Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

RAHIMAH YEOP Program Kepakaran Perundingan INTAN Bukit Kiara Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
1. PENGENALAN • DEFINISI • FUNGSI • ASAS-ASAS 2. KONSEP • KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN • KOMUNIKASI DAN ORGANISASI

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
3. MODEL • KONSEP • PROSES 4. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI • KOMUNIKASI PERSEORANGAN • KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN • KOMUNIKASI KORPORAT

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
5. HALANGAN • Halangan kepada komunikasi • Mengatasi halangan kepada komunikasi 6. PENUTUP • Pesanan Luqman Al-Hakim

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN
BERAPA BANYAK KITA BERKOMUNIKASI?

75% daripada masa setiap hari adalah digunakan untuk bercakap/mendengar.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN

APA ITU KOMUNIKASI?
Proses penyampaian maklumat dari satu pihak (penyampai) kepada pihak yang lain (penerima)

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN

DEFINISI
Pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan perasaan kepada khalayak ramai dan juga penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain.
-Howard H. Dean

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN

DEFINISI
SIAPA mengatakan APA kepada SIAPA melalui SALURAN dengan KESAN apa?
-Harold D. Lasswell

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN

DEFINISI
Satu proses untuk menyampaikan dan menerima idea-idea dan perasaan dengan tujuan untuk menukar perilaku orang ramai.
-Everett M. Rogers

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN

DEFINISI
Komunikasi adalah penghantaran, penerimaan atau pertukaran maklumat atau pendapat atau idea dengan tulisan, percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat
-Sillars

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN

FUNGSI
• Untuk memindahkan maklumat • Untuk mengajar / belajar (pembelajaran) • Untuk pengaruh • Untuk hiburan • Untuk sosialisasi • Untuk perundingan

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN

ASAS-ASAS KOMUNIKASI
SENYUM
• • • • • • • • Simpul Meleret Menawan Sinis Seribu makna Kambing Perli Pahit Dr. Syd. Rahman Syd. Zain

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN

ASAS-ASAS KOMUNIKASI
Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa ‘magic’ atau sakti. Ia boleh membawa kegembiraan yang agung atau keputusan yang mendalam. Ia berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan menggerakkan tindakan manusia.
- Sigmund Freud

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN

JENIS-JENIS KOMUNIKASI
LISAN – Menggunakan Bahasa - Lisan/tutur - Rasmi/tidak rasmi - Rancang/spontan

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN

JENIS-JENIS KOMUNIKASI
TANPA LISAN – Pergerakan Badan/Pancaindera
Raut Wajah Isyarat Sentuhan Bau Pakaian

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

1. PENGENALAN

JENIS-JENIS KOMUNIKASI
BERTULIS –
Surat Memo E-mel Papan Kenyataan/Papan iklan Poster VISUAL Iklan

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

2. KONSEP

KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang rakyat yang kamu pimpin. Pemimpin akan ditanya mengenai hak rakyat yang dipimpinnya. Isteri menjaga hal rumahtangga dan akan ditanya hal yang dipimpinnya. Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang dipimpinnya. Kemu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan kamu. - Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

2. KONSEP

KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
Pengurusan Pentadbiran : : Menumpukan kepada pencapaian matlamat organisasi Menitikberatkan bukan sahaja pencapaian matlamat, tetapi juga pertalian antara matlamat-matlamat supaya organisasi lebih bersepadu ke arah pengeluaran hasil yang baik Mencakupi semua yang terdapat di dalam pengurusan dan pentadbiran

Pemimpin

:

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

2. KONSEP

KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN

TEMBOK SIKAP

DUNIA PENGURUS

DUNIA PEKERJA

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

2. KONSEP
BAGAIMANA MEMPERBAIKI KOMUNIKASI DALAM PENGURUSAN? • penyampaian maklumat yang • Galakkan komunikasi jelas informal • perkongsian idea • kemahiran mendengar • penyertaan • perasaan signifikan • saling mempercayai • keyakinan • Galakan tiada sempadan • Gunakan rantaian elektronik

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

2. KONSEP

KOMUNIKASI DAN ORGANISASI
PRINSIP ORGANISASI – Mempunyai tujuan yang jelas – Tujuan organisasi difahami dan diterima oleh setiap ahli organisasi – Mempunyai struktur organisasi dan penjelasan fungsi yang rapi – Ada kesatuan arah atau ketentuan objektif – Ada pembatasan kuasa pemimpin – Ada ganjaran setimpal dengan kecemerlangan ahli organisasi menjalankan tugas – Ada keseimbangan antara kecekapan dan tanggungjawab – Ada pembahagian / pengkhususan tugas

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

2. KONSEP KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI
• Komunikasi individu / kumpulan • Melibatkan – interaksi semuka – penyampaian maklumat – penggunaan saluran rasmi dan tidak rasmi – sempadan • Penting untuk mencapai matlamat organisasi

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

2. KONSEP

KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
KOMUNIKASI KE ATAS

GRAPEVINE

KOMUNIKASI MENDATAR

KOMUNIKASI KE BAWAH

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

2. KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI

• Pasif • Agresif • Asertif

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

2. KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI PASIF • Kelakuan / tindakan tidak dapat menegakkan hak dan pandangan anda • Tidak menyuarakan pandangan • Berpunca daripada tiada keyakinan diri, bimbang dipersalahkan dan suka mengalah

