmo x Z

x \ W (z Z H (Z
Z [ Z
c
g$
ogzZ B Zw
vZ} [g LZ \ WX Vg Z x}nkZ}g v~c

~[ Z

t kZX g{z }h
] #

kZwz IZ}gzZ=

yZ}'
vt YtX [ ZZz F
Q6
yZ
%Ngp
L c
bkZklyW
v VE~E
p] e i L

mo}L Z\vZ:BV> Y^ n^] ]


Sh1 q
Z Z 1 Xwz I Z\ Wx?ZmoX qJs x?Z

x c
:B x?Zmo ~kZ5 W ~x?Zmo Z% Sh1kZ

wi *
[ Z6x x?ZmoZ
g CC
LZgzZ g C

~ KZ1N Y- kZ wz IZ LZo
c

x?Zmo Z

110

KZ `e^] ^ ^`fnm ] i] ]L
L MbkZyZt~pgX *
:B

Vzlg !
t '
lg !
6
yZX 6VyZ [ Z{z 6kZ *
:B~
`n ^_] L
L f bkZ6x}uz[ZkZ 7 0

[ ZkZS0
Wq
Z Bgz Z'

6yZ nr ^ru
X 7Zz+ Z~yZ1
q
ZG~ kZI!
zMVZ

6Vz'

Y }(} ({z f ggzZ


'
ivZ ~ y
Wg ItW

X Z(g,/

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

( 17 6) c
Z
PVg M Z I Z

( [Z) ?H x?Zm-7Z

" ~ ( 177) 7 Dge

: ( 178 ) V }Z wg n }gv
~gzZ( 17 9)z~zc~gzZzgevZ
Z @
7`
Z ( 6+ V) ?

Zg7 \*
( 180 ))f=Z[g`
Z

( 181) Y: V Zz L*
gzZz H

( 182) B zi ZF9z H yiz gz Z


}igzZ z c
: ,q yZVgz Z

( 183 )z ZQ: D Y~

111

XszxKZ \Wf x?Zm- *


~g ItWkZ

7VY Dg e Z}
?V c

\ W c
P x X x?Z:Y m
Z
Z Z 7`
`
Z V ?~z
Z ~zg evZVwgz} Zn}g v~
x*
zxq
ZM Z[ ZgzZ+IZ Y fX)f=Z[gvZ
X Z Z~z 91

Wx?Zm-c b & Z VVz yZ x?ZmZ'

Z]|

VgM ZX
#
VZy
CgyZ \ W v`
@
t p g !
zg

[ ZX @
Y M Z [ Z 7Z zz ~ !
WV;z x*
}i ~y~ }
uVZ *
Vc
g FVzM Z[ ZgzZ +[ Z ~ ] ZZ >gf M Z

q
Zta kZ G_9 q
Z c Vz yZX q
Z]z
'
h
Y Za ] Z0
{QBB q
Zy!
iX n
gm

X zg ~ w\ *
gz Z ~ ] I Z x?Zm-
[

t G 2~
h
X Z wi *
[ Z vZ6yZ | ( uu+ IZ Z

kCuQ {C ~t kZ c
Z
Ww !
Z 6yZ v Vz yv
q
kZ uh
'
v W6yZ N Z~ w !
kZ}g

6
yZZ
g D2+gz Z~gZ
0

iBM Z[ Zx?Zm-

Vz I !

'
gzZ c
W[ Z6q
Z6VQ Vz ~
6yZ Z: W
Z

h}uz Z *
~ ZV1V Z'
gzZ
!
[ Z6V

112

Wg ItWX ~gzgw mZt TX @


y
WVc
*
g

*
g h Zxg:~ }i D; YgzZz: ,q V
c
Q~
X YX T Y

kZ h A._{@t Z% z: ~ Vzq yZV L L

@
~ga ~ {gH
z LZgz'
xi 5 ~uz c
q Zz% {z {Zp x Zw *

X
c
s Zzw~ kZ 4Z~zkZ {z @

z

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

H Za Tzg e ]Z f kZ gz Z
VrZ( 184) H Za V ?gz Z

z Y6X VyZ s

s ~g ? ( 185)
H

?
Z ( 186 ) Dy VIN

z Z
Z yW6 ~ VD

}Y[p[g Z- (187)
- VrZ (188 ) D ?

y yZ d
( x?Zm)

"gzZ( 189) 1 [ZyZz

kZ " [ Z y ~g {z
yZZZ~yZgzZ
gz~

113

gz[g Z"gzZ ( 190):Zz


( 191) Zz
3g

Za Tzg evZ kZ c

gzZ c
Zg ex bx?Z:Y m
Z \W

VyZ c
[ Z 6V{ Ze x kSV ?gzZ H

Z
Z y W6 C
Z BN
N 6
Hz Y6X
{z
Z g ? }Y [g Z c

x?Zm-6q kZ x }

HwZ (Z ~
glg }
wi *
[ Z[ Z

~gv s ~
g[ Z z5M Z[ Z[ Z f ~L u
Z Zg
gzZ
W6yZ[ ZyZz ~pg y
W c
Px?Zm- x X [Z

w !
Z6yZ \vZakZ [ Zx a [ Zy u +p} (
q
X c
W~ ^igzZ}q
Z6
yZ[ZgzZ ;g c
YJ

z kZ6yZb~p c

a] ovf^ q] `i ^L Lc

bkZf [ ZkZ klyW

X 1!i7Z n%q

ZN7yZZ Z~yZ
~kZ
] !
z~y
Wg ItW

6yZ Qe
Zzg t ~[ Z6M Z[ ZX g
[g

4nVg H c VX

y]
h
kZ7
e Z N Znk Q
gz Z HkCxZg W~ kZ c
Ww !
8
g { (q
ZgzZ

X !

