Anda di halaman 1dari 20

SMK Bestari

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan - Kertas 1 dan 2


Test 1

20 April 2007

Class :

1 Hour
Marks :

Arahan: Jawab semua soalan.

1.

Jawab soalan-soalan yang berikut.


(a) Berikan empat contoh pelanggaran Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa.
i)
ii)
iii)
iv)
[ markah ]
(b) Memgapakah Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa diwujudkan?
[ markah ]
(c) Nyatakan langkah yang dapat diambil supaya masyarakat sejagat tidak mencabuli undang-undang
Kemanusiaan Antarabangsa.
i)
ii)
[ markah ]

2.

Lengkapkan rajah di bawah.

[ markah ]
3.

Lihat gambar di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikut.

(a) Siapakah yang ditunjukkan dalam gambar di atas?


[ markah ]
(b) Mengapakah beliau diadili oleh Mahkamah Antarabangsa?
[ markah ]
(c) Apakah hukuman yang diterima oleh beliau?
[ markah ]
4.

Nyatakan langkah-langkah untuk menghadapi ancaman negara.

[ markah ]
5.

Jawab soalan-soalan di bawah.


(a) Nyatakan tiga kepentingan mengekalkan keamanan negara dan sejagat
i)
ii)
iii)
[ markah ]
2

(b) Senaraikan tiga bentuk ancaman luar yang dihadapi oleh negara.
i)
ii)
iii)
[ markah ]
6.

Perhatikan gambar di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikut.

(a) Namakan logo di atas.


[ markah ]
(b) Bilakah Malaysia menyertai pertubuhan ini?
[ markah ]
(c) Nyatakan tiga negara yang pernah disertai oleh Malaysia di bawah dasar PBB sebagai pengaman.
i)
ii)
iii)
[ markah ]
7.

Senaraikan agensi atau jabatan di bawah kementerian berikut:


(a) Kementerian Penerangan:
i)
ii)
iii)
[ markah ]
(b) Kementerian Pengangkutan:
i)
ii)
iii)
[ markah ]
3

(c) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat:


i)
ii)
iii)
[ markah ]
(d) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
i)
ii)
iii)
[ markah ]
8.

Namakan menteri bagi kementerian di bawah.


(a) Kementerian Pelancongan.
[ markah ]
(b) Kementerian Kerja Raya.
[ markah ]
(c) Kementerian Kesihatan.
[ markah ]
(d) Kementerian Sumber Manusia.
[ markah ]
(e) Kementerian Penerangan.
[ markah ]

9.

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan gambar yang diberi.

(a) Apakah gambar di atas?


[ markah ]
4

(b) Namakan jabatan yang terlibat menyelenggara muzium negara?


[ markah ]
(c) Namakan kementerian yang berkaitan dengan Muzium Negara?
[ markah ]
(d) Namakan menteri bagi kementerian tersebut.
[ markah ]
10.

Lengkapkan jadual yang berkaitan dengan suruhanjaya di bawah


Suruhanjaya Tetap
W
X
Y
Z
W:
X:
Y:
Z:
[ markah ]

11.

Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah

(a) Apakah peranan badan ini?


[ markah ]
(b) Nyatakan komponen parlimen.
i)
ii)
iii)
[ markah ]
5

(c) Apakah fungsi Yang di-Pertuan Agong dalam parlimen?


i)
ii)
[ markah ]
12.

Lengkapkan adat resam di bawah dengan kaum yang berkaitan.


(a) Melenggang perut apabila kandungan mencecah 7 8 bulan.
Kaum:
[ markah ]
(b) Mendandan dan menyolek mayat.
Kaum:
[ markah ]
(c) Parisam(memberi hadiah sebelum perkahwinan berlangsung).
Kaum:
[ markah ]
(d) Menyapu manisan pada lidah bayi yang baru lahir.
Kaum:
[ markah ]
(e) Mencukur jambul.
Kaum:
[ markah ]
(f) Menilik nasib berkaitan kelahiran, perkahwinan dan kematian
Kaum:
[ markah ]
(g) Meletakkan sebatang pokok di luar rumah lima hari sebelum majlis perkahwinan
Kaum:
[ markah ]
(h) Upacara humabot (semasa mendirikan tapak rumah).
Kaum:
[ markah ]

13.

