Anda di halaman 1dari 65

MATEMATIK TAMBAHAN SPM

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

MODUL PERSEDIAAN TERAKHIR

SPM
2012

FOKUS A+

SPM 2012

ADDITIONAL MATHEMATICS
CONTENT/ISI KANDUNGAN
BAHAGIAN 1
A. Preview Modul Persediaan Matematik Tambahan SPM (MPT SPM)
B. Preview Keseluruhan tentang Matematik Tambahan SPM Kertas 1 dan Kertas 2, 2012

2
3

BAHAGIAN 2
A.
B.
C.
D.

Tips Peperiksaan Terakhir Kertas 1 / Last exam Tips PAPER 1


Cadangan Soalan Ramalan Pilihan Kertas 1 / Suggestion Question PAPER 1
Tips Peperiksaan Terakhir Kertas 2/ Last Exam Tips PAPER 2
Cadangan Soalan Ramalan Pilihan Kertas 2 / Suggestion Question PAPER 2

5
23
40
51

IMPROVE from 60 TO SCORE A+


[Lihat halaman sebelah]
SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

MOHD RAJAEI BIN MOHAMAD ALI

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

ADDITIONAL MATHEMATICS
[Improve From 60 to A+]

LAST EXAM TIPS PAPER 1


2012
MOHD RAJAEI BIN MOHAMAD ALI
[Lihat halaman sebelah]
SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

PERHATIAN:Sila fahamkan format Soalan kertas 1 ini sebaik mungkin.Inilah Kunci Kejayaan Sebenar untuk menjawab dengan baik kertas Matematik Tambahan Ini
TAHUKAH ANDA!
Kertas 1 Matematik Tambahan mengandungi 25 soalan dan membawa markah sebanyak 80%. Kertas 1 ini juga dikenali sebagai lubuk emas untuk mengorek markah semaksimum yang mungkin
dalam matematik tambahan.Ini kerana Soalan-soalan yang ditanya adalah asas-asas sahaja jika nak dibandingkan dengan Kertas 2.Jika anda selalu gagal dalam peperiksaan apa kata tumpukan pada
kertas 1 ini sebagai persediaan terakhir sebelum memasuki dewan peperiksaan sebenar nanti..Disinilah perbezaan gred akan berlaku sama ada anda akan dapat A,B,C atau D..anda masih boleh
meningkat dengan mendadak dari D ke B atau dari C ke A,dan boleh juga meningkat dari D ke A jika kena dengan caranya.
Satu masalah besar pelajar adalah TIDAK TAHU NAK BERMULA ,apabila ingin menjawab sesuatu soalan matematik tambahan.Punca utama adalah kerana pelajar-pelajar ini gagal
mengenalpasti NAMA TAJUK dan gagal MENANGKAP KATAKUNCI yang terdapat didalam soalan menyebabkan pelajar tidak tahu apakah formula yang sesuai digunakan dan bagaimana
nak bermula. Oleh itu modul ini disusun bagi membantu pelajar mengatasi masalah utama ini
QUESTION
SPM08
SPM09
SPM10
SPM11
FORMAT KERTAS 1 ADD
MATHS SPM
Q1
Function
Function
Function
Function
JUMLAH SOALAN
: 25
Q2
Function
Function
Function
Function
JUMLAH MARKAH
: 80
Q3
Function
Function
Function
Function
Q4
Quadratic Equation
Quadratic Equation
Quadratic Function
Quadratic Function
Analisis Soalan Peperiksaan
Sebenar SPM 2008-2011 mengikut
Q5
Quadratic Function
Quadratic Function
Quadratic Equation
Quadratic Equation
susunan soalan dan topik
Q6
Quadratic Function
Quadratic Function
Quadratic Function
Quadratic Function
Q7
Indices & Logarithms
Indices & Logarithms
Indices & Logarithms
Indices & Logarithms
Q8
Indices & Logarithms
Indices & Logarithms
Indices & Logarithms
Indices & Logarithms
Q9
Progression
Progression
Progression
Progression
Q10
Progression
Progression
Progression
Progression
Q11
Progression
Progression
Progression
Progression
Q12
Linear Law
Circular Measure
Linear Law
Linear Law
Q13
Coordinate Geometry
Vectors
Coordinate Geometry
Coordinate Geometry
*Tajuk diwarnakan hitam adalah
Q14
Coordinate Geometry
Vectors
Coordinate Geometry
Coordinate Geometry
tajuk-tajuk dari Tingkatan 4.*
Q15
Vectors
Coordinate Geometry
Vectors
Vectors
Q16
Vectors
Trigonometric Function
Vectors
Vectors
Q17
Trigonometric Function
Trigonometric Function
Circular Measure
Circular Measure
Q18
Circular Measure
Integration
Trigonometric Function
Trigonometric Function
Q19
Differentiation
Differentiation
Differentiation
Differentiation
Q20
Differentiation
Differentiation
Differentiation
Differentiation
Q21
integration
Integration
Differentiation
Differentiation
Q22
Statistics
Permuatation&Combination
Statistics
Statistics
Q23
Permuatation&Combination
Probability
Permuatation&Combination Permuatation&Combination
Q24
Probability
Statistics
Probability
Probability
Q25
Probability Distribution
Probability Distribution
Probability Distribution
Probability Distribution

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
Jika anda lihat statistik bagi kertas 1 diatas,boleh dikatakan tajuk-tajuk yang keluar adalah sama sahaja setiap tahun.Walaubagaimanapun ini tidak bermakna Soalan yang ditanya
adalah sama.Soalan yang ditanya Kadang-kadang bagi sesuatu tajuk kecil soalanya mempunyai sampai 2-3 bentuk Soalan..Disebabkan modul ini dirangka khas untuk membantu
pelajar yang lemah maka MC buat andaian,pelajar terbabit sudah pasti tidak tahu apakah soalan yang wajar didahulukan dan yang mana wajar dikemudiankan.
Dicadangkan anda membaca segala tips yang diberikan sekurang-kurangnya dua kali sebelum peperiksaan bermula.Mudah-mudahan segala tips yang disampaikan dapat
,menyuntik semangat untuk anda terus mengulangkaji sehinggalah disaat yang terakhir.Tidak ada yang mustahil jika anda berjaya mengulangkaji secara tersusun apa yang telah
dibekalkan ,kami yakin anda mampu mengubah gred pencapaian Matematik tambahan dari E ke C dan dari C ke A+.
Secara Umumnya Bab yang akan keluar didalam Kertas 1 Matematik Tambahan mengandungi 16 bab kesemuanya daripada 21 bab bagi tingkatan 4 dan 5. Berikut merupakan
tajuk-tajuk yang akan Keluar didalam kertas 1 mengikut FORMAT peperiksaan sebenar SPM
Berdasarkan kajian dan pemerhatian Kebiasaanya Format Kertas 1 untuk SPM tajuknya adalah seperti berikut:
SUSUNAN SOALAN DAN BAB KEBIASAAN DALAM FORMAT KERTAS 1 SPM
QUESTION
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25

CHAPTER
Function
Function
Function
Quadratic Equation
Quadratic Function
Quadratic Function
Indices & Logarithms
Indices & Logarithms
Progression
Progression
Progression
Linear Law
Coordinate Geometry
Coordinate Geometry
Vectors
Vectors
Trigonometric Function
Circular Measure
Differentiation
Differentiation
integration
Statistics

MARKS
3
4
3
2
3
3
3
3
2
3
2
4
4
3
2
4
3
4
3
4
3
3

Permuatation&Combination
Probability
Probability Distribution
TOTAL

4
4
4
80

Untuk membantu pelajar memahami dengan lebih baik tajuk,bentuk


dan format soalan,maka MC sudah sediakan modul dinamakan Last
Exam Tips [PAPER 1]TOLONG JANGAN ABAIKAN SEMUA
SOALAN DAN KONSEP yang diterangkan didalam modul
ini..Semoga modul 2012 ini membantu ANDA SEMUA.selamat
Berjaya.

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
EXAM TIPS: QUESTION 1-3 FUNCTIONS
Kebiasaanya Q1-Q3 adalah dari tajuk function.Untuk menjawab soalan ini anda WAJIB tahu 4 perkara ini
a) Function Relation
CASE 3: INVERSE FUNCTION
b) Absolute Function
c) Composite Function
d) Inverse Function

Exam Tips 3
Langkah 1: tambahkan sendiri y [penting]
Langkah 2 :terbalikkan kedudukan y dan x.ini
bertujuan untuk menghilangkan
sahaja

CASE 1:FUNCTION RELATION/FUNCTION NOTAION


Domain
Codomain
Object
Image
Range

= {4, 9, 16}
= {2, 3, 4, 5}
= 4,9,16
= 2, 3, 4
= {2, 3, 4} *Image yang mempunyai objek sahaja*

Relation between set A and B? = f ( x)

p 1

kepada p

Langkah 3: Cari nilai y.maka nila y yang


anda perolehi itulah inverse function

x
Remarks:Soalan subtopic Inverse function ini
belum pernah tak keluar.Oleh itu sila berikan fokus
yang lebih bagi subtopic ini

CASE 2:ABSOLUTE FUNCTION


EXAM TIPS
Untuk (b) Sangat penting.jika anda mahu
hilangkan modulus l l maka Jawapanya
mestilah dipecah kepada dua iaitu (+) dan (-).

CASE 4: COMPOSITE FUNCTION

FOKUS

The functions of f and g are defined as f : x x 4


and fg : x 4x + 3. Find the function g.
EXAM TIPS
[4 marks]
Answer:
Given f(x) = x 4 and fg(x) = 4x + 3.
fg(x) = f[g(x)]
= g(x) 4
g(x) 4 = 4x + 3
g(x) = 4x + 7
g : x 4x + 7

Soalan ini sangat penting. Ideanya untuk


mendapatkan nilai g pelajar perlulah
membuat pemecahan nilai yang
besar.iaitu fg(x) dan bukanya f(x)

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
EXAM TIPS: QUESTION 4 QUADRATIC EQUATIONS

CASE 3: Given two EQUALS roots


EXAM TIPS
Katakuncinya adalah
Two equal roots

CASE 1: Given one roots


EXAM TIPS
Katakuncinya adalah
one of the roots.
Roots bermaksud nilai x tersebut.
Diberi x = -2 .gantikan dalam
persamaan diberi.maka anda akan
dapat nilai p

Jawapan

LANGKAH 1
-Tukarkan quadratic equation diberi
dalam bentuk (general form)
-Jadikan diakhir nilai = 0
Jawapan
LANGKAH 2
Kenal pasti formula yang perlu
digunakan.ada 3 sila buat
pilihan.contoh disebelah katakuncinya
adalah two equal roots.lain-lain sila
Lihat dibawah
Quadratic Equations
Two real roots
b2-4ac > 0
Two equal roots
b2-4ac = 0
No real roots
b2-4ac < 0

CASE 2: Given two roots


Given -3 and

1
are the roots of an equations 4x2 + bx + c = 0 .Find the
4

value of b and c
EXAM TIPS
Katakuncinya adalah
Apabila diberikan 2 roots

Jawapan

x 3 x 1
4

1
3
x x 3x 0
4
4
2

4 x 2 x 12 x 3 0
4 x 2 11x 3 0

Compare with 4x2 + bx + c = 0


Thus b = 11 , c = -3

Roots bermaksud nilai x tersebut.


Dalam soalan ini ada 2 nilai roots.
x 3
1
x
4

Langkah 1
Langkah yang perlu anda lakukan adalah
pindahkan -3 ke sebelah kiri begitu juga nilai
pindahkan juga ke sebelah kiri
Langkah 2
Bandingkan persamaan yang anda perolehi
dengan yang diberi didalam soalan.

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

CASE 4: STRAIGHT LINE+ CURVE


(SIMULTANEOUS EQUATION)

FOKUS

The straight line y = 7x + 6 does not


intersect with the curve y = x2 + 9x + n.
Find the range of values of n.
[3 marks]
Answer:
y = 7x + 6
y = x2 + 9x + n
x2 + 9x + n = 7x + 6
x2 + 2x + n 6 = 0
The equation does not intersect
b2 4ac < 0
(2)2 4(1)(n 6) < 0
4 + 4n 24 < 0
1+n6<0
n<5
LANGKAH 3
Kenal pasti formula yang perlu
digunakan.ada 3 sila buat pilihan.contoh
disebelah katakuncinya adalah does not
intersect = no real roots.lain-lain sila
Lihat dibawah
Quadratic Equations
Two real roots
b2-4ac > 0
Two equal roots
b2-4ac = 0
Hak <Cipta
No real roots
b2-4ac
0 Terpelihara

**Buat pilihan menggunakan 3


persamaan ini**

EXAM TIPS
Katakuncinya adalah
-Does not intersect bermaksud b2 4ac < 0
-diberi Straight line dan curve equation
bermaksud penyelsaianya mestilah
menggunakan simultaneous equation
LANGKAH 1
Gunakan kaedah simultaneous equatiuon dengan
cara samakan kedua-dua nilai y tersebut
LANGKAH 2
Pindahkan semua nilai supaya disebelah
kanannya bersamaan = 0

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS CATCH NETWORK

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

SPM
2012

EXAM TIPS: QUESTION 5-6 QUADRATIC FUNCTIONS


CASE 1: QF and Graphs

EXAM TIPS

FOKUS

LANGKAH 1
Sila hafal general form quadratic function ini.

f ( x) a( x m)2 n
1

n = adalah nilai
y max atau min

LANGKAH 2
SANGAT PENTINGsila bandingkan

f ( x) 2( x m) 3
2

f ( x) a( x m)2 n
Jawapan (a)
Oleh itu n 3 .(ingat n adalah y min)
Jawapan
f ( x) 2( x m) 2 3
(a).m 2
(b).n 3
(c).x 2

Jawapan (b)
Untuk nilai m .tandanya anda perlulah mengambil
berlawanan dari yang diberi.jika .dalam kes diatas x
min -2.maka Jawapan m = 2 sahaja.

x 1

EXAM TIPS -Sangat Penting Tajuk Ini!


LANGKAH 1
-Jadikan equation yang diberi dalam bentuk = 0
-dapatkan 2 nilai x tersebut
LANGKAH 2
Lorekkan graphs bahagian dalam kerana dalam soalan
menunjukkan < (less)

EXAM TIPS
Pelajar perlulah menguasai konsep asas matematik
semasa ditingkatan 3 dahulu iaitu Factorise.Cuma
kalini ianya agak tinggi sedikit.pelajar perlulah
factorise nilai x dan bukan lagi nombor seperti di
tingkatan 3 dahulu.
Lihat contoh disebelah anda perlu factorisekan nilai 2 x
Soalan ini juga kebiasaanya bermain dengan
sifir.contoh disebelah adalah sifir 2 dan dihujungnya
adalah nilai 8.Ini kerana 8 juga merupakan factor bagi
2

2 x (2 2 21 ) 8
2 x (4 2) 8
2 x ( 2) 8

**Tips Penting!!
ada kemungkinan Soalan boleh bertanya
menggunakan sifir 3 dan dihujungkan adalah nilai
9,27,81 atau 243.
Jika sifir 4 dihujungnya adalah nilai 16 atau 64
Jika sifir 5 dihujungnya adalah nilai 25 atau 125
Sifir 6 dan ketas jarang ditanya kerana nilainya akn
mejadi terlalu besar.

8
2x
2
x
2 4
bandingkan
2 x 22
x2
CASE 2 : Guna Konsep Sifir.

Jawapan (c)
untuk Soalan c axis symmetry adalah garisan yang
merentasi paksi x.dan pastikan anda meletak
x=-2 dan JANGAN letak =-2 sahaja.perkataan x itu
merujuk kepada persamaan (equation)

CASE 2: inequalities
2
Solve inequality 5x x 4

Solve the equation

x2

(2 x 2 2 ) (2 x 21 ) 8

--kemudian bandingkan dengan equation yang diberi

y min

CASE 1 : Pelajar Perlu Faktorise

m = adalah nilai
x max atau min

x min

EXAM TIPS: QUESTION 7-8 Indices & Log

Solve the equation

3 3( 2 x 3) 9

27

2 x 3

1
9 x2

EXAM TIPS
Sifir yang digunakan adalah sifir 3
Ini kerana nilai 9 dan 27 mempunyai nilai sepunyanya
adalah 3

1
x2 2

2( x 2) 12
3

( x 2)
3
Bandingkan

3(2 x 3) ( x 2)
x 1

Quadratic besar dari 0 [ > 0 ]

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

Quadratic kurang dari 0 [ <0]


3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
LOGARITHMS
CASE 3 : BASE DIBERI ADALAH SAMA (Guna Teknik Factorise)

FOKUS
LOGARITHMS
CASE 5 : INDICES KEPADA LOG

Solve the equation log5 (7x + 2) = log5 (3x + 4) + 1. [3 marks]

log5 (7x + 2) log5 (3x + 4) = 1


7x + 2
log5
=1
3x + 4
7x + 2
=5
3x + 4

7x + 2 = 5(3x + 4)
7x + 2 = 15x + 20
9
x=
4

EXAM TIPS

Solve the equation 85x + 3 = 74x.