'
T'
v W

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

114

=Z [g ( u 0
yW
) " gz Z

bzg T (192) [ wi *
wi *
( s) }Z

vZ) \ W @
6 \ W ( 193)
N Y ~ V Zz Zge ( [ Z
( 195) ~ y!
i ! s s ( 194 )

~ V1 f yW
kZ "
kZ 7t c yZ H (196 )

Y LZuZ Y f yW

6QyW
kZ
Zg z Z ( 197)

t yZkZ {zQ (198) Dwi *

( 199 ) D : yZZ6kZ {z A
k7

yZ~ VVz
bZ
( 200) c
4g Z

g Z VgzZ Zf ]uZz x?Z :xZY m


Z ~g I] c
W

gq
~
y ~
g] uZz}g t X c
WZ[ Z6yZ~ ]g
LZ \vZ] uZz}g t T 7 ]uZztY m
Z
X ? \ W*
wi *
kz6\WgzZ Ckz=g &
*[8

115

kzx?Zms6g ;g Yc
C
f wz4
klyW
~ u 0
tWkZ

}Zx?Zms~g ItWX ? \WtgzZ q

klyW
\WX }Z
'
i~kZ{z 7n~ kz \ W

WD @
Zg ]Z f \vZ klyW

bzg ~
] c w kz,Z ] c bzg ] g Z0

wt X Cgz

6w\W~ y!
i ! klyW
s
c

wz4
klyW

c
~zg Q~ y!
i ! z yW
x *
z p ZkZyW
X Zg @
Q
zg Q yW
^
Y*
-7FyW
~ i B7yW
{z ~ y!
igz Z

X 7^
YIyW
zg QF

S7{z yW
[ ~
g1I~ x?Z:Y m
Zx
I
\
V1 f yW
kZ c

Q Sg~ c S7 CY + 0

~ V1 Ws zZ kZ wi *
[ t 6g Zwg TX ~

?tyW
wz 4
cyZH
c

clgX Hf WgY m
Zx

\v
Z f ~V1 W YY fLZuZ[ kZ7

kZyZkZ klyW
X _~: iy
W
wi *
6wg kZyW

tg nr] ]j] o a ^ej rm L


L c

f b

Lz YLgg ZQ y!
i yZ Zg @
Q~y!
i! u 0
yW

Q {z _7t yZggzZ Dg @
Q~ y!
i Q Z
Z gZ
]{L

X c
4Zg Z~VVz
bkZD :yZZ

116

gzZ Ze1 x vZt w }g v _ Zz C u 0


x kZ

xO ?

zPz, Zt g YGg Z6g Z t e
X }g* ] ZgS W

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

{z N 7yZZJ

z kZ {z

6yQ ( 201) B N : [ Z u *
g

g kZ yZgzZ W[ Z {z 7
e Z

H }
z kZ ( 202) :
}g {zH ( 203) Y~

t ( 204) g [ Z

} V F7Z
Z C

[ Z z6yZ kZQ (205) ,


{z(206)
c
Zg eyZ TYW

{Z
T Wx yZ y

T ~ 7Z VQ

[ Z c kZ ( 207) Huh

c
yZ ( 208) Zz Zg e

: Zz 6yZ gz Z c Z

( 209)

117

f ~Vg ZgZ

f ~VV f ~g ItW

bzgjgzZ @
F
Q0Y ft~VVzg Z0
ZZ7(Z *
g Z

X Dlb ch
F
gzZ @
g

0[ Zt~VyZ

[ Zu *
g J
Z
N 7yZZJ

z kZv {z c

~g ItWkZ

H}Q 7g7Qgz Z YW7


e Z6yZ[ ZZ
B 7N
k\Z[ Z s 9 7Z N [Z $

H
g

z 7q{Z
k\Zt[ Z1Y l}

X g~c[ Z}g t

[ Z
H{zk0
yZQ,}gzZwPc VZ 7Z
Z ;g Yc

gzZ7

} 7Zy {zH g VZ {z y zi T YW
C

0 /]|X 7gz Z c ; c
Zz g e c yZ1H7{ n
*VgzZ _7`tWkZ czz
6LZZ
C
m
+Z

X D z6[ Z

gzZ ;ggzf60

i KZ { {z { c
i
D
f 0]|

H{q
ZkZ ZzZyzg;~py#Z bzgX ;glp~ Vzq{h
I

Zz W]gzZ ;gg
>
~ VgzZVzyC
Zg v Zyzg ; ~{

l" F
xtyzg ;vZsZz V ]5~g6oZ
X @
~Vk
g{6
]y
WgzZ'Y*
c
;g~{6
Wl

118

7wi *
v ( yW
) kZgz Z
:gzZ kZ {z:gzZ ( 210)

{z "( 211) n
g
kZ {z
xz G
( x V
)

BvZ ( #} Z ) (212)

Cc
[ Z:gzz: ] gzZ

LZ \ WgzZ ( 213 ) Y ~ V

XgzZ ( 214) g eVzg Zg R

c yQ ~zc \ W V

Q ( 215 ) q zi !
g KZ

, \W ,
*
\ W{z
Z

( 216)Vg Z V}gv~

!
Zg @
Q s[gt
c

0klyW
~gItW kZ

kZ ;g Y c

y U Zuz yZZ [ Z wi *
s ~ y!
i

{C Z}
t ~ Z F
x ZZ VrQ h
F
lg t W7 y-[

yQ~
g ZkZX DY Zvxt 6yZ bV~xgzZ g

Z yZ :gzZ7 6

Vrv}ptgzZxtc

QgzZ h
F

ybkZyZkZ klyW
QX C
!

yZ e *
t v

119

%e im L L, yW
gzZN YN ZXy
Z
Z c

y ? gz Zq
Z kZQ N Yg }uz q
Zp
Z 7kZ

(~}g7 kZ @
g @
ZyW
6g Zx?ZmgsZ

X M7G
yv

:gzZ BvZ ;g YVzgzZ c


1~
g ; g Y c

~ u 0
tWZ
E!
{ u ~
g{ CZ}
7W - t gItWX V 2~ [ Z:gz , g

he
gy?7e
g } yZZ ;g Yc
Zgelg 7
Xj0g Z

g egzZ
g V g eVzg Zg R
LZ ;g Yc

~
g~g ItWZ

gzZy W]~Vi Z0
ZkZ f VzgZg R
sV c #
Q ~g7*

v R
Z
t X Y c
S bhZ] b!
W

yQc `B~g Z'

tX Yy W{ c
iX VVhZz
}96~h N ~
g
g Z~u 0
uXg i { c
g
iwjYH*g
Le*
6?V C~
Z c

N ZZ
c
bD

X YWi !
V @
Zg e [ Z~c

s \ Wgz
V

1Zgl{ ~
gc
y Zg !Zy

gzZq1Z

VzgZ0
ZZ[8
c

Q N Y^IB; Vz}1Z wi *
]g~g7 ~ {g!
,
*
\W{z
Z, {C~gtN W73
N
u|:#B
X 8 7 YZg Z}gvVgZ wqZ}gv~

