Anda di halaman 1dari 2

JADUAL TUGASAN DAN JAWATAN

TAHUN 2015
NAMA: NAZRI BIN HALIM
NO K/P: 830419-06-5667
ALAMAT SEKOLAH: SJKC MANCHIS
28730 BENTONG
PAHANG DARUL MAKMUR
NO TEL. :019-2992641
BIL
1

JAWATAN / TUGASAN
Kurikulum
1.1 Menyediakan rancangan tahunan / harian

PETUNJUK PRESTASI
(KUANTITI/KUALITI/MASA/KOS)
Masa
- Rancangan tahunan 1 kali setahun
- Rancangan harian 5 kali seminggu
Kualiti
- Mengikut sukatan mata pelajaran yang
ditetapkan

1.2
-

Melaksanakan tugas mengajar


PRA SEKOLAH (Pend. Agama Islam)
1 A (Pend. Agama Islam/PJ/DSV)
2 A (Pendidikan Jasmani & DSV)
3 A (Pendidikan Jasmani & DSV)
4 A (Pend. Agama Islam/PJ/DSV)
5 A (Pendidikan Jasmani & DSV)
6 A (Pendidikan Jasmani & DSV)

1.3 Setiausaha Unit j-QAF sesi 2015.

Masa / Kualiti
- 750 masa seminggu (14 jam)
- Mengikut rancangan harian yang disediakan

Masa / Kuantiti
- Sepanjang tahun / Mesyuarat 4 kali
setahun.

Merancang, menyediakan, melaksanakan dan


menilai Model Tasmik j-QAF untuk sesi 2015.

Masa / Kuantiti
- 1 masa seminggu (30 minit)
- 3 orang murid seminggu

Merancang, menyediakan, melaksanakan dan


menilai Kem Literasi Al-Quran j-QAF untuk sesi
2015.

Masa / Kuantiti
- 18 Jam setahun.
- 3 orang murid

Merancang, menyediakan, melaksanakan dan


menilai Model Kem Bestari Solat j-QAF untuk sesi
2015 (Tahun 1 6).

Masa / Kuantiti
- 10 jam setiap kem.
- 4 kem setiap tahun (20 kem setahun)

Merancang, menyediakan, melaksanakan dan


menilai Model Kem Bina Juara j-QAF untuk sesi
2015.

Masa / Kuantiti
- Sepanjang tahun

1.4 Ketua Panitia Pendidikan Agama Islam

Masa / Kuantiti
- Sepanjang tahun / Mesyuarat 4 kali
setahun.

1.5 Ketua Panitia Pendidikan Jasmani

Masa / Kuantiti
- Sepanjang tahun / Mesyuarat 4 kali
setahun.

1.6 Ketua Panitia Dunia Seni Visual

Masa / Kuantiti
- Sepanjang tahun / Mesyuarat 4 kali
setahun

1.7 Setiausaha LADAP

Masa / Kuantiti
- Sepanjang tahun

Kokurikulum
2.1 Membantu pengurusan kokurikulum sekolah
(merancang, menyediakan, melaksanakan dan
menilai aktiviti).
-

Guru Penasihat Sukan Olahraga

Masa / Kuantiti
- Sepanjang tahun

Guru Penasihat Rumah Merah

Masa
- Sepanjang tahun

Guru Penasihat Persatuan Agama Islam.

Masa
- Sepanjang tahun

Guru Penasihat Kelab Jawi dan Khst,Bahasa


Arab

Masa
- Sepanjang tahun

Hal Ehwal Murid


3.1 Membantu pengurusan kokurikulum sekolah
(merancang, menyediakan, melaksanakan dan
menilai aktiviti).
-

AJK Pengurusan Pendidikan Pencegahan Denggi

Masa
- Sepanjang tahun

Jawatankuasa Keceriaan Sekolah

Masa
- Sepanjang tahun

Anda mungkin juga menyukai