Anda di halaman 1dari 5

SK SENTUL (1)

Rancangan Pengajaran Harian


Mata Pelajaran

: Dunia Seni Visual

Tahun

: 2 Musytari

Masa

: 9.35 - 10.35 pagi

Tema

: Objek Buatan Manusia

Tajuk

: Robot (Gosokan)

Bidang

: Menggambar

Objektif Pembelajaran : Menghasilkan gambar robot yang menarik secara kreatif dengan
mengaplikasikan teknik gosokan.
Hasil Pembelajaran

: Murid dapat
1. Menyatakan persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, bentuk,
jalinan, warna serta kontra dan kepelbagaian yang terdapat pada alam
semulajadi, objek buatan manusia, dan karya menggambar teknik gosokan.
2. Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.
3. Menzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam
penghasilan gosokan.
4.

Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni dan budaya.

Pengetahuan Sedia ada :


1. Murid telah didedahkan dengan konsep bahasa seni visual seperti rupa,
bentuk, jalinan, warna serta kontra dan kepelbagaian yang terdapat pada
objek buatan manusia,
2. Murid telah didedahkan dengan peta pemikiran i-THINK.
Nilai Murni

: Kebersihan, Berhemah

Sumber Pengajaran

:
1. Rujukan : Contoh Karya, Klip Filem Star Wars
2. Media : a) Alat
: Pelbagai jenis permukaan berjalinan
b) Bahan

Jenis Peta

: Peta Buih

: Kertas A4 putih dan pensel warna

Langkah /

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Komunikasi dan Nota

Masa
Fasa 1

1. Murid menonton klip filem Star Wars.

Permulaan

2. Murid melihat gambar robot yang dipamerkan.

(15 minit)

3. Guru bertanya soalan kepada murid.

ditonton serta gambar yang

4. Murid diminta membina peta buih secara

dilihat, senaraikan ciri-ciri robot

berkumpulan.
5. Wakil kumpulan diminta membentangkan hasil
dapatan.

SOALAN
1. Berdasarkan klip filem yang

yang diperhatikan? (mengingat)


2. Beri perkaitan antara robot yang
dilihat menerusi tayangan
dengan robot yang kamu
ketahui sebelum ini.
(memahami)

Jangkaan jawapan :
1. Kuat, comel, tegap, keras,
menarik, kukuh
2. Robot mempunyai bentuk
dan rekaan berbeza
mengikut idea penciptanya.
3. Robot membantu urusan
manusia.

Sumbangsaran

Fasa 2

Berdasarkan Aktiviti 1

(30 minit)

SOALAN/ ARAHAN
1. Jelaskan konsep seni yang

1. Murid melihat contoh karya yang dipamerkan.

terdapat pada contoh karya?

2. Murid melihat cara penghasilan karya yang

(memahami)

ditunjukkan oleh guru.

2. Bagaimanakah kesan jalinan

3. Guru bertanyakan soalan kepada murid.

terhasil pada karya?

4. Murid menghasilkan lakaran gambar robot.

(mengingat)

5. Murid membuat penerokaan terhadap


permukaan/ objek yang sesuai untuk

3. Hasilkan gambar robot mengikut


kreativiti kamu. (mencipta).

mendapatkan kesan jalinan. (menganalisis)/


6. Murid diminta menghasilkan karya dengan
menekankan konsep seni. (mengaplikasi)
7. Guru membimbing murid-murid untuk
mendapatkan permukaan yang sesuai.

Jangkaan Jawapan
Unsur Seni:
Rupa organik dan geometri
Bentuk ilusi
Jalinan tampak dan sentuh
Warna - primer dan sekunder
Prinsip Rekaan
Kontra jalinan
Kepelbagaian jalinan dan ton
Warna

Penutup

1.Murid diminta membuat apresiasi seni.

(15 minit)

SOALAN.
1. Bandingkan hasil karya rakan

2. Murid membandingkan karya sendiri sendiri

kamu dengan contoh karya yang

dengan contoh karya yang dipamerkan.

dipamerkan. (menganalisis)

2. Murid menyatakan pendapat dan bersoal jawab


antara satu sama lain.

2. Berikan cadangan untuk


meningkatkan kualiti hasil karya
kamu? (menilai)

3.Murid diminta membuat rumusan terhadap aktiviti


yang dijalankan.

Peta Pemikiran yang turut diaplikasikan semasa PdP ini ialah Peta Buih
PETA BUIH

kuat

besar

comel

robot

kukuh

tegap