Answer:

Dalam Soalan case ini base nya adalah sama iaitu


5..Pelajar hanya perlu fikir bagaimana cara untuk
factorise kanya sahaja.

85x + 3 = 74x
log10 85x + 3 = log10 74x

Langkah 1
Pindahkan log5 (3x + 4) ke sebelah kiri
Langkah 2
Factorisekan kedua-dua log tersebut menggunakan
x
Laws of log iaitu

Log a x Log a y Log a
y

Langkah 3
Pindahkan log5 ke sebelah kanan bersamaan 51
x

Laws of indices Loga y c
x
c
y a

Given that log25 s log5 t = 0, express s in terms of t. [3 marks]

Teknik diguna apabila nilai disebelah kiri dan


kanan tiada factor sepunya atau tiada sifir yang
sesuai digunakan.

**Kiri (8) dan kanan (7)

(5x + 3) log10 8 = 4x log10 7


5x + 3 log10 7
=
4x
log10 8
5x + 3
= 0.9358
4x
5x + 3 = 3.7432x
(5 3.7432)x = 3
3
x=
8.7432
= 0.3431

Cara penyelesainya.pelajar perlulah tambahkan


log disebelah kiri dan kanan

LOGARITHMS (Mirip Trial Selangor 2012)


CASE 6: INDICES KEPADA LOG
Solve the equation

CASE 4 : BASE DIBERI TIDAK SAMA (Guna Teknik Samakan base + Factorise)

EXAM TIPS

2 x.3x

FOKUS

1
6

Answer:

log( 2 x.3 x ) log

1
6

1
6
x log 2 x log 3 0.7782

log 2 x log 3 x log


log25 s log5 t = 0
log25 s = log5 t
log5 s
= log5 t
log5 25
log5 s
= log5 t
2 log5 5
log5 s = 2 log5 t
log5 s = log5 t2
s = t2

EXAM TIPS
Soalan case ini base nya TIDAK SAMA.Langkah
pertama mestilah pelajar perlu fikir untuk samakan
base nya dahulu kemudian barulah guna Teknik
factorise untuk menyelesaikanya.

x(0.30103) x(0.47712) 0.7782


0.7782 x 0.7782
x

0.7782
0.7782
1

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
EXAM TIPS: QUESTION 9-11 PROGRESSION
CASE 1: A.P & G.P (Value x)

A.P

CASE 2: A.P & G.P (Sum to infinity)

EXAM TIPS
A.P
Langkah 1 :Jika anda susun nilai yang diberi
ianya akan menjadi begini.
7 x , 2 x , 13 x

T1

T2

EXAM TIPS
Selain soalan dari case 1. Case 2 ini juga
sangat popular teruatamanya dalam
percubaan negeri SPM 2011.
***Per11,SBP11,Ter11,Phg11,
Negeri 9,Sabah 11***

T3

Jawapan (a)
Formula G.P
Tn ar n 1

Langkah 2
d T2 T1 T3 T2
*Dari cara ini anda HANYA akan perolehi
nilai x sahaja.*

Jawapan (b)
Gunakan formula sum to infinity.

Langkah 3
Gunakan formula ini untuk dapatkan ,d
d T2 T1

G.P

EXAM TIPS
Caranya adalah sama seperti diatasyANG
BERBEZA adalah yang ini menggunakan
formula GP sahaja.
G.P (Jawapan a)
Langkah 1
Jika anda susun nilai yang diberi ianya akan
menjadi begini.
x 20 , x 4 , x 20

T1

T2

T3

RINGKASAN
PELAJAR WAJIB TAHU MENGGUNAKAN FORMULA DIBAWAH
A.P
(1) d T2 T1
atau d T2 T1 T3 T2 (guna untuk mencari nilai x)
(2) Tn a (n 1)d *digunakan apabila sesuatu soalan menyebut tentang
-sesuatu nth term (cthnya Given nth term,How many number between..,Find number of term.)
(3) S n [2a (n 1)d ] *digunakan apabila sesuatu soalan menyebut tentang Sum of term,
n
2

Langkah 2
T2 T3

T1 T2

G.P
(1)

*Dari cara ini anda HANYA akan perolehi


nilai x sahaja.*

(2) Tn ar n 1 ***digunakan sama seperti A.P

Langkah 3
Gunakan formula ini untuk dapatkan ,r
T
r 2
T1

Jawapan (b) : Gunakan formula sahaja

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

T2
T1

atau

T2 T3

(guna untuk mencari nilai x)


T1 T2

n
(3) S a(r 1) syaratnyanilai r 1
n

r 1

n
(4) S a(1 r ) syaratnyanilai r 1
n
1 r
(5) S a **digunakan apabila sesuatu soalan menyebut tentang

1 r

[Lihat halaman sebelah]


- Sum to infinity
-angka dalam bentuk decimal [cthnya 0.575757] penyelesaianya 0.57 , 0.0057
SULIT
, 0.000057
- contoh 2 : [ 1.12121212 ] penyelesaianya 1 + , 0.12 , 0.0012 , 0.000012
a
Hak Cipta Terpelihara
**Kedah Trial 11**
S 1 MATHS CATCH NETWORK

1 r

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
EXAM TIPS: QUESTION 12 LINEAR LAW
CASE 1: Log10 y againts log 10 x

CASE 2:

y
x

againts

x
EXAM TIPS
Trick penyelesaian ADALAH SAMA
sahaja seperti dalam case 1

EXAM TIPS
Pelajar perlulah tahu persamaan umum
linear law iaitu y mx c
Kebiasaanya Soalan yang akan disoal adalah
express equation dan find coordinate
sahaja.

Langkah 1
Fikir bagaimana cara nak tukar equation
y dari maklumat diberi KEPADA-
y seperti didalam graphs

Trick penyelesaian untuk SEMUA jenis soalan


linear Law adalah SAMA sahaja.

Equation dalam maklumat tiada x dibawah


y.oleh itu anda perlulah tambahkan x
dibawahnya supaya sama dengan graphs

Langkah 1
Fikir bagaimana cara nak tukar equation
y dari maklumat diberi KEPADA
y seperti didalam graphs

Langkah 2
Jadikan dalam bentuk y = mx + c
Untuk memudahkan senaraikan seperti
dibawah
y=
x=
m=
c=

Caranya tambahkan log 10 pada equation


yang diberi disebelah kiri dan kanan
Langkah 2
Gunakan konsep log iaitu

log a mn log a m log a n

dari contoh disebelah

y
x
xx
y

Langkah 3
Jadikan dalam bentuk y = mx + c
Untuk memudahkan senaraikan seperti
dibawah
y=
x=
m=
c=

Lihat pada Graphs

x log 10 x

Lihat pada Graphs

m gradient

Lihat pada Graphs

m gradient

y 2 - y1
x 2 - x1

c y int ercept

dari cth disebelah

y log 10 y

Lihat pada Graphs

***Trial Terengganu11 Pahang11,


Sarawak11, Melaka11*****

y 2 - y1
x 2 - x1

c y int ercept
***Trial Kedah11 Kelantan11, Selangor11,
Negeri sembilan11*****

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

10

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

CASE 2: PARALLEL

EXAM TIPS: QUESTION 13-14 COORDINATE GEOMETRY


Berdasarkan ANALISIS 13 soalan Percubaan Negeri SPM 2012 menunjukkan tajuk ini
terbahagi kepada 2 bentuk.
BENTUK 1
-perpendicular
-parallel
-Area

BENTUK 2
-collinear
-ratio
-Distance/locus

CASE 1: PERPENDICULAR

EXAM TIPS
Katakunci adalah perpendicular (90 0)
Langkah 1
Tuliskan formula yang ingin diguna

m1 m2 1
***m = gradient
*Kebiasanya 1 gradient diberi ( m1 ) dan
satu lagi perlu dicari ( m2 )*

EXAM TIPS
Katakunci adalah parallel
Bermaksud m1 m2
Langkah 1
Cari gradient bagi kedua-dua persamaan
diberi.

px y 1

y px 1

a = x - intercept
b = y - intercept
**bermakna dari soalan m 3
2
4
Langkah 2
Samakan keduanya
m1 m2

Gradientnya,m1 = p

3
4

Langkah 2
Cari gradient m1 melalui equation
yang diberikan
1
y x2
3
Bandingkan dengan

y mx c

Untuk equation ini gradientnya boleh


diperolehi dari formula
x y
b
1,
m2
a b
a

CASE 3: AREA

EXAM TIPS
Katakunci adalah Area

Maka m 1
1
3

Jangan lupa ulang semula coordinate


pertama dan letakkan di kedudukan terakhir

Langkah 3
Dapatkan

m2

melalui formula

m1 m2 1
1
m2 1
3
m2 3
Langkah 4
Cari Equation PQ

y y1 m( x x1 )
y 6 3( x 0)
y

3x 6

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

11

MATHS Catch
SPM
2012

FOKUS A+
CASE 4: COLLINEAR

USAHA +DOA+TAWAKAL
EXAM TIPS
Katakunci Collinear
Bermaksud segaris.maknanya tiada luas.
(Area = 0)

CASE 6: DISTANCE/LOCUS

EXAM TIPS
Katakunci disini adalah 2PQ=QR

0
1 2 a
0
2 4 3

7
17

2
4

*Ianya bermaksud jarak QR bersamaan 2 PQ.*


**Penyelesaianya gunakan formula
distance/locus

1
[(2)(3) 17 a 7(4)] [4(a) 3(7) 17(2)]
2
1
0 21a 21
2
0 21a 21
0

2 PQ QR
2 ( x2 x1 ) 2 ( y2 y1 )2 ( x2 x1 ) 2 ( y2 y1 ) 2

EXAM TIPS: QUESTION 15-16 - VECTOR

21
a
21
1 a

Dari analisis soalan tahun-tahun lepas menunjukkan ada 2 BENTUK soalan dari bab vector ini.
Bentuk 1 : soalan dari ayat. Bentuk 2 : soalan dari gambarajah

CASE 5: RATIO
2 BENTUK DIATAS AKAN SECARA SELANG SELI AKAN MENYOAL 4 PERKARA DIBAWAH
EXAM TIPS
Katakunci adalah point Q divide PR with
ratio 2:1

a)
b)

nx mx2 ny1 my2


( x, y ) 1
,

mn
mn

c)

Magnitude Vector ada modulus

d)

Vector ada parallel Atau collinear

Express in terms of-Lihat contoh.


Find Unit vector

unit .vector

xi yj

2012
2012

x2 y 2

r x2 y2

2012

CASE 1: SOALAN DARI AYAT (Unit Vector)


7
1
Given that a =
and b =
, find
2
13
~
~
(a) the vector a b.
~ ~
(b) the unit vector in the direction of a b.
~ ~

()

( )

(a) a b
~ ~
7
1
=

2
13
8
=
15
(b) Unit vector in the direction of a b
~ ~

() ( )
( )

Unit Vector
xi yj

x2 y 2

8i + 15j

8 2 + 15 2
8i + 15j

17

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

EXAM TIPS

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

12

MATHS Catch
SPM
2012

FOKUS A+
EXAM TIPS

USAHA +DOA+TAWAKAL
CASE 2: SOALAN DARI AYAT (MagnitudVector)
Given that a = 3i + 9j and b = 2i + kj, find
~
~
(a) a b in the form xi + yj.
~ ~
(b) the value of k if |a b| = 13.
~ ~

CASE 4: SOALAN DARI GAMBARAJAH (unit Vector)

Diagram 9 shows vector OR drawn on a Cartesian plane.

Magnitude Vector

r x2 y2

Jawapan
(a)

(b)

a b
~ ~
= 3i + 9j (2i + kj)
= 3i + 9j + 2i kj
= 5i + (9 k)j
|a b| = 13
~ ~
5 2 (9 k ) 2 13 = 13
25 + (9 k)2 = 169
(9 k)2 = 144

CASE 3: SOALAN DARI AYAT (parallel)


Given that a = (2k-1)i + 3j and b = 4i + 5j, find k if
~
~
2a+3b is parallel to y-axis

9 k = 12
k = 21
or
9 k = 12
k = 3

4k 10
0

21
q
y

Express OR in the form

(b)

Find the unit vector in the direction of OR.

(b)

2k 1
4

5
4k 2 12

15
4k 10

21

a qb

(a)

Answer
(a)
OR =

Answer
Langkah 1
: cari hasil 2a +3b dahulu.

Langkah 2
Parallel to y axis bermaksud = (0,y)

Diagram 9

(xy).
EXAM TIPS

12
5

( )

Unit vector in the direction of OR


= (12i +5j) / 122 + 52
~ ~
= (12i +5j) / 13
~ ~

EXAM TIPS
Parallel Vector
a qb , q is scalar...

Langkah 3
Dapatkan nilai k
(4k+10 = q(0)
4k =-10
k =-5/2

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Unit Vector
xi yj

x2 y 2

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

13

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
EXAM TIPS: QUESTION 17 TRIGONOMETRY FUNCTION
CASE 1: Six Trigonometry Functions of Any Angles
Given cos x = 0.4761 and 90 x 270, find the value of
1
(a) x
(b) sec x

Solve the equation 20 sin2 x = sin x + 24 sin 30 for 0 x 360


[4 marks]
Answer:

[2 marks]
Answer:
(a) cos x = 0.4761
cos = 0.4761
= 61 34'
x = 180 + 61 34'
= 241 34'
1
(b)
sec x =
cos x
1
=
0.4761
= 2.1

20 sin2 x = sin x + 24 sin 30


20 sin2 x = sin x + 12
20 sin2 x + sin x 12 = 0
(4 sin 3)(5 sin + 4) = 0
3
sin x =
4
x = 48 35', 131 25'
or
4
sin x =
5
x = 233 8', 306 52'
Pelajar hasruslah tahu cara menggunakan formula dibawah

Pelajar hasruslah menghafal dan tahu cara menggunakan formula dibawah

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

14

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

SPM
2012
3

EXAM TIPS: QUESTION 18 CIRCULAR MEASURE


FUNCTION

Solve the equation 5 cos 2x = 13 sin x 9 for 0 x 360

Exam Tips

[2 marks]
Answer:
5 cos 2x = 13 sin x 9
5(1 2 sin2 x) = 13 sin x 9
5 + 10 sin2 x = 13 sin x 9
10 sin2 x 13 sin x + 4 = 0
(5 sin 4)(2 sin 1) = 0
4
sin x =
5
x = 53 8', 126 52'
or
1
sin x =
2
x = 30, 150

1.

.rad 180 0

2.

Arc,

3.

Area,

s r
1 2
r
2

**Soalan dalam paper 1 biasanya tajuk ini


simple,basic dan tidak berbelit-belit.Persedian
perlu dibuat Hafal FORMULA diatas dan tahu
cara menggunakanya,sudah mengcukupi.
*Jika Soalan bertanya tentan angle pastikan
Jawapan anda berikan dalam bentuk radian.*

Pelajar hasruslah tahu cara menggunakan formula dibawah

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

15

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
EXAM TIPS: QUESTION 19 INTEGRATION

EXAM TIPS: QUESTION 20 STATISTICS


CASE 1: MEAN & STANDART DEVIATION

[3g ( x) kx]dx 18

Exam Tips
**Tajuk ni sangat mudah dalam paper 1
Kebiasaanya ada 2 format soalan.

3 [ g ( x)dx k xdx 18
2

x2 5
3(8) k dx 18
2 2
2
5

x2 5
k 18 24
2 2
x2 5
k 6
2 2
25 4
k 6
2 2
4
k
7

Format yang pertama


LANGKAH 1:Anda perlu tahu buat PEMECAHAN dr formula
asal .
LANGKAH 2:Kebiasaan dari 2 pecahan tadi.satu Jawapan anda
boleh dapat secara terus dari soalan.Satu pecahan lagi Jawapan
anda boleh perolehi dengan cara integrate

FORMAT KEDUA
Contoh Soalan
6
Given that f ( x)dx 7

,Find

Exam Tips
**Dalam bab ini terlalu banyak formula perlu difahami.bukan
Lupakan yang lain.WAJIB HAFAL!3 formula Dibawah sudah mengcukupi.
FORMULA
ISTILAH (Sangat Penting)

(a)

f ( x)dx
6

Penyelesaianya.
Jika diperhatikan perbezaanya,nilai limit pada maklumat yang
diberi adalah 6,2 manakala pada soalan adalah terbalik dari nilai
tersebut iaitu 2,6.
Apa yang perlu anda buat adalah tambahkan nilai ve
sahaja.maka jawapanya adalah (-7)

a)
b)

c)

Standard Deviation,
Mean, x

x
N

(x) 2

-Sum of Set Square Number=


-Sum of Set Number=

Variance, 2

x
N

(x) 2

*Soalan ini diramalkan akan keluar*L

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

16

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

EXAM TIPS: QUESTION 21 PROBABILITY


EXAM TIPS

Soalan Probability ini sebenarnya Sangat


mudah.