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

2. KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI AGRESIF
• Pernyataan perasaan, pandangan, hak dengan jelas dan tegas • Menyinggung dan menyentuh perasaan orang lain untuk mencapai matlamat • Bersikap defensif, terlalu yakin dengan diri sendiri atau merasa kurang selamat • Kerap melenting apabila ditegur • Adakala merendahkan keupayaan orang lain

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

2. KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI ASERTIF
• Orang yang yakin pada diri sendiri • Dapat menyatakan pandangan dan hak dengan jelas dalam cara yang boleh diterima umum • Menghormati hak dan pandangan orang lain • Percaya kepada persamaan hak asasi • Pencapaian berasaskan inisiatif dan usaha sendiri • Bersikap terbuka, berani menghadapi masalah dan isu dengan positif

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

3. MODEL

KONSEP KOMUNIKASI
• Ada Komunikator dan Komunikan • Komunikator adalah individu atau kelompok yang berusaha mengadakan komunikasi dengan individu atau kelompok lain • Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima hasil idea, maklumat, berita atau fikiran komunikator • Konsep Komunikasi juga adalah pertukaran simbol yang bermakna, satu aktiviti pemindahan maklumat atau menggunakan media

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

3. MODEL

PROSES KOMUNIKASI
Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi

Mesej Saluran Respon

Gangguan
Persekitaran / Situasi

Persekitaran / Situasi

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

3. MODEL

SALURAN KOMUNIKASI
• Bersemuka • Mesyuarat • Surat / Memo • E-mel • Telefon • Laporan • Ucapan • Alat siar raya • Sidang video • Televisyen • Radio

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

4. BENTUK

KOMUNIKASI PERSEORANGAN
• Satu proses yang kompleks • Berlaku secara semuka / tidak semuka • Untuk mendapatkan sefahaman antara satu dengan lain • Menambahkan kepercayaan, kemesraan dan keyakinan • Membantu mengetahui persepsi orang terhadap kita • Cara berkomunikasi akan menentukan hubungan seterusnya • Kemahiran mendengar

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

4. BENTUK

KOMUNIKASI BERKUMPULAN
• Rangkaian – dari seorang ke seorang dalam kumpulan • Terbuka • Dialog – dari seorang kepada ramai – dari seorang / beberapa orang kepada ramai dan ada interaksi

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

4. BENTUK

KOMUNIKASI KORPORAT
• Korporat – Gambaran imej yang menyeluruh • Imej yang dikehendaki oleh pengurusan terhadap organisasi, produk atau perkhidmatan • Membolehkan organisasi memberitahu kepada umum apakah 5W + 1H mereka

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

4. BENTUK

KOMUNIKASI KORPORAT
• Membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada kejayaan organisasi • Membolehkan orang yang ingin berurusan, memahami matlamat dan objektif organisasi • Memberi kesan kepada persepsi, nilai perkhidmatan, perjawatan, reputasi organisasi

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

5. HALANGAN

HALANGAN KOMUNIKASI
• LUARAN - Bunyi bising Objek fizikal Jarak lokasi Kerosakan peralatan Persekitaran / suasana tidak selesa

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

5. HALANGAN

HALANGAN KOMUNIKASI
•DALAMAN - Sikap, budaya dan nilai yang berbeza (Psikologi) Kurang kemahiran komunikasi Maklumat tidak tepat (marah, tertekan) Tiada minat (penyampai/penerima) Tahap kesihatan

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

5. HALANGAN

HALANGAN KOMUNIKASI
• 3 klasifikasi: - Halangan terhadap penghantar (persekitaran, sikap, nilai, harapan) - Halangan terhadap pemahaman (bahasa, tahap intelek, persepsi terhadap mesej, panjang komunikasi, kesan terhadap status) - Halangan terhadap penerimaan (prejudis konflik antara penerima dan pengirim)

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

5. HALANGAN

MASALAH DALAM KOMUNIKASI
• Konflik • Mengendalikan rungutan dan aduan • Mengendalikan kemarahan orang • Mengendalikan orang yang bersikap autokratik • Mengendalikan orang yang ‘bermuka dua’ • Berkomunikasi dengan orang yang sukar menerima pendapat orang lain

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

5. HALANGAN MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI
• Faham • Jadi pendengar yang baik • Teliti maklumat • Galakkan orang lain memberi pendapat • Hargai pendapat dan maklumat orang lain • Bersemuka • Bahasa yang sesuai • Beri maklumbalas

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

5. HALANGAN MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI
KEMAHIRAN MENDENGAR • Gunakan ‘subconscious mind’ anda • Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang bercakap • Beri tumpuan kepada penyampai • Tunjukkan anda minat mendengar • Bersabar • Kawal perasaan • Bertanya dengan jelas dan tepat

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

5. PENUTUP “Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam, maka tanamkanlah padanya perkataan yang bagus. Seandainya tidak tertumbuh semuanya, akan tertumbuh sebahagiannya.”
- Pesanan Luqman Al-Hakim

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

5. PENUTUP “Wahai anakku, bermesyuaratlah dengan orang yang berpengalaman dalam beberapa perkara kerana sesungguhnya dia boleh memberi pandangan kepada engkau di mana dia telah memperolehnya dengan harga yang mahal, sedang engkau mengambilnya secara percuma (mudah)
- Pesanan Luqman Al-Hakim

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

5. PENUTUP “Layanilah orang yang kecil sesuai dengan kecilnya, layani orang besar sesuai dengan kedudukannya, orang jahil berdasarkan kekurangan ilmunya dan orang alim berdasarkan kelebihannya”
- Pesanan Luqman Al-Hakim

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

5. PENUTUP

Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat).
Surah Al-Jumu’ah: 10

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful