Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Tahunan Kelab Fotografi SMK

Tunku Abdul Rahman 2015


Bil

Tarikh

Cadangan Aktiviti

Catatan

17/1/201
5

Mesyuarat Agong bagi tahun 2015

7/2/2015

Bengkel Pengenalan Kepada Kamera dan


Teknik fotograf

Alatan Fotograf

7/3/2015

Bengkel Teknik fotograf Fotograf


Berkumpulan

Mengambil
gambar
berkumpulan

18/4/201
5

Bengkel Teknik Fotograf- Fotograf Potrait

Mengambil
gambar
Individu

20/6/201
5

Bengkel Teknik Fotograf- Fotograf Makro

Mengambil
gambar
Bunga dan
serangga

25/7/201
5

Lawatan Ke Pulau Pinang- Teknik fotograf


Jalanan

Gambaran
menarik
aktiviti
masyarakat

8/8/2015

Pertandingan Fotograf Peringkat Sekolah

Menggunakan
teknik-teknik
yang dipelajari

3/8/2015

Jamuan Akhir Tahun Kelab Fotograf

Memberi
penghargaan
kepada ahli kelab

yang aktif

Anda mungkin juga menyukai