Anda di halaman 1dari 9

ULANGAN TENGAH SEMESTER II

SD NEGERI SAMUDRAJAYA
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

: Pend. Agama Islam


: II (Dua)
: Senin, 22 Maret 2010
: 07.30 09.00

Nama :
Nilai

Paraf
Guru

Ortu

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang benar !
1. Asmaul Husna baik untuk dibaca ketika . . . .
A. berdoa
B. berlomba
C. berpuisi
2. Allah adalah Maha Pemberi, berarti Allah bersifat . . . .
A. Ar-rahman
B. Al-Gafur
C. Al-Wahhab
3. Apabila bertemu guru ucapkanlah . . . .
A. terima kasih
B. assalamualaikum
C. maaf
4. Rumah yang paling dekat dengan kita disebut . . . .
A. saudara
B. kerabat
C. tetangga
5. Hidup seadanya disebut . . . .
A. sederhana
B. mewah
C. boros
6. Cara menulis huruf hijaiyyah dimulai dari . . . .
A. kiri ke kanan
B. kanan ke kiri
C. tengah
7. Cara menulis huruf latin dimulai dengan cara . . . .
A. kiri ke kanan
B. kanan ke kiri
C. tengah
8. Penulisan huruf hijaiyyah ada . . . .
A. 2 macam
B. 3 macam
C. 4 macam

dibaca . . . .
A. qalaman
10.
dibaca . . . .

9.

A. salman

B. qalamun

C. qalama

B. salama

C. salimin

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!


1. Huruf-huruf hijaiyyah yang tidak bisa disambung adalah . . . .
2. Anak yang suka memberi berarti meneladani sifat Allah yaitu . . . .
3. Jumlah Asmaul Husna ada . . . .
4. Allah adalah Maha Mengetahui, berarti Allah bersifat . . . .
5. Kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan rajin . . . .

ULANGAN TENGAH SEMESTER II


SD NEGERI SAMUDRAJAYA
TAHUN PELAJARAN 2010-2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

I.

: PKN
: II (Dua)
: Senin, 22 Maret 2010
: 30 Menit

Peraturan dibuat berdasarkan .


A. kehendak masyarakat

C. kehendak pemerintah

B. musyawarah

D. sendiri

2.

Kerukunan dapat mempererat .


A. pertikaian

3.

B. persaudaraan

D. percaya diri

D. persengkokolan

Ani disenangi teman-temannya karena Ani


A. rukun dengan teman-temannya

C. anak yang cantik

B. suka memberi jajan

D. anak yang pintar

4.

Gotong royong artinya .


A. bekerja sendiri

5.

B. bekerja sama

C. tidak bekerja

D. bekerja sendiri

Kegiatan yang perlu di musyawarahkan adalah .


A. prmilihan KM

C. akan belajar sendiri

B. mengisi soal ulangan

D. memilih tempat duduk

6.

Ketika kalah dalam pertandingan final, anak kelas 2 .


A. menyalahkan wasit

C. menerima kekalahan

B. menyerang lawan

D. menyesal

7.

Menerima kekalahan berarti .


A. kita harus kalah terus

C. kita jangan berlatih

B. mengakui keunggulan yang menang

D. marah kepada teman yang juara

8.

Datang di kelas seharusnya .


A. pada waktu pelajaran dimulai

C. sesudah bel masuk

B. sebelum bel masuk

D. sesuka hati

9.

Kita akan seang bekerja jika diikuti .


A. imbalan yang besar

C. diikuti hati ikhlas

B. disaksikan oleh guru

D. bekerja kalau disuruh

10.

Memberi pertolongan harus dengan hati


A. suci

1.

Paraf
Guru
Orang Tua

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar !

1.

II.

Nama :
Skor / Nilai

B. ikhlas

C. bersih

D. pasti

Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !


Memberikan suara pada pemilihan ketua kelas adalah

2.

Memberitahu jawaban ketika ulangan merupakan perbuatan


.

3.

Ketika kalah dalam pertandingan sepak bola, sikap kita sebaiknya

4.

Orang jujur pasti


..

5.

Mina berkata sebenarnya, Mina anak


..
ULANGAN TENGAH SEMESTER II
SD NEGERI SAMUDRAJAYA
TAHUN PELAJARAN 2010-2010

Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

I.