120

3g

<zgz Z

\ WZ
8 \W ( 217)6Zz
{>gz Z ( 218) D }9

z" (219) D 6~ V Zz
(220) Zz+ YZzG

*gz Z <z6Z m
+Z\ W ;g Y c

~
g~g ItWkZ

N Y D hx N Y Dx CZ\ W <: { Zz6


Z
~( ~(

T J] !
kZ *

'
i kZ { Zz6Q y\Wgz m

@
x c kZ ? *
g kZ YY c
3 7 QG @
kZ61

~
qi \W gz m{z } Y 7VZg {zV@kZ @
ZyY

\ W{zD Z Z
)!
i B/Z
\W Ypt 8 x
\ WvZ ] xZ/] Zg\ W pt 8
Z@z qg

Q Z
Zzzi 6g~ qz vZgk0Z]| 8 kZ

6grc
` uF
Zx /] Zg\ W
cZxZ

X g| 7
E!
\ WvZ g b & ZBVg Z
{>LZ\ W YW - t

wt k0Z]|=g fh1Z Z b zg r
X ;gNkZ
~ V_ Z]
Z\ Wg \W pt ~ V Zz {> H

121

;g Zz~ zg pkZ ;gN [g \ W\ W


z kZ ; gW` @
v

X7u Z]
Z\ WgzZ+-Zz~
g

g
uDq
ZvZgZ]|Zm 0
vZY z

Z7Za ~g$
~] Z]
z Z]
Z}J
+ -Zz LZ x?Zmx W

~
g Zz kZ p \ !
gzZV4 p
?~

X Z7c
u~ Z]
Z !
W

^!ggV[] h
'
~+-Zz\W

X "
U
+4
oF_] p] o ^v]

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

v6X Vz yZ ~ H

Zz {^ ( 221) Dwi *

{z( 222) Dwi *


6
g { k

Z Z ~ yZ gzZ D '!
~zc Vz
gzZ (223 ) L

\ W H ( 224) D v {Ze

DQ
~ ~ ZzC
{z 7
6kZ {z " gzZ ( 225)
( 226) D7p

122

[87wWy- wi *
u 0
yW
s
c

k Z

t @
k0
Vzg $
VI*
Y*
Wy-
g Z~u 0
tWkZXn Wd

tL Z ~yZgz Z F
g} (
V!
y-vg $
gz ZL

gX s Z e W
Z6
V '!
KKgzZ 3V pe v

*
]tyZakZ
g txZZq
Zg C
qu 0
kZ ~

X Dv~zcY Z ;g Yc

[ Z kZ YY7

Ze q Ze V Zz q nZgzZ D {h
z
yZ gz h

~ xY ZX Q7wVX gVY/Zz + X C #

73 n~ 0

i \ W t l IZ 0

i vZwg @

X Ct5'

plI Z

Zzl^e^ ] ^^ oiq aL Lc

l IZ} 96~h N ~
g

N} Z ^^ ^q v ^mL Ly!
iq
/
N
c
D 0
C= C
7p{z6X D H'!
+ZgzZ T g DQ VZ

u~ ~ ZzC
Y ZX c
0
C

]gL g~L{z }Y7y


qY ZX D

L g YpY" L i Z0
Z 6 {~xyZ L g wY Z
X g Y] !
xZs
_

Y Z M7g V!
+ Z~/g VY\ WgzZ Z~
g

+Z}~ Vzg VY\ WgzZ ~


g7D MtZzq
Z~

123

( vZ f ) ,gzZ}Q7]g
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

xi ZgzZ yZZY ZyQ Z

xLZgzZ c
vZ ]gzZG

Zz gzZ 1 !$

(U {z B yY d
k
(227 ) DY^

,FQ ] c
Ws Y Z~ klyW
Z
t :
FQ`tWkZ

q~
g {g !
D zgi0 0 <Zzg0vZy *

uhD wi *
] c
Wt~ hVz
wg c
ngz Z

X
Zz T Zwz4g ItWkZ
z kZX 7]g] ~g

VgzZ D~i Zgy!


i c J(uz
{z #
Y Z

w VzgZ yZZW~
g {g !
gzZ D s xs Z] !

4Z ~ {%i kZ {z Ns~ hxsZ ' ~g XY Z{z D~g Zi W

X7

ZC' !
*
Z~Vz v ] ]L
L ~pg
u

xnf vnf ] v ] uL L MbkZ g


u~uzq
ZyZn

KvZgy]| bx}'

Z'

gzZ bxi ZY Z ]

124

{iC
y1Zyq
ZX [ ZVz
Wzggz Z_7g Z6
~p~t
c

~[ ZZu

]r] ] o #]

kffu^ v lra

X V; g}[ Z NWkZ~'!
s ~
[8}
^ v

o oi] oe] ]

,x wJ eV ~\ !
} c X] ~
g !
i$
~gv

^ gz ZYxxZV Zz !
i$

~y
WgItW

X g W^({zgzZHH6
zZ LZV Zz x ZZ6
gY
~
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

125

Z >g
xg0

i V
z wz4
]gkZ r Z~T ]g{zt

[gt 7"y
Z [t sg klyW
~ i W kZ

*
Zz y#
~ u 0
gkZX u 0
C
C
C
x >+Z

XW \ W f #
x?Zmy *
X f yZZ6kZ

ozVx ~ u 0
gkZ f YW =
WY ,@Zz

V-gzZVzDz=
Hf
l IZ G y]q

yZ [8 ~ - ~
g ]uZz yZ Z}
VG
X Z0
ZgN`g v$

tV:y.6Vi

kZ :r x?Z @ Z y~ >gt *g ]gkZ Y ZZ >g

X f6g-~ kZ 6g )Z ]uZz Y m
Z~ Vg
c
f ~

] c
W ( 93 )} Z F
u 0
gkZ kZ fklyW
i WY Zg

X qg] gz Z
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

126

y!
$Zz
3ge
. V@
qz x*
vZ

] c
W[ zggzZ yW
t

~p e
Z@c V ZzyZZyQt (1)

Z Z > 2i gzZ D i ( 2)

n
g 6]y
WzgzZ D

7]y
Wvt|( 3)

lpwqZyZ cVyZ

{zt( 4) DQ
{z n kZ c

~ ]y
Wgz Z Zw ~'
c X v
Zz g ~ }g { c
i

t \ W " ( [8}Z ) ( 5)

sZz DgzZ Y Z " yW

(6) ;g Yc
2

t pq
Z G F
c
y~ {g !
] szw

x Z kZ
c

[ klyW
X i Zg yxg ~
vZ wggzZvZt
E!
E!
W - t C6gZz t
!
z h[t W - t K y6gZz

127

t7] {xt 7gC


gzZs ZzZ[ t

yZz yZZX W yZZ ~paVyZgzZ e


Z@0
Z [
u

u
Z z xs Z > 2i @
C*
W Z > 2igz Zi > 2i Di {z ?
6]y
WX n
g 6]y
W{z
y gzZq
Z Vzg Z yZZ

g76]y
WgzZ @
O x Z}g
ZX
gZ~ ] *ZZ g

X @
Y6
3 ZgxsZgz ZyZZ6, Z

' x Z 7 c
yZZ~ b6g!
i Zxtg ItW

yZ
c

~ {g !
V Zz : yZZfVzg Z0
ZZ ~gz

s]y
WX I S0
Z@Ww D7zsnc
+'
wqZ}'

