BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2

01/12/2015

Matlamat :
Bengkel ini bertujuan mendedahkan kepada peserta cara mengimport data luar ke dalam pangkalan
data dan seterusnya mengabungkan kesemua data untuk tujuan penganalisisan.
Objektif:
Pada akhir bengkel ini, peserta seharusnya dapat:
1. Mengimport data luar berbentuk hamparan data MS Excel.
2. Mengabungkan semua data menggunakan fitur Append Query
3. Melakukan analisis data menggunakan objek Query.

1. Penyediaan Pangkalan Data Baru (New Blank Database)
1.1 Sediakan folder baru bernama “Cawangan07”.
1.2 Memulakan program MS Access dan pangkalan data baru menggunakan templat
yang kosong (blank template).

Browse

1.3 Namakannya sebagai “WakilCawangan.accdb”
1.4 Klik butang “Browse” untuk memilih lokasi penyimpanan data. Save pangkalan data
dalam folder Cawangan07”.
1.5 Klik butang “create”.
1.6 Berikutlah paparan skrin yang seterusnya:

1.7 Pada menu bar, pilih HOME > View > Design View:

SUMITRA F.K. KAN

1

8 Anda diminta menyimpan Table.11. Pada medan “No_KP”.10. 7. masukkan butiran yang berikut: Bil. 3. Untuk medan-medan yang seterusnya. 6. namakan table “Wakil Cawangan”. 2. klik “Primary key” untuk mengaktifkannya. 1.K. Klik “Primary Key” supaya hilang warna kuning. klik kanan tetikus untuk dapatkan drop down table. Batalkan status medan “ID” sebagai Primary Key dengan mengeklik kanan tetikus untuk dapatkan drop down table. 1. 4. 5. Klik butang “OK”.9 SediakanTable Design View sediakan sebuah pangkalan data baru yang mengadungi ruang medan yang berikut: Terima medan (Field Name) pertama sebagai “ID” dan jenis datanya “AutoNumber”. 1.BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 Pilih Design View 1. Medan (Field Name) Cawangan Nama No_KP Kaum Jantina Jawatan Model_Kereta Jenis Data (Data Type) Text Text Text Text Text Text Text Catatan Primary Key 1. KAN 2 . SUMITRA F.

1 Pada menu bar. Save table anda.xls SUMITRA F.2 Pada dialog box yang terpapar. 2. klik butang “Browse…” untuk mendapatkan folder Cawangan07 dan pilih fail AH.12.BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 Anda seharusnya mendapat hasil yang berikut: 1.K. Import data luar (External Data) 2. 2. Pilih tab External Data >Group Import > Excel. Tutup table. KAN 3 .

2.4 Klik pada butang “Append a copy of the records to the table:” Klik butang “OK”.3 Pilih AH. klik butang “Open”. 2.5 Dialog box Import Spreadsheet Wizard terpapar.K. Klik butang NEXT.xls. SUMITRA F. KAN 4 .BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 2.

BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 2.K. SUMITRA F. 2.7 Tidak perlu Save import step.xls. KAN 5 .6 Terima setting yang sedia ada dan klik “Finish”.8 Table Wakil Cawangan sekarang sudah dimasukkan data daripada AH. 2.

pilih “Wakil Cawangan” dan klik butang “Add”. 2.K.xls.11 Save Table.xls.10 Ulangi proses ini untuk import data daripada BP. terpapar dialog “Show Table”.12 Close Table.1 Menu Bar > klik tab Create > pilih group Other > klik butang Query Design: 3.2 Dalam Query Design. 3. SUMITRA F. 2. KAN 6 .9 Save table dan Close table. JB.xls.BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 2. Kemudian klik butang “Close” 3. KLG. Pencarian Maklumat (Query) 3.3 Table Wakil Cawangan akan terpapar dalam ruang kerja. 2.xls dan PTN.

BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 3. KAN 7 .4 Highlight setiap medan (kecuali medan “ID”) dan klik dua kali untuk memilihnya supaya dimasukkan dalam parameter yang terpapar di ruang di bawah: 3.K.5 Hasilnya SUMITRA F.

BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 3. taip “ =”L” “ 3. 3. group “Results” klik butang “! Run” 3.8 Keputusan carian maklumat terpapar. KAN 8 . SUMITRA F. baris “Criteria”. Objek “Query1-lelaki” terpapar pada ruang Navigation di sebelah kiri. Save Query anda dengan nama “Query1-lelaki” dan klik butang “OK”.6 Pada medan “Jantina”.K.9 Save Query dan tutup query.7 Pada tab “Query Tools: Design”.

v.K. tab Create > group Reports > klik butang Report.1 Rujuk kepada ruang Navigation di sebelah kiri. SUMITRA F.10 Ulangi proses yang sama untuk mendapatkan maklumat yang berikut: Bil. 4. Cuba carikan maklumat yang berikut: wakil Perempuan daripada cawangan Johor Bahru wakil lelaki daripada cawangan Pontian wakil lelaki yang membawa kereta model Nissan wakil lelaki yang membawa kereta model Honda wakil yang memegang jawatan Pengarah.2 Pada Menu bar. 4. 4. Medan Kriteria Nama Query 1 Jantina =”P” Query2-perempuan 2 Kaum =”Melayu” Query3-Melayu Kaum =”Cina” Query4-Cina Kaum =”India” Query5-India Jawatan =”Pengarah” Query6-Pengarah Jawatan =”Akauntan” Query7-Akauntan Model_Kereta =”Ford” Query8-Ford Model_Kereta =”Toyota” Query9-Toyota 3. Save Query dengan nama yang sesuai dan tutup query selepas itu.3 Save laporan anda.BENGKEL PENGGUNAAN MS ACCESS 2O07 SIRI KE-2 01/12/2015 3. iii. Anda perlu highlight Query yang diperlukan untuk menjana Report. Penyediaan Laporan 4. KAN 9 .11 i. iv. ii.