Anda di halaman 1dari 7

UJIAN DIAGNOSTIK 2015

KELAS 3
( MATEMATIK)
NAMA: ____________________ TARIKH UJIAN:___________________

1. Tandakan ( ) pada haiwan yang lebih besar.

2. Tandakan ( ) pada objek yang lebih panjang.


Disediakan oleh Nurul Syazwani Nordin

Disediakan oleh Nurul Syazwani Nordin

3. Tandakan ( ) pada angka yang sama.


i.

ii

10

10 11 17

iii

Disediakan oleh Nurul Syazwani Nordin

4. Kira jumlah gambar dan tulis jawapan pada


kotak berikut.

Gambar

Jumlah

Disediakan oleh Nurul Syazwani Nordin

5. Kira jumlah gambar dan tulis jawapan pada


kotak berikut.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Disediakan oleh Nurul Syazwani Nordin

6. Isikan tempat kosong dengan nombor yang


sesuai.

1
10 11

13 14 15

9
17

Isikan tempat kosong dengan nombor turutan menaik


dengan betul.
7.

Disediakan oleh Nurul Syazwani Nordin

8. Isikan

tempat kosong dengan nombor turutan


menurun dengan betul.

1
0

Disediakan oleh Nurul Syazwani Nordin