4wqZ}'

LZ {ztp+'
wqZX DQVZ

ugzZ D7z
g+'
wqZ(t yZ
Hpt Tg 2~ Ze

X Zz{ c
i p12~ :z V> yZ1

}g{ c
i
~ ]y
Wgz Z [ Z+F
nX v {z
$
c

>+Z[g] Zf lgzZq
Z\ WyW
t" ! [8
c

~
gVZz
( vZf ) @
27 WXc
y
Z g Y2

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

128

~ " Z KZ .Z

+ Zk0
}g v~ @ v W

? @
{g Z Z j c
V @

Z0

yZ (kZ {zQ (7 )jq

k0
k WkZgzZ ~v W

x y4vZgz Z Zz
'
{z

t ]!
.}Z (8) [g V

~(
VvZ ~

VrZ Z
Q wZe CZgzZ (9) Zz

{z c
,
Z@
ZbkZkZ
: &
gzZ ^" {z

G#
ge! .}Z( c

vZ)

(10) D7Zgewg~{g!
~

w k gzZ p=+ x?Zm . *


J
y

KZ x?Zm-wk}g
~#
}
gz ZZl
Vc
x?Zm-

3 Zg
z ] Zg ~ug Y^:Zz\ Wgz Z c

b Zg$]|e

? c

~ KZ \ W~ 3 v W Lgz ~ .6kZ 7x
}gvgz ZVzc
g 3 Zg ^ ~ !
WV;zV@
YV; z~zIV

129

X N W7'gzz6V x?Zm.jq
? V > v Wk0
Y sg \ W *
q

v W]gz~uz 7 3 Zgq
Z
v W 7o*
4z]
c] c
gzKZ
g Z kZ

v W~ ~uX Y3 Zg gkCD}g7Vz~ Y 3
X ~ Z% I ZzIV IZ LZx?Zm.q

i Z0
Z Y6g \W
~
IZ ~ t
g Z kZ

gZ e ^] oZL L} Hf #] ^] ] L L} Hy~i Z0
ZZklyW

i ZzWkZ\ WX LLg !
g !
Z0

t YX #] ^] o] L L}

Tg WV7 sC
i ZzWt bkZ + kZ

gY
Zx gzZV 0
B; 7ys yZ
\ WgzZ :

$ 6
,Zpg YT i ZzWq
ZtX w{7q
Z

v W ug I
c

X Mf
1g : Q g!
g !
!

kZ Y
E
-!
m. Z% kZt W q
Z 0g0
Zv W k0
k Wn Zgz Z g0
Z
k0Z]| {)z?q! Z0Zk

0ZX
`
Z%
'
k0
k Wgz Z x?Z

{ v W Z}
] Zfp Z% ^] o L
L HbkZ vZg

CWi ZzW Hw~ v WvZ7]g+Z {C Z}


~ ]gv Wit
X Zz
'

iVvZ~ !.} Z

X D
Hyi Z0
Z: 5q
Z6
VZmzg+-Zw*

h(h
t: Zzg

gi ZvZ *
|
Z!
ZzgVa

130

7Z}
Z}
1h ({z YWh(i ZzW 7vZ|
g gz Z
LZ c

@
{7q
Z6VZzZz]VvZ~.} Z CWi ZzW

zg e
#
c

- " \W ;g Z b ,
{z Z e \ Wn Ze
X D7Zg e VqV;}g Z
wggzZ
H^
6
g

ge \vZ:gz Dg e7wg {@xwgz Z~


z[

X Tg Dg e
zC
[g L
Z t0

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

Z'
kZQ H T kZ Z

~ " n
CZ\ WgzZ ( 11) V Zz 3gu" Zz
% {zBZe ~ y
B;

gzZy
V*
9\WZ-

{z " N Y s x kZ

k0
yQ Z
(12) {z
V
*
tVrZIWV*
zg~g

c
gZ yZVrZgzZ(13) zYZ
1
Z VyZq

\W
!
gzZ(gZ yZ)

(14)?ZxZ+@B

131

} Z Z k{g!
}g ex?Zm J j Z Z
~gItW

p Vzq +Z
zi ZZ9gzZ ~ ~9?Y7zg e .
gzZYiul TV; X D7Zgewg V] Z7V? ~9

QgzZ Yl
Z {Z
tkZ1X 7B p }ge c
lkZ {z

VZzgVZz]n~Vs kZ~ }x ((lkZ


t {7 c

akZtX gewg}g ?gz Z {z@


g e
kZa kZ Vy.6 c
Y%kZgzZ g
sZz CZ Y
Vy.6 c
Y%kZgzZ g
sZz CZ Yt

{g !
Ig
sx?Zm.X g CY?
Z<
c

t kZakZ

| ^] ^ ^eL Lnx?Zmx W ~g Z ZZ~k


X {L: {R:7 {k
{zl
Z x?Z:Y m
Z

W
ZtkZ1~s \vZp
Z {z Oslt x?Zm.

B; CZ Z Y h
{7Zuz6x Z
~gsp6x?Zm. ; g [ Z

] Z7gzZ ] {zkZ Z - 1 % {z n Ze~ y
LZ

k0
yZ ( ]Z7 ) V*
~g Z
vu{zX
5sx kZgzZ y

t1 1s ZZ
Z V yZq c
g ZgzZ
z Y. c
N W

s !
y
X 7] Z CZ fgz Z X #
KZg Zt :
gzZg Z

X ~ !

