Anda di halaman 1dari 8

Prinsip Perakaunan KBSM  

TAJUK 5 : LEJAR

5.1 Fungsi dan Jenis Lejar

Hasil Pembelajaran
Selepas mempelajari tajuk ini, anda akan dapat:
• Merekod urus niaga ke dalam lejar termasuk Buku Tunai
(secara berkomputer).
• Merekod perbelanjaan runcit menggunakan sistem panjar
(secara berkomputer).

(c) Perekodan urus niaga dalam lejar (termasuk Buku Tunai) berdasarkan:
(i) Dokumen perniagaan
(ii) Pernyataan urus niaga
• Secara berkomputer

(f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book)


(ii) Perekodan Buku Tunai Runcit menggunakan maklumat:
a. Dokumen perniagaan
b. Pernyataan urus niaga
• Secara berkomputer

Penyediaan Buku Tunai Runcit secara berkomputer boleh dibuat dengan


menggunakan perisian-perisian yang ada di pasaran seperti perisian
Lembaran Hamparan Elektronik (LHE) iaitu Microsoft Excel atau perisian
perakaunan berkomputer seperti ASSETBase, UBS, MYOB, Mr Accounting
dan perisian-perisian lain.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM   34 


Prinsip Perakaunan KBSM  

Berikut adalah contoh penyediaan Buku Tunai Runcit dengan menggunakan


aplikasi Microsoft Excel .

Cik Ra Enterprise menyimpan Buku Tunai Runcit mengikut sistem panjar


bermula 1 Jun 2009. Wang permulaan sebanyak RM250 diperuntukkan
sebagai dana runcit. Penggunaan wang dalam bulan Jun 2009 adalah seperti
berikut:

2009 RM
Jun 2 Kertas tulis dan dakwat 15
4 Pewangi pejabat 20
8 Membayar sewa lori 35
11 Membeli setem 12
14 Membeli bunga hiasan pejabat 25
17 Membeli kertas karbon 10
20 Membeli marker pen 9
22 Mengirim bungkusan melalui pos 16
24 Membayar elaun tambang 40
28 Membayar upah membaiki mesin faks 30

Anda dikehendaki menyediakan Buku Tunai Runcit dengan menunjukkan


lajur analisis ‘Alat tulis’, ‘Belanja pejabat’, ‘Belanja pos’, dan ‘Tambang’.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM   35 


Prinsip Perakaunan KBSM  

Contoh jawapan

A B C D E F G H I
1 Analisis Pembayaran
2 Tarikh Butir Fol Penerimaan Pembayaran Alat Belanja Belanja Tambang
tulis pos pejabat
3 2009 RM RM RM RM RM RM
4 Jun 1 Bank 250
5 2 Kertas tulis dan dakwat 15 15
6 4 Pewangi pejabat 20 20
7 8 Sewa lori 35 35
8 11 Setem 12 12
9 14 Bunga hiasan pejabat 25 25
10 17 Kertas karbon 10 10
11 20 Marker pen 9 9
12 22 Kiriman bungkusan 16 16
13 24 Elaun tambang 40 40
14 28 Upah membaiki mesin 30 30
faks
15 250 212 34 28 75 75
16 30 Baki h/b 38
17 250 250 Menggunakan formula:
= sum(xx:xx)
18 Julai 1 Baki b/b 38
19 Bank 212 = sum(E5:E14)
= E17-E15)

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM   36 


Prinsip Perakaunan KBSM  

5.2 Akaun Kawalan

Hasil Pembelajaran
Selepas mempelajari tajuk ini, anda akan dapat:
• menyediakan Akaun Kawalan Penghutang dan Akaun
Kawalan Pemiutang bentuk lajur (secara berkomputer)

(a) Penyediaan akaun kawalan


(ii) Bentuk lajur
• secara berkomputer
Penyediaan Akaun Kawalan Penghutang dan Akaun Kawalan Pemiutang
secara berkomputer boleh dibuat dengan menggunakan perisian-perisian
yang ada di pasaran seperti perisian Lembaran Hamparan Elektronik (LHE)
iaitu Microsoft Excel atau perisian perakaunan berkomputer seperti
ASSETBase, UBS, MYOB, Mr Accounting dan perisian-perisian lain.

Contoh 1: Akaun Kawalan Penghutang

Butir berikut dipetik daripada buku Kedai Badrol pada 31 Disember 2009:
2009 RM
Januari 1 Baki penghutang 6 450

Disember 31 Jualan kredit 18 200


Faedah dikenakan ke atas penghutang 180
Diskaun diberi 240
Pulangan jualan 320
Bayaran oleh penghutang 18 250
Diskaun diberi dibatalkan 120
Hutang lapuk 200
Cek diterima tak layan 1 250
Pindahan baki debit dari lejar penghutang ke lejar 270
pemiutang
Pindahan baki kredit dari lejar pemiutang ke lejar 330
penghutang

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Kawalan Penghutang (bentuk lajur).

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM   37 


Prinsip Perakaunan KBSM  

Contoh jawapan: Akaun Kawalan Penghutang

A B C D E
AKAUN KAWALAN PENGHUTANG
1 Tarikh Butir Debit Kredit Baki
2 2009 RM RM RM
3 Jan 1 Baki b/b 6 450
4 Dis 31 Jualan 18 200 24 650 =(E3+C4)-D4
5 Faedah 180 24 830
6 Diskaun diberi 240 24 590
7 Pulangan jualan 320 24 270
8 Bank 18 250 6 020
9 Diskaun diberi (dibatalkan) 120 6 140
10 Hutang lapuk 200 5 940
11 Bank (Cek tak layan) 1 250 7 190
12 Kontra 270 6 920
13 Kontra 330 6 590

Tekan ‘copy’ untuk semua


lajur baki, jumlah baki akan
Contoh 2: Akaun Kawalan Pemiutang diautojana secara automatik.

Butir berikut dipetik daripada buku Kedai Badrol pada 31 Disember 2009:
2009 RM
Januari 1 Baki pemiutang 5 790

Disember 31 Belian kredit 16 100


Angkutan masuk 180
Bayaran cek kepada pemiutang 18 600
Diskaun diterima 625
Pulangan belian 475
Faedah 220
Pindahan baki debit dari lejar penghutang ke lejar 270
pemiutang
Pindahan baki kredit dari lejar pemiutang ke lejar 330
penghutang

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Kawalan Pemiutang (bentuk lajur).


Contoh jawapan: Akaun Kawalan Pemiutang

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM   38 


Prinsip Perakaunan KBSM  

A B C D E
1 AKAUN KAWALAN PEMIUTANG
2 Tarikh Butir Debit Kredit Baki
3 2009 RM RM RM
4 Jan 1 Baki b/b 5 790 =(E4+D5)-C5
5 Dis 31 Belian 16 100 21 890
6 Angkutan masuk 180 22 070
7 Bank 18 600 3 470
8 Diskaun diterima 625 2 845
9 Pulangan belian 475 2 370
10 Faedah 220 2 590
Kontra (Pindahan dari lejar 270 2 320
11
penghutang ke lejar pemiutang)
Kontra (Pindahan dari lejar 330 1 990
12
pemiutang ke lejar penghutang)

Tekan ‘copy’ untuk semua


lajur baki, jumlah baki akan
diautojana secara automatik.

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM   39 


Prinsip Perakaunan KBSM  

LATIHAN
1. Butir berikut diambil daripada buku Perniagaan pada 31 Ogos 2009:
2009 RM
Ogos 1 Baki debit lejar penghutang 4 500
Baki kredit lejar penghutang 250

Ogos 31 Jualan kredit 10 200


Diskaun diberi 200
Pulangan jualan 150
Hutang lapuk 345
Bayaran cek oleh penghutang 9 655
Cek diterima tak layan 480
Faedah dikenakan atas penghutang 220

Maklumat tambahan:
Pada 31 Ogos 2009, lejar penghutang menunjukkan baki kredit berjumlah RM225.

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Kawalan Penghutang dalam bentuk lajur


pada 31 Ogos 2009. [ Jawapan: RM5 025]

2. Maklumat berikut dipetik daripada buku Peramu Store pada 30 Jun 2009:
2009 RM
Jun 1 Baki debit lejar pemiutang 158
Baki kredit lejar pemiutang 2 552

Jun 30 Belian kredit 18 345


Bayaran cek kepada pemiutang 18 120
Pulangan belian 405
Belian tunai 2 000
Angkutan dikenakan oleh pemiutang 208
Faedah dikenakan oleh pemiutang 229
Diskaun diterima 501

Maklumat tambahan:
Pada 30 Jun 2009, terdapat baki debit berjumlah RM215 dalam lejar pemiutang dan
baki RM365 dalam lejar pemiutang dipindahkan ke lejar penghutang.

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Kawalan Pemiutang dalam bentuk lajur pada
30 Jun 2009. [Jawapan: RM2 000]

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM   40 


Prinsip Perakaunan KBSM  

3. Butir berikut diperoleh daripada buku perniagaan Kedai Medina pada 31 Disember
2009:

2009 RM
Januari 1 Baki pemiutang 3 550
Baki penghutang 4 935

Disember 31 Belian kredit 15 660


Jualan kredit 18 200
Pulangan belian 390
Pulangan jualan 408
Bayaran cek kepada pemiutang 13 410
Bayaran cek oleh penghutang 16 500
Hutang lapuk 220
Cek diterima tak layan 300
Diskaun diberi 704
Diskaun diterima 625
Diskaun diberi dibatalkan 28
Faedah dikenakan atas penghutang 82
Angkutan dikenakan oleh pemiutang 100
Pindahan baki debit dari lejar penghutang ke lejar 215
pemiutang
Pindahan baki kredit dari lejar pemiutang ke lejar 306
penghutang

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Kawalan Penghutang dan Akaun Kawalan


Pemiutang dalam bentuk lajur pada 31 Disember 2009.

Jawapan: Akaun Kawalan Penghutang RM5 192


Akaun Kawalan Pemiutang RM4 364

Buku Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan KBSM   41