Anda di halaman 1dari 5

Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit

Kata nama jenis ini merujuk benda-benda yang bukan institusi tetapi konkrit
sifatnya. Kebanyakan kata nama dalam golongan ini merujuk tempat. Perkataan
demikian tidak dapat didahului oleh sendi nama kepada dan daripada, tetapi
sebaliknya didahului oleh ke dan dari. Contohnya:

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang


Kata nama jenis ini merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang tidak hidup,
bukan institusi dan abstrak sifatnya tetapi boleh dibilang, yakni dapat disertai
oleh kata bilangan. Contohnya:

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang


Kata nama jenis ini merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang bukan jenis
hidup, bukan institusi, abstrak sifatnya dan tidak dapat dibilang. Contohnya
adalah seperti yang berikut:
roh

ketibaan

hawa

kemunculan

iklim

ajaran

kecantikan
keadilan

ganjaran
kehendak

hisapan
kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang

cadangan
kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang

cita-cita
kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang

janji
kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang

angin

kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang

kesungguhan
kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang

keimanan
kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang

angkasa
kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang

Kata nama am tak hidup institusi

Kata nama jenis ini terdiri daripada perkataan yang merujuk badan atau
institusi yang bersifat tidak hidup tetapi mendukung makna kata nama
am.
Kata nama institusi ini bolah dikenalpasti melalui kehadiran
perkataan kepada dan daripada sebelum kata nama institusi demikian.
Contohnya:
Frasa Sendi Nama
Sendi Nama

Kata nama am institusi


Sekolah

Kepada

Hospital

Daripada

Lembaga
Universiti

Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit

Kata nama jenis ini merujuk benda-benda yang bukan institusi tetapi
konkrit sifatnya. Kebanyakan kata nama dalam golongan ini merujuk
tempat. Perkataan demikian tidak dapat didahului oleh sendi
nama kepada dan daripada, sebaliknya
didahului
oleh ke dan dari.
Contohnya:

Frasa Sendi Nama


Sendi Nama

Kata nama am tak hidup bukan


institusi konkrit
Rumah

Ke

Padang

dari

Jalan
Bandar
Bumi

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang

Kata nama jenis ini merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang


tidak hidup, bukan institusi dan abstrak sifatnya tetapi boleh dibilang,
yakni dapat disertai oleh kata bilangan. Contohnya:
Frasa Nama
Bilangan

Kata nama am tak hidup


bukan institusi abstrak
berbilang
Senyuman
Hisapan

Satu

Bayangan

Tiap-tiap

Pendapat
Rancangan
Gangguan

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang

Kata nama jenis ini merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang


bukan jenis hidup, bukan institusi, abstrak sifatnya dan tidak dapat
dibilang. Contohnya adalah seperti berikut:

Roh

Hawa

Iklim

Kecantikan

Keadilan

Ketibaan

Anda mungkin juga menyukai