'
yZ Zt

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

132

DygzZ Z G gz Z
c \vZ=x VrZgz Z

6VzgZ0
ZZ T

gzZ dY Z ygzZ (15)

~ 21 Vz0

6 !}Z c

gzZ ,q nC
gzZ

Vc
{z "

Vcy G Z
gz Z( 16)

0
{z :HVz0

6
gzZV
Z
(17 )

kZX f ]t6gZzg^^ +x?Zm.~g ItW

6x?Z:Y m
ZyZ
c

f ] Z6x?Z @y]| Z ]|~g ItW

Z ~] ZvZD T f D
1 ]Sg "

VzgZyZZk QvZx?Z:Y m
ZVz6
x ZkZQX xZ

]z ugzz6Y
zz w oi x?Z:Y m
Zt 6
X c

1gy
Y#
6
kZ o N
g^ lzg

V
ZgzV_g Zzx?Zm Zx?Zmy
c

~g ItWZ

D_g Zz:x?Z:Y m
Z c

~
g7V
Zgz w ]tzDV
Zgz Z%

133

X D_g:

~Y m
Zc

~
g Qe
Zzg Y Zg-Z1Z]|~p Z1ZgzZ~F

Q bkZ s
z h
'
~ y#Z bzg X C 7w C ]tz DV
Zgz
Zgz Z%kZ
V
Zx?Zmy~
ggzZ _g Zz Zx?Zmy

y Mf V 19x?Zm ZX @
Wf Vx?Zmy C

kZX ~ 2 1Vz0

6
c

f x ZgzZq
Z\vZx?Zm

D Z
}0

6V11i Z0
ZZ}0

6q
Zq
Zgz Z V11Vz0

6x Z%
X y!
igzZ D y!
igzZ

]gz~ #
z X ~ ,q nC
c

f xZgzZq
Z

f x ZgzZq
Z ~ Z] Z aZ( vZt6gzZX C

z{z

}g tgzZ }0

6
gzZy
Z X~Hx?Zmy

X 0

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

134

~ ~ Zz V4w {z Z

V KZ KZ !4w } Z w q
Z

~"HyZgzZy} Y~
6] !
yZ ( 18 ) Ze: 0

zg ~

} Z gzZ }7| Zy

+-Zz}gzZ= [g}

6g D Z Z]yZ ?

Xg 6wqZ ( yZ= gzZg


LZ= g KZgzZ Zg
(19)
~Vz(

6Vz0

6gzZ V
Z V f Hx x?Zmy~gItW

g
^}\ W ;g Yc

f Zzq
Z z ~0
~(
gzZ

KZ KZ !4w} Z gzZ H g ZuVnw ~ Zz V4w }6{Zg kZ


&L
Z ~ Zz kZHtX Ze:0

zg ~ ~"HyQgzZy} Y~V OE
|yZt \ W x?Zmyy Z kZg ZuV4wgzZ gz &

ZG
B] Zv\ W T` =]6
Vz\vZQgzZ} 7
g]g~
\vZ 1 &i ZzWw]

] w @
i Z ] ZgtKZ\vZX 1 &i ZzWw

135

HgzZ wx: 1N &Hx?Zmy kZ ]gw

gzZ;gzV4w i ZzWwV c
gk h N yxg
kZ
~ {g!
w ; gWH Y H Z Z hCZ g7kZ Z

C{f Z
:Zxn CYV6
V; zgz Z g i Zggz C!~(f

} g ekZ}{f gz ZgzX Y:v Qzz & ^ Z


X @
Yv Q zk
Z

gg Z

]6Vz\vZgz Z} 7| Z] !
kZx?Zmy

X g iZg
~ Vz(f + -Zz~ g8

f ' !
yZ 'V11 Vzg Y x?Zm y~`tW

*
X "
U
e
Zzg 'V11 yZ *
' !
Vzg Y ~
*}g
{k0
kZ c
W C q
Z
p=~
g e
ZzgvZg tzg /

kZt wg\W} ] \ W{t V 7yZZ6\ W~ kZ

=Z[g kZC] ?Y7 {~


g ~ N6}i {
{z *
\W T wg=Z[g \W kZ ?V y~ Y7 \W
X
y! ZZN {7t
x *
{zHg Z T
[ x

{z kZ c

~
g; g Z(
(.
z Zq
ZD
{%0x]|

%f Z
Jh1t[ Z ;g
x kZ ; ge
D.
zZ Z c

\ W c
W
~g}
G1Z]|X Vwg vZ~ YC
* c

~
g Le *

kZ S ~q
Z }g

k0
C
q
Zx?Zmg e
Zzg

136

{z O 1 kZ ~
g V YW |zV~ w=gn

X W|zk

~hgzZ

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

zz H 1 {^
Y Vz0

6 VrZgz Z

~Vzq){zc
;gN7@@~
c
Vz ZwJgzkZ~ (20 )

s kZ {z:gz Vz %f gzkZ

W k

@ @ {z (21) C zz s

\WT HqZ (kZ ~1

k0
\W~ H7qZ
Z6yZ ~(22)Vc
q
D
qC
kZgzZ g#
]g

( 23 ) Z(kZgz Z
c

~ wZ ZxX D
ZC
3C
HxLZx?Zmy*

Vz0

6 c
g KZ x?Zmy6q
Z Y Hw C
c
g
N
gq
Z@@ Tg!
] qc
g\ W q)@@~ yQ gzZ c


{0

6N
g{z ZkZ Vz0

6}uz gz$gzZ {0

vZgWZtzg *
X Y3gwm{ ggz$ @
xt kZX 7z Z

137

{ i g!
] q V
DQ ~ V- {g

/kZ Ze h M~b6}g )] Z
c
g
Z D c

gzZ D

6yZ xZ/Qgz Z 2x?Z :Y m


Z !
V wZt wZ

7 yEZyjz Zs Zz wyZ yWz } i/ H


'

i
X V Z e %f c
Vz ZwJQ~c

\ W 0
q)@@X

H vZ g k0ZvZ]|wZt VY t ~ {g !
@ @

St @@vZ 70
VZ6(+Z x x?Zmy c

\W

0
,@@ x?ZmyX
NVzqg0
Z}i {z
+Z~ gzZ
W@@ ~g
k

~hX Y0
(gzZ nH

ZV;z ~ Vc
q
Dq
Z o~gzZ :\WTVc
W q:Z

kZ Z(
kZgzZ
c
qnC
QgzZ yZxyZ ]g
X~]{-ZzkZ Mt~]c
Zzg
c
C
Z
nx*
]g

{z
z kZ yZxnZ
7
g *
"
U
i Z Zx]gtWkZ

]g ~
#
g2Y7uw
#
6Vz
gzZ {

X
#

MkZ Qe
Zzgq
Z vZgk0Z]|0n

Hx ]c
gzZ C6TB; M~gzZB; : e Zha gzZ B; ( 80) Z

X p~Vg qw]k

wgzZ1g}6

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

138

gzZ D {> `g hgvZ {z

lpVyZc yZ y-

c
uzg 3 ZgvZyZ c

{>vZ vt ( 24 ) g 0
7e
Z@ {z
Vi gzZ V W D 7VY

Vzq x yZ {z gzZ @
C
!
Vzq

DC
XgzZD ? }Y
7] ZvZ ( 25)

