Anda di halaman 1dari 2

UJI MINDA

Arahan: Sila lengkapkan teka silangkata di bawah ini.


Setiap jawapan yang betul akan berwarna "UNGU" dan setiap jawapan yang sala

1. 2.
jawapan yang salah akan berwarna" MERAH".

MELINTANG:

1. Untuk menegur adik yang berbuat kesalahan,kita


mesti menggunakan cara yang ____________.

2. Surah yang di dalamnya terdapat ayat yang


menekankan tentang adab bergaul bersama keluarga.

MENEGAK:

1. Untuk menyelesaikan/merungkai sesuatu


permasalahan antara ahli keluarga, cara yang terbaik
ialah dengan ______

2. Kata lain untuk NASIHAT.