Anda di halaman 1dari 12

6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005

Falsafah Moh
Limo
Agenda Dakwah
Wali Songo

Untuk Ahli Sahaja

6
ABIM Sanggah
Dakwaan Tak Bantu
Aceh

9
Catatan Ziarah ke
Selatan Thailand

ABIM Bantah Penubuhan


Inter-Faith Commission (ICM)

erdahulu sebelum itu, pada 23 Februari 2005,


Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah
membantah usaha yang dijalankan oleh pihak-pihak
tertentu yang menggesa Kerajaan Malaysia agar
menubuhkan sebuah Suruhanjaya Antara Agama
(Inter-Faith Commission atau ICM) yang berbentuk
sebuah badan berkanun di bawah akta Parlimen dan
dibiayai oleh tabungan awam. Usaha ini digerakkan
terutamanya oleh Jawatankuasa Hak Asasi Manusia,
Majlis Peguam Malaysia. Siri mesyuarat Jawatankuasa
Pemandu telah diadakan sejak tahun 2001 dan satu
bengkel telah dianjurkan untuk membincangkan
agenda yang sama. Bengkel kedua penubuhan ICM
ini diadakan pada Khamis, 24hb. Februari 2005.
Menurut sdr Yusri Mohamad, Naib Presiden ABIM,
sejak bengkel pertama lagi ABIM telah membuat
keputusan menarik diri daripada jawatankuasa tersebut
dan tidak bersetuju dengan usaha penubuhan ICM.
Walaubagaimanapun beberapa laporan media
berkenaan isu ini memberi gambaran bahawa ABIM
masih menganggotai Jawatakuasa Pemandu ICM dan
sekaligus menyokong penubuhannya.

Sikap ABIM untuk tidak menyetujui usaha


penubuhan ICM ini adalah berasaskan kepada
pertimbangan-pertimbangan berikut: Pertama, terdapat
kecenderungan bahawa ICM yang dicadangkan ini
akan banyak mencampuri isu-isu dalaman agamaagama khususnya agama Islam. ABIM merasakan isuisu sensitif seumpama ini tidak sewajarnya ditangani
dan didebatkan secara terlalu terbuka dan bebas. Ia
akan mengganggu sensitiviti penganut-penganut
agama terbabit dan akhirnya lebih menjejaskan
keharmonian antara agama di negara kita.
Kedua, isu keharmonian antara agama dan isu-isu
yang berkaitan dengannya adalah isu-isu yang perlu
ditangani dari perspektif dan pendekatan agama. Tetapi
di sebalik penubuhan ICM, ABIM melihat ada
kecenderungan untuk menanganinya dengan
pendekatan undang-undang dan hak asasi manusia
semata-mata, yang akan lebih mengeruhkan keadaan.
Ketiga, ABIM merasakan bahawa agenda
keharmonian antara agama tidak sesuai ditangani
oleh sebuah suruhanjaya berkanun. Sebagai
sebuah badan berkanun, apa-apa salah tindakan

www.abim.org.my

dan sikap suruhanjaya


tersebut akan membawa
kesan yang lebih besar.
Dialog dan diskusi antara
agama lebih sesuai
diadakan dalam kerangka
yang kurang formal.
Manakala mana-mana
aduan atau sungutan
berkenaan
dengan
Yusri Mohamad
kebebasan beragama pula
Naib Presiden ABIM
boleh
dipanjangkan
kepada SUHAKAM atau agensi-agensi kerajaan
yang berkaitan.
ABIM berharap agar semua pihak terbabit
mempertimbangkan pandangan ABIM dan menilai
semula cadangan penubuhan ICM. Sudah tentu ini
tidak bererti ABIM memandang rendah terhadap
agenda keharmonian antara agama-agama di
Malaysia. Bahkan ABIM sentiasa mengalu-alukan
apa-apa dialog dan usaha lain yang bersesuaian
ke arah mencapai matlamat tersebut.

2I

6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005 Demi Masa

Pendekatan Beradab Tangani Hubungan


Antara Agama

Azizuddin Ahmad
Setiausaha Agung ABIM
ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM)
mengalu-alukan ketegasan pemerintah untuk
menangguhkan penubuhan Inter-Faith Commission of
Malaysia (ICM). Dengan ini juga, ABIM mendesak
agar pemerintah tidak cuma menangguhkan penubuhan
ICM, bahkan menolak terus cadangan tersebut dari
dipertimbangkan di mana-mana peringkat sama ada
di peringkat Parlimen mahupun di peringkat Kerajaan.
Di dalam kenyataan medianya pada 3 Mac 2005,
Setiausaha Agung ABIM menyatakan bahawa ABIM
juga mengharapkan agar pemerintah tidak tunduk
dengan desakan, cadangan dan anjuran beberapa pihak
yang tidakpun mewakili sebahagian besar masyarakat
Malaysia yang berjumlah 25 juta orang, untuk
meneruskan penubuhan ICM. Tuntutan penolakan
kepada ICM yang terdiri dari berbagai NGO dan
masyarakat Islam menunjukkan keprihatinan mereka
tentang usaha-usaha yang hendak dilakukan oleh
segelintir kelompok ke arah konflik yang
berpanjangan.
ABIM juga menyeru masyarakat beragama di Malaysia agar menyuarakan bantahan secara lebih lantang
kerana apa yang dicadangkan oleh segelintir
pendokong ICM itu menyentuh isu asas mengenai
kewujudan negara ini. Mereka ini perlu diperingatkan
dengan sejumlah butiran terperinci mengenai Kontrak
Sosial yang telah disepakati oleh kesemua masyarakat
utama di negara ini sebagai asas mencapai
kemerdekaan pada 1957. Kontrak sosial ini ternyata
telah memberi formula yang baik bagi menjamin
keharmonian negara ini.
Yang amat menyedihkan, ABIM difahamkan
bahawa persidangan untuk menubuhkan ICM tersebut
turut menjadi medan mengkritik dan meremehkan

Masyarakat Malaysia harus


dipenjarakan bahawa kebebasan
tanpa batas, termasuk untuk
menghina dan menghasut sesiapa
sahaja, lebih-lebih lagi yang
menyentuh hak-hak yang sedia
ada, akan hanya mengundang
tindak balas yang tidak kurang
bezaanya

agama dan masyarakat Islam di Malaysia. Sikap yang


diambil oleh persidangan ini amatlah tidak wajar. Pada
masa yang sama, masyarakat Malaysia harus
diperingatkan bahawa kebebasan tanpa batas, termasuk
untuk menghina dan menghasut sesiapa sahaja, lebihlebih lagi yang menyentuh hak-hak yang sedia ada,
akan hanya mengundang tindakbalas yang tidak kurang
bezanya. Di dalam persidangan tersebut juga,
difahamkan bahawa beberapa peruntukan yang jelas
dan khusus di dalam Perlembagaan telah dinafikan
secara terang-terang. Ini sekaligus memperlihatkan
sikap ketidaktelusan (not transparent) dan
ketidakjujuran (dishonesty) para pendokong ICM ini.
Mengapakah Islam dijadikan fokus dalam tuntutan
penubuhan ini?
Dengan ini ABIM mengajak semua pihak agar tidak
mengambil kesempatan kepada kelunakan sikap
pemerintah untuk menjuarai kehidupan a la Barat yang
sarat dengan ethos, sistem nilai, pandangan hidup
(worldview) yang tidak langsung mengakar kepada
budaya teras masyarakat Malaysia. Sistem nilai a la
Barat yang begitu fanatik dengan kebebasan mutlak
tanpa batas moral ini, telah terbukti meruntuhkan
sistem nilai, kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat
di negara-negara mereka masing-masing.
Tidak perlulah segelintir masyarakat kita merasa
terlalu hina dan rendah diri, sekiranya masyarakat
Malaysia memilih untuk tidak mengikuti pengalaman
kebebasan a la Barat ini. Tidak perlulah kita mengikuti
denai-denai yang telah dirintis Barat hanya sekadar
untuk menonjolkan bahawa kita sedang mengikuti
kemajuan dan peredaran zaman, sedangkan kita
mempunyai cara-kaedah kita sendiri untuk membina
masyarakat Malaysia yang beradab. Malah mereka
telah melakukan tindakan-tindakan diskriminatif
kepada minoriti umat Islam di negara mereka.
Sepatutnya di negara merekalah wajar dicadangkan
penubuhan ICM ini.
ABIM juga merasakan bahawa cadangan
penubuhan ICM ini akan menyebabkan jurang
hubungan antara pelbagai kaum, bangsa dan agama
akan bertambah lebar dan keharmonian negara akan
terjejas. Sedangkan negara mempunyai banyak isu-isu
lain untuk ditangani bagi mengukuhkan asas moral
masyarakat beragama. Apa yang diperlukan ialah
meningkatkan jalinan hubungan di antara penganut
pelbagai agama untuk menghayati, memahami dan
menghormati perbezaan masing-masing. Oleh itu,
dialog di antara pemimpin agama wajar dijadikan

Bersikap terbuka tidak membawa


makna bahawa mana-mana manusia
yang tidak berkepentingan dibolehkan
dan dihalalkan mencerobohi dan
merubah ajaran-ajaran asasi manamana agama!
agenda bagi membolehkan persefahaman dan
perpaduan dapat dijalinkan seutuhnya.
Kenyataan beberapa pihak bahawa kesemua agama
juga perlu disamaratakan hanya kerana ingin
menonjolkan keterbukaan sikap masyarakat Malaysia
adalah sikap yang tidak bertanggungjawab kerana
umumnya, kita telah sedia maklum bahawa setiap
penganut agama telah memilih sesuatu agama di atas
kepercayaan, kerelaan, kehendak dan ilmu masingmasing. Tidak timbul keperluan untuk
menyamaratakan mana-mana agama. Dan sikap
hormat-menghormati dan toleransi di antara agamaagama ini adalah suatu budaya yang jelas dalam
kehidupan bermasyarakat di negara ini.
Untuk isu-isu tertentu khususnya isu yang
bersangkutan dengan sentimen dan rasional keagamaan
seperti isu murtad, ABIM merasakan bahawa penganut
Islam, sama ada di peringkat rakyat jelata, pemimpin
atau menteri, harus membuat keputusan untuk berbeza
pendirian (draw the line). Bersikap terbuka tidak
membawa makna bahawa mana-mana manusia yang
tidak berkepentingan dibolehkan dan dihalalkan
mencerobohi dan merubah ajaran-ajaran asasi manamana agama! Tindakan campur tangan sebegini wajib
ditolak, bukan sahaja oleh pemerintah, malah oleh
sekalian rakyat jelata, khususnya masyarakat beragama
di Malaysia.
Yang menjadi isu di sini ialah masyarakat Malaysia yang telah lama menerima persepakatan untuk
menjadi warganegara Malaysia, juga telah menerima
hakikat bahawa Islam adalah agama rasmi Persekutuan
Malaysia manakala agama-agama lain bebas
dipraktikkan di dalam batas sempadan negara ini.
Mana-mana usaha untuk meremeh dan menafikan fakta
dan hakikat sejarah ini pastinya mengundang
kontroversi dan bantahan. ABIM merasakan adalah
tidak bijak untuk kita merungkaikan kesemua atau
sebahagian dari mana-mana butiran Kontrak Sosial
yang telah disepakati ini yang telah hampir 50 tahun
membina masyarakat Malaysia.