( 26) xlz

y- C-6
`gx{zc
C~,x kZx?Zmy@@

D 0
7e
Z@{zgzZ 3guzg {Zg hVyZgz Z pwqZyZc yZ

D ? } Y
{zgzZ mVzq{7}izy W ,{>Z}
kZ

g~kZgzZ
g Z\vZ 7x @@ rm ]LtL Wt ?
) X

kZ Hf ZxnZ
@ @ kZ ;g Y H[#
Q ~

~z* n
xlVz \vZV xl

Z l Z( V WgzZVixlwrZzf [gX Z( V"V


!
HwZ0 ~

g QbkZe
Zzgq
Zg f1Z]|0Z (
~}i k,Z~ yW] gzZi]gf1Zc

\W

139

0Z]| x ZX6k_Z ,Z6


lgzZ~
_Z
g Zlz lgz Z(V e
ZzgvZ g k

X Y7{i Z0
Z

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

s ? y
[ tZ( 27 ) ~VI?c

1yZQzwZek0
yZgzZ Y

(28 ) [Z H {zdgzZ
" ! zgZu} }Z

"(29)
c
[idq
Zk0
}

"gzZ sy[{z
y!
$ x*
vZ {z

(30) Zz
3ge
.

@@|0
!
J {z [ q
Zsn x?ZmykZ

t@@Z
W)X z J
nt@@gzZ c
\
~
g ;uLZVe {i Zg kZ {z ~ n

bSZwq
ZX c
N6BkZ[{zgz ZZ4Z~} # yZzg @@
4E
/F
& J 7Z
nn ZX E
_Q <
Z {z c
ng a kZ

140

y[ {z
c
[ i dq
Z= zgZu}gzZH{gt V- g!
g LZ
X
H qz x*
vZ[ {zgzZ s

xs Z~ wkZ:
] kZ idgzZ * Q ] [ n

Z CZ ~
q
*}g yyZxZzXxq
Z[ t
Za/_

[ Z
c
}[ {z +d q 5s q+d [

kZvZ s kZ \W ~
g {g !
tc
h MQ W~V J 7

tz g
kZBtZwh M[ugIkZON Y} }
X !

'
gz Zc
O\ !
LZkZ
6
kZ

p{
nZZvZpQ x*
CZ~[ LZ x?Zmy

ngzZ vZp~[ YtY:6x *


vZB; kZ

V1n ~y!
i ! x?Zmy[ tc
C
| 7x*
y
D Y 3 ] Z7 ] hZ
x?Zmy

my ] Z7g "~
*}g c
3 {7y
x?Zm .
X 7*
n Q *
@@[ x?Z

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

141

ygzZ VQ:u~ }t
( n) ( 31 ) YWk0
}

kZ ~ z {gt= ~n kZ }
?J
Z
$
7 J

VrZ ( 32):q ( B {gt)

k
JgzZ Zz

\ W g (Z \W gzZ
( 33) H \ WN C a

D4Z ~Z
{
!
kZ

kZ gzZ !
kZ
'
(Z {z gz Z Zg+ id

(34),

[ {zgz Z
V;n [ x?Zmy@@ f~g ItW

*
Yq ,@
gzZ *
VQ:us } i Z0
Z: q~ [ kZ c
J
n

~}0

6gz Zy
ZX,@
T ,{z y Z J 7 n
7~nkZ~ *
H[ Z C= gzZ c
Vzg ZuLZZ
c
h
{gt xs Z g {gt Vzg ZuyZxxZ $

\WQgzZ c
} {g
Z J k
g !LZ VzgZu

142

z {no D6o {
!
n , Bae
Z

t@k0
yZ~ , (Z {z Z+i dV; z !

'

Z Ha kZ -t@ nX D [ Z HVdQ V 3

{zQ H: wJt@ VrZ


ZgzZ *
k
yQ ?{
!
{zQ 1wJt@ VrZ

C Za }uz q
Z kZ c

t@}uzq
Z xs ZX
X @
gzazgr}uzq
Z

n @
YaB kZzt@}uzq
Z ~ pg
ugzZq
Z

t@ nZ

5~ 1g
Zq
Z Ht@
5 s
g ZD
q
Z~ yZ {z c
] \ W V; x?Zmy

Zg7 }g7 t t VzZ


, w l
VAZ ~0
eg ZD
q
ZgzZVAZ

g !
g M t ~ X , H}
Zq
ZX ~0
e
I~ V(g ZD
gege N !
N Z
c
l
~0
e J
M

myZ
}0

g nNt Vzg Y + '


w; Zg7 ] ZC
Z

D
0GX : Zz `1c

x Z yZ \ W k0
x?Z

X 6V-0
!
V(8 0)Zt@t

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

143

Zz -t@ q
Z syZ ~ G gz Z

D [ Z H Vd Q V
y( t@ ) {z Z
Q( 35)

w ? H VrZ k0

= vZg ~B

c
kZ 4 kZ {z c

(36)gDlp?6
t@LZ

C 7Z gzZ Y :Zz k0
yZ

,6
yZBVzHLZgz

gzZ 7
~ yZ X
,w?f V;z7Zgz

y~ ? ! zg Zu} Z y (37)

kZ WgZ
yZ
( 38) Yk0
}

*
~?H c

\W V; x?Zmyt@Z
n

Z}

g ZkZ\ W c
{ c
i kZ {z c
vZ= T e

w}g v W yZZ ?VLe~7[w Zgv= *


C 7g{C
p w kZ p ? Y Y 7(Z Vz } ]i YZ ?uz lp

y{zc
5 T Y: Zzt@t Yc

Zzt@\ Wzq

144

B
f 7Z gzZ : {z T , H6yQ Q c
N Y
XN Y?f {zBV; z

V; z H { W wq ]g~g gz Z : Zzt @ Z
}0

g n

o n ,g yz x Z}
Kl
~0
e

myX : ZzgB
z y
~g7 X Y kYZ
c ]5 yZp

Wn Vz]!
p V Se V g WY p~ q: Z sx?Z
x?ZmyVd

nZ
X ~ Cx?ZmyvZwq]g~g

Yn @
, 3xgzZq
Z n]gkz[g LZ Q ;e
X vZy
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

> \W~ X}( q


Z

\WkZ
Zp'

gzZVg 6kZ~gzZ Vzqk0


[ k0
T (39) V }Z
=
, \W~ kZ D

yZ
Vzq\ W

t Z 3g k0
LZkZ

Z{z @
a [g}

gzZ~]*
V@
]~c
W}C

145

@
c }Z
LZ {z @
]