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.


Cina
Bajau

thaali minum teh


merisik perkuburan

(a) Upacara _______________ dalam adat perkahwinan cina diadakan sebagai lambang penerimaan
keluarga pengatin.
[ markah ]
(b) Semasa majlis pertunangan kaum _______________ kerbau akan diberikan kepada keluarga
pengantin perempuan.
[ markah ]
6

(c) Proses _______________ akan diadakan dalam semua adat perkahwinan kaum di Malaysia.
[ markah ]
(d) Masyarakat ________________ akan menyolek mayat si mati selepas memandikannya.
[ markah ]
(e) Kaum wanita dilarang ke tanah _______________ dalam masyarakat Cina.
[ markah ]
(f) _______________ atau rantai perkahwinan hanya akan ditanggalkan selepas kematian suami
dalam adat kaum India.
[ markah ]
14.

Berdasarkan gambar di bawah, jawab soalan-soalan yang berikut.

(a) Nyatakan perkahwinan kaum-kaum di atas.


i)
ii)
[ markah ]
(b) Nyatakan salah satu adat perkahwinan kaum-kaum tersebut.
i) Melayu:
ii) India:
[ markah ]
(c) Namakan tiga adat resam kaum Melayu yang mempunyai persamaan dengan kaum India.
i)
ii)
iii)
[ markah ]
15.

Nyatakan punca dan langkah-langkah untuk menghadapi bencana alam seperti di bawah:
7

(a) Banjir kilat.


Punca:
Langkah-langkah menghadapi:
[ markah ]
(b) Tanah runtuh.
Punca:
Langkah-langkah menghadapi:
[ markah ]
(c) Tsunami.
Punca:
Langkah-langkah menghadapi:
[ markah ]
(d) Jerebu.
Punca:
Langkah-langkah menghadapi:
[ markah ]
16.

Nyatakan punca berlakunya pencemaran alam berikut.


(a) Utara:
i)
ii)
iii)
[ markah ]
(b) Air:
i)
ii)
iii)
[ markah ]
(c) Bunyi:
i)
ii)
iii)
[ markah ]

17.

Kejadian bencana alam akan berlaku di mana-mana sahaja dan dapat mendatangkan malapetaka kepada
manusia, haiwan, alam semula jadi serta kepada ekonomi. Nyatakan empat kesan bencana alam
tersebut.
1.
2.
3.
4.
[ markah ]

18.

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.


kitar semula
pemuliharaan dan pemeliharaan
terancang
pertanian organik
taman sains
(a) Penilaian Kesan kepada Alam Sekitar (EIA) bertanggungjawab menguruskan aktiviti manusia
dijalankan secara ______________________________ demi menjaga kualiti alam sekitar.
[ markah ]
(b) Badan
Pencita
alam
(SAM)
diwujudkan
terhadap________________________alam sekitar.

untuk

bertanggungjawab
[ markah ]

(c) Usaha ________________________ dapat mengurangkan longgokan sampah dan mengelakkan


pencemaran.
[ markah ]
(d) Pembinaan ______________________ di sekolah dapat memupuk perasaan cinta akan alam
sekitar dalam kalangan murid-murid.
[ markah ]
(e) Sistem _________________________ yang mesra alam dapat membantu mengelakkan
pencemaran akibat penggunaan bahan kimia.
[ markah ]
19.

Nyatakan empat kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.


1.
2.
3.
4.
[ markah ]

20.

Tulis program yang sesuai berdasarkan penyataan yang diberi.


Bumi Hijau

Cintai Sungai
Kita

Kitar
Semula
9

(a) Orang ramai diminta melibatkan diri dalam program ini yang diadakan di sekolah atau di kawasan
kediaman. Orang ramai diminta mengumpulkan barang-barang yang tidak diperlukan.
[ markah ]
(b) Orang ramai diminta menanam pokok-pokok di kawasan sekolah atau kediaman serta mengadakan
gotong-royong untuk membersihkan kawasan sekitar.
[ markah ]
(c) Orang ramai diseru agar tidak membuang sampah sarap ke dalam sungai untuk mengelakkan
gangguan terhadap aliran air. Amalan gotong-royong digalakkan untuk membersihkan sungai yang
tercemar.
[ markah ]
21.

Nyatakan peranan anggota keluarga yang berikut.


(a) Bapa:
i)
ii)
iii)
[ markah ]
(b) Ibu:
i)
ii)
iii)
[ markah ]
(c) Anak:
i)
ii)
iii)
[ markah ]

22.

Senaraikan lima langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan ahli keluarga.
(a)
[ markah ]
(b)
[ markah ]
(c)
[ markah ]
10

(d)
[ markah ]
(e)
[ markah ]
23.

Perhatikan gambar di bawah

(a) Apakah nilai murni yang diamalkan oleh keluarga dalam gambar?
[ markah ]
(b) Selain amalan dalam gambar, nyatakan cara lain untuk melahirkan kasih sayang dalam keluarga.
i)
ii)
iii)
[ markah ]
(c) Berikan dua cara untuk melahirkan keluarga yang harmoni.
i)
ii)
[ markah ]
24.

Jawab soalan-soalan yang berikut.


Anita berasa serba salah dan tidak dapat
membuat keputusan untuk dirinya. Anita
terpaksa membuat salah satu pilihan,
namun kedua-duanya menarik hati Anita.
Perkara yang berlaku kepada Anita ialah:
Perkara A:
Sekolah Anita mengadakan lawatan sambil
belajar ke Melaka. Anita sudah lama
11

menyimpan impian untuk ke Melaka.


Perkara B:
Persatuan Sivik dan Kewarganegaraan
akan mengadakan rombongan ke rumah
orang-orang tua untuk membuat kerjakerja amal di sana. Murid-murid juga akan
berpeluang beramah mesra dengan orangorang tua di situ.
(a) Andaikan kamu ialah Anita, perkara yang manakah akan kamu pilih? Mengapa?

[ markah ]
(b) Sekiranya Anita memilih perkara B dia bukan sahaja memberi kesan kepada dirinya malah kepada
orang lain juga. Jelaskan.

[ markah ]
(c) Walaupun Anita tidak dapat mengikuti lawatan ke Melaka, dia berasa bangga dengan pilihannya
itu kerana

[ markah ]
25.

Lengkapkan peta minda yang berikut.


Hui Chee mengambil keputusan untuk
mengikut ibu bapanya berpindah ke
Kanada dan meneruskan pelajaran di sana.
(a) Kesan Positif:
i)
ii)
iii)
iv)
[ markah ]
(b) Kesan Negatif:
i)
ii)
iii)
iv)
[ markah ]
12

26.

Nyatakan BETUL atau SALAH bagi kenyataan di bawah.


(a) Dalina selalu mengikut rakan-rakannya pergi menonton wayang selepas waktu sekolah kerana
tidak mahu keseorangan di rumah.
[ markah ]
(b) Siu Ping menyiapkan semua kerja sekolahnya kemudian dia akan menolong ibunya menjual air
soya di gerai berhampiran rumahnya.
[ markah ]
(c) Maliki menolak ajakan kawannya pergi ke pusat permainan video kerana dia mahu mengulang kaji
pelajaran di perpustakaan.
[ markah ]
(d) Encik Haider mengadili perlawanan bola tampar tanpa memilih kumpulan yang paling disukainya.
[ markah ]
(e) Jessica mengambil keputusan untuk tidak berkawan dengan Amanda apabila mengetahui Amanda
lebih disayangi oleh guru kelas mereka.
[ markah ]

27.

