Anda di halaman 1dari 5

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 2

KATA KUNCI
DASAR
Mengambilalih syarikat yang ada masalah kewangan DANAHARTA NASIONAL
BERHAD/MTEN
Melahirkan pemimpin yang matang,
DASAR BELIA NEGARA
Melahirkan pemimpin yang mempunyai ilmu yang
luas,
Melahirkan masyarakat yang ada semangat
sukarelawan,
Melahirkan masyarakat yang suka kerja amal,
Melahirkan masyarakat yang suka kerja kebajikan,
Melahirkan masyarkat yang suka kerja
kemasyarakatan
Kebun kecil diurus seperti ladang,
DASAR DUA HALA CARA BARU
Dapat meningkatkan hasil,
DALAM PEMBANGUNAN
Dapat meningkatkan mutu,
KAMPUNG
Dapat meningkatkan hasil untuk dieksport,
Dapat wujudkan industri di kampong,
Dapat wujudkan PKS,
Dapat meningkatkan taraf hidup petani,
Dapat Meningkatkan pendapatan petani
iaitu RMK 2,RMK 3,RMK 4,
DASAR EKONOMI BARU
Untuk susun semula masyarakat,
Untuk membasmi kemiskinan,
Untuk memupuk perpaduan negara,
contohnya UDA,MARA
DASAR EKONOMI LAMA
Untuk meningkatan kemakmuran,
DASAR HARTA INTELEK
Untuk meningkatkan ekonomi,
Untuk meningkatkan kemakmuran sosial,
Untuk memenuhi keperluan sosial,
DASAR KEBUDAYAAN
Untuk memenuhi keperluan budaya,
KEBANGSAAN
Untuk melahirkan komunikasi yang berkesan,
Dengan cara meningkatkan kadar kesuburan,
DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA
Dengan cara meningkatkan kadar kelahiran,
Memberi insentif cuti bersalin selama 2 bulan,
Menyediakan dasar cukai dan faedah,
Untuk menyediakan permintaan untuk keluaran
industri tempatan,
Untuk menyediakan pasaran bagi keluaran industri
tempatan,
Untuk menyediakan sumber tenaga untuk bangunkan
negara,
Untuk meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan
DASAR PANDANG KE TIMUR

awam,
Utk meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan
awam,
Latihan industri dan teknikal,
Penghantaran pelajar ke Jepun,Korea,
Wujudkan KMK (kumpulan kawalan mutu kerja)
Wujudkan skim perkhidmatan cemerlang,
Swasta digalakkan capai objektif sosioekonomi
negara,
Sektor awam sedia infrastruktur yang cukup,
Perkhidmatan awam ditingkatkan,
Pelbagaikan kegiatan ekonomi,
Menyediakan sumber tenaga manusia yangterlatih,
Mengembangkan sosio,budaya dan politik negara,
Melahirkan masyarakat yang bersatu padu,berdisiplin
Melaksanakan Pejabat Terbuka,
Menggunakan kad perakam waktu
Dapat meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan
awam,
Dapat meningkatkan produktiviti dalam
perkhidmatan awam
Untuk kurangkan hutang kerajaan,
Untuk mengatasi defisit dalam belanjawan negara,
Untuk stabilkan kewangan negara,
Dapat kawal pertambahan hutang awam/kerajaan,
Tidak membazir,
Guna sumber sepenuhnya /secara optimum,
Tingkatkan pengeluaran,
Industri Malaysia dapat bersaing di peringkat
antarabangsa,
Tingkatkan pertumbuhan ekonomi,
Tingkatkan kecekapan perniagaan,
Teknologi diterapkan,
Lahirkan sumber manusia yang cekap,
Meningkatkan kecekapan,
Meningkatkan pengeluaran,
Mencepatkan pertumbuhan ekonomi,
Mengurangkan beban perbelanjaan awam(kerajaan),
Meningkatkan bilangan bumiputera dalam
perdagangan
Galakkan kemasukan buruh China,
Galakkan kemasukan buruh India,
Buka ladang getah,
Eksploit galian dan bahan mentah
Memajukan industri,
Mengembangkan industri hiliran,

DASAR PANDANG KE TIMUR

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

DASAR PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM
DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM

DASAR PENGURANGAN
PERBELANJAAN AWAM
DASAR PENINGKATAN DAYA
PENGELUARAN

DASAR PENSWASTAAN

DASAR PENTADBIRAN BITISH

DASAR PERINDUSTRIAN BERAT

Berkongsi teknologi dengan negara luar,


Mengimport tekonologi luar,
Meminjam pakar-pakar dari luar negara,
Memberi kemudahan kredit(pinjaman) dan subsidi
untuk projek,
Wujudkan industri IKS
contohnya :KEDAH CEMENT
contohnya:PETRO PIPE INDUSTRIES
Mengurangkan masalah karenah birokrasi
Membantu sektor swasta
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara
Pupuk persefahaman swasta dan awam
Etika kerja pekerja yang positif
Meningkatkan pendapatan petani,
Meningkatkan eksport komoditi pertanian,
Meningkatkan mutu komoditi pertanian,
Membangunkan kampong tradisional,
Melibatkan swasta dalam pertanian,
Swastakan projek pertanian,
Tubuh koperasi peladang,
Urus pertanian secara professional
Pertalian yang erat antara sektor
pertanian,perindustrian dan perkhidmatan ,
Meningkatkan sekuriti MAKANAN,
Dalam pertanian guna BIOTEKNOLOGI
Melahirkan masyarakat yang boleh merekacipta,
Melahirkan masyarakat yang menggunakan sains
untuk membangunkan negara,
Melahirkan masyarakat yang menggunakan teknologi
untuk membangunkan negara
Syarikat Malaysia buka rangkaian di luar negara,
Buka rangkaian perniagaan antarabangsa,
Memajukan syarikat besar,
Meningkatkan eksport,
Memajukan produk eksport,
Meningkatkan hasil eksport,
Kembangkan perniagaan berskala besar,
Syarikat milik rakyat tempatan,
Bukan usahasama dengan pelabur luar,.
Lahirkan masyarakat yang sihat
Lahirkan masyarakat yang berdisiplin
Lahirkan masyarakat yang bersatu padu
Menyediakan peluang untuk keperluan psikologi
Menyediakan peluang untuk fisiologi
Sediakan kemudahan fisiologi dan psikologi,
Melahirkan masyarakat yang sihat,

DASAR PERSYARIKATAN
MALAYSIA

DASAR PERTANIAN NEGARA

DASAR PERTANIAN NEGARA


KETIGA
DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI
NEGARA

DASAR SOGOSOSHA

DASAR SUKAN NEGARA

DASAR SUKAN NEGARA

Melahirkan masyarakat yang berdisiplin,


Melahirkan masyarakat yang bersatu padu,
Menyediakan kemudahan fisiologi
Meningkatkan kualiti hidup,
Mencari pengganti sumber tenaga,
Melahirkan tenaga yang mesra alam,
Bentuk pola penduduk yang sistematik,
Bentuk pola penduduk yang terancang,
Seimbangkan ekonomi Bandar dan luar Bandar,
Memajukan potensi diri,
Melahirkan warga yang aktif,
Melahirkan warga yang produktif,
Meningkatkan martabat diri,
Meningkatkan kehormatan diri,
Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan,
Membangunkan sumber manusia,
Tingkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial,
Meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam,
Meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan
awam,
Melahirkan masyarakat yang berilmu,
Melahirkan masyarakat yang kreatif,
Melahirkan masyarakat yang
berinovasi(merekacipta),
Melahirkan masyarakat yang ada minda kelas
pertama,
Mengseimbangkan sosio-ekonomi rakyat
Kukuhkan nilai matawang
Untuk melahirkan perusahaan kecil,
Dengan cara mempelbagaikan eksport,
Untuk menggantikan import,
Pengguna tempatan beli barangan buatan Malaysia,
Untuk mengurangkan pelabur asing,
Dengan cara seimbangkan perkembangan industri,
Dengan cara memajukan industri barangan getah,
Dengan cara memajukan industri barangan kelapa
sawit
Bahasa pengantar ialah Bahasa Melayu,
Kurikulum yang sama,
Peperiksaan yang sama
KEJORA(Kemajuan Johor Tenggara)
KESEDAR(Kemajuan Kelantan Selatan)
Dasar Beli Barangan Buatan Malaysia,
Dasar Pertanian Negara,
Dasar Persyarikatan Malaysia,
Dasar Produktiviti

DASAR TEKNOLOGI HIJAU


DASAR
URBANISASI/PERBANDARAN
DASAR WARGA TUA

DASAR WAWASAN NEGARA


KEPIMPINAN MELALUI TELADAN
MISI NASIONAL/RMK 9

MTEN
PELAN INDUK PERINDUSTRIAN

PENYATA RAZAK
RMK 3
RMK4

Untuk meningkatkan kemahiran yang diperlukan,


Untuk melahirkan tenaga kerja yang terlatih,
Untuk melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan,
Untuk menerapkan nilai murni untuk perpaduan,
Untuk meningkatkan bilangan profesional
Bumiputera,
Untuk meningkatkan mutu profesional Bumiputera,
Untuk membangunkan tanah,
Untuk meningkatkan bilangan bumiputera yang
mempunyai saham dalam sektor perdagangan dan
perindustrian
Untuk menjadi kan Malaysia sebuah negara maju,
Untuk menghapuskan kemiskinan semua kaum,
Untuk seimbangkan pendapatan semua kaum

RRJP2/DASAR PEMBANGUNAN
NASIONAL

SKIM AMANAH BUMIPUTERA (ASB)


SKIM AMANAH NASIONAL(ASN)
PERMODALAN NASIONAL BERHAD
(PNB)
WAWASAN 2020

Anda mungkin juga menyukai