Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Mata pelajaran

Bahasa Melayu

Tahun/Tingkatan

Tingkatan 3 (Buku Teks m/s 169 )

Masa

80 minit

Tajuk

Penulisan (Rumah Idamanku)

Objektif

Murid-murid dapat ;
1. Membanding dan membezakan di antara rumah tradisional dan rumah
moden.
2. Membina ayat-ayat yang gramatis .
3. Menulis ungkapan menarik dalam penulisan.
4. Menghasilkan karangan Rumah Idamanku dalam 180 patah perkataan.

Hasil Pembelajaran

HPU : 12.0 (Aras1 (iii) )

HPS : 12.3 (ii)

Pengetahuan sedia ada :

1. Murid

Tatabahasa

Morfologi kata nama & kata adjektif

Nilai murni

Rasional , Semangat Bermasyarakat

Sumber pengajaran

Buku Teks, Internet (www.youtube. Com/watch?v = KK/ rumah hijau Design


Concept video you tube) / gambar ( http://buatrumah.com/index.php/9uncategorised/96-rekabentuk-rumah-melayu-tradisional )

Jenis peta pemikiran

Peta Buih Berganda, Peta Bulatan , Peta Pokok , Peta Buih

KBAT

Analisis , Mencipta

MODEL RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 3 FASA


Fasa / Langkah
/Masa
Fasa 1 Permulaan
(Cetusan Idea)
(10 minit)

Aktiviti Pembelajaran
dan Pengajaran

Komunikasi dan
Nota

Aktiviti 1

Soalan

1.1 Murid diberikan gambar rumah kampung dan


rumah moden.

1. Apakan/ Nyatakan jenis-jenis


rumah yang anda ketahui ?
(pengetahuan)

1.2 Guru mengemukakan soalan kepada muridMurid


1.3 Murid-murid diminta menyenaraikan jenisjenis rumah yang diketahui oleh mereka.
(menjana idea dalam peta bulatan)

2. Nyatakan jenis rumah idaman


anda ?
3. Kenapa anda memilih jenis
rumah berkenaan ?
Jangkaan jawapan
1. Rumah panjang
2. Rumah minangkabau
3. Rumah Bagan
4. Rumah Kelantan
5. Rumah Melayu Melaka
6. Rumah Teres Bertingkat
7. Rumah Bandar
8. Rumah Banglo
9. Rumah Pangsa
10. Rumah Berkembar
10. Kondominium
11.Vila

Fasa 2
Perkembangan
(Penstrukturan dan
aplikasi idea)
(30 minit)

Aktiviti 2

Aktiviti

2.1 Murid-murid diminta berbincang dalam


kumpulan membanding dan membezakan
antara bentuk rumah kampung
dan rumah moden

Sumbang saran menjana idea


dalam kerja kumpulan
Soalan ;

2.2 Murid-murid diminta mencatat persamaan dan 1. Apakah persamaan dan


perbezaaan dalam peta pemikiran ( Peta Buih
perbezaan di antara rumah

Berganda pada kertas mahjung)


2.3 Setiap kumpulan diminta membentangkan
hasil perbincangan kumpulan masing-masing
di hadapan kelas.
2.4 Murid-murid diminta secara individu
menyatakan rumah idaman mereka
(menggunakan peta pemikiran peta pokok ,
peta buih atau yang bersesuaian)
2.5 Beberapa orang murid secara terpilih diminta
membentang hasil kerja mereka di hadapan
kelas.

Fasa 3 - Penutup
Refleksi
(40 minit)

Murid-murid diminta menghasilkan sebuah


karangan sebuah karangan lengkap bertajuk
Rumah Idamanku

kampung dan rumah moden ?


(Menganalisis)

2. Apakah bentuk rumah yang


menjadi idaman anda?
(Menjana/ mencipta)

Soalan;
Anda telah diumumkan pemenang
bertuah sebagai pelanggan sebuah
bank dan hadiah yang ditawarkan
ialah sebuah rumah idaman.
Nyatakan apakah bentuk rumah
idaman anda. (mencipta)

Aktiviti 1

Rumah Melayu Melaka


Rumah Minangkabau

Rumah Panjang

Rumah Bagan
Rumah Teres
Rumah Berkembar

Rumah Pangsa
JENISJENIS
RUMAH

Rumah Kelantan

Rumah Bunglo
Rumah Rakit
Apartmen

Vila
Kondominium

Anda mungkin juga menyukai