Anda di halaman 1dari 9

BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2

01/12/2015

Matlamat :
Bengkel ini bertujuan mendedahkan kepada peserta cara mengimport data luar ke dalam pangkalan
data dan seterusnya mengabungkan kesemua data untuk tujuan penganalisisan.
Objektif:
Pada akhir bengkel ini, peserta seharusnya dapat:
1. Mengimport data luar berbentuk hamparan data MS Excel.
2. Mengabungkan semua data menggunakan fitur Append Query
3. Melakukan analisis data menggunakan objek Query.

1. Penyediaan Pangkalan Data Baru (New Blank Database)
1.1 Sediakan folder baru bernama “Cawangan07”.
1.2 Memulakan program MS Access dan pangkalan data baru menggunakan templat
yang kosong (blank template).

Browse

1.3 Namakannya sebagai “WakilCawangan.accdb”
1.4 Klik butang “Browse” untuk memilih lokasi penyimpanan data. Save pangkalan data
dalam folder Cawangan07”.
1.5 Klik butang “create”.
1.6 Berikutlah paparan skrin yang seterusnya:

1.7 Pada menu bar, pilih HOME > View > Design View:

SUMITRA F.K. KAN

1

klik kanan tetikus untuk dapatkan drop down table.K. Batalkan status medan “ID” sebagai Primary Key dengan mengeklik kanan tetikus untuk dapatkan drop down table.11. 1.9 SediakanTable Design View sediakan sebuah pangkalan data baru yang mengadungi ruang medan yang berikut: Terima medan (Field Name) pertama sebagai “ID” dan jenis datanya “AutoNumber”. 4. namakan table “Wakil Cawangan”. Untuk medan-medan yang seterusnya.10. 7. Klik butang “OK”. SUMITRA F. 5. 2. klik “Primary key” untuk mengaktifkannya. Medan (Field Name) Cawangan Nama No_KP Kaum Jantina Jawatan Model_Kereta Jenis Data (Data Type) Text Text Text Text Text Text Text Catatan Primary Key 1.8 Anda diminta menyimpan Table. 1. Klik “Primary Key” supaya hilang warna kuning. 1. KAN 2 . Pada medan “No_KP”. masukkan butiran yang berikut: Bil.BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 Pilih Design View 1. 3. 6.

xls SUMITRA F. 2.2 Pada dialog box yang terpapar.1 Pada menu bar. Import data luar (External Data) 2. 2. Save table anda. klik butang “Browse…” untuk mendapatkan folder Cawangan07 dan pilih fail AH. KAN 3 .K.12. Tutup table.BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 Anda seharusnya mendapat hasil yang berikut: 1. Pilih tab External Data >Group Import > Excel.

4 Klik pada butang “Append a copy of the records to the table:” Klik butang “OK”.xls. KAN 4 .BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 2. Klik butang NEXT. klik butang “Open”.K. 2.5 Dialog box Import Spreadsheet Wizard terpapar. 2.3 Pilih AH. SUMITRA F.

2.7 Tidak perlu Save import step.BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 2.K.8 Table Wakil Cawangan sekarang sudah dimasukkan data daripada AH.xls. KAN 5 . SUMITRA F. 2.6 Terima setting yang sedia ada dan klik “Finish”.

KAN 6 .2 Dalam Query Design.xls. Pencarian Maklumat (Query) 3. 2.BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 2.xls dan PTN.12 Close Table. terpapar dialog “Show Table”. JB. 2.K.10 Ulangi proses ini untuk import data daripada BP.xls. KLG.9 Save table dan Close table. Kemudian klik butang “Close” 3. 2. pilih “Wakil Cawangan” dan klik butang “Add”.1 Menu Bar > klik tab Create > pilih group Other > klik butang Query Design: 3.11 Save Table. 3. SUMITRA F.xls.3 Table Wakil Cawangan akan terpapar dalam ruang kerja.

4 Highlight setiap medan (kecuali medan “ID”) dan klik dua kali untuk memilihnya supaya dimasukkan dalam parameter yang terpapar di ruang di bawah: 3. KAN 7 .K.BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 3.5 Hasilnya SUMITRA F.

BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 3. group “Results” klik butang “! Run” 3.6 Pada medan “Jantina”. Objek “Query1-lelaki” terpapar pada ruang Navigation di sebelah kiri. KAN 8 .K. Save Query anda dengan nama “Query1-lelaki” dan klik butang “OK”. taip “ =”L” “ 3. SUMITRA F.8 Keputusan carian maklumat terpapar. 3. baris “Criteria”.9 Save Query dan tutup query.7 Pada tab “Query Tools: Design”.

Anda perlu highlight Query yang diperlukan untuk menjana Report. Cuba carikan maklumat yang berikut: wakil Perempuan daripada cawangan Johor Bahru wakil lelaki daripada cawangan Pontian wakil lelaki yang membawa kereta model Nissan wakil lelaki yang membawa kereta model Honda wakil yang memegang jawatan Pengarah. Medan Kriteria Nama Query 1 Jantina =”P” Query2-perempuan 2 Kaum =”Melayu” Query3-Melayu Kaum =”Cina” Query4-Cina Kaum =”India” Query5-India Jawatan =”Pengarah” Query6-Pengarah Jawatan =”Akauntan” Query7-Akauntan Model_Kereta =”Ford” Query8-Ford Model_Kereta =”Toyota” Query9-Toyota 3.11 i. KAN 9 . 4. iii. Penyediaan Laporan 4.2 Pada Menu bar. iv. Save Query dengan nama yang sesuai dan tutup query selepas itu.1 Rujuk kepada ruang Navigation di sebelah kiri. SUMITRA F.10 Ulangi proses yang sama untuk mendapatkan maklumat yang berikut: Bil.BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 3. tab Create > group Reports > klik butang Report. 4. v. 4.K.3 Save laporan anda. ii.