Anda di halaman 1dari 13

PKSR ( 2 ) / TAHUN 2011

DUNIA SAINS TEKNOLOGI ( DST )


TAHUN SATU
NAMA: ______________________________________________
TAHUN : 1 BESTARI
ARAHAN: Jawab SEMUA soalan
1. Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul dan ( / ) pada jawapan yang
salah.

(6 markah)
1

2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


air
air

makanan
makanan membesar
membesar membiak
membiak bergerak
bergerak bernafas
bernafas

1. Benda hidup boleh ___________________

2. Benda hidup perlukan udara untuk ______________ .

3. Benda hidup perlukan _____________ dan _____________ .

4. Benda hidup boleh ____________________ .

5. Benda hidup boleh _______________ dari satu tempat ke tmpat


yang lain.

(6 markah)
2

3. Bandingkan haiwan-haiwan di bawah. Lengkapkan ayat dengan jawapan


yang sesuai.

mata

sayap

ekor

kaki

sama

1. Apakah persamaan bagi haiwan-haiwan ini?

a) Kedua-dua haiwan ini ada _____________ dan __________ .

b) Kedua-dua haiwan ini ada _________ dan ___________ .


2. Apakah yang kamu boleh katakan mengenai semua haiwan ini?
Ada bahagian tubuh haiwan yang ___________ dan ada yang
berbeza.

(5 markah)
4. Labelkan bahagian-bahagian pokok keembung di bawah dengan betul.

(7 markah)

5. Perhatikan gambar di bawah. Lengkapkan jawapan dengan perkataan


yang diberi.
4

bulat

segitig

Segiempat sama

Segiempat tepat

1.
2.
3.
4.

Bumbung rumah berbentuk _____________________.


Tingkap berbentuk ________________.
Pintu berbentuk _________________ .
Matahari berbentuk ________________ .

(4 markah)

6. Nomborkan 2 hingga 6 mengikut urutan daripada saiz yang paling kecil


hingga paling besar.
5

(5 markah)

7. Perhatikan gambar. Warnakan jawapan yang betul.

(4 markah)

8. Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan gambar yang diberi.

(6 markah)
9. Warnakan objek KERAS dengan warna merah dan objek LEMBUT
dengan warna biru.
9

(6 markah)
10.

Suaikan gambar dengan perkataan.

10

(4 markah)
11. Isikan tempat kosong dengan perkataan berikut.

11

(7 markah)
12.Tandakan ( / ) pada objek yang TIMBUL dan ( X ) pada objek yang
TENGGELAM.

12

(6 markah)

13