Jika contoh disebelah diambil pelajar perlu


tumpukan pada bilangan kad dipilih (TWO
CARD ARE DRAWN) dan satu lagi sila
fokuskan pada katakunci warna yang sama
(same color)

Kita buat kesimpulan 2 kad dipilih mestilah


warnaya adalah sama.oleh itu
kebarangkalianya (Probability) adalah seperti
berikut

CASE 2: NEW MEAN,NEW MEDIAN,NEW MODE

Diagram 1 shows the scores obtained by a group of


players in a game.
10, 15, 6, 15, 5, 17, 14
Diagram 1
(a) Find the mean, median and mode for the scores.
(b) If the scores in Diagram 1 is multiplied by 9, and
then added 7, find the mean, median and mode for
the scores.
Answer
x
N
10 + 15 + 6 + 15 + 5 + 17 + 14
=
7
82
=
7
= 11.71
Median = 14
Mode = 15
(b) New mean = 9(11.71) + 7 = 112.39
New median = 9(14) + 7 = 133
New mode = 9(15) + 7 = 142
(a)

Mean, x =

Exam Tips
**Case ini sangat penting untuk SPM 2011
Jawapan (a)
Gunakan formula sahaja
**Mean
x
Mean, x =
N

(G, G) + (Y, Y) + (R, R)

**Median
Pelajar perlu susun mengikut susunan
menaik terlebih dahulu
5, 6, 10, 14, 15, 15, 17

Tolak 1 kerana tadi


anda sudah pilih satu
card
Maka 5-1=4

Median = nilai ditengah-tengah = 14


Mode
Kekerapan tertingi = 15
Jawapan (b)
Percayalah soalan ini sangat senang!!
Katakunci adalah
Multiplied by 9, and then added 7
New mean
New median
New mode

PERHATIAN:

Soalan diatas meminta anda


dapatkan probability bagi warna
kad yang sama (same color)

Bagaimana jika soalan meminta


pada anda warna yang tidak sama
( NOT same color)

Jangan panic mudah sahaja.not


same color bermakna keduaduanya BUKAN warna yang sama.

Apa yang perlu dilakukan adalah


(1- same color)

3 2 7 6 5 4

15 14 15 14 15 14

34
105

Total Card (R+Y+G) = 15

34
1
105
71

105

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

17

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

CASE 3: Rate of Changes

EXAM TIPS: QUESTION 22 DIFFERENTIATION

CASE 1: Equation Tangent


Find the equation of the tangent to the curve
y = (2x 5) (x 4) at the point (4, 0).

Exam Tips
** Katakunci adalah EQUATION tangent curve.
**Formulanya adalah y y1 m( x x1 )
** m

Answer:

dy
gradient
dx

Langkah 1
Didalam soalan coordinate ( x1, y1 ) sudah
diberi iaitu (4, 0)...Oleh itu pelajar hanya perlu
dapatkan nilai gradient sahaja

y = (2x 5)(x 4)
= 2x2 13x + 20
dy
= 4x 13
dx
At point (4, 0),
dy
= 4(4) 13
dx
=3
The gradient of the tangent at point (4, 0) = 3

Langkah 2
Gunaklan formula y y1 m( x x1 ) untuk
mendapatkan equation

Equation:
y = 3(x 4)
y = 3x 12

CASE 2: Minimum Point


2

The curve y = 3x + 6x 7 has a


minimum point at x = k, where k is a
constant.
Find the value k.

Answer:
y = 3x + 6x 7
dy
= 6x + 6
dx

6x + 6 = 0
x = 1
k = 1

Langkah 1
Pelajar perlu gunakan kaedah differentiation
untuk dapatkan nilai dy

dx

adalah 0
Langkah 3
Dapatkan nilai x.

V=

4 3
r
3

dV
= 4r2
dr
dV
= 44.8
dt
dr
= 0.7
dt

dV dV dr
=

dt dr dt
44.8 = 4r2 0.7
44.8
4r2 =
0.7
4r2 = 64
r2 = 16
r = 4 cm

dV
= pelajar perlu buat differentiation
dr
dV
= Volume changes of t = 44.8
dt
dr
= Radius changes of t =0.7
dt

Exam Tips
** Katakunci adalah Small Change in

Find the small change in volume of a sphere


when the radius increases from 6 cm to 5.93 cm.
4
[Volume of sphere, V = r3]
3

Volume

4 3
r
3

dV
= 4r2
dr
r = 5.93 6
V dy

**Formulanya adalah

V dV

r dr

TIPS SANGAT PENTING!!


**Khas untuk pelajar yang tak faham langsung
soalan ini mahukan apa dan tak tahu langsung nak
pakai formula apa.
**Apa yang perlu anda lakukan adalah buat
differentiation sahaja..Soalan ini adalah tajuk
differentiation.apa jua soalan yang ditanya pasti
akan meminta pelajar membuat dy
dx

dx

dV
V
r
dr
2
= 4r 0.07
= 4(6)2 0.07
= 10.08 cm3

*Dalam case 3 dan 4 pelajar perlu membuat


dV
sama sahaja dengan dy
dr

dV
dr

dx

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Exam Tips
** Katakunci adalah rate dan unit cm3 s1.
dV dV dr
**Formulanya adalah
=

dt dr dt

CASE 4: Small of Changes

V=

dx

Langkah 2
Minimum point akan menjadikann nilai dy
dy
=0
dx

Answer:

Answer:

dx

When y is minimum,

Exam Tips
** Katakunci adalah MINIMUM POINT
**Formulanya adalah dy 0

The volume of a sphere increases at the rate of


44.8 cm3 s1. Find the radius of the sphere at
the instant when its radius is increasing at a rate
of 0.7 cm s1.
4
[Volume of sphere, V = r3]
3

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

18

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
EXAM TIPS: QUESTION 23 PERMUTATION & COMBINATION
Total

CASE 1: PERMUTATION

** Trial Kelantan dan Terengganu 2011**

PT arg et

RAMALAN 1
Diagram shows seven letter cards.

*Trial Sabah 2011*

RAMALAN 1
How many 3-digit numbers that are greater than 400 can be
formed using the digits 1, 2, 3, 4, and 5 without repetition?
Answer:

= p1 x
= 24

p2

Exam Tips
** Katakunci adalah 3-digit numbers dan greater than 400
Langkah 1:
Buat 2 garis seperti dibawah
a

Pb c. Pd

CASE 2: PERMUTATION

b = adalah digit pertama [gerenti = 1]


a = Total digit mengikut syarat diberikan.Syarat How many number
2

p1

A five-letter code is to be formed using five of these cards.


Find
a) The number of different five-letter codes that can be
formed,
b) The number of different five-letter codes which end with a
consonant.

p1

greater than 400 .Jawapan 4 dan 5 } 2 nombor

Answer:
a)

p2

b)

d = adalah baki digit yang tinggal [dalam soalan sebelah = 2 digit.


1 digit sudah diambil maka baki yang tinggal adalah 2]

p5

p4

= 2520

x
= 1440

p1

p2
c = total digit keseluruhan yang tinggal = 4
Asalnya ada 5 nombor.tetapi 1 nombor sudah diambil maka total bakinya
adalah 4 sahaja.

RAMALAN 2

RAMALAN 2
Diagram shows six numbered cards.
How many 4-digit even numbers can be formed using the
digits 1, 2, 3, 4, and 5 without repetition?
Exam Tips

Answer:
=

p1 x

Even Number = 2 dan 4 } Total Digit pertama = 2


4

p3

= 48

Baki digit [4-1 = 3 digit]


Digit pertama.Gerenti 1

RAMALAN 3
How many 4-letter codes can be formed using the letters in
the word 'GRACIOUS' without repetition such that the first
letter is a vowel?

A four-digit number is to be formed by using four of these


cards.How many
Exam Tips
a) different numbers can be formed?
Jawapan (a)
b) different odd numbers can be formed?
Ingat kembali formulanya

Answer:
a)
b)

P4
= 360
P3 x 4P1
= 240
5

Total

PT arg et

Target adalah four-digit number


Total adalah = 6 digit

Answer:
=

p1 x

p3

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

= 840

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

19

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

RAMALAN 2
A badminton team consists of 8 students. The team will be chosen from a group of 8 boys
and 5 girls. Find the number of teams that can be formed such that each team consists of
a) 5 boys,
b) not more than 2 girls.

CASE 3: COMBINATION
** Trial Johor,Melaka,Perak,SBP dan Selangor 2011**
RAMALAN 1
A committee of 3 boys and 3 girls are to be formed from 10 boys and 11 girls.
In how many ways can the committee be formed?

a)

11

C3 x C3

Total Boy = 10
Dipilih = 3 (Target

C3

= 560
8
8
8

C8

C7
C6

x
x

C0

=1

C1

= 40

C2

= 280

The number of teams that can be formed = 1 + 40 + 280


= 321
BOY

Step 2 :

If the team consists of 6 boys and 2 girl

Exam Tips

Ingat formula

If the team consists of 7 boys and 1 girl

= 19800

Step 1:

C5

If the team consists of 8 boys and 0 girl

b)

Answer:
10

Answer:

GIRL

RAMALAN 3 (SPM2011)
A debating team consists of 6 students. These 6 students are chosen from 2 monitors, 3
assistant monitors and 5 prefects.

Total

CT arg et !

10

C3

a) there is no restriction,
b) the team contains only 1 monitor and exactly 3 prefects.

11

C3

Total Boy = 11
Dipilih = 3 (Target)

Answer:
a)
b)

10

C6

C1

= 210
x

C3

C2

= 60

Exam Tips
Jawapan (a)
No restriction = tiada syarat automatic gunakan formula asal

Total

CT arg et

Exam Tips
Jawapan (b)
TARGET 6 students ..Ingat formula

Total

CT arg et

Ada Syarat
Langkah 1 :Isikan target mengikut syarat diberikan .iaitu M = 1,P = 3 automatik AM = 2
MONITOR
PREFERCTS
ASSISTANT MONITOR

C3

C1

C2

LAngkah 2 : Isikan total dari yang diberikan iaitu total M = 2,P = 5 ,AM =3
MONITOR
PREFERCTS
ASSISTANT MONITOR
2

C1

C3

C2

= 60

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

20

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

FOKUS 2012

EXAM TIPS: QUESTION 25 PROBABILITY DISTRIBUTION

CASE 5:
** Trial Pahang,Perlis 2011**
RAMALAN 1
Diagram shows five cards of different letters.

A
a)
b)

Exam Tips
Apa yang pelajar perlu faham jumlah bagi
kedua-dua luas dibawah graph adalah 0.5 +
0.5 =1

Diagram below shows a standard normal


distribution graph.

Find the number of possible arrangements, in a row, of all the cards.


Find the number of these arrangements in which the letters A and N are
side by side.
Answer
(a)

Answer:
a)
b)

Area = 0.5

Area = 0.5

5!
4! x 2!

= 120
= 48

The probability represented by the area of the


shaded region is 0.803
a) Find the value of P( Z k )

EXAM TIPS: QUESTION 25 BINOMIAL DISTRIBUTION

b)

FOKUS 2012
1

The discrete random variable X has a binomial probability distribution


with n = 4, where n is the number of trials. Table 1 shows the probability
distribution of X.
x
P(X = x)
Find
1
(a) the value of k.
0
16
(b) P(X 3).
[3 marks]
1
1
[3 markah]
4
Answer:
2
k
1
1 1 1 1
3
(a)
4
k+

=1
16 4 4 16
1
3
4
k=
16
8
(b)

P(X 3) =

:
=

5
16

1 1
+
4 16

P( Z k )

1 0.803
0.0985
2

Perlu dibahagi 2 kerana


nilai k didalam
gambarajah ada 2

X is a continuous random variable


which is normally distributed with a
mean of and a standard deviation of
2.If the value of X is 85 when the
Z score is k ,find the value of
.[3 marks]

Sebab total = 1

(b)
Hafal Formula ini

X Random variable

Mean

Exam Tips
Nilai z mestilah diperolehi dari dalam graph.
Lihat muka surat disebelah

Standard deviation

Z score

85
2
82.42

1.29

Exam Tips
TOTAL Probability = 1

FOKUS 2012
[Lihat halaman sebelah]
SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

21

MATHS Catch
SPM
2012

FOKUS A+

Bagaimana Z =1.29?dan bukan =0.0985?

USAHA +DOA+TAWAKAL

85
2
82.42

1.29

SUGGESTION QUESTION
PAPER 1
[Improve From 60 to A+]
Ini kerana nilai z tersebut anda perlu dapatkan dari dalam table.Didalam peperiksaan table ini akn
diberikan kepada anda.cara untuk dapatkan adalah seperti diatas. Z=1.29
****Begitu ramai pelajar melakukan kesilapan mudah ini.pastikan anda bukan termasuk didalam
golongan ini.****

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

22

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

SUGGESTION QUESTION 1-3: FUNCTION


Diagram 1 shows the relation between set
M and set N in the arrow diagram.

Given {(16, 2), (20, 2), (20, 5)}.


State the
(a) images of 20
(b) objects of 2
(c) domain of this relation
(d) range of this relation

(a) Let f1(2) = k


So f(k) = 2
k+4=2
k = 2
Therefore, f1(2) = 2
(b) Let f1(x) = y
So f(y) = x
y+4=x
y=x4
Therefore, f1(x) = x 4

[2 marks]
State the
(a) images of 12
(b) objects of 2
(c) domain of this relation
(d) range of this relation

(a)
(b)
(c)
(d)
[2 marks]

Answer:
(a) 2, 3
(b) 6, 12, 16
(c) {6, 12, 16}
(d) {2, 3}
3

Given function f : x 8x 2, find the


(a) image of 7
(b) object which has the image 34
[3 marks]
Answer:

(a)

f(7) = 8(7) 2
= 54
f(x) = 34
8x 2 = 34
8x = 32
x=4

(b)

The fuction f is defined as f : x x + 4.


Find
(a) f1(2)
(b) f1(x)
[3 marks]
Answer:

Answer:
2, 5
16, 20
{16, 20}
{2, 5}
Given the function f : x |x2 5|.
(a) Find the images of 6, 6 and 7.
(b) Find objects which have the image of
4.
[4 marks]
Answer:
f(6) = |(6)2 5|
= |31|
= 31
f(6) = |(6)2 5|
= |31|
= 31
f(7) = |(7)2 5|
= |44|
= 44
f(x) = 4
|x2 5| = 4
So,
x2 5 = 4
x2 = 9
x = 3, 3
and
(x2 5) = 4
x2 = 1
x = 1, 1

6 The fuctions f and g are defined as f : x 1


8x and g : x 2x 5.
Find gf1(x).
[3 marks]
Answer:
Let f1(x) = y
So f(y) = x
1 8y = x
1x
y=
8
1x
Therefore f1(x) =
8
gf1(x) = g(f1(x))
1x
= g(
)
8
1x
= 2(
)5
8
x 21
=
4
8

The functions of f and g are defined as f


: x x + 3 and g : x 4 x. Find the
composite function of gf and fg.
[3 marks]
Answer:
Given f(x) = x + 3 and g(x) = 4 x.
gf(x) = g(f(x))
= g(x + 3)
= 4 (x + 3)
= x + 1
fg(x) = f(g(x))
= f(4 x)
= (4 x) + 3
= x + 7

The functions of f and g are defined as f


: x x 9 and g : x 9x 3. Find the
composite function of gf and fg.
[3 marks]
Answer:
Given f(x) = x 9 and g(x) = 9x 3.
gf(x) = g(f(x))
= g(x 9)
= 9(x 9) 3
= 9x 84
fg(x) = f(g(x))
= f(9x 3)
= (9x 3) 9
= 9x 12

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

23

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

SUGGESTION QUESTION 4: QUADRATIC EQUATION

The straight line y = 5x + 6 does not


intersect with the curve y = 6x2 + 5x + q.
Find the range of values of q.
7

5
It is given that is one of the roots of the
2
quadratic equation 4x2 8x + q = 0. Find
the value of q.
[2 marks]
Answer:

[3 marks]

Form the quadratic equation which has the


3
roots 3 and .
4

Answer:
y = 5x + 6
y = 6x2 + 5x + q
6x2 + 5x + q = 5x + 6
6x2 + q 6 = 0
The equation does not have real roots
b2 4ac < 0
(0)2 4(6)(q 6) < 0
24q + 144 < 0
24q < 144
q>6

[4 marks]
Answer:

5
5
4( )2 8( ) + q = 0
2
2
25 20 + q = 0
q = 5

3
3
) + (3)( ) = 0
4
4
9
9
x2 ( )x + ( ) = 0
4
4
4x2 + 9x 9 = 0
x2 (3 +

(4q 3)x2 2x 4 = 0
The equation has two different roots
b2 4ac > 0
(2)2 4(4q 3)(4) > 0
4 64q 48 > 0
64q > 44
11
q>
16

8
3

The quadratic equation 4x2 + mx + n = 0


has roots 8 and 9. Find the values of m
and n.