Demi Masa 6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005

I3

Falsafah Moh Limo

Agenda Dakwah Wali Songo


Umumnya kita mengenali Wali Songo sebagai
sembilan wali iaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan
Bonang, Sunan Giri, Sunan Drajad, Sunan Kalijaga,
Sunan Kudus, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati.
Siapakah mereka ini dan bagaimanakah strategi
dakwahnya sehingga berjaya mentransformasikan
masyarakat Hindu Majapahit?
Sebenarnya Wali Songo adalah dewan dakwah
yang dianggotai oleh sembilan orang yang berilmu.
Dewan ini giat mengembangkan agama Islam seawal
tahun 1400 M di Jawa. Apabila salah seorang wali uzur
atau meninggal dunia, maka beliau akan diganti dengan
wali yang baru, silih berganti. Wali Songo berperanan
merancang agenda dakwah dan memutuskan
pendekatan- pendekatan yang terbaik bagi
memeratakan Islam secara berhikmah.
Sunan Ampel dan Falsafah Moh Limo
Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah sesepuh
(mantan) Wali Songo atau ketua dewan dakwah di
kalangan para wali. Beliau berhijrah ke Jawa pada
tahun 1421 M dan memimpin Wali Songo sehingga
beliau meninggal dunia pada tahun 1478 M di Ampel.
Ketika beliau memimpin Wali Songo, Kerajaan
Majapahit sedang bergelut dengan perang saudara dan
menghadapi masalah gejala sosial yang sangat parah.
Sunan Ampel lalu menumpukan perhatian kepada
masalah gejala sosial lalu memperkenalkan Falsafah
Moh Limo iaitu:
i. Moh Main atau tidak mahu berjudi
ii. Moh Ngombe atau tidak mahu minum arak
iii. Moh Maling atau tidak mahu mencuri
iv. Moh Madat atau tidak mahu menghisap candu,
ganja, atau dadah
v. Moh Madon atau tidak mahu berzina
Raja Majapahit, Prabu Brawijaya yang beragama
Buddha senang dengan falsafah Moh Limo ini kerana
ianya telah terbukti berjaya menangani masalah gejala
sosial dengan berkesan. Lantaran kejayaan itu, Sunan
Ampel diberi kebebasan untuk menyebarkan Islam ke
seluruh jajahan Kerajaan Majapahit.
Di dalam konteks semasa di Malaysia, kita kini
berhadapan dengan segala macam kemungkaran yang
didokong dan ditaja oleh pelbagai syarikat seperti judi
(kasino di Genting Highlands dan judi nombor ekor),
arak (Carlsberg, Guinness Stout), zina (didorongi oleh
pelbagai rancangan hiburan yang menggalakkan
pergaulan serba bebas tanpa batas), dadah (didorongi
oleh pelbagai citarasa dan kecenderungan oleh amalan
merokok) dan seumpamanya. Barangkali, dalam
konteks ini, falsafah Moh Limo boleh dilaksanakan
dengan berkesan dalam pendekatan baru yang
melibatkan strategi pengiklanan dan media massa yang

Ahmad Azam Abdul Rahman


Presiden ABIM
serba canggih khususnya melalui kerjasama badan
dakwah serta pihak Kerajaan.
Dakwah Halus dan Bertahap
Sunan Kalijaga atau Raden Said yang berketurunan
pembesar Majapahit di Jawa Timur menyertai Wali
Songo berserta Sunan Giri dan Sunan Bonang pada
tahun 1463 M. Sebagai seorang bangsawan yang
berjiwa rakyat, Sunan Kalijaga cukup mengerti
bagaimana untuk mengembangkan Islam secara halus
dan bertahap di kalangan masyarakat Jawa yang
majoritinya beragama Hindu dan Buddha.
Di kalangan Wali Songo, terdapat dua pendekatan
dakwah yang tampaknya semacam bertentangan, tetapi
sebenarnya lengkap-melengkapi antara satu sama lain.
Pendekatan pertama ialah pendekatan tawhid yang
membawa maksud bahawa para pendakwah harus
menekankan persoalan tawhid sebagai asas keimanan
dan setelah kefahaman mantap, mereka yang telah
didakwah akan dengan sendirinya meninggalkan
perkara-perkara khurafat dan kufur.
Pendekatan ini dipelopori oleh Sunan Ampel,
Sunan Giri dan Sunan Drajad. Pendekatan kedua
mengambil pendekatan halus menerusi dua tahap.

Tahap pertama adalah menghindarkan konfrontasi


secara langsung dalam penyebaran ajaran Islam; tidak
ubah seperti pepatah Melayu umpama menangkap
ikan, ikan biar tertangkap, air jangan keruh. Tahap
kedua ialah dengan mengubah adat dan kepercayaan
secara halus menerusi pengubahsuaian aspek-aspek
yang mudah-mudah terlebih dahulu. Manakala aspekaspek adat dan kepercayaan yang sukar diubah akan
ditangani pada masa dan suasana yang dirasakan lebih
sesuai. Aliran pendekatan ini dipelopori oleh Sunan
Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus
dan Sunan Gunung Jati.
Dengan kedua-dua pendekatan ini maka
berlakulah sinergi yang sihat terhadap sejarah
perkembangan Islam di Jawa. Hal ini tampak begitu
jelas sekali apabila di dalam satu sidang Wali Songo,
Sunan Kalijaga telah mengusulkan agar adat istiadat
Jawa seperti bersaji, sent wayang dan gamelan diterapi
dengan unsur-unsur keislaman. Sunan Ampel
bagaimanapun merasa khuatir sekiranya adat istiadat
ini akan dianggap sebagai berasal dari ajaran Islam di
masa-masa yang akan datang. Sunan Kudus pula yang
mengambil pendekatan halus telah mengambil
keputusan agar adat istiadat lama yang masih boleh
diterapkan dengan ajaran tawhid perlu terus
dimasukkan unsur-unsur Islam. Manakala adat istiadat
dan kepercayaan lama yang jelas berwajahkan
mungkar dan musyrik akan ditinggalkan terus sama
sekali.
Menerusi pendekataan ini, perbezaan strategi
dakwah tidaklah menyebabkan para pendakwah
bermusuhan di antara satu sama lain, asalkan wujud
sikap tasamuh (tolenrasi), berlapang dada dan saling
faham-memahami antara satu sama lain sebagaimana
yang ditunjukan oleh Wali Songo. Pengajaran kedua
yang dapat dilihat dari episod sejarah perjuangan Wali
Songo ini ialah kemampuan kreativiti para pendakwah
menyerapkan fahaman Islam dalam kesenian. Ketika
suasana para remaja menggilai budaya hiburan dan
dunia sukan kini, bagaimanakah agaknya para
pendakwah masa kini menanganinya secara proaktif.?

4I

6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005 Demi Masa

Usaha Amar Maruf Nahy Mungkar:


Kenapa JAWI Dipersalahkan?
P

ada malam Hari Raya Aidil Adha,


20 Januari 2005 yang lalu, sebuah
kelab malam di Ampang telah diserbu
oleh sepasukan penguatkuasa yang
terdiri dari JAWI dan pihak polis.
Berikutan serbuan tersebut, seramai
lebih kurang 100 pengunjung yang
beragama Islam telah ditahan di atas
dakwaan kesalahan-kesalahan seperti
berpakaian tidak sopan dan meminum
arak. Selepas serbuan tersebut JAWI
dikatakan telah bertindak kasar terhadap
beberapa pengunjung beragama Islam
yang ditahan.
Sehubungan
itu,
Menteri
Pembangunan Keluarga dan Wanita,
Datuk Seri Shahrizat Abd Jalil setelah
menerima aduan daripada ibu bapa
pengunjung yang terlibat mengenai
perkara itu, telah mengeluarkan

kenyataan supaya JAWI membawa


pengawai wanita sekiranya mahu
membuat serbuan di pusat hiburan.
Undang-undang terbabit mungkin
terpaksa dipinda jika perlu untuk
memastikan kehadiran pegawai wanita
ini dipatuhi. Kerajaan juga digesa untuk
menyalurkan dana dengan segera bagi
membolehkan pihak berkuasa
menyediakan pegawai wanita dalam
menjalankan tugas penguatkuasaan di
pusat-pusat hiburan.
Menteri Kebudayaan, Kesenian dan
Warisan, Datuk Seri Utama Dr Rais
Yatim pula menegaskan Jemaah Menteri
sudah membincangkan perkara itu dan
meminta Pejabat Peguam Negara
membuat penilaian berkaitan undangundang dan peraturan berkaitan kuasa
JAWI menangkap dan menahan

Serbuan JAWI: Apakah Isu Utama?

es serbuan JAWI ini benar-benar


menampilkan betapa fokus dan
sistem nilai masyarakat sudah berubah.
Kekeliruan ini menjadi semakin kacau
apabila orang-orang tertentu
mempertahankan perlakuan mereka
yang ditahan di kelab malam tersebut
sebagai kehendak dan kemahuan
peribadi yang tidak perlu diganggu.
Lazimnya, usaha penguatkuasaan
yang dilakukan selama ini dilihat dari
aspek moral dan akhlak. Namun, kini
langkah penguatkuasaan pula yang
dipersoalkan. Malah ada yang
mencadangkan agar undang-undang
dipinda untuk melemahkan langkahlangkah penguatkuasaan sebegini.
Malangnya apabila kes-kes
kebejatan moral semakin berleluasa
seperti kelahiran anak luar nikah,
ketagihan arak dan dadah di kalangan
anak-anak muda, kes zina dan khalwat
dan berbagai lagi, mereka ini jugalah
ke
hadapan
mempersoalkan
kelemahan penguatkuasaan.
Mereka
begitu
berani
mempersoalkan isu aurat dan tatacara
berpakaian yang sopan, tentang halal
dan haram, termasuklah dakwaan
bahawa langkah penguatkuasaan ini
bertentangan dengan ajaran dan seruan
al-Quran! (The Straits Times, 4

February 2005).
Isu utama berikutan kekecohan kes
serbuan ini ialah kebejatan moral
masyarakat Malaysia yang bukan cuma
isu yang melanda generasi muda,
bahkan semua lapisan masyarakat,
tanpa mengira usia, jantina,
kedudukan, pangkat dan darjat.
Langkah penguatkuasaan ini perlu
dilihat sebagai satu program nahy
mungkar
bertujuan
untuk
mengukuhkan benteng ketahanan umat
sepertimana yang dilaung-laungkan
oleh Kerajaan.
Kekhuatiran segelintir pihak
bahawa Malaysia akan bertukar menjadi
Iran atau Afghanistan sama sekali tidak
berasas, kerana masyarakat Islam di
Malaysia merupakan masyarakat teras
yang berpendirian sederhana. Sejarah
perkembangan Islam di Malaysia adalah
sejarah yang tidak pernah menampilkan
ciri-ciri radikalisme. Kalaupun wujud,
ia hanyalah fasa sementara yang tidak
kekal. Kerana akhirnya yang
mendominasi aliran pemikiran dan
perlakuan masyarakat Islam di Malaysia
ialah aliran sederhana. Namun
kesederhanaan umat di sini tidaklah
sampai menghalalkan kebejatan
moral di kalangan mereka!

seseorang.
Serbuan ini juga mendapat liputan
dan perdebatan hangat khususnya di
kalangan umat Islam. Pemuda PAS
dilaporkan memberikan sokongan
kepada
JAWI
dalam
usaha
membendung gejala sosial di samping
menggesa JAWI agar tidak gentar
dengan sikap tidak senang segelintir
pihak berhubung tindakan proaktif
mereka di pusat-pusat hiburan. Menurut
Timbalan Ketua Pemuda PAS, beberapa
masalah remaja yang kritikal hari ini
dapat diselesaikan sekiranya langkah
pencegahan proaktif dilakukan terus
menerus bahkan diperluaskan ke
tempat-tempat lain yang menjadi punca
maksiat seperti sarang-sarang pelacuran.
Berikutan kekecohan isu ini, ABIM
telah mengadakan pertemuan dengan
JAWI untuk mendapatkan penjelasan
terperinci mengenai keadaan yang
benar-benar berlaku. ABIM berpuas hati
dengan penjelasan JAWI mengenai
serbuan pada malam Aidil Adha
tersebut. Serbuan tersebut telah
dilakukan berikutan laporan dan
rungutan dari masyarakat awam bahawa
kelab malam tersebut mengadakan
program maksiat seperti pesta arak.
Beberapa orang penari Melayu pernah
ditahan di kelab malam yang sama
beberapa tahun yang lalu kerana
berkelakuan tidak sopan.
Menurut kenyataan Menteri di
Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr
Abdullah Mohd Zain, sebanyak lebih
kurang 28 serbuan telah dilakukan oleh
JAWI. Namun adalah difahamkan
bahawa kekecohan yang berlaku akibat
dari serbuan kali ini adalah kerana ada
di antara mereka yang ditahan ialah dari
golongan keluarga berpangkat dan
kenamaan, yang cuba mencampuri
urusan para penguatkuasa.
Seminggu selepas serbuan tersebut,
media juga melaporkan satu lagi serbuan
dilakukan di sebuah kelab malam di
Subang Jaya. Namun, serbuan ini tidak
pula menghasilkan sebarang kekecohan.
Serbuan-serbuan ini adalah langkah
penguatkuasaan secara berkala oleh
pihak-pihak berwajib. Pemeriksaan air
kencing pula adalah prosedur biasa
untuk mengesan penyalahgunaan dadah
di kalangan masyarakat Malaysia.