{Zz6" [g Z @
~]*
gzZ
( 40) vg)

Y q
Zq
ZX1B LZVzg ZugZD
{g !
c] 5pn

]!
\ W~ c

g (Z \vZx?Zmy

nVrZ ? Ht Y7 + q Qg \ Wizgq
Z Y7

X g WBHLZn

? V-g !
g LZ x?ZmyWd

ox?ZmyZ

yi}( q
Z W k0
}kZ q yZ y~

V
g] 6kZ~Vz7
Zp'

\ W~ X *
Pz x?ZmyX W7n~ ] ZC
J
Z } kZ V} Zgz Z

T e *
3 ] Z Z}
KZn |x?Zmy D gzZ
~

@ @ |\W
t T e ?6]tKZ 3)*
g 0Z ]t gz Z
~ kZ |
t Z(n kZ T e &

myX 7 } TLZ {z T e
yJZ =nwpzp

gzZ~ ^ngzZ ~x
x?Zmy VLe ~ kZ~ c

x?Z

XyZgzZ ~V @
~ ~q
ZWV- Ft

0 Wgz Zq
Z OVLe kZ~c

x?Zmy

146

x *
kZ V@
=
W~ kZ D[ k0
kZ '

-$
'
0 Wt e
Zzg vZg k0Z]|0GX E
CG
\ W
Wt x?Zmy{z~OX m
x?Zmyt

'
W ~]*
c
V@
]~}C
Z{z @
avZ}c

{z vZQ [\ WV s^\ W x?Zmy

e
z T s '
0 Wt
Wt x?Zmy

vZY 1z ZgzZ Ciu#


Z z Zz ZkZ Zgs

Ym
Zx~
g zq
Z#
Zx?Zmy'

0WX h'
] Z

Y 1zZVQ x?Z:Y m
Z . z#
Q ~
g,Z dZz aZ

X n
gx { c
i

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

147

z w$
^kZ c
\ W

yZ c
C { W6|{z
( 41) T 7| V

Z H
Y7 kZ W{z Z

gz Z zt (Z

q: Z Zz kZ

gzZ ( 42) q0 gZ

yZ ( yZZ) Q 3g uzg

hgvZ C] {z X VG
( 43) g x{z"

{zB zw$
zg ~ ]gz ^kZ c
x?Zmy

kZ q~ g !
gBH LZ nZ
7c
$
yTLZ
] !
kZgzZ @
xz Ug n nkZ
!
Z
Y7

z y
KZgzZ ]tKZ \ WX
Vk0
\ W _ q: Z
X g 6qC
\vZ` yY c
3 {7tc 3

hgvZ {z *
TgzZ *
Ug x?Zmy Ty{ ~Z gzZ f +Zn

Q CY-6 `gV~ wj ,Z Za {z ~ 46"

T ]'

!
] Z f z ] H vZ Za `g 7 c
C t

148

Za ~x
n kZ 46`gnX c
c#
}
y
Z `g

x?Zmy]|X 0^zg~ 5 ZgkZ t kZ] x gz Z


X : k

Zgf~ Y?
^z gkZgz ZI@WkZ6W7

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

: Y 4Z ~ kZ
Q

kZ ( l
k Q ) kZ Z

VCH Vz KZgzZ 0
Zt Hw
t 70
t c

\ W 1 VQ Z

( n) Z j g Z

C6LZ J
` W~ [g }} Z

ByVyZZ ` W~ g

(44) ggz6
V }g 6vZ

n x?Zmy kZ4Z~
QqnZ

d
hZ \ Wx ZuzQq
Zd

hZ {zq
Z

{Zz6 *y Y^ Q : Zzt@ " {z c

X {
!
igz Zt7

[%=gfw = ? *

t nx?Zmy~kZ

VM,qP {zt { c
i ?{zgzZ c
vZ= T e *

149

n{z Ze~]nT]!
gzZq
ZQc
g66W^n
ZkCV- Q xtZ
n
V~ { g !
^~
-J# 0
AE
L Z k Q y b
, 0
V; z
t {z N Y: Jm
6
zZ V'F

x?Zmy\ WX ;gn0
gzZ l
Z j 70
m: {i Z0
Z
kZ w$
gzZ
qw Zk Z tKZnZ
c

{ W6tkZn

kZgzZ c
zggz Zw ZzxkZ ZhfwkZ ] uZzyZ

`g H6yY KZ ~ ~ {g!
0

i KZ c
y Z yLZ

ggz6V }g VWyZZ6vZBy~[ Zg C-6


Q \ WgzZ W~ b x?Zmy]|n Qe
Zzg)M]|

\ W D
xyPgzZ D YV; zx?Zmy c
: ZzgzZ 3gg Z
'
6okZ

( DZvZz) Z] PgZ0

&~^cn

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

yQ sV " gz Z

]v
Z 5}xtF
(45) &
{z z

>?!x~}Z
D~VY~ Z'

VY Vk
vZ ?g

( 46) YH3g6
? @
D7

1 50

[ Z \WgzZ\ W VrZ

~gv Dwkp
$
( 47 )2~? V;vZ

yZz x?Zm ]|Q Zz ngz Zx?Zmy *

V(P ~ ] yZZ6 wrZzf [gx KZ \ W ; gY

ps ZZ {gX g Ke6LZgzZ c
g Z Z~(q
ZgzZ 1wJ] \ W

Z'
x~} Z c

x x?Zm\W [g

Zzt ,~

x kZ OYc
3g6? _7VY vZ ?DVY ~!~

~ x zz ~ Za ] %Z yxg }g x
h

} Wgz6
q
Z g {gg\ t Zx Za ]
o

zY
~ 7gc yZZ6 c
}uzq
Z i Z0
Z

\W
!
Zg Vc
'
g F 7C lg !
!
Vo~g
'

}g }gzZ c
=
n ~ !
Zk
'

zzz \ W ` {^
Y

X yZ'
q
4

N Z yZ {z
Z D Zh Z}0

6 x {z b $
[

&0vZ]|X Bkp@
g Q sN !
Z Bug Ix kZ {z @

h Q s
c

x?Zm X u
$
c

%&~
gD
vZg

V-g $
~g v
tt|g[s~?$
T

15 1

~k

~g v
t t \ W~2~x+Z ?
X VCqZ$
~g vt

gzZZz + ~ Vz
z v ;gtzg (Z x B~
g

:Y m
Z LZ x wZ Z VyZ x x?Zm X Zz + :