The quadratic equation 4x2 + px + q = 0 has


roots 1 and 5. Find the values of p and q.
[4 marks]

The straight line y = 6 4x does not


intersect with the curve y = x2 + x + m.
Find the range of values of m.

[3 marks]
Answer:

[3 marks]

Answer:
(x a)(x b) = 0
(x 8)(x + 9) = 0
x2 + x 72 = 0
4x2 4x + 288 = 0
Therefore,
m = 4 and n = 288

(x a)(x b) = 0
(x + 1)(x + 5) = 0
x2 + 6x + 5 = 0
4x2 + 24x + 20 = 0
Therefore,
p = 24 and q = 20

Answer:
y = 6 4x
y = x2 + x + m
x2 + x + m = 6 4x
x2 + 5x + m 6 = 0
The equation does not have real roots
b2 4ac < 0
(5)2 4(1)(m 6) < 0
25 + 4m 24 < 0
4m < 1
1
m<
4

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

The quadratic equation


(4q 3)x2 2x 4 = 0 has two
different roots, q is a constant.
Find the range of values of q.
[3 marks]
Answer:

The quadratic equation 8x2 px + 2 = x


has two equal roots, p is a constant.
Find the values of p.
[3 marks]
Answer:
8x2 px + 2 = x
8x2 + (p 1)x + 2 = 0
The equation has two equal roots
b2 4ac = 0
(p 1)2 4(8)(2) = 0
p2 + 2p + 1 64 = 0
p2 + 2p 63 = 0
(p 7)(p + 9) = 0
p = 7 or p = 9

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS CATCH NETWORK

24

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
SUGGESTION QUESTION 5-6: QUADRATIC FUNCTION
Diagram 3 shows the graph of a quadratic
function f(x) = (x + s)2 7, where s is a
constant.

3 Diagram 1 shows the graph of a quadratic


function f(x) = 5(x + h)2 + 6, where h is a
constant.
4 Diagram 2 shows the graph of a quadratic
function f(x) = (x + s)2 6, where s is a
constant.

Diagram 4 shows the graph of a quadratic


function f(x) = 2(x + m)2 7, where m is a
constant.

Diagram 1

The curve y = f(x) has a minimum point


(7, t), where t is a constant. State
(a) the value of s
(b) the value of t
(c) the equation of the axis of
symmetry
[3 marks]
Answer:
(a) s = 7
(b) t = 7
( ) x=7
5

Find the range of the values of x such that

(a)
(b)
(c)
6

x(x 4) 4.
[3 marks]
Answer:
x(x 4) 4
x2 4x + 4 0
(x + 2)(x + 2) 0

The range of values of x is x 2 or x 2

The curve y = f(x) has a minimum point (4,


n), where n is a constant. State
(a) the value of m
(b) the value of n
(c) the equation of the axis of symmetry
[3 marks]
Answer:
m = 4
n = 7
x=4
Find the range of the values of x such that
x(x 7) 12. [3 marks]
Answer:
x(x 7) 12
x2 7x + 12 0
(x + 4)(x + 3) 0

The range of values of x is x 3 or x 4

The curve y = f(x) has a minimum point (8, k), where k


is a constant. State
Diagram 2
(a) the value of h
(b) the value of k
The curve y = f(x) has a minimum point
(c)
he equation of the axis of symmetry
(6, t), where t is a constant. State
[3 marks]
(a) the value of s
Answer:
(b) the value of t
(c) th equation of the axis of symmetry
(a) h = 8

[3

(b)
(c)

k=6
x=8

Find the range of the values of x such


that (4x 2)(x + 4) 2x + 8.
[3 marks]
Answer:

Answer:

(4x 2)(x + 4) 2x + 8
4x2 18x 8 2x + 8
4x2 16x 16 0
4(x2 + 4x + 4) 0
4(x + 2)(x + 2) 0

The range of values of x is


x 2 or x 2

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

(a) s = 6
(b) t = 6
(c) x = 6

Hak Cipta Terpelihara

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS CATCH NETWORK

25

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
SUGGESTION QUESTION 7-8: INDICES & LOG
Solve the equation 2x + 3 2x + 2 = 8.

SUGGESTION QUESTION 9-11: PROGRESSION

Solve the equation 2x + 7 2x + 6 = 64.

[3 marks]
Answer:

Three consecutive terms of an


arithmetic progression are 13 x, 8, 13
+ 3x.
Find the common difference of the
[3
marks]
progression. [4 marks]

Find

Answer:
Answer

x+3

2x + 7 2x + 6 = 64
2x27 2x26 = 26
128(2x) 64(2x) = 26
64(2x) = 26
2x + 6 = 26
x+6=6
x=0

x+2

2
2
=8
2x23 2x22 = 23
8(2x) 4(2x) = 23
4(2x) = 23
2x + 2 = 23
x+2=3
x=1

13 + 3x 8 = 8 (13 x)
2x = 16
x=8
d = 8 (13 (8))
=3

(a)

Express k in terms of h.

(b)

Find the 6th term of the


progression in terms of h.
[4 marks]

[3 marks]
Answer:

Answer:
32x 2 = 85x
25(x 2) = 23(5x)
5x 10 = 15x
(5 + 15)x = 10
1
x=
2

Answer:
254x + 5 = 1255 5x
52(4x + 5) = 53(5 5x)
8x + 10 = 15 15x
(8 + 15)x = 15 10
5
x=
23

(b)

(a)

k (7h + 2) = (5h + 12) k


2k = 12h + 14
k = 6h + 7

(b)

a = 7h + 2
d = k + 7h 2
= (6h + 7) + 7h 2
=h+5
T6 = a + 5d
= 7h + 2 + 5(h + 5)
= 7h + 2 + 5h + 25
= 2h + 27

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

(b)

the sum from the 4th term to the


6th term.

The first three terms of an arithmetic


progressino are 7h + 2, k, 5h + 12.

Solve the equation 254x + 5 = 1255 5x.

[3 marks]

the value of x.

Answer:
2

Solve the equation 32x 2 = 85x.

(a)

[3 marks]

(a)

The first three terms of a geometric


progression are x, 24, 96.

Hak Cipta Terpelihara

96
24
=4
x 24
=
24 96
24
x = 24
96
=6
r=

6(46 1)
41
= 8190
S3 = 6 + 24 + 96
= 126
Sum = 8190 126
= 8064
S6 =

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS CATCH NETWORK

26

MATHS Catch
FOKUS A+

SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
3

SUGGESTION QUESTION 12 : LINEAR LAW


The variables x and y are related by the
equation y = px5, where p is a constant.
(a) Convert the equation y = px5 to
linear form.
(b) Diagram 1 shows the straight line
obtained by plotting
log10 y against log10 x.

The variables x and y are related by the


equation y2 = 6x(x 6).
Diagram 3 shows the straight line graph
y2
obtained by plotting against x.
x

The variables x and y are related by the


equation y = px4, where p is a constant.
(a) Convert the equation y = px4 to
linear form.
(b) Diagram 2 shows the straight line
obtained by plotting
log10 y against log10 x.

The variables x and y are related by the


equation y2 = 2x(x 6).
Diagram 4 shows the straight line graph
y2
obtained by plotting against x.
x

Diagram 3
Find the value of p and q.
[2 marks]

Diagram 4

Answer:

Find the value of p and q.


[2 marks]

Diagram 1

Diagram 2

Find the value of


(i)
log p.

Find the value of


(i)
log p.

(ii)

(ii)

10

10

q.

Answer:

Answer:
log10 y = (a)
log10 p 5(log10 x)
= 5(log10 x) + log10 p

(a)
(b)

q.
[3 marks]

(i)
(ii)

log10 p = Yintercept
=7
log10 y = 5(3) + 7
= 8
q = log10 y = 8

(b)

(i)

log10 p = Yintercept
=7

(ii)

log10 y = 4(4) + 7
= 9
q = log10 y = 9

y = 6x(x 6)
y2
= 6(x 6)
x
2
y
= 6x 36
x
y2
When = 0,
x
[2 marks]
0 = 6x 36
x=6
p=x=6
When x = 3,
log10yy2 = log10 p 4(log10 x)
= 6(3) 36
x
= 4(log
10 x) + log10 p
= 18
y2
q = = 18
x

Answer:
y2 = 2x(x 6)
y2
= 2(x 6)
x
2
y
= 2x 12
x
y2
When = 0,
x
0 = 2x 12
x=6
p=x=6
When x = 2,
y2
= 2(2) 12
x
= 8
y2
q = = 8
x

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

27

MATHS Catch
SPM
2012
1

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
SUGGESTION QUESTION 13-14: COORDINATE GEOMETRY
Find the equation of the straight line
which passes through P(5, 5) and is
parallel to the straight line joining Q(7,
3) dan R(6, 7).
[3 marks]
Answer:

Gradient of QR
7+3
=
6 7
10
=
13
Equation:
10
y 5 = (x 5)
13
13y + 65 = 10x 50
10x + 13y 115 = 0

Given the area of a triangle with vertices


A(3, 10), B(9, 4) and C(4, j) is 81 unit2.
Find the possible values of j.
[3 marks]
Answer:
Area of ABC
1 3 9 4 3
= |
|= 81
2 10 4 j 10
1
((12) 9j + 40 (90) 16 + 3j) =
2
81
1
(102 6j) = 81
2
6j = 162 102
j = 10 or j = 44

Find the equation of the straight line which


passes through A(4, 1) and is
perpendicular to the straight line joining
B(9, 7) dan C(1, 4).
[3 marks]
Answer:

(1, 11) = (

Equation:
8
y 1 = (x + 4)
3
3y 3 = 8x 32
8x + 3y + 29 = 0

7f 5e 5f + 14e
,
)
e+f
e+f

7f 5e
= 1
e+f
7f 5e = e f
8f = 4e
e
=2
f
e = 2 and f = 1

Gradient of BC
4 + 7
=
1 + 9
3
=
8
3
( )m2 = 1
8
8
m2 =
3

The point J(1, 11) divides a straight line joining P(7, 5) and Q(5, 14) in the ratio e : f.
Find the values of e and f.
[3 marks]
Answer:

Find the equation of the locus of moving point A such that its distances from P(9, 7) and Q(7
Answer:

Let A = (x, y)
Given AP = AQ
(x + 9)2 + (y + 7)2 = (x + 7)2 + (y + 9)2
Squaring both sides,
(x + 9)2 + (y + 7)2 = (x + 7)2 + (y + 9)2
x2 + 18x + 81 + y2 + 14y + 49 = x2 + 14x + 49 + y2 + 18y + 81
4x 4y = 0

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

28

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

SUGGESTION QUESTION 15-16: VECTORS

Diagram 8 shows vector OP drawn on a


Cartesian plane.
6

(a)

5
45
Given that a = 10
and b =
, find
6
48
~
~
(a) the vector 10a b.
~ ~
(b) the unit vector in the direction of 10a
~
b.
~
[4 marks]
Answer:
10a b
~ ~
5
45
= 10

6
48
5
=
12
Unit vector in the direction of 10a b
~ ~
= (5i +12j) / 52 + 122
~ ~
= (5i +12j) / 13
~ ~

()

( )

() ( )
( )

(b)

The vectors a and b are non-zero and non~


~
parallel.
It is given that (h 7)a = (k 9)b where h
~
~
and k are constants.
Find the value of
(a) h
(b) k

[2 marks]
Answer:
a and b are non-parallel.
~
~
Therefore (h 7)a = (k 9)b is true only when (h
~
~
7)a and (k 9)b are zero vector.
~
~
Since a and b are not zero vector, therefore (h 7)
~
~
and (k 9) must be zero, (h 7) = (k 9) = 0.
(a) h 7 = 0
=7
(b) k 9 = 0
=9

(a)

(b)

Given that a = 4i + 3j and b = 4i + kj, find


~
~
(a) a b in the form xi + yj.
~ ~
(b) the value of k if |a b| = 17.
~ ~
[4 marks]
Answer:
a b
~ ~
= 4i + 3j (4i + kj)
= 4i + 3j + 4i kj
= 8i + (3 k)j
|a b| = 17
~ ~
82 + (3 k)2 = 17
64 + (3 k)2 = 289
(3 k)2 = 225
3 k = 15
k = 18
or
3 k = 15
k = 12

It is given that OA = 12a + 7b , OB = 32a +


~ ~
~

21b and OC = 78a 14b .


~
~
~
(a)

Find AB and AC .
(b) Hence, show that points A, B and C
are collinear.
[4 marks]
Answer:


AB = AO + OB
= (12a + 7b) 32a + 21b
~ ~
~
~
= 44a + 14b
~
~

AC =AO + OC
= (12a + 7b) + 78a 14b
~ ~
~
~
= 66a 21b
~
~
3
(b)
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
AC = (44a + 14b)
2
~
~
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]
3
= AB
2

Express in the form xi + yj.


(a)

OP
(b)

Find the unit vector in the direction of OP.


[3 marks]
Answer:
(a)
OP= 4i + 3j

(b)
Unit vector in the direction of OP
= (4i +3j) / 42 + 32
~ ~
= (4i +3j) / 5
~ ~
4
3
= i+ j
5
5

Diagram 9 shows vector OA drawn on a


Cartesian plane.

Diagram 9
(a)

Express OA in the form

(xy).

(b)

Find the unit vector in the

direction of OA.
[3 marks]
Answer:

(a)

OA =

(b)

Unit vector in the direction of


= (5i +6j) / 52 + 62
~ ~
= (5i +6j) / 7.81
~ ~

(56)

(a)

(b)

AC = (44a + 14b)
2
~
~
3
= AB
2

Hak Cipta Terpelihara

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS CATCH NETWORK

29

MATHS Catch
SPM
2012
1

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
SUGGESTION QUESTION 17: TRIGONOMETRIC FUNCTION
Given tan x = 0.6486 and 0 x
180, find the value of
(a) x
(b) cot x
[2 marks]
Answer:

Given sin x = 0.8026 and 0 x 180, find


the value of
(a) x
(b) cosec x
[2 marks]
Answer:

(a) tan x = 0.6486


tan = 0.6486
= 32 58'
x = 180 32 58'
= 147 2'
1
(b)
cot x =
tan x
1
=
0.6486
= 1.542

(a) sin x = 0.8026


sin = 0.8026
= 53 23'
x = 180 53 23'
= 126 37'
1
(b)
cosec x =
sinx
1
=
0.8026
= 1.246

Solve the equation tan x + sin x = 0 for


0 x 360
a[4 marks]
Answer:
tan x + sin x = 0
sin x
+ sin x = 0
cos x
sin x + cos x sin x = 0
sin x(1 + cos x) = 0
sin x = 0
x = 0, 180, 360
or
1 + cos x = 0
cos x = 1
x = 180

Solve the equation 8 cos2 x = 6 cos x


2 cos 60 for 0 x 360
[4 marks]
Answer:
8 cos2 x = 6 cos x 2 cos 60
8 cos2 x = 6 cos x 1
8 cos2 x 6 cos x + 1 = 0
(2 cos 1)(4 cos 1) = 0
1
cos x =
2
x = 60, 300
or
1
cos x =
4
x = 75 31', 284 29'

Solve the equation 21 cos 2x = 46 sin x 33 for 0 x 360


[2 marks]

Answer:

Solve the equation 16 sin2 x = 0 sin x 18 sin 30 for 0 x 360


[4 marks]
Answer:
16 sin2 x = 0 sin x 18 sin 30
16 sin2 x = 0 sin x 9
16 sin2 x sin x + 9 = 0
(4 sin 3)(4 sin 3) = 0
3
sin x =
4
x = 48 35', 131 25'
or
3
sin x =
4
x = 228 35', 311 25'

21 cos 2x = 46 sin x 33
21(1 2 sin2 x) = 46 sin x 33
21 + 42 sin2 x = 46 sin x 33
42 sin2 x 46 sin x + 12 = 0
21 sin2 x 23 sin x + 6 = 0
(3 sin 2)(7 sin 3) = 0
2
sin x =
3
x = 41 49', 138 11'
or
3
sin x =
7
x = 25 23', 154 37'

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

30

MATHS Catch
FOKUS A+

SPM
2012
1

USAHA +DOA+TAWAKAL

SUGGESTION QUESTION 18: CIRCULAR MEASURE


Diagram 2 shows two arcs, AD and BC, of
two concentric circles with centre O and
having radius OA and OB.

SUGGESTION QUESTION 19: INTEGRATION

Diagram 10 shows the sector OAB of a


circle with centre O.