Berita ringkas ABIM


Aktivis Islamic Outreach ABIM
Terpilih Memimpin Penang
Muslim Converts Association
Sdr Irman Kang, seorang aktivis Islamic
Outreach ABIM Seberang Jaya telah
terpilih sebagai Presiden, Penang
Muslim Converts Association (PMCA)
bagi sesi 2005 di dalam pemilihan pada
27 Februari 2005 yang lalu. Di samping
itu sdri Amilina dari Islamic Outreach
(IOA) Penang pula terpilih sebagai Naib
Presiden PMCA dan Sdr Mawardi dari
IOA Penang sebagai Bendahari.
Mahasiswa Bantu Mangsa
Tsunami Di Kuala Muda
Pada 26 Disember 2004, seramai 21
orang sukarelawan telah mengambil
inisiatif untuk membantu mangsamangsa tsunami di Kuala Muda.
Bantuan tersebut dikelolakan oleh
Angkatan Belia Islam Malaysia
(ABIM), Persatuan Kebangsaan Islam
Malaysia (PKPIM) dan Global Peace
Malaysia (GPM). Keadaan kawasan
penempatan nelayan di kampung Sungai
Muda dan sekitarnya amat memilukan.
Dianggarkan sebanyak 988 buah rumah
mengalami kemusnahan manakala lebih
daripada 20 buah bot nelayan rosak.
Turut dilaporkan bahawa terdapat 1,000
keluarga telah kehilangan tempat tinggal
dan lebih 10 orang telah terkorban di
kawasan tersebut. [Dilaporkan oleh
Khairul Anuar Musa, Kesatuan Pelajar
Islam Perak]
Dr Mohd Ali Baharom Dilantik
Sebagai Ahli Penasihat Shariah
Bank Negara
Dr. Mohd Ali Baharom telah dilantik
sebagai Ahli Jawatankuasa Perunding
Shariah Bank Negara bagi tempoh dua
tahun berkuatkuasa 1 November 2004.
Pengumuman pelantikan beliau dibuat
dalam kenyataan rasmi Bank Negara
bertarikh 2 November 2004. Dr. Mohd
Ali Baharom merupakan Naib Pengerusi
Lembaga KBI dan juga Timbalan Yang
DiPertua ANGKASA. Dr Mohd Ali
Baharom juga adalah ahli Lujnah
Shariah KBI yang turut dianggotai oleh
YBhg Dato Sheikh Azmi Ahmad, YBhg
Dato Mokhtar Shafii, Dr. Muhd Nur
Manuty dan Prof. Madya Dr. Syed Mohd
Ghazali Wafa bin Syed Adwam Wafa.
Hairi Ab Aziz Setiausaha Agung
PKPIM.

Demi Masa 6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005

I5

Kesan Tukar Agama Terhadap Perkahwinan


ISU pertukaran agama membabitkan
hanya satu pihak daripada pasangan
suami isteri bukan Islam pada dasarnya
dianggap isu sensitif yang tidak perlu
dibicarakan. Sama ada suka atau tidak,
kes membabitkan masalah pertukaran
agama sebelah pihak menimbulkan
implikasi yang besar terhadap institusi
perkahwinan, khususnya masa depan
anak.
Sejak kebelakangan ini, kemelut
yang sedang hangat diperkatakan itu
dikatakan semakin meningkat dan jika
tidak ditangani secara baik, boleh
mencemarkan imej Islam yang dilihat
bagaikan tidak mengutamakan keadilan.
Presiden ABIM, Ahmad Azam Abdul
Rahman, berkata walaupun ramai yang
menganggap isu itu agak sensitif, tetapi
secara dasarnya ia mencerminkan
konflik perundangan yang tidak
berkesudahan. Isu kesan pertukaran
agama terhadap perkahwinan dan
implikasinya terhadap agama dan hak
kanak-kanak sudah menjadi polemik
perundangan mutakhir ini membabitkan
konflik serta kontroversi undang-undang
yang tidak berkesudahan sekiranya tidak
ditangani secara tuntas dan berhemah.
Kes seperti ini bukanlah kes
terpencil dan pada masa sama kekaburan
serta konflik yang berlarutan semakin
kritikal menyebabkan pelbagai pihak
mula mempersoalkan di manakah forum
yang sesuai untuk memutuskan kes
sebegitu,
katanya,
ketika
menyampaikan ucapan perasmian Seminar Pertukaran Agama: Kesan Terhadap
Agama dan Kanak-Kanak, di Kuala
Lumpur. Seminar sehari anjuran ABIM
itu (Jun 2004) bertujuan merungkai
polemik isu kesan pertukaran agama
terhadap perkahwinan dan isu berkaitan,
khususnya membabitkan masa depan
anak. Rumusan seminar itu akan
dihantar kepada pihak berkuasa bagi
menangani isu yang timbul.
Bermula dengan kes Re Susie Teoh;
Teoh Eng Huat lawan Kadi Pasir Mas,
Kelantan dan Majlis Agama Islam dan
Adat Istiadat Melayu, Kelantan (1986);
kes Chang Ah Mee lawan Jabatan Hal
Ehwal Agama Islam Sabah (2002)
hingga dalam kes yang baru diputuskan
13 April 2004, iaitu kes Shamala a/p
Sathiyaseelan lawan Dr Jeyaganesh a/l
C Mogarajah (Muhammad Ridzwan
Mogarajah), konflik dan kontroversi itu
terus mendapat perhatian umum
memandangkan ia membabitkan banyak
isu perundangan yang tidak jelas.
Dalam kes Shamala lawan Dr
Muhammad Ridzwan Mogarajah itu,
Mahkamah Tinggi Malaya (Bahagian

Keluarga) memutuskan bahawa


Mahkamah Sivil tidak mempunyai
bidang kuasa, kelayakan dan kepakaran
untuk memutuskan pengisytiharan yang
dipohon pemohon sebagaimana
termaktub mengikut Artikel 121 (A)
Perlembagaan Persekutuan yang
meletakkan Mahkamah Syariah sebagai
forum berkelayakan untuk menentukan
kedudukan pertukaran agama kanakkanak terbabit.
Presiden ABIM berkata, keputusan
Mahkamah Tinggi itu nyata mendapat
pelbagai reaksi serta maklum balas
negatif pelbagai pihak yang berpendapat
isu berkenaan diberikan pentafsiran
sempit dalam isu kebebasan beragama,
penukaran agama kanak-kanak dan hak
penjagaan anak yang tidak diberikan
kepada pihak (ibu atau bapa) yang bukan
Islam.
Dalam hubungan ini, Pensyarah
Jabatan Undang-Undang Islam
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
(UIAM), Prof Madya Dr Zaleha
Kamaruddin, berkata isu itu bukan saja
menimbulkan pelbagai konflik
perundangan, bahkan sekali gus
dianggap tidak menyebelahi pihak yang
tidak menukar agama. Beliau berkata,
antara persoalan utama yang timbul
pastinya membabitkan kedudukan
perkahwinan itu memandangkan
undang-undang Malaysia tidak
membenarkan perkahwinan berlainan
agama dan dalam hubungan ini, ia
berlaku
selepas
perkahwinan
berlangsung apabila hanya sebelah pihak
memeluk Islam.
Masalahnya, pertukaran agama
sebelah pihak itu tidak menyebabkan
perkahwinan berkenaan terbubar secara
langsung. Meskipun, undang-undang
melalui
Seksyen
51:
Akta
Memperbaharui Undang-Undang
(Perkahwinan dan Perceraian) 1976
memperuntukkan
hak
untuk
mengemukakan perceraian diberikan
kepada pihak yang tidak masuk Islam

selepas tamat tiga bulan dari tarikh


pasangan memeluk Islam, dalam
kebanyakan
kes
permohonan
pembubaran tidak dilakukan.
Masalah akan timbul apabila pihak
yang tidak masuk Islam tidak atau
enggan mengemukakan petisyen
pembubaran perkahwinan itu sedangkan
pihak yang memeluk Islam tidak boleh
membuat petisyen perceraian kerana
Akta Perkahwinan dan Perceraian tidak
terpakai kepada orang Islam.
Seksyen 51 pula menyatakan
dengan jelas hanya pihak yang tidak
masuk Islam saja dibenarkan
mengemukakan petisyen berkenaan. Ini
menyebabkan perkahwinan itu
tergantung tanpa penyelesaian kerana
secara bertulis pasangan berkenaan
masih dianggap suami isteri, katanya,
yang menyampaikan ceramah bertajuk
Seksyen 51: Akta Membaharui UndangUndang (Perkahwinan & Perceraian
1976), Kontroversi yang Tidak
Berkesudahan.
Konflik
berkenaan
juga
menimbulkan kontroversi pembahagian
harta perkahwinan yang menjadi sukar
berikutan kekaburan kedudukan
perkahwinan itu selepas hanya sebelah
pihak bertindak menukar agama. Selain
kedudukan perkahwinan, Dr Zaleha
berkata, isu pertukaran agama itu juga
menimbulkan implikasi perebutan anak
menyentuh hak penjagaan yang secara
langsung memberi kesan kepada agama
kanak-kanak berkenaan. Malah, katanya,
kesan perkahwinan yang tergantung itu
akan menyukarkan pembahagian harta
pusaka secara adil kepada anak
memandangkan harta pusaka hanya
membabitkan ahli keluarga yang
beragama Islam.
Dengan mengambil kira pelbagai isu
yang timbul, Dr Zaleha berkata, Seksyen
51 dan beberapa seksyen lain yang
berkaitan perlu dipinda bagi
menyelesaikan masalah perkahwinan
tergantung itu dan pada masa sama ia

dapat memberi keadilan kepada semua


pihak. Pindaan paling penting, katanya,
ialah supaya Seksyen 51 tidak hanya
membenarkan pihak yang bukan Islam
mengemukakan petisyen perceraian,
sebaliknya pihak yang menukar agama
itu juga berhak mengemukakan petisyen
berkenaan. Dengan cara ini, kedudukan
perkahwinan itu tidak lagi tergantung
seperti yang berlaku dalam kebanyakan
kes.
Beliau berkata, bidang kuasa
Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah
perlu dimantapkan memandangkan
selama ini keputusan Mahkamah Syariah
mengenai kedudukan perkahwinan
membabitkan isu berkenaan tidak
diterima pakai Mahkamah Sivil.
Keputusan mana-mana mahkamah
hendaklah diterima melainkan
bertentangan dengan prinsip keadilan
atas dasar saling menghormati sesama
hakim. Malah, Mahkamah Sivil tidak
seharusnya mengetepikan keputusan
Mahkamah Syariah atau sebaliknya atas
alasan yang sama. Kita melihat
percanggahan bidang kuasa dua
mahkamah ini menyebabkan timbul
konflik yang dinyatakan.
Contohnya, jika pihak bukan Islam
membuat tuntutan hak penjagaan anak
di Mahkamah Sivil, manakala satu lagi
di Mahkamah Syariah dan kedua-duanya
membenarkan tuntutan berkenaan, jadi
siapa sebenar yang berhak mendapat
penjagaan anak itu? Kekeliruan itu ada
kalanya menyebabkan ibu atau bapa itu
membuat keputusan sendiri dengan
melarikan si anak, katanya.
Mungkin segala permasalahan yang
timbul boleh dielakkan dengan pindaan
undang-undang yang dinyatakan
bermula dengan penetapan pembubaran
perkahwinan yang mana perintah hukum
tertakluk
kepada
pendaftaran
perkahwinan, iaitu perkahwinan sivil di
Mahkamah Sivil dan bukannya di
Mahkamah Syariah apabila satu pihak
memeluk Islam.
Begitu juga sebaliknya, jika salah
seorang daripada pasangan suami isteri
beragama Islam murtad, maka
permohonan cerai perlu didengar di
Mahkamah Syariah memandangkan
pernikahan dibuat secara Hukum Syarak.
Apa yang penting, perceraian dan
pertukaran agama sepatutnya tidak
dijadikan sebab untuk menafikan hak
seseorang.
NOTA: Dilaporkan oleh Fadzlena
Jafar di dalam Ruangan Wanita &
Keluarga, Berita Harian pada Rabu,
21 Julai 2004.

6I

6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005 Demi Masa

BERITA MISI BANTUAN KEMANUSIAAN DI ACEH

Rayuan Sumbangan Bina Rumah Anak Yatim Aceh

usat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam


Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) dengan
kerjasama ABIM merayu sumbangan orang
ramai bagi membina dua buah rumah anak yatim
mangsa tsunami di Aceh. Sebanyak RM 600,000
diperlukan bagi pembinaan dan pengurusan kedua-dua
buah rumah tersebut untuk tahun pertama dan RM
500,000 bagi tahun kedua dan tahun-tahun seterusnya.
Pengerusi PPZ-MAIWP, Datuk Abdul Rahim Abu
Bakar berkata, rumah anak yatim tersebut akan
dinamakan Rumah Anak Yatim Aceh-PPZ. Keduadua buah rumah ini dibina di Lamlhom, Banda Aceh
dan Sigli, katanya. Beliau berkata demikian pada
sidang akhbar pembinaan rumah anak yatim Aceh-PPZ
di Kuala Lumpur pada 28 Januari 2005.
Menurut Abdul Rahim, kedua-dua buah rumah anak
yatim itu boleh memuatkan seramai 500 orang anak
yatim yang kehilangan ibu bapa dalam bencana
tersebut. Di antara objektif penubuhan rumah anak

yatim itu adalah memberi bantuan asas perlindungan


dan makanan serta memelihara kemurnian akidah umat
Islam di Aceh.
Peranan PPZ adalah sebagai pengumpul dan
penjamin sementara ABIM bertindak sebagai pengurus
rumah anak yatim di sana, ujarnya. Katanya lagi,
selain sumbangan dan PPZ, dana akan diperoleh
daripada sistem bapa angkat yang mana bapa angkat
boleh membiayai anak angkat Aceh dengan
memasukkan sumbangan sebanyak RM 125 sebulan
atau RM 1,500 setahun yang dikira sebagai anggaran
kos sara hidup ke dalam Tabung Kebajikan Rumah
Anak Yatim Aceh-PPZ. Pembiayaan tersebut boleh
dilakukan bagi tempoh selama lima, enam atau tujuh
tahun. Bapa angkat juga boleh menyumbang tanpa
mengambil kira kos purata sara hidup yang mana
jumlah sumbangan terpulang kepada mereka.
Mereka juga akan diberikan keterangan mengenai
anak angkat mereka atau melawat mereka di Aceh,

ABIM Sanggah Dakwaan Tak Bantu Aceh

Pertubuhan Islam tempatan termasuk Majlis Agama


Islam Negeri tidak ketinggalan membantu mangsa tsunami di Aceh, Indonesia, ketika agensi kerajaan dan
bukan badan bukan kerajaan utama lain melancarkan
operasi bantuan yang mendapat liputan meluas media.
Malah, beberapa pertubuhan Islam seperti
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dan
Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia (Shura),
adalah antara organisasi terawal menghulur bantuan
kemanusiaan kepada mangsa tsunami di negara jiran
itu.
Presiden ABIM, Ahmad Azam Abd Rahman,
berkata banyak pertubuhan Islam dari Malaysia dan
Indonesia sendiri pergi ke Aceh untuk memberikan
segala bantuan kemanusiaan yang termampu kepada
mangsa yang hampir semuanya beragama Islam.
Menyanggah dakwaan bahawa pertubuhan Islam serta
ulama tidak banyak membantu mangsa tsunami di
Aceh, beliau berkata, adalah tidak adil untuk mereka
yang tidak menjejak kawasan bencana itu untuk
membuat kenyataan sedemikian.
Saya sudah ke sana dan saya lihat banyak
pertubuhan Islam yang turun padang atas pelbagai
nama, cuma usaha mereka tak dapat liputan media.
Tambahan pula bencana di Aceh itu terlalu besar

sehinggakan usaha yang dilakukan pertubuhan Islam


kelihatan tidak mencukupi, katanya ketika dihubungi
akhbar perdana Berita Harian pada 3 Februari 2005.
Dunia Islam sebelum ini dikejutkan dengan laporan
bahawa pertubuhan Kristian membawa keluar kira-kira
300 daripada 35,000 anak yatim Aceh untuk dibesarkan
dalam suasana agama itu. Ahmad Azam berkata, apa
yang kurang ialah pembabitan badan Islam daripada
negara anggota Pertubuhan Persidangan Islam (OIC),
khususnya negara Arab.
Bagaimanapun, katanya, keadaan itu adalah
disebabkan tindakan Amerika Syarikat melabelkan
pertubuhan Islam daripada negara Arab sebagai
mempunyai kaitan dengan al-Qaeda dan membekukan
dana mereka. Bukan tidak ada langsung, cuma
beberapa pertubuhan Islam dan Turki serta beberapa
negara Arab lain yang datang secara individu. Yang
lainnya tidak dapat datang akibat perang terhadap
keganasan yang dilancarkan Amerika, katanya.
Mengenai gerakan kumpulan Kristian di Aceh,
beliau berkata, ia amat meluas kerana mereka
mempunyai pelbagai kemudahan termasuk helikopter
dan menerima dana daripada badan induk di Amerika
Syarikat dan Eropah sehingga tidak mampu disaingi
pertubuhan Islam yang membiayai sendiri operasi di
sana.

katanya. Bagaimanapun kata Abdul Rahim, mereka


tidak dibenarkan membawa anak angkat keluar dari
Aceh.
Jelasnya, laporan perkembangan operasi Rumah
Anak Yatim Aceh-PPZ akan diberikan kepada bapa
angkat setiap tiga bulan sekali. Bagi mereka yang ingin
menyumbang boleh mendapatkan borang di semua
pejabat PPZ, pejabat pos dan bank di seluruh negara.

Pada 26 Disember 1932 gempa bumi


berlaku di China membunuh 70,000
nyawa.
Pada 26 Disember 1939 gempa bumi 7.9
Richter berlaku di Wilayah Erzincan,
Turki membunuh 41,000 nyawa.
Ribut Greg di Keningau, Sabah berlaku
pada awal pagi 26 Disember 1996 dan
meragut beratus nyawa.
Pada 26 Disember 2003 gempa bumi 6.5
Richter berlaku di Wilayah Bam, Iran
membunuh 45,000 nyawa.
Pada 26 Disember 2004 gempa bumi
berlaku di Sumatera membunuh lebih
150,000 nyawa.

Banyak pertubuhan Islam yang


turun padang atas pelbagai nama,
cuma usaha mereka tak dapat
liputan media. Tambahan pula
bencana di Aceh itu terlalu besar
sehinggakan usaha yang dilakukan
pertubuhan Islam kelihatan
tidak mencukupi
Presiden ABIM

Demi Masa 6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005

I7

Memorandum ACCIN Mengenai


Cadangan Penubuhan Inter-Faith Commission
Pada 25 Januari 2005, Allied Coordinating Committee of Islamic NGOs (atau
ringkasannya
ACCIN)
telah
mengeluarkan memorandum membantah
penubuhan Inter-Faith Commission (ICM)
kepada Kerajaan Malaysia.
Menurut pengerusinya, Dato Haji
Mustapha Ma, ACCIN mendesak
Kerajaan Malaysia supaya tidak sekalikali menyokong atau meluluskan
penubuhan ICM oleh individu-individu
dan pertubuhan bukan Islam tertentu yang
terdiri daripada MCCBCHS (Malaysian
Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikhism) dan Majlis
Peguam bersama Jawatankuasa Kecil Hak
Asasi Manusianya. Bantahan yang
dikemukakan oleh ACCIN mempunyai
asas-asas pertimbangan berikut.
Sikap Anti-Islam Pihak Penaja
Mengikut suatu memorandam yang telah
dikemukakan oleh MCCBCHS bersama
surat bertarikh 22hb Ogos 2001 kepada
Majlis Peguam, pendirian MCCBCHS
mengenai beberapa perkara berkaitan Islam boleh dirumus seperti berikut:
a. Seseorang Muslim patut diberi hak
untuk meninggalkan Islam walaupun
agama Islam tidak membenarkannya;
b. Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan
(dilihat dari aspek pelbagai dokumen
antarabangsa mengenai hak asasi
manusia dan hujah-hujah kes
mahkamah di negara-negara bukan Islam) seharusnya diguna-pakai dalam
menentukan hak seseorang Muslim
memilih untuk murtad, dan bukannya
undang-undang syarak;
c. Untuk memudahkan proses murtad
Mahkamah Sivil dan bukannya
Mahkamah Syariah yang seharusnya
diberi kuasa menentukan hak
seseorang Muslim itu keluar dari
agamanya;
d. Usaha yang diambil oleh Pihak
Berkuasa Syariah Negeri memulihkan
orang-orang yang bakal murtad
dipertikaikan;
e. Istilah Muslim di bawah Undangundang Enakmen Negeri terlalu luas
walaupun didapati konsisten dengan
undang-undang Syariah;
f. Seseorang itu tidak harus dianggap
Muslim hanya disebabkan kedua
ibubapanya Muslim atau beragama
Islam atau dalam keadaan lain
berdasarkan Undang-undang Syariah.
Individu berkenaan sepatutnya
membuat pilihan atas kehendaknya
sendiri;
g. Agama seseorang Muslim itu tidak
sepatutnya tercatat pada Kad
Pengenalannya.
ACCIN membantah keras tindakan

MCCBCHS membangkitkan isu-isu di


atas yang merupakan sungutan-sungutan
pihak bukan Islam sedangkan isu-isu
tersebut langsung tidak ada kena mengena
dengan mereka. Ia bersabit dengan ajaran
Islam yang tidak boleh dipertikaikan oleh
penganut-penganutnya sendiri apatah lagi
oleh orang-orang bukan Islam.
Memorandam MCCBCHS tersebut
adalah terang-terang satu tindakan campur
tangan yang serius terhadap ajaran Islam.
Semata-mata dengan mempergunakan
sebuah Badan Berkanun untuk mencapai
matlamatnya tidak menjadikan campur
tangan MCCBCHS ini satu tindakan yang
sah malah sebaliknya ia boleh
menjejaskan keharmonian beragama di
negara ini.
Dengan adanya perasaan benci yang
amat mendalam terhadap Islam di
kalangan Ahli-ahli Majlis Peguam yang
mana keahliannya ditakluki oleh mereka
yang bukan Muslim, Majlis Peguam
sebagai rakan seperjuangan MCCBCHS
bekerja keras bagi menentukan idea ICM
itu mendapat kejayaan, tanpa
menghiraukan bantahan dari ahli-ahlinya
sendiri di dalam Jawatankuasa Kecil
Syariah.
Lingkungan Kebebasan Beragama
Pihak Bukan Islam
Tiada satupun perkara yang dibangkitkan
dalam mesyuarat MCCBCHS yang
dirumuskan di atas itu yang berkaitan
dengan orang-orang bukan Muslim.
Artikel II, Perlembagaan Persekutuan
menyatakan Setiap orang berhak
mengakui dan mengamalkan agamanya
dan menyebarkannya. Perlu difahami
bahawa hak orang-orang bukan Muslim
mengamalkan agama mereka tidak
termasuk hak untuk campur tangan dalam
ajaran agama lain, khususnya agama Islam, apa lagi untuk mendesak supaya
ajaran agama tersebut ditukar supaya
memberi kepentingan kepada pihak yang
tidak menganutinya.
Aneh sekali bagi sebuah organisasi
pelbagai agama bukan Muslim seperti
MCCBCHS - yang mempunyai banyak
masalah di kalangan sesama mereka
terutama sekali mengenai masalah orangorang Kristian yang kerap menukar
kepercayaan agama serta pendirian politik
dan masalah dengan pihak kerajaan
mengenai tempat-tempat beribadah dan
tanah perkuburan - tidak pun
membangkitkan masalah-masalah ini
dalam mana-mana memorandum mereka
tetapi sebaliknya bersatu tenaga
menentang Islam.
Implikasi Bagi Islam Sebagai
Agama Rasmi Malaysia
Sebagai suatu strategi bagi menentukan

penubuhan ICM, hanya bentuk kasar


pertubuhan ini sahaja diperkenalkan buat
masa ini. Isu-isu yang dibangkitkan itu,
sekiranya tidak diambil kira implikasinya,
kelihatan seperti munasabah. Contohnya,
mualaf yang ingin kembali kepada agama
asal mereka apabila perkahwinan mereka
dengan orang Islam gagal.
Dengan kebencian mereka terhadap Islam seperti yang terbukti melalui artikel
yang ditulis oleh Ahli Kanan Majlis
Peguam dalam warta mereka yang
menghina azan yang mana telahpun
dijawab oleh YAB Perdana Menteri
adalah dikhuatiri tuntutan lain pula akan
menyusul sehingga ciri-ciri keIslaman
negara ini terurai. Pernah diperkatakan
Malaysia hampir mencapai kedudukan
sebagai sebuah Negara Islam, kalau tidak
kerana campur tangan kuasa penjajah dan
ketibaan orang-orang bukan Muslim.
Apakah kita sekarang ini sedang
menyaksikan negara kita mundur semula
menjadi negara sekular dengan Islam
sebagai hiasan politik semata-mata?
Majlis Perundingan Agama
Ditubuhkan Bukan Dengan Niat
Menjadikannya Sebuah Badan
Dialog
Berdasarkan minit-minit mesyuarat
Jawatankuasa Penubuhan ICM, badan ini
hendaklah diwakili oleh Muslim dan
Bukan Muslim daripada pelbagai agama
dengan kuasa untuk menerima aduan
daripada penganut mana-mana agama
terhadap agama lain dan akan membuat
keputusan untuk membetulkan kesilapan
walaupun sampai ke tahap menukar ajaran
agama pihak yang dianggap bersalah dan
menguatkuasakan keputusannya melalui
kuasa mahkamah.
Bersabit aduan terhadap Islam, memorandum MCCBCHS menyoal dan
menuntut supaya diubah beberapa ajaran
Islam yang fundamental, yang telah sekian
lama termaktub dalam sistem
perundangan Malaysia.
Ahli Jawatankuasa Penubuhan ICM
telah dicabar oleh ACCIN untuk memberi
contoh satu organisasi di mana-mana
negara dalam dunia ini yang mempunyai
kuasa sepertimana yang mereka berharap
diberi kepada ICM tetapi sehingga kini
mereka belum berbuat demikian.
ICM berpotensi untuk campur tangan
dalam ajaran mana-mana agama,
bertentangan dengan kehendak pihak
berkuasa agama yang terbabit, dan ini
sudah tentu akan membawa kepada tindak
balas yang boleh menyebabkan keadaan
tidak terkawal bila mana semua
perwakilan mengambil bahagian adu
mengadu diantara mereka sehingga
membawa
kepada
terjejasnya
keharmonian beragama.

Campur Tangan Dalam Susunan


Perlembagaan Mengenai
Pentadbiran Hal Ehwal Islam
ICM akan campur tangan dalam susunan
perlembagaan sedia ada yang berkaitan
dengan pentadbiran hal ehwal agama Islam yang mana kuasa diberi kepada RajaRaja, Majlis Agama Islam Negeri dan
Badan-badan lain serta pegawaipegawainya. ICM akan mendapat
tentangan hebat daripada pihak-pihak
tersebut. Implikasi bagi perpaduan
ummah, hubungan di peringkat
Persekutuan dengan Negeri dan cabaran
kepada pentadbiran Islam yang sedang
menghadapi pelbagai masalah, adalah
serius.
Perwakilan SUHAKAM dan
MCCBCHS
Tidak perlu diwujudkan satu lagi badan
hak asasi manusia bagi menangani soal
hak untuk mengamalkan agama sendiri.
SUHAKAM sudahpun membuka laluan
untuk mendengar aduan-aduan tersebut.
SUHAKAM dalam bentuknya kini lebih
sesuai kerana ia tidak boleh campur tangan
dalam ajaran mana-mana agama walaupun
ia mempunyai kuasa yang cukup untuk
menangani sekatan-sekatan ke atas hak
individu untuk mengamalkan agamanya
sendiri, dan untuk menerima aduan
daripada pihak berkuasa agama bagi
menjalankan siasatan, tanpa terikat dengan
undang-undang bersabit bukti dan
peraturan, tidak seperti mahkamah. Yang
penting, daripada mengenakan cara
penyelesaian yang bercanggah dengan
ajaran agama lain, SUHAKAM boleh
mengesyorkan kepada Kerajaan pindaan
kepada undang-undang dan dasar yang
sedia ada.
SUHAKAM menawarkan pendekatan
yang halus kepada perkara yang amat
sensitif dan berkemungkinan besar akan
lebih berjaya. Keupayaan harus diuji dan
jika ia berhasil barulah lebih banyak badan
hak asasi manusia diwujudkan mengikut
keperluan.
Kerajaan digesa supaya menolak
cadangan penubuhan ICM itu.
Membenarkan penubuhannya walaupun
dalam bentuk yang paling sederhana
sekalipun akan membuka ruang kepada
lebih banyak lagi tuntutan untuk
memperkukuhkannya sehingga ia dapat
melemahkan Islam dengan berkesan.
Nota: ACCIN dianggotai oleh
pertubuhan-pertubuhan bukan Kerajaan
(NGOs) seperti Al-Hidayah, Belia
PERKIM, GEPIMA, Islamic Information
and Services, Islamic Outreach ABIM,
Jamiyah, JIM, MACMA, Persatuan AlHunafa, Persatuan Darul Fitrah Malaysia,
Persatuan Ulamak Malaysia, RICOI,
WAMY.

8I

6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005 Demi Masa

Sambutan Maal Hijrah 1426 ABIM


MEMPERKASA AKAL BUDI GENERASI BARU
merupakan tema Majlis Sambutan Maal Hijrah ABIM
yang telah diadakan pada Sabtu 10 Muharam 1426H
bersamaan 19 Februari 2005 di Dewan Besar, Kompleks
Anjung Rahmat, Gombak.
Ia merupakan acara tahunan yang diraikan ABIM bagi
menghimbau sejarah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah
di samping menghayati pengorbanan, perjuangan baginda
dalam memastikan hijrah tersebut berjaya khusus dalam
menjalin ukhuwwah di antara kaum Muhajirin dan Ansar.
Dalam syarahan Maal Hijrah yang disampaikan oleh
Presiden ABIM, sdr Ahmad Azam Abdul Rahman telah
melahirkan rasa bimbang tentang penjajahan budaya yang
kini sedang melanda dan bakal melahirkan generasi hamba
yang terkongkong dari segi minda akibat serangan
pemikiran. Oleh demikian, sebagai usaha membendung
serangan tersebut, beliau menyeru agar semua menghayati
tema sambutan Maal Hijrah ini bagi bertujuan melahirkan
generasi baru yang merdeka, bebas dari bentuk penjajahan
dalaman dan luaran.
Menurut Pengerusi sambutan ini, sdr Azizuddin
Ahmad, Setiausaha Agung ABIM, Maal Hijrah ini akan

Pelancaran IKRAK

memberi kekuatan
dan kesempatan
kepada semua ahli
mempertingkatkan
usaha dalam kerjakerja dakwah dan
menyampaikan
mesej
Islam.
Kegigihan yang telah
ditunjukkan oleh
para Sahabat RasuluLlah semestinya menjadi teladan
untuk generasi baru.
Majlis disambut dengan penuh meriah dengan
kehadiran lebih 700 orang tetamu jemputan dari pelbagai
lapisan masyarakat termasuk ahli ABIM, masyarakat
tempatan, golongan belia, remaja dan juga kanak-kanak.
Pelbagai acara telah diadakan bersempena majlis ini
termasuklah persembahan multimedia: ABIM dan Misi
Rahmatan li l-Alamin, pelancaran Projek Anak-anak
ABIM, dan tayangan filem animasi sebagai program selari
bagi kanak-kanak yang hadir. Majlis ini juga turut
diserikan dengan artis jemputan Kumpulan Raihan.

Bersempena dengan Sambutan Maal Hijrah 1426,


IKRAK telah dilancarkan oleh Presiden ABIM, sdr
Ahmad Azam Abdul Rahman. IKRAK ialah projek
untuk anak-anak ABIM iaitu susulan daripada
KERAMKA. IKRAK merupakan singkatan kepada
Ikatan Kreatif Anak-anak ABIM-PKPIM. Objektif
utama penubuhan IKRAK ini antara lain adalah untuk
mengeratkan hubungan antara anak-anak ahli ABIM
dan bukan ahli selain menghimpunkan semula
generasi muda di kalangan mereka bagi melaksanakan
aktiviti kelab, dan seterusnya membentuk satu
generasi muda ABIM yang akan meneruskan
perjuangan misi dan visi ABIM pada masa yang akan
datang.
IKRAK mensasarkan kepada mereka yang
berumur antara 7 hingga 17 tahun. Program IKRAK
dibahagikan mengikut peringkat umur. Bagi mereka
yang berumur antara 7 hingga 12 tahun, program
utama yang akan dijalankan adalah berkonsepkan
khemah ibadah manakala bagi mereka yang berumur
antara 13 hingga 15 tahun, program tema adalah
berkonsepkan program motivasi. Program yang
berkonsepkan latihan kepimpinan dikhususkan untuk
mereka yang berumur 16 dan 17 tahun.

Bengkel Rakan Sebaya Dan Sosial

ekretariat Pembangunan Sosial ABIM telah


menganjurkan Bengkel Rakan Sebaya dan Sosial
bertempat di Anjung Rahmat pada 26 Februari 2005. Bengkel
ini dianjurkan dengan kerjasama JK Pelan Tindakan
Menangani Gejala Sosial Parlimen Gombak serta Agensi Anti
Dadah Kebangsaan Daerah Gombak ini telah dirasmikan oleh
YB Yuszahari Mohd Yusuf, ADUN Gombak Setia.
Bengkel ini mensasarkan kepada pembimbing rakan
sebaya di sekolah serta pelajar yang berpotensi untuk berubah
serta kaunselor. Objektif bengkel ini ialah untuk
mendedahkan senario semasa rakan sebaya, persekitaran

sosial dan pengaruh, menyediakan ruang interaksi dan


cambahan pemikiran tentang senario yang melibatkan rakan
sebaya dan proses sosialisasi yang dilalui serta bersama-sama
mencadangkan alternatif kepada rakan sebaya dalam
pengaruh sosialisasi rakan sebaya dan lain- lain.
Majlis perasmian turut dihadiri oleh sdr Ahmad Azam
Abd. Rahman, Presiden ABIM. Dalam ucapan aluan beliau,
beliau memberikan gambaran peningkatan keterlibatan
remaja dan belia dalam gejala sosial terutama dadah dan
mencadangkan konsep MOH 5 untuk diprogramkan. YB
Yuszahari, dalam ucapan perasmiannya, merakamkan
penghargaan dan tahniah kepada ABIM di atas inisiatif
menganjurkan bengkel tersebut. Beliau turut menyeru semua
pihak untuk terus bekerjasama demi melahirkan remaja dan
belia yang bebas gejala sosial dan dadah.
Sesi pertama bertajuk Sosial ~ Antara Krisis dan
Peluang menampilkan ACP Aishah Mohammad, Ketua
Penolong Pangarah, Unit Pentadbiran, Jabatan Siasatan
Jenayah, Polis Di-Raja Malaysia (PDRM) dan sdr Fauwaz
Hasbullah dari ABIM.
Sesi dua bertajuk Rakan Sebaya, Pengaruh dan
Persekitaran Sosial dikendalikan oleh sdr Hafizi Harun dari
Pengasih. Sesi dimulai dengan tayangan Dadah

Membunuhdari Agensi Anti Dadah Kebangsaan (cawangan


Gombak). Sesi ini menarik peserta untuk berkongsi
maklumat tentang keterlibatan remaja dengan dadah. Beliau
juga mendedahkan kesan jangka pendek dan panjang akibat
pengambilan dadah.
Sesi ketia, Remaja, Masalah Sosial dan Cadangan
Penyelesaian disampaikan oleh sdr Sumitro Sayam dari
Jabatan Kebajikan Masyarakat (cawangan Gombak) dan sdr
Azmi dari Rumah Pelangi. Sdr Sumitro mendedahkan kepada
peserta mengenai kes-kes yang melibatkan salahlaku dan
akhlak para remaja. Manakala sdr Azmi pula berkongsi cerita
mengenai keterlibatan beliau sebagai bekas penagih dan
peranan beliau kini dalam kelompok masyarakat. Dalam sesi
ini, beliau turut menyeru peserta agar tidak salah memilih
sahabat sehingga boleh menjebakkan diri dengan tindakan
tidak sihat.
Bengkel seterusnya membahagikan peserta kepada dua
kumpulan iaitu peserta sekolah- sekolah dan kaunselor.
Kumpulan peserta sekolah membincangkan topik
Persekitaran Sosial Remaja dan Cadangan Penyelesaian
manakala kumpulan kaunselor membincangkan topik
Menangani Implikasi Sosial Para Remaja. Sesi bengkel
ini dikendalikan oleh sdr Othman Abd. Rahman.

Pemenang Pertandingan Esei Belia


Seramai 12 pemenang Pertandingan Esei Belia Angkatan Belia
Islam Malaysia (ABIM) dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia
(MBM) telah terpilih. Pertandingan ini bersempena dengan
Muktamar Sanawi ABIM Ke-33, di Kompleks Islam, Johor Bharu
Ogos 2004. Dengan tema Membina Generasi Al-Falah, fokus
pertandingan ini ialah mengenai pembinaan generasi muda yang
berhadapan dengan cabaran yang cukup getir pada masa yang akan
datang.
Bersempena sambutan Maal Hijrah 1426 pada 19 Februari 2005
di Kompleks Anjung Rahmat, satu majlis penyampaian hadiah
kepada pemenang yang dapat hadir telah diadakan. Sdr Ahmad
Azam Abdul Rahman, Presiden ABIM telah menyempurnakan
majlis penyampaian hadiah tersebut. ABIM juga merakam setinggitinggi tahniah atas kejayaan ini. Semoga bakat dan komitmen
melakukan perubahan dan pembinaan generasi muda akan menjadi
perhatian utama para pemenang yang berjaya.

Senarai Pemenang Pertandingan Esei Belia Angkatan Belia


Islam Malaysia (ABIM) dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia
(MBM).
Pemenang Pertandingan Esei Belia ABIM-MBM
(Kategori Belia)
1. Mohammad Hafiz Habil (Universiti Malaya)
2. Mohd Hafezi Abdul Hamid (Institut Bahasa)
3. Maslinda Abdul Jamil (LHDN, Shah Alam)
Saguhati
1. Ayu Rafikah Mohd Amin (Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia (UIAM))
2. Ruzieta Mohd Jusak (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
(UIAM))
3. Mohd Zain Dollah (Universiti Sains Malaysia (USM))

Pemenang Pertandingan Esei (Kategori Sekolah)


1. Muhammad Suaidi Mansor (Sekolah Datuk Abdul Razak
(SDAR), Seremban)
2. Muhammad Fahmi Zulkeflee (Sekolah Datuk Abdul Razak
(SDAR), Seremban)
3. Nurul Jannah Izzati Mah Hassan (Sek. Men. Keb. Tengku Afzan,
Kuantan)
Saguhati
1. Nurul Nadiah Abdul Razak (Sek. Men. Keb. Tengku Afzan,
Kuantan)
2. Mohd Syafiq Mohd Sulaiman (Sekolah Menengah Sultan Abdul
Halim (SMSAH), Jitra)
3. Mohd Khalis Nasiruddin Jamil (Sekolah Menengah Agama
Hisamuddin, Klang)

Demi Masa 6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005

I9

Catatan Ziarah ke Selatan Thailand


Rombongan seramai 10 orang yang dipimpin oleh
PKPIM telah mengadakan ziarah ke Selatan Thailand
untuk melihat perkembangan umat Islam di sana secara
lebih dekat terutamanya setelah berlakunya krisis di
Tak Bai. Rombongan tersebut bertolak dari Kuala
Lumpur pada 24 Disember 2004 dan tiba di Haadyai,
Thailand keesokan harinya.
Rombongan ini diketuai sdr Hammad Mohd
Dahalan, Exco PKPIM dan diiringi oleh sdr Suhail,
Naib Presiden (Antarabangsa) PKPIM, Encik Wan
Abdul Rahman (KBI) selaku pengurus delegasi, tujuh
ahli PKPIM dan GPTD serta seorang wartawan
Malaysiakini.com yang sedang bercuti.
Di Haadyai, kami di sambut oleh Encik Abdul
Rahman, wakil dari Persatuan Belia Islam Thailand
(YMAT). Kami memulakan perjalanan menaiki van
rasmi YMAT menuju ke Songkhla.
Kami berkesempatan berkunjung ke makam Sultan
Sulaiman. Baginda merupakan Melayu Islam yang
membina Bandar Songkhla pada tahun 1583. Pada
waktu itu, beliau merupakan Pesuruhjaya Raja Siam
di bawah pemantauan Nakhon Si Thammarat sehingga
1642. Songkhla kemudiannya berkembang dengan
baik apabila wujud hubungan dagang dengan para
pedagang asing.
Di Songkhla, kami menuju ke Pantai Shamila
sebelum meneruskan perjalanan ke Yala. Di sebelah
petang, kami melawat Tasik Kwan Muang Park, yang
antara bandar terbersih dan tercantik di Thailand.
Bandar tersebut kerap memenangi anugerah daripada
Kerajaan Thailand dan agensi pelancongan. Oleh
kerana Kwan Muang Park ini terletak di daerah Yala
yang tidak mempunyai pantai seperti di Pattani,
Narathiwat, Songkhla dan Satun, pihak penguasa
tempatan telah mengambil beberapa inisiatif untuk
menarik perhatian awam. Antaranya ialah dengan
mewujudkan ombak ciptaan di Yala dengan
menggunakan mesin khas.
Bandar Yala terbahagi dua oleh landasan keretapi.
Pusat hiburan seperti karaoke, kelab malam dan juga
rumah urut dibenarkan beroperasi di bahagian timur
landasan tersebut manakala di bahagian barat pula
pusat-pusat hiburan tidak dibenarkan beroperasi sama
sekali oleh pihak penguasa tempatan.
Sebelum ini Bandar Yala amat meriah lantaran
pelajar sekolah agama yang seramai 3,000 orang keluar
ke Bandar Yala. Walaubagaimanapun, akibat kejadian
bom di Golok, Bandar Yala kini kelihatan suram.
Ketika dunia dikejutkan oleh bencana gempa bumi
dan tsunami pada 26 Disember 2004, kami berada
dalam perjalanan menuju ke Pattani. Ketika Phuket
dan Haadyai digegarkan oleh gempa bumi, kami telah
meninggalkan bandar tersebut dan tidak merasai
kesannya.
Di Pattani, kami berpeluang berkunjung ke Darul
Aitam Wal Masakin Lil Banat yang merupakan pusat
anak yatim dan fakir khusus untuk kaum wanita. Kami
telah disambut dan diberi taklimat oleh pengurus pusat
tersebut iaitu Puan Maryam Samoh.
Menurut beliau, pusat anak yatim ini telah
beroperasi lebih dari 10 tahun dan menampung 200
orang anak yatim dan miskin serta beberapa orang tua
yang terdiri daripada kaum wanita. Guru-guru di sini
mengajar secara sukarela dan hanya mampu diberi
saguhati sebanyak 100 Baht (RM10) sebulan.
Kewujudan pusat ini adalah atas kesedaran Puan
Maryam bersama adik lelakinya. Namun, satu lagi
pusat seumpama ini yang sepatutnya dikendalikan
adiknya itu untuk kaum lelaki tidak berhasil. Adiknya

itu hilang secara tiba-tiba di kawasannya dan ini


didakwa akibat angkara pihak tentera.
Antara kisah menarik yang diceritakan ialah
berkenaan seorang bayi berumur 8 bulan yang
diserahkan penduduk kampung. Penduduk kampung
risau melihat anak kecil itu yang kehilangan ayah
sepertimana adik Puan Maryam. Ibunya yang tidak
dapat menerima kehilangan suami kemudiannya
menjadi kurang siuman. Namun, atas kuasa Allah,
apabila anak kecil itu berumur 2 tahun, ayahnya datang
untuk mengambilnya bersama dengan isterinya yang
sudah pulih dan kembali waras.
Kami juga berpeluang melawat Masjid Krue Sek
yang menjadi tempat berlakunya tragedi pembunuhan
beramai-ramai oleh askar Thailand terhadap umat
Islam yang sedang bersembahyang dan beriktikaf di
dalamnya. Kerajaan Thailand sekarang sedang
membaikpulih masjid tersebut. Menurut Encik Abdul
Rahman, sekiranya dikekalkan struktur asal masjid,
kami mungkin berkesempatan untuk melihat sendiri
lubang-lubang tembakan di diding masjid. Begitu juga
dengan percikan darah umat Islam di dinding.
Pembunuhan itu dilakukan atas dakwaan bahawa
terdapat 10 kelompok umat Islam yang menyerang 10
balai polis secara serentak dan melarikan diri ke masjid
tersebut. Menurut beliau lagi, beginilah keadaan yang
biasa berlaku antara pihak tentera dan umat Islam yang
tidak diberikan peluang untuk berbincang sebelum
suatu tindakan itu diambil.
Walaubagaimanapun kami berpeluang melihat
tiang-tiang masjid yang masih mempunyai kesan
peluru. Menurut sumber tempatan, Masjid Krue Sek
merupakan masjid pertama yang dibina pada zaman
Sultan Muzaffar Shah (Pharaya Tanisisultan) di daerah
Pattani. Selepas berlakunya beberapa siri peperangan,
kawasan masjid ini telah terbiar sejak tahun 1786.
Setelah itu, ia telah menjalani dua proses pemulihan
semula pada tahun 1957 dan 1982.
Rombongan PKPIM ini meneruskan perjalanan ke
Masjid Teluk Manok atau lebih dikenali sebagai Masjid
Wadi al Husein. Seperti Masjid Krue Sek, ia juga
mempunyai kelebihan tersendiri. Masjid ini telah
dibina pada tahun 1044 Hijrah oleh Wan Husein,
seorang guru agama yang terkenal di Kampung Sano.
Keseluruhan bangunan masjid diperbuat daripada kayu
takhion atau malabar tanpa menggunakan paku besi.
Masjid Teluk Manok ini merupakan hasil gabungan
seni jawa dan tempatan sebelum kedatangan pengaruh
dari Arab. Di sini jugalah dikuburkan 26 mayat mangsa

Tak Bai yang tidak dapat dikenalpasti identitinya.


Semua mayat ini ditanam dalam satu lahad setelah
pihak keluarga dipanggil untuk mengenalpasti mangsa.
Kami bertolak menuju ke Pejabat Majlis Agama
Narathiwat. Di sana, kami telah disambut oleh Yang
Dipertuanya, Tuan Haji Abdul Rahman Abdul Samad.
Kami sempat bermesyuarat tentang hal ehwal umat
Islam di selatan Thailand keseluruhannya. Beliau tidak
menafikan bahawa orang awam termasuk pihak
kerajaan sendiri berasa takut dan bimbang setelah
berlakunya peristiwa Tak Bai dan pengeboman di
Golok.
Beliau meluahkan rasa kesal terhadap sikap syak
wasangka pihak Kerajaan Thailand terhadap sumbangan
derma yang diterima dari luar Thailand untuk menbantu
keluarga mangsa tragedi Tak Bai dan Masjid Krue Sek.
Bagaimanapun, tegas beliau pihak, majlis telah
diamanahkan untuk mengagihkan sumbangan kepada
mereka yang memerlukannya. Mengikut perancangan
awal, rombongan akan singgah sebentar di Tak Bai dan
Pekan Golok semasa dalam perjalanan pulang ke Rantau
Panjang. Namun, disebabkan kesuntukan masa, kami
hanya sempat melalui Bandar Tak Bai dan Golok tanpa
singgah di mana-mana. Tambahan pula, Pekan Golok
hanya dibuka sehingga lewat petang sahaja kerana
trauma akibat kejadian letupan bom yang berlaku sehari
sebelumnya masih dirasai.
Kami tiba di Rantau Panjang pada pukul 7.30 malam
pada 26 Disember 2004. Kami hanya mengetahui
tentang tragedi tsunami apabila tiba di Kuala Lumpur.
Sebelum itu, kami hanya menyangka ia adalah sekadar
gegaran kecil atau ombak yang tidak begitu mengancam
manusia.
Walaupun kita seringkali ditakutkan dengan beritaberita pengeboman dan ancaman tentera dan sebagainya
di Selatan Thailand, rombongan PKPIM yang pada
mulanya juga agak kerisauan akhirnya merasakan segalgalanya selamat sekiranya perancangan rapi dibuat
sebelumnya bersama organisasi tempatan terutamanya
YMAT.
Adalah disarankan agar lebih ramai masyarakat
Malaysia dapat menziarahi tempat-tempat yang cukup
bermakna buat umat Islam di sini. Kedatangan kita
memberikan mereka satu harapan untuk hidup dengan
lebih selesa dan selamat. Bantuan moral dan kewangan
adalah antara usaha yang dapat diberikan kepada umat
Islam Selatan Thailand selain berkongsi pendapat untuk
membangunkan institusi keluarga dan pendidikan
mereka.

10 I

6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005 Demi Masa

This is about Israel, not Anti-Semitism


Ken Livingstone

ot to speak out against this injustice would not


only be wrong. It would ignore the threat it poses
to us all Ken Livingstone, Friday March 4, 2005,
The Guardian
Racism is a uniquely reactionary ideology, used to
justify the greatest crimes in history - the slave trade,
the extermination of all original inhabitants of the Caribbean, the elimination of every native inhabitant of
Tasmania, apartheid. The Holocaust was the ultimate,
industrialised expression of racist barbarity.
Racism serves as the cutting edge of the most reactionary movements. An ideology that starts by declaring one human being inferior to another is the slope
whose end is at Auschwitz. That is why I detest racism.
No serious commentator has argued that my comments to an Evening Standard reporter outside City
Hall last month were anti-semitic. So I am glad that
Henry Grunwald, president of the Board of Deputies
of British Jews, accepted on these pages that Ken is
sincere when he states that he regards the Holocaust
as the worst crime of the last century.
The contribution of Jewish people to human civilisation and culture is unexcelled and extraordinary. You
only have to think of giants such as Einstein, Freud
and Marx to realise that human civilisation would be
unrecognisably diminished without the achievements
of the Jewish people. The same goes for the Jewish
contribution to London today.
As mayor, I have pressed for police action over
anti-semitic attacks at the highest level, and my administration has backed a series of initiatives of im-

You Are Far More


Precious Than Diamonds
and Pearls
If memory serves me correctly, I was wearing a little
white tank top and a short black skirt. I had been
raised Orthodox Muslim, so I had never before worn
such revealing clothing while in my fathers presence.
When we finally arrived, the chauffer escorted my
younger sister, Laila, and me up to my fathers suite.
As usual, he was hiding behind the door waiting
to scare us. We exchanged many hugs and kisses as
we could possibly give in one day. My father took a
good look at us. Then he sat me down on his lap and
said something that I will never forget.
He looked me straight in the eyes and said, Hana,
everything that God made valuable in the world is
covered. Where do you find diamonds? Deep down
in the ground covered and protected. Where do you
find pearls? Deep down at the bottom of the ocean
covered up and protected in a beautiful shell. Where
do you find gold? Way down in the mine, covered
over with layers and layers of rock.
He looked at me with serious eyes. Your body is
sacred. Youre far more precious than diamonds and
pearls, and you should be covered too.

portance to the Jewish community, including hosting


the Anne Frank exhibition at City Hall and measures
to ensure the go-ahead for north London.
Throughout the 1970s, I worked happily with the
Board of Deputies in campaigns against the National
Front. Problems began when, as leader of the Greater
London Council, I rejected the boards request that I
should fund only Jewish organisations that it approved
of. The Board of Deputies was unhappy that I funded
Jewish organisations campaigning for gay rights and
others that disagreed with policies of the Israeli government.
Relations with the board took a dramatic turn for
the worse when I opposed Israels illegal invasion of
Lebanon, culminating in the massacres at the Palestinian camps of Sabra and Shatila. The board also opposed my involvement in the successful campaign in
1982 to convince the Labour party to recognise the
PLO as the legitimate voice of the Palestinian people.
The fundamental issue on which we differ, as Henry
Grunwald knows, is not anti-semitism - which my administration has fought tooth and nail but the policies of successive Israeli governments.
To avoid manufactured misunderstandings, the
policies of Israeli governments are not analogous to
Nazism. They do not aim at the systematic extermination of the Palestinian people, in the way Nazism
sought the annihilation of the Jews.
Israels expansion has included ethnic cleansing.
Palestinians who had lived in that land for centuries
were driven out by systematic violence and terror
aimed at ethnically cleansing what became a large part
of the Israeli state. The methods of groups like the Irgun
and the Stern gang were the same as those of the
Bosnian Serb leader Karadzic: to drive out people by
terror.
Today the Israeli government continues seizures
of Palestinian land for settlements, military incursions
into surrounding countries and denial of the right of
Palestinians expelled by terror to return. Ariel Sharon,

Israels prime minister, is a war criminal who should


be in prison, not in office. Israels own Kahan commission found that Sharon shared responsibility for the
Sabra and Shatila massacres.
Sharon continues to organise terror. More than three
times as many Palestinians as Israelis have been killed
in the present conflict. There are more than 7,000 Palestinians in Israels jails.
To obscure these truths, those around Israels
present government have resorted to demonisation.
Initial targets were Palestinians, and have now become
Muslims. Take the Middle East Media Research Institute, run by a former colonel in Israeli military intelligence, which poses as a source of objective information but in reality selectively translates material from
Arabic and presents Muslims and Arabs in the worst
possible light.
Today the Israeli government is helping to promote
a wholly distorted picture of racism and religious discrimination in Europe, implying that the most serious
upsurge of hatred and discrimination is against Jews.
All racist and anti-semitic attacks must be stamped
out. However, the reality is that the great bulk of racist
attacks in Europe today are on black people, Asians
and Muslims - and they are the primary targets of the
extreme right. For 20 years Israeli governments have
attempted to portray anyone who forcefully criticises
the policies of Israel as anti-semitic. The truth is the
opposite: the same universal human values that recognise the Holocaust as the greatest racist crime of the
20th century require condemnation of the policies of
successive Israeli governments - not on the absurd
grounds that they are Nazi or equivalent to the Holocaust, but because ethnic cleansing, discrimination and
terror are immoral.
They are also fuelling anger and violence across
the world. For a mayor of London not to speak out
against such injustice would not only be wrong - but
would also ignore the threat it poses to the security of
all Londoners.

Once a man saw in his dream, that a lion was chasing him.

he man ran to a tree, climbed


on to it and sat on a branch. He
looked down and saw that the lion
was still there waiting for him. The
man then looked to his side where
the branch he was sitting on was attached to the tree and saw that two
rats were circling around and eating
the branch. One rat was black and
the other one was white. The branch
would fall on the ground very soon.
The man then looked below
again with fear and discovered that
a big black snake had come and settled directly under him. The snake
opened its mouth right under the
man so that he will fall into it. The
man then looked up to see if there
was anything that he could hold on
to. He saw another branch with a

honeycomb. Drops of honey were


falling from it.
The man wanted to taste one of
the drops. So, he put his tongue out
and tasted one of the fallen drops of
honey. The honey was amazing in
taste. So, he wanted to taste another
drop. As he did, he got lost into the
sweetness of the honey. Meanwhile,
he forgot about the two rats eating
his branch away, the lion on the
ground and the snake that is sitting
right under him. After a while, he
woke up from his sleep.
To get the meaning behind this
dream, the man went to a pious
scholar of Islam. The scholar said,
the lion you saw is your death. It always chases you and goes wherever
you go.

The two rats, one black and


one white, are the night and the
day. Black one is the night and
the white one is the day. They
circle around, coming one after
another, to eat your time as they
take you closer to death. The big
black snake with a dark mouth
is your grave. Its there, just waiting for you to fall into it. The
honeycomb is this world and the
sweet honey is the luxuries of
this world. We like to taste a drop
of the luxuries of this world but
its very sweet. Then we taste another drop and yet another.
Meanwhile, we get lost into it
and we forget about our time, we
forget about our death and we
forget about our graves.

Demi Masa 6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005

I11

Muslims in Britain & the Challenge of Islamophobia


Azril Mohd Amin

MUSLIMS have also welcomed plans


by Bradfords Anglican cathedral to celebrate special occasions by including all
the faith communities. Hardly headline
stuff, but important for being where it
matters most: at the grassroots.
Another commendable initiative to
counter Islamophobia can be seen in
Brighton, along the south coast from
Chichester, where Imam Sajid has
founded the Ethnic Minorities
Representative Council that brought
together some 70 local organisations
representing 58 languages and cultural
groups. It acts as a voice for all the
minorities in negotiations with the police
and local government, and includes
projects for dealing with racial
harassment and for language
interpretation. It was their sincerity of
objective in working together that
brought fruitful results. But this never
happened without the reconciliation
between the Muslims and the followers
of other faiths, without forgiving and
forgetting the past. The starting point
was to recognise that mistakes have been
made and to learn from those mistakes.
This model needs to be taken up
nationally. Muslims especially suffer
from discrimination in employment. The
city has 10 per cent unemployment
overall, but among Muslims it is 35 per
cent. Imam Sajid tells of a Rotherham
company employing 1,500 people
which put up a notice saying Muslims
should not apply for a job. The
Commission for Racial Equality took
the company to court but lost.