>g 9 ~ {g !
x?Zm .]|x
] !
t 9kpx?Z

m . CW a }g W
z YZ6yZ Z
~ s ZZ
Y m
ZLZ T *
Wf x q
Z ~ p[ gX D ZIg Z)fx?Z
X c
0
kp e^n_i ^]L L

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

Y~ kZ ~kZ

D: b & Z gzZ D 0

'
t 3nvZ W VrZ ( 48)
kZgzZ ]ZgB

kZQg zZ , uh : { I Z

: } _g Zz
Z

g s zgz Z
Huh7Z

gzZ li v VrZgzZ ( 49)

( 50)n: {zgzZ D

( yZ Zx Z u H kN

1 52

g !
x~g yZgzZ7Z
'

( 51)c

z !
Vi z!
V@gZD
~g t Z
x?Zm

;g7W
Z 6yZ V!
xgzZg 7?
uLZgY NgkZgzZx?Zm
ZzuhVkZgzZ ] Zg7

eZ
z H ~)vq
Z
:gz Z7
h , s s
Y7

X: Zg Wd
PN Yl{ {z6[Z kZ}g

u gzZ }7e
yZ { ; g^ ~g 6}g7

T
z Zli tyZ 7
e Z6x?ZmX Yc
Q VQ
oji ^ L L~} W[ Z7Z x?ZmX ^

t eX W[ ZQzI~VzyLZy&c

\W ^m] $$ ]
z x HgzZ li O VrZ1Dg lZ/_

x?ZmvZ bkZx *
li t yZX Y ~n [ Z

t]g c
Z6yZ V
(c Og t Z
c
V
c
Vz6
yZ]Zg Zz/kZ O 73 Zz g 1 DWg

I
c

f
h z nyZ~gI] c
W~y
WyZX !
{zgzZ lg !
'

~
gli + ZX c
!
7Z kz[g DOx?Zm {zkZ
'

Z ; @
q
, 6~
g\
6]lg 0

1 53

X cyZk

zq
/ VX
gzZ ZI:xFF
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

zz yQ y yQ t

DIZ~ kZ" }

yZZ gz Z ( 52)
gzc

( 53) ~ } ] V sgzZ V Zz

x KZ VrZ Z
< c
ogz Z
D" z!
?H

c ~g7 Zp ^? H ( 54)

D Yk0
Vz%hgVg
(55)vI Y?

Vzy yZ
g Z~ kZ
c

f nx ]|~gItW
E
n W:~kZVY
c V ZzDtV .yQ n

}IY
] *
k}ggzZ c
W[ Z !iq
Ztn Z '

}{z

DWi D W[c uh :
i$
KZx t
DYGBgzZw svZ Y Zz D D
] *
k
Zz D @
Yc
J
g Z=V> 6Y T ] ky q
Z ]ggz Z

yZZt1 XVzg 6gzZVzgZ0


ZZ [ ZkZ Dq] kZ

15 4

]~tWkZY 5Zf Vzy {gzZ !


~`tWX g ZD
'
ge vZz
!
W gV y { c
vZ w yZ f
wVx Z%
yZk

z {z : c
Z}
~ V Z
gzZ D !
W c
Z}
w ,Z D
X DY

z!
? xKZ \W
c

yr x?ZmotWkZ

" kZx u D7 Vx u okZ {zD "


E!
7 ? "x t ] t W - q
ZX Dx
Zwi *
[ ZvZ6yZ
*
Z}
VX ?
Htpq
Z H

Vz%hgVgc Zg]KZ vIY ?c

Q x Z zVx ?

XD Wk0

? 7xZ] w~'
KZv ?
c

I YxkZ~g ItW

Zw kZ w {i $ ]: kZ ?1 3gt ]
X } 7
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

: Z kZ [ Z xkZ1

KZV Zz y oz w VrZ

W ( 56)
y
i 0
}(
t
1 XV Zz ykZgzZo g

*
Y {g ~ kZ Z

1 55

'
] '
6yZgz Z ( 57 ) c

h V yZ ] '
~'

/G~
(58)`Y 0G

z w V Zz ykZgzZo x ~ [ Ze
Z@Vx?Zmo

T~yZ Z1 XV Zz yyZgzZo c

Q
i 0
} (
t
X 1 *
Y{g

D
y bkZ vZ g k0Z]|f W[ Z6x?Zmox

/k0
o ` x W~ ^Vg"
k0
x?Zmo
:x z b V@x~?c

o]|W Dhz {z W

A
X qt V = @
ok0
}l c

\ W

t [g \WV: y.6\W x?Zmo s ]|

D
6}uz q
ZQ S0
Z 4Z g0
Z yxt Z
M
V7J
v

g g gzZ '

yW6yZ
z Z
z Yo gzZ: Zz

1Zx ZX YH Z7Z ,t v D
x Z7Z
c
uh
X Y~ Zwu c
YHuhV,Z k

~}'
kZD

~[ ZBg }uz kZ n kZ7yZZ~x?Zmo]|

X
c
2

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$

1 56

kZxsgz Z cvZ =

( C) 1` k Q 6Vz yQ

Dq
{z c
4vZ H

(5 9)

flzg x?Z:Y m
Z VyZgzZ] qklx?Z:Y m
Z

KZ\ W T ,Y zzwrZzf [g LZ\ W[8 ;g Y c


~
g
@
Ci Z0
Z g ItWX e xg @
g Z Z(wrZzf Z}
ZZi Z ]

Ym
Z X Y H7 : Zg 2
xs6Vz (vZ B Y Z}
Z

\ W, Z Z]vZ\ W ; g Yc

~
gf[ Z6VgzZ] uZz
0ZX xs6Vz {h

vZgzZjY m
'
ZgzZ
c
X [ Z*#
Z

~g Ny/ ~
g Z% kZ @
"
U
e
Zzg vZg k

X ~ F
Z

7ZykZ ;g Wy ~gI] c
WZg ItWkZ

> [gzZi W D}9c[6

k
Z
Y f f xszzggzZvZ

X Dxsz

E
r
vZ
) x Z/ Z% kZ Y f f W Z L L~g ItW

Zg fC
D q
{zc
4vZ Cc

c
g[8LZ
z i g z 4 q
ZuzvZX g66y Z Zz { Zzp
ggz =

157

4!
y Zq w Zt 7w Vz {%y Y" z {
kZ wZt ( v Z f ) [gQ 7 ~ VzX kz [g c

4q}g Y: ] P`
tuJ J~ y Z
Hn
x 46"
gz Z CY

{o: hYy Z 4v Zh
y tgz Z

X @
Y !

'

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i #] o$