1
Given that f(x) dx = 7, find
2
2
(a)
the value of f(x) dx.
1
1
(b)
the value of k if [kx + 3f(x)] dx
2
315
=
.
16
[4 marks]
Answer:

(a)

Diagram 10
Diagram 2
Find
(a) the angle , in radian.
(b) the perimeter of the shaded region,
ABCD.
[4 marks]
Answer:

Find
(a) the angle in radians,
(b) the area of the shaded region
[4 marks]
Answer:

(a)
(a)

(b)

Length of arc BC = r
8 = (2 + 16)
8
=
18
= 0.44 rad.
Length of arc AD = r
= 2 0.44
= 0.88 cm

cosBOC =

12
15

= 0.8
BOC = 36.87

= 36.87
180
= 0.6436 rad.
(b)

Area of sector OAB =

(b)

2
1
f(x) dx = f(x) dx
1
2
= 7
1
315
[kx + 3f(x)] dx =
2
16
1
1
315
kx dx + 3 f(x) dx =
2
2
16
x2 1
315
k[ ] + 3(7) =
2 2
16
1
315
k( 2) + 21 =
2
16
7
k=
8

9
Given that f(x) dx = 1, find
4
4
(a)
the value of f(x) dx.
9
9
(b)
the value of k if [kx 3f(x)] dx
4
= 62.
[4 marks]
Answer:

(a)

4
9
f(x) dx = f(x) dx
9
4
= 1
9
[kx 3f(x)] dx = 62
4
9
9
kx dx 3 f(x) dx = 62
4
4
x2 9
k[ ] 3(1) = 62
2 4
81
k( 8) 3 = 62
2
k=2

(b)

1 2
r
2

1
(15)2(0.6436)
2
= 72.4 cm2
Area of triangle OCB
1
= 9 12
2
= 54 cm2
Area of the shaded region = 72.4
54
= 18.4 cm2
=

Perimeter of the shaded region


= 8 + 0.88 + 16 + 16
= 40.88 cm

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

31

MATHS Catch
FOKUS A+

SPM
2012
1

(a)

USAHA +DOA+TAWAKAL

SUGGESTION QUESTION 20: STATISTICS


A set of data consists of 9 numbers. The sum of the numbers is 27 and the sum of the squares
of the numbers is 2916. Find for the 9 numbers,
(a) the mean,
(b) the standard deviation.
[3 marks]
Answer:
Mean =

27
9

Standard deviation =

Diagram 6
Find the interquartile range for the data.
Answer:

Rearrange the data,


25 28 30 32 35 36 49 53
28 + 30
First quartile =
= 29
2
36 + 49
Third quartile =
= 42.5
2
Interquartile range
= 42.5 29
= 13.5

=3
(b)

3 Diagram 6 shows the mass of a group of students.


32, 30, 49, 25, 8, 35, 36, 5

2916
- 32
9

= 315
= 17.748

4 Diagram 7 shows the mass of a group of students.


44, 53, 26, 49, 43, 33, 38, 30
2

A set of data consists of 3 numbers. The sum of the numbers is 27 and the sum of the squares
of the numbers is 2916. Find for the 3 numbers,

Diagram 7
Find the interquartile range for the data.

(a)

the mean,

(b)

the standard deviation.

Answer:
[3 marks]
Answer:
(a)

Mean =

27
3

=9
(b)

Standard deviation =

2916
- 92
3

Rearrange the data,


26 30 33 38 43 44 49 53
30 + 33
First quartile =
= 31.5
2
44 + 49
Third quartile =
= 46.5
2
Interquartile range
= 46.5 31.5
= 15

= 891
= 29.85

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

32

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
SUGGESTION QUESTION 21: PROBABILITY
5

Diagram 1 shows the scores obtained by a group of players in a game.


1, 10, 1, 9, 3, 4, 2
1
(a) Find the mean, median and mode for the scores.
(b) If the scores in Diagram 1 is multiplied by 5, and then added 4, find the mean,
median and mode for the scores.
[3 marks]
Answer:
x
Mean, x =
N
1 + 10 + 1 + 9 + 3 + 4 + 2
=
7
30
=
7
= 4.29
Median = 3
Mode = 1
(b) New mean = 5(4.29) + 4 = 25.45
New median = 5(3) + 4 = 19
New mode = 5(1) + 4 = 9

(a) Probability
7
6
=

15 14
1
=
5
(b) Probability
2
6
6
2
=
+

15 14 15 14
4
=
35

(a)

Diagram 2 shows the scores obtained by a group of players in a game.


9, 18, 16, 20, 15, 9, 4
(a) Find the mean, median and mode for the scores.
(b) If the scores in Diagram 2 is multiplied by 3, and then added 6, find the mean,
median and mode for the scores.
[3 marks]
Answer:
x
N
9 + 18 + 16 + 20 + 15 + 9 + 4
=
7
91
=
7
= 13
Median = 15
Mode = 9
(b) New mean = 3(13) + 6 = 45
New median = 3(15) + 6 = 51
New mode = 3(9) + 6 = 33
(a)

Mean, x =

A bag contains 7 brown marbles, 2 yellow marbles and 6 purple marbles. Two marbles
are drawn from the bag at random, one after another. Find the probability that
(a) both marbles are brown.
(b) one marble is yellow and the other is purple.
[4 marks]
Answer:

A bag contains 6 blue marbles, 5 red marbles and 6 white marbles. Two marbles are
drawn from the bag at random, one after another. Find the probability that
(a) both marbles are blue.
(b) one marble is red and the other is white.
[4 marks]
Answer:
(a) Probability
6
5
=

17 16
15
=
136
(b) Probability
5
6
6
5
=
+

17 16 17 16
15
=
68

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

33

MATHS Catch
SPM
2012
3

FOKUS A+
2
. If Hock
3
Seng tried the game for three times, find the probability that she shot at least one target in the
game.
[4 marks]
Answer:

USAHA +DOA+TAWAKAL
SUGGESTION QUESTION 22: PPERMUTATION & COMBINATION
1

In a shooting game, the probability for a player to shoot the target for each try is

[3 marks]
Answer:

Let A = Shot the target and B = Miss the target


Probability
= 1 P(BBB)
1 1 1
=1( )
3 3 3
1
=1
27
26
=
27

1
In a shooting game, the probability for a player to shoot the target for each try is
. If Jabah
10
tried the game for three times, find the probability that she shot at least one target in the game.
[4 marks]
Answer:

Let A = Shot the target and B = Miss the target


Probability
= 1 P(BBB)
9
9
9
=1(
)
10 10 10
729
=1
1000
271
=
1000

Number of ways = 5 5 4 3
= 300

2
4

How many 4-digit numbers greater than 2000 can be formed from the digits 1, 2, 3, 4,
5 and 6 if no repitition of digits is allowed?

How many 3-digit numbers can be formed from the digits 3, 4, 5, 6 and 7 if the
numbers are
(a) less than 400?
(b) odd numbers?
[4 marks]
Answer:

(a)

Number of ways = 1 4 3
= 12
(b)

Number of ways = 4 3 1
= 12

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS CATCH NETWORK

34

MATHS Catch
SPM
2012
3

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
There are 2 different t-shirts and 2 trousers on a cupboard. Calcualte the number of different
ways to arrange all the clothes in a row if
(a) no condition is imposed.
(b) all the trousers are next to each other.
[4 marks]
Answer:

(a) Number of ways = 4!


= 24
(b) Number of ways = 3! 2!
=62
= 12

(a) Number of ways = 11C4


= 330
(b) Number of ways = 6C2 5C2
= 150

6
4

A florist want to choose 5 roses from a box of 5 red roses and 5 white roses to decorate a hamper.
Calculate the number of ways the roses can be chosen if
(a) there is no restriction.
(b) there are more red roses than white roses chosen.
[4 marks]
Answer:
(a) Number of ways = 10C5
= 252
(b) The possible ways:
5 red roses and 0 white rose
4 red roses and 1 white rose
3 red roses and 2 white rose
Number of ways
= 5C5 5C5 + 5C4 5C4 + 5C3 5C3
= 126

A school wants to choose 4 students from a group of 6 boys and 5 girls to participate
in a national mathematics contest. Calculate the number of ways the students can be
chosen if
(a) there is no restriction.
(b) the students chosen consists of 2 boys and 2 girls.
[4 marks]
Answer:

A florist want to choose 3 roses from a box of 6 red roses and 4 white roses to decorate
a hamper. Calculate the number of ways the roses can be chosen if
(a) there is no restriction.
(b) there are more red roses than white roses chosen.
[4 marks]
Answer:
(a) Number of ways = 10C3
= 120
(b) The possible ways:
3 red roses and 0 white rose
2 red roses and 1 white rose
Number of ways
= 6C3 4C3 + 6C2 4C2
= 80

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

35

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
SUGGESTION QUESTION 23: DIFFERENTIATION

Find the equation of the tangent to the curve y = x6 + 2x5 at the point (2, 0).

dy
= 4px + 10, where p is a constant.
dx
The gradient of the curve at x = 2 is 18.
Find the value of p.
Given that the curve y = f(x) and

[3 marks]
[3 marks]
Answer:
Answer:

y = x6 + 2x5
dy
= 6x5 + 10x4
dx

dy
= 4px + 10
dx
dy
When x = 2, = 18
dx
4p(2) + 10 = 18
p=1

At point (2, 0),


dy
= 6(2)5 + 10(2)4
dx
= 32
The gradient of the tangent at point (2, 0) = 32
4

Equation:
y = 32(x 2)
y = 32x + 64
2

Find the equation of the tangent to the curve y = (2x + 3)(x + 6) at the point (3, 27).
[3 marks]
Answer:
y = (2x + 3)(x + 6)
= 2x2 9x + 18
dy
= 4x 9
dx
At point (3, 27),
dy
= 4(3) 9
dx
=3
The gradient of the tangent at point (3, 27) = 3
Equation:
y 27 = 3(x + 3)
y = 3x + 36

Given y = (4x + 6)(x 5). find


(a) dy
dx
(b) the value of x when y is maximum.
(c) the maximum value of y.
[4 marks]
Answer:
(a) y = (4x + 6)(x 5)
= 4x2 + 26x 30
dy
= 8x + 26
dx
dy
(b)
When y is maximum, = 0
dx
8x + 26 = 0
13
x=
4
13
13
(c)
y = (4( ) + 6)(1( ) 5)
4
4
49
=
4

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

36

MATHS Catch
SPM
2012

FOKUS A+

The radius of a balloon in the shape of a sphere increases at the rate of 6 cm s 1. Find the rate
of change of the volume of the balloon when the radius is 10 cm.
4
[Volume of sphere, V = r3]
3
[3 marks]
Answer:
4
V = r3
3
dV
= 4r2
dr
dV dV dr
=

dt dr dt
2
= 4r 6
= 24r2
When r = 10,
dV
= 24(10)2
dt
= 2400 cm3 s1

The volume of a sphere increases at the rate of 19.2 cm 3 s1. Find the radius of the sphere at
the instant when its radius is increasing at a rate of 0.3 cm s1.
4
[Volume of sphere, V = r3]
3
[3 marks]
Answer:
4
V = r3
3
dV
= 4r2
dr
dV
= 19.2
dt
dr
= 0.3
dt
dV dV dr
=

dt dr dt
19.2 = 4r2 0.3
19.2
4r2 =
0.3
4r2 = 64
r2 = 16
r = 4 cm

USAHA +DOA+TAWAKAL

7
.
x2
Express the approximate change in y, in terms of p, when x changes from 8 to 8 + p,
where p is a small value.
[3 marks]
Answer:
7
y= 2
x
dy 14
=
dx x3
When x = 8
dy
14
=
dx (8)3
7
=
256
x = (8 + p) + 8
=p
dy
y = x
dx
7
=
p
256
Two variables, x and y, are related by the equation y =

14
.
x2
Express the approximate change in y, in terms of p, when x changes from 3 to 3 + p,
where p is a small value.
[3 marks]
Answer:
Two variables, x and y, are related by the equation y =

14
x2
dy 28
=
dx x3
When x = 3
dy 28
=
dx (3)3
28
=
27
x = (3 + p) 3
=p
dy
y = x
dx
28
= p
27
y=

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

37

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
SUGGESTION QUESTION 25: PROBABILITY DISTRIBUTION
12

Diagram 2 shows a standard normal distribution graph.

Diagram 1 shows a standard normal distribution graph.

Diagram 2

Diagram 1
The probability represented by the area of the shaded region is 0.7852.
(a)
Find the value of k.
(b)
X is a continuous random variable which is normally distributed with a mean of 79
and a standard deviation of 16. Find the value of X when the z-score is k.
[3 marks]
Answer:

(a)

(b)

P(Z > k) = 1 0.7852


= 0.2148
P(Z > 0.79) = 0.2148
k = 0.79
= 79, = 16
X 79
= 0.79
16
X = 79 + 16 0.79
= 91.64

The probability represented by the area of the shaded region is 0.2486.


(a)

Find the value of k.

(b)

X is a continuous random variable which is normally distributed with a


mean of 51 and a standard deviation of 5. Find the value of X when the zscore is k.
[3 marks]

Answer:

(a)

P(Z > k) = 0.5 0.2486


= 0.2514
P(Z > 0.67) = 0.2514
k = 0.67

(b)

= 51, = 5
X 51
= 0.67
5
X = 51 + 5 0.67
= 54.35

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

38

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

MINI BENGKEL
ADDITIONAL MATHEMATICS
[Improve from 60 to A+]

LAST EXAM TIPS PAPER 2


2012
[Lihat halaman sebelah]
SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

39

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
Section C (Answer 2 Question only from 4 question) Total Marks=20 marks
SPM07

KUMPULAN SASARAN:Pelajar Yang mendapat Markah Kurang dari 40%


12
FORMAT KERTAS 2 ADD MATHS SPM 2012
BAHAGIAN A (6 Soalan Wajib Jawab semua)
BAHAGIAN B (5 soalan Wajib Jawab 4 sahaja)
BAHIAGAN C (4 soalan Wajib Jawab 2 sahaja)

13

Total Markah =40


Total Markah = 40
Total Markah = 20

14
15

Berikut merupakan statistic soalan peperiksaan sebenar yang pernah keluar didalam
Peperiksaan dari 2006- 2010..Sila LIHAT apakah PERSAMAAN dan PEMBEZAAN dari
Segi tajuk.
Section A (Answer all question) Total Marks= 40 marks
Bahagian A mengandungi 6 SOALAN WAJIB yang mesti dijawab.
SPM07
SPM08
SPM09
SPM10
1 Simultaneous
Simultaneous
Simultaneous
Simultaneous
Equation
Equation
Equation
Equation
2 Coordinate
Quadratic
Quadratic
Trigonometric
Geometry
Functions
Equation
Function
3 Trigonometric Progressions
Differentiation Progressions
Function
+Integration
4 Differentiation Trigonometric Trigonometric Integration
+Integration
Function
Function
5 Statistics
Statistics
Vector
Geometry
Coordinate
6 Progressions
Vector
Progressions
Statistics

SPM11
Simultaneous
Equation
Trigonometric
Function
Progressions
Integration
Geometry
Coordinate
Statistics

SPM07
Linear Law

SPM08
Integration

SPM09
Integration

SPM10
Linear Law

SPM11
Linear Law

Vector

Linear Law

Linear Law

Differentiation

Differentiation

Circular
Measure
Integration

Circular
Measure
Geometry
Coordinate
Probablility
Distribution

Geometry
Coordinate
Circular
Measure
Probablility
Distribution

Vector

Vector

11

Probablility
Distribution

Probablility
Distribution
Circular
Measure

SPM09

SPM10

SPM11

Solution of
Triangle
Index Number

Solution of
Triangle
Index Number

Solution of
Triangle
Index Number

Solution of
Triangle
Index Number

Solution of
Triangle
Index Number

Linear
Programming
Motion Along
straight Line

Linear
Programming
Motion Along
straight Line

Linear
Programming
Motion Along
straight Line

Linear
Programming
Motion Along
straight Line

Linear
Programming
Motion Along
straight Line

Remark: Mengikut statistic 2005-2011 bab yang tidak pernah keluar didalam kertas dua adalah,
indices & logarihms, permuatation & combination serta probability.
Adakah Markah Anda selalu dibawah 40% untuk KERTAS 2?.