: IPA
: II (Dua)
: Rabu, 24 Maret 2010
: 30 Menit

Nama :
Skor / Nilai

Paraf
Guru
Orang Tua

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1. Kompor minyak dapat menyala dengan menggunakan energi .
A. gas

B. minyak tanah

C. listrik

2. Sumber energi bunyi dapat menghasilkan .


A. panas

B. gendang

C. bunyi

3. Alasan penggunaan energi listrik adalah .


A. mudah dan hemat

B. boros

C. mahal

4. Manfaat utama televisi adalah .


A. pajangan

B. sumber cahaya

C. sumber informasi

5. Suling dapat menghasilkan bunyi dengan cara di .


A. pijit

B. tiup

C. tabuh

6. Sumber cahaya yang utama adalah .


A. matahari

B. lampu pijar

C. listrik

7. Matahari terbit dari sebelah .


A. selatan

B. timur

C. barat

B. dingin

C. sejuk

8. Siang hari udara terasa .


A. panas

9. Patahari tenggelam pada waktu .


A. sore

B. pagi

C. siang

10. Matahari berada diatas kepala kita sekitar pukul .


A. 10 pagu
III.

B. 12 siang

C. 6 sore

Isilah titik-titik dibawah ini !


1. Radio adalah alat penghasil
2. Listrik dapat mempermudah pekerjaan .
3. Setrika bermanfaat untuk pakaian
4. Matahari terbenam di sebelah .

5. Pagi hari bayang-bayang nampak .

ULANGAN TENGAH SEMESTER II


SD NEGERI SAMUDRAJAYA
TAHUN PELAJARAN 2010-2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

I.

: MATEMATIKA
: II (Dua)
: Kamis, 25 Maret 2010
: 30 Menit

Nama :
Skor / Nilai

Paraf
Guru
Orang Tua

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1.

2.

Perhatikan gambar !
Satu keranjang berisi 5 telur,
Banyak telur dalam 3 keranjang adalah .
A. 10
B. 25
C. 15

Perhatikan gambar !
Ada 4 apel dalam tiap keranjang,
Banyaknya apel dalam 4 keranjang adalah .
A. 12
B. 16
C. 20

3. 8 + 8 + 8 = .
A. 16

B. 25

C. 24

4. 8 x 4 = .
A. 32

B. 40

C. 37

5. . x 2 = 18
A. 6

B. 9

C. 7

6. 20 : 4 = .
A. 6

B. 7

C. 5

7.

Jagung dimasukkan kedalam 3


keranjang sama banyak.
Banyaknya jagung dalam tiap keranjang
adalah .
A. 6
B. 4
C. 3

8. 15 : . = 5
A. 4

B. 2

C. 3

9. 25 : 5 x 4 = .
A. 25

B. 20

C. 18

10. 3 x 4 : 2 = .
A. 7

B. 6

C. 5

II.

Isilah titik-titik dibawah ini !


1. pak Yudi membeli 5 dus mie instant, tiap dus berisi 3 mie instant, mie instant yang
di beli pak Yadi adalah bungkus
2. Ani membeli 7 keranjang jeruk, jika tiap keranjang berisi 4 buah jeruk, banyak jeruk
seluruhnya adalah . Buah
3. Ibu mempunyai 12 buah mangga, mangga itu dibagikan kepada 4 orang anak,
setiap anak mendapatkan .. buah mangga
4. di keranjang ada 42 jeruk, dibagikan kepada 7 orang anak, setiap anak
mendapatkan buah jeruk
5. .. x 8 = 24

ULANGAN TENGAH SEMESTER II


SD NEGERI SAMUDRAJAYA
TAHUN PELAJARAN 2010-2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

: BAHASA INDONESIA
: II (Dua)
: Selasa, 23 Maret 2010
: 90 Menit

Nama :
Skor / Nilai

Paraf
Guru
Orang Tua

Membaca !!
Lalat Kotor
Lalat binatang berkaki
Apa yang dia hinggapi
Langsung membersihkan kaki
Ancaman bagi yang tidak mengerti
Tiap hari makan bakteri
Ketika perut terasa sakit
Orang-orang baru menyadari
Tiap makanan yang dihinggapi
Oh penuh bibit penyakit
Rasa sesal muncul dihati
Dikutip dari : Belajar Bahasa Indonesia 2B
I.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1.

Puisi diatas menceritakan tentang .


A. lalat kotor
B. lalat
C. lalat biang bakteri
2.
Kakinya penuh .
A. darah
B. bakteri
C. penyakit
3.
Perut terasa .
A. mual
B. sakit
C. lapar
4.
Baru orang-orang .
A. putus asa
B. menyesal
C. menyadari
5.
Rasa menyesal muncul .
A. di hati
B. di kemudian
C. biasa saja
6.
Malam hari aku tidur lelap, disiang hari aku terbang kesana kemari, aku suka
tempat yang kotor dan kadang-kadang aku hinggap pada makanan manusia,
sehingga badanku gemuk dibandingkan nyamuk. Aku adalah .
A. nyamuk
B. kecoa
C. lalat
7.
Hewan ini suka berenang, berleher panjang, hewan apakah aku ? .
A. jerapah
B. kerbau
C. angsa
8.
Faruq
: Aku akan dikawinkan dengan anak pak tani, Ra
Dani
: Seharusnya aku menjadi pengantin, Cil
Peran Faruq dalam percakapan diatas adalah sebagai .
A. kera
B. kancil
C. pak Tani
9.
Apa yang harus kamu ucapkan sebelum berbicara di telepon ..
A. Hallo, selamat pagi
B. Sampai jumpa lagi
C. Terima kasih
10.
Dalam pesta ulang tahun biasanya meniup .
A. lilin
B. balon
C. suling
II.

