Anda di halaman 1dari 4

Terangkan sistem pemerintahan tamadun Hwang Ho

Sistem pemerintahan beraja /monarki


Pengganti raja dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang muda/anak lelaki raja
Raja-raja Shang mempunyai kewibawaan politik,ekonomi,sosial dan agama
Raja berkuasa di kawasan pusat pentadbiran
Kuasa raja merupakan mandat dari tuhan
Raja Shang tidak perlu mendapatkan pengesahan politik
Raja Shang keturunan pemerintah agama.
Masyarakat percaya jika raja adil kerajaan dan rakyat hidup makmur dan sejahtera / direstui tuhan
Pemerintah shang kehilangan mandat kerana mereka berlaku zalim
Bangsawan dan pegawai kerajaan membantu raja
Membantu raja memerintah bagi wilayah luar pusat pentadbiran
Bertanggungjawab mentadbir wilayah
Mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri
Memungut cukai,pertahanan dan undang-undang
Pentadbiran wilayah
Raja Dinasti Chou membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah-wilayah
Melantik pembesar tempatan/pembesar feudal mengendalikan disetiap wilayah
Raja Chou dibantu oleh ketua menteri
Dibantu oleh enam badan yang mengurus soal pertanian / tentera / upacara agama / kerja awam / hal
ehwal monarki/undang-undang
Mengikat pembesar temapatan melalui ikrar taat setia
Pembesar dikehendaki memberi hadiah kepada Raja-raja Chou
Hadiah seperti kereta kuda/senjata gangsa/hamba/ binatang
Melindungi raja
Memberi bantuan tentera semasa perang
Diberi hak bertindak sebagai ketua agama dalam upacara pengorbanan

Mengamalkan sistem pemerintahan bercorak dinasti


Bermula dengan Dinasti Hsia ,Dinasti Shang dan Dinasti Chou
Mana-mana 6 x 1 m
Terangkan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada peradaban dunia hari ini
Sistem pemerintahan monarki
Mempengaruhi sistem pemerintahan China kuno
Diteruskan sehingga pemerintahan Dinasti Ching
Gelaran raja ditukar kepada maharaja
Konsep anak syurga dikaitkan dengan raja/maharaja
Mandat dari syurga juga dikaitkan dengan maharaja
Amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti di China hingga abad ke 20

Pembangunan pertanian
Pembinaan sistem pengairan
Pembinaan terusan
Mengairi kawasan pertanian
Mengelakkan berlakunya banjir
Teknologi pertanian
Teknologi pembajakan/penciptaan cangkul
Sabit
Menggunakan batas untuk penanaman
Penggunaan alat pertanian diperbuat daripada besi
Sistem tulisan
Masih digunakan oleh orang China sehingga hari ini
Penggunaan secara meluas
Dalam bidang penulisan dan percetakan
Diajar di sekolah-sekolah di China

Penggunaannya oleh orang Korea dan Jepun


Sistem kepercayaan
Pemujaan roh nenek moyang
Unsur pemujaan dari Dinasti Shang diteruskan mengikut kesesuaian masa
Unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan / duit kertas / barang perhiasan
Konsep Yin / kuasa pasif dan Yang / kuasa aktif masih terdapat sehingga sekarang
Percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi
Konsep Feng Hsui / hubungan antara manusia dengan alam sekitar berlandaskan falsafah Taoisme
Sistem Kalendar
Terdapat 30 hari dalam sebulan
360 hari dalam setahun
Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai
Menggunakan kalendar untuk aktiviti harian / upacara perkahwinan / perburuan / pengkebumian
Falsafah Perang Sun Tzu
Karyanya the Art of War
Membicarakan selok belok perang
Bagaimana menangani musuh
Diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa
Diaplikasikan pula sebagai tektik dalam urusan perniagaan pada hari ini
Mana-mana 10 x 1 m
Berdasarkan kemajuan pertanian tamadun Hwang Ho, bagaimanakah anda dapat
meningkatkan pencapaian pertanian di negara ini.
Berikan pendapat anda
Memilih pemimpin yang prihatin terhadap pembangunan pertanian
Membina sistem pengairan yang baik di kawasan pertanian
Memajukan tanah-tanah terbiar untuk tujuan pertanian
Menggunakan bijih benih yang berkualiti

Menggunakan teknologi /peralatan pertanian yang moden


Penggunaan baja yang bersesuaian
Mendapatkan pasaran pertanian secara meluas
Mendapatkan bantuan modal daripada kerajaan
Menggunakan teknik penanaman yang betul
Mendapatkan khidmat nasihat daripada agensi/pakar pertanian
Menjadikan produk pertanian barangan komersial
Pertanian adalah perniagaan
Mana-mana jawapan yang munasabah
Mana-mana 4 x 1 m