Section B (Answer 4 Question only from 5 question) Setiap Soalan=10 markah X 4


Total Marks=40 marks

10

SPM08

Probablility
Distribution
Circular
Measure

Untuk sekadar mencapai 40% dalam Matematik Tambahan adalah tidak sesukar mana.Pelajar
tidak perlu pun untuk mencapai markah penuh bagi sesuatu Soalan,memadailah dapat curi
separuh dari markah penuh bagi sesuatu Soalan.Oleh itu kepada pelajar yang selalu mendapat
markah kurang dari 40% apa kata anda ulangkaji modul dibawah ini berulang kali,sekurangnya 1
kali tanpa melihat jawapan.Jika anda sudah pun mengulangkaji mengikut saranan ,selepas ini
jangan terkejut dengan keputusan peperiksaan anda sendiri.Walaupun target anda hanya lulus
(40%) kami jamin anda boleh mencapai markah yang lebih baik lagi.Semoga Berjaya.
Secara Umumnya Bab yang akan keluar didalam Kertas 2 Matematik Tambahan mengandungi 18
bab kesemuanya daripada 21 bab bagi tingkatan 4 dan 5.Banyak bukan.? Masih Sempat? Ya
!walaupun masa hanya 3 hari percayalah anda masih berupaya dengan mengikuti tip-tips mudah
yang akan MC berikan nanti.
Remarks:
Disebabkan MODUL From 60 to A+ ini khas untuk pelajar kategori sederhana dan cemerlang
maka dibawah ini merupakan Tajuk penuh yang perlu anda ulangkaji
Lihat Jadual Dibawah
BAHAGIAN A (6 Soalan Wajib Jawab semua) TOTAL MARKS= 40
NO
TAJUK
FULL MARKS
Simultaneous Equation
5 markah
1
Trigonometry Function
6 markah
2
Progression
6 markah
3
Vector
8 markah
4
Statistic
7 markah
5
Differemtiation + Integration
8 markah
6
6
Backup (Quadratic Eq+Quadratic Func)

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

40

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
BAHAGIAN B (5 soalan- Wajib Jawab 4 sahaja) TOTAL MARKAH =40
NO
TAJUK
MARKAH
Linear Law
10 markah
Geometry Coordinate
Circular Measure
Integration (backup)
Probability Distribution

y 2 sin 2 x

for

0 x 2

MARKAH
10 markah
10 markah
10 markah
1
Sudut pertama
2

LAST EXAM TIPS PAPER 2


SECTION A
EXAM TIPS: Simultaneous Equation Form 4
Solve the simultaneous equations x + 2y = 5 , x2 y2 = 3
1

From (1),
x = 5 2y (3)
Substitute (3) into (2).
(5 2y)2 y2 = 3
4y2 + 20y + 25 y2 = 3
3y2 + 20y + 28 = 0
(y + 2)(3y + 14) = 0
2
y = 2 or y = 4
3
Substitute y = 2 into (3)
x = 5 2(2)
= 1
14
Substitute y = into (3)
3
14
x = 5 2( )
3
13
=
3
13
14
x = 1, y = 2 or x = , y =
3
3

Sketch the graph of

10 markah
10 markah
10 markah
10 markah

BAHIAGAN C (4 soalan- Wajib Jawab 2 sahaja)


NO
TAJUK
Solution of Triangle
Index Number (Backup)
Linear Programming

x + 2y = 5 (1)
x2 y2 = 3 (2)

EXAM TIPS: QUESTION 2- Trigonometric Function Form 5

[5 marks]
2

EXAM TIPS

Soalan ini Sangat mudah.walaubagaimanapun


ramai pelajar ditolak markah jika tidak berhatihati.

Kunci UTAMA adalah anda perlu membentuk


EQUATION 3

Equation 3 datangnya dari equation 1.Equation 1


dipilih kerana Ianya lebih mudah dari equation 2
TIPS PENTING!
*Didalam Add Maths Jawapan diakhir nanti anda akan
mendapat 4 JAWAPAN..Ianya berbeza didalam
matematik biasa iaitu 2 jawapan sahaja.
x ................., x ................
y ................., y ................

Ramai pelajar hilang markah disini.INGAT! ada 4


jawapan.2 nilai x dan 2 nilai y.

Ini Tajuk Paling Mudah Dalam Add Maths.Anda Wajib Score

Sketch the3graph of

2
cos 2 x
3
3

2
3

for

0 x 2

1
1
2 x , maka, x
2
4

Case 2
3
x ..sudut
2
pertamanya adalah

Jika soalanya cos

3
1
1
x , maka, x
2
2
3

1
Sudut pertama
4
2
Sudut kedua
4

*Dapatkan nilai x tersebut*


3
Sudut ketiga
4

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

TARGET 4/5

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

GRAPHS COS
Persamaan umum graphs COS
adalah y=cos x. sudut pertamanya
adalah 1
PENTING
2
Case 1
Jika soalanya cos 2x ..sudut
pertamanya adalah

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

41

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

EXAM TIPS: QUESTION 4-VECTOR Form 5

EXAM TIPS: QUESTION 3-PROGRESSION Form 5


EXAM TIPS
Percayalah soalan sebegini tidak sesukar mana
Soalan (a)
Langkah 1:bina progression.sekurangnya 3
sebutan

EXAM TIPS

_________ , _______ , ________

Soalan ditanya kebiasaan ADA 3 Bahagian.

*untuk membina 3 sebutan ini anda perlu


semak dahulu soalan mahu AREA,volume
atau perimeter. *
*Dalam soalan ini,ianya meminta pelajar
dapatkan area rectangles.*

TOLONG FAHAM FORMAT SOALAN INI


SANGAT PENTING.KEBIASAAN SAMA
SAJA SOALAN DAN CARANYA

Untuk Kertas 2,tajuk Vector kebiasanyaa maklumat


yang diberi akan mengandungi bentuk RATIO atau
FRACTION.

Bentuk soalanya.berkait-kait.ini bermakna jika a (i)


anda salah maka a(ii) juga akan salah.begitulah
berikutnya.Ini kerana untuk mendapatkan Jawapan
a(ii) anda perlukan Jawapan daripada a (i)

Langkah 2 : Cari common ratio.Tentukan GP


or AP.supaya pelajar tahu apakah formula
yang perlu digunakan

T
T2
.atau 3
T1
T2

*Ikuti 2 langkah ini sudah mencukupi.bukan


sahaja lulus tapi anda akan dapat lebih dari
itu.*
Soalan (b) i
Apabila x = 60 y = 40.progressionnya adalah
2400 , 600 , 150

Jawapan (a) (i)


PQ = PO+OQ
= - 4y +3OA
= -4y + 3 (8x)
= 24 x 4 y
Jawapan (a) (ii)

Ini bermakna
Jawapan a (i) dapatkan maklumat dari soalan
Jawapan a (ii)-sebahagianya dari soalan dan satu
lagi PASTI dari Jawapan a (ii)
Jawapan b (i) dan b (ii) juga sama
sahaja.jawapanya dibentuk dari Jawapan dari a

**Soalan (a) biasanya 3 markah.dan penyelesainya


tidaklah sesukar mana.pelajar seharusnya skor. **

Tn ar n1

Jawapan (b) (i)


PB = mPA
= m (PO+OA)
= m (-4y +8x)
= 8mx -4my
Soalan (b) ii

a
1 r

Jawapan (b) (ii)


BC = nOC
= n (6x+3y)
= 6nx + 3ny

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

42

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

CASE 2 : Mean,Interquatile and median

EXAM TIPS: QUESTION 5-STATISTICS Form 4

CASE 1: Median

EXAM TIPS
Soalan ini diramalkan akan keluar nanti.Apa yang
perlu anda tahu adalah MENGGUNAKAN
formula ini
N

F
C
median L 2
fm

WAJIB HAFAL!!
1. L=lower boundary of the MEDIAN CLASS
2. N=Total Frequency
3. F=cumulative frequency BEFORE median
Class
4.
5.

f m =frequency of the median class


C=size class interval

Table1 show the distribution of the scores


of 60 student in a test
Score
Frequency
1 -10
10
11 -20
16
21 -30
11
31 -40
12
41 -50
11

EXAM TIPS
Soalan (a)
Soalan ini diramalkan juga akan
keluar nanti.Apa yang perlu anda
tahu adalah MENGGUNAKAN
formula ini
Mean:

fx
x f

(a) Find the mean of scores [3 marks]


(b) Without drawing an ogive, find the
Median and interquatile range the score
[5 marks]
41 50
45.5
2

Jawapan (a)

WAJIB HAFAL!
fx hasil.tambah... f titik .tengah

f hasil.tambah... f

5.5(10) 15.5(16) 25.5(11) 35.5(12) 45.5(11)


60
1510

EXAM TIPS
60
Soalan (b)
25.17

x
Soalan (a)
LANGKAH 1~SANGAT PENTING!!
*Anda perlu kenalpasti median class terlebih dahulu.didalam soalan sudah diberitahu
median adalah 28.maka class median adalah 21-30.Inilah kunci soalan berbentuk begini.
1. L=lower boundary of the MEDIAN CLASS=20.5
[Dari class median (21-30) ambil 21-0.5]
2.

N=Total Frequency=5+8+12+k+6+5
=

k 36

3. F=cumulative frequency BEFORE median Class=13


Anda perlu tambahankan 5+8=13.Nilai 5 dan 8 dipilih kerana BEFORE median class
hanya ada nilai 5 dan 8 sahaja.
4. f m =frequency of the median class=12
5.C = size class =10
[c=Upper boundary-lower boundary =30.5-20.5=10]
Gunakan formula diberi.itu sahaja.
Soalan (b)
Minta anda lukis graphs.oleh itu nilai mode mesti diambil dari GRAPH juga

Dapatkan class median terlebih dahulu.


Class median =

Jawapan (b)
Median?

Class median

F
C
median L 2
fm

Oleh itu class median adalah 21-30


___________________________________

Interquatile = Q3-Q1

60

2 26

10
20.5
11

24.14

Interquatile =
Third Quatile class = 31-40
3

(60) 37
4

10
Q3 30.5
12

37.17

Total Frequency 60

30
2
2

N F
4
C
Q3 L
fm

N F
4
C
Q1 L
fm

First Quatile class = 11-20


1

(60) 10
4

10
Q1 10.5
16

13.63

Interquatile = Q3-Q1 = 37.17 13.63 = 23.54 [Lihat halaman sebelah]


SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

43

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
EXAM TIPS: QUESTION 6 QUADRATIC FUNCTION
EXAM TIPS~Penting!
General Form quadratic
equation ialah

BAHAGIAN B

f ( x) a ( x p ) 2 q
*Nilai q = y maks atau min*
*Nilai p = x maks atau min*
r

Jawapan (a)
Coordinate A?Jika diperhatikan coordinate A adalah (0,y)
Maka y yang ingin di cari adalah y intercept..
Dari persamaan diberi y intercept adalah 11
Maka A= (0,11)

PENTING
Dalam kertas 2 ,janganlah
anda abaikan completing the
square.ianya Sangat
penting.Jika soalan tajuk ini
keluar didalam SPM boleh
dikatakan 99% Ianya pasti
akan menyoal completing
the square ini.

Geometry Coordinate
Circular Measure
Integration
Probability

10 markah
10 markah
10 markah
10 markah

Ked12Per12,Sel11,Mel11,
Jhr12Sarawak12

Anda perlu tukar dari f ( x) ax 2 bx c kepada CTS

Jawapan (b)

a( x p) 2 q
Langkah 1: faktorkan nilai a (letak diluar)[jika ada]

f ( x) x 2 kx 11
2


f ( x) [ x 2 kx 11]
2 2
k k
f ( x) [ x 2 kx 11]
2 2

k
k2
f ( x) [( x ) 2
11]
2
4

y min*2 2
Langkah 3: gantikan ruangan kosong dengan nilai
disebelah x. dalam soalan ini adalah nilai k

Langkah 2:tambahkan formula ini

x min*

BAHAGIAN B (5 soalan- Wajib Jawab 4 sahaja) TOTAL MARKAH =40


NO
TAJUK
MARKAH
Linear Law
10 markah

Langkah 4: jadikan a( x p)2 q


*Nilai p = x min* = k 3, k 6
2
k2
r
11
4
*Nilai q = y min*
(6) 2

11
4
2

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
Soalan (b)

MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to


A+]
Coordinate
P adalah jenis y-intercept.oleh itu
coordinatenya COMFIRM (0,y).y nilah perlu
dicari.Langkah yang perlu anda buat gantikan

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

44

MATHS Catch
SPM
2012

FOKUS A+

USAHA +DOA+TAWAKAL
EXAM TIPS: QUESTION 7 LINEAR LAW

CASE 2:

y
againts .x
x

CASE 1: Log10 y againts .x 2

EXAM TIPS
Linear law mempunyai pelbagai
bentuk.walau bagaimanapun caranya adalah
sama sahaja..Apa yang sama?
Soalan (a)

Mesti kena bina table baru.

Nak bina table ini Lihat pada


maklumat didalam soalan.Soalan
mahukan anda bina table

Log10 y againts .x 2

Buatlah table baru


Plotkan graph mengikut scale yang
diberi.pastikan sekurangnya 5 point
anda adalah betul

*6 markah sudah ditangan ketika ini*


Soalan (b)
Ramai yang melakukan kesilapan disini
Sebenarnya apa yang perlu anda lakukan
adalah MENUKAR equation yang diberi
menjadi y mx c

EXAM TIPS
Soalan (a)

Sama seperti disebelah Mesti kena bina table


baru.

Nak bina table ini Lihat pada maklumat didalam


soalan.Soalan mahukan anda bina table

y
againts .x
x
Buatlah table baru
Plotkan graph mengikut scale yang
diberi.pastikan sekurangnya 5 point anda adalah
betul

*6 markah sudah ditangan ketika ini*


Soalan (b)
Soalan berikan persamaanya adalah

y 2hx 2

k
x
h

apa yang perlu anda lakukan adalah MENUKAR


equation yang diberi menjadi y = mx + c iaitu
seperti disebelah
anda kemudian seharusnya tahu menterjemahkan ini

anda seharusnya tahu menterjemahkan ini

y log 10 y
x x2
c y intercept log 10 h
m

gradient log 10 k

*Jawapan ini mestilah diperolehi daripada


graphs anda dan bukanya melalui kaedah
formula.*
SBP11,Terangganu11,SPM03

y
x
xx
y

gradient 2h

c y intercept

k
h

*Jawapan ini mestilah diperolehi daripada graphs


anda dan bukanya melalui kaedah formula.*
SBP11,Terangganu11,SPM03
[Lihat halaman sebelah]

SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

45

MATHS Catch
SPM
2012

FOKUS A+

USAHA +DOA+TAWAKAL
EXAM TIPS: QUESTION 8 GEOMETRY COORDINATE
EXAM TIPS
Tajuk ini adalah dalam kategori yang sukar.Dari 10 markah untuk lulus
seharusnya pelajar mencuri sekurang-kurang 3 markah dari soalan
ini.bagaimana caranya?
Melalui kajian soalan peperiksaan Sebenar SPM 2005-2011 serta 13 soalan
percubaan negeri 2011 menunjukkan soalan geometri koordinat ini mengandungi
satu kata kunci yang sangat popular iaitu
perpendicular bermaksud 900
Anda wajib tahu katakunci ini kerana darinya akan terbit formula ini

m1 m2 1
Soalan (a)-i
Bagi soalan disebelah
m1 merujuk kepada gradient QS
m2 merujuk kepada gradient OS
anda akan perolehi h disitu.
**cara untuk mendapatkan coordinate ada 3 cara.**
Cara 1 :Coordinate jenis Intercept (y atau x)
Cara 2: Coordinate Jenis Float Pakai simulatnaeous equation
Cara 3.Coordinate jenis ratio pakai formula point dividing segment
Soalan (a) - ii
Katakuncinya adalah coordinate S adalah jenis FLOAT [Cara 2]
Untuk jenis ini penyelesainya adalah melalui kaedah simultaneous equation
Soalan (b) - i
Katakuncinya adalah coordinate Q berada dalam ratio SR: RQ
Penyelesaianya adalah melalui formula dibawah..[diberi dalam peperiksaan]

nx mx2 ny1 my 2
( x, y ) 1
,

mn
mn

Soalan (b) - ii
Katakuncinya equation straight line maka pelajar wajib tahu formulanya adalah

y y1 m( x x1 )
Soalan (c)
Katakuncinya LOCUS maka pelajar wajib tahu formulanya adalah
QT = 2 TS

( x2 x1 )2 ( y2 y1 )2 2 ( x2 x1 )2 ( y2 y1 )2

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

46

MATHS Catch
SPM
2012

FOKUS A+

USAHA +DOA+TAWAKAL
EXAM TIPS: QUESTION 9 CIRCULAR MEASURE

EXAM TIPS
Dalam bab ini pelajar perlu tahu :kebiasanyaa soalan (a) dan (b) soalan yang akan
disoal adalah sama ada sudut dalam radian atau length..
Untuk menghadapi soalan sebegini pelajar mestilah membuat persediaan dengan
mengetahui konsep segitiga seperti dibawah.Segitiga ada 3 jenis semuanya.
TRIANGLE
JENIS A
Sisi sama

60

JENIS B

Semua sudut
adalah sama

JENIS C

Perpendicular triange
Theorem Phytagoras Untuk mendapatkan
length sahaja

Sudut Tidak Sama


-Belajar detail dalam
Solution of triangle

Trigonometetry [SOH CAH TOA] Untuk


mendapatkan
Length
Sudut
Soalan (a)
Soalan ini mahukan sudut..melalui gambar rajah kita tahu ianya merupakan segitiga jenis
B (perpendicular triangle)
Gunakan SOH CAH TOA untuk mendapatkan sudut tersebut

Soalan (b)
Soalan ini barulah pelajar perlu menggunakan formula asas bagi tajuk circular measure ini
iaitu s r

Soalan (c)
Soalan ini barulah pelajar perlu menggunakan formula asas bagi tajuk circular measure ini
iaitu A

1 2
r
2

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

47

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

BAHAGIAN C
EXAM TIPS
Soalan ini terbahagi kepada dua bahAgian
(4 soalan- Wajib Jawab 2 sahaja)
NO
TAJUK
MARKAH
Solution of Triangle
10 markah
Index Number
10 markah
TARGET MARKAH BOLEH DICAPAI

TARGET MARKAH
2/10
2/10
4/20

Bahagian 1
Soalan (a)(i) dan soalan pada (a) (ii)
Kebiasanya Soalan ini akan menyoal tentang LENGTH dan ANGLE
Formula SIN

a
b
c

sin A sin B sin C

EXAM TIPS: QUESTION 11 SOLUTION OF TRIANGLE

Formula Cos

a 2 b 2 c 2 2bcCosA
Tips Penting!!! Jika Soalan di a (i) menyoal untuk dapatkan angle,
Utamakan formula sin dahulu DAN pastikan Ianya mengandungi
sekurangnya 3 maklumat.dari 3 maklumat ini pastikan sekurangnya
satu,angle diberi.
Soalan di a (i) seperti disebelah menyoal untuk dapatkan length.Utamakan
formula cos
Sekiranya di a (i) tadi anda sudah menggunakan formula cos (seperti contoh
disebelah) maka Jawapan untuk a (ii) pasti perlu menggunakan formula sin
pula.begitulah sebaliknya.