Lengkapkan maklumat di bawah tentang kerjaya pilihan kamu.


(a) Potensi diri:
[ markah ]
(b) Kerjaya:
[ markah ]
(c) Kelayakan yang diperlukan:
[ markah ]
(d) Kepentingan kerjaya:
[ markah ]
(e) Rasional terhadap pemilihan kerjaya:
13

[ markah ]
(f) Usaha yang dilakukan untuk mencapai kerjaya:
[ markah ]
28.

Kenal pasti peluang pekerjaan di bawah berdasarkan bidang-bidang yang disenaraikan.


(a) Teknologi maklumat dan komunikasi.
i)
ii)
iii)
[ markah ]
(b) Ekonomi dan kewangan.
i)
ii)
iii)
[ markah ]
(c) Perkhidmatan dan pentadbiran.
i)
ii)
iii)
[ markah ]
(d) Hiburan.
i)
ii)
iii)
[ markah ]

29.

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.


kelayakan akademik kerjaya Internet
konvensional kelayakan ikhtisas
(a) Setiap individu mempunyai impian untuk memiliki __________________ yang sesuai dengan
kehendak dirinya.
[ markah ]
(b) Iklan tentang peluang kerjaya di luar negara dapat diperoleh melalui __________________.
[ markah ]
(c) _____________________ ialah kecekapan dalam sesuatu bidang kerjaya yang diperoleh secara
formal daripada mana-mana institusi pengajian.
[ markah ]
14

(d) ___________________ ialah kecekapan atau kemahiran khusus secara semula jadi dalam sesuatu
bidang.
[ markah ]
(e) Personaliti jenis __________________ lebih menumpukan dalam bidang yang berkaitan dengan
pengiraan, perhitungan, dan bersifat rutin.
[ markah ]
JAWAPAN
1) a)

i) Perang Amerika Syarikat dan sekutunya ke atas Iraq


ii) Perang antara Yugoslavia dengan Rwanda
iii) Perang antara Israel dan Palestin
iv) Menghapuskan etnik di Bosnia
b) Melindungi orang awam dan tawanan perang semasa
berlakunya konflik bersenjata
c) i) Memberikan pendidikan tentang Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa kepada angkatan tentera dan
masyarakat antarabangsa
ii) Menghukum individu atau negara yang melanggar Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa
2) a)

Malaysia menghantar pasukan polis pengaman atas nama United Nation ke Negara yang sedang bergolak

b) Malaysia dijadikan tempat pengumpulan bantuan yang diterima daripada negara luar untuk mangsa-mangsa
tsunami di Indonesia
3) a)

Presiden Iraq Saddam Hussein

b) Pembunuhan beramai-ramai puak Syiah


c) Hukuman gantung sampai mati
4) a)

Mengawal kemasukan pendatang tanpa izin

b) Mengadakan kerjasama rakyat dengan pihak polis untuk membanteras jenayah


c) Memperkukuh tahap keselamatan dan pertahanan negara
5) a)

i) Mempercepat proses kemajuan dan pembangunan sesebuah negara


ii) Dapat bersaing dalam ekonomi serantau dan dunia
iii) Menjamin kedaulatan negara dan keamanan di dunia
b) i) Pencerobohan perairan, sempadan dan ruang udara
15

ii) Kegawatan ekonomi dunia


iii) Campur tangan kuasa asing dalam politik Negara
6) a)

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

b) Malaysia menyertai Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu sejak zaman kemerdekaan lagi


c) i) Bosnia
ii) Namibia
iii) Timor Leste
7) a)

i) Jabatan Penerangan
ii) BERNAMA
iii) Radio Televisyen Malaysia
b) i) Jabatan Pengangkutan Jalan
ii) Jabatan Penerbangan Awam
iii) Keretapi Tanah Melayu Berhad
c) i) Jabatan Pembangunan Wanita
ii) LPPKN
iii) Jabatan Kebajikan Masyarakat
d) i) Jabatan Bomba dan Penyelamat
ii) Jabatan Landskap Negara
iii) Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah
8) a)