Such Islamophobia is also a


reflection of xenophobia towards
immigrants and anyone who appears to
be different. Then they become
scapegoats, especially at times of high
unemployment and competition for jobs.
Until now, Muslims still campaign
for a change in British law, to make such
anti-Muslim discrimination and
incitement to religious hatred an offence.
No one can attack Sikhs because they
are regarded as a racial group. But
Muslims are not and therefore dont
have the same legal protection. As one
Muslim puts it: If a person in the
shivering cold has a blanket and other
people are shivering without a blanket,
it is an equality to provide another
blanket.
A more recent report by the Open
Society Institute, published on
November 22 2004, suggests that
Muslims will feel a deeper sense of
belonging to British society if key legal
and political institutions understand and
accommodate their central concerns.
The Report highlights how big the
challenge is in turning the vision of an
inclusive society into reality. The OSI
report, entitled Muslims in the UK:
policy for engaged citizens, confirmed
the standpoint taken by many Islamic
organisations that religion is a more
important aspect of identity for British
Muslims than ethnicity. It focuses on
four key policy areas, where Muslims
are particularly disadvantaged, in
employment, education, the criminal
justice system and equality and
community cohesion.
The Report, however, confirmed
that Muslims in Britain suffered soaring
levels of Islamophobia and
discrimination based upon their faith
rather than the colour of their skin and
called on the Government to do more to
tackle the discrimination. The findings
recommended that policy would be
better aimed to meet the specific needs
of Muslims if they were treated as a
religious group rather than through the
lens of ethnic affiliation. It also called
for Government policy to use faith
identities as a positive resource, which
should be respected and acknowledged.
As an example, it proposed that Arabic
should be offered at schools as a foreign
language and that history studies include
Muslim civilization.

It is submitted that the West would


be far less Islamophobic if it also gives
more recognition to the common historic
roots between the monotheistic religions
- the people of the Book - on which so
much of Western culture is based. Jews,
Muslims and Christians all trace their
roots to the Biblical patriarch Abraham.
But, the West rarely acknowledges
Islams contribution to its culture, from
astronomy and algebra to art and
architecture, trade and commerce.
Perhaps what Muslims in Britain
need urgently now is to push the
envelope of Islamic thought,
jurisprudence and intra Islamic
discourse to embrace and encompass the
intricacies of the dynamics associated
with the Muslim presence in the West.
Such an idea has been well deliberated
by the famous contemporary scholar, Dr.
Tariq Said Ramadan in his recent book,
Western Muslims and the future of
Islam.
British Muslims in particular have
a lot to learn from the book as it
dedicates a special attention towards the
broader meaning of the Shariah as a
the path that leads to the spring, and
the values and lifestyle it seeks to
promote. Some of the inferences of this
axiomatic approach are particularly
interesting and deserve special mention.
The Shariah is not to be understood
in its usual narrow terms as a collection
of laws and penal codes, but more
broadly as a complete way of living
faithfully in any situation as willing and
free slaves of Allah. Viewed in this
manner, the Shariah is to be translated
into reality wherever and whenever a
Muslim might find himself, including
here in Britain. In order to bridge the
gap between timeless principles and the
flux of normal life, the scholars of Islam
have developed a portfolio of
instruments (Maqasid, Usul ul-Fiqh, etc)
to assist in the implementation of the
Shariah.
A corollary to this constellation of
principles and methodological
guidelines is what Dr. Ramadan calls the
Principle of Integration. The simple
yet enabling proposal is that all that is
good and beneficial from other schemes
is integrated into and becomes part of
the Shariah. Specifically for Muslims
in Britain and the West, this principle
provides them with an opportunity to

evolve from their jurisprudential status


as minorities, to which Fiqh ulAqalliyyat, the Fiqh of minorities, is
applied by contemporary scholars, to
become full and participatory citizens
of the land.
The result of this analytical
principle is an important change of the
psyche and mindset of Muslim
individuals,
institutions
and
communities. This transformed outlook
will engender a creative and constructive
spirit, freed from the constant tensions
relating to identity, belonging and
loyalty, which are of a major occurrence
especially amongst British Muslims.
Last but not least, there is also an
urgent need for all faiths in Britain to
come together in common cause over
quality of life issues such as
environmental concerns, human rights
and freedom of conscience, and caring
for the weak and sick. Muslims have a
strong work ethic and family life at a
time when family values are under threat
in the West. Muslims commitment to
their religious observance is an example
to other religions, especially as people
hunger for spiritual values. Islam, in
common with all faiths, retains moral
principles which are absolute and which
were also very much a tradition of
European and Christian culture.
For myself, I remember being
moved, some years ago, by the story as told in the feature movie The Message
- about the followers of Prophet
Muhammad SAW who were persecuted
by the Quraish tribe in Mecca. They fled
to Abyssinia (Ethiopia), and were given
refuge there by the Negus, the Coptic
Christian King. Welcoming them, he
said, The difference between you and
me is no wider than the gap between
these paving stones.
Not all Christians, or indeed
Western nations, have taken such a
generous approach towards Muslims
since then. Many Muslims still hope
they will - despite the anti-Western
rhetoric of some Islamic regimes.
As the Christian author of The
Muslim Mind, Charis Waddy, puts it:
Welcoming the stranger in our midst is
one of the most urgent needs of the
modern world.

12 I

6 Rabiulawal 1426 / 15 April 2005 Demi Masa

Interfaith commission: Two competing views

he struggles in many societies have always been


over who has the power to make rules and to guide
peoples behaviour. The state has often been at the
centre of these struggles. The image of a powerful state,
with its coercive apparatuses readily available to
compel people to conform to a particular set of
behaviours, has lured competing groups in the society
to vie for state power. In modern democracies, the
competition has been in the form of electoral struggles
where political parties compete with each other to win
elections and form governments.
But soon after winning elections, state leaders are
often faced with mounting tasks to ensure that the states
they lead remain intact. A myriad of social
organisations - madrasahs, churches, kin groups, civic
associations, professional associations - continue to
bear considerable influence upon peoples thought and
behaviour. These social organisations remain
influential in shaping peoples perception of what is
acceptable and what not, of what is right and what
wrong - of legal meanings.
More often than not, states strengths and
weaknesses, and thus its ability to stay intact, are
measured not against coercive powers it wields, but
the sense of legitimacy it generates vis--vis
contending legal meanings the people have in their
minds. Should the state succeed in moderating and
accommodating those myriad legal meanings, and
turning them into shared meanings, it increases its
chance to unite the people and to stay intact.
Of late, Malaysia is no exception to the dynamics
of this state-society relation. Socio-economic changes
that Malaysian society has experienced over the past
decades proliferates new legal meanings which
significantly define peoples perception of and
relationship with the state and its apparatuses.
The call for democracy, transparency, governments
accountability and respect for womens rights are
examples of new legal meanings at work. Value-laden
concepts such as national unity, national security and
racial harmony are increasingly been viewed in the
light of democratic ideals rather than authoritarian
ones.
The debate on the Interfaith Commission of
Malaysia Bill as proposed by the Malaysian Bar
Council aptly captures the above dynamics. The
proponents of the bill mostly are among the urban
educated middle class group who remain the main
beneficiaries of the rapid socio-economic changes. It
is thus not surprising that this group defines religious
harmony in the light of the new legal meanings that
they are very much engrossed with.
Clause (2) of the draft bill interprets infringement
of religious harmony as any act or omission which
has as its effect the nullification or impairment of the
recognition, enjoyment or exercise by any person or
community of persons of his or their freedom of
thought, conscience, religion or belief as prescribed
by international norms.
Important references
Absent in the above interpretation of religious harmony

MARZUKI MOHAMAD is a political science


lecturer at the International Islamic University
Malaysia. He is currently pursuing his doctoral
studies in law and politics at the Research School
of Pacific and Asian Studies, Australian National
University.
are a set of limitations that has been at the core of
regimes conception of harmony typical to a
multiracial and multi-religious society such as
Malaysias. Of course the word harmony itself is a
contested one.
A participant at the National Conference Towards
the Formation of the Interfaith Commission of
Malaysia, which discussed the proposed bill, raised
her concern that the word harmony in the bill may be
misinterpreted as promoting restriction rather than
freedom. A considerable time was allocated for the
debate on this semantic issue and the general ambiance
of the conference suggested that the word religious
harmony should mean religious freedom rather than
restriction to the same.
As such, missing in the bill were important
references to constitutional provisions which relate to
limitations in ones exercise of his right to freedom of
religion. These include Article 11(1) and (4) of the
Federal Constitution which regulate the propagation
of any religion and belief among persons professing
the religion of Islam.
In its place are references to international norms,
which particularly refer to various United Nations
declarations and conventions. The bill even explicitly
enumerates those instruments in its reference to the
norms.
This shift in the conception of harmony - from
restriction to freedom - does not fully capture the
dynamics of state-society relation in contemporary
Malaysia. As social forces are by no means coherent,
so is state organisation, there are bound to be
contending views among the people and the various
state sections.
Mainstream Islamic organisations are opposed to
the proposed bill for, inter alia, its blatant disregard
for special position of Islam as enshrined in the Federal
Constitution. There are certainly important aspects of
the bill which sit uneasily with their conception of
freedom and law.
Central to this issue is the bills proponents
conception of religious freedom which seems to
encroach upon fundamental aspects of Islamic law, in
particular in relation to the right to convert from Islam
(apostasy) and to practice deviant teachings.
Though there is no single mention of apostasy or
Islamic deviant teachings in the bill, the essentially
secular-liberal definition of religious freedom and the
reference to international norms rather than the Federal
Constitution in defining the same are sufficient to invite
grave concern among the more conservative Muslims.
The conservative Muslims, whose thoughts and
behaviours are continuingly being influenced by their
experiences with and involvement in the madrasahs,
usrahs and religious sermons, could not but disassociate

from what they consider a violation of a well-accepted


legal meaning.
Counter productive debates
Between these secular-liberal and conservative Muslim
perspectives, lies a more moderate view. Prof Shad
Faruqi, a constitutional law expert who participated in
the conference cautioned that though the effort to
promote inter-faith dialogue is commendable, proper
regard must be given to the letter and spirit of the
Federal Constitution. And this includes the special
position of Islam as the religion of the Federation and
the latent spirit of the informal 1957 social contract.
Questioning special position of Islam will open up
counter productive debates on the agreed terms of the
social contract and is inimical to the main purpose of
the proposed commission to promote religious
harmony. A number of Muslim and non-Muslim
participants at the conference also echoed the same
concern.
As these competing social forces are struggling to
assert their views and to dominate the public debate,
the state is caught in a dilemma. The task to moderate
different conceptions of legal meanings and transform
them into a shared one seems not to be easy. The state
may concede to the views of the bills proponents and
transform state law into the one which is defined in
the light of the new legal meanings.
But conceding to their views will essentially
alienate substantial Malay/Muslim support to the
government. This is not a good option since the Malay/
Muslim ground, though is split right down the middle,
continues to serve as an important support base for the
Malay-dominated government.
Since the government has now shot down the
proposal and ordered the Bar Council to put it on hold,
the battle for some is over. But as these competing
social organizations are becoming more aware of their
role in influencing peoples thoughts and behaviour an area which the state often finds difficulties - and by
so doing, increases their ability to transform state law,
the struggle to win public debate may get more intense.
For many, the war has just begun.

DEMI MASA
DEMI MASA diterbitkan oleh Sekretariat
ABIM Pusat. Sebarang ulasan,
sumbangan, kritikan, pemberitahuan dan
sebagainya boleh disalurkan kepada e-mel
berikut: khairi2@pc.jaring.my
Sekretariat ABIM Pusat
Anjung Rahmat, Batu 6, Jalan Gombak
Tel. 03-6188 0300 Faks. 03-6187 6700
Untuk berita mutakhir mengenai ABIM,
sila layari laman web ABIM Online:
www.abim.org.my

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Anjung Rahmat, Batu 6, Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur. Tel: 03-6188 0300 Faks: 03-6189 7900