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

48

MATHS Catch
SPM
2012

FOKUS A+

USAHA +DOA+TAWAKAL
EXAM TIPS: QUESTION 12 INDEX NUMBER
EXAM TIPS
Secara umumnya pelajar mestilah tahu index harga adalah satu kajian
harga pada 3 keadaan berbeza.
Keadaan 1 : Base Year [tahun sebelum cthnya 2005]
Keadaan 2 : Tahun sekarang [contohnya 2007]
Keadaan 3 : Tahun akan datang [contohnya 2015]
Soalan (a)
Gunakan Formula ini

Pr ice.Index, I

Q1
Q0

Bagi kes disebelah Q1 2007, Q0 2005 .Gunakan formula ini utk


dapatkan nilai x dan y.
Soalan (b)
Composite Index,

I W
W
i

*W = weightage .
*Composite Index ini adalah pada masa sekarang ,iaitu pada tahun 2007
dan based year adalah 2005*

Soalan (c)
Soalan ini minta anda harga pada tahun 2009
Anda perlu faham begini
Tahun 2005= tahun asas sebagai perbandingan
Tahun 2007 = tahun sekarang ini diukur,
Tahun 2009 = adalah tahun akan datang.(Future)
Gunakan formula ini
Composite.Index.Future Composite.Index.Now %( Increase)
Perhatian
% Increase Penigkatan

= 20% + 100%
= 120%

Jika soalan adalah penurunan (decrease)


% Decrease
=100 % -20 %
=80 %

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com

Cost 2009 = Cost Future

MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Composite.Index.Future Cost. Pr ice base


Cost.Future
100

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

49

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

SUGGESTION QUESTION 1: SIMULTANEOUS EQUATION


1

Solve the simultaneous equations


x + 2y + 2 = 0
x2 + xy 84 = 0
[5 marks]
Answer:
x + 2y + 2 = 0 (1)
x2 + xy 84 = 0 (2)
From (1),
x = 2y 2 (3)

SUGGESTION QUESTION
PAPER 2
[Improve from 60 to A+]

Substitute (3) into (2),


(2y 2)2 + (2y 2)y 84 = 0
4y2 + 8y + 4 2y2 2y 84 = 0
2y2 + 6y 80 = 0
y2 + 3y 40 = 0
(y 5)(y + 8) = 0
y = 5 or y = 8
When y = 5,
x = 2(5) 2
= 12
When y = 8,
x = 2(8) 2
= 14
x = 12, y = 5 or x = 14, y = 8

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

50

MATHS Catch
1 SPM (a)

2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

(i)
Sketch
FOKUS
A+ the graph of y = sin 2x for 0 x 2.
(ii)

Hence, using the same axes, draw a suitable straight line to fint the number of
x
x
solutions to the equation 3 (2 sin x 4 sin x + 4 sin x cos 2 ) = 1 for 0 x 2.
2

State the number of solutions.


[6 marks]

Answer:
(a) (i)

SUGGESTION QUESTION 2: TRIGONOMETRIC FUNCTION


2

(a)

Sketch the graph of y = 3 cos 3x for 0 x .

[3 marks]
(b) Hence, using the same axes, draw a suitable straight line to fint the number of
6x
solutions to the equation
+ 4 3 cos 3x = 0 for 0 x .

State the number of solutions.


[3 marks]
Answer:

(a)

(ii)

3 (2 sin x 4 sin x + 4 sin x cos2

x
x
)= 1
2

x
1

x 1
sin 2x =

3 3
x 1
y=

3 3
3 sin 2x =

1
When x = 0, y =
3
When x = , y = 0
Number of solutions = 4

(b)

6x
+ 4 3 cos 3x = 0

6x
3 cos 3x =
+4

When x = 0, y = 4
When x = , y = 2
Number of solutions = 3

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

51

MATHS Catch
SPM
2012
1

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
SUGGESTION QUESTION 3: PROGRESSION

Diagram 1 shows the side elevation of part of stairs built of wood blocks.

Diagram 1
The length of the first block is 789 cm. The length of each subsequent block is 30 cm less than the preceding blocks.
The height of each block is 18 cm.
(a) If the height of the stairs is 1.62 m, calculate
(i)
the length of the topmost block.
(ii) the total length of the blocks.
[5 marks]
(b) Calculate the maximum height of the stairs.
[3 marks]
Answer:

(a)

(i)

(ii)

(b)

a = 789, d = 30
162
n=
18
=9
T9 = 789 + 8(30)
= 549 cm
9
S9 = (789 + 549)
2
= 6021 cm

Tn > 0
789 + (n 1)(30) > 0
789 30n + 30 > 0
30n < 819
n < 27.3
n = 27
Maximum height
= 27 18
= 486 cm

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

52

MATHS Catch
SPM
2012
4

(a)

(b)

FOKUS A+

USAHA +DOA+TAWAKAL

SUGGESTION QUESTION 4: VECTOR

Diagram 4 shows a triangle ABC. The point D lies on AC and the point E lies on AB. The
straight line BD intersects the straight line CE at the point F.It is given that ACB = 90, AC = 16x, CB = 14y, AC : DC = 5 : 1 and AB : AE = 2 : 1.
~
~
(a) Express in terms of x and y.
~
~
(i)

BD
(ii)
CE
[3 marks]
(b)

Using CF= hCE and BF = kBD, where h and k are constants, find the value of h and k.
[5 marks]
(c)

Given that |x| = 5 units and |y| = 4 units, find |AB|.


~
~
[2 marks]
16
(i) Answer:

k( x 14y) = h(8x + 7y) 14y
BD = CD CB
5~
~
~ ~
~
1
= CA CB
16
5
kx 14ky = 8hx + (7h 14)y
5 ~
~
~
~
1
= (16x) 14y
16
5
~
~
k = 8h
5
16
= x 14y
5
5~
~
k = h (1)
2
(ii)
CE = CB + BE
14k = 7h 14 (2)
1
Substitute (1) into (2),
= CB + BA
2
5
1
14( h) = 7h 14
2
= CB + (CA CB)
2
42h = 14
1
= 14y + (16x 14y)
1
2
~
~
~
h=
3
= 8x + 7y
~ ~
5
k= h

2
CF= hCE
5 1

= ( )
BF= kBD
2 3
(c)


|AB|2 = |AC|2 + |CB|2
5
BF= CF CB
2
=
= (16|x|) + (14|y|)2
6


~
~
kBD = hCE CB
= [16(5)]2 + [14(4)]2
16
= 9536
k( x 14y) = h(8x + 7y) 14y
5~
~
~ ~
~

|AB| = 97.65 unit

16 Maths Catch Network www.maths-catch.com


3472/12012
kx 14ky = 8hx + (7h 14)y
5 ~
~ 2 ADD
~ MATHS ~[From 60 to A+]
MODUL PERSEDIAAN
16
k = 8h
5

SUGGESTION QUESTION 5: STATISTICS


Table 1 shows the marks obtained by 28 students in a test.
Marks
Number
50 59
x
60 69
4
70 79
9
80 89
y
90 99
3

Given that the median mark is 79.5, find the values of x and y. Hence, state the
modal class.
[6 marks]
Answer:

Marks
50 59
60 69
70 79
80 89
90 99

Number
x
4
9
y
3

Cumulative frequency
x
x+4
x + 13
x + y + 13
x + y + 16

x + y + 16 = 28
x + y = 12
y = 12 x
79.5 = 79.5 + [

14 (x + 13)
]10
y

1x
0=(
)10
12 x
0 = 10 10x
10x = 10
x=1
y = 12 1
= 11
Modal class = 80 89

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

53

MATHS Catch
FOKUS A+

SPM
2012
2

USAHA +DOA+TAWAKAL

Table 2 shows the marks obtained by 74 students in a test.


Marks
30 39
40 49
50 59
60 69
70 79
Table 2

3
Number
x
18
y
19
3

Given that the median mark is 54.5, find the values of x and y. Hence, state the modal class.
[6 marks]
Answer:

Marks
30 39
40 49
50 59
60 69
70 79

Number
x
18
y
19
3

Cumulative frequency
x
x + 18
x + y + 18
x + y + 37
x + y + 40

x + y + 40 = 74
x + y = 34
y = 34 x
54.5 = 49.5 + [

37 (x + 18)
]10
y

19 x
)10
34 x
170 5x = 190 10x
5x = 20
x=4
y = 34 4
= 30
5=(

Table 3 shows the frequency distribution of the ages of residents in an apartment.


Age (years)
Number
04
2
59
22
10 14
32
15 19
10
20 24
4
Table 3
Calculate the variance and the standard deviation of this distribution.
[7 marks]
Answer:

Age
04
59
10 14
15 19
20 24

f
Midpoint, x
fx
2
2
4
22
7
154
32
12
384
10
17
170
4
22
88
f = 70
fx = 800
800
Mean, x =
70
= 11.43
1377.15
Variance, 2 =
70
= 19.67
Standard deviation, = 19.67
= 4.44

f(x x )2
177.85
431.75
10.4
310.25
446.9
f(x x )2 = 1377.15

Modal class = 50 59

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

54

MATHS Catch
FOKUS A+

SPM
2012
1

USAHA +DOA+TAWAKAL

SUGGESTION QUESTION 6: QUADRATIC FUNCTION


Given y = x2 + 2mx 5m has a maximum value of 36.
(a) By using completing the square method, express f(x) in the form a(x+p)2 +q and finds the
two possible values of m.
[4 marks]
(b) With the values of m, sketch the two graphs for y = x2 + 2mx 5m on the same axes.
[2 marks]
(c) State the coordinates of the maximum point of the graph y = x2 + 2mx 5m.
[1 mark]
Answer:

(a)

(b)

y = x2 + 2mx 5m
= (x2 2mx + 5m)
2m 2 2m 2
= (x2 2mx + (
) (
) + 5m)
2
2
2
2
= ((x m) m + 5m)
= (x m)2 + m2 5m
Maximum value = m2 5m
m2 5m = 36
m2 5m 36 = 0
(m 9)(m + 4) = 0
m = 9 or m = 4
y = (x 9)2 + 36
y = (x + 4)2 + 36

Given y = x2 2mx + 7m has a minimum value of 10.


(a) By using completing the square method, express f(x) in the form a(x+p)2 +q and
finds the two possible values of m.
[4 marks]
With the values of m, sketch the two graphs for y = x2 2mx + 7m on the same axes.
[2 marks]
(c) State the coordinates of the minimum point of the graph y = x2 2mx + 7m.
[1 mark]
Answer:
(b)

(a)

(b)

(c)
(c)

y = x2 2mx + 7m
2m 2 2m 2
= x2 2mx + (
) (
) + 7m
2
2
2
2
= (x m) m + 7m
Minimum value = m2 + 7m
m2 + 7m = 10
m2 7m + 10 = 0
(m 2)(m 5) = 0
m = 2 or m = 5
y = (x 2)2 + 10
y = (x 5)2 + 10

(2, 10) and (5, 10)

(9, 36) and (4, 36)

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

55

MATHS Catch
SPM
2012

FOKUS A+

USAHA +DOA+TAWAKAL

SUGGESTION QUESTION 6: DIFFERENTIATION (BACKUP)

*Trial Kelantan 2011*

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

56

MATHS Catch
FOKUS A+

SPM
2012
1

USAHA +DOA+TAWAKAL

SUGGESTION QUESTION 7: LINEAR EQUATION

Table 1 shows the values of two variables, x and y, obtained from an experiment. The variables
p
x and y are related by the equation y = 3px2 + x, where p and q are constants.
q

(a)

11

13

2.7

5.6

13.5

18.8

24.7

y
(a)

y
Plot against x, by using a scale of 2 cm to 2 units on the x-axis and 2 cm to 0.2 units on
x
y
the axis. Hence, draw the line of best fit.
x

(a)

(b)

x
y
x

(a)
3

11

13

0.9

1.12

1.29

1.5

1.71

1.9

p
x
q
y
p
= 3px +
x
q
(i) 3p = Gradient of the graph
= 0.1
p = 0.0333
(ii) p
= Yintercept
q
0.0333
= 0.6
q
q = 0.0555
(iii) x = 4.4
y
=1
x
y = 4.4
y = 3px2 +

11.8

19.7

30

42

56.5

72.5

y
y
Plot against x, by using a scale of 2 cm to 1 units on the x-axis and 2 cm to 1 units on the
x
x
line of best fit.

(b) Use your graph in (a) to find the value of


[4 marks]
(i) p
(ii) q
(iii) y when x = 6

(b) Use your graph in (a) to find the value of


(i) p
(ii) q
(iii) y when x = 9
Answer:

Table 3 shows the values of two variables, x and y, obtained from an experiment. The variables x
p
the equation y = 4px2 + x, where p and q are constants.
q
x
3
4
5
6
7
8

(b)

Answer:
[6 marks]
x
3
y
3.93
x

4.92

8.07

9.06

p
x
q
y
p
= 4px +
x
q
(i) 4p = Gradient of the graph
=1
p = 0.25
(ii) p
= Yintercept
q
0.25
=1
q
q = 0.25
(iii) x = 6.6
y
= 7.6
x
y = 50.16
y = 4px2 +

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

57

MATHS Catch
FOKUS A+

SPM
2012
3

USAHA +DOA+TAWAKAL

Use graph paper to answer this question.

Use graph paper to answer this question.