Isilah titik-titik dibawah ini !


1.

Binatang yang dikenal cerdik dan pandai adalah

2.

Orang tua kita di sekolah adalah .

3.

Hewan ini berasal dari ulat, pemakan madu, bisa terbang, hewan apakah aku ?

4.

Lalat adalah binatatang yang suka di tempat yang ..

5.

Alat musik yang ditiup adalah ..

ULANGAN TENGAH SEMESTER II


SD NEGERI SAMUDRAJAYA
TAHUN PELAJARAN 2010-2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

: IPS
: II (Dua)
: Selasa, 23 Maret 2010
: 30 Menit

I.

Nama :
Skor / Nilai

Paraf
Guru
Orang Tua

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D pada jawaban


yang benar !
1. Tugas ayah yang utama dalam keluarga adalah .
A. mencari nafkah
C. belajar
B. memasak
D. berdoa
2. Keluarga inti terdiri dari .
A. ayah ibu dan anak
B. ayah dan ibu

C. ibu dan anak


D. ayah ibu dan kakek

3. Tugas seorang anak dalam keluarga yang utama adalah .


A. bermain
B. nelajar
C. berdoa
4. Hak seorang anak adalah
A. mendapatkan pendidikan
B. membereskan rumah

C. belajar di rumah
D. membantu orang tua

5. Kerja sama disebut juga .


A. tolong menolong
B. gotong royong

C. menghargai

D. membantu

6. Rendi tidak memiliki kakak dan adik, Rendi disebut .


A. anak tunggal
B. anak sulung
C. anak bungsu

D. anak emas

7. Adik laki-laki ayah dan ibu disebut .


A. paman
B. pa

D. kakek

C. buyut

8. Orang yang bekerja mencari ikan disebut dengan .


A. petani
B. pelaut
C. nelayan

D. dokter

9. Manusia selalu memerlukan bantuan .


A. orang lain
B. hewan

D. sekolah

C. lingkungan

10. Kerjasama yang baik akan meningkatkan .


A. permusuhan
B. persatuan dan kesatuan
II.

D. bekerja

C. kebencian

D. persengkokolan

Isilah titik-titik dibawah ini !


1. Keluarga inti terdiri dari .
2. Semua anak mempunyai .. dan .
3. Nasihat orang tua harus kita
4. Tugas utama seorang anak di rumah adalah
5. Agar dapat hidup sehat kita harus selalu makan makanan yang ..

ULANGAN TENGAH SEMESTER II


SD NEGERI SAMUDRAJAYA
TAHUN PELAJARAN 2010-2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

: BAHASA SUNDA
: II (Dua)
: Rabu, 24 Maret 2010
: 30 Menit

Nami :
Peunteun

Tawisan
Guru
Sepuh murid

Wacana
Dano Leuwi Soro
Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan pagelaran. Jarakna kurang leuwih 65 km ti
kota Cianjur.
Dano ieu katelah ku kaendahan alamna. Caina herang jeung pinuh ku tutuwuhan nu
endah.
I.

Cik cakraan (X) aksara A, B, catawa C nu aya hareupeun jawaban anu bener !
1. Naon judul wacana diluhur ? ..
A. dano lewi disoro
B. dano leuwi ka soro

C. dano leuwi soro

2. Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan .


A. Pandeglang
B. Pagelaran

C. Palembang

3. Jarak dano teh kurang leuwih . km ti kota Cianjur


A. 45
B. 65

C. 75

4. Caina herang jeung pinuh ku nu endah.


A. bungbuahan
B. pepelakan

C. tutuwuhan

5. Hejo, koneng, bodas jeung hideung kaasup kana ngaran .


A. rupa-rupa
B. warna
C. daun
6. Poe lemesna nyaeta .
A. dinten

B. hari

C. poe

7. Lamun aya nu nyebat puntet, urang kudu ngajawab .


A. ke heula
B. enya

C. mangga

8. Anak munding ngaranna .


A. bilatung

B. eneng

C. begu

9. Kembang melati .. bodas


A. daunna

B. rupana

C. warnana

10. Ucing, gajah kaasup ngaran .


A. sasatoan

B. kekembangan

C. wawarnaan

II. Eusian ku jawaban nu merenah !


11. Anak kuda ngaranna ..
12. Daun sampeu . Domba
13. dupi Iman aya ?
14. Parab hayam nyaeta .
15. Domba, sato nu sukuna ..