Anda di halaman 1dari 8

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

SKBBSD 2014

Bahagian A
Bulatkan jawapan yang betul.

1 Aktiviti gotong royong diadakan untuk __________ kawasan persekitaran


daripada sampah sarap.
A melicinkan
B membersihkan
C menghapuskan
2 Kita hendaklah selalu __________ dalam menjayakan aktiviti setempat.
A bergaduh
B bekerjasama
C berpuak-puak
3 Amalan __________ kereta dapat mengurangkan kesesakan jalan raya.
A berebut
B menjual
C berkongsi
4 Semua buku di perpustakaan hendaklah __________ semula dengan kemas
selepas digunakan.
A disimpan
B dikoyakkan
C disembunyikan
5 Mengapakah peraturan perlu dalam hidup berjiran?
A Untuk mengambil tahu hal jiran tetangga
B Untuk mewujudkan hidup yang harmoni
C Untuk menyusahkan jiran
6 Pembuangan barang-barang secara kitar semula amat digalakkan kerana
cara ini lebih mesra __________ dan selamat.
A alam
B dunia
C muhibbah
7 Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap orang yang jujur?
A Amanah
B Tidak Ikhlas
C Bercakap bohong
8 Apakah yang akan kamu lakukan pada Hari Ibu?
A Buat-buat lupa
1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


SKBBSD 2014

B Beritahu pada ayah


C Memberikan hadiah kepada ibu
9 Kita perlu meminta maaf setelah __________ kita telah melakukan
kesalahan.
A menyedari
B melupakan
C memalukan
10 Kita memerlukan makanan yang __________ untuk memastikan kita
membesar dengan sihat.
A lazat
B mewah
C berkhasiat

Bahagian B
(i)

Padankan gambar dibawah dengan pernyataan yang sesuai.

Nicole membantu Noraini mengemas


dan menyusun pinggan dan cawan di
dewan itu.
2

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


SKBBSD 2014

Vincent membantu jirannya mengait


buah rambutan yang tinggi itu.

Kit Chia bangun lalu memberikan


tempat duduknya kepada jirannya yang
baru sampai.

(ii)

Regka membantu Pak Rahim


mengambil barang di kedainya

Naveen mengelap air yang


ditumpahkan oleh anak jirannya.

Padankan gambar berikut dengan dialog yang menunjukkan kamu


menghargai sumbangan jiran.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


SKBBSD 2014

Bahagian C
Warnakan jawapan yang BETUL pada pernyataan yang beradab dan SALAH
pada pernyataan yang tidak beradab.

Anuar sentiasa becakap sopan dengan


jirannya

Jika ada jiran di rumahnya, Lim Eng tidak


akan keluar dari biliknya.
4 kampong
Zariana
Saravanan
Janet dimarahi
Keluarga
bersalaman
yang
menolak
tinggal
oleh jirannya
ajakan
dengan
di hujung
jirannya
jiran-jirannya
dengan
untuk
kasar
yang
ke
kerana
itu
hospital
tidak
datang
berbuat
pernah
melawat
ke bising
majlis
bertegur
anak
di
hari
rumahnya
sapa
jirannya
lahirnya.
dengan
itu.
semasa ibukampong.
penduduk
bapanya tiada di rumah.

4
3
6
5

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


SKBBSD 2014

Bahagian D
Lengkapkan

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


SKBBSD 2014

Sikap tidak beradab dengan


jiran

Sikap beradab dengan jiran

Bahagian E
Lihat gambar berikut. Nyatakan cara murid dalam gambar tersebut
mengamalkan sikap hormat dalam kehidupan seharian.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


SKBBSD 2014

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
7

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


SKBBSD 2014

----------------------------------------KERTAS SOALAN
TAMAT-------------------------------------SEMOGA BERJAYA

Disediakan oleh;

Disemak oleh;

Disahkan oleh;

..

(EN.MOHD NORKALAM MAJURI)


NOORDIN)

(TN SUHARMILA TN YACOB)

Guru Pend. Moral Tahun 4

Ketua Panitia Pend. Moral

(EN. ZULKIFLI BIN

Penolong Kanan Kurikulum