Table 4 shows the values of two variables, x and y, obtained from an experiment. The variables x and y are related
Table
by 7 shows the values of two variables, x and y, obtained from an experiment. The variables x
p9x
p9x
the equation y =
, where p and q are constants.
the equation y =
, where p and q are constants.
q
q
x
1
2.5
4
5.5
7
8.5 x
1
2.5
4
5.5
7
8.5
y
2.2
4.4
8.5
15.5
29.5
60.3 y
3.8
7.2
11.7
21.9
38
74.1
Table 4
Table 7

(a) Plot log10 y against x, by using a scale of 2 cm to 1 units on the x-axis and 2 cm to 0.2 units on the log10 y axis.
(a) Plot log10 y against x, by using a scale of 2 cm to 1 units on the x-axis and 2 cm to 0.2 units o
Hence, draw the line of best fit.
Hence, draw the line of best fit.
[1 mark]
(b) Use your graph in (a) to find the value of
(b) Use your graph in (a) to find the value of
[3 marks]
(i) p
(i) p
(ii) q
(ii) q
(iii) y when x = 4.4.
(iii) y when x = 4.7.
[6 marks]
Answer:
Answer:
(a)

(a)

(b)
(c)

2.5

5.5

8.5

log10 y

0.34

0.64

0.93

1.19

1.47

1.78

p9x
q
log10 y = 9x(log10 p) + (log10q)
= 9(log10p)x + (log10 q)
(i) 9 log10 p = Gradient of the graph
= 0.19
log10 p = 0.0211
p = 1.05
(ii) log10 q = Yintercept
= 0.16
log10 q = 0.16
p = 0.692
(iii) x = 4.4
log10 y = 1
y = 10
y=

(b)
(c)

2.5

5.5

8.5

log10 y

0.58

0.86

1.07

1.34

1.58

1.87

p9x
q
log10 y = 9x(log10 p) + (log10q)
= 9(log10p)x + (log10 q)
(i) 9 log10 p = Gradient of the graph
= 0.17
log10 p = 0.0189
p = 1.044
(ii) log10 q = Yintercept
= 0.41
log10 q = 0.41
p = 0.389
(iii) x = 4.7
log10 y = 1.2
y = 15.849
y=

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

58

MATHS Catch
SPM
2012
1

FOKUS A+

USAHA +DOA+TAWAKAL

SUGGESTION QUESTION 8: GEOMETRY COORDINATE

Diagram 2 shows a trapezium OABC. The line OA is perpendicular to the line AB which
2
intersects with y-axis at the point D. It is given that the equation of OA is y = x and the
3
equation of AB is 2y = ex + 13.
(a) Find
(i)
the value of e,
(a) Find
(ii) the coordinates of A.
[4 marks]
(i)
the value of p,
(ii) the coordinates of E.
(b) Given AD : DB = 1 : 1, find
[4 marks]
(i)
the coordinates of D.
(b) Given EH : HF = 9 : 2, find
(ii) the equation of the straight line BC.
[4 marks]
(i)
the coordinates of H.
(ii) the equation of the straight line FG.
(c) A point P moves such that PA = PB. Find the equation of the locus of P.
[4 marks]
[2 marks]
Answer:
(c) A point A moves such that 3AE = AF. Find the equation of the locus of A.
(b)
(i)
From 2y = 3x + 13,
[2 marks]
1
2
D = (0, 6 )
(a) (i)
Answer:
2
mOA =
3
1
(1)(3) + x (1)(2) + y
1
(a) (i)
(0, 6 ) = (
,
3
(b) (i)
mOE =
2
2
2
m
=
AB
3
H = (0, 30)
2
)
mEF = 3
(2)(9) + 9x
2y = ex + 13
3 + x
(0, 30) = (
,
=0
2y = px 60
11
e
2
mAB =
p
(2)(3)
+
9y
2
x
=
3
mEF =
)
2
11
e 3
2 + y 13
=
=
p
18
+
9x
2
2
2 2
=3
=0
2
y = 11
11
e=3
p=6
Therefore, B = (3, 11)
x = 2
2
(ii)
y = x (1)
1
(ii)
(ii)
Equation of BC:
6 + 9y
3
y = x (1)
= 30
2
3
11
3
13
y= x+c
y= x+
(2)
3
y = 3x 30 (2)
y = 36
2
2
2
Therefore, F = (2, 36)
11 = (3) + c
3
Substitute (1) into (2),
(ii) Equation of FG:
Substitute (1) into (2),
c
=
13
1
1
2
3
13
x = 3x 30
2
y= x+c
x= x+
3
3
y = x + 13
3
2
2
3
10
1
13
13
x = 30
36 = (2) + c
(c)
Equation of locus P:

x
=
3
3
6
2
Given PA = PB,
x=9
110
x = 3
c=
(x + 3)2 + (y 2)2 =
3
(c)
Equation
of
locus
A:
Substitute x = 9 into (1),
(x 3)2 + (y 11)2
1
110
Substitute x = 3 into
2
Given
3AE
=
AF,
y= x
1
x + 6x + 9 + y2 4y + 4 = x2 6x + 9 +
(1),
3
3
2
2
y = (9)
3
(x

9)
+
(y
+
3)
=
y2 22y + 121
3
2
2
2
0x2 + 12x + 18y 117 = 0
y = (3)
(x + 2) + (y + 36)
y = 3
3
2
2
2
9(x 18x + 81 + y + 6y + 9) = x
Therefore, E = (9, 3)
y=2
+ 4x + 4 + y2 + 72y + 1296
[Lihat halaman sebelah]
Therefore, A = (3, 2)
2
2
8x + 8y 166x 18y 490 = 0
2

Diagram 1 shows a trapezium OEFG. The line OE is perpendicular to the line EF which intersects
1
with y-axis at the point H. It is given that the equation of OE is y = x and the equation of EF is
3
2y = px 60.

SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


(b) (i)
From 2y = 6x 60,
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]
H = (0, 30)
(2)(9) + 9x
(0, 30) = (
,
11

(b)

(i)

From 2yHak
= 3xCipta
+ 13,Terpelihara
1
D = (0, 6 )
2

MATHS CATCH NETWORK

59

MATHS Catch
FOKUS A+

SPM
2012
1

USAHA +DOA+TAWAKAL

SUGGESTION QUESTION 9: CIRCULAR MEASURE


Diagram 1 shows a sector OJK of a circle with
centre O. Point M lies on OJ, point N lies on OK
and MN is perpendicular to OK. The length of OM
is 14 cm and JOK is 0.8726 radians.

(a)

(b)

Given that OM : OJ = 14 : 15.


(c)

[Use = 3.142]
Find
(a) the length of MJ,
[2 marks]
(b)

the perimeter of the shaded region.

(c)

the area of the shaded region.

[4 marks]
[4 marks]
Answer:

OM : OJ = 14 : 15
15
OJ =
14
14
= 15
MJ = 1
MN = 14 sin 0.8726
= 10.724 cm
ON = 14 cos 0.8726
= 9 cm
NK = 15 9
= 6 cm
Length of arc JK
= 15 0.8726
= 13.089 cm
Perimeter of the shaded region
= 10.724 + 6 + 13.089 + 1
= 30.813 cm
Area of sector OJK
1
= 152 0.8726
2
= 98.168 cm2
Area of triangle OMN
1
= 9 10.724
2
= 48.258 cm2
Area of the shaded region
= 98.168 48.258
= 49.91 cm2

Diagram 2 shows two circles. The larger circle


has centre A and radius 18 cm. The smaller circle
has centre B and radius 10 cm. The circles touch
at point R. The straight line PQ is a common
tangent to the circles at point P and point Q.

(a)

Given that PAR = radians, calculate


(a) the value of ,
[2 marks]
(b)

the length of the minor arc QR,

(c)

the area of the shaded region.

[3 marks]
[5 marks]
Answer:

180
= 1.2812 rad.
QBR = 180
= 3.142 1.2812
= 1.8608 rad.
Length of minor arc QR
= 10 1.8608
= 18.608 cm
= 73.4

(c)

[Use = 3.142]

8
)
28

= 73.4

(b)

Diagram 2

= cos1 (

PQ = 282 82
= 26.833 cm
Area of trapezium PQBA
1
= (18 + 10) 26.833
2
= 375.662 cm2
Area of sector PAR
1
= 182 1.2812
2
= 207.554 cm2
Area of sector QBR
1
= 102 1.8608
2
= 93.04 cm2
Area of the shaded region
= 375.662 207.554 93.04
= 75.068 cm2

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

60

MATHS Catch
SPM
2012

FOKUS A+

USAHA +DOA+TAWAKAL

SUGGESTION QUESTION 10: PROBABILITY DISTRIBUTION

(a) In a college, 2 out of 8 students are studying accounting. If 15 students from the college
are chosen at random, calculate the probability that
(i) exactly 8 of the students are studying accounting.
(ii) more than 2 students are studying accounting.
[5 marks]
(b) A group of students are taking part in an IQ test. The IQ of the students has a normal
distribution with a mean of 100 and a standard deviation of 14. IQ that is more than 133
is classified as 'superior intelligence'.
(i) A student is chosen at random from the group. Find the probability that the student
has a IQ between 86 and 133.
(ii) It is found that 7 students have 'superior intelligence'. Find the total number of
students in the group.
[5 marks]
Answer:
(a) (i) n = 15
1
p=
4
3
q=
4
P(X = 8)
1 3
= 15C8( )8( )7
4 4
= 0.01311
(ii) P(X > 2)
= 1 P(X = 0) P(X = 1) P(X = 2)
1 3
1 3
1 3
= 1 15C0( )0( )15 15C1( )1( )14 15C2( )2( )13
4 4
4 4
4 4
= 1 0.01336 0.06682 0.1559
= 0.7639
(b) (i) = 100, = 14
P(86 < X < 133)
86 100
133 100
= P(
<Z<
)
14
14
= P(1 < Z < 2.357)
= 1 P(Z > 1) P(Z > 2.357)
= 1 0.1587 0.0092
= 0.8321
(ii) P(X > 133) = P(Z > 2.357)
= 0.0092
Let n = Number of students
7
= 0.0092
n
n = 760

(a) It is found that 30% of the chickens in a farm have white feathers. If 12 chickens
from the farm are chosen at random, calculate the probability that
(i) exactly 6 of the chickens have white feathers.
(ii) less than 3 of the chickens have white feathers.
[5 marks]
(b) The masses of students in a school follow a normal distribution with a mean of 50
kg and a standard deviation of 10 kg.
Find
(i) the probability that a student chosen randomly from the school has a mass of
not more than 60.3 kg.
(ii) the value of m if 60% of the students from the school have a mass of more
than m kg.
[5 marks]

Answer:
(a) (i) n = 12, p = 0.3, q = 0.7
P(X = 6) = 12C6(0.3)6(0.7)6
= 0.07925
(ii) P(X < 3)
= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)
= 12C0(0.3)0(0.7)12 + 12C1(0.3)1(0.7)11 + 12C2(0.3)2(0.7)10
= 0.01384 + 0.07118 + 0.1678
= 0.2528
(b) (i) = 50, = 10
P(X 60.3)
60.3 50
= P(Z
)
10
= P(Z 1.03)
= 1 P(Z 1.03)
= 1 0.1515
= 0.8485
(ii) P(X > m) = 0.6
P(X < m) = 1 0.6
= 0.4
P(Z > 0.253) = 0.4
m 50
= 0.253
10
m = 47.47

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

61

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

SPM
2012

SUGGESTION QUESTION 10: SOLUTION OF TRIANGLE

Diagram 2 shows a triangle EFG.

(a)

Diagram 1 shows a quadrilateral EFGH with


EG = 17.2cm, EH = 11 cm, GH = 11.8 cm,
FG = 10.9 cm, FEG = 38.2 and EFG is
an acute angle.

Diagram 1
(a)

Calculate
(i)
EFG
(ii) EHG
(iii) the area of quadrilateral EFGH.
[6 marks]
(b) A triangle E'F'G' with measurements
of E'G' = 17.2 cm, F'G' = 10.9 cm and
F'E'G' = 38.2 has a different shape
if compared to triangle EFG.
(i)
Sketch the triangle E'F'G'.
(ii) Calculate E'F'G'.
[4 marks]
Answer:

17.2
10.9
=
sin EFG sin 38.2
17.2 sin 38.2
sin EFG =
10.9
= 0.9758
EFG = 77.38
(ii) 17.22 = 112 + 11.82 2 11 11.8 cos
EHG
17.22 112 11.82
cos EHG =
2 11 11.8
= 0.1371
EHG = 97.88
(iii) EGF = 180 38.2 77.38
= 64.42
Area of EFG
1
= 17.2 10.9 sin 64.42
2
= 84.55 cm2
Area of EGH
1
= 11 11.8 sin 97.88
2
= 64.29 cm2
Area of quadrilateral 77EFGH
= 84.55 + 64.29
= 148.84 cm2
(b) (i)
(a) (i)

EG2 = 192 + 172 2 19 17 cos 46


= 201.2507
EG = 14.19 cm

(b)

Diagram 2
(a)

Calculate the length of EG.


[2 marks]

(b)

A quadrilateral EFGH is now


formed with EG as its diagonal,
EGH = 35 and EH = 9 cm.
Calculate the two possible
values of EHG.
[4 marks]

By using the acute EHG from


(b), calculate
(i)
the length of GH,
(ii) the area of the
quadrilateral EFGH.
[4 marks]
Answer:
(c)

(ii) E'F'G' = 180 77.38


= 102.62

(c)

In EGH,
14.19
9
=
sin EH1G sin 35
14.19 sin 35
sin EH1G =
9
= 0.9043
EH1G = 115.27
EH2G = 180 115.27
= 64.73
(i)
GEH2 = 180 35 64.73
= 80.27
GH2
9
=
sin 80.27 sin 35
9 sin 80.27
GH2 =
sin 35
= 15.47 cm
(ii) Area of EFG
1
= 19 17 sin 46
2
= 116.17 cm2
Area of EGH2
1
= 14.19 9 sin 80.27
2
= 62.94 cm2
Area of quadrilateral EFGH
= 116.17 + 62.94
= 179.11 cm2

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

62

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+
SUGGESTION QUESTION 11: INDEX NUMBER

Table 1 shows the prices and the price indices for the
year 1992 based on the year 1990 of four components,
P, Q, R and S, used to make a type of toy. Diagram 1
shows a pie chart which represents the relative quantity
of the components used.
Price per unit (RM)
Component
Price index
Year 1990 Year 1992
P
8.10
10.94
135
Q
8.00
16.00
a
R
b
10.44
180
S
3.50
2.80
80

(a)

Price index I =

Diagram 2 shows the monthly expenditure on the


items P, Q, R and S. Table 2 shows the prices, the
price indices for the year 1989 based on the year
1986 and weightages for the items.

P1992
100
P1990

16
100
8
= 200

a=

(ii)

10.44
100
b
b = 5.80

(a)

180 =

(i)

Price index I =

(b) I =
20 135 + 10 200 + 25 180 + 45 80
20 + 10 + 25 + 45
12800
=
100
= 128

Find the values of


(i)
a
(ii) b

[4 marks]
(b)
Calculate the composite price index for the
production cost of the toy in the year 1992 based
on the year 1990.
[2 marks]
(c)
The composite price index for the production
cost of the toy increases by 65% from the year
1992 to the year 1994. Calculate
(i)
the composite price index for the
production cost of the toy in the year 1994
based on the year 1990,
(ii) the price of a box of the toy in the year
1994 if its price in the year 1990 is
RM29.50.
[4 marks]
Answer:

100
2.34
100
1.3
= 180
x
120 = 100
1
x = 1.20
10.2
200 =
100
y
y = 5.10

(i)

(ii)

165
128
100
= 211.2

I1994 =

211.2
29.5
100
= RM62.30

P1994 =

Item
P
Q
R
S
(a)

Price per unit (RM)


Year 1986
Year 1989
6.30
9.45
y
10.20
1.30
2.34
1.00
x

Price index

(ii)

150
200
w
120

(iii)

Find the values of


(i)
w
(ii) x
(iii) y

[4 marks]
Calculate the composite price index for the
items in the year 1989 based on the year
1986.
[2 marks]
(c)
The total expenditure for the items in the year
1986 is RM1420. Calculate the total
expenditure for the items in the year 1989.
[2 marks]
(d)
The cost of the items increases by 40% from
the year 1989 to the year 1990. Find the
composite price index for the year 1990
based on the year 1986.
[2 marks]
Answer:
(b)

(b) I =
8 150 + 9 200 + 2 180 + 8 120
8+9+2+8
4320
=
27
= 160
(c) P1989
100 = 160
1420
1420 160
P1989 =
100
= RM2272.00
I1990 I1989
(d) I1990
100 =

100
I1986
I1989 I1986
140 160
=

100
100 100
= 224

[Lihat halaman sebelah]


SULIT
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com
MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

P1989

P1986

w=

(c)

(a)

(i)

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

63

MATHS Catch
SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL

FOKUS A+

LAMPIRAN 1: Kaunseling, motivasi, Soalan Percubaan terkini 2012 percuma dan lain-lain
Layari Facebook Maths Catch Team disini : www.facebook.com/MathsCatch
Atau www.maths-catch.com/soalanpercubaan

LAMPIRAN 2: Express Revision Class

press Revision Class

3 November 2012 [Sabtu]


9.00 am 11.30 am
MATHS SPM
17 Nov 2012 [Sabtu]
9.00 am 11.30
Add Maths SPM
*Tips Terakhir, Soalan Ramalan,
PerbincanganTopik-topik khusus,
Perbincangan topic-topik popular,
Perbincangan berdasarkan tajuk pilihan
pelajar,penggunaan iq interact
sistem,motivasi dan banyak lagi*

HUBUNGI 013-3099869
LOKASI PROGRAM
Pusat Latihan Matematik Maths Catch
15B, Jalan Singa C, 20/C, Seksyen 20
40300, Shah Alam, Selangor
[Berdekatan KPJ Selangor, Petronas Seksyen 20
dan Sebaris dengan Maybank, KFC, Pizzahut]
SESI 1: Maksimum 13 Pelajar
SESI 2: Maksimum 13 Pelajar
SESI 3: Maksimum 13 Pelajar

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com


MODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+]

Hak Cipta Terpelihara

MATHS CATCH NETWORK

64