Datuk Tengku Adnan Tengku Mansor


b) Datuk Seri S. Samy Vellu
c) Datuk Dr. Chua Soi Lek
d) Datuk Seri Dr. Fong Chan Onn
e) Datuk Zainuddin Maidin
9) a)

Muzium Negara
b) Jabatan Muzium dan Akuiti
c) Kementerian Kesenian dan Warisan
d) Y. Bhg Datuk Seri Dr. Rais Yatim
10) W: Diketuai

oleh pengerusi
X: Perlantikan ahli dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong
Y: Bersifat adil dan terkecuali daripada kawalan badan tertentu
Z: Ahli-ahli terdiri daripada pegawai awam, hakim atau golongan professional
11) a)

Menggubal undang-undang

b) i) Dewan Rakyat
16

ii) Dewan Negara


iii) Yang di-Pertuan Agong
c) i) Membubarkan parlimen
ii) Merasmikan majlis parlimen
12) a)

Melayu
b) Cina
c) India
d) India
e) Melayu
f) Cina
g) India
h) Kadazan
13) a)

minum teh
b) Bajau
c) merisik
d) Cina
e) perkuburan
f) Thaali
14) a)

i) Melayu
ii) India
b) i) Melayu Adat merisik untuk mengetahui gadis sama ada gadis sudah berpunya atau belum
ii) India Menanam sebatang pokok lurus dan di sapu dengan serbuk
c) i) Berendai atau mendodoi bayi
ii) Hantaran perkahwinan
iii) Bersanding
15) a)

Punca: Sistem saliran yang tersumbat menyebabkan berlaku limpahan air


Langkah-langkah menghadapi: Berpindah ke tempat yang lebih selamat dengan membawa dokumen-dokumen
penting sahaja
b) Punca: Kandungan air yang berlebihan di kawasan cerun bukit
Langkah-langkah menghadapi: Mengambil berat akan tanda-tanda seperti keretakan pada konkrit secara tibatiba
c) Punca: Gelombang laut yang bergerak dengan laju akibat berlaku letupan gunung berapi atau gempa bumi
Langkah-langkah menghadapi: Tidak berada di kawasan tepi pantai sekiranya mendapat amaran tentang
tsunami
d) Punca: Pembakaran secara terbuka
Langkah-langkah menghadapi: Mengelakkan daripada keluar rumah atau memakai topeng sekiranya berada di
luar rumah
17

16) a)

i) pelepasan asap kilang ke udara


ii) pembakaran secara terbuka
iii) pelepasan asap kenderaan ke udara
b) i) pembuangan sampah sarap ke dalam sungai
ii) pembuangan sisa toksik ke dalam sungai
iii) tumpahan minya akibat pelanggaran kapal
c) i) aktiviti di tapak pembinaan
ii) bunyi enjin kenderaan terutama di kawasan bandar
iii) bunyi dari kilang yang melakukan pemprosesan
17) a)

kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda

b) kemusnahan tanaman untuk makanan


c) kemusnahan stuktur muka bumi dan alam semula jadi
d) ekonomi akan menjadi lumpuh kerana banyak harta benda musnah
18) a)

terancang
b) pemuliharaan dan pemeliharaan
c) kitar semula
d) taman sains
e) pertanian organik
19) a)

Untuk menjamin kehidupan yang sihat dan sejahtera dalam kalangan masyarakat

b) Mengekalkan keseimbangan ekosistem


c) Melahirkan masyarakat yang menghargai anugerah yang diberi
d) Mengurangkan sampah sarap melalui aktiviti kitar semula
20) a)

Kitar Semula
b) Bumi Hijau
c) Cintai Sungai Kita
21) a)

i)Mencari nafkah untuk keluarga


ii) Memberi pendidikan kepada anak-anak
iii) Menyediakan tempat perlindungan kepada ahli keluarga
b) i) Memastikan keselamatan anak-anak di rumah
ii) Memberi kasih sayang kepada anggota keluarga
iii) Menyediakan makanan yang berkhasiat kepada anak-anak
18

c) i) Mematuhi nasihat ibu bapa


ii) Belajar dengan bersungguh-sungguh
iii) Menjaga maruah ibu bapa apabila berada di luar rumah
22) a)

Menyimpan semua bahan-bahan beracun atau bahan kimia di tempat yang selamat

b) Memastikan peralatan elektrik berada dalam keadaan baik


c) Memastikan keadaan persekitaran rumah selamat untuk anak-anak
d) Mengajar anak-anak menggunakan telefon apabila berlaku kecemasan semasa ketiadaan ibu bapa di rumah
e) Sentiasa mengingatkan anak-anak agar tidak menjemput orang yang tidak dikenali masuk ke dalam rumah
23) a)

Nilai murni yang diamalkan oleh keluarga dalam gambar ialah kasih sayang

b) i) Membawa keluarga pergi bercuti


ii) Mengadakan majlis sempena hari jadi ahli keluarga
iii) Sentiasa bergurau senda untuk menghiburkan hati
c) i) Setiap anggota keluarga menjalankan tanggungjawab masing-masing
ii) Setiap anggota keluarga sentiasa menjaga maruah anggota keluarga yang lain
24) a)

Saya akan memilih perkara B kerana melawat rumah orang-orang tua lebih bermakna kerana dapat
mencurahkan tenaga dan bakti kepada mereka
b) Sekiranya Anita memilih mengikut rombongan ke rumah orang-orang tua, dia akan dapat menceriakan
golongan tua serta dapat mencurahkan tenaganya untuk mewujudkan persekitaran yang bersih untuk orang-orang
tua
c) Dia dapat menabur jasa kepada orang-orang tua di situ.
25) a)

i) Dapat sentiasa bersama keluarga


ii) Dapat mengenali tempat orang
iii) Dapat pengalaman belajar di tempat orang
iv) Dapat memperkenalkan Malaysia kepada masyarakat luar Negara
b) i) Akan merindui sanak-saudara di Malaysia
ii) Tidak dapat bersama-sama dengan kawan baik
iii) Tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran di sana
iv) Mempunyai risiko untuk terpengaruh dengan budaya dari barat
26) a)

Salah
b) Betul
c) Betul
d) Betul
19

e) Salah
27) (Cadangan

jawapan sahaja pelajar perlu memberi jawapan sendiri)


Potensi diri: Bijak berpidato atau menyampaikan ucapan
Kerjaya: Peguam
Kelayakan yang diperlukan: Mahir dalam mata pelajaran Bahasa Melayu,
Bahasa Inggeris, Pengajian Am dan Sejarah
Kepentingan kerjaya: Bertujuan menegakkan kebenaran berlandaskan undang-undang yang betul
Rasional terhadap pemilihan kerjaya: Untuk memastikan tidak ada pihak yang teraniaya melalui
proses undang-undang yang betul
Usaha yang dilakukan untuk mencapai kerjaya: Belajar dengan bersungguh-sungguh dan memastikan mata
pelajaran wajib sentiasa cemerlang tanpa mengabaikan mata pelajaran lain
28) a)

i Juruanalisis sistem
ii Pereka grafik
iii Jurutera perisian
b) i Ahli ekonomi ii Akauntan
iii Juruaudit
c) i Peguam
ii Doktor
iii Pensyarah
d) i Penyanyi
ii Pelakon
iii Pemuzik
29) a)

kerjaya
b) Internet
c) Kelayakan akademik
d) Kelayakan ikhtisas